Privatlivspolitik for patienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privatlivspolitik for patienter"

Transkript

1 25. maj 2018 Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler [Røntgen- Ultralydklinikken I/S en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Røntgen- Ultralydklinikken I/S behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Typer af oplysninger Røntgen- Ultralydklinikken I/S indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, telefonnr., personnummer, køn og eventuelt adresse, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. Særlige kategorier af personoplysninger ( følsomme personoplysninger ): Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), og eventuelt seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. Formål Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig Udarbejdelse af lægeerklæringer Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier Medicinordinationer, herunder udstedelse Indberetning til Landspatientregistret (LPR) Afregningsformål 1

2 Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. o Dokumentationspligt o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning Frivillighed Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af, ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig. Kilder I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Videregivelse af personoplysninger Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere: Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces) Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt 2

3 Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer Såfremt du er henvist fra sundhedsforsikring eller privat klinik/privat hospital videregives oplysninger om dig til brug for afregning Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren Ved indberetning til Landspatientregistret (LPR) Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp samt sundhedsloven. Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven. Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp 49 og sundhedsloven. Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient. Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9. Epikriser kan også sendes til andre sundhedspersoner, der har dig i behandling, for eksempel en fysioterapeut eller tandlæge, når du har aftalt med behandleren, at de skal indhente oplysninger hos os. 3

4 Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber, advokater eller andre private uden for sundhedssektoren med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens 43. Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens 45. Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Brug af databehandlere Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er XMedicus Systems ApS - Gladsaxevej 378, 1. sal, 2860 Søborg - MedIT ApS, CVR , Dyrelunden 16, 3320 Skævinge Opbevaringsperiode Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Dine rettigheder Du har med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ( profilering ). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. 4

5 Kontakt Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på Adresseoplysninger på klinikken: Røntgen- Ultralydklinikken I/S Amagerbrogade 195, 2300 København S Danmark Dato: 25. maj

Læge Kurt Kvistgaard Biografgade 3, Randers C

Læge Kurt Kvistgaard Biografgade 3, Randers C Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Læge Kurt Kvistgaard, Biografgade 3.4, en række personoplysninger om dig.

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter hos Tingsgaard Høreapparater ApS

Privatlivspolitik for patienter hos Tingsgaard Høreapparater ApS Privatlivspolitik for patienter hos Tingsgaard Høreapparater ApS Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Tingsgaard

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Gl.Strandvej en række personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter i Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard

Privatlivspolitik for patienter i Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard Privatlivspolitik for patienter i Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Øre-næse-halsklinikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter hos Speciallæge i Psykiatri Birgitte Mogensen, CVR nr

Privatlivspolitik for patienter hos Speciallæge i Psykiatri Birgitte Mogensen, CVR nr En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Gynækologisk Klinik Hillerød v/ Sandra

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter hos Øjenlægecenter Viborg

Privatlivspolitik for patienter hos Øjenlægecenter Viborg hos Øjenlægecenter Viborg Øjenlægecenter Viborg fører journal over alle patientforløb. Vi følger Sundhedslovens bestemmelser og Sundhedsstyrelsens forordninger om journalføring. I forbindelse med vores

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Allergi- og Lungeklinikken Vanløse v/

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Dermatologpraksis Michaela Bruhns en række

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter 1 En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Her følger disse

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Det anbefales, at

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter i Arthro klinikken, Værløse

Privatlivspolitik for patienter i Arthro klinikken, Værløse Privatlivspolitik for patienter i Arthro klinikken, Værløse Behandling af oplysninger I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Arthro

Læs mere

Data- og privatlivspolitik for patienter

Data- og privatlivspolitik for patienter Vores speciallægepraksis er efter EU s databeskyttelsesforordning, som er trådt i kraft 2018, forpligtet til at give alle patienter informationer om de personoplysninger, der indsamles. Data- og privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter på Øjenklinikken Bruno Battistini

Privatlivspolitik for patienter på Øjenklinikken Bruno Battistini Privatlivspolitik for patienter på Øjenklinikken Bruno Battistini Behandling af oplysninger Øjenklinikken Bruno Battistini fører journal over alle patientforløb. Vi følger Sundhedslovens bestemmelser og

Læs mere

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Hovedstadens Øjenklinik en række personoplysninger.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Hovedstadens Øjenklinik en række personoplysninger. Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Hovedstadens Øjenklinik en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives,

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken

Læs mere

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Eye 5 øjenlågsklinikkerne en række personoplysninger.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Eye 5 øjenlågsklinikkerne en række personoplysninger. Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Eye 5 øjenlågsklinikkerne en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives,

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinik for Reumatologi ved speciallæge i reumatologi Jannie M.Beier( i det

Læs mere

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Clinic Aesthetica en række personoplysninger.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Clinic Aesthetica en række personoplysninger. Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og behandler Clinic Aesthetica en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives,

Læs mere

Speciallæge Jette Bønneland

Speciallæge Jette Bønneland Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler klinikken (Speciallægeselskabet Jette Bønneland

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinikken som dataansvarlig en række personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Speciallægeselskabet øjenlæge Jens Bach

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset Vestergade I/S som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger Risskov Øjenklinik ved speciallæge Inge Stendevad Nielsen fører journal over alle patientforløb og følger Sundhedsloves bestemmelser og Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne i Jels som dataansvarlig en

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med Allinge lægehus undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Allinge lægehus som dataansvarlig

Læs mere

Behandling af oplysninger- Privatlovspolitik hos Lægerne ved Postparken:

Behandling af oplysninger- Privatlovspolitik hos Lægerne ved Postparken: Behandling af oplysninger- Privatlovspolitik hos Lægerne ved Postparken: Som led i den nye Persondata-lovgivning er vi forpligtigede til at oplyse om vores funktion som dataansvarlig, der er egentligt

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Familielægen-bysøstræde som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivspolitik. Lægerne Skrågade 13

Privatlivspolitik. Lægerne Skrågade 13 Privatlivspolitik Lægerne Skrågade 13 Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler

Læs mere

Kognitiv Klinik. Privatlivspolitik for patienter

Kognitiv Klinik. Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Nørregade 41, som dataansvarlig en række personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Odder Maj 2018 Privatlivspolitik for patienter Gældende for Odder lægehus herunder alle samarbejdende praksis : Kirsten Laursen, Merete Astrup, Hanne Højtorp Sørensen, Jon-Anders Evensen, Rikke Kristoffersen,

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter En virksomhed er efter EU s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter klinikken Søborg Privatlivspolitik for patienter Øre-Klinikken Søborg er efter EU s databeskyttelses forordning forpligtet til at give den registrede (patienten) en række informationer, når personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter. Denne privatlivspolitik er gældende for Brædstrup Lægehus herunder alle samarbejdende praksis:

Privatlivspolitik for patienter. Denne privatlivspolitik er gældende for Brædstrup Lægehus herunder alle samarbejdende praksis: Brædstrup Maj 2018 Privatlivspolitik for patienter Denne privatlivspolitik er gældende for Brædstrup Lægehus herunder alle samarbejdende praksis: Læge Jens Peter Schmidt-Holm Læge Kurt Bildstrup Læge Mette

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter På baggrund af EUs nye persondataforordning er det vigtigt, at du kender vores privatlivspolitik hos Lægerne Strandbygade 65. Som patient hos os håber vi, at du kan godkende denne privatlivspolitik. Som

Læs mere

Der indsamles og behandles flg. typer af personoplysninger, i det omfang det er relevant for netop dit barn/den unge/jer

Der indsamles og behandles flg. typer af personoplysninger, i det omfang det er relevant for netop dit barn/den unge/jer Persondatapolitik for patientbehandling Kære Patient og forældre til Patient, En virksomhed er efter EU`s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten/ellers dennes forældre/forældremyndighedsindehaver)

Læs mere

Den Persondatapolitik for klinikkens patienter - lang version. Se tillige vores korte version.

Den Persondatapolitik for klinikkens patienter - lang version. Se tillige vores korte version. Den 25.05.2018 Persondatapolitik for klinikkens patienter - lang version. Se tillige vores korte version. I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik, behandling af dig som patient og dem du er værge

Læs mere

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis. Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger i speciallægepraksis. Navn og adresse på den dataansvarlige: Plastikkirurgen.dk, Vesterbrogade 121,5 sal, 1620 Kbh.V CVR.26734304 Formålene

Læs mere

Information og formål Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Information og formål Vi indsamler og behandler følgende personlige informationer om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): Privatlivspolitik i Falck Lægehuse Hos Falck Lægehuse er vi optaget af, at du har tillid til os, og tillid til at vi trygt kan varetage din Privatlivspolitik. Alle dine personoplysninger varetager vi på

Læs mere

Privatlivspolitik i PPclinic

Privatlivspolitik i PPclinic Privatlivspolitik i PPclinic Privatlivspolitik I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler PPclinic, som dataansvarlig, personoplysninger.

Læs mere

Typer af oplysninger Ciconia indsamler og behandler almindelige og personfølsomme oplysninger.

Typer af oplysninger Ciconia indsamler og behandler almindelige og personfølsomme oplysninger. Politik for persondata for Speciallægeselskabet Ciconia Århus ApS. Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig indsamler og behandler Ciconia en række

Læs mere

Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier

Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier Nygade 12 B 1. Sal, 4300 Holbæk. Tlf. 59430142. Fax. 59431100 Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter LÆGERNE WORNING, TRIER OG LETT SOLRØD CENTER 70, 1. 2680 SOLRØD STRAND Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Vejgaard Sundhedscenter som dataansvarlig

Læs mere

Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik

Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik Privatlivs- og cookiespolitik for selvstændige psykologers klinik Behandling af dine oplysninger Vi er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle

Læs mere

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Helbredsundersøgelse Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Alle dine

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nørmark privathospital/speciallægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nørmark privathospital/speciallægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Nørmark Privathspital 18.04.2018 Behandling af plysninger I frbindelse med din undersøgelse, diagnstik g behandling, indsamler g behandler Nørmark privathspital/speciallægeklinik en række persnplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Speciallæge i hudsygdmme Carsten Sauer Mikkelsen Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Lægerne Højte g Strand, Nørrebr. Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Lægerne Højte

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Praktiserende Neurlg Gitte Ørsnes 1. marts 2018 Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med min undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger. I frbindelse med undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Øre- Næse- Halsklinikken på Østerbr, v. speciallæge

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Kirurgisk Klinik Syddanmark en række persnplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Psykiatrisk Klinik Fredensbrg Speciallæge i psykiatri, ph.d. Klaus Damgaard Jakbsen Jernbanegade 16, 1. sal, dør 8, 3480 Fredensbrg www.psykiaterjakbsen.dk En virksmhed er efter EU s databeskyttelsesfrrdning

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter Kognitiv Center København

Privatlivspolitik for patienter Kognitiv Center København Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler en række persnplysninger m dig. I denne privatlivsplitik

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Speciallæge Mrten Ring ApS sm dataansvarlig en

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivspolitik for patienter Behandling af oplysninger I forbindelse med Appia Klinikkens udredning/behandling, diagnostik af dig som patient, indsamler og behandler Appia Klinikken, som ansvarlige

Læs mere

Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik

Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik Gallo Kriserådgivning, privatlivspolitik 1. Indledning Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis du er medlem af Gallo Kriserådgivning eller

Læs mere

Privatlivspolitik. Lægemiddelindustriforeningen ( Lif )

Privatlivspolitik. Lægemiddelindustriforeningen ( Lif ) Privatlivspolitik Lægemiddelindustriforeningen ( Lif ) Version: 1.0 April 2018 I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger i Lif; herunder

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Reni Klavsen er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Frederikssund. Reni Klavsen er

Læs mere

Lunge og Allergiklinikken København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv., 1364 København K v/speciallæge Torben Evald

Lunge og Allergiklinikken København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv., 1364 København K v/speciallæge Torben Evald Lunge g Allergiklinikken København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv., 1364 København K v/speciallæge Trben Evald Privatlivsplitik fr persnfølsmme data Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse,

Læs mere

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Sundhedstjek og Sundhedsprocent Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv.

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Lotte Nilsson er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Gilleleje. Lotte Nilsson er ansvarlig

Læs mere

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig. PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED PERNILLEFYS KLINIKKEN FREM 56 FREM 56 2800 LYNGBY CVRNR; 31221781 Velkommen som patient hos Pernillefys, Frem 56, 2800 Lyngby, pernillefys@gmail.com. I forbindelse

Læs mere

Maj Tilbud om Antabus-udlevering

Maj Tilbud om Antabus-udlevering Maj 2018 Tilbud om Antabus-udlevering Tilbud om Antabus-udlevering Du har mulighed for at indtage ordineret Antabus i klinikken på Lyngby Hovedgade 47, 2. sal (obs. 2. sal) der står Thomas Fahmy på døren.

Læs mere

Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber

Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber I forbindelse med ansættelsen, indsamler og behandler Quick Care (herefter Falck ) som dataansvarlig

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz. Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) Race eller etnisk oprindelse

Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz. Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) Race eller etnisk oprindelse Den dataansvarlige Navn Børne- og ungdomspsykiater CVR-nummer 17563246 Adresse Torvet 7, 2, tv Telefonnummer 40814143 E-mail adresse Hertz@metalog.dk Hjemmeside www.metalog.dk Behandlingen af personoplysninger

Læs mere

Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde. Senest opdateret d. 30. maj Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar

Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde. Senest opdateret d. 30. maj Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde Senest opdateret d. 30. maj 2018 Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar I klinikken behandler vi personoplysninger og har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Gefion Group A/S og Gefion Investorsalg A/S hver især ( Gefion ) behandler personoplysninger:

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Gefion Group A/S og Gefion Investorsalg A/S hver især ( Gefion ) behandler personoplysninger: Privatlivspolitik for Gefions hjemmeside og eksterne relationer Version: 16. januar 2019 Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Gefion Group A/S og Gefion Investorsalg A/S hver især ( Gefion ) behandler

Læs mere

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle ) behandler personoplysninger

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle ) behandler personoplysninger Privatlivspolitik for www.bruunhjejle.dk og CRM Version: 26. september 2018 (ændret fra version 25. maj 2018) Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle

Læs mere

Dokumentation for behandling af personoplysninger efter persondataforordningens art. 30

Dokumentation for behandling af personoplysninger efter persondataforordningens art. 30 ! Dokumentation for behandling af personoplysninger efter persondataforordningens art. 30 Den dataansvarlige Navn Michael Ho Overgård, Lene Bruun Clausen, Niels Munksgaard Søndergaard CVR-nummer 51852516

Læs mere

Alsidig Fysioterapi Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed

Alsidig Fysioterapi Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed Alsidig Fysioterapi Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed 1. politik om privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed DJFYS Vi vil altid gøre vores bedste for at sikre dine data og privatlivet for

Læs mere

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1 Definitioner... 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

Læs mere

Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død

Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død For at vi kan påbegynde behandlingen af sagen, skal vi modtage en skifteretsattest vedrørende boet efter afdøde. Du skal derfor

Læs mere

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside.

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside. Tandplejen -Børn og Unge Kommunes oplysningspligt ifm kommunes indsamling og behandling af personoplysninger (de registreredes rettigheder) I forbindelse med dit barns tilknytning til Gentofte Kommunes

Læs mere

Privatlivspolitik for behandling af personoplysninger for Gildberg A/S

Privatlivspolitik for behandling af personoplysninger for Gildberg A/S Privatlivspolitik for behandling af personoplysninger for Gildberg A/S Copyright 2017 Data Protection Service - All Rights Reserved. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 3 Formål og typer af oplysninger...

Læs mere

Anmeldelse af lægemiddelskade

Anmeldelse af lægemiddelskade Anmeldelse af lægemiddelskade 1. Navn, adresse mv. (skriv af sikkerhedshensyn venligst dit navn og CPR-nr. på alle sider) Fornavn(e): Efternavn: CPR-nr. Adresse: Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobilnummer: Stilling/job

Læs mere

Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed

Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler om databeskyttelse. Dette betyder, at du har en række rettigheder, som du

Læs mere