Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?"

Transkript

1 ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv. Resultaterne viser tydeligt, at danskerne på den ene side er utroligt positive over for iværksættere som faggruppe og mere end fire ud af fem danskere angiver, at iværksættere spiller en vigtig rolle for det danske samfund. Alligevel viser undersøgelsen samtidig, at kun ca. 3 pct. af danskerne i den erhvervsaktive alder (18-64 år) har startet ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder eller er i gang med at starte ny virksomhed på nuværende tidspunkt. Spørger man den resterende del af befolkningen i denne aldersgruppe, om de går med planer om at starte ny virksomhed inden for de kommende tre år, så svarer kun godt 3 pct., at de forventer at starte ny virksomhed inden for de kommende tre år. Tallene for såvel nuværende som forventet fremtidig iværksætteraktivitet placerer Danmark helt i bund sammenlignet med andre europæiske lande, hvilket understreger paradokset om, at danskerne beundrer iværksættere, men tøver med selv at kaste sig ud i det. Nøgletal fra undersøgelsen: 65 pct. af danskerne i den erhvervsaktive alder (18-64 år) har et positivt eller meget positivt indtryk af iværksættere som faggruppe. 83 pct. af danskerne i den erhvervaktive alder (18-64 år) er enige eller helt enige i, at iværksætterne spiller en vigtig rolle for det danske samfund. 3,3 pct. af danskerne i den erhvervsaktive alder (18-64 år) har startet en ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder eller er på nuværende tidspunkt i gang med at starte ny virksomhed. Gennemsnittet for EU-28-landene (undtaget Malta) er 8,2 pct. og danskernes iværksætteraktivitet er således blandt de laveste i hele Europa. 3,7 pct. af danskerne i den erhvervsaktive alder (18-64 år, eksklusiv de 3,3 pct. som allerede er sprunget ud som iværksættere) forventer at starte ny virksomhed inden for de kommende tre år. Gennemsnittet for EU-28-landene (undtaget Malta) er 12,1 pct. og danskernes forventede fremtidige iværksætteraktivitet er således blandt de laveste i hele Europa. Danskerne fravælger iværksætteri, fordi den økonomiske risiko er for stor (23 pct.), fordi de mangler de rette kompetencer (15 pct.) og fordi de er bekymrende for, hvordan de kommer i gang og hvilke love og regler, som de skal efterleve (11 pct./13 pct.). Af: politisk konsulent Sigurd Schou Madsen og analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen Udgivelsestidspunkt: April 2018

2 Danmark elsker iværksætterne Et succesfuldt dansk erhvervsliv afhænger i høj grad af, hvordan de danske iværksættervirksomheder klarer sig. Det er vigtigt at huske på, at alle etablerede virksomheder på et tidspunkt har været iværksættervirksomheder og iværksættervirksomhederne yder et markant bidrag til den danske økonomi med nye jobs, innovative ideer og høje vækstrater. To ud af tre danskere ser positivt eller meget positivt på iværksættere som faggruppe. Danskerne beundrer da også iværksætterne. Det viser en ny undersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv. Næsten to ud af tre danskere ser positivt eller meget positivt på faggruppen, mens det samme gør sig gældende, når man fokuserer på danskere i den erhvervsaktive alder (18-64 år). Det viser, at iværksætterstøtten er massiv blandt danskere både på og udenfor arbejdsmarkedet. Kun 1 pct. ser negativt eller meget negativt på faggruppen. Figur 1: Iværksættere er en samlet betegnelse for personer, som starter nye virksomheder. Hvis du tænker på iværksættere som samlet faggruppe, hvad er så dit overordnede indtryk? 47% 47% 26% 24% 17% 18% 11% 9% 1% 1% 0% 0% Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke Alle danskere (18+ år) Danskere i den erhvervsaktive alder (18-64 år) Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar Note: n = 1.001/754 for alle danskere (18+ år)/danskere i den erhvervsaktive alder (18-64 år). Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? / Dansk Erhverv april

3 Danskernes beundring for iværksætterne ses også i Figur 2 herunder. Her ses det også tydeligt, at danskerne værdsætter det arbejde, som iværksætterne udfører for det danske samfund. Mere end fire ud af fem danskere mener nemlig, at iværksætterne spiller en vigtig rolle for det danske samfund. Det ses også ved, at ingen danskere er uenige i denne påstand. Tilsammen understreger det altså den danske beundring for det arbejde, iværksætterne laver, og den værdi, som de skaber for Danmark. Mere end fire ud af fem danskere synes, at iværksætterne spiller en vigtig rolle for det danske samfund. Figur 2: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Iværksættere spiller en vigtig rolle for det danske samfund 49% 50% 32% 33% 12% 12% 0% 0% 0% 0% 6% 5% Helt enig Delvist enig Hverken enig eller uenig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Alle danskere (18+ år) Danskere i den erhvervsaktive alder (18-64 år) Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar Note: n = 1.001/754 for alle danskere (18+ år)/danskere i den erhvervsaktive alder (18-64 år). Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? / Dansk Erhverv april

4 Trods begejstringen vælger kun få danskere iværksætterlivet Undersøgelsen har indtil nu vist, at danskerne har dyb beundring for iværksætterne som faggruppe. Alligevel kan vi konstatere, at kun meget få danskere har taget springet og blevet iværksættere inden for de seneste par år. Kigger man på gruppen af danskere i den erhvervsaktive alder (18-64 år), viser undersøgelsen således, at det kun er ca. 2,5 pct., som har startet ny virksomhed inden for de seneste 3,5 år (42 måneder) og derudover er kun ca. 1 pct. i gang med at starte ny virksomhed op på nuværende tidspunkt. Samlet set er det altså kun 3,4 pct. som på nuværende tidspunkt er i gang med eller har startet ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder. Kun 2,5 pct. har startet ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder, mens kun 0,9 pct. er i gang med det nu. Figur 3: Er du på nuværende tidspunkt i gang med at starte en ny virksomhed eller har du startet ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder (3,5 år)? 96,7% 0,9% 2,5% Ja, jeg er i gang med at starte ny virksomhed Ja, jeg har startet ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder (3,5 år) Nej Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar Note: n = 754. Figuren viser kun svarene for danskere i den erhvervsaktive alder (18-64 år). Ser man på det i et europæisk perspektiv ligger den danske iværksætterlyst da også helt i bunden. I gruppen af EU-28-lande (samt Island, Norge og Schweiz) ligger andelen af nye danske iværksættere helt i bund. Landene med mest iværksætteraktivitet er blandt andet de baltiske lande samt lande i Syd- og Østeuropa. Det er dog ikke kun disse lande, som distancerer os. Undersøgelsen viser nemlig tilmed, at vores nordiske naboer også ligger markant højere på listen end vi gør. Island ligger i den øverste halvdel af listen, mens Norge, Sverige og Finland befinder sig lige under midten (alle lande er markeret med med orange nedenfor). Set i sammenhæng med danskernes iværksætterkærlighed kan det altså virke paradoksalt, at kun ca. 3 pct. har kastet sig ud i iværksætterlivet i løbet af de seneste 42 måneder. Iværksætteraktiviteten i Danmark er blandt de laveste i hele Europa. Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? / Dansk Erhverv april

5 Figur 4: Iværksætteraktivitet i Europa andelen, som har startet ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder eller som er i gang med at starte ny virksomhed op på nuværende tidspunkt Estland Letland Slovakiet Litauen Rumænien Island Holland Østrig Luxembourg Kroatien Irland Polen Schweiz Storbritannien Portugal Ungarn Tjekkiet Cypern Sverige Slovenien Finland Belgien Spanien Norge Tyskland Grækenland Italien Frankrig Bulgarien Danmark 11,8% 11,3% 10,8% 10,6% 9,9% 9,6% 9,1% 8,9% 8,9% 8,9% 8,5% 8,4% 8,2% 7,9% 7,3% 7,3% 7,3% 6,9% 6,7% 6,2% 6,2% 5,7% 5,3% 4,8% 4,3% 3,9% 3,7% 3,3% 14,2% 19,4% Kilde: Global Entrepreneurship Monitor samt egne beregninger. Note: Figuren viser kun svarene for befolkningerne i den erhvervsaktive alder (18-64 år). Procenterne i figuren viser andelen af personer i alderen i de respektive lande, som enten har startet ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder eller er i gang med det på nuværende tidspunkt. Den statistiske usikkerhed for det danske estimat er +/- 1,5 pct.-point. I alle tilfælde er nyeste data anvendt. 2018: Danmark. 2017: Estland, Letland, Slovakiet, Holland, Luxembourg, Kroatien, Irland, Polen, Schweiz, Storbrittanien, Cypern, Sverige, Slovenien, Spanien, Tyskland, Grækenland, Italien, Frankrig, Bulgarien. 2016: Østrig, Portugal, Ungarn, Finland. 2015: Rumænien, Belgien, Norge. 2014: Litauen. 2013: Tjekkiet. 2010: Island. Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? / Dansk Erhverv april

6 Kigger man på de kommende tre år ser det heller ikke ud til, at antallet af danske iværksættere kommer til at stige markant. Blandt gruppen af danskere, som ikke på nuværende tidspunkt er involveret i iværksættervirksomhed, er det kune 3,7 pct., som forventer at starte ny virksomhed, alene eller sammen med andre, inden for de næste tre år. Det er omtrent den samme andel, som på nuværende tidspunkt har kastet sig ud i livet som iværksætter, som vist i Figur 4. Derfor må man forvente, at andelen af danske iværksættere forbliver lavt i de kommende år. Kun 3,7 pct. forventer at starte ny virksomhed inden for de næste tre år. Figur 5: Forventer du at starte ny virksomhed, alene eller sammen med andre, inden for de næste tre år? 95,6% 3,7% Ja Nej Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar Note: n = 729. Figuren viser kun svarene for danskere i den erhvervsaktive alder (18-64 år), som ikke har startet en ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder eller som på nuværende tidspunkt er i gang med at starte ny virksomhed. Ser man, ligesom ovenfor, på de danske iværksætterforventninger i et europæisk perspektiv viser det sig også hurtigt, at danskernes forventning til iværksætteraktivitet er meget lav sammenlignet med resten af Europa. Vi får dog selskab i den tunge ende af vores naboer fra Norge på dette spørgsmål, mens svenskerne, finnerne og islændingene ligger markant foran os på dette spørgsmål. De to europæiske sammenligninger viser altså tilsammen, at iværksætteraktiviteten i Danmark er meget lav sammenlignet med de andre europæiske lande og at andelen af danske iværksættere forventeligt vil forblive lav i de kommende år. Danskernes forventninger til opstart af ny virksomhed inden for de kommende tre år er blandt de laveste i Europa. Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? / Dansk Erhverv april

7 Figur 6: Forventninger til iværksætteraktivitet i Europa Rumænien Litauen Estland Frankrig Kroatien Letland Cypern Island Ungarn Slovenien Tjekkiet Portugal Irland Luxembourg Belgien Schweiz Finland Østrig Italien Polen Slovakiet Holland Sverige Storbritannien Tyskland Grækenland Spanien Bulgarien Norge Danmark 19,7% 18,1% 17,6% 17,5% 17,3% 16,7% 15,7% 15,1% 14,2% 13,7% 13,3% 11,9% 11,0% 10,9% 10,5% 10,4% 10,4% 10,3% 9,7% 9,0% 8,1% 8,1% 7,3% 7,2% 7,1% 5,6% 5,0% 4,8% 3,7% 29,0% Kilde: Global Entrepreneurship Monitor samt egne beregninger. Note: Figuren viser kun svarene for befolkningerne i den erhvervsaktive alder (18-64 år). Procenterne i figuren viser andelen af personer i alderen i de respektive lande, som forventer at starte ny virksomhed inden for de kommende tre år (eksklusiv dem, som har startet ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder eller som er ved at starte ny virksomhed på nuværende tidspunkt). Den statistiske usikkerhed for det danske estimat er +/- 1,6 pct.-point. I alle tilfælde er nyeste data anvendt. 2018: Danmark. 2017: Estland, Letland, Slovakiet, Holland, Luxembourg, Kroatien, Irland, Polen, Schweiz, Storbrittanien, Cypern, Sverige, Slovenien, Spanien, Tyskland, Grækenland, Italien, Frankrig, Bulgarien. 2016: Østrig, Portugal, Ungarn, Finland. 2015: Rumænien, Belgien, Norge. 2014: Litauen. 2013: Tjekkiet. 2010: Island. Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? / Dansk Erhverv april

8 Danskerne mangler risikovillighed og frygter manglende kompetencer og bureaukrati Vi har nu set, at danskerne elsker iværksættere, men at det kun er få danskere, som springer ud som iværksætter. I figuren nedenfor kan man se, hvor stor rolle en række barrierer spiller for danskerne, når de vælger ikke at springe ud som iværksættere. Her har vi spurgt danskere i den erhvervsaktive alder, som ikke på nuværende tidspunkt er engageret i iværksætteri og som ikke forventer at blive det, hvad de vigtigste årsager er til, at de ikke ønsker at starte ny virksomhed i den kommende tid. Her angiver hver fjerde, at de føler sig afhængige af en fast personlig indkomst. Det betyder samtidig indirekte, at rigtig mange danskere føler, at den økonomiske risiko ved at springe ud som iværksætter er for stor. Dernæst nævner 15 pct. at de føler, at de mangler de rette kompetencer til at blive selvstændig. Der hviler altså en stor opgave på samfundet som helhed, men for ungdomsuddannelser og universitetsuddannelser i særdeleshed, hvis vi skal klæde endnu flere danskere på til at springe ud som iværksættere. Som en tredje vigtig barriere angiver cirka hver ottende, at de ikke ved, hvordan de skal komme i gang eller at de bekymret for mængden af love og regler, som de skal overholde. Det viser, at vi med fordel kan reducere bureaukratiet omkring opstart af ny virksomhed samt tilbyde endnu flere og mere målrettede supportinitiativer, som skal støtte nye virksomheder i deres rejse mod at blive etablerede virksomheder, som kan drive det danske samfund og den danske økonomi fremad i årene fremover. Danskerne fravælger et liv som iværksætter, fordi den økonomiske risiko er for stor, på grund af manglende kompetencer samt frygt for bureaukrati under opstart og drift af ny virksomhed. Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? / Dansk Erhverv april

9 Figur 7: Hvad er de vigtigste årsager til, at du ikke ønsker at starte ny virksomhed inden for tre år? Jeg er afhængig af en fast personlig indkomst 23% Jeg mangler de rette kompetencer til at blive selvstændig Jeg kan ikke overskue, hvordan jeg skal komme i gang Jeg er bekymret over mængden af love og regler, som jeg skal overholde 11% 13% 15% Jeg frygter, at min virksomhed ikke bliver en succes 10% Jeg kan ikke skaffe den nødvendige kapital 10% De økonomiske vilkår for iværksættere er for dårlige (fx den høje indkomstskat i Danmark) 8% Jeg synes ikke, at mulighederne er gode i mit geografiske område 4% Jeg møder modstand fra familie og venner 1% Ingen af de ovennævnte årsager passer på mig 30% Andre årsager 16% Ved ikke 9% Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, februar Note: n = 720. Figuren viser kun svarene for danskere i den erhvervsaktive alder (18-64 år), som enten ikke har startet en ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder eller som ikke er i gang med at starte ny virksomhed eller som ikke forventer at starte en ny virksomhed inden for de kommende tre år. Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? / Dansk Erhverv april

10 Om dette notat Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 23. april Om Dansk Erhvervs Analysenotater Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. Kontakt Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på eller tlf Henvendelser angående innovation og iværksætteri kan ske til chefkonsulent Sigurd Schou Madsen på eller tlf Noter Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? / Dansk Erhverv april

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer ANALYSE Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer Resumé Den danske eksport af beklædning og fodtøj slår igen i år alle rekorder. Dansk Erhverv forventer, at de danske virksomheder vil

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Trods gode jobmuligheder fravælger kvinderne stadig IT-faget

Trods gode jobmuligheder fravælger kvinderne stadig IT-faget ANALYSE Trods gode jobmuligheder fravælger kvinderne stadig IT-faget Resumé Mange danske virksomheder søger hver dag forgæves efter IT-specialister, og Erhvervsstyrelsen har tidligere vurderet, at vi på

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder I dag ligger Danmark på en fjerdeplads i EU, når det gælder om at have den højeste andel af den voksne befolkning i beskæftigelse. Ifølge en fremskrivning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Arbejdskraftsmanglen falder i Danmark og flere andre EU-lande

Arbejdskraftsmanglen falder i Danmark og flere andre EU-lande 20-09-2019 Arbejdskraftsmanglen falder i Danmark og flere andre EU-lande En helt ny opgørelse ved indgangen til 3. kvartal 2019, viser at arbejdskraftmanglen i flere EU-lande herunder Danmark i flere brancher

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

KLIMA OG ØKONOMI DELER EUROPA I NORD OG SYD

KLIMA OG ØKONOMI DELER EUROPA I NORD OG SYD KLIMA OG ØKONOMI DELER EUROPA I NORD OG SYD Kontakt: Ph.d.-studerende, Karsten Tingleff Vestergaard +45 26 70 52 25 ktv@thinkeuropa.dk RESUME: Markante geografiske skillelinjer gennemløber EU, når det

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat ØKONOMISK ANALYSE 1. februar 219 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat I Danmark var der 21.314 udenlandske beskæftigede omregnet til fuldtidspersoner i 218. Det er en ny rekord. Antallet steg

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Danmark er et service- og videnssamfund

Danmark er et service- og videnssamfund ANALYSE Danmark er et service- og videnssamfund Man taler ofte om erhvervslivets forskellige sektorer. Eksempelvis har Danmark historisk bevæget sig fra at være et landbrugsland til et industrisamfund

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Tabel 1-4 nedenfor viser den lovbestemte pensionsalder i alle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

Det går godt for dansk modeeksport

Det går godt for dansk modeeksport ANALYSE Det går godt for dansk modeeksport Modeeksporten bidrager positivt til den samlede danske vækst Den danske modeeksport bestående af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj beløb sig på 32,9

Læs mere

Kraftig polarisering på det tyske arbejdsmarked

Kraftig polarisering på det tyske arbejdsmarked Kraftig polarisering på det tyske arbejdsmarked På overfladen klarer det tyske arbejdsmarked sig fint, men dykker man ned i tallene, tegner der sig et billede af et meget polariseret arbejdsmarked. Der

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser Generaldirektoratet for Kommunikation UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE Bruxelles, 15/10/2008 KLIMAÆNDRINGER Særlig Eurobarometerundersøgelse 300 - Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Danmark ligger lavt på arbejdskraftsmangel i EU selvom udfordringerne falder i flere lande

Danmark ligger lavt på arbejdskraftsmangel i EU selvom udfordringerne falder i flere lande 15. maj 2019 Danmark ligger lavt på arbejdskraftsmangel i EU selvom udfordringerne falder i flere lande En helt ny opgørelse af indikatorer for arbejdskraftmangel i EU ved indgangen til 2. kvartal 2019,

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dato: 23. august 19 A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dette notat viser følgende: Opholdskravet for ret til dagpenge fører til en lang sagsbehandlingstid for en række a-

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag AF POLITISK KONSULENT TINE MARIE ANDERSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Onsdag den 14. februar er det Valentinsdag, og det er i høj grad

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER. Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet. Kvalifikationsspøgsmål

Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER. Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet. Kvalifikationsspøgsmål Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet Kvalifikationsspøgsmål 1. Jeg bekræfter, at min virksomhed er en forretningsenhed med industriel eller kommerciel karakter

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Dagligvarer online et marked i stor vækst

Dagligvarer online et marked i stor vækst Dagligvarer online et marked i stor vækst FAKTA E-handel med dagligvarer Ca. 4 milliarder kroner e-handlede danskerne dagligvarer for i 2018 xiv 59 procent stigningen i e-handel med dagligvarer siden sidste

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Dato: 2. marts 219 Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Michel Klos Ref.nr.: D19-13416 Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Ifølge Finansministeriet har Danmark udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 inden for et par år. Efter skattetrykket midlertidigt var ekstraordinært

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Status for dansk modeeksport

Status for dansk modeeksport ANALYSE Status for dansk modeeksport 2018 blev et fint år for dansk modeeksport. Analysen ser nærmere på udvikling, trends og tendenser, og konstaterer blandt andet: Den danske modeeksport (beklædning

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Dansk industris energieffektivitet er i verdensklasse

Dansk industris energieffektivitet er i verdensklasse Organisation for erhvervslivet December 2009 Dansk industris energieffektivitet er i verdensklasse AF KONSULENT CAMILLA DAMSØ PEDERSEN, CDP@DI.DK Der er et stort potentiale for at sænke verdens CO2-udslip

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere