Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget Skattefinansieret Overførselsudgifter excl boligstøtte 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive Ledelse og administration 001 Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og materialer 002 Administration Møder, rejser og repræsentation 005 Aktiviteter Materialer IT, inventar og materiel 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift 900 Indtægter Ungdomsuddannelser Produktionsskoler

2 Produktionsskoler Produktionsskoler Grundtilskud til produktionsskoler 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( ) BOMI - Beskyttet beskæftigelse 005 Arbejdsvederlag ( 105) Personale Aktiviteter og materialer 507 Momsfrit salt til kommunens egne institutioner 600 IT, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder 900 Indtægter Forsikringer Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring Forsikring transportmidler 005 Forsikring bygninger 006 Forsikring - løsøre Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Sprogcenter Skive Personale

3 001 Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og materialer 002 Administration Møder, rejser og repræsentation 007 Materialer Rådgivning og konsulentbistand 700 Grunde og bygninger Husleje, leje Betalinger andre offentlige myndigheder 900 Indtægter Modulbetaling Rekvireret undervisning Introduktionsprogram Jobstart 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens 23 a 400 Personale Aktiviteter og Materialer 003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens 23 c samt 24 b 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge 121

4 Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl. 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse ( 45, stk. 17 i integrationsloven). 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk Aktiviteter og materialer 58 Revalidering Revalidering Revalidering sygedagpenge team 002 Revalideringsydelse med pct. refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) 001 Alm. virksomhed voksen 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 122

5 008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51, stk. 3, jf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) 001 Voksen Revalideringsydelse med pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Afsat til driftsudg kommunal beskæftigelsesindsas 400 Personale Lønninger Aktiviteter og materialer 005 Aktiviteter Aktivering (5.90) Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 400 Personale Aktiviteter og materialer 507 Momsfrit salg til kommunens egne institutioner 123

6 600 IT, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Øvrige driftsudgifter Dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 001 Drift Bonus. anden aktør henvist efter Øvrige driftsudgifter Kontanthjælpsmodtagere 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 001 Andre uddannelser kontanthjælp 002 Drift kontanthjælp Øvrige driftsudg kontanthjælpsmodtagere 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 003 Danskundervisning Drift jobkonsulenter Kursus jobkonsulenter Noget for noget Tilbud i jobstart Værkstedspladser Bomi 009 Andre uddannelser Afklaring Driftsudgifter ordinær udd. dagpengemodtagere 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 124

7 dagpengemodtagere Driftsudgifter ordinær udd. kontanthjælpsmodtager 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v Arbejdsmarkedsuddannelser 002 Ordinære uddannelsesforløb 003 Uddannelse enkeltfag Driftsudgifter deltagelse 6-ugers uddannelse 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Kommunal beskæftigelsesindsats - Sygedagpenge 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 005 Tjenestekørsel Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 005 Tjenestekørsel Task Force Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 001 Drift

8 500 Aktiviteter og materialer 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Personlig assistance Hjælpemidler m.v. vedr forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 001 Hørelse Nedsat funktion Psykiske handicap Syn Seniorjob for personer over år Arbejdsmarkedscenter Løn til personer i seniorjob 98 Beskæftigelsesordninger Skåne/fleksjob i eget regi 400 Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Jobhuset kontanthjælp Udgifter til mentor med pct. refusion, jf. lov 126

9 om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobstart Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. med 50 pct. refusion efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75 a 76 og Udgifter til mentor med pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Intern social mentor Partnerskabsaftaler Orlovsydelse Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ( 80, stk. 2) Beskæftigelsesprojekter sygedagpengeteam 012 Udgifter til mentor med pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Task Force - Mentor Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 127

10 78-81 ( 80, stk. 2) 001 Social mentor Refusion - Udgifter til Mentorstøtte 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 % refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation Jobcentre Aktiveringsteam Daglig drift Personale Lønninger Uddannelse og kurser IT, inventar og materiel 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift Jobhuset Daglig drift Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og materialer 002 Administration Møder, rejser og repræsentation 600 IT, inventar og materiel 001 IT - anskaffelse og drift 128

11 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift Sygedagpenge Daglig drift Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og materialer 003 Møder, rejser og repræsentation 600 IT, inventar og materiel 001 IT - anskaffelse og drift 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift Jobstart Daglig drift Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og materialer 003 Møder, rejser og repræsentation 010 Rådgivning og konsulentbistand 600 IT, inventar og materiel 001 IT - anskaffelse og drift 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift Task Force

12 001 Daglig drift Personale Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og materialer 002 Administration Rådgivning og konsulentbistand 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Offentlig sygesikring Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Refusion Introduktionsprogram 001 Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Introduktionsydelse Jobstart 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 002 Skattepligtig ydelse tilbagebet. 130

13 003 Ikke skattepligtig ydelse 004 Ikke skattepligtig ydelse - tilbagebet. 005 Gift fyldt 25 år Enlig fyldt 25 år Ung udeboende Ung hjemmeboende Enlig voksen Gift voksen Beskæftigelsestillæg Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 002 Enkeltudgifter pgf ikke sk.pligtig 003 Sygebehandling pgf ikke sk.pligtig 005 Særlig hjælp vedr børn 006 Flytning pgf Pfg. 34 deltagelse i introprogram 008 Hjælp mod tilbagebet pligt Refusion Introduktionsydelse 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 65 Repatriering Repatriering - Jobstart Hjælp til repatriering Repatriering skattefri Refusion - Repatriering

14 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v Personlige tillæg-kmd soc. Pension 001 Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg , stk. 1 ( 17, stk. 2) 007 Briller, helbredstillæg, 14a ( 18) 008 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 013 Varmetillæg med 25 pct kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 132

15 1 og 3) 001 Varmetillæg - EDB Offentlige pensioner refusioner 002 Refusion af varmetillæg Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 68 Førtidspension med 50 pct kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med pct. refusion 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 001 Edb - skattepligtig Edb - skattefri Manuel - skattepl KMD soc. pension 004 Manuel - skattefri KMD soc. pension 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunale medfinansiering 001 Edb - skattepligtig Edb - skattefri Manuel - skattepl KMD soc. pension 004 Manuel - skattefri KMD soc. pension 800 Betalinger andre offentlige myndigheder Refusion førtidspension Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 133

16 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 69 Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med pct. refusion 001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 001 EDB - skattefri Edb - skattepligtig Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 001 Edb - skattefri Edb - skattepligtig Betalinger andre offentlige myndigheder Refusion førtidspension med 35 pct. 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 70 Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension med pct. refusion 134

17 001 Førtidspension med pct. kommunal medfinansiering 800 Betaling off myndigheder Refusion vedr førtidspension med 35 pct. refusion 002 Refusion vedr førtidspension med 35 pct. refusion 57 Kontante ydelser Sygedagpenge Dagpenge ved sygdom Sygedagpenge efter uger uden refusion, jf. 30 i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpenge med pct. refusion, jf. 30, stk. 1, pkt. 2 i lov om sygedagpenge 004 Dagpenge med 50 pct kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 005 Sygedagpenge med pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 135

18 Refusion - Dagpenge ved sygdom/arbejdsskade 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008, 009 og 012 minus 090) 004 Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 42, stk 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 72 Sociale formål Sociale ydelser udbetalingsenheden 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) 002 Skattefrie ydelser Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 002 Skattefrie ydelser Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 85 a) Refusion overførselsindkomstrammen til statsrefusion 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på grupperingerne (SEL 176) 136

19 Arbejdsmarkedsafdelingen 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og Arbejdsmarkedsafdelingen 73 Kontanthjælp Kontanthjælp passive Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 001 Forsørger A-skattepligtig 004 Hjælp til husleje vedr. fængslede 016 Særlig støtte med pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 001 Særlig støtte pgf Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 001 Ikke forsørger A-skattepligtig 003 Hjælp til husleje vedr. fængslede 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med

20 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 001 Ung udeboende A-skattepligtig 002 Ung hjemmeboende A-skattepligtig 003 Hjælp til husleje vedr. fængslede 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) Refusion - Kontanthjælp Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, minus grp Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 138

21 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontanthjælp flygtninge Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion Refusion - Flygtninge Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontankhjælpsmodtagere 004 Særlig støtte med pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 007 Godtgørelse med 50 pct refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) 001 Pgf Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 001 Forsørger Ej forsørger Udeboende Hjemmeboende Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) 002 Ung

22 014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion ( 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 004 Forsørger A-skattepligtig 015 Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 001 Forrevalidering virksomhed/uddannelse ung 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion 001 Kontanthjælp forsørger ung aktiv 002 Kontanthjælp ung hjemme aktiv 003 Kontanthjælp ung ude aktiv 004 Kontanthjælp ej forsørger voksen aktiv 005 Kontanthjælp forsørger voksen aktiv Tilbagebetalingspligtig hjælp Refusion Kontanthjælpsmodtagere 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering Refusion af udgifter

23 med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister 001 Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 091 Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter 800 Betalinger andre offentlige myndigheder Refusion - Boligydelse til pensionister 002 Refusion af boligydelse Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring Boligsikring som tilskud 006 Almindelig boligsikring Efterreguleringer Refusion - Boligsikring Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29 b 78 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige 005 Medfinansiering 50 pct

24 af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 58 Revalidering Revalidering Refusion - løntilskud Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006, 012 og 013 minus 091 og Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Løntilskud til personer i fleks-/skånejob - specialteam 142

25 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik) 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 143

26 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. 104, stk. 1 i lov om aktiv 144

27 socialpolitik 400 Personale Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og materialer 002 Administration Betalinger andre offentlige myndigheder Refusion - Løntilskud, fleks-/ skånejob 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106) 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp , 111 og 112) 008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Aktiviteter og materialer Refusion - Kommunal

28 beskæftigelsesindsats 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. 118, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 001 VEUD tilskud til erhverv - forsikret 014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 001 VEUD beskæ overførsel til kommuner gammel model 002 VEUD beskæ overførsel til kommuner ny model 003 VEUD beskæ. tilskud erhverv gammel model 004 VEUD beskæ. tilskud erhverv ny model 005 VEUD beskæ. tilskud selvej.inst. gammel model 006 VEUD beskæ. tilskud selvej.inst. ny model 102 Løntilskud til forsikrede ledige med

29 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 001 Stat og region Selvejende Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - privale arbejdsgivere, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Refusion Beskæftigelsesindsats ledige 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelse samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014,015,016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) fra Statsrefusion Personlig assistance 004 Refusion af udgifter

30 til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Arbejdstilbudsordning Jobsenter 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) 400 Personale Aktiviteter og materialer 98 Beskæftigelsesordninger Refusion Beskæftigelsesordninger 006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 % refusion 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Diverse - sociale formål (SAS) 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 148

31 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation Jobcentre Jobhuset Øvrig aktivitet Aktiviteter og materialer 009 Lægeerklæringer (ikke ansatte) 149

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer

77 Daghøjskoler 001 Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter 5.2 Overførsler til personer Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 61 KONTANTHJÆLP; AKTIVERING OG SYGEDAGPENGE 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2017 i 2018 Budgetændring Budget 2018 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.566.200

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 092 Deltagerbetaling 200 Ledelse og administration

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.538.200

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 238

Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 238 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 238 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2019 Budget 2018 i 2019 Budgetændring Budget 2019 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

eskæftigelses- og Integrationsudvalget

eskæftigelses- og Integrationsudvalget Furesø Kommune Budget 2013 B eskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder:

Læs mere