Danskerne bryder stadig loven på nettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne bryder stadig loven på nettet"

Transkript

1 ANALYSE Danskerne bryder stadig loven på nettet Resumé Det lovlige marked for streamingtjenester bliver stadigt større, og som forbruger kan du i dag vælge mellem en lang række udbydere inden for tv-serier og film, musik, computerspil, bøger mv. Det har med andre ord aldrig været nemmere at købe sig adgang til en verden af underholdning. Alligevel viser Dansk Erhvervs befolkningsundersøgelse fra april 2018, at der stadig er rigtig mange danskere, som gør brug af ulovlige streaming- og downloadtjenester. 10 pct. af danskerne, svarende til ca , har downloadet eller streamet ulovligt indhold i løbet af de seneste 12 måneder. Det skyldes primært, at rigtig mange danskere ikke forbinder streaming og download af ulovligt indhold med egentlig tyveri. Således angiver godt hver tiende dansker, at det er i orden at streame eller downloade ulovligt indhold, mens knap hver fjerde er i tvivl, om de synes det er i orden eller ej. Hjælp til skelnen mellem ulovlige og lovlige tjenester efterspørges af lige knap hver anden dansker på tværs af alder. Nøgletal fra undersøgelsen 10 pct. af danskerne har enten streamet eller downloadet ulovligt kopieret indhold i løbet af de seneste 12 måneder, mens 29 pct. af danskerne har prøvet det på et tidspunkt i deres liv. 81 pct. af dem, som har streamet eller downloadet ulovligt inden for de seneste 12 måneder, har set ulovligt kopierede film og tvserier, mens 32 pct. har streamet eller downloadet musik ulovligt. 11 pct. af danskerne synes, det er i orden at streame eller downloade ulovligt kopieret indhold fra nettet. 22 pct. af danskerne ved ikke, om de synes det er i orden eller ej. 45 pct. af danskerne synes i høj grad, det er uacceptabelt at streame ulovligt indhold, mens det for download af ulovligt indhold er 53 pct. Sammenligner man med andre former for tyveri og snyd, synes 87 pct. i høj grad, at det er uacceptabelt at stjæle slik i et supermarked, mens 75 pct. siger det samme om at rejse med tog uden at købe billet. 47 pct. af danskerne savner i høj eller nogen grad mere oplysning om, hvordan man skelner lovlige streaming- og downloadsider fra de ulovlige. Det gælder bredt i den danske befolkning, da minimum 44 pct. i alle aldersgrupper efterspørger dette. 46 pct. mener, at der bør afsættes flere penge til politiets efterforskning af sager, hvor hjemmesider ulovligt tilbyder indhold som fx musik, film/serier eller computerspil. Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent og Charlotte Enevoldsen, chefkonsulent. Udgivelsestidspunkt: Maj 2018

2 Andelen af danskere der har downloadet eller streamet de sidste 12 måneder falder en smule, men er stadig højt Der er stadig rigtig mange danskere, som downloader eller streamer indhold fra ulovlige tjenester på internettet. Resultaterne fra Dansk Erhvervs befolkningsundersøgelse fra april 2018 viser, at 10 pct. af danskerne enten har downloadet eller streamet ulovligt kopieret indhold i løbet af de seneste 12 måneder. Det svarer til danskere over 18 år. Tallet er givetvis et minimumsestimat, da det er meget sandsynligt, at flere ikke ønsker at oplyse om deres ulovlige adfærd på trods af, at de deltager anonymt i undersøgelsen. Figur 1: Download og streaming af ulovligt indhold i Danmark seneste 12 måneder 10% 7% 7% Har downloadet ulovligt inden for de seneste 12 måneder Har streamet ulovligt inden for de seneste 12 måneder Begge dele eller en af delene inden for de seneste 12 måneder Note: n = Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

3 Af Figur 2 fremgår det, at knap hver tredje dansker har streamet eller downloadet indhold på ulovlig vis i løbet af deres liv. Figur 2: Download og streaming af ulovligt indhold i Danmark i alt 27% 29% 21% Har downloadet ulovligt nogensinde Har streamet ulovligt nogensinde Begge dele eller en af delene nogensinde Note: n = Tabel 1 viser, at det primært er mænd og unge under 30 år, som har streamet eller downloadet ulovligt kopieret indhold fra nettet i løbet af de seneste 12 måneder. Alderen harmonerer fint med, at det også primært er personer med gymnasial uddannelse som højest gennemførte uddannelse, som også scorer højt. Personer med lang videregående uddannelse ligger væsentligt over landsgennemsnittet inden for de seneste 12 måneder, idet over halvdelen af denne gruppe på et tidspunkt i deres liv har prøvet at downloade eller streame ulovligt fra nettet. Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

4 Tabel 1: Andelen af danskerne, som bruger ulovlige streaming- og downloadsider Streaming eller downloadet ulovligt indhold inden for de seneste 12 måneder (i pct.) Streamet eller downloadet ulovligt indhold nogensinde (i pct.) n Alle 10% 29% Mand 13% 38% 497 Kvinde 8% 21% 510 Hovedstaden 10% 31% 318 Sjælland 8% 29% 147 Syddanmark 13% 29% 213 Midtjylland 9% 30% 226 Nordjylland 9% 24% 104 Under 30 år 28% 64% år 15% 47% år 11% 34% år 1% 8% 490 Folkeskole / Grundskole 8% 19% 315 Gymnasial uddannelse 20% 48% 75 Erhvervsuddannelse 9% 30% 341 Kort videregående uddannelse 2% 26% 55 Mellemlang videregående uddannelse 14% 33% 141 Lang videregående uddannelse 17% 51% 74 Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

5 Ulovlige tjenester med film og serier topper Film, serier og lignende er klart den mest efterspurgte kategori, når danskerne søger efter ulovlig adgang til indhold på nettet. Fire ud af fem danskere, som ulovligt har downloadet eller streamet indhold på nettet i løbet af de seneste 12 måneder, har set film, serier eller lignende. Musik er også relativt populært, mens det i mindre grad er computerspil og bøger som efterspørges. Slutteligt peger 6 pct. på Andet, som fx dækker over streaming af livesport og forskellige former for software. Figur 3: Danskernes forbrug af ulovligt indhold på nettet fordelt på type 81% 32% 13% 10% 6% Serier/film eller lignende Musik Computerspil Bøger Andet Note: n = 108. Det er kun personer, som har streamet eller downloadet ulovligt indhold inden for de seneste 12 måneder, som har besvaret dette spørgsmål. I Figur 4 har vi spurgt danskerne om deres brug af både lovlige og ulovlige streamingtjenester. Vi har på forhånd udvalgt en række lovlige og ulovlige sider, som tilbyder streaming og/eller download af indhold på nettet og spurgt danskerne til deres adfærd og kendskab til disse sider. De ulovlige streamingtjenester er markeret med en rød boks i Figur 4. Figuren viser, at blandt de ulovlige sider er det primært WatchSeries og Putlocker, som bliver brugt af danskerne. I Tabel 2 er de ulovlige tjenester skilt ud, så man bedre kan se procenterne for de otte ulovlige tjenester. Her kan man se, at ca. 3 pct. af danskerne har set en serie eller film på WatchSeries, mens den samme andel har brugt Putlocker. Den mest brugte streamingtjeneste er YouTube, hvor der findes både lovligt og ulovligt indhold. Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

6 Figur 4: Danskernes brug af streaming- og downloadtjenester 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% YouTube Netflix YouSee TV Spotify ViaPlay TV2Play YouSee Musik HBO Nordic Steam Mofibo ereolen Playstation Store SoundCloud TuneIn Bookmate Deezer Storytel WatchSeries SF Anytime Tidal Putlockers CMoviesHD RARBG GoMovies DreamFilmHD TheDareWatch Fmovies Ja, har brugt Ja, har hørt om Nej, kender ikke Note: n = Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

7 Tabel 2: Andelen af danskerne, som har brugt de otte ulovlige sider Tjeneste Ja, har brugt Ja, har hørt om Nej, kender ikke WatchSeries 3,3% 4,5% 92,2% Putlockers 2,9% 4,3% 92,7% CMoviesHD 1,2% 7,5% 91,3% RARBG 1,1% 1,6% 97,2% GoMovies 0,7% 6,1% 93,1% DreamFilmHD 0,3% 3,6% 96,1% TheDareWatch 0,2% 1,1% 98,8% Fmovies 0,1% 2,3% 97,6% Note: n = Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

8 Hver tiende dansker synes, det er i orden med ulovlig download og streaming Danskernes høje forbrug af ulovlige download- og streamingtjenester kan delvist forklares med den høje andel af danskerne, som synes, at det er i orden at bryde loven på nettet ved at streame eller downloade ulovligt kopieret indhold. Derudover angiver en fjerdedel af danskerne, at de ikke ved, om de synes det er i orden eller ej. At en tredjedel af danskerne ikke tager klart afstand fra ulovlig streaming og download er helt sikkert med til at forklare, hvorfor vi stadig ser så relativt høje andele af danskerne, som har gjort dette inden for de seneste 12 måneder. Figur 5: Danskernes generelle holdning til download og streaming af ulovligt kopieret indhold 68% 22% 11% Det er i orden Det er ikke i orden Ved ikke Note: n = Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

9 Tabel 3: Danskernes generelle holdning til download og streaming af ulovligt kopieret indhold fordelt på baggrundsvariabler I orden Ikke i orden Ved ikke n Alle 11% 68% 22% Mand 13% 65% 22% 497 Kvinde 9% 70% 21% 510 Hovedstaden 9% 69% 22% 318 Sjælland 11% 68% 21% 147 Syddanmark 14% 63% 23% 213 Midtjylland 9% 69% 23% 226 Nordjylland 13% 69% 18% 104 Under 30 år 22% 52% 26% år 12% 66% 22% år 9% 70% 21% år 6% 74% 20% 490 Folkeskole / Grundskole 12% 67% 22% 315 Gymnasial uddannelse 13% 64% 23% 75 Erhvervsuddannelse 11% 67% 23% 341 Kort videregående uddannelse 6% 60% 35% 55 Mellemlang videregående uddannelse 8% 75% 17% 141 Lang videregående uddannelse 14% 70% 16% 74 Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

10 Mange danskere opfatter ikke ulovlig download eller streaming som lige så ulovligt som tyveri eller anden snyd Danskerne synes ikke, at ulovlig download og streaming af indhold er lige så uacceptabelt som andre former for tyveri og misbrug fx at stjæle slik i et supermarked eller rejse med toget uden billet. Figur 6 viser, at danskerne synes, at ulovlig streaming og download af indhold er det mest acceptable af de syv former for misbrug, snyd og tyveri, som er listet i figuren. Det tegner et billede af, at der er behov for en holdningsændring hos danskerne, før vi for alvor ser en reduktion i antallet af brugere af de ulovlige streamingog downloadtjenester. Figur 6: Danskernes vurdering af forskellige former for tyveri og snyd 0% 20% 40% 60% 80% 100% Føre en bil, selvom man har en promille over det tilladte 92% 5% Stjæle slik i supermarkedet 87% 8% Aflevere en opgave i skolen, som man har fundet på nettet, som sin egen 78% 12% Rejse med toget uden at købe billet 75% 16% Lyve på sit cv, når man søger job 71% 16% Download af ulovligt kopieret indhold (fx musik, film/serier, computerspil) 53% 21% 8% Streame ulovligt kopieret indhold (fx høre et musiknummer, som er uploadet ulovligt på YouTube) 45% 21% 9% I høj grad uacceptabelt I nogen grad uacceptabelt I mindre grad uacceptabelt Det er acceptabelt Ved ikke Note: n = Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

11 Danskerne savner oplysning om download- og streamingsidernes lovlighed Internettet kan være en jungle af forskellige tilbud, hvis man gerne vil se sin yndlingsfilm fredag aften. Det kan ofte være svært at vurdere, om en side er lovlig eller ulovlig, hvis man besøger den for første gang og ikke har hørt om den før. Næsten hver anden dansker efterspørger mere oplysning om, hvordan man kan vurdere om en download- eller streamingtjeneste er lovlig eller ej. Der er ingen tvivl om, at den unge generation, som er vokset op med internettet, generelt er bedre til at begå sig digitalt end deres forældre, som er vokset op uden de samme digitale muligheder. Man kunne derfor tro, at det primært var de ældre generationer, som efterspurgte mere viden på området. Det er dog langt fra tilfældet, når man kigger på tværs af de fire aldersgrupper i figuren nedenfor. Her ses det tydeligt, at der på tværs af alle fire aldersgrupper er en markant efterspørgsel efter mere viden. Figur 7: Danskernes holdning til mere oplysning om ulovlig aktivitet på nettet Savner du mere oplysning om, hvordan du kan vurdere om en download- eller streamingside er lovlig eller ulovlig? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 21% 26% 9% 31% 13% Under 30 år 16% 29% 16% 27% 11% år 17% 27% 15% 35% 7% år 19% 34% 8% 27% 12% 60+ år 25% 22% 5% 32% 17% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i lav grad Nej, slet ikke Ved ikke Note: n = Alle (1.007), Under 30 år (215), år (236), år (256) og 60+ år (300). Figur 8 bekræfter til dels ovenstående billede. Danskerne har generelt et godt overblik over de lovlige streamingtjenester, som de i langt de fleste tilfælde markerer som lovlige. Modsat er der stor usikkerhed for de otte ulovlige tjenester, som det fremgår af figuren. Eksempelvis tror hele 58 pct. af dem, som kender CMoviesHD, at det er en lovlig hjemmeside, mens det tilsvarende tal for GoMovies er 32 pct. Begge tjenester er ulovlige og understreger det faktum, at danskerne har svært ved at vurdere lovligheden af de ulovlige streaming- og downloadtjenester. Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

12 Figur 8: Danskernes viden om forskellige streaming- og downloadtjenester TV2Play 97% 0% 3% YouTube 95% 1% 5% YouSee TV 95% 0% 5% HBO Nordic 94% 0% 5% Netflix 94% 1% 5% ViaPlay 94% 1% 6% Mofibo 93% 1% 6% YouSee Musik 93% 0% 7% ereolen 92% 1% 7% Spotify 92% 1% 7% Storytel 86% 1% 13% SF Anytime 86% 2% 12% Tidal 85% 2% 13% Playstation Store 84% 2% 14% SoundCloud 79% 4% 18% Bookmate 76% 1% 23% Deezer 74% 4% 22% Steam 74% 5% 21% TuneIn 67% 5% 27% CMoviesHD 58% 11% 31% GoMovies 32% 18% 50% Fmovies 22% 33% 44% DreamFilmHD 22% 11% 67% RARBG 13% 52% 34% TheDareWatch 9% 42% 49% WatchSeries 9% 53% 38% Putlockers 7% 70% 23% Lovlig Ulovlig Ved ikke Note: n = TV2Play (906), YouTube (952), YouSee TV (871), HBO Nordic (755), Netflix (935), ViaPlay (872), Mofibo (682), YouSee Musik (729), ereolen (300), Spotify (829), Storytel (289), SF Anytime (219), Tidal (231), Playstation Store (329), SoundCloud (258), Bookmate (94), Deezer (145), Steam (263), TuneIn (104), CMoviesHD (87), GoMovies (69), Fmovies (25), DreamFilmHD (39), RARBG (28), TheDareWatch (12), WatchSeries (79) og Putlockers (73). Det er kun respondenter, som har brugt eller kender den pågældende side eller tjeneste, som har besvaret spørgsmålet om den pågældende side eller tjeneste. Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

13 Danskerne: Flere penge til politiets efterforskning af hjemmesider, der tilbyder ulovligt indhold En måde at bekæmpe ulovlig streaming og download kunne være at tilføre politiet flere ressourcer til efterforskning af sider, der ulovligt tilbyder indhold, som de ikke har rettighederne til at distribuere. Knap halvdelen af danskerne synes, det ville være en god idé med flere ressourcer til politiet, mens hver tredje dansker er imod. 20 pct. angiver, at de ingen holdning har til emnet. Figur 9: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør afsættes flere penge til politiets efterforskning af sager, hvor hjemmesider ulovligt tilbyder indhold som for eksempel musik, film/serier eller computerspil" 33% 18% 16% 20% 13% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Note: n = Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

14 Om dette notat Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 29. maj Befolkningsundersøgelsen baserer sig på en nationalt repræsentativ stikprøve med danskere i alderen år. Om Dansk Erhvervs Analysenotater Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. Kontakt Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på eller tlf Henvendelser angående immaterielle rettigheder og kreative erhverv kan ske til chefkonsulent Charlotte Enevoldsen på eller tlf Danskerne bryder stadig loven på nettet / Dansk Erhverv juli

ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem

ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem ANALYSENOTAT Ulovlig download stadig stort problem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT CHARLOTTE ENEVOLDSEN Hvis man tror, at problemerne med piratkopiering og ulovlig fildeling af bl.a. film

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter

Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter ANALYSE Mange danskere snyder stadig med moms og afgifter Resumé Danmarks høje afgiftsniveau giver stadig en masse danskere incitament til at købe illegalt indførte nydelsesmidler, som sælges i Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag AF POLITISK KONSULENT TINE MARIE ANDERSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Onsdag den 14. februar er det Valentinsdag, og det er i høj grad

Læs mere

Halloween er børnenes fest

Halloween er børnenes fest ANALYSE Halloween er børnenes fest Resumé Halloween-feberen har for alvor landet og de danske supermarkeder sælger græskar, pynt og udklædning i lange baner. Selvom de nyeste tal viser, at den landsdækkende

Læs mere

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU

Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Bred opbakning til Danmarks medlemskab af EU Danskernes opbakning til EU står stadigvæk stærkt efter en periode med uro i

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

Bytning af julegaver 2018

Bytning af julegaver 2018 ANALYSE Bytning af julegaver 2018 De danske forbrugere bytter gaver for ½ mia. kr. i 2018 I mange uger op til jul er der meget travlt i danske butikker, men også i dagene og ugerne efter jul har den danske

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont

Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film. Gennemførtaf YouGov for Egmont Undersøgelse om ulovlig streaming for kampagnen Os der elsker film Gennemførtaf YouGov for Egmont Sp.1 På hvilke af følgende måder ser du film og/eller TV-serier derhjemme? Du kan markere flere svar På

Læs mere

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR ANALYSE eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Resumé Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder, da det var dagen, hvor EU s Persondataforordning trådte i

Læs mere

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år ANALYSE Black Friday forventes at slå rekorder igen i år Resumé De fleste danskere elsker et godt tilbud, og netop derfor er den amerikansk inspireret Black Friday også blevet et kæmpe hit blandt de danske

Læs mere

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer ANALYSE Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer Resumé Der er et stort potentiale for energiforbedringer, som ikke bliver realiseret i de danske virksomheder i disse år. Det

Læs mere

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år ANALYSE Black Friday forventes at slå rekorder igen i år Resumé De fleste danskere elsker et godt tilbud, og netop derfor er den amerikansk inspireret Black Friday også blevet et kæmpe hit blandt de danske

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser

E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser ANALYSE E-handlen anno 2018: forbrugertrends og tendenser Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik netop har udgivet giver os den nyeste og mest aktuelle

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer ANALYSE Hver tredje virksomhed med rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer Resumé Kapacitetspresset på arbejdsmarkedet har været stigende gennem en årrække. Det har gradvist gjort det vanskeligere

Læs mere

Skattereglerne er blevet mere komplicerede

Skattereglerne er blevet mere komplicerede ANALYSE Skattereglerne er blevet mere komplicerede Lige godt hver tredje virksomhed oplever, at skattereglerne er blevet mere komplekse i løbet af de seneste fem år. Det er et problem, fordi det gør det

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige

Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige ANALYSE Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige Resumé De danske kommuner bruger private rådgivere til en lang række opgaver, som kommunens egne ansatte ikke selv har

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen

Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen ANALYSE Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen Resumé Det er efterhånden velkendt, at rigtig mange danske virksomheder mangler arbejdskraft, hvilket for mange virksomheder betyder færre

Læs mere

Kommuners hjemtagning hæmmer konkurrencen

Kommuners hjemtagning hæmmer konkurrencen ANALYSE Kommuners hjemtagning hæmmer konkurrencen 30 pct. af kommunerne har hjemtaget opgaver uden at genudbyde dem siden 1. januar 2015. Dansk hverv sætter spørgsmålstegn ved denne praksis, der gør det

Læs mere

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark ANALYSE Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark Resumé De danske virksomheder oplever i disse år en mangel på arbejdskraft, som ikke er oplevet magen siden dagene før finanskrisen i slutningen

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

E-handlen brager frem i detailsektoren

E-handlen brager frem i detailsektoren ANALYSE E-handlen brager frem i detailsektoren Resumé E-handlen har haft tocifrede vækstrater gennem de seneste år. Det smitter af på detailhandlens forventninger til salget via de online kanaler i 2018.

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark

Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark ANALYSE Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark Resumé Det er blevet mere byrdefuldt at drive virksomhed i Danmark. Det er vurderingen fra 447 virksomheder, der har deltaget i en survey

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer ANALYSE Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer Resumé Den danske eksport af beklædning og fodtøj slår igen i år alle rekorder. Dansk Erhverv forventer, at de danske virksomheder vil

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen

Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen ANALYSE Danskerne bruger flere penge på julevinen end hverdagsvinen Resumé Mange danskere benytter julen til at drikke et godt glas vin med familie og venner. Hele 88 pct. af danskerne drikker vin i forbindelse

Læs mere

Erhvervslivet forventer vækst

Erhvervslivet forventer vækst ANALYSE Erhvervslivet forventer vækst Resumé Dansk økonomi er i et opsving. Væksten de sidste tre år har i gennemsnit været på omkring 2 pct., og selvom det ser ud til, at væksten i år bliver lidt lavere,

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 2. halvår 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 2. halvår 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 2. halvår 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. halvår 2018

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. halvår 2018 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. halvår 2018 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

Den økonomiske udvikling i regionerne: Alle har vækst, men nogle mere end andre. To regioner fortsat under førkrise-niveau

Den økonomiske udvikling i regionerne: Alle har vækst, men nogle mere end andre. To regioner fortsat under førkrise-niveau ANALYSE Den økonomiske udvikling i regionerne: Alle har vækst, men nogle mere end andre. To regioner fortsat under førkrise-niveau Dansk økonomi er endelig begyndt at udvise pæne vækstrater. Selvom alle

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget

Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget ANALYSE Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget Blandt Dansk Erhvervs medlemmer, der har eksportsalg, oplever hver tredje, at mangel på arbejdskraft er en væsentlig

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE ANALYSE EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General Data Protection Regulation) i kraft. Forordningen er blandt den mest

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017.

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017. ANALYSE Behov for at justere virksomhedspantet Erhvervsvirksomheder har mulighed for at stille pant i forskellige aktivklasser som sikkerhed for eksempelvis et lån eller en kassekredit. Det er noget, især

Læs mere

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? ANALYSE Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Resumé Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? ANALYSE Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Resumé Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket

Læs mere

Er du mand eller kvinde?

Er du mand eller kvinde? Norstat at a Glance Er du mand eller kvinde? 49% 51% Mand Kvinde 1007 gender Region: Hovedstaden 32% Sjælland 15% Syddanmark 21% Midtjylland 23% Nordjylland 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1007 DK_region

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark FL4 Cross border access to content online DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE"

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser Wilke SIDE 2 KAPITEL 1FORBRUGERUNDERSØGELSE: BRUG AF HÅNDVÆRKSYDELSER Indhold Kapitel 1 3 Appendiks... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Afrapportering af resultater...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

Status for dansk modeeksport

Status for dansk modeeksport ANALYSE Status for dansk modeeksport 2018 blev et fint år for dansk modeeksport. Analysen ser nærmere på udvikling, trends og tendenser, og konstaterer blandt andet: Den danske modeeksport (beklædning

Læs mere