Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information"

Transkript

1 Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information 11. april Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Fax: Fri tekst fp@forsikringogpension.dk Indhold Indledning... 3 Vores ref. abs Sagsnr. GES DokID /20-reglen... 4 Hvad gør vi, hvis vi mangler en erklæring?... 4 Vejledningens to dele... 4 Hvem skal tilpasse samtykkeerklæringerne?... 4 Supplerende information til samtykkegiver... 5 Tilpasning af samtykkeerklæringerne... 6 Kundens navn, CPR-nr. og sagsnr Hvilke behandlingsaktiviteter er omfattet?... 6 Hvem kan der indhentes oplysninger fra?... 7 Hvem kan relevante sagsoplysninger videregives til?... 7 Særligt om arbejdsgiver... 7 Hvilke typer af oplysninger kan indhentes, anvendes og videregives?... 7 Særligt om arbejdsgiver... 7 For hvilken tidsperiode kan der indhentes oplysninger?... 7 Konkret begrundelse... 8 Samtykkeerklæringer for børn... 8 Informationer, som selskabet bør give samtykkegiveren... 9 Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Tegning eller ændring af forsikring... 9 Identifikation af sagen... 9 Begrundelse for indhentning af oplysninger... 9 Der må kun indhentes oplysninger, som er relevante for selskabets sagsbehandling... 9 Konsekvens ved afgivelse af urigtige oplysninger Selskabets behandling af oplysningerne i sagen Mulighed for og konsekvens af tilbagetrækning af samtykke Afgivelse af samtykke, når forsikringssøgende er et barn Skadesanmeldelse Identifikation af sagen Begrundelse for indhentning af oplysninger Der må kun indhentes oplysninger, som er relevante for selskabets sagsbehandling Selskabets behandling af oplysningerne i sagen Mulighed for og konsekvens af tilbagetrækning af samtykke Hvornår kan beløbet kræves udbetalt af selskabet? Afgivelse af samtykke, når skadelidte er et barn Side 2

3 Indledning Samtykkeerklæringerne i tabel 1 og 2 nedenfor er en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen. Hvis selskabet ønsker at indhente journaloplysninger i henhold til denne aftale, skal selskabet bruge de aftalte anmodningsblanketter og samtykkeerklæringer. Mindre ændringer i de aftalte blanketter medfører dog ikke, at selskabet agerer uden for aftalen. De er de aftalte samtykkeerklæringer, som er indarbejdet i EDI FP-attester. Tabel 1: Samtykkeerklæringer til voksne FP-nr. Titel Anvendelsesområde 001 Samtykke: Når jeg vil tegne en forsikring eller ændre i en forsikring, jeg allerede har Livs- og pensionsforsikring 002 Samtykke: Når jeg vil tegne en forsikring eller ændre i en forsikring, jeg allerede har Forsikring ved visse kritiske sygdomme 003 Samtykke: Når jeg Forsikring ved visse kritiske sygdomme 004 Samtykke: Når jeg er kommet til skade eller Tab af erhvervsevne forsikring 005 Samtykke: Når jeg er kommet til skade eller Sundhedsforsikring 006 Samtykke: Når jeg er kommet til skade eller Ulykkes- og sygdomsforsikring 007 Samtykke: Når jeg er kommet til skade Arbejdsskadeforsikring 008 Samtykke: Når jeg er kommet til skade Ansvarsforsikring 009 Samtykke: Når jeg er kommet til skade eller Sygedriftstabsforsikring 010 Samtykke: Når jeg er kommet til skade eller Lønsikrings- eller arbejdsløshedsforsikring 011 Samtykke: Når jeg er kommet til skade eller Afbestillingsforsikring 012 Samtykke: Når jeg er kommet til skade eller Rejseforsikring 013 Samtykke: Afdød Skadesforsikring 014 Samtykke: Afdød Livsforsikring Tabel 2: Samtykkeerklæringer til børn FP-nr. Titel Anvendelsesområde 015 Samtykke: Når mit/vores barn Forsikring ved visse kritiske sygdomme 016 Samtykke: Når mit/vores barn er kommet Sundhedsforsikring til skade eller 017 Samtykke: Når mit/vores barn er kommet til skade eller Ulykkes- og sygdomsforsikring 018 Samtykke: Når mit/vores barn er kommet til skade Arbejdsskadeforsikring 019 Samtykke: Når mit/vores barn er kommet Ansvarsforsikring til skade 020 Samtykke: Når mit/vores barn er kommet Afbestillingsforsikring til skade eller 021 Samtykke: Når mit/vores barn er kommet Rejseforsikring til skade eller 022 Samtykke: Afdød - barn Skadesforsikring Side 3

4 Samtykkeerklæringerne er standardiserede erklæringer, hvis formuleringer er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen. Formuleringerne og listerne med de aktører, som der kan indhentes oplysninger fra og videregives oplysninger til er baseret på en grundig analyse af selskabernes praksis og de krav, som lovgivningen stiller til et samtykke 80/20-reglen I lighed med tidligere er listerne med de aktører, som der kan indhentes oplysninger fra og videregives oplysninger til, fremkommet på baggrund af en grundig analyse af, om hver enkelt aktør lever op til 80/20-reglen: Hvis der indhentes oplysninger fra en given aktør i mere end 80 pct. af sagerne i branchen, fremgår aktøren af listen Hvis der videregives oplysninger til en given aktør i mere end 80 pct. af sagerne i branchen, fremgår aktøren af listen Hvis et selskab i 80 pct. af selskabets sager indhenter oplysninger fra eller videregiver oplysninger til en given aktør, kan denne tilføjes listen. Hvad gør vi, hvis vi mangler en erklæring? Hvis et selskab har brug for at indhente oplysninger på et forsikringsprodukt, som ikke fremgår af de to tabeller, kan selskabet finde den samtykkeerklæring nedenfor, som passer bedst til det pågældende forsikringsprodukt og tilpasse erklæringen. Vejledningens to dele Vejledningen beskriver først, hvordan selskaberne skal tilpasse samtykkeerklæringerne, inden de kan tages i brug. Det er vigtigt, at den obligatoriske tilpasning sker som beskrevet i dette afsnit. Det betyder også, at de selskaber, som anvender EDI FP-attester, skal foretage en fornyet tilpasning i brugeradministrationen i EDI FP-attester. Herefter beskrives det, hvilken supplerende information Forsikring & Pension anbefaler, at selskaberne giver samtykkegiveren ved indhentningen af samtykke. Den supplerende information skal gives adskilt fra selve samtykkeerklæringen. Det er op til selskaberne selv at foretage en vurdering af Forsikring & Pensions anbefalinger og tilpasse dem til selskabets forretningsgange, kundekommunikation mv. OBS! EDI FP-attester sørger for, at kunderne får den supplerende information, når EDI FP-attester anvendes til at indhente samtykke fra kunderne. Hvem skal tilpasse samtykkeerklæringerne? Den obligatoriske tilpasning af samtykkeerklæringerne skal ikke nødvendigvis foretages på sagsbehandlerniveau. Det kan give bedre mening, at tilpasningen af erklæringerne sker, så tilpasningerne passer til den enkelte afdeling. Tilpasningen bidrager til at sikre, at samtykket er specifikt efter databeskyttelsesordningens regler. Side 4

5 I forbindelse med tilpasningen af erklæringerne henviser vi ud over nærværende vejledning - til henstillingen fra Forsikring & Pensions bestyrelse om principper for indhentning og brug af helbredsoplysninger, jf. FP-Information 82/16. Supplerende information til samtykkegiver Samtykkeerklæringerne indeholder alene selve samtykket. Forsikring & Pension anbefaler, at selskabet giver en række informationer til de personer, som de indhenter samtykke fra. Disse informationer er beskrevet i kapitlet Informationer, som selskabet bør give samtykkegiveren. Side 5

6 Tilpasning af samtykkeerklæringerne Samtykkeerklæringerne er en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen. Erklæringerne består derfor hovedsageligt af standardiseret tekst, som er afstemt mellem parterne. På nogle områder skal selskabet tilpasse teksten til dets praksis. Disse områder er beskrevet her. Generelt gælder det, at tekst markeret med gult skal udfyldes. Det kan fx være ved at indsætte selskabets navn, et navn, et CPR-nr. eller et tal. Tekst skrevet med rød skrift og i kursiv angiver tekst, hvor selskabet skal forholde sig til den præcise ordlyd. Kundens navn, CPR-nr. og sagsnr. Selskabet skal sikre, at samtykkegiver kan identificeres på tilstrækkelig vis. Det bør ske ved, at samtykkegivers navn og CPR-nr. er angivet på samtykkeerklæringen, så det er læseligt for den/de modtager(e), som skal udlevere oplysninger til selskabet. Forsikring & Pension anbefaler derfor, at samtykkegivers navn og CPR-nr. fremgår med maskinskrift i erklæringerne. For at sikre, at kunden tydeligt kan se, hvilken forsikringssag samtykket omfatter, anbefaler Forsikring & Pension, at sagsnr. fremgår af samtykkeerklæringerne. Samtykkegivers navn, CPR-nr. og sagsnr. fremgår derfor øverst i alle erklæringerne med kursiveret rød skrift. Hvis selskabet ikke ønsker at indsætte oplysningerne dér, skal de tre linjer bare slettet. Når kunden skriver under, sker det nederst på erklæringen, hvor kunden også skal oplyse sit CPR-nr. Når samtykket underskrives i hånden, er det ikke altid, at modtageren kan læse skriften. Derfor ovenstående anbefaling. OBS! Hvis selskabet indhenter samtykke via EDI FP-attester, indsættes samtykkegivers navn og CPR-nr. samt sagsnr. automatisk øverst. Tilsvarende påføres stempel med kundens navn og CPR-nr. samt dato og tidspunkt for den digitale underskrift nederst. Hvilke behandlingsaktiviteter er omfattet? Det enkelte selskab skal foretage en vurdering af, om hvert enkelt samtykke skal omfatte indhentning, anvendelse og videregivelse af oplysninger, eller om samtykket skal omfatte indhentning og videregivelse. Selskabet skal rette den røde kursiverede tekst tre steder i hver samtykkeerklæring, så teksten stemmer overens med, hvilke behandlingsaktiviteter hvert enkelt samtykkeerklæring efter selskabets vurdering skal omfatte. Det er Forsikring & Pensions vurdering, at samtykkeerklæringer, der anvendes ved tegning og ændring, bør omfatte alle tre behandlingsaktiviteter. Det er tillige Forsikring & Pensions vurdering, at samtykkeerklæringer, der anvendes i en skadessituation, kan afgrænses til at omfatte indhentning og videregivelse. Side 6

7 Hvem kan der indhentes oplysninger fra? Under overskriften Hvem kan der indhentes oplysninger fra? skal selskabet foretage en konkret vurdering af, hvem der indhentes oplysninger fra. Hvis selskabet i 80 procent af selskabets sager indhenter oplysninger fra en eller flere aktører, som ikke fremgår af listen, skal selskabet tilføje den eller de øvrige aktører. Det sker ved at tilføje en eller flere bullits. Tilføjelsen skal ske med angivelse af aktørens navn og relevante kontaktoplysninger, så det er muligt for samtykkegiveren at identificere dem. Det er ikke tilstrækkeligt med en generisk beskrivelse af aktørerne. Hvem kan relevante sagsoplysninger videregives til? Under overskriften Hvem kan relevante sagsoplysninger videregives til? skal selskabet foretage en konkret vurdering af, om relevante sagsoplysninger videregives til andre aktører end dem, der fremgår af listen. Hvis selskabet i 80 procent af selskabets sager videregive relevante sagsoplysninger til andre aktører end dem på listen, skal selskabet tilføje den eller de øvrige aktører. Det sker ved at tilføje en eller flere bullits. Tilføjelsen skal ske med angivelse af aktørens navn og relevante kontaktoplysninger, så det er muligt for samtykkegiveren at identificere dem. Det er ikke tilstrækkeligt med en generisk beskrivelse af aktørerne. Særligt om arbejdsgiver I enkelte erklæringer skal selskabet tage stilling til, om der indhentes og/eller videregives relevante sagsoplysninger fra/til nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Hvis selskabet i 80 procent af selskabets sager indhenter og/eller videregiver relevante sagsoplysninger til nuværende eller tidligere arbejdsgiver, skal selskabet bevare den kursiverede røde tekst. Hvis teksten bevares, skal den ikke stå som rød, kursiveret tekst. Hvis ikke, så skal teksten slettes. Hvilke typer af oplysninger kan indhentes, anvendes og videregives? Særligt om arbejdsgiver Under overskriften Hvilke oplysninger kan indhentes, anvendes og videregives? skal selskabet i enkelte samtykkeerklæringer tage stilling til, om det indhenter og/eller videregiver oplysninger fra/til arbejdsgiver. Hvis selskabet i 80 procent af selskabets sager indhenter og/eller videregiver oplysninger fra/til arbejdsgiver, skal selskabet bevare den kursiverede røde tekst. Hvis teksten bevares, skal den ikke stå som rød, kursiveret tekst. Hvis ikke, så skal teksten slettes. For hvilken tidsperiode kan der indhentes oplysninger? Under overskriften For hvilken tidsperiode kan der indhentes oplysninger? skal selskabet angive, hvor langt tilbage i tid det er nødvendigt at indhente oplysninger til brug for selskabets behandling af sagen. Det gøres ved at indsætte et tal i feltet [angiv]. Side 7

8 Hvis selskabet kun indhenter oplysninger for perioden fra skadestidspunktet/sygdommens opståen/tidspunktet for underskrift af samtykket og frem, skal selskabet skrive 0 i [angiv]. Der henvises i øvrigt til henstillingen fra Forsikring & Pensions bestyrelse om principper for indhentning og brug af helbredsoplysninger, jf. FP-Information 82/16. OBS! Hvis selskabet anvender EDI FP-attester, skal selskabets brugeradministrator angive dette tal i brugeradministrationen. Det bliver muligt for sagsbehandleren at rette tallet, når sagsbehandleren opretter anmodninger. Konkret begrundelse Under overskriften For hvilken periode kan der indhentes oplysninger? fremgår det også, at hvis oplysningerne for denne periode giver grundlag for det, kan [selskabets navn] med en konkret begrundelse også indhente oplysninger, som ligger forud for denne periode. Hvis selskabet i enkelte sager finder indikation for at indhente oplysninger, som ligger for ud for den periode, som selskabet har angivet i samtykkeerklæringen, skal selskabet give en konkret begrundelse med afsæt i den konkrete sag og de indhentede oplysninger. Der er altså ikke tale om en standardbegrundelse. Begrundelsen skal sendes til den aktør, som oplysningerne indhentes fra. Kopi af begrundelsen skal sendes til samtykkegiveren senest samtidig med fremsendelsen til den relevante aktør. Ved fremsendelsen af kopi af begrundelsen til samtykkegiveren skal det fremgå, at samtykket altid kan trækkes tilbage med virkning for fremtiden. Samtykkeerklæringer for børn Da et af formålene med samtykkeerklæringerne er at indhente helbredsoplysninger fra sundhedsvæsenet, har Forsikring & Pension undersøgt regler og praksis efter sundhedsloven i forhold til betingelserne for sundhedsvæsenets videregivelse af helbredsoplysninger om børn på basis af samtykke fra forældre med delt forældremyndighed. Sundhedsstyrelsen bekræfter Forsikring & Pensions antagelse om, at sundhedsvæsenets ansatte næppe har hjemmel til at udlevere sådanne helbredsoplysninger til selskaberne, medmindre begge forældremyndighedsindehavere har skrevet under på samtykkeerklæringen. Det må derfor påregnes, at sundhedspersonalet ikke vil udlevere helbredsoplysninger, medmindre begge forældremyndighedsindehavere har skrevet under. På den baggrund er det Forsikring & Pensions anbefaling, at selskaberne i videst mulige omfang indhenter begge forældres underskrift på samtykkeerklæringen, når forældrene har delt forældremyndighed. Side 8

9 Informationer, som selskabet bør give samtykkegiveren Forsikring & Pension anbefaler, at selskabet giver nedenstående informationer til den, som selskabet indhenter samtykke fra. Informationerne må ikke inkluderes i selve samtykkeerklæringen, men gives adskilt herfra. OBS! EDI FP-attester sørger for, at kunderne får den supplerende information, når EDI FP-attester anvendes til at indhente samtykke fra kunderne. Tegning eller ændring af forsikring Identifikation af sagen Det bør klart fremgå af selskabets anmodning om samtykke, hvilken tegning eller ændring af forsikring der er tale om. Dette kan fx ske ved henvisning til begæringsdato, forsikringstype, sagsnummer eller lignende. Oplysningen er med til at sikre, at samtykket er specifikt. OBS! Hvis selskabet indhenter samtykke via EDI FP-attester, indsættes samtykkegivers navn og CPR-nr. samt sagsnr. automatisk øverst. Tilsvarende påføres stempel med kundens navn og CPR-nr. samt dato og tidspunkt for den digitale underskrift nederst. Begrundelse for indhentning af oplysninger Det er vigtigt, at den, der indhentes samtykke fra, forstår, hvorfor selskabet har behov for at indhente oplysninger, som ikke allerede fremgår af ansøgningen om tegning eller ændring af forsikring. Grundene kan fx beskrives på følgende måde: Forsikringsselskabet overtager med tegningen af forsikringen en økonomisk risiko. Selskabet har behov for at kende denne risiko, så det kan fastsætte prisen (præmien) på og vilkårene for forsikringen. Forsikringsselskabet kan ofte ikke nøjes med de oplysninger, som forsikringstageren selv er i besiddelse af og kan huske. Det gælder bl.a. oplysninger om forhold, som ligger noget tilbage i tiden, og oplysninger af fx medicinsk eller økonomisk karakter. Selskabet har derfor behov for at få samtykke til, at oplysninger kan indhentes fra kilder, som kender til forholdene (fx fra indlæggelser, behandlinger, kontakt til myndigheder osv.), og som kan dokumentere oplysningerne i journaler, sagsakter mv. Der må kun indhentes oplysninger, som er relevante for selskabets sagsbehandling Selvom det fremgår af samtykkeerklæringen, at samtykket kun omfatter oplysninger, som er relevante for at vurdere den aktuelle ansøgning om tegning eller ændring af forsikring, anbefales det, at selskabet gentager denne fundamentale begrænsning i anmodningen om samtykke. Selvom det ikke længere fremgår af samtykkeerklæringen, at samtykkegiveren får besked, hver gang selskabet indhenter oplysninger med samtykker, anbefales det, at selskabet fortsat giver information, hver gang samtykket benyttes til indhentning af oplysninger, om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra og videregives til. Side 9

10 Konsekvens ved afgivelse af urigtige oplysninger Selskabet opfordres til at gøre samtykkegiver opmærksom på, at afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger kan medføre bortfald eller begrænsninger i selskabets pligt til at yde erstatning. Selskabets behandling af oplysningerne i sagen Det anbefales, at det i anmodningen om samtykke oplyses, at oplysningerne i sagen altid behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler. Det kan i den forbindelse være nærliggende at fremhæve de rettigheder, som den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens regler. Mulighed for og konsekvens af tilbagetrækning af samtykke Selvom det fremgår af samtykkeerklæringen, at samtykkegiveren på ethvert tidspunkt kan tilbagetrække sit samtykke med virkning for fremtiden, og at tilbagetrækningen kan have konsekvenser for selskabets mulighed for at behandle sagen, anbefales det, at selskabet gentager og uddyber konsekvensen af tilbagetrækningen for behandling af ansøgningen om tegning eller ændring af forsikring i anmodningen om samtykke. Det anbefales også, at selskabet give samtykkegiveren information om, hvordan samtykket i praksis kan tilbagetrækkes. Hvis selskabet ønsker at indsætte link til selskabets persondatapolitik, skal det ske i forbindelse med denne information og ikke i selve samtykkeerklæringerne. Afgivelse af samtykke, når forsikringssøgende er et barn Da et af formålene med samtykkeerklæringerne er at indhente helbredsoplysninger fra sundhedsvæsenet, har Forsikring & Pension undersøgt regler og praksis efter sundhedsloven i forhold til betingelserne for sundhedsvæsenets videregivelse af helbredsoplysninger om børn på basis af samtykke fra forældre med delt forældremyndighed. Sundhedsstyrelsen bekræfter Forsikring & Pensions umiddelbare antagelse om, at sundhedsvæsenets ansatte næppe har hjemmel til at videregive sådanne helbredsoplysninger til selskaberne, medmindre begge forældremyndighedsindehavere har skrevet under på samtykkeerklæringen. Det må derfor påregnes, at sundhedspersonalet ikke vil videregive helbredsoplysninger, medmindre begge forældremyndighedsindehavere har skrevet under. På den baggrund er det Forsikring & Pensions anbefaling, at selskaberne i videst mulige omfang indhenter begge forældres underskrift på samtykkeerklæringen, når forældrene har delt forældremyndighed. Vi henviser til Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger, som er en uddybning af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen, for en nærmere gennemgang af sundhedslovens regler om samtykke for børn og unge mellem 15 og 17 år. Side 10

11 Skadesanmeldelse Identifikation af sagen Det bør klart fremgå af selskabets anmodning om samtykke, hvilken forsikringssag samtykket vedrører. Dette kan fx ske ved henvisning til datoen for skadesanmeldelsen, og hvilken type skade der er anmeldt, eller sagsnr. Oplysningen er med til at sikre, at samtykket er specifikt. OBS! Hvis selskabet indhenter samtykke via EDI FP-attester, indsættes samtykkegivers navn og CPR-nr. samt sagsnr. automatisk øverst. Tilsvarende påføres stempel med kundens navn og CPR-nr. samt dato og tidspunkt for den digitale underskrift nederst. Begrundelse for indhentning af oplysninger Det er vigtigt, at den, der anmoder om en udbetaling fra selskabet, forstår, hvorfor selskabet har behov for oplysninger om, hvad der begrunder kravet mod selskabet, samt hvorfor selskabet kan have behov for oplysninger, som ikke fremgår af skadesanmeldelsen. Behovet for oplysninger for at kunne bedømme ansøgningen om udbetaling fra forsikringen kan fx beskrives på følgende måde: For at kunne bedømme anmodningen om udbetaling fra forsikringen skal forsikringsselskabet have oplysninger om dit uheld, din sygdom eller anden begivenhed, som begrunder kravet om udbetaling fra forsikringen. Typisk vil der være behov for oplysninger om din sygdom, eventuel behandling, økonomiske eller skattemæssige forhold osv. Der kan også være behov for oplysninger fra før uheldet/sygdommen med henblik på vurdering af, om den aktuelle tilstand skyldes forhold, som er forsikringen uvedkommende. Behovet for at indhente oplysninger fra anden side kan fx begrundes på følgende måde: Forsikringsselskabet kan i mange tilfælde ikke nøjes med de oplysninger, som fremgår af anmodningen om udbetaling fra forsikringen/skadesanmeldelsen. Oplysninger, som ligger lidt tilbage i tiden, kan være svære at huske. Det gælder især oplysninger af fx medicinsk eller økonomisk karakter. Selskabet har derfor behov for, at sådanne oplysninger kan indhentes fra kilder, som kender til forholdene og har dokumentation for oplysningerne i journaler, sagsakter mv. Der må kun indhentes oplysninger, som er relevante for selskabets sagsbehandling Selvom det fremgår af samtykkeerklæringen, at samtykket kun omfatter oplysninger, som er relevante for at behandle sagen, anbefales det, at selskabet gentager denne fundamentale begrænsning i selve anmodningen om samtykke. Selvom det ikke længere fremgår af samtykkeerklæringen, at samtykkegiveren får besked, hver gang selskabet indhenter oplysninger med samtykker, anbefales det, at selskabet fortsat giver information, hver gang samtykket benyttes til indhentning af oplysninger, om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra og videregives til. Side 11

12 Selskabets behandling af oplysningerne i sagen Det anbefales, at det i anmodningen om samtykke oplyses, at oplysningerne i sagen altid behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler. Det kan i den forbindelse være nærliggende at fremhæve de rettigheder, som den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens regler. Mulighed for og konsekvens af tilbagetrækning af samtykke Selvom det fremgår af samtykkeerklæringen, at samtykkegiveren på ethvert tidspunkt kan tilbagetrække sit samtykke med virkning for fremtiden, og at tilbagetrækningen kan have konsekvenser for selskabets mulighed for at behandle sagen, anbefales det, at selskabet gentager og uddyber konsekvensen af tilbagetrækningen for behandlingen af sagen i anmodningen om samtykke. Det anbefales også, at selskabet give samtykkegiveren information om, hvordan samtykket i praksis kan tilbagetrækkes. Hvis selskabet ønsker at indsætte link til selskabets persondatapolitik, skal det ske i forbindelse med denne information og ikke i selve samtykkeerklæringerne. Hvornår kan beløbet kræves udbetalt af selskabet? Det kan være en fordel, at selskabet ved anmodning om samtykke gør opmærksom på, at der efter forsikringsaftaleloven henholdsvis erstatningsansvarsloven gælder frister for selskabets pligt til udbetaling. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor selskabet har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og forsikringsydelsens størrelse. Afgivelse af samtykke, når skadelidte er et barn Da et af formålene med samtykkeerklæringerne er at indhente helbredsoplysninger fra sundhedsvæsenet, har Forsikring & Pension undersøgt regler og praksis efter sundhedsloven i forhold til betingelserne for sundhedsvæsenets videregivelse af helbredsoplysninger om børn på basis af samtykke fra forældre med delt forældremyndighed. Sundhedsstyrelsen bekræfter Forsikring & Pensions umiddelbare antagelse om, at sundhedsvæsenets ansatte næppe har hjemmel til at videregive sådanne helbredsoplysninger til selskaberne, medmindre begge forældremyndighedsindehavere har skrevet under på samtykkeerklæringen. Det må derfor påregnes, at sundhedspersonalet ikke vil videregive helbredsoplysninger, medmindre begge forældremyndighedsindehavere har skrevet under. På den baggrund er det Forsikring & Pensions anbefaling, at selskaberne i videst mulige omfang indhenter begge forældres underskrift på samtykkeerklæringen, når forældrene har delt forældremyndighed. Vi henviser til Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger, som er en uddybning af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen, for en nærmere gennemgang af sundhedslovens regler om samtykke for børn og unge mellem 15 og 17 år. Side 12

Anmeldelse af ulykke til børn og unge under 18 år

Anmeldelse af ulykke til børn og unge under 18 år SÅDAN GØR DU Udfyld blanketten og underskriv den. Derefter kan du sende den sikkert til os fra dette link: Send sikkert. Du kan også sende den med post til: PenSam Forsikring, Att.: Skade, Jørgen Knudsens

Læs mere

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Tlf.: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 E-mail: sik-skadesteam@topdanmark.dk Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme Inden du søger om udbetaling Inden du begynder at udfylde ansøgningen, vil det være en fordel for dig, hvis du har følgende oplysninger

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Anmeldelse af ulykke (FOA ulykke og privattegnet ulykke)

Anmeldelse af ulykke (FOA ulykke og privattegnet ulykke) SÅDAN GØR DU Udfyld blanketten og underskriv den. Derefter kan du sende den sikkert til os fra dette link: Send sikkert. Du kan også sende den med post til: PenSam Forsikring, Att.: Skade, Jørgen Knudsens

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme Inden du søger om udbetaling Inden du begynder at udfylde ansøgningen, vil det være en fordel for dig, hvis du har følgende oplysninger

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Skadeanmeldelse - Ulykkesforsikring

Skadeanmeldelse - Ulykkesforsikring Skadeanmeldelse Ulykkesforsikring Personlige oplysninger på tilskadekomne Navn PRnr. Policenr. Stilling dresse Email Telefon Forsikringstager Navn Tlf.nr. (arb.) PRnr. 1. eskrivelse af ulykkestilfældet

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling af forsikringssum ved visse kritiske sygdomme

Vejledning ved ansøgning om udbetaling af forsikringssum ved visse kritiske sygdomme Vejledning ved ansøgning om udbetaling af forsikringssum ved visse kritiske sygdomme For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

SKADEANMELDELSE WebSafe

SKADEANMELDELSE WebSafe Skadeanmeldelse sendes til: anmeldelse@aig.com Eller: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 SKADEANMELDELSE WebSafe Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

/ / Nøgleperson forsikring helbredserklæring WIA.

/ / Nøgleperson forsikring helbredserklæring WIA. Nøgleperson forsikring helbredserklæring WIA. Før ethvert spørgsmål besvares bedes personen der skal forsikres samt forsikringstager, omhyggeligt læse erklæringen nederst på spørgeskemaet, som skal være

Læs mere

Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit CPR-nr.

Hvis der ikke er plads nok i de enkelte rubrikker, kan du vedlægge supplerende oplysninger, som også skal underskrives og påføres dit CPR-nr. Forsikringen etableres uden fradragsret privat (skattekode 5) Valg af dækning: Normal dækning 520.956 kr. Etableres før 55. år Udvidet dækning 1.041.912 kr. Etableres før 50. år Gruppelivsaftale nr. 98591

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger 31. august 2017 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI-systemet

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Hvor mange timer om ugen? Hvilken dato er du raskmeldt? Fra hvornår? Fra hvornår?

Hvor mange timer om ugen? Hvilken dato er du raskmeldt? Fra hvornår? Fra hvornår? Topdanmark Livsforsikring Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 Cvr-nr.: 19625087 2750 Ballerup Att. Liv Skadebehandling Telefon: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 Mail: skadesteam@topdanmark.dk Erklæring

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Kundevejledning. Kommer du senere i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du rette henvendelse til SISA eller FG.

Kundevejledning. Kommer du senere i tanke om noget, du har glemt at oplyse, skal du rette henvendelse til SISA eller FG. Kundevejledning Hvorfor skal jeg give oplysninger om mit helbred? Du skal besvare en række spørgsmål om dit helbred så SISA og Forenede Gruppeliv (FG) kan vurdere om dine helbredsforhold udgør en forøget

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

Skadesanmeldelse Personskade ulykkesforsikring

Skadesanmeldelse Personskade ulykkesforsikring Skadesanmeldelse Personskade ulykkesforsikring Udfyldes af skadeservice Skadesnr.: Vi ønsker at kunne hjælpe dig bedst muligt og derfor er det vigtigt, at vi får et godt indblik i hvilken skade, du har

Læs mere

Afbestilling af rejse Skadeanmeldelse, side 1 af 5

Afbestilling af rejse Skadeanmeldelse, side 1 af 5 Hæfteklammer frabedes på grund af scanning af bilag Afbestilling af rejse Skadeanmeldelse, side 1 af 5 Følgende skal altid vedlægges: Rejsebeviser / flybilletter /ophold. Dokumentation for afbestilling

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning. - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Gruppeliv og kritisk sygdom forsikring HELBREDSERKLÆRING

Gruppeliv og kritisk sygdom forsikring HELBREDSERKLÆRING Gruppeliv og kritisk sygdom forsikring Navn HELBREDSERKLÆRING Stilling CPR-nr. Adresse Postnr. By Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelsen sendes til: anmeldelse@aig.com Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg TLF +45 91 37 53 00 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Formål: Ferie Erhverv Ferie og erhverv Andet: Hvor skete skaden? Land: og by: Afrejsedato: / år Kl. Planlagt hjemkomst: / år Kl.

Formål: Ferie Erhverv Ferie og erhverv Andet: Hvor skete skaden? Land: og by: Afrejsedato: / år Kl. Planlagt hjemkomst: / år Kl. Hæfteklammer frabedes på grund af scanning af bilag Sygdom/tilskadekomst på rejsen Skadeanmeldelse Ved sygdom / tilskadekomst skal følgende medsendes: Rejsebevis / flybilletter Dokumentation for erstatningskravet,

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Skadeanmeldelse - Ulykkesforsikring

Skadeanmeldelse - Ulykkesforsikring Skadeanmeldelse Ulykkesforsikring Personlige oplysninger på tilskadekomne Navn Policenr. PRnr. Stilling dresse mail Telefon Forsikringstager Navn Tlf.nr. (arb.) PRnr. 1. eskrivelse af ulykkestilfældet

Læs mere

SKADEANMELDELSE WebSafe

SKADEANMELDELSE WebSafe Skadeanmeldelse sendes til: anmeldelse@aig.com Eller: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 SKADEANMELDELSE WebSafe Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. Din ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn CPRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn CPRnr. Navn CPRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Skadeanmeldelse - Ulykkesforsikring

Skadeanmeldelse - Ulykkesforsikring Skadeanmeldelse Ulykkesforsikring Personlige oplysninger på tilskadekomne Navn PRnr. Policenr. Stilling dresse mail Telefon Forsikringstager Navn Tlf.nr. (arb.) PRnr. 1. eskrivelse af ulykkestilfældet

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 28.09.2016 Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelsen sendes til: anmeldelse@aig.com Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg TLF +45 91 37 53 00 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så

Læs mere

Afbestilling af rejse Skadeanmeldelse, side 1 af 6

Afbestilling af rejse Skadeanmeldelse, side 1 af 6 Hæfteklammer frabedes på grund af scanning af bilag Afbestilling af rejse Skadeanmeldelse, side 1 af 6 Følgende skal altid vedlægges: Rejsebeviser / flybilletter /ophold. Dokumentation for afbestilling

Læs mere

Helbredserklæring til børn

Helbredserklæring til børn Helbredserklæring til børn Nytegning Ændring Navn CPR-nr. Personoplysninger - barn Inden du udfylder erklæringen, bør du læse dette. Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål og delspørgsmål

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 1 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 1 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? Navn 1-årig helbredserklæring CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin?

f. Får du medicin i forbindelse med din sygdom? f. Hvilken medicin? Ansøgning om udbetaling og/eller præmiefritagelse ved nedsat erhvervsevne. Side 1 af 6 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Stilling Telefon nr. Arbejdsgiver Mailadresse 1 a. Hvilken sygdom/ulykkestilfælde

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelse sendes til: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Når De udfylder denne anmeldelse, beder vi Dem tænke

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Kort helbredserklæring

Kort helbredserklæring Kort helbredserklæring Blanketten sendes til: Skandia Postboks 830 7007 Fredericia Telefon +45 7012 1213 Personlige oplysninger Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Telefon: E-mail: Stilling: Information

Læs mere

Formål: Ferie Erhverv Ferie og erhverv Andet: Hvor skete skaden? Land: og by: Afrejsedato: / år Kl. Planlagt hjemkomst: / år Kl.

Formål: Ferie Erhverv Ferie og erhverv Andet: Hvor skete skaden? Land: og by: Afrejsedato: / år Kl. Planlagt hjemkomst: / år Kl. Hæfteklammer frabedes på grund af scanning af bilag Dødsfald på rejsen Skadeanmeldelse Ved sygdom / tilskadekomst skal følgende medsendes: Rejsebevis / flybilletter Dokumentation for erstatningskravet,

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? Navn 5-årig helbredserklæring CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

SAMTYKKEERKLÆRING. Undertegnede. Navn: Telefon: Cpr.nr.:

SAMTYKKEERKLÆRING. Undertegnede. Navn: Telefon: Cpr.nr.: SAMTYKKEERKLÆRING Undertegnede Navn: Telefon: Cpr.nr.: Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Hvis Ja, udfyld her: Hvis Ja, udfyld her: Hvis Ja, udfyld her: Hvis Ja, udfyld her: Hvis Ja, udfyld her:

Hvis Ja, udfyld her: Hvis Ja, udfyld her: Hvis Ja, udfyld her: Hvis Ja, udfyld her: Hvis Ja, udfyld her: Helbredserklæring 5 år / Samtykkeerklæring Den udfyldte blanket fremsendes til Euro Accident via kontaktformularen på Euro Accidents hjemmeside www.euroaccident.dk, under Kontaktinformationer. Dit fulde

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Personskade/tandskade FORSIKRINGSTAGER TILSKADEKOMNE. Side 1 af 5. Fortsættes på næste side

SKADEANMELDELSE. Personskade/tandskade FORSIKRINGSTAGER TILSKADEKOMNE. Side 1 af 5. Fortsættes på næste side SKADEANMELDELSE Personskade/tandskade Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer: FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR-nr.: Telefon: Postnr. og by: Mail: TILSKADEKOMNE Navn: CPR-nr.: Telefon: Postnr. og by:

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år børnehaveklassen er blevet obligatorisk.

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år børnehaveklassen er blevet obligatorisk. Til forældrene Vejledning - ansøgning om udsættelse af skolestart Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år børnehaveklassen er blevet obligatorisk. Forældremyndighedsindehaverne

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

Brugervejledning. EDI for FP-attester og journaloplysninger

Brugervejledning. EDI for FP-attester og journaloplysninger Brugervejledning EDI for FP-attester og journaloplysninger Brugervejledning til brugere af EDI FP-attester Denne brugervejledning beskriver EDI FP-attester. Se også en detaljeret beskrivelse af de enkelte

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. Din ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn CPRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn CPRnr. Navn CPRnr. 1. Sygdom

Læs mere

SKADEANMELDELSE Billetafbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Billetafbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Billetafbestillingsforsikring Når De udfylder

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

Anmeldelse af behandlingsskade

Anmeldelse af behandlingsskade Anmeldelse af behandlingsskade 1. Navn, adresse mv. (skriv af sikkerhedshensyn venligst dit navn og CPR-nr. på alle sider) Fornavn(e): Efternavn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobilnummer: Stilling/job

Læs mere

Din helbredserklæring

Din helbredserklæring Din helbredserklæring Navn Stilling Beskrivelse Bijob Beskrivelse CPR-nr. Arbejdsgiver - Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget heller ikke selv

Læs mere

Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet

Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet Leverandørskifte vurdering af arbejdskapacitet s fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte i firmapensionsordninger indeholder et kriterium for, om en medarbejder skal tilbydes

Læs mere

Brugervejledning. EDI for FP-attester og journaloplysninger

Brugervejledning. EDI for FP-attester og journaloplysninger Brugervejledning EDI for FP-attester og journaloplysninger Brugervejledning til brugere af EDI FP-attester Denne brugervejledning beskriver EDI FP-attester. Se også en detaljeret beskrivelse af de enkelte

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse Ulykkestilfælde dødsfald Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag 4, Samtykke EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Anmeldelse af lægemiddelskade

Anmeldelse af lægemiddelskade Anmeldelse af lægemiddelskade 1. Navn, adresse mv. (skriv af sikkerhedshensyn venligst dit navn og CPR-nr. på alle sider) Fornavn(e): Efternavn: CPR-nr. Adresse: Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobilnummer: Stilling/job

Læs mere

Anmeldelse af behandlingsskade

Anmeldelse af behandlingsskade Anmeldelse af behandlingsskade 1. Navn, adresse mv. (skriv af sikkerhedshensyn venligst dit navn og CPR-nr. på alle sider) Fornavn(e): Efternavn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobilnummer: Stilling/job

Læs mere

Sygdom, hjemtransport, tilskadebortkomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse

Sygdom, hjemtransport, tilskadebortkomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadebortkomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Rejsearrangør Navn på idrætsforbund eller

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Skadesanmeldelse

Skadesanmeldelse Skadesanmeldelse Ulykke Skadesanmeldelse Ulykke 2017 1 Skadesanmeldelse Ulykke 2 Udfyld venligst blanketten tydeligt med blokbogstaver. Den udfyldte skadesanmeldelse skal sammen med de relevante bilag

Læs mere

Guide for online Skadehistorik for erhverv, landbrug og Motor Bilag 4 Samtykke

Guide for online Skadehistorik for erhverv, landbrug og Motor Bilag 4 Samtykke Guide for online Skadehistorik for erhverv, landbrug og Motor Bilag 4 Samtykke Version 2.0 Draft C Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte. 1 Indledning. 2 Formål med fællesprincipperne

Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte. 1 Indledning. 2 Formål med fællesprincipperne Fælles principper om antagelse og videreførelse ved leverandørskifte af firmapensionsordninger 1 Indledning Disse principper er udarbejdet af. Alle pensionsselskaber har mulighed for at tilslutte sig principperne,

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune Din ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn CPRnr. Stilling Email Kommune Dit tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn CPRnr. Navn CPRnr.

Læs mere

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole.

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Denne vejledning har to formål: 1) At informere om og tydeliggøre, hvorledes skolen skal behandle

Læs mere