OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten indsats

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Tabel 1.1: Antal fuldtidsledige i Antal ledige Ændring Ledighedsprocent apr 8 apr 9 Antal % apr 8 apr 9 Ledige i alt ,7 Dagpengemodtagere ,4 1,8 3,8 Kontanthjælpsmodtagere , Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,6 1,4 3,2 Kontanthjælpsmodtagere ,2 Hele landet Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere , 1,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Tabel 1.2: Andelen af arbejdsstyrken i jobcenterets målgrupper Nordfyn Klynge apr-8 apr-9 apr-8 apr-9 apr-8 apr-9 Dagpenge 2,5% 4,2% 2,% 4,% 1,7% 3,3% Kontant- og starthjælp, match 1-3,5%,9%,7% 1,%,8% 1,1% Kontant- og starthjælp, match 4-5 1,6% 1,9% 1,7% 1,9% 2,4% 2,5% Revalidering og forrevalidering,5%,5%,6%,6%,7%,6% Sygedagpenge 1 4,% 3,8% 4,% 3,9% 3,8% 3,6% Ledighedsydelse,4%,4%,5%,6%,4%,5% Fleksjob 1,8% 2,1% 2,1% 2,2% 2,1% 2,3% Førtidspension 9,8%,%,%,1% 9,7% 9,9% I alt 21,1% 23,7% 21,6% 24,3% 21,7% 24,% Note: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister indgår ikke i arbejdsstyrken. Målingen er derfor udtryk for hvor stor gruppen er i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (og ikke hvor stor en andel gruppen udgør af arbejdsstyrken). 1 Data for sygedagpenge er for januar 9. 2

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er steget med 18 fuldtidspersoner til alt 73, svarende til en stigning på 37,2 %. Det er under gennemsnittet i på 48,5 %. Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med 24 personer til et niveau på 73 antal fuldtidspersoner i april 9. I forhold til samme måned året før er der tale om en stigning på 4 %, hvilket er langt mere end gennemsnittet i på 28,1 %. Sygefravær har fra februar 8 til februar 9 reduceret antallet af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger med 18 % til et niveau på 173 forløb. Det er en større reduktion end i og gennemsnittet i klyngen. Unge Siden april 8 er antallet af unge dagpengemodtagere steget med 57 fuldtidspersoner til i alt fuldtidspersoner i april 9, hvilket svarer til en stigning på 132,6 % i forhold til året før. Det er lidt mindre stigning end gennemsnittet i. For arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er stigningen i antallet af unge på 67,4 % fra april 8 til april 9. Det er lidt større stigning end gennemsnittet i. For unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er antallet af fuldtidspersoner steget med 15,2 %, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet i. Personer på kanten Personer på kanten er i reduceret med 27,8 % i perioden 4. kvartal 7-3. kvartal 8 i forhold til året før. Det er en større reduktion end den gennemsnitlige i og placerer i den øverste af klyngen. Rettidighed Den gennemsnitlige rettidighed for afholdelse af kontaktsamtaler med dagpengemodtager er over måltallet på %. I det seneste halve år var den på 98,6 %. Rettidigheden for afgivelse af første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 6 måneder som gennemsnit ligget på hhv. 87 % og 96 %. Det er lidt under måltallet på % for 1. tilbud og over måltallet for gentagen tilbud. Rettidigheden for afholdelse af kontaktsamtaler med de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har over de seneste 6 måneder ligget på 98 %. Rettidigheden for afgivelse af første aktiveringstilbud i de seneste halve år er på 72 %, hvilket er under måltallet på %. For gentagen aktivering er der ikke registreret nogen i marts, men de seneste par måneder har rettidigheden været %. 95,6 % af de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fik en rettidig kontaktsamtale i april 9, Det er over det fastsatte måltal er %. 5 % af kontanthjælpsmodtagere fik i marts 9 deres første aktiveringstilbud til tiden og den gennemsnitlige rettidighed de sidste 3 måneder er på 5 %. Det er under gennemsnittet i, og lever ikke op til måltallet på 75 %. 73 % af de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fik i marts 9 deres gentagne aktiveringstilbud til tiden, mens gennemsnittet de seneste 3 måneder på 63 %. Det er under måltallet på 75 % 3

5 Resultatoversigten Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. Ift. sidste år, Bedst i klyngen, Gnsn. i klyngen, Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. Ift. sidste år, Bedst i klyngen, Gnsn. i klyngen, Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Feb Påbegyndte forløb Feb Antal berørte personer Feb Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning (niveau) Procent Ift. sidste md. point Ift. sidste år point Højest i klyngen i samme md. Gnsn. i klyngen i samme md. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Mar Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Mar Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Mar Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7- procent. 4

6 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, Reduktion i arbejdskraftreserven, apr. 8 apr. 9,, klynge og nabojobcentre Figur 3.1b: Reduktion i arbejdskraftreserven, apr. 8 apr. 9,, klynge og nabojobcentre ,2 4,2 28,1 48,5 Faaborg-Midtfyn Svendborg Dagpenge Kontanthjælp Indeks apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 dp Klynge dp aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 kont Klynge kont jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, apr. 9,, klynge og nabojobcentre 5 Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, apr. 8 apr. 9, og klynge Andel i % 5 Faaborg-M. Svendborg Dagpenge Kontanthjælp apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 dp Klynge dp sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 kont Klynge kont 5

7 Bemærkninger: Fra april 8 til april 9 er den samlede arbejdskraftreserve i steget med,5 % (fra et niveau på 172 til 276 personer). Stigningen er mere end den gennemsnitlige stigning i på 39,8 % og placerer midt i klyngen. I april 9 var 1,9 % af arbejdsstyrken i arbejdskraftreserven, hvilket er over gennemsnittet for på 1,6 % og i midten af klyngen. Dagpenge Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er steget med 18 fuldtidspersoner til alt 73. Stigningen på 37,2 % placerer med den næstlaveste stigning i klyngen og under gennemsnittet i på 48,5 %. I perioden april 8 til oktober 8 har der været en reduktion, mens der derefter har været en markant stigning i antallet af dagpengemodtagere med mere end tre måneders ledighed. Andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der med minimum 13 ugers ledighed indgår i arbejdskraftreserven, var i april 9 på 28,4 %. Det er over gennemsnittet i på 24,7 % og klyngen. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - 48 % af arbejdskraftreserven er kvinder og antallet er let stigende (6,6 %). Antallet af mænd i arbejdskraftreserven er steget markant i forhold til for ét år siden (86 %). - % af arbejdskraftreserven er over år, mens 12 % er under år % af arbejdskraftreserven kommer fra 3F, mens HK og ASE har de største andele af ledighedsberørte der opnår 13 ugers ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven. Kontanthjælp Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med 24 personer til et niveau på 73 antal fuldtidspersoner i april 9. I forhold til samme måned året før er der tale om en stigning på 4 %, hvilket er langt mere end gennemsnittet i på 28,1 % og placerer øverst i klyngen. Siden april 8 har der været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end tre måneders ledighed, og særlig fra januar 9 er antallet herefter steget markant. Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere der indgår i arbejdskraftreserven, var i april 9 på 52,9 %. Andelen svarer til gennemsnittet i og er i den laveste del af klyngen. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 53 % af arbejdskraftreserven er kvinder, men arbejdskraftreserven er steget mere for mænd end for kvinder. Andelen af ledighedsberørte der kommer i arbejdskraftreserven er derimod højere for kvinder end for mænd % af arbejdskraftreserven er under år - Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere fordeler sig med 6 % i match 1, 43 % i match 2 og 52 % i match 3. 6

8 3.2 Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, feb. 8 feb. 9,, klynge og nabojobcentre - Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, feb. 8 feb. 9,, klynge og, indeks , Faaborg-Midtfyn -8, Svendborg Indeks feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 Nordfyn Klynge Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data or samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selvom de omfatter samme periode. Bemærkninger har fra februar 8 til februar 9 reduceret antallet af sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger med 18 % til et niveau på 173 forløb. Det er en større reduktion end i og gennemsnittet i klyngen. har i perioden april 8 til december 8 haft en stor reduktion i antallet af langvarige forløb, men de 2 første måneder i 9 har der været en stigning. Målt i fuldtidspersoner var 1,2 % af arbejdsstyrken i på sygedagpenge i februar 9, hvilket er en lidt mindre andel end gennemsnittet i på 1,4 % og placerer i den nederste del af klyngen. Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb i var i perioden 2. kvt. 8 til 1. kvt. 9 på 8,8 uger. Dette er under gennemsnittet i og placerer bedst i klyngen. Gennem det sidste år har formået et reducere antallet af de længerevarende forløb med en varighed på -52 uger med 56 %. Der har været en mindre stigning i de korte forløb fra uger. Et af redskaberne til at holde sygemeldte aktive under sygemelding er delvise raskmeldinger. I 11 % af sygedagpengeforløbene i mats måned anvendte Jobcenter delvise raskmeldinger, hvilket er lidt under gennemsnittet i og placerer i den nedre del af klyngen. jan-9 feb-9 7

9 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. apr. 8 apr. 9,, klynge og nabojobcentre ,2 132,6 67, Faaborg-M. 18,5 48,2 15,4 Dagpenge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, og klynge, indeks apr. 8 = 1 1 Svendborg Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, og klynge, indeks apr. 8 = Indeks apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, og klynge, indeks apr 8 = Indeks 1 1 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge Indeks apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge 8

10 Bemærkninger: har i perioden april 8 til april 9 haft en samlet stigning i antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. på fuldtidspersoner svarende til 56,2 %. Gruppen af unge ledige udgjorde i april 9 i alt 278 fuldtidspersoner, hvilket svarer til 9,8 % af arbejdsstyrken (16-29 år) i. Det er lidt højere end gennemsnittet i på 9,1 % og placerer Nordfyn midt i klyngen. De unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør med 38 % den største andel af ungegruppen, men det er blandt de unge dagpengemodtagere at der er sket den største stigning. Dagpenge Siden april 8 er antallet af unge dagpengemodtagere steget med 57 fuldtidspersoner til i alt fuldtidspersoner i april 9, hvilket svarer til en stigning på 132,6 % i forhold til året før. Andelen af unge dagpengemodtagere udgør 3,7 % af arbejdsstyrken (16-29 år) i. Det er lidt mindre end gennemsnittet i og i den nedre del af klyngen. Siden juli 8 at der sket en stigning i ledigheden for de unge dagpengemodtager og en særlig markant stigning fra januar 9 i lighed med og klyngen generelt. Det bemærkes at der i april 9 faktisk er et mindre fald i forhold til marts i Nordfyn. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - % af de unge dagpengemodtagere er mænd. Antallet af unge mænd er steget markant (253 %) % af de unge dagpengemodtagere er i aldersgruppen år, men det er især antallet af dagpengemodtagere under 25 år, der er steget (185 %). Kontanthjælpsmodtagere Allerede fra august 8 er der en begyndende stigning i antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen svarer til en samlet stigning i antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager på 67,4 % fra april 8 til april 9, hvilket er mere end gennemsnittet i (48,2 %) og blandt de største stigninger i klyngen. Andelen af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i april 9 svarer til gennemsnittet i og i den gode del af klyngen. Udgangspunktet har altså været lavt, hvorfor den relative stigning er stor. I perioden oktober 8 til april 9 er antallet af unge ikke markedsparate kontanthjælpsmodtagere steget med 14 fuldtidspersoner til 6 fuldtidspersoner i april 9. I forhold til antallet af fuldtidspersoner året før er antallet af unge ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere steget med 15,2 %, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet i og blandt de laveste stigninger i klyngen. Antallet af unge ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgjorde i april 9 i alt 9,8 % arbejdsstyrken (16-29 år) i og det er lidt mere end i og i midten af klyngen. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 58% af de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder - 69 % af de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. - 5 % af de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder - 71 % af de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år 9

11 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år,, klynge og Indeks kv6-3kv7 1kv7-4kv7 2kv7-1kv8 3kv7-2kv8 Klynge 4kv7-3kv8 Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, apr. 8 apr. 9,, klynge og nabojobcentre ,1 Faaborg-Midtfyn 5,8 Sv.borg/Langel./ Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, apr. 8 apr. 9,, klynge og 26 Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, mar. 8 mar.9,, klynge og nabojobcentre apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, ntroduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i eksjob og på ledighedsydelse ,8 Faaborg-Midtfyn 1,9 Sv.borg/Langel./Ærø

12 Bemærkninger: Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i reduceret med 27,8 % i perioden 4. kvartal 7-3. kvartal 8 i forhold til året før. Det er en større reduktion end den gennemsnitlige i og placerer i den øverste af klyngen. Reduktionen har især omfattet antallet af personer, som har modtaget offentlig forsørgelse % af tiden i 4 år. I perioden 4. kvartal 7-3. kvartal 8 var der i alt 2 personer på kanten i, hvilket svarer til 1,7 % af arbejdsstyrken. Det placerer i den bedste del af klyngen og personer på kanten fylder relativt mindre i end i. Kontanthjælp match 4-5 har det seneste år haft en lille stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 13 % (svarende til 32 fuldtidspersoner). I april 9 bestod gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere af 277 fuldtidspersoner svarende til 1,9 % i forhold til arbejdsstyrkens størrelse. Det er mindre end gennemsnittet i og placerer midt i klyngen. I Nordfyn er det de -59 årige som har den største stigning, mens det i generelt er de unge. Det er især mænd som en stigende ledighed. I april 9 udgjorde de unge under år 65 % og kvinderne 51 % af den samlede gruppe. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten blandt de personer, som er tilkendt fleksjob er faldet fra 17,9 % til 16,6 % i forhold til året før. Nordfyn går her imod trenden, idet de fleste jobcentre har en stigende ledighed, hvilket også er tilfældet for generelt. Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er gennem det sidste år steget med 5 % til i alt 62 fuldtidspersoner i april 9, mens antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 15 % til i alt 312 fuldtidspersoner. Den gennemsnitlige varighed af ledighedsydelsesforløb er på 16 uger, hvilket er under gennemsnittet i på,6 %. Antallet af ledige i fleksjob svarer til en andel på 2,1 % af arbejdsstyrken, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet i og placerer i den nederste del af klyngen. Førtidspension Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i er steget med 1,8 % fra april 8 til april 9, hvor i alt fuldtidspersoner modtog førtidspension. De fleste andre jobcentre i klyngen har haft en stigning, ligesom gennemsnittet i. Det er især unge under 29 år som har en stigning i førtidspensionerne med 56 % (27 fuldtidspersoner). 11

13 3.5 indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. For jan. 9 mar. 9/feb.9 apr.9),, klynge og nabojobcentre Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for jan. 9 mar. 9), klynge og nabojobcentre Andel i % 5 Faaborg-Midtfyn Svendborg Dagpenge Kontanthjælp, match 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål Andel i % 5 Faaborg-Midtfyn Svendborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5h: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for jan. 8 mar. 9),, klynge og nabojobcentre Figur 3.5m: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. For jan. 8 mar. 9),, klynge og nabojobcentre Andel i % 5 5 Faaborg-Midtfyn Svendborg Faaborg-Midtfyn Andel i % Svendborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål 1. tilbud Gentagne tilbud Mål 12

14 Figur 3.5d: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere,, klynge og Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge Mål Klynge Mål Figur 3.5n: Rettidighed for jobsamtaler, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og Figur 3.5e: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere,, klynge og nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Klynge Mål Klynge Mål 13

15 Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og Figur 3.5o: Rettidighed for første aktiveringstilbud, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og 5 5 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Klynge Mål Klynge Mål Figur 3.5f: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, klynge og Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 Klynge Mål Klynge Mål 14

16 Figur 3.5p: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og Figur 3.5g: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere,, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) 35 Akt.grad i % okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge Mål Klynge Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Figur 3.5q: Aktiveringsgrad for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % 5 45 Akt.grad i % nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 mar-9 apr-9 Klynge Klynge Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Aktiveringsgraden er andelen af perioden gruppen af ledige har været i aktivering. En fuldtidsperson i aktivering er beregnet som en person, der har været 37 timer i aktivering pr. uge. Da der ikke er krav om 37 timers aktivering vil der ære en større andel af især kontanthjælpsmodtagerne i aktiveringstilbud end aktiveringsgraden giver udtryk for. 15

17 Bemærkninger Dagpengemodtagere Den gennemsnitlige rettidighed for afholdelse af kontaktsamtaler med dagpengemodtagerne har ligget over måltallet på % i det seneste halve år og i marts 9 var den på 98,6 %. Rettidigheden er over gennemsnittet i og placerer øverst i klyngen. Rettidigheden for afgivelse af hhv. første og gentagne aktiveringstilbud har de seneste 6 måneder som gennemsnit ligget på 87 % og 96 %. Det er lidt under måltallet på % for 1. tilbud og over måltallet for gentagen tilbud og svarer nogenlunde til gennemsnittet i. Aktiveringsgraden er i perioden november 8 til april 9 faldet fra 29 % til 18,8 %. Aktiveringsgraden i april er lidt højere end gennemsnittet i og placerer midt i den øverste del af klyngen. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Rettidigheden for afholdelse af kontaktsamtaler med de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger over måltallet på % med % i april måned, mens gennemsnittet de seneste 6 måneder er 98 %. Rettidigheden for afgivelse af især første aktiveringstilbud har været let faldende i perioden oktober 8 til marts 9, hvor gennemsnittet er på 72 % rettidighed og i marts fik 67 % en rettidig aktivering. lever ikke op til måltallet på % og ligger lavere end gennemsnittet i klyngen og. Der er tale om få personer. For gentagen aktivering er der ikke registreret nogen i marts 9 og procentmæssigt er der store udsving, da der er tale om få personer. De seneste par måneder har rettidigheden været %. Aktiveringsgraden er siden januar 9 steget fra 34 % til 55,8 % i april 9 i og aktiveringsgraden i april er væsentligt over gennemsnittet i på 44,7 % og den næsthøjeste i klyngen. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 95,6 % af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fik en rettidig kontaktsamtale i april 9, mens den gennemsnitlige rettidighed de sidste 6 måneder er på 97 %. Det er over det fastsatte måltal er %. ligger over gennemsnittet i klyngen og i. 5 % af kontanthjælpsmodtagere fik i marts 9 deres første aktiveringstilbud til tiden, mens den gennemsnitlige rettidighed de sidste 3 måneder er på 5 %. Det er under gennemsnittet i, og lever ikke op til måltallet på 75 %. 73 % af de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fik i marts 9 deres gentagne aktiveringstilbud til tiden, mens gennemsnittet de seneste 3 måneder på 63 %. Det er under måltallet på 75 % havde i april 9 en aktiveringsgrad på 24,3 % for de ikkearbejdsmarkedsparate, og det svarer til regionsgennemsnittet, men i den nedre del af klyngen. 16

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere