Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow"

Transkript

1 Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow

2 Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3 slags magtanvendelsessager:...4 Oversigt over samlede magtanvendelser...4 Tolkning og kommentarer...4 Evaluering af mål og indsats i Konklusion...6 Kvalitetsmål for Bilag 1: Hvad er magtanvendelse...7 Bilag 2: Mere information om magtanvendelse...9

3 3 Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016 Den årlige beretning for magtanvendelse indeholder lovgrundlag for området, oversigt for magtsager, tolkning og kommentarer til udviklingen i magtanvendelse, konklusion, evaluering af indsats for 2016 og kvalitetsmål for Resume Kommunen skal følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Dette skal gøres med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. En årlig beretning skal forelægges Byrådet. Dette er jævnfør Bekendtgørelsen om Magtanvendelse 14. Derfor har Velfærdsstaben udarbejdet denne årlige beretning om magtanvendelse 2016, for at Ældrerådet, Seniorudvalget og Byrådet kan følge udviklingen om anvendelse af magt og vurdere behovet for opfølgning. Konklusion: Antallet af magtanvendelser og antallet af borgere, hvor der er brugt magtanvendelse, er faldet markant fra 2015 til Resultatet viser, at personalet er blevet bedre til at give den nødvendige hjælp uden at bruge magtanvendelse. Hvad er magtanvendelse Grundloven giver alle borgere ret til selvbestemmelse og ret til at sige nej til hjælp fra personalet. Kommunen har samtidig pligt til at yde omsorg også til de borgere, som ikke er i stand til at tage imod nødvendig hjælp. Hjælpen må ikke gennemføres med tvang med mindre bestemte betingelser er opfyldte. Disse betingelser er beskrevet i Serviceloven(SL) kap. 24. En betingelse er, at borgeren har en betydelig og en vedvarende nedsat psykisk funktion jævnfør SL 124. En anden betingelse er eksempelvis, at personalet har forsøgt, hvad der har været muligt, for at få borgeren til at medvirke frivilligt. Serviceloven beskriver hvilke muligheder der kan bruges, når alle andre muligheder forgæves er forsøgt: Fastholde i personlige hygiejnesituationer, fastholde og føre til andet rum, brug af personlig alarm- eller pejlesystem, særlig døråbner, tilbageholde en person i boligen eller at føre vedkommende tilbage til boligen, anvendelse af blød stofsele til brug i stol eller i seng for at undgå fald samt optagelse i botilbud uden samtykke. Alle andre tiltag end ovenstående, der gennemtvinges overfor borgeren, kan ikke være i overensstemmelse med Serviceloven. Hver gang personalet bruger magtanvendelse, skal de registrere magtanvendelsen, og lederen skal indberette magtanvendelsen til Kommunalbestyrelsen. Dette er i overensstemmelse med SL 136. Personale og leder skal i indberetningerne blandt andet skrive: Hvordan personalet har forsøgt at give hjælpen med borgerens frivillige medvirken Hvordan magtanvendelsen blev absolut nødvendig Hvordan magtanvendelsen var mindst mulig indgribende og mest mulig nænsom Hvordan personalet arbejder på at finde metoder til at give nødvendig hjælp uden magtanvendelse Velfærdsstabens faglige konsulenter vurderer, om de indberettede magtanvendelser har været anvendt inden for lovens område. Vurderingerne bliver sendt tilbage til indberetter med evt. bemærkninger om opfølgning. Desuden behandler Velfærdsstaben ansøgninger om tilladelse til magtanvendelse fremadrettet for tidsbegrænsede perioder (Fra 3 18 måneder). Afgørelserne med begrundet tilladelse eller begrundet afslag sendes både til ansøger samt til pågældende borger og nærmeste pårørende med en klagevejledning. 1 Magtanvendelse: Ifølge Serviceloven er magtanvendelse en fysisk anvendelse af magt. Magtanvendelse skal være det sidste, der forsøges, først skal alt andet være forsøgt for at give den nødvendige hjælp. Brug af magt er altid udtagelsen, skal være velovervejet og være begrundet med lovens muligheder for at kunne blive nødt til at bruge magtanvendelse. Se nærmere i bilag 1: Hvad er magtanvendelse, side 7 i denne beretning

4 4 Der findes 3 slags magtanvendelsessager: 1. Ansøgning/tilladelse: Personalet kan søge om en fremadrettet tilladelse til at bruge magtanvendelse i en bestemt situation for en tidsbegrænset periode. 2. Indberetning uden en tilladelse: Her indberetter personalet brug af magtanvendelse, hvor de ikke i forvejen har tilladelse 3. Indberetning med en tilladelse: Her indberetter personalet brug af magt ved en borger, hvor personalet har en tilladelse til magtanvendelse i en beskreven situation. Oversigt over samlede magtanvendelser Oversigten viser antal registrerede og indberettede magtanvendelser i 2016, 2015 og Typer af magtanvendelser Antal sager 2014 Antal sager Personlige alarmer og pejlesystemer Særlig dør alarm, GPS, vandrebrik (SL 125, stk. 1 og 2) Særlige døråbner (SL 125, stk. 3) (5 tilladelser) 5 9 (9 tilladelser) 4 Fastholde og/eller føre til andet rum (SL 126) Fastholde i hygiejnesituationer (SL 126a) Tilbageføre- og tilbageholde i bolig (SL 127) 14 (14 indberetninger: 10 med lovhjemmel 4 uden lovhjemmel) 2 (2 indberetninger med lovhjemmel) 59 (59 indberetninger: 13 med lovhjemmel 46 uden lovhjemmel) 73 (10 tilladelser og 63 indberetninger: 61 med lovhjemmel 2 uden lovhjemmel) 0 1 (1 tilladelse) Anvende bløde stofseler (SL 128) Optaget i botilbud uden samtykke (SL 129) 5 (4 tilladelser med lovhjemmel 1 indberetning uden lovhjemmel) 3 (3 tilladelser) 4 (4 tilladelser) 1 (1 tilladelse) 12 0 Magtanvendelse uden for Servicelovens område 0 7 (7 indberetninger, alle uden lovhjemmel) 0 Samlet antal tilladelser og indberetninger I alt: 29 (12 tilladelser 17 indberetninger) I alt: 154 (25 tilladelser og 129 indberetninger) I alt: 160 (35 tilladelser og 125 indberetninger) Tolkning og kommentarer Velfærdsstaben har i samarbejde med seniorområdets demens konsulenter og efter høring hos centerlederne for plejecentrene tolket og kommenteret resultaterne fra ovenstående statistik for magtanvendelser i Særlige bemærkninger vedrørende personlige alarmer Ved borgere med en fremadskridende nedsat psykisk funktion, eks. borgere med demens, kan personalet selv

5 5 iværksætte brug af personlige alarmer uden at få en tilladelse og uden at skulle indberette brugen af en personlig alarm. Det gælder, når borgeren ikke modsætter sig alarmen. På Seniorområdet er langt størstedelen af borgere, med anvendt magtanvendelse, borgere med en demens. Derfor kan Velfærdsstaben ikke føre statistik for antal borgere med anvendt personlig alarm. Væsentligt færre magtsager Som det fremgår af ovenstående skema, har der været et massivt fald i de samlede antal magtsager fra 2015 til Samlet har der været behandlet 29 magtanvendelsessager i 2016, det er 125 færre sager end i De fleste magtsager i 2016 handler om, at personalet har være nødsaget til at fastholde en borger i en hygiejnesituation eller at føre en borger til et andet rum. Magtanvendelserne var i 2016 fordelt på 21 forskellige borgere. Ved 17 af de 21 borgere er der kun anvendt magtanvendelse en enkelt gang. Ved 2 borgere har der været 2 magtanvendelser ved hver borger. Ved de 2 øvrige borgere har der været i alt 3 eller 5 magtsager. Om grunden til den store nedgang i antal magtanvendelser forklarer seniorområdets demenskonsulenter, at de i højere grad bliver brugt til at forebygge magtanvendelse, end tidligere. Demenskonsulenter bemærker også, at der er kommet flere ergoterapeuter med ind ved de mere komplicerede plejesituationer. Ergoterapeuterne ser nogle andre ting end plejepersonalet, og de er måske mere opmærksomme på, hvordan magtanvendelse kan undgås. Centerlederne for plejecentrene forklarer, at personalet er blevet bedre til at anvende forskellige pædagogiske metoder, så magtanvendelse kan undgås. Eksempelvis udsætter personalet hjælpen, hvis borgeren ikke vil modtage hjælpen og kommer igen senere for at få lov til at hjælpe borgeren. Personalet skal måske tilbyde hjælpen mange gange, før borgeren vil være med til at modtage hjælpen. Medarbejderne er blevet dygtigere til at læse borgerne med demens. Personalet er derfor også blevet bedre til først at give hjælpen til borgeren, når borgeren er klar til at modtage hjælpen. Centerlederne siger endvidere, at personalet er blevet bedre til at tænke kreativt og finde brugbare løsninger, der støtter og guider borgeren og dermed forebygger magtanvendelse. Personalet er blevet dygtigere til også at aflede de borgere, som gør modstand mod at få hjælp og få borgerens opmærksom over på noget, som opleves godt for borgeren. Efterfølgende er det lettere for personalet at få lov til at hjælpe borgeren. Velfærdsstaben oplever, at flere daglige ledere tager ansvar og støtter personalet til at undgå magtanvendelse. Lederens støtte er afgørende for, at personalet kan udsætte en nødvendig hjælp til borgeren og først give hjælpen, når borgeren vil være med til det. Evaluering af mål og indsats i 2016 I det følgende har Velfærdsstaben evalueret mål for arbejdet med magtanvendelse i Mål for magtanvendelse i 2016 var, at der er fokus på, hvorfor magtanvendelse bliver absolut nødvendig, hvad bliver så farligt, at der bliver en nærliggende risiko for betydelig personskade. Det drejer sig om de situationer, hvor personalet bliver nødt til akut at fastholde og/eller føre borger. Den væsentlige nedgang i antal magtanvendelser skyldes måske netop, at personalet er blevet mere opmærksomme på, at de først skal bruge magtanvendelse, når der er en nærliggende risiko for betydelig personskade. Den store nedgang i antal magtsager, vurderer Velfærdsstaben som opfyldelse af 1. mål for Mål for magtanvendelse i 2016 var, at fastholdelse i hygiejnesituationer primært sker efter tilladelse. I 2016 har der været 2 indberetninger med fastholdelse i hygiejnesituationer, hvor personalet i forvejen havde en tilladelse fra Der har været 7 indberetninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, hvor der

6 6 ikke i forvejen var en tilladelse. 4 af disse 7 indberetninger var ikke i overensstemmelse med lovens muligheder for at kunne bruge magtanvendelse. Velfærdsstaben vurderer derfor, at fastholdelse i hygiejnesituationer stadig primært sker uden at have en tilladelse. Men der har i alt været et betydeligt mindre antal fastholdelser i 2016 end i Derfor er dette mål også delvist opfyldt. Generel evaluering af arbejdet med magtanvendelse i 2016 Demenskonsulenterne sætter spørgsmålstegn ved, om systemet til registrering og indberetning er enkelt nok. Velfærdsstaben har besluttet, at hele Velfærdsområdet skal bruge Socialstyrelsens nye skemaer til indberetning af magtanvendelser. Disse skemaer skulle være mere enkle og indeholder også en vejledning til, hvordan personalet skal udfylde skemaerne. De nye skemaer bliver implementeret i Velfærdsområdets journal i marts - april Centerlederne er enige om, at der er behov for kontinuerlig undervisning til personlet om magtanvendelse. Demenskonsulenterne forslår, at der bliver lavet et e-learnings program om magtanvendelse og om sagsgangen for magtanvendelse. Demenskonsulenterne peger også på vigtigheden i, at personalet forstår meningen og behovet for, at personalet skal registrere magtanvendelsen. Konklusion Antallet af magtanvendelser og antallet af borgere, hvor der er brugt magtanvendelse, er faldet markant fra 2015 til Resultatet viser, at personalet er blevet bedre til at give den nødvendige hjælp uden at bruge magtanvendelse. Kvalitetsmål for 2017 For at Seniorudvalget og Byrådet kan følge udviklingen om magtanvendelse og vurdere behovet for opfølgning, opstiller Velfærdsstaben forslag til kommende års kvalitetsmål. Velfærdsstaben har i samarbejde med demenskonsulenterne og efter høring fra plejecentrenes ledere samlet nedenstående kvalitetsmål og indsatsområde for 2017: 1. Tilgængelig undervisning om magtanvendelse til personalet på alle plejecentre 2. At meningen og behovet for, at personalet skal registrere magtanvendelsen, er synligt for alle medarbejdere 3. At personalet kender arbejdsgangen for registrering af en magtanvendelse og ved, hvor arbejdsgangen kan findes 4. At redskabet til registrering af magtanvendelse er enkelt og forståeligt for alle medarbejdere

7 7 Bilag Bilag 1: Hvad er magtanvendelse I nedenstående tekst er der redegjort for, hvad der menes med magtanvendelse ud fra Servicelovens forståelse. Ret til at bestemme selv Grundloven giver alle borgere ret til selvbestemmelse og ret til at sige nej til hjælp og støtte fra personale. Det omfatter også de svage borgere, som ikke er i stand til at tage vare på egne forhold. Omsorgspligt Kommunen har samtidig pligt til at yde omsorg også til de borgere, som ikke er i stand til at tage imod nødvendig hjælp. Hjælpen må ikke gennemføres med tvang med mindre bestemte betingelser er opfyldte. Disse betingelser står beskrevet i reglerne om magtanvendelse. Brug af magt en undtagelse I særlige undtagelsessituationer kan det være nødvendigt at anvende fysisk magt over for borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktion. Det drejer sig om borgere, der ikke er i stand til at tage imod nødvendig hjælp og støtte. Serviceloven beskriver følgende former for fysisk magtanvendelse, som personalet kan anvende, når de har en tilladelse fra Kommunalbestyrelsen eller Det Sociale Nævn for en tidsbegrænset periode: Brug af personlig alarm- eller pejlesystem eller særlig døråbner (Jævnfør Serviceloven 125) Fastholde i personlige hygiejnesituationer (Jævnfør Serviceloven 126a) Tilbageholde og/eller føre vedkommende tilbage til boligen (Jævnfør Serviceloven 127) Brug af blød stofsele i stol eller seng for at undgå fald (Jævnfør Serviceloven 128) Optagelse i botilbud uden samtykke (Jævnfør Serviceloven 129) Ved borgere med en fremadskridende nedsat psykisk funktion, kan personalet dog selv iværksætte brug af personlige alarmer. Borgere med fremadskridende nedsat psykisk funktion er eksempelvis borgere med demens. På Seniorområdet er langt størstedelen af borgere, med anvendt magtanvendelse, borgere med demens. Men personalet skal indberette det, hvis en borger gør modstand mod brug af en personlig alarm. Det gælder også ved borgere med en fremadskridende nedsat psykisk funktion. En medarbejder kan også komme i en akut situation, hvor medarbejderen bliver nødsaget til at anvende magtanvendelse uden at have en tilladelse, for at undgå en nærliggende risiko for væsentlig personskade (Jævnfør 126). Alle andre tiltag end ovenstående, der gennemtvinges mod en borgers vilje, kan ikke være i overensstemmelse med Serviceloven. Før magtanvendelse Magtanvendelse skal altid være en undtagelse. Før magt kan anvendes, skal personalet have taget stilling til nedenstående punkter: Magtanvendelse skal altid være det sidste, man overvejer, for at hjælpe borgeren Personalet skal have forsøgt, hvad der er muligt, for at få borgeren til at medvirke frivilligt

8 8 Borgerens betydelige og varige nedsatte psykiske funktion skal være dokumenteret af fag specialister Personalet skal før anvendelse af magt overveje om magtanvendelse er rimelig i forhold til det, som de vurderer at kunne opnå Personalet skal skrive, hvordan de fortsat arbejder på at undgå magt, og hvordan nødvendig magtanvendelse bliver udført på den mindst indgribende og mest nænsomme måde Personalet skal altid registrere og indberette magtanvendelse til Velfærdsstaben Eksempler på magtanvendelse Det kan eksempelvis blive nødvendigt at føre en svær dement borger væk fra en befærdet vej. Begrundelsen for brug af magtanvendelse kan her være, at en borger viser, at han ikke er trafiksikker. Borgeren går eksempelvis lige ud på vejen, uden at se sig for. Magtanvendelsen består her i at fastholde borger og føre borger væk fra den befærdede vej. Magtanvendelsen kan være med lovhjemmel, idet magtanvendelsen blev absolut nødvendig for at undgå en betydelig risiko for, at borgeren skulle udsætte sig selv eller andre for alvorlig personskade, ved at borger bliver kørt ned. Men først skal personalet have forsøgt at få borgeren til at følge frivilligt med væk fra den befærdede vej. Denne form for magtanvendelse kræver også en tilladelse, for at magtanvendelsen kan være med lovhjemmel. Personalet skal altså her være forudseende og forudse, om eksempelvis en dement borger viser, at ville søge væk fra sit bosted og mod en trafikeret vej uden at borgeren er trafiksikker. Det kan eksempelvis også dreje sig om en svær dement borger, som ikke vil have skiftet sin snavsede ble. Personalet har ikke nogen tilladelse til magtanvendelse. Når en borger ligger med en snavset ble, kan personalet ikke skifte bleen imod borgerens vilje. Personalet forsøger først ved pædagogisk indsats at få borgeren til at modtage hjælpen til at få skiftet den snavsede ble. Hvis borgeren stadig ikke vil være med til at få skiftet bleen, kan personalet udsætte skiftningen af bleen og forsøge igen senere. Personalet kan også forsøge at aflede borgeren, at få borgerens opmærksomhed hen på noget, som er betydningsfuldt eller behageligt for borgeren. Det kan være ved samtale eller ved at spille borgerens ynglings musik. Når borgerens opmærksomhed er på noget behageligt, kan det være lettere at få lov til at skifte en ble. Først når borgeren har ligget med den våde ble så længe, at personalet vurderer, at der nu er nærliggende risiko for betydelig personskade med eksempelvis ødelagt hud, sår og infektioner, kan de blive nødt til at skifte den snavsede ble ved brug af magt med fastholdelse. Fastholdelsen skal i så fald være så kortvarig som mulig og så nænsom som muligt. Dersom personalet har en tilladelse til fastholdelse ved skift af ble, da kan personalet skifte bleen med brug af fastholdelse, når personalet vurderer, at det bliver absolut nødvendigt, for at undgå omsorgssvigt eller krænkelse af borgerens værdighed. Men selvom der er en tilladelse, da skal personalet stadig have forsøgt at give den nødvendige hjælp på alle mulige måder, før de bruger magtanvendelse.

9 9 Bilag 2: Mere information om magtanvendelse Her kan du finde mere information om magtanvendelse: Grundloven, 71 (Om selvbestemmelse) Bekendtgørelse af lov om Social Service (Serviceloven), 124 til 140 (Om magtanvendelse og (om omsorgspligt) Lov om ændring af lov om social Service (Magtanvendelse over for voksne). Nr. 408 af 21. april 2010 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt særlig sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter Serviceloven, nr. 688 af 21. juni 2010 Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, vejledning nr. 8 til Serviceloven. Af 15. febr

10 10 Seniorområdet i Velfærdsforvaltningen Vejle Kommune

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Bilag 2: Redegørelse for i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Indledning Denne opgørelse indeholder en oversigt over samtlige indberettede i Sundhed og Omsorg for 2015. I Sundhed og Omsorg

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Årsrapport 2018 Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Demenskoordinator Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen/Lykke Tina Outzen Hanne Bøye Christensen

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Øvrige indsatser Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere Lovgrundlag Servicelovens 112, 124-125 Visitation/Myndighed Sundhed & Omsorg.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere