Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig"

Transkript

1 Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig Der er en stigende geografisk indkomstforskel i København. Udviklingen er tydelig efter krisen: De rigeste områder oplever stor indkomstfremgang, og de fattigste områder har samtidig haft stagnerende eller ligefrem faldende indkomster. De rigeste områder på Østerbro, Indre by og på Frederiksberg har oplevet indkomstfremgange på pct. Modsat har det fattigste sogn, Tingbjerg, haft et fald i indkomsten. Dermed ser vi et billede af en polariseret hovedstad, hvor de rigeste områder stikker af, mens de fattigste sakker agterud. af analysechef Jonas Schytz Juul 14. januar 2018 Analysens hovedkonklusioner Det rigeste sogn i København er Garnisons Sogn i Indre By, hvor den gennemsnitlige indkomst efter skat nu er på kr. Alle de ti rigeste sogne i hovedstaden ligger i Indre By, Østerbro eller på Frederiksberg. Det fattigste sogn i København er Tingbjerg Sogn i Brønshøj, hvor indkomsten efter skat i gennemsnit er på knap kr. Ni af de ti fattigste sogne i hovedstaden er beliggende i områderne Nørrebro, Nordvest og Brønshøj. Mens de 10 rigeste sogne har haft en real indkomstfremgang på pct. siden krisen, er indkomstudviklingen gået i stå i de fattigste sogne. I Tingbjerg er indkomsterne ligefrem faldet realt siden krisen, og for halvdelen af de ti fattigste sogne har indkomstfremgangen siden krisen været på under 5 pct. Hovedstaden er blevet mere opdelt, og mens indbyggerne i de rigeste sogne har en pæn indkomstfremgang, er de fattigste sogne gået i stå. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Store forskelle på indkomster i København Der er stor forskel på indkomsterne mellem bydelene i byen København. I denne analyse er indkomsterne i København og på Frederiksberg opdelt på sogneniveau, så forskellen i indkomster i hovedstaden kan belyses. Indkomstbegrebet i analysen bygger på familiernes samlede indkomster, dvs. løn, indkomstoverførsler, formueindkomster mv., opgjort efter skat. Det er altså den disponible indkomst, der er udgangspunktet her, og indkomsterne er opgjort for hele familien korrigeret for stordriftsfordele, så indkomsterne kan sammenlignes uanset familiens størrelse (dvs. husstandsækvivaleret). I tabel 1 er de 10 sogne med de højeste indkomster efter skat vist. Det rigeste sogn i København er Garnisons Sogn, der ligger i Indre By i området omkring Amalienborg Slot, hvor den gennemsnitlige indkomst efter skat nu er på kr. Herefter følger tre sogne beliggende på Østerbro: Kastels Sogn og Østervold Sogn, der begge ligger på indre Østerbro samt Sions Sogn, der grænser op til Hellerup. Generelt ses det af tabellen, at de 10 rigeste sogne i byen København alle er beliggende i Indre By, Østerbro og på Frederiksberg. I tabellen er udviklingen i indkomsterne siden 2009 også vist. Udviklingen efter 2009 er en indikation på, hvordan indkomsterne har udviklet sig siden finanskrisen. Af tabellen ses det, at de 10 rigeste sogne alle har haft en stor indkomstfremgang siden krisen på omkring pct. målt realt. Den højeste fremgang er i Østervold Sogn, hvor indkomsterne er steget med kr. realt siden krisen svarende til en relativ fremgang på næsten 40 pct. Tabel rigeste sogne i København og Frederiksberg Sogn Bydel Forskel Relativ forskel kr. Pct. Garnisons 1250 Kbh K 319,7 409,1 89,4 28,0 Kastels 2100 Kbh Ø 297,6 395,1 97,4 32,7 Østervold 2100 Kbh Ø 279,4 387,8 108,4 38,8 Sions 2100 Kbh Ø 265,4 339,0 73,6 27,7 Frederiks 1265 Kbh K 265,7 338,0 72,3 27,2 Frederiksberg 2000 Frb 272,0 334,0 62,0 22,8 Sankt Markus 1921 Frb C 262,9 330,4 67,4 25,6 Holmens 1058 Kbh K 248,7 328,7 80,0 32,2 Solbjerg 2000 Frb 260,8 326,9 66,0 25,3 Helligånds 1153 Kbh K 261,2 325,4 64,2 24,6 Anm: Indkomster er opgjort som husstandsækvivaleret disponibel indkomst i faste 2018-priser. I tabel 2 er indkomsterne for de ti fattigste sogne vist. Det fattigste sogn i København er Tingbjerg Sogn i Brønshøj, hvor indkomsten efter skat i gennemsnit er på knap kr. Herefter følger Tagensbo Sogn og Kingo-Samuel Sogn, der er beliggende på ydre Nørrebro og Nordvest i området omkring Mjølnerparken og Bispebjerg Station. 2

3 Generelt ses det af tabel 2, at ni af de ti fattigste sogne er beliggende i området Nørrebro, Nordvest og Brønshøj. Kun Sundby Sogn på Amager er med blandt de ti fattigste sogne uden for disse områder. I tabel 2 er udviklingen i indkomsterne siden 2009 vist. Halvdelen af de ti fattigste sogne har haft en real indkomstfremgang siden 2009 på under 5 pct. Og de resterende har haft en fremgang på mellem 5-10 pct. Det er væsentligt mindre end de ti rigeste sogne, der har haft en indkomstfremgang på pct. i samme periode. Særligt det fattigste sogn, Tingbjerg, skiller sig ud med et realt fald i indkomsten siden Som det eneste sogn har Tingbjerg altså i gennemsnit haft et realt fald i indkomsten efter skat. Tagensbo og Bispebjerg sogn har stort set ikke haft en fremgang i indkomsterne siden 2009, hvor indkomsterne er steget med under 1 pct. realt samlet for hele perioden. Tabel fattigste sogne i København og på Frederiksberg Sogn Bydel Forskel Relativ forskel kr. Pct. Tingbjerg 2700 Brønshøj 153,1 149,9-3,1-2,0 Tagensbo 2400 Kbh NV 184,6 184,9 0,4 0,2 Kingo-Samuel 2200 Kbh N 171,2 186,0 14,8 8,6 Bispebjerg 2400 Kbh NV 186,2 187,1 0,9 0,5 Ansgarkirkens 2400 Kbh NV 181,4 189,7 8,3 4,6 Sundby 2300 Kbh S 187,2 195,4 8,2 4,4 Kapernaums 2400 Kbh NV 187,3 199,7 12,4 6,6 Sankt Stefans 2200 Kbh N 180,7 200,1 19,4 10,7 Husumvold 2700 Brønshøj 197,3 210,2 12,8 6,5 Anna 2200 Kbh N 189,3 210,5 21,2 11,2 Anm: Indkomster er opgjort som husstandsækvivaleret disponibel indkomst i faste 2018-priser. I figur 1 er de ti rigeste og de ti fattigste sogne i København vist på et kort. På kortet er de ti rigeste sogne vist med den mørkeblå farve, mens de ti fattigste sogne er vist med den lyseblå farve. På kortet ses det tydeligt, at de rigeste sogne ligger i et bælte fra Østerbro over indre by og til Frederiksberg. Samtidig ses det, hvordan de ti fattigste sogne er koncentreret omkring Nørrebro/Nordvest samt i Brønshøj. Eneste undtagelse er Sundby Sogn på Amager, som også er blandt de ti fattigste sogne. 3

4 Figur 1. Kort over de 10 rigeste og 10 fattigste sogne i København og på Frederiksberg Anm: Som tabel 1. Stigende indkomstforskelle i København I figur 2 er der fokuseret på indkomstudviklingen for de to rigeste og de to fattigste sogne i perioden siden I figuren er indkomsterne indekseret, så udviklingen kan sammenlignes, mens niveauerne ikke kan sammenlignes. Indkomsterne i 2009 er således for alle sogne sat til 100. Af figur 2 ses det, at indkomsterne for de to rigeste sogne er steget i de fleste år siden krisen, mens indkomsterne for de to fattigste sogne i København er uændrede eller ligefrem falder fra år til år. Samlet kommer de to rigeste sogne op på en real fremgang på hhv. 28 og 33 pct. siden 2009, mens de to fattigste sogne har hhv. uændret indkomst og en tilbagegang på 2 pct. 4

5 Figur 2. Real indkomstudvikling , indeks, 2009=100 Indeks 2009= Indeks 2009= Garnisons Kastels Tagensbo Tingbjerg Anm: Som tabel 1. Den store forskel i indkomstudvikling gør, at forskellen på indkomsterne mellem top og bund i København er blevet større siden krisen. I 2009 var indkomsten i Garnisons sogn 2,1 gange så høj som indkomsten i Tingbjerg. Nu er den 2,7 gange så høj. Ser man på gennemsnittet for top 5 og bund 5 sogne, så havde de 5 rigeste sogne i 2009 i gennemsnit en indkomst der var 1,6 gange så høj som de 5 fattigste sogne havde i gennemsnit. Dette forhold er nu steget til 2,1. Det er altså ikke kun forskellen mellem det allerrigeste og allerfattigste sogn, der er blevet større, men en bredere tendens, hvor de rigeste sognes indkomstfremgang langt overstiger de fattigste sognes indkomstfremgang og betyder en mere opdelt hovedstad. Figur 3. Forhold mellem top og bund Faktor Faktor 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1, ,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Top vs bund Top 5 vs bund 5 Anm: Som tabel 1. 5

6 Stor forskel på indkomstsammensætningen Der er flere forklaringer på de store indkomstforskelle i København. Ser man på sammensætningen af indkomsten for de to rigeste og to fattigste sogne, er det tydeligt, at der er meget stor forskel. I dette afsnit er de zoomet ind på indkomsterne for de årige i de to rigeste og to fattigste sogne. Indkomsterne er opgjort før skat og på personniveau. I figur 4 er indkomstsammensætningen før skat vist for de årige i de to rigeste og to fattigste sogne i København. Af figuren ses det, at særligt erhvervsindkomsten (løn og indkomst fra selvstændig virksomhed) er meget højere i de rigeste end i de fattigste sogne. Det skyldes både bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og højere løn for dem, der er i arbejde. Derudover har indbyggerne i de to rigeste sogne en betydelig formueindkomst (bl.a. aktieafkast, renter og imputeret afkast af ejerbolig) på kr., mens den gennemsnitlige formueindkomst for de to fattigste sogne er omkring 0 kr. Endelig ses det, at indkomstoverførslerne er højere i de to fattigste sogne end i de to rigeste sogne. Figur 4. Sammensætning af indkomst før skat, årige kr kr Garnisons Kastels Tagensbo Tingbjerg Erhvervsindkomst Formueindkomst mv. Overførsler 0 Anm: Indkomsterne er opgjort før skat på personniveau målt i faste 2018-priser. I figur 5 er udviklingen i indkomstkomponenterne siden 2009 vist. Af figuren ses det, at de to rigeste sogne har haft en pæn fremgang i både erhvervsindkomst og formueindkomst siden Omvendt har beboerne i de to fattigste sogne haft en tilbagegang i erhvervsindkomsten siden krisen, og Tingbjerg har samtidig oplevet et fald i indkomstoverførslerne siden Samlet er fremgangen i indkomsten for de rigeste sogne bredt funderet, og siden krisen har der været en vækst i både erhvervsindkomst og formueindkomst. Omvendt har indbyggerne i Tingbjerg og Tagensbo endnu ikke fået samme gavn af opsvinget, og erhvervsindkomsten i disse områder er lavere end i 2009 målt realt. 6

7 Figur 5. Real udvikling i indkomster, , årige kr Garnisons Kastels Tagensbo Tingbjerg kr Erhvervsindkomst Formueindkomst mv. Overførsler Anm: Som figur4. Der er en stigende geografisk indkomstforskel i København. Udviklingen er tydelig efter finanskrisen, og mens de rigeste områder i København oplever en bredt funderet indkomstfremgang, så har de fattigste områder haft stagnerende eller ligefrem faldende indkomster. Dermed ser vi et billede af en polariseret hovedstad, hvor de rigeste områder stikker af, og de fattigste sakker agterud. Uligheden tager dermed til i disse år. 7

8 Bilag. Alle sogne i København og Frederiksberg kommuner Tabel B1. Indkomster for alle sogne i København og på Frederiksberg, faste priser Sogn Bydel Forskel Relativ forskel kr. Pct. Garnisons 1250 Kbh K 319,7 409,1 89,4 28,0 Kastels 2100 Kbh Ø 297,6 395,1 97,4 32,7 Østervold 2100 Kbh Ø 279,4 387,8 108,4 38,8 Sions 2100 Kbh Ø 265,4 339,0 73,6 27,7 Frederiks 1265 Kbh K 265,7 338,0 72,3 27,2 Frederiksberg 2000 Frb 272,0 334,0 62,0 22,8 Sankt Markus 1921 Frb C 262,9 330,4 67,4 25,6 Holmens 1058 Kbh K 248,7 328,7 80,0 32,2 Solbjerg 2000 Frb 260,8 326,9 66,0 25,3 Helligånds 1153 Kbh K 261,2 325,4 64,2 24,6 Godthåb 2000 Frb 268,1 325,2 57,1 21,3 Islands Brygges 2300 Kbh S 249,1 299,9 50,8 20,4 Sundkirkens 2300 Kbh S 245,8 297,0 51,1 20,8 Vanløse 2720 Vanløse 255,3 296,6 41,3 16,2 Simon Peters 2300 Kbh S 245,3 294,9 49,6 20,2 Sankt Pauls 1319 Kbh K 240,7 294,5 53,9 22,4 Rosenvængets 2100 Kbh Ø 242,7 294,1 51,4 21,2 Brønshøj 2700 Brønshøj 258,9 293,1 34,2 13,2 Mariendals 2000 Frb 250,4 291,4 41,0 16,4 Aalholm 2500 Valby 248,3 281,1 32,7 13,2 Trinitatis 1150 Kbh K 245,5 280,3 34,8 14,2 Lindevang 2000 Frb 237,9 279,1 41,2 17,3 Sankt Thomas 1958 Frb C 247,1 275,7 28,6 11,6 Vor Frue 1165 Kbh K 236,0 274,8 38,8 16,5 Husum 2700 Brønshøj 244,6 272,4 27,8 11,4 Sankt Jakobs 2100 Kbh Ø 235,9 270,2 34,2 14,5 Christians 1401 Kbh K 239,4 268,4 29,1 12,1 Emdrup 2400 Kbh NV 239,8 268,0 28,2 11,8 Sankt Lukas 1951 Frb C 227,1 261,0 33,9 14,9 Advents 2720 Vanløse 232,7 259,2 26,5 11,4 Højdevang 2300 Kbh S 224,6 255,4 30,8 13,7 Flintholm 2000 Frb 229,4 255,2 25,8 11,3 Timotheus 2500 Valby 220,9 254,0 33,1 15,0 Grøndal 2400 Kbh NV 227,9 254,0 26,0 11,4 Fredens og Nazaret 2100 Kbh Ø 221,7 253,4 31,7 14,3 Vor Frelsers 1416 Kbh K 214,0 253,3 39,3 18,4 8

9 Hans Egedes 2100 Kbh Ø 220,6 252,7 32,1 14,6 Hyltebjerg 2720 Vanløse 228,7 251,4 22,7 9,9 Solvang 2300 Kbh S 211,7 250,9 39,1 18,5 Johannes Døbers 2500 Valby 219,6 244,1 24,5 11,2 Vesterbro 1600 Kbh V 201,8 236,7 34,9 17,3 Davids 2100 Kbh Ø 207,7 234,1 26,5 12,7 Allehelgens 2300 Kbh S 209,7 230,9 21,2 10,1 Valby 2500 Valby 212,3 228,2 15,9 7,5 Kildevælds 2100 Kbh Ø 203,8 228,2 24,4 12,0 Sydhavn 2450 Kbh SV 202,3 227,1 24,9 12,3 Margrethe 2500 Valby 208,7 223,0 14,3 6,9 Bellahøj-Utterslev 2700 Brønshøj 210,0 220,9 10,9 5,2 Filips 2300 Kbh S 200,8 219,7 18,8 9,4 Simeon-Sankt Johannes 2100 Kbh Ø 193,5 219,0 25,6 13,2 Betlehems 2200 Kbh N 196,5 218,8 22,3 11,4 Blågårdens 2200 Kbh N 189,3 218,7 29,4 15,6 Vigerslev 2500 Valby 202,1 216,0 13,9 6,9 Aldersro 2100 Kbh Ø 193,1 214,0 20,9 10,8 Lundehus 2100 Kbh Ø 209,3 213,7 4,4 2,1 Nathanaels 2300 Kbh S 193,3 213,2 19,9 10,3 Anna 2200 Kbh N 189,3 210,5 21,2 11,2 Husumvold 2700 Brønshøj 197,3 210,2 12,8 6,5 Sankt Stefans 2200 Kbh N 180,7 200,1 19,4 10,7 Kapernaums 2400 Kbh NV 187,3 199,7 12,4 6,6 Sundby 2300 Kbh S 187,2 195,4 8,2 4,4 Ansgarkirkens 2400 Kbh NV 181,4 189,7 8,3 4,6 Bispebjerg 2400 Kbh NV 186,2 187,1 0,9 0,5 Kingo-Samuel 2200 Kbh N 171,2 186,0 14,8 8,6 Tagensbo 2400 Kbh NV 184,6 184,9 0,4 0,2 Tingbjerg 2700 Brønshøj 153,1 149,9-3,1-2,0 Anm: Indkomster er opgjort som husstandsækvivaleret disponibel indkomst. 9

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe København bliver i stigende grad en opdelt by, hvor de rigeste områder stikker af fra resten af byen. Mens de tre rigeste områder har

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder Der er en stigende geografisk indkomstforskel i Danmark. Udviklingen er specielt gået stærkt efter finanskrisen, hvor vi har oplevet en

Læs mere

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Hovedstadsområdet er blevet mere opdelt siden krisen. Mens de rigeste områder, Klampenborg, Rungsted og Hellerup har haft en real stigning i

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i København, Århus og Odense koncentreres i stigende grad i bestemte områder. Hårdest ramt er Gellerup i Århus, hvor hvert

Læs mere

1 Københavnske sogne og menigheder - samlet liste efter navn

1 Københavnske sogne og menigheder - samlet liste efter navn 1 Københavnske sogne og menigheder - samlet liste efter navn Oversigt over alle sogne og kirker, sorteret efter sognets/kirkens navn. navn: Abel Cathrines Stiftelse 1676 79 BK fra 1772 - Nedlagt 1949 Absalon

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Flyttemønstre i København polariserer hovedstaden

Flyttemønstre i København polariserer hovedstaden Flyttemønstre i København polariserer hovedstaden De rigeste tilflyttere i hovedstadsområdet er flyttet til Klampenborg, hvor markedsindkomsten for tilflyttere i gennemsnit er 923.000 kr. Den laveste indkomst

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Der bliver større og større forskel på de rigeste og fattigste postnumre i Danmark. I Klampenborg, der er landets rigeste postnummer,

Læs mere

1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder

1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder 1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder 1.1 De københavnske sogne - efter oprettelsesår Oversigt over sognene og deres oprettelsesår eller året for ældste bevarede kirkebog, nævnt kronologisk efter

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt 1 års udvikling i formuer: 7 pct. har tabt Over de sidste 1 år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt. Kun de personer med de 3 pct. største formuer, har oplevet en stigning i deres formuer. Alle

Læs mere

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne I løbet af de seneste ti år er formuerne i stigende grad blevet koncentreret hos de mest formuende. Den ene procent med de største nettoformuer

Læs mere

Indkomstudvikling for de sociale klasser

Indkomstudvikling for de sociale klasser Indkomstudvikling for de Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på indkomsten i hver af de og udviklingen i indkomsterne.

Læs mere

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer

Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Uligheden i sundhed skærer igennem Danmarks storbyer Lige muligheder i levevilkår handler ikke kun om økonomiske vilkår, men i lige så høj grad om muligheden for at leve med et ordentligt helbred. Analyserer

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen De nyeste tal viser, at der i 216 var 48. etårs-fattige børn. Det er en stigning på. fattige børn på bare ét år, som er en rekordstor stigning. En stor del af

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Personer over 60 år har haft den største fremgang i forbruget de seneste ti år. Mens den reale vækst i forbruget for personer over 60 år har været på 13-15

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Hvis man afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De arvinger, der i forvejen tilhører den ene

Læs mere

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv I løbet af de seneste år er den sociale arv blevet tungere. Særligt de børn, der vokser op blandt de fattigste og samtidig ikke får en uddannelse,

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Der er stor forskel på sammensætningen af elever i de danske skoleklasser. For år siden gik et typisk fra overklassen i skoleklasse med 6 børn

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland De 10 kommuner, hvor indbyggerne lever kortest tid, er alle placeret på Sjælland. Det drejer sig om København og en række kommuner på Vest- og Sydsjælland

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af formuerne i Danmark

Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af formuerne i Danmark Halvdelen af befolkningen sidder på pct. af formuerne i Danmark Formuerne i Danmark er relativt ulige fordelt - også når man medregner pensioner. De ti pct. med lavest nettoformue skylder i gennemsnit

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Flere fattige og udsigt til stor stigning

Flere fattige og udsigt til stor stigning Flere fattige og udsigt til stor stigning Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på økonomisk fattige. Siden 2011 er

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige,

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Stiftsrådets forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift:

Stiftsrådets forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift: Dok.Id: 97330 Stiftsrådets forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift: Indledning: Spørgsmålet om den fremtidige sogne- og provstistruktur i Københavns stift har været temaet for adskillige

Læs mere

Bopæl og bolig for de sociale klasser

Bopæl og bolig for de sociale klasser Bopæl og bolig for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Denne baggrundsanalyse om de sociale klasser beskriver,

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

52 mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste

52 mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste Regeringen vil give historisk store skattelettelser. De sidste år er der allerede delt mia. ud i indkomstskattelettelser. Skattelettelser der primært

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Velstillede børnefamilier indtager København

Velstillede børnefamilier indtager København Velstillede børnefamilier indtager København Siden midten af 9 erne er der kommet langt flere småbørnsfamilier i København. Særligt i brokvarterene og i Indre by bliver børnefamilierne i højere grad boende

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Regeringens Genopretningspakke har en historisk skæv fordelingsprofil, der giver det største tab til yderkantsdanmark. Mens det gennemsnitlige tab på Lolland og

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter 8. kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter Regeringens aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder en række tiltag, der letter skatten på aktier og investeringer. Disse tiltag

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift 9 mio. kr. til de ti procent Hvis man helt afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De 9 mio. kr. går alene til arvinger, som ligger helt i toppen af indkomstskalaen,

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

De fattige har ikke råd til tandlæge

De fattige har ikke råd til tandlæge De fattige har ikke råd til tandlæge går væsentlig mindre til tandlæge, end andre personer gør. Fire ud af ti fattige har slet ikke været ved tandlæge i løbet af de seneste tre år. af chefanalytiker Jonas

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere