Forskifter. Forhandlermanual DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike DM-RAFD001-04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskifter. Forhandlermanual DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike DM-RAFD001-04"

Transkript

1 (Danish) DM-RAFD Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R FD-5801 Fremgangsmåderne for justering af kabelspænding og øvre justering er anderledes end for tidligere modeller. Sørg for at læse denne forhandlermanual grundigt inden ibrugtagning, og følg anvisningerne for korrekt brug.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ... 7 MONTERING... 9 Påloddet type...9 Båndtype...12 Montering af forskifteren med en båndadapter (SM-AD91)...13 JUSTERING Tilslutning og fastgørelse af inderkabel...15 Justering af kabelspænding...18 Topjustering...19 Justering af lave gear...20 Kabelføring og afklipning af overskydende kabel...21 Fejlsøgeskema...22 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af glidepladen

3 VIGTIGT VIGTIGT Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere. Personer, som ikke er erhvervsmæssigt uddannede til samling af cykler, bør afstå fra at montere komponenterne, selv ved hjælp af forhandlermanualerne. Hvis du finder noget af informationen i manualen uklar, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet købsstedet eller din lokale cykelhandler med henblik på assistance. Sørg for at gennemlæse samtlige vejledningsmanualer, som følger med produktet. Du må ikke adskille eller ændre på produktet på anden vis end som anført i denne forhandlermanual. Samtlige forhandlermanualer og betjeningsvejledninger er tilgængelige online på vores hjemmeside ( Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det/den land, stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du sørge for at læse forhandlermanualen grundigt inden ibrugtagen og følge den med henblik på korrekt brug. De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser. Instruktionerne er klassificerede efter graden af fare eller skade, der kan opstå ved ukorrekt brug af produktet. FARE Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskade. ADVARSEL Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader eller død. OBS Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser. 3

4 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN ADVARSEL Når du monterer komponenterne, skal du sørge for at følge anvisningerne, der angives i betjeningsvejledningen. Det anbefales udelukkende at bruge ægte SHIMANO-dele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadigede, kan cyklen pludselig vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade. Hertil kommer, at hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som gør, at cyklen pludselig kan vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade. Sørg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver såsom udskiftning af dele. Forhandlermanualen bør gennemlæses grundigt og opbevares et sikkert sted til senere brug. Vær sikker på også at informere brugerne om følgende: Pas på, at dit tøj ikke bliver fanget i kæden, når du cykler. Ellers risikerer du at vælte. BEMÆRK Vær sikker på også at informere brugerne om følgende: Hvis gearskiftet ikke sker jævnt, skal du rense for- og bagskifteren og smøre alle bevægelige dele. Når kæden er i en af de positioner, der ses på tegningen, kan den komme i kontakt med den forreste klinge eller forskifteren og frembringe støj. Hvis støjen er et problem, skiftes kæden over til det næststørste tandhjul på kransen. Dobbelt Forklinge Kranstandhjul Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde. 4

5 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN Montering og vedligeholdelse: Anvend et OT-SP-forseglet yderkabel og en kabelfører, så kabelføringen er gnidningsfri. Smør inderkablet og indersiden af yderkablet før brug for at sikre, at de glider, som de skal. Undgå ophobning af støv på inderkablet. Hvis smøremidlet på det indvendige kabel er blevet tørret af, anbefales det at påføre smøremidlet SIS SP41 (Y ). Gearskifterside Ved brug af et komplet yderkabel skal enden med forseglingshætten (kunststoftype) monteres på forskifteren. Hvis cyklen bruges i et koldklimaområde, skal forseglingshætten (kunststoftype) bruges til at beskytte mod frost. Hvis leddene er så løse, at gearskiftet ikke kan justeres, skal gearskifteren udskiftes. Forseglingshætte (kunststoftype) Hætte med langt endestop Det faktiske produkt kan afvige fra illustrationen, da denne manual hovedsagligt er tænkt som en forklaring af produktets anvendelse. 5

6 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ

7 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ Følgende værktøj kræves til montering, justering og vedligeholdelse. Værktøj Værktøj 2 mm unbrakonøgle 5 mm unbrakonøgle 4 mm unbrakonøgle Bidetang 7

8 MONTERING

9 MONTERING Påloddet type MONTERING BEMÆRK På kulfiberstel kan selv det anbefalede tilspændingsmoment være for stramt og beskadige stellet, eller tilspændingsmomentet på stellet kan være for løst og utilstrækkeligt. Kontakt producenten, der har samlet cyklen, eller stelfabrikanten for oplysning om det korrekte tilspændingsmoment. Påloddet type Hvis forskifteren monteres på et stel i påloddet type, skal der monteres en stelbeskytter på sadelrøret. Sørg altid for at montere stelbeskytteren for at undgå beskadigelse af stellet på grund af det tryk, som støttebolten udøver på forskifteren. Montering af stelbeskytteren Der medfølger enten 2 stelbeskyttere (en plade med en buet klæbeflade [1] og en plade med en flad klæbeflade [2]) eller 1 stelbeskytter (kun buet flade [1]). Bånd Hvis der medfølger 2 plader, så brug den type, der passer bedst til stellets udformning. [1] [2] Kontroller, hvor støttebolten er i direkte berøring med stellet, når forskifterens støttebolt justeres, og monter stelbeskytteren på dette sted. Bånd Stelbeskytter (C) Støttebolt Sørg samtidig for ikke at placere båndet, der bruges til at fastgøre stelbeskytteren på sadelrøret, på det sted, hvor støttebolten er i direkte berøring med stellet. (C) 9

10 MONTERING Påloddet type Montering af forskifteren 1 (z) Juster, så der er 1-3 mm afstand mellem kædeførerens yderplade og den største klinge. Derefter skal klampebolten spændes foreløbigt. (z) 1-3 mm Kædefører Største klinge Drej på den lave justeringsbolt, og placer forenden af kædeførerens yderplade parallelt med overfladen på den største klinge. Juster derefter kædeføreren, så dens bagende er 0,5-1,0 mm inde. Forreste ende af kædeførerens yderplade Lav justeringsbolt (C) Største klinge (D) Kædeførerens bagende (z) 0,5-1 mm 2 (C) (D) (z) Fortsættes på næste side 10

11 MONTERING Påloddet type Når justeringen er fuldført, skal klampebolten spændes. Klampebolt Tilspændingsmoment 5-7 Nm 3 Juster støttebolten, så den flade del på kædeførerens yderplade er parallel med overfladen på den største klinge. Sørg samtidig for, at støttebolten rører stelbeskytteren. Støttebolt BEMÆRK Justering fuldført 4 TEKNISKE TIP Kontroller ved at holde en unbrakonøgle mod den plane flade på den største klinge. 11

12 MONTERING Båndtype Båndtype 1 (z) Juster, så der er 1-3 mm afstand mellem kædeførerens yderplade og den største klinge. Derefter skal klampebolten spændes foreløbigt. (z) 1-3 mm Kædefører Største klinge Drej på den lave justeringsbolt, og placer det flade stykke på kædeførerens yderplade parallelt med overfladen på den største klinge. Største klinge Kædefører (C) Lav justeringsbolt (C) BEMÆRK 2 TEKNISKE TIP Kontroller ved at holde en unbrakonøgle mod den plane flade på den største klinge som vist. Fortsættes på næste side 12

13 MONTERING Montering af forskifteren med en båndadapter (SM-AD91) Når justeringen er fuldført, skal klampebolten spændes. Tilspændingsmoment 5-7 Nm 3 Montering af forskifteren med en båndadapter (SM-AD91) Brug en støttebolt også ved montering af forskifteren med en båndadapter (SM-AD91). Monter båndadapteren (SM-AD91) på forskifteren. (z) Skal røre hinanden (z) Støttebolt Båndadapter Tilspændingsmoment 5-7 Nm For efterfølgende fremgangsmåder henvises til fremgangsmåderne for montering for båndtyper. 13

14 JUSTERING

15 JUSTERING Tilslutning og fastgørelse af inderkabel JUSTERING Tilslutning og fastgørelse af inderkabel Fastgørelse af kablet Afmonter leddækslet. Leddæksel TEKNISKE TIP 1 Når leddækslet fjernes, så løft det op og drej det samtidigt i den retning, som vises med pilen på billedet. Fortsættes på næste side 15

16 JUSTERING Tilslutning og fastgørelse af inderkabel (C) (D) Juster den lave justeringsbolt for at placere det flade stykke på kædeførerens yderplade ud for overfladen på den største klinge, og før dernæst kablet igennem som vist. Sørg for at føre kablet gennem rillen. Inderkabel Kabelfører (C) Fremstående punkt for justeringsskrue (D) Indgangsled (E) Rille (F) Holder til yderkabel (G) Forseglingshætte (kunststoftype) (H) Yderkabel BEMÆRK Kontroller, at inderkablet er ført igennem kabelføreren. (E) Kontroller, at det fremstående punkt for justeringsskruen berører indgangsleddet ved fastgørelse. Hvis der ikke er kontakt, løsnes kabeljusteringsskruen, indtil der opnås kontakt, og derefter føres kablet. 2 Med komplet yderkabel (F) (G) Sørg for at fastgøre yderkablet i holder til yderkabel inden ibrugtagning. Ved brug af et komplet yderkabel skal enden med forseglingshætten (kunststoftype) monteres på forskifteren. Hvis cyklen bruges i et koldklimaområde, skal forseglingshætten (kunststoftype) bruges til at beskytte mod frost. Gearskifterside (H) Forseglingshætte (kunststoftype) Hætte med langt endestop TEKNISKE TIP Hvis kablet fastgøres, mens kædeførerens yderplade og overfladen på den største klinge er ud for hinanden, kan du mindske justeringen af kabelspændingen ved justering af gearskiftet. Kædefører 1-3 mm Største klinge Fortsættes på næste side 16

17 JUSTERING Tilslutning og fastgørelse af inderkabel 3 (y) (z) Fastgør inderkablet foreløbigt, og fjern sløret i kablet. Fastgør derefter kablet igen, mens der trækkes i det. (y) Fjern sløret (z) Træk Tilspændingsmoment BEMÆRK 6-7 Nm Tag den første forlængelse op, før du monterer kæden. Hvis der allerede er monteret en kæde, så drej kranken, mens du bruger grebet. Brug ikke for mange kræfter, når du bruger grebet. Ellers kan grebet blive ødelagt. TEKNISKE TIP For alle udvendige modeller skal du bruge grebet normalt, flytte forskifteren flere gange og derefter fjerne den første forlænger. Efter den første forlænger er fjernet skal du sørge for, at kablet er på plads og derefter justere. 17

18 JUSTERING Justering af kabelspænding Justering af kabelspænding Det tandhjul, hvor grebet udløses fra toppositionen (y) til T-trim-positionen (x), er kabelspændingens justeringsposition. (v) (w) (x) (y) (v) L-trim (w) Nederst (x) T-trim (y) Øverst (z) Kabelspændingens justeringsposition (z) Juster kabelspændingen med kabeljusteringsskruen (C) eller kabeljusteringsanordningen på rammen, så beslagets indikator eller (E) flugter med indgangsleddets indikator eller (D). Hvis kablet strammes for meget, skal det løsnes til den lave position ved løsning af justeringen. Herefter kontrolleres placeringen af indikatorerne igen ved at kontrollere placeringen af T-trim. Monter kæden, når justeringen af kabelspændingen er udført. Indgangsleddets indikator (niveauforskel) Beslagets indikator (niveauforskel) (C) Kabeljusteringsskrue (D) Indgangsleddets indikator (linje) (E) Beslagets indikator (linje) BEMÆRK (C) Der er typer, som justeres med og, og typer, som justeres med (D) og (E). For typer med en linje skal (D) og (E) anvendes til at justere. A B (E) (D) 18

19 JUSTERING Topjustering Topjustering Det tandhjul, hvor grebet udløses fra toppositionen (y) til T-trim-positionen (x), er kabelspændingens justeringsposition. Indstil bagskifteren, så der skiftes til det største tandhjul. (v) (w) (x) (y) (v) L-trim (w) Nederst (x) T-trim (y) Øverst (z) Topjusteringsplacering Største klinge Største tandhjul (z) (z) Juster topjusteringsbolten således, at afstanden mellem kædeførerens inderplade og kæden er 0-0,5 mm. (z) 0-0,5 mm Kædeførerens inderplade Kæde (C) Topjusteringsbolten (C) 19

20 JUSTERING Justering af lave gear Justering af lave gear Det tandhjul, hvor grebet udløses fra den lave position (w) til L-trim-positionen (v), er den lave justeringsposition. (w) (y) (v) L-trim (w) Nederst (x) T-trim (y) Øverst (z) Placering for justering af lave gear (v) (z) (x) Mindste klinge Største tandhjul (C) Juster den lave justeringsbolt således, at afstanden mellem kædeførerens glideplade og kæden er 0-0,5 mm. (z) 0-0,5 mm Glideplade (kunstofdel) Kæde (C) Lav justeringsbolt (z) 20

21 JUSTERING Kabelføring og afklipning af overskydende kabel Kabelføring og afklipning af overskydende kabel 1 Før enden af eventuelt resterende kabel gennem hullet i leddækslet. Monter leddækslet. Leddæksel 2 Før kablet som vist. Klip kablet over, og fastgør en hætte i enden. Højre link Indgangsled (C) Rille BEMÆRK 3 Pas på ved løsning til L-trim-positionen, at kablet ikke kommer i klemme mellem det højre link og indgangsleddet. (C) 21

22 JUSTERING Fejlsøgeskema Fejlsøgeskema Når kablet er monteret og justeret, skal gearskiftet kontrolleres ved at betjene skiftegrebet. Hvis kæden falder af i kranksiden. Drej topjusteringsbolten mod uret. Hvis det er svært at skifte fra den mindste klinge til den største klinge. Drej topjusteringsbolten med uret. BEMÆRK Kontroller først indikatoren for at se, om kabelspændingen er korrekt. Denne metode til at kontrollere kabelspændingen bør også anvendes, hvis gearskiftet går stramt. Hvis det er svært at skifte fra den største klinge til den mindste klinge. Hvis kæden falder til krankbokssiden, når der skiftes til laveste gearposition. Hvis kæden falder til krankbokssiden, når der skiftes til L-trim-positionen. Drej topjusteringsbolten mod uret. Drej topjusteringsbolten med uret. Drej den lave justeringsbolt med uret. 22

23 VEDLIGEHOLDELSE

24 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af glidepladen VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af glidepladen Afmontering af glidepladen Brug en bidetang til at lave en slids i glidepladen på det viste sted, og afmonter glidepladen. BEMÆRK Den glideplade, som er fastgjort til yderpladen, kan ikke udskiftes. Montering af glidepladen Før glidepladen ind i monteringshullerne. Monteringshuller Når den er placeret, skal det kontrolleres, at glidepladens kløer er korrekt i indgreb på bagsiden. 24

25 Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)

Forskifter. Forhandlermanual SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Forskifter. Forhandlermanual SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-RBFD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter SORA FD-R3000 FD-R3030 CLARIS FD-R2000 FD-R2030 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual ALIVIO FD-M4000 FD-M4020. Non-Series FD-MT400. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Forskifter. Forhandlermanual ALIVIO FD-M4000 FD-M4020. Non-Series FD-MT400. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-MDFD001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Non-Series FD-MT400 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 (Danish) DM-TRSL001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDEVEJ MTB Trekking

Forskifter. Forhandlermanual SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-MBFD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020 FD-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677

Forskifter. Forhandlermanual XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617 FD-M618 SLX FD-M672 FD-M677 (Danish) DM-FD0003-06 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forskifter XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 DEORE FD-M612 FD-M617

Læs mere

DM-RBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter

DM-RBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter (Danish) DM-RBRD001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter CLARIS RD-R2000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

DM-RARD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000

DM-RARD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 (Danish) DM-RARD001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter DURA-ACE RD-R9100 ULTEGRA RD-R8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Forskifter. Forhandlermanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781

Forskifter. Forhandlermanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786. Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 (Danish) DM-FD0001-03 Forskifter Forhandlermanual MTB FD-M670 FD-M671 FD-M675 FD-M676 FD-M785 FD-M785-E2 FD-M786 Trekking FD-T670 FD-T671 FD-T780 FD-T781 LANDEVEJ FD-3500 FD-3503 FD-A050 FD-A070 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DM-MBSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000

DM-MBSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 (Danish) DM-MBSL001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb SLX SL-M7000 DEORE SL-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

(Danish) DM-RACS Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11

(Danish) DM-RACS Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 (Danish) DM-RACS001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassette DURA-ACE CS-R9100 ULTEGRA CS-R8000 CS-HG800-11 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Kassettetandhjul (11-gear)

Kassettetandhjul (11-gear) (Danish) DM-CS0004-04 Kassettetandhjul (11-gear) Forhandlermanual CS-9000 CS-6800 CS-5800 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug for professionelle cykelmekanikere. Personer,

Læs mere

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus 11 gear

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus 11 gear (Danish) DM-SL0005-04 Skiftegreb Forhandlermanual RAPIDFIRE Plus 11 gear MTB XTR SL-M9000 DEORE XT SL-M8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ...

Læs mere

Kassettekædehjul. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Kassettekædehjul. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Danish) DM-CS0003-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kassettekædehjul CS-M9000 CS-M9001 CS-M8000 CS-HG500-10 CS-HG400-9 CS-HG300-9 CS-HG200-9 CS-HG200-8

Læs mere

(Danish) DM-UARD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter METREA RD-U5000

(Danish) DM-UARD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter METREA RD-U5000 (Danish) DM-UARD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter METREA RD-U5000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE

Læs mere

Fornav/Friløbskrans (Standard type)

Fornav/Friløbskrans (Standard type) (Danish) DM-HB0001-05 Forhandlermanual Fornav/Friløbskrans (Standard type) LANDEVEJ HB-3500 FH-3500 HB-2400 FH-2400 HB-RS400 FH-RS400 HB-RS300 FH-RS300 MTB HB-MX71 HB-TX800 FH-TX800 Trekking HB-T670 FH-T670

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Danish) DM-CN0001-05 Kæde (11 gear) Forhandlermanual CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

(Danish) DM-RD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000

(Danish) DM-RD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 (Danish) DM-RD0004-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter XTR RD-M9000 DEORE XT RD-M8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG NING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-MBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000

DM-MBRD (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Bagskifter SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 (Danish) DM-MBRD001-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Bagskifter SLX RD-M7000 DEORE RD-M6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

Flad pedal. Forhandlermanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Non-Series PD-GR500. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Flad pedal. Forhandlermanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Non-Series PD-GR500. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-PD0001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Flad pedal DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Non-Series PD-GR500 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...

Læs mere

Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1

Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1 (Danish) DM-SL0003-00 Brugervejledning fra forhandleren SL-BSR1 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Brugere, der ikke er uddannet til

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking

Forreste kædehjul. Forhandlermanual SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-RBFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul SORA FC-R3000 FC-R3030 CLARIS FC-R2000 FC-R2030 Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB

Læs mere

Forreste kædehjul/klinge

Forreste kædehjul/klinge (Danish) DM-TRFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul/klinge DEORE XT FC-T8000 DEORE FC-T6010 Krankboks BB-MT800 BB-MT800-PA DEORE

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-RS400 FC-RS510. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-RS400 FC-RS510. Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-RCFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul Non-Series FC-RS400 FC-RS510 Krankboks BB-RS500 BB-RS500-PB INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bagskifter til landevej

Bagskifter til landevej (Danish) DM-RD0003-09 Bagskifter til landevej Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ...6 MONTERING...8

Læs mere

Klinge. Forhandlermanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Krankboks BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDEVEJ MTB Trekking

Klinge. Forhandlermanual DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000. Krankboks BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-RAFC001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Klinge DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000 Krankboks BB-R9100 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B

Læs mere

Navsæt (skivebremse)

Navsæt (skivebremse) (Danish) DM-MBHB001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE SLX HB-M7000 HB-M7010 HB-M7010-B FH-M7000 FH-M7010 FH-M7010-B Navsæt (skivebremse) E-THRU Axle

Læs mere

ROAD-bagskifter. Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700

ROAD-bagskifter. Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 (Danish) DM-RD0003-08 ROAD-bagskifter Forhandlermanual RD-9000 RD-6800 RD-5800 RD-4700 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ... 6 MONTERING...

Læs mere

Cantileverbremser. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike

Cantileverbremser. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring / Comfort Bike (Danish) DM-RCBR001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Cantileverbremser BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700 ST-4600

Læs mere

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2

Forreste kædehjul. Forhandlermanual. Non-Series FC-MT500-2 FC-MT500-B2 FC-MT500-3 FC-MT600-2 FC-MT600-B2 FC-MT700-2 FC-MT700-B2 (Danish) DM-MBFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul DEORE XT FC-M8000-1 FC-M8000-B1 FC-M8000-2 FC-M8000-B2 FC-M8000-3 SLX FC-M7000-11-1

Læs mere

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus (Danish) DM-SL0001-09 Skiftegreb Forhandlermanual RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I

Læs mere

Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Forreste kædehjul METREA FC-U5000. Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B

Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Forreste kædehjul METREA FC-U5000. Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B (Danish) DM-UAFC001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Forreste kædehjul METREA FC-U5000 Krankboks SM-BBR60 SM-BB72-41B INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

Mekanisk skivebremse

Mekanisk skivebremse (Danish) DM-BR0007-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Mekanisk skivebremse BR-TX805 BR-M375 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Skiftegreb. Forhandlermanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Non-Series ST-RS200 ST-RS203

Skiftegreb. Forhandlermanual SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030. Non-Series ST-RS200 ST-RS203 (Danish) DM-RBSL001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb SORA ST-R3000 ST-R3030 SL-R3000 SL-R3030 CLARIS ST-R2000 ST-R2030 SL-R2000 SL-R2030

Læs mere

Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed

Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed (Danish) DM-CD0001-00 Brugervejledning fra forhandleren Kædeenhed SM-CD50 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere. Brugere, der ikke er uddannet

Læs mere

DM-ST (Danish) Forhandlermanual. Dual control-greb ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703

DM-ST (Danish) Forhandlermanual. Dual control-greb ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703 (Danish) DM-ST0002-05 Forhandlermanual Dual control-greb ST-9001 ST-9000 ST-6800 ST-5800 ST-4700 ST-4703 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 6 Liste over

Læs mere

Klinge. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M ALTUS FC-M2000

Klinge. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M ALTUS FC-M2000 (Danish) DM-MDFC001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Klinge ALIVIO FC-M4000 FC-M4050 FC-M4050-B2 FC-M4060 ACERA FC-M3000 FC-M3000-B2 FC-M3000-8 ALTUS

Læs mere

SPD-SL-pedal. Forhandlermanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike E-BIKE URBAN SPORT SM-PD63

SPD-SL-pedal. Forhandlermanual DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike E-BIKE URBAN SPORT SM-PD63 (Danish) DM-RAPD001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE SPD-SL-pedal DURA-ACE PD-R9100 ULTEGRA PD-R8000 SM-PD63 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

(Danish) DM-TRPD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Pedal DEORE XT PD-T8000

(Danish) DM-TRPD Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Pedal DEORE XT PD-T8000 (Danish) DM-TRPD001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Pedal DEORE XT PD-T8000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...

Læs mere

Mekaniske skivebremser

Mekaniske skivebremser (Danish) DM-RBMBR01-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Mekaniske skivebremser Non-Series BR-RS305 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

LANDEVEJ Forreste kædehjul

LANDEVEJ Forreste kædehjul (Danish) DM-FC0003-06 LANDEVEJ Forreste kædehjul Forhandlermanual FC-9000 FC-6800 FC-5800 FC-4700 FC-4703 SM-BB9000 SM-BBR60 SM-BB92-41B SM-BB72-41B BB-RS500 BB-RS500-PB INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...

Læs mere

MTB-bagskifter. Brugervejledning fra forhandleren MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD. RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615

MTB-bagskifter. Brugervejledning fra forhandleren MTB SHADOW RD+ MTB SHADOW RD. RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615 (Danish) DM-RD0001-05 Brugervejledning fra forhandleren MTB-bagskifter MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ny RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Ny RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Læs mere

Skiftegreb. Forhandlermanual LANDEVEJ MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 SORA ST-3500 ST-3503

Skiftegreb. Forhandlermanual LANDEVEJ MTB. RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370. Tiagra ST-4600 ST-4603 SORA ST-3500 ST-3503 (Danish) DM-ST0001-05 Skiftegreb Forhandlermanual MTB RAPIDFIRE Plus ST-M4000 ST-M4050 ST-T4000 ST-T3000 ST-M370 EZ-FIRE Plus ST-EF65 ST-EF51 ST-EF51-A ST-TX800 ST-EF41 ST-EF40 LANDEVEJ Tiagra ST-4600

Læs mere

DM-RCWH (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Hjulsæt. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12

DM-RCWH (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Hjulsæt. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12 (Danish) DM-RCWH001-00 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt WH-RX31 SM-AX720-100x12 SM-AX720-142x12 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Dobbeltakset fælgbremse

Dobbeltakset fælgbremse (Danish) DM-RBBR001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Dobbeltakset fælgbremse SORA BL-R3000 BR-R3000 CLARIS BL-R2000 BR-R2000 Bremsekabel BC-1051 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forhandlermanual. Generelle anvisninger

Forhandlermanual. Generelle anvisninger (Danish) DM-GN0001-20 Forhandlermanual Generelle anvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 9 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 10 BAGSKIFTER 11 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSY... 12 BAGSKIFTER TIL MTB/TREKKING... 14

Læs mere

DM-RBWU (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Trådløs enhed EW-WU101

DM-RBWU (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Trådløs enhed EW-WU101 (Danish) DM-RBWU001-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Trådløs enhed EW-WU101 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4

Læs mere

DM-FD0002-05. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700

DM-FD0002-05. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 (Danish) DM-FD0002-05 Forskifter Forhandlermanual FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

LANDEVEJ MTB Trekking. Klinge. LANDEVEJ MTB Trekking Krankboks ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611

LANDEVEJ MTB Trekking. Klinge. LANDEVEJ MTB Trekking Krankboks ACERA FC-M3000 FC-M DEORE FC-T611 (Danish) DM-FC0002-12 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Klinge LANDEVEJ MTB Trekking Krankboks SORA FC-3503 FC-3550 Claris FC-2403 FC-2450 Non-Series

Læs mere

Hjulsæt til crosscykel

Hjulsæt til crosscykel (Danish) DM-WH0003-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt til crosscykel WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-FÆLGBÅND INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...

Læs mere

Fornav/ friløbskrans (skivebremse)

Fornav/ friløbskrans (skivebremse) (Danish) DM-HB0002-13 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Fornav/ friløbskrans (skivebremse) Downhill/Freeride Trekking HB-M820 HB-M640 FH-M820 FH-M825

Læs mere

DM-HRB (Danish) Forhandlermanual. Navrullebremse BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A

DM-HRB (Danish) Forhandlermanual. Navrullebremse BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A (Danish) DM-HRB001-02 Forhandlermanual Navrullebremse BR-C6000 BR-C3000 BR-C3010 BR-IM81 BR-IM86 BR-IM31 BR-IM35 BL-C6000 BL-C6010 BL-IM60-A INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING... 4 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. DI2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. DI2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200 (Danish) DM-EX0001-03 DI2 Adapter B Forhandlermanual EW-EX010 EW-JC200 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 KOMPATIBILITET... 6 Kompatibilitetstabel...6 MONTERING... 8 Elektrisk

Læs mere

SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970. Dobbelt kontrolgreb

SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970. Dobbelt kontrolgreb SI-6RX0A-005-04 SERVICEVEJLEDNING ST-7970 Dobbelt kontrolgreb INDEKS Danish 3 14 Fremgangsmåde for gearskift D4 Montering D5 Justering D6 Andre grebbetjeningsfunktioner D10 Vedligeholdelse D11 Generelle

Læs mere

Nexus. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41

Nexus. Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 (Danish) DM-SG0005-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Nexus SG-3R40 SG-3R45 SG-3R75 SG-3R75-A SG-3R75-B SG-3D55 SG-3C41 SL-3S35-E SL-3S41-E SL-3S42-E

Læs mere

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. Di2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200

DM-EX (Danish) Forhandlermanual. Di2 Adapter B EW-EX010 EW-JC200 (Danish) DM-EX0001-02 Di2 Adapter B Forhandlermanual EW-EX010 EW-JC200 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG BEMÆRKNING...3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...4 KOMPATIBILITET...6 Kompatibilitetstabel... 6...8 Elektrisk

Læs mere

NEXUS. Forhandlermanual. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. LANDEVEJ MTB Trekking

NEXUS. Forhandlermanual. Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C SL-C6000. Inter-7 SG-C3001 SB-C SL-C3000. LANDEVEJ MTB Trekking (Danish) DM-CASG001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE NEXUS Inter-8 SG-C6001 SG-C6011 SB-C6000-8 SL-C6000 Inter-7 SG-C3001 SB-C3000-7 SL-C3000 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjulsæt. Forhandlermanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Hjulsæt. Forhandlermanual DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-RAWH001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt DURA-ACE WH-R9100-C40-CL WH-R9100-C40-TU WH-R9100-C60-CL WH-R9100-C60-TU INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dual Pivot kaliberbremse

Dual Pivot kaliberbremse (Danish) DM-BR0003-08 Forhandlermanual Dual Pivot kaliberbremse BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-RS500 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. Nexus. Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Danish) DM-SG0003-06 Forhandlermanual Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 INDHOLDSFORTEGNELSE MODELLER OMFATTET AF DENNE FORHANDLERMANUAL... 4 VIGTIG MEDDELELSE... 5 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 6 LISTE OVER

Læs mere

Dual Pivot kaliberbremse

Dual Pivot kaliberbremse (Danish) DM-BR0003-06 Forhandlermanual Dual Pivot kaliberbremse BR-9000 BR-9010 BR-6800 BR-6810 BR-5800 BR-5810 BR-5710 BC-9000 BC-R680 SM-CB90 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Dobbeltakset fælgbremse

Dobbeltakset fælgbremse (Danish) DM-RACBR01-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Dobbeltakset fælgbremse DURA-ACE ST-R9100 BR-R9100 BR-R9110 ULTEGRA ST-R8000 BR-R8000 BR-R8010

Læs mere

DM-GN (Danish) Forhandlermanual. Generel drift

DM-GN (Danish) Forhandlermanual. Generel drift (Danish) DM-GN0001-09 Generel drift Forhandlermanual INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 5 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN...6 1 BAGSKIFTER... 7 BAGSKIFTER TIL MTB / TREKKING...8 BAGSKIFTER TIL RACER...15

Læs mere

6870-serien. Forhandlermanual ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

6870-serien. Forhandlermanual ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-UL0001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE 6870-serien ULTEGRA SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-6870 ST-6871 FD-6870 RD-6870 SM-EW90-A SM-EW90-B

Læs mere

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr Form No. 66-8 Rev B Forbindelsessæt til hastighedsstyring 009 GrandStand -plæneklipper Modelnr. 9-8770 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

9070-serien. Forhandlermanual SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-9070 ST-9071 FD-9070 RD-9070 SM-EW90-A SM-EW90-B EW-SD50 EW-SD50-I SM-EWC2 SM-JC40 SM-JC41

9070-serien. Forhandlermanual SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-9070 ST-9071 FD-9070 RD-9070 SM-EW90-A SM-EW90-B EW-SD50 EW-SD50-I SM-EWC2 SM-JC40 SM-JC41 (Danish) DM-DA0001-01 Forhandlermanual 9070-serien SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-9070 ST-9071 FD-9070 RD-9070 SM-EW90-A SM-EW90-B EW-SD50 EW-SD50-I SM-EWC2 SM-JC40 SM-JC41 SM-BTR1 SM-BTR2 SM-BMR1 (version

Læs mere

SIRA FJEDERBALANCER BETJENINGSVEJLEDNING. SPECIFIKATIONER Model: Kapacitet: Kabellængde: Netto vægt: Minimum Maximum kg. kg. meter kg.

SIRA FJEDERBALANCER BETJENINGSVEJLEDNING. SPECIFIKATIONER Model: Kapacitet: Kabellængde: Netto vægt: Minimum Maximum kg. kg. meter kg. SIRA FJEDERBALANCER BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Model: Kapacitet: Kabellængde: Netto vægt: Minimum Maximum kg. kg. meter kg. FLEX-15 9,0 15,0 1,3 3,8 FLEX-22 15,0 22,0 1,5 7,2 FLEX-30 22,0 30,0

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-BR0008-08 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse ST-RS505 ST-RS685 BR-RS505 BR-RS785 BR-RS805 Denne manual omfatter ikke

Læs mere

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Inter-11 Inter-8

DM-SG (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Inter-11 Inter-8 (Danish) DM-SG0004-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Inter-11 Inter-8 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 LISTE OVER NØDVENDIGT

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

9070-serien. Forhandlermanual DURA-ACE SW-R610 SW-9071 SW-R671. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

9070-serien. Forhandlermanual DURA-ACE SW-R610 SW-9071 SW-R671. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-DA0001-09 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE 9070-serien DURA-ACE SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-9070 ST-9071 FD-9070 RD-9070 SM-EW90-A SM-EW90-B

Læs mere

Pedal. Forhandlermanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995

Pedal. Forhandlermanual PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 (Danish) DM-PD0002-07 Forhandlermanual Pedal PD-9000 PD-6800 PD-5800 PD-5700-C PD-R550 PD-R540-LA PD-M9000 PD-M9020 PD-M8000 PD-M8020 PD-M990 PD-M995 PD-T700 PD-T420 PD-T400 PD-MT50 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-RADBR01-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse DURA-ACE ST-R9120 BR-R9170 SM-RT900 ULTEGRA ST-R8020 BR-R8070 SM-RT800

Læs mere

6870-serien. Forhandlermanual ST-6870 ST-6871 FD-6870 RD-6870 SW-R610 SW-9071 SW-R671 SM-EW90 EW-SD50 SM-EWC2 SM-JC40 SM-JC41 SM-BTR1 SM-BTR2

6870-serien. Forhandlermanual ST-6870 ST-6871 FD-6870 RD-6870 SW-R610 SW-9071 SW-R671 SM-EW90 EW-SD50 SM-EWC2 SM-JC40 SM-JC41 SM-BTR1 SM-BTR2 (Danish) DM-UL0001-00 Forhandlermanual 6870-serien ST-6870 ST-6871 FD-6870 RD-6870 SW-R610 SW-9071 SW-R671 SM-EW90 EW-SD50 SM-EWC2 SM-JC40 SM-JC41 SM-BTR1 SM-BTR2 SM-BMR1 SM-BMR2 SM-BA01 SM-BCR1 SM-BCR2

Læs mere

Hjulsæt til MTB Non-Series

Hjulsæt til MTB Non-Series (Danish) DM-WH0005-04 Forhandlermanual Hjulsæt til MTB Non-Series WH-MT68 WH-MT66 WH-MT35 WH-MT15 WH-MT500 WH-MT600 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 7 Dækstørrelse...7

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-MDBR001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse BR-M315 BR-M365 BL-M315 BL-M365 ST-EF505 Monteringsadapter SM-MA-F180P/P2

Læs mere

Jazz 510/610 Tværstang

Jazz 510/610 Tværstang Jazz 510/610 Tværstang da Ganghjælpemidler Servicemanual 1 Generelt IdaI 1.1 Om denne manual Denne manual hører til hjælpemidler fra Invacare og indeholder vigtige anvisninger om håndtering og samling.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-RBDBR01-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse ST-RS405 BR-RS405 BL-RS600 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

LANDEVEJ MTB Trekking. MTB-hjulsæt

LANDEVEJ MTB Trekking. MTB-hjulsæt (Danish) DM-WH0007-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE MTB-hjulsæt MTB XTR WH-M9000-TU-R-29 WH-M9000-TU-F15-29 WH-M9000-TU-R12-29 WH-M9000-TL-R-29 WH-M9000-TL-F15-29

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Hjulsæt. Brugervejledning fra forhandleren VEJ MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501

Hjulsæt. Brugervejledning fra forhandleren VEJ MTB SM-RIMTAPE WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R WH-R501 (Danish) DM-WH0004-01 Brugervejledning fra forhandleren Hjulsæt VEJ WH-6700 WH-RS80-C50 WH-RS80-A-C24 WH-RS30-A WH-RS10-A WH-R501-30 WH-R501 MTB WH-M785-F WH-M785-R WH-M788-R WH-M785-F15 WH-M788-F15 SM-RIMTAPE

Læs mere

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL Form No. 3385-504 Rev A Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, 2011-2013 Modelnr. 127-7385 Modelnr. 127-7386 Monteringsvejledning Sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Hjulsæt (skivebremse)

Hjulsæt (skivebremse) (Danish) DM-RAWH002-06 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DURA-ACE WH-R9170-C60-TU-F12 WH-R9170-C60-TU-R12 WH-R9170-C40-TU-F12 WH-R9170-C40-TU-R12 WH-R9170-C40-TL-F12

Læs mere

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING

SENIORCYKEL SAMLEVEJLEDNING SENIORCYKEL SAMLEMANUAL SAMLEVEJLEDNING Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Cyklen leveres delvist samlet, og det er vigtigt, at læse manualen igennem, inden monteringen påbegyndes,

Læs mere

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation.

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation. CYKELVEDLIGEHOLD 1 Cykel vedligehold Mange af punkterne i denne guide tager udgangspunkt i cykler med udvendige gear. De fleste af punkterne kan dog direkte overføres til cykler med indvendige gear, da

Læs mere

Hydraulisk skivebremse

Hydraulisk skivebremse (Danish) DM-UABR001-02 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring / Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hydraulisk skivebremse METREA ST-U5060 BR-U5000 BR-RS785 BL-U5010 BL-U5000 SM-RT500-SS INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugermanual. Gruppe I (9-18 kg) Kvalitets garanti. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk. Bemærk

Brugermanual. Gruppe I (9-18 kg) Kvalitets garanti. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk. Bemærk Bemærk 1. Dette er en ISOFIX barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse Nr: 44,04, til almindelig brug i køretøjer, og passer til biler med ISOFIX-beslag. 2. Den passer i biler med ISOFIX-beslag

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

9. Justering 7. Justering af stramhed B Placer TV'et i ønsket vinkel og stram skruen som vist. 180 C +3-3 +15-15 Stram skruen hvis leddene laver en lyd 180 Benyt en egnet unbrakonøgle til at løsne eller

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere