GOD MODTAGELSE AF NYE KOLLEGAER - Koncept for modtagelse af nye ledere og medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD MODTAGELSE AF NYE KOLLEGAER - Koncept for modtagelse af nye ledere og medarbejdere"

Transkript

1 GOD MODTAGELSE AF NYE KOLLEGAER - Koncept for modtagelse af nye ledere og medarbejdere

2 2 - God modtagelse af nye kollegaer Indhold Indledningen Principper for den gode modtagelse De tre programmer Kontrakt- og aftaleholdere Leder af ledere og leder af medarbejdere Medarbejder

3 3 - God modtagelse af nye kollegaer Indledning Kompetente ledere og medarbejdere er forudsætningen for, at vi kan løse vores kerneopgave på bedste vis. I personalepolitikken er der derfor strategisk fokus på professionel rekruttering. Professionel rekruttering indebærer at den samlede proces, fra stillingsopslag til at den nyansatte er godt modtaget og fuldt integreret i organisationen, opleves: Professionel Støttende Motiverende Meningsfuld Enhver nyansat skal føle sig velkommen fra første arbejdsdag og bydes indenfor, så han eller hun hurtigt bliver fortrolig med sin nye arbejdsplads. Det indebærer, at nyansatte tilbydes et forløb, hvor vi gør vores bedste for at klæde den nye medarbejder eller leder godt på. Fra Personalepolitikken Modtagelse af nye kollegaer i Skanderborg Kommune dækker den proces, hvorigennem nyansatte tilegner sig den nødvendige viden, færdigheder og adfærd for at blive effektive organisatoriske medlemmer. I processen indgår også dannelsen af relationer til ledere, kollegaer og samarbejdspartnere. Modtagelsen forløber fra der er indgået en aftale om ansættelse, gennem den første introduktion og til afslutningen af det første år af ansættelsen. Rekruttering, ansættelse og modtagelse er alle vigtige ledelsesopgaver, som i Skanderborg Kommune understøttes både digitalt og fagligt. På medarbejderportalen findes vejledningsmateriale omkring rekruttering, ansættelse og modtagelse, samt relevante skabeloner og materialer. Her finder du også kontaktoplysninger i HR, hvor der altid er hjælp at hente. I 2019 vil konceptet for god modtagelse af nye kollegaer blive indarbejdet i vores e-rekrutteringskoncept, således at hele forløbet fra rekruttering, ansættelse og modtagelse administrativt håndteres gennem ét system.

4 4 - God modtagelse af nye kollegaer Principper for den gode modtagelse Den nye medarbejder skal først og fremmest føle sig budt varmt og godt velkommen i sit nye job. Derudover skal den nye medarbejder: Opleve, at der er styr på både det administrative og praktiske i forbindelse med ansættelse og modtagelse Være sikker på, at der altid er hjælp og støtte at hente Finde det nemt, at navigere i organisationen, skabe relationer og blive en del af fællesskabet Erfare, at hans eller hendes kompetencer og potentiale bliver set og løbende udfoldet gennem passende opgaver og udfordringera Nemt kunne finde relevante informationer og instruktioner, når der er brug for dem i opgaveløsningen Have plads til at undre sig og stille spørgsmål Opleve interesse for sine perspektiver og idéer Møde fortællinger, der giver indsigt i hvilke værdier, kultur og strategier der kendetegner arbejdspladsen Føle sig velkommen i både det store og lille fællesskab De tre programmer I Skanderborg Kommune har vi designet tre programmer for det gode modtagelsesforløb, rettet mod henholdsvis: Kontrakt- og aftaleholdere Ledere af ledere/ledere af medarbejdere Medarbejdere Programmerne er tilrettelagt med afsæt i principperne for den gode modtagelse. Programmerne kan selvfølgelig tilpasses efter behov og lokale forhold. Det er desuden muligt at tilrettelægge et kortere introduktionsprogram for vikarer, frivillige og praktikanter med udgangspunkt i programmet for medarbejdere. De tre modtagelsesprogrammer er alle inddelt i 6 kronologiske faser, der beskriver hvad der med fordel kan foregå og tages hånd om inden for tidsperioden.

5 5 - God modtagelse af nye kollegaer Før start dag uge måned 3. mdr år Kontrakt- og aftaleholdere Før opstart dag Den nye kontrakteller aftaleholder Modtager ansættelseskontrakt + introprogram + kontraktholderhåndbog + praktisk info om mødetid første dag, parkering, mentor mv. Bliver kontaktet af mentor (telefonisk eller mail) Bydes velkommen med blomster Bemærkninger Ansvarlig Opgaver Fagsekretariat Mentor Konstitueret leder, Souschef, mentor eller anden relevant person. Opret en i Decentral ansættelse Introprogram planlægges og fremsendes Skabelon velkomstmail og introprogram Ledelse og styring i Skanderborg Kommune samt Ledelsesgrundlaget fremsendes Afklar hvem der skal være mentor Bestil IT-udstyr, IT-adgange, telefon IT Bestil nøgle/nøglekort. For ansatte på fælleden foregår det her: Adgangskort Fælleden Bestil blomster/morgenkaffe første dag Kontakt den nye kontrakt- eller aftaleholder

6 6 - God modtagelse af nye kollegaer Møde med arbejdspladsen og personale Introduktion til arbejdspladsen og møde med personalet. Emner: Ansvarsområder og opgaver MED Konstitueret leder, Souschef, mentor eller anden relevant person. Udlevering af nøgle/nøglekort, telefon, PC mv. (Adgangskort til Fælleden fås ved fremmøde på pedelkontoret mellem , alle hverdage.) IT Økonomi og personaleadministration på arbejdspladsen Generelle forhold Arbejdspladsens kontrakt med direktionen mm. nyhedsbrev: Velkommen Videovelkomst Lisbeth Binderup IT-adgang Link til oversigt over relevante kontaktpersoner med billede og kontaktoplysninger (Min side på medarbejderportalen + oversigt over direktion, koncernledelse og kontraktholdere) Sendes automatisk til arbejdsmail ved IT-oprettelse vil det blive sendt som en del af velkomstmailen til e-boks ved ansættelse uge Introduktionsmøde med fagsekretariatet og fagchefen Introduktion til Skanderborg Kommune, herunder Fagsekretariatets aftale Fagchefen Skanderborgmodellen *i praksis Den overordnede organisering Forventninger til samarbejdet Arbejdspladsens kontrakt med direktionen mm. Introduktion til administrative systemer + medarbejderportalen Konstitueret leder, Souschef, mentor, administrativ medarbejder eller anden relevant person. Andet nyhedsbrev: Info om medarbejderportal (oprette profil) E-learning til relevante fagsystemer vil mail blive sendt til arbejdsmail efter den første uge med henvisning til info i systemet. Info om sundhedsordning, SKIF, Personaleforeningen, Kunstforening

7 7 - God modtagelse af nye kollegaer måned Møde med Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren besøger kontraktholderen Fagsekretariatet Møde med områdets direktør en mødes med områdets direktør. Besøg i Økonomiinnovation- og IT stab en møder relevante ledere og medarbejdere fra staben. Der informeres om: Stabschef Økonomi, innovation og IT Regnskab IT Indkøb Ledelsesinformation Besøg i HR-staben en møder relevante ledere og medarbejdere fra staben HR-chefen Her informeres om: Personalepolitik Lønadministration Bæredygtig arbejdskultur, arbejdsmiljø og sikkerhed Sygefraværshåndtering Ansættelse og afsked Rekruttering Forsikring Møde med TR, AMR Orientering omkring MED, LMU, arbejdsmiljøarbejdet mv. Fagsekretariatet tre måneder Anden relevant stab eller fagområde Programmet fastsættes af pågældende stab eller fagområde. Relevante introkurser for nye ledere Fx Fælles-Intro for nye ledere Fagsekretariatet Link til kursustilmelding på medarbejderportalen Personalejura Budgetopfølgning mv. Det er muligt at følges med en administrativ medarbejder Opfølgningssamtale Status på ledelsesopgaven, trivsel, samarbejde og kontrakt Fagchefen år Evaluerings- og udviklingssamtale Koncept for LUS Fagchefen

8 8 - God modtagelse af nye kollegaer Før start dag uge måned 3. mdr år Leder af ledere og leder af medarbejdere Før opstart dag Den nye kontrakteller aftaleholder Modtager ansættelseskontrakt + introprogram + kontraktholderhåndbog + praktisk info om mødetid første dag, parkering, mentor mv. Bliver kontaktet af mentor (telefonisk eller mail) Bydes velkommen med blomster Bemærkninger Ansvarlig Opgaver Fagsekretariat Mentor leder samt mentor Opret lederen i Decentral ansættelse Introprogram planlægges og fremsendes Skabelon introprogram Ledelse og styring i Skanderborg Kommune samt ledelsesgrundlag fremsendes Afklar hvem der skal være mentor Bestil IT-udstyr, IT-adgange, telefon IT Bestil evt. nøgle/nøglekort Adgangskort Fælleden Bestil blomster/morgenkaffe første dag Kontakt den nye leder

9 9 - God modtagelse af nye kollegaer Møde med arbejdspladsen og personale Introduktion til arbejdspladsen og møde med personalet. Emner: Rundvisning Ansvarsområder og opgaver leder, administrativ medarbejder eller mentor Udlevering af nøgle/nøglekort, telefon, PC mv. (Adgangskort til Fælleden fås ved fremmøde på pedelkontoret mellem , alle hverdage.) MED IT Økonomi og personaleadministration på arbejdspladsen Generelle forhold uge nyhedsbrev: Velkommen Videovelkomst Lisbeth Binderup IT-adgang Link til oversigt over relevante kontaktpersoner med billede og kontaktoplysninger (Min side på medarbejderportalen + oversigt over direktion, koncernledelse og kontraktholdere) Sendes automatisk til Skanderborgmail ved IT-oprettelse vil det blive sendt som en del af velkomstmailen til e-boks ved ansættelse Introduktion til administrative systemer + medarbejderportalen Administrativ medarbejder, lederkollega, mentor eller anden relevant person Andet nyhedsbrev: Info om medarbejderportal (oprette profil) Info om sundhedsordning, SKIF, Personaleforeningen, Kunstforening vil mail blive sendt til arbejdsmail efter den første uge med henvisning til info i systemet. måned Møde med lederkollegaer og/eller samarbejdspartnere leder Møde i TRIO Orientering omkring MED, LMU, arbejdsmiljøarbejdet mv. leder indkalder TR og AMR Info om TRIO. MED-aftale, kodeks for godt MED-samarbejde. tre måneder Besøg i fagsekretariatet leder

10 10 - God modtagelse af nye kollegaer Introkursus for nye ledere Opfølgningssamtale Stabenes FællesIntro for nye ledere: Intro for nye ledere Kommunaldirektør Lisbeth Binderup og HR-chef Runa Brøchner introducerer til ledelse og styring i Skanderborg Kommune mv. HR introducerer: Personalepolitik Lønadministration Arbejdsmiljø Rekruttering Leder- og medarbejderudvikling Personalejura Forsikring MED og TRIO Økonomi, innovation og IT introducerer til: Økonomistyring Indkøb og udbud IT og digitalisering Geodata og dataanalyse Ledelsesinformation Byråds- og direktionssekretariatet introducerer: kontraktprocessen, sbsys og sagsbehandling politisk betjening Det er muligt at følges med en administrativ medarbejder eller lederkollega Status på opgaver og trivsel Succeskriterier for første år Lederens undrehistorier leder leder Tredje nyhedsbrev: E-learning til relevante fagsystemer vil mail blive sendt til arbejdsmail med henvisning til relevant e-læring. år Evaluerings- og udviklingssamtale Koncept for LUS leder

11 11 - God modtagelse af nye kollegaer år 3. mdr måned uge dag Før start Medarbejder Før opstart dag Den nye kontrakteller aftaleholder Modtager ansættelseskontrakt + introprogram + kontraktholderhåndbog + praktisk info om mødetid første dag, parkering, mentor mv. Bliver kontaktet af mentor (telefonisk eller mail) Bydes velkommen med blomster Bemærkninger Ansvarlig Opgaver Nærmeste leder Mentor Nærmeste leder Mentor Opret medarbejderen i Decentral ansættelse Introprogram planlægges og fremsendes Skabelon velkomstmail og introprogram Afklar hvem der skal være mentor Bestil IT-udstyr, IT-adgange, telefon IT Bestil evt. nøgle/nøglekort Evt. Adgangskort Fælleden Bestil blomster/morgenkaffe første dag Kontakt evt. den nye medarbejder Morgenkaffe med kollegaer Introduktion til arbejdspladsen og møde med kollegaer. Emner: Rundvisning Nærmeste leder, administrativ medarbejder eller mentor Udlevering af nøgle/nøglekort, telefon, PC mv. Ansvarsområder og opgaver IT, hjælpemidler mv. Generelle forhold

12 12 - God modtagelse af nye kollegaer nyhedsbrev: Velkommen Videovelkomst Lisbeth Binderup IT-adgang Sendes automatisk til Skanderborgmail ved IT-oprettelse Alternativt print nyhedsbrev her Link til oversigt over relevante kontaktpersoner med billede og kontaktoplysninger (Min side på medarbejderportalen + oversigt over direktion, koncernledelse og kontraktholdere) uge Introduktionsmøde med nærmeste leder Introduktion til Skanderborg Kommune og arbejdspladsen, herunder Nærmeste leder Arbejdspladsens kerneopgave, værdier og kultur Ledelse Personalepolitik Den politiske styring Forventninger til samarbejdet Medarbejderprofilen (Relationen til borgere og til kollegaer) Introduktion til arbejdsopgaver, instruktion og sikkerhed (forflytningsvejledning mv., registrering) + beredskabsplan + administrative systemer + medarbejderportalen Leder, administrativ medarbejder, kollega, mentor, AMR eller anden relevant person vil der blive suppleret med e-læring Andet nyhedsbrev: Info om sundhedsordning, SKIF, Personaleforeningen, Kunstforening Info om medarbejderportal (oprette profil) vil mail blive sendt til arbejdsmail efter den første uge med henvisning til info i systemet. Alternativt print nyhedsbrev her måned Møde med kollegaer og/ eller samarbejdspartnere Nærmeste leder Orientering omkring MED, LMU, arbejdsmiljøarbejdet mv. Arbejdsmiljøleder, TR eller AMR Tredje nyhedsbrev: Intro for nye medarbejdere e-læring E-læring til relevante fagsystemer vil mail blive sendt til arbejdsmail efter den første uge med henvisning til relevant e-læring.

13 13 - God modtagelse af nye kollegaer tre måned Opfølgning AMR sikkerhed og instruktion samt tilsyn APV Indberettes i Safetynet Arbejdsmiljøleder Opfølgningssamtale Status på opgaver og trivsel Nærmeste leder Succeskriterier for første år drøftes Medarbejderens undrehistorier år Evaluerings- og udviklingssamtale Koncept fra MUS Opfølgning på succeskriterier fra 3 mdr. opfølgningssamtale Nærmeste leder

14

Udkast En plads i fællesskabet En af os Din fremtid i fælleskabet

Udkast En plads i fællesskabet En af os Din fremtid i fælleskabet Udkast En plads i fællesskabet En af os Din fremtid i fælleskabet - Koncept for onboarding af nye ledere og medarbejdere Dato 22. maj 2018 Sagsnr.: 81.00.00-A26-2-17 Din reference Pernille Bang Tlf: +4587947119

Læs mere

Kommissorium: Koncept for ansættelse, introduktion og onboarding

Kommissorium: Koncept for ansættelse, introduktion og onboarding Kommissorium: Koncept for ansættelse, introduktion og onboarding - Faglig og digital understøttelse Dato 12. marts 2018 Sagsnr.: 81.00.00-A26-2-17 Din reference Pernille Bang Tlf: +4587947119 Ansvarlige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Lederens guide til introduktion af nye medarbejdere

Lederens guide til introduktion af nye medarbejdere Lederens guide til introduktion af nye medarbejdere Juni 2016 Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Mentorrollen... 3 Introduktionens faser... 3 Før tiltrædelse... 3 Første arbejdsdag... 4

Læs mere

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag DIA 2017 Direktionens idé- og arbejdsgrundlag Indledning Direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede forandringer og udgives én gang årligt. DIA udstikker

Læs mere

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind DIA 2017 (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind Indledning Direktionens ide-og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Forslag til program for kontraktholderdag den 23. oktober 2018 Mødet afholdes i Byrådssalen, Fælleden

Forslag til program for kontraktholderdag den 23. oktober 2018 Mødet afholdes i Byrådssalen, Fælleden Forslag til program for kontraktholderdag den 23. oktober 2018 Mødet afholdes i Byrådssalen, Fælleden Forslag til kort intro-tekst til program Gå ikke glip af release af direktionens udviklingsspor for

Læs mere

Modtagelse af ny medarbejder i BUF - guiden

Modtagelse af ny medarbejder i BUF - guiden Modtagelse af ny medarbejder i BUF - guiden Indledning En god modtagelse øger motivationen og engagementet i arbejdet og har betydning i forhold til fastholdelse. Modtagelse begynder allerede når medarbejderen

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter

Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner,

Læs mere

De 4 faser i introduktionsforløbet 1.Modtagelsesprogram. 2.Præsentationsprogram. 3.Kick-off Kursus

De 4 faser i introduktionsforløbet 1.Modtagelsesprogram. 2.Præsentationsprogram. 3.Kick-off Kursus Velkommen i SKAT Introduktionsforløb for nyansatte Frank S. Jensen De 4 faser i introduktionsforløbet 1.Modtagelsesprogram - velkomstmappen Velkommen i SKAT 2.Præsentationsprogram - USB-stick / CD-rom

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Sølund

Udviklingskontrakt 2016 for Sølund Udviklingskontrakt 2016 for Sølund 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Årshjulet bliver løbende opdateret og udsendt med dagsordenen til hovedmed-udvalget som fast punkt.

Årshjulet bliver løbende opdateret og udsendt med dagsordenen til hovedmed-udvalget som fast punkt. Årsplan for hovedmed-udvalget 2018 Årshjulet bliver løbende opdateret og udsendt med en til hovedmed-udvalget som fast punkt. Ordinære r i hovedmed-udvalget 22. februar kl. 9.00 12.00 7. juni 9.00 12.00

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Personaleredegørelse Skanderborg Kommune

Personaleredegørelse Skanderborg Kommune Personaleredegørelse 2017 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord Runa Sammendrag Sammendrag af de vigtigste pointer i rapporten skal kunne læses uden at læse den resterende rapport. Bæredygtig

Læs mere

50% af de adspurgte i 3i1 havde haft MUS inden for det sidste år 50% af disse oplevede, at der ikke var blevet fulgt op på udviklingsaftalen

50% af de adspurgte i 3i1 havde haft MUS inden for det sidste år 50% af disse oplevede, at der ikke var blevet fulgt op på udviklingsaftalen Notat om i Skanderborg Kommune Da 3i1 blev gennemført i Skanderborg Kommune i 2015 viste resultaterne, at: 50% af de adspurgte i 3i1 havde haft inden for det sidste år 50% af disse oplevede, at der ikke

Læs mere

Udviklingssporene for 2018

Udviklingssporene for 2018 Udviklingssporene for 2018 Udviklingskontrakter og aftaler - helt kort: Hvert år i uge 43 fremlægger direktionen den fælles retning for organisationens udvikling. Vi beder alle ledere om, at de tre udviklingsspor

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse

Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for fra kontraktstyring til udviklingsledelse Direktionens Udviklingsspor/Direktionens Udviklingsramme for 2018 - fra kontraktstyring til udviklingsledelse Indledning Hvert år i uge 43 giver Direktionen bolden op til den proces, hvor den enkelte aftaleholder

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer

Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Indledning Den gode proces i forbindelse ændringer i organisationen skal afspejle visionerne i personalepolitikken, de

Læs mere

Fra uddannelses - sted til fremtidig arbejdsplads

Fra uddannelses - sted til fremtidig arbejdsplads Fra uddannelses - sted til fremtidig arbejdsplads / Kim Maskell Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Rekruttering - hvordan går det? Status: Mange vælger SUF 2017 2. halvår Antal færdiguddannede

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

Der lægges med denne sag op til en drøftelse af indholdet i DIA 2018 samt retænkning af kontrakt- og aftaleholderprocessen.

Der lægges med denne sag op til en drøftelse af indholdet i DIA 2018 samt retænkning af kontrakt- og aftaleholderprocessen. Dagsorden Dato: 06-09-2017 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Fælleden, lokale 1.Ø.07 183 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-17 Dagsordenen blev godkendt. 184 DIA og kontrakter og aftaler

Læs mere

Direktionen. Referat for møde den 19. juni Tidspunkt: kl. 09:00 Strategisk Fokus (1.Ø.07)

Direktionen. Referat for møde den 19. juni Tidspunkt: kl. 09:00 Strategisk Fokus (1.Ø.07) Direktionen Referat for møde den 19. juni 2018 Tidspunkt: kl. 09:00 Sted: Strategisk Fokus (1.Ø.07) Deltagere Lisbeth Binderup Frederik Gammelgaard Lone Rasmussen Bemærkninger Indholdsfortegnelse 169.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Sådan byder vi nye kolleger velkommen i AGRO

Sådan byder vi nye kolleger velkommen i AGRO Sådan byder vi nye kolleger velkommen i AGRO Før ansættelse Begynd så snart kontrakt/aftale er indgået 1. dag Keep it simple Giv det tid Den første ansættelsesperiode Opbyg netværk Styrk integrationen

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer

Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Indledning Den gode proces i forbindelse ændringer i organisationen skal afspejle visionerne i personalepolitikken, de

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE POLITIK POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer,

Læs mere

Ledelse og styring Skanderborg Kommune 2019

Ledelse og styring Skanderborg Kommune 2019 Ledelse og styring Skanderborg Kommune 2019 Indhold Forord 1. God ledelse i Skanderborg Kommune - Skanderborgmodellen - Tillid, opbakning og rammesætning - De personalepolitiske kulturforstærkere - God

Læs mere

PIXIBOG: - få din nye medarbejder godt ombord

PIXIBOG: - få din nye medarbejder godt ombord PIXIBOG: ONBOARDING - få din nye medarbejder godt ombord TALENT-INTRO Indhold NEED TO KNOW: Onboarding Preboarding Smed mens jernet er varmt Strategisk onboarding Facts Vær realistisk - slå ikke større

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Onboarding-tjekliste. Medarbejder

Onboarding-tjekliste. Medarbejder Onboarding-tjekliste Medarbejder Onboarding-tjekliste Basico P/S 2017 1 Onboarding af ny medarbejder Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder

Læs mere

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet)

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Andre forslag: - sammen når vi endnu længre - sammen skaber vi fremtiden - sammen mod fremtiden - sammen skaber vi velfærd - og

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport Skanderborg Kommune Ledelsesevaluering 2018 Direktionsrapport OVERBLIK - Total Jeg er en god leder 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig () () () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bostederne Skanderborg

Udviklingskontrakt 2016 for Bostederne Skanderborg Udviklingskontrakt 2016 for Bostederne Skanderborg 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega Faglig Fælles Akasse

meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega Faglig Fælles Akasse www.3f.dk meget mere fagforening Kontaktperson for din nye kollega 8 Faglig Fælles Akasse NY MEDARBEJDER I 3F/3FA Kontaktperson for din nye kollega Det kan være forvirrende i starten, når man er ny. Derfor

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre STILLINGS- OG PERSONPROFIL Servicedirektør med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stillingsprofil... 4 Stillingsbetegnelse

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Tidligt udkast til DIA 2017

Tidligt udkast til DIA 2017 Tidligt udkast til DIA 2017 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvor direktionen ønsker, at der skal gøres en særlig udviklingsmæssig indsats i Skanderborg Kommunes organisation

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Konferencesalen, Skanderborg 1/13

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Konferencesalen, Skanderborg 1/13 Dagsorden Dato: 03-09-2015 09:00:00 Udvalg: HovedMEDudvalget Sted: Konferencesalen, Skanderborg 1/13 Indholdsbetegnelse Dagsorden Indholdsbetegnelse 42 Godkendelse af referat fra mødet 18.05.2015 43 Godkendelse

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Socialpsykiatrien

Udviklingskontrakt 2016 for Socialpsykiatrien Udviklingskontrakt 2016 for Socialpsykiatrien 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

HANDICAP ARBEJDSMILJØGRUPPE

HANDICAP ARBEJDSMILJØGRUPPE 1 Arbejdsmiljøgruppe-møde den 04.04.2018 HANDICAP ARBEJDSMILJØGRUPPE REFERAT Dato: 04.04.2018 Tid: Kl. 12:30-15:45 Sted: Store mødelokale, Stubbekøbingvej 83 Emne: Arbejdsmiljøgruppe Særligt formål med

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole

Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

A R B E J D S M IL J Ø P L A N

A R B E J D S M IL J Ø P L A N ARBEJDSMILJØPLAN 2018 ARBEJDSMILJØPLAN 2018 Region Nordjyllands fokusområder definerer de vigtigste strategiske områder i 2018: Fem fokusområder for sundhedsområdet, ét for Regional Udvikling, ét for Specialsektoren

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Ældre og Handicap

Udviklingsaftale 2016 for Ældre og Handicap Udviklingsaftale 2016 for Ældre og Handicap 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Bæredygtige Arbejdskulturer i Skanderborg Kommune

Bæredygtige Arbejdskulturer i Skanderborg Kommune Bæredygtige Arbejdskulturer i Skanderborg Kommune Oplæg på OHRC s landsmøde Jesper Loehr-Petersen, MacMann Berg Runa Brøchner HR-chef Skanderborg Kommune Et oplæg med mange spørgsmål og få svar Hvorfor

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Chef for HR, Økonomi & IT Jobprofil 12. november 2018

Chef for HR, Økonomi & IT Jobprofil 12. november 2018 Chef for HR, Økonomi & IT Side 2 af 6 Chef for HR, Økonomi & IT 12. november 2018 Chef for HR, Økonomi & IT Side 3 af 6 1 Faxe Kommune Faxe Kommune står foran at skulle ansætte ny chef for centeret HR,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere