Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014"

Transkript

1 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT

2 Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. fag, 9. klasse... 7 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. institutionstype og køn, 9. klasse... 8 Karaktergennemsnit i dansk pr. institutionstype og køn, 9. klasse... 8 Karaktergennemsnit i matematik pr. institutionstype og køn, 9. klasse... 9 Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse,... 9 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole og køn, 9. klasse Karaktergennemsnit i dansk pr. skole og køn, 9. klasse, Karaktergennemsnit i matematik pr. skole og køn, 9. klasse Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Kommune, tre skoleår Kommune, institutionstype, køn Skoler Skoler, køn Om data Socioøkonomisk for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Karaktergennemsnit og socioøkonomisk, Vesthimmerland, 3-års periode Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Farsø Skole, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Farsø Skole, Vesthimmerland Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Hornum Skole, Vesthimmerland

3 Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Hornum Skole, Vesthimmerland Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Løgstør Skole, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Løgstør Skole, Vesthimmerland Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Ranum Skole, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Ranum Skole, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Toppedalskolen, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Toppedalskolen, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Vester Hornum Skole, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Vester Hornum Skole, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Østermarkskolen, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Østermarkskolen, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Aars Skole, Vesthimmerland Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Aars Skole, Vesthimmerland Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Farsø Skole, 3-års periode Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Hornum Skole, 3-års periode Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Løgstør Skole, 3-års periode Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Ranum Skole, 3-års periode Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Toppedalskolen, 3-års periode Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Vester Hornum Skole, 3-års periode Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Østermarkskolen, 3-års periode

4 Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Aars Skole, 3-års periode Om data

5 Karaktergennemsnit Formål Indikatoren giver mulighed for at følge op på, om folkeskolereformen sikrer, at eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. Om data Karaktergennemsnittet er beregnet ud fra de aflagte prøver i Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget/fagene, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver de har aflagt. I dansk og matematik indgår alle elever, der har aflagt mindst én prøve i faget. Ved beregningen af karaktergennemsnit i alle bundne prøver indgår kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. I dansk aflægges følgende prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig. I matematik aflægges følgende prøver: matematiske og matematisk. De bundne prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematiske og matematisk ), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi (praktisk/mundtlig). Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres administrative systemer. 4

6 Bundne prøvefag Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Vesthimmerland Dansk Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Vesthimmerland 5

7 Dansk, pr. fagdisciplin Karaktergennemsnit i dansk pr. fagdisciplin, 9. klasse, Vesthimmerland Matematik Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Vesthimmerland 6

8 Matematik, pr. fagdisciplin Karaktergennemsnit i matematik pr. fagdisciplin, 9. klasse, Vesthimmerland Kommune, fag Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. fag, 9. klasse, Vesthimmerland 7

9 Bundne prøvefag Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. institutionstype og køn, 9. klasse, Vesthimmerland Dansk Karaktergennemsnit i dansk pr. institutionstype og køn, 9. klasse, Vesthimmerland 8

10 Matematik Karaktergennemsnit i matematik pr. institutionstype og køn, 9. klasse, Vesthimmerland Bundne prøvefag Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Vesthimmerland 9

11 Dansk Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Vesthimmerland Matematik Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Vesthimmerland 10

12 Bundne prøvefag Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole og køn, 9. klasse, Vesthimmerland Dansk Karaktergennemsnit i dansk pr. skole og køn, 9. klasse, Vesthimmerland 11

13 Matematik Karaktergennemsnit i matematik pr. skole og køn, 9. klasse, Vesthimmerland Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik beskriver, hvor stor en andel af 9. klasses årgangen fra et givet skoleår, der fik mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Indikatoren er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at alle elever forlader skolen med et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik. Indikatoren kan desuden bruges til at følge op på, hvor stor en andel af eleverne der kan påbegynde en erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesreformens indførelse af adgangskrav. 12

14 Kommune, tre skoleår Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Vesthimmerland Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke kriteriet. Kommune, institutionstype, køn Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. institutionstype og køn, 9. klasse, Vesthimmerland 13

15 Skoler Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Vesthimmerland Skoler, køn Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, pr. skole og køn, 9. klasse, Vesthimmerland 14

16 Om data For hver elev er der beregnet et karaktergennemsnit af prøverne i dansk (læsning, retskrivning, mundtlig og skriftlig) og et karaktergennemsnit i matematik (matematiske og matematisk ). Der indgår ikke standpunktskarakterer i beregningerne. Kun elever, der har aflagt alle prøverne i faget, får beregnet et gennemsnit i faget. Andelen beregnes som antallet af elever, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik i forhold til alle elever, der kendes fra karakterindberetningen. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik opfylder ikke kriteriet. Karakterdata baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres administrative systemer. Socioøkonomisk for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Den socioøkonomiske for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for 9. klasse for folkeskoler er en obligatorisk indikator i Kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed for at følge op på, om eleverne opnår et højere fagligt niveau - uanset social baggrund, når de forlader folkeskolen Hvad er socioøkonomiske? Den socioøkonomiske er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer. Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske? I langt de fleste tilfælde vil en skoles elever have klaret prøverne på niveau med andre elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Hvis skolens gennemsnitskarakter er højere end den socioøkonomiske, og der er en (*) ud for forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven bedre end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. Hvis skolens gennemsnitskarakter er lavere end den socioøkonomiske, og der er en (*) ud for forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven dårligere end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. 15

17 Hvis der er en forskel mellem skolens karakter og dens socioøkonomiske, som der ikke er en (*) ud for, kan forskellen skyldes statistisk usikkerhed. I så fald kan man ikke sige, at skolens elever har klaret prøven bedre eller dårligere end andre elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold. Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske r, 9. klasse, Vesthimmerland Skole 2011/ / /2010 Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Farsø Skole 6,3 6,3 0,0 5,3 6,0-0,7* 6,7 6,4 0,3 Hornum Skole 7,7 7,0 0,7* 6,7 6,4 0,3 7,5 6,8 0,7* Løgstør Skole 6,4 6,2 0,2 6,6 6,3 0,3 6,7 6,5 0,2 Ranum Skole 6,0 6,1-0,1 6,9 6,5 0,4 6,9 6,9 0,0 Toppedalskolen 6,1 6,1 0,0 5,7 5,9-0,2 6,4 6,3 0,1 Vester Hornum Skole 6,9 6,7 0,2 7,0 6,8 0,2 6,4 6,5-0,1 Østermarkskolen 6,3 6,4-0,1 6,6 6,4 0,2 6,1 6,3-0,2 Aars Skole 5,7 6,1-0,4 5,8 6,1-0,3 6,1 6,3-0,2 Gennemsnit af karakterne i de bundne prøvefag er ekskl. Dansk orden. En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis han har mindst fire karakterer. Socioøkonomisk er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit. Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske, er forskellen markeret med en (*). Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. 16

18 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk, Vesthimmerland, 3-års periode Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske r for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Vesthimmerland Skole Skoleår 2010/ /2013 Karaktergennemsnit Farsø Skole 6,2 6,1 0,1 Hornum Skole 7,1 6,3 0,8* Løgstør Skole 6,6 6,4 0,2 Ranum Skole 6,6 6,3 0,3 Toppedalskolen 5,9 6,0-0,1 Vester Hornum Skole 6,8 6,3 0,5 Østermarkskolen 6,3 6,3 0,0 Aars Skole 5,9 6,1-0,2 17

19 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Farsø Skole, Vesthimmerland Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Dansk Læsning 6,6 6,2 0,4 6,5 6,3 0,2 4,9 5,6-0,7* Mundtlig 7,7 7,4 0,3 6,6 6,9-0,3 5,8 6,6-0,8* Orden 7,0 5,7 1,3* 4,1 5,4-1,3* Retskrivning 6,2 6,0 0,2 6,0 6,0 0,0 4,9 5,7-0,8* Skriftlig 7,7 6,4 1,3* 6,3 6,1 0,2 5,8 5,9-0,1 Engelsk Mundtlig 8,5 7,5 1,0* 6,9 6,8 0,1 5,0 6,3-1,3* Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,8 6,2 0,6 6,3 5,9 0,4 5,9 5,9 0,0 6,3 5,7 0,6 5,4 5,7-0,3 4,5 5,6-1,1* 6,4 6,5-0,1 6,1 6,4-0,3 5,0 6,2-1,2* Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Farsø Skole, Vesthimmerland Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Biologi Skriftlig 5,9 6,2-0,3 4,5 5,9-1,4* 5,7 6,6-0,9* Engelsk Skriftlig 8,1 7,0 1,1* 5,4 6,2-0,8 Geografi Skriftlig 6,1 6,3-0,2 4,7 5,7-1,0* 6,7 7,1-0,4 Historie Mundtlig 4,6 5,6-1,0 Kristendomskundskab Mundtlig 6,2 6,6-0,4 Matematik Mundtlig 7,2 6,9 0,3 Samfundsfag Mundtlig 6,4 6,7-0,3 Tysk Skriftlig 6,6 6,9-0,3 7,1 6,9 0,2 18

20 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Hornum Skole, Vesthimmerland Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Dansk Læsning 6,5 6,2 0,3 6,7 6,4 0,3 5,6 5,8-0,2 Mundtlig 7,6 7,3 0,3 8,2 7,6 0,6 6,2 6,7-0,5 Orden 5,7 5,6 0,1 4,0 5,3-1,3* Retskrivning 7,3 6,3 1,0* 7,6 6,6 1,0* 6,2 6,1 0,1 Skriftlig 5,5 5,9-0,4 8,0 6,7 1,3* 6,0 6,2-0,2 Engelsk Mundtlig 6,3 6,7-0,4 7,5 7,3 0,2 6,4 6,6-0,2 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 7,7 6,6 1,1* 8,6 6,9 1,7* 8,1 6,6 1,5* 6,8 6,0 0,8* 7,5 6,5 1,0* 7,3 6,2 1,1* 7,6 7,0 0,6 7,4 7,1 0,3 7,5 6,8 0,7 Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Hornum Skole, Vesthimmerland Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Biologi Skriftlig 6,9 6,7 0,2 6,2 6,5-0,3 7,0 7,2-0,2 Engelsk Skriftlig 7,1 6,7 0,4 7,1 6,8 0,3 Geografi Skriftlig 7,2 7,0 0,2 7,6 7,0 0,6 7,7 7,3 0,4 Historie Mundtlig 6,1 6,5-0,4 Kristendomskundskab Mundtlig 8,0 7,3 0,7 Samfundsfag Mundtlig 5,2 5,6-0,4 Tysk Mundtlig 3,4 4,8-1,4* 19

21 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Løgstør Skole, Vesthimmerland Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Dansk Læsning 5,9 6,2-0,3 6,1 6,1 0,0 4,9 5,5-0,6 Mundtlig 8,0 7,5 0,5 6,4 6,7-0,3 6,8 6,8 0,0 Orden 6,3 5,6 0,7* 4,9 5,3-0,4 Retskrivning 6,4 6,5-0,1 6,3 5,9 0,4 6,6 6,2 0,4 Skriftlig 6,2 6,2 0,0 5,2 5,8-0,6 6,4 6,0 0,4 Engelsk Mundtlig 7,1 7,2-0,1 6,5 6,7-0,2 6,4 6,7-0,3 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 7,3 6,4 0,9* 6,4 5,9 0,5 6,7 6,1 0,6 5,6 5,9-0,3 6,9 5,9 1,0* 7,5 6,3 1,2* 7,0 6,9 0,1 7,5 6,7 0,8* 8,4 7,1 1,3* Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Løgstør Skole, Vesthimmerland Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Biologi Skriftlig 7,3 6,7 0,6 7,7 7,5 0,2 Engelsk Skriftlig 7,6 6,9 0,7 7,0 6,7 0,3 Geografi Skriftlig 7,7 7,3 0,4 6,6 6,3 0,3 7,6 7,4 0,2 Historie Mundtlig 5,9 6,0-0,1 Kristendomskundskab Mundtlig 7,7 7,0 0,7 Matematik Mundtlig 8,6 7,3 1,3* Samfundsfag Mundtlig 7,7 7,3 0,4 8,3 7,5 0,8 20

22 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Ranum Skole, Vesthimmerland Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Dansk Læsning 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 6,0 5,8 0,2 Mundtlig 7,4 7,3 0,1 6,9 6,9 0,0 7,7 7,2 0,5 Orden 4,1 5,2-1,1* 4,3 5,2-0,9* Retskrivning 6,4 6,3 0,1 5,0 5,7-0,7 6,2 5,9 0,3 Skriftlig 6,7 6,2 0,5 5,3 5,6-0,3 7,1 6,4 0,7 Engelsk Mundtlig 7,9 7,5 0,4 6,1 6,5-0,4 7,0 6,9 0,1 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,2 6,2 0,0 5,5 5,7-0,2 6,3 5,9 0,4 6,2 6,0 0,2 6,4 6,1 0,3 6,0 5,8 0,2 6,6 6,7-0,1 6,6 6,7-0,1 6,4 6,3 0,1 Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Ranum Skole, Vesthimmerland Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Biologi Skriftlig 7,1 7,0 0,1 8,1 7,4 0,7 7,5 7,3 0,2 Geografi Skriftlig 8,4 7,6 0,8 7,8 7,4 0,4 Historie Mundtlig 7,7 7,2 0,5 Kristendomskundskab Mundtlig 9,4 8,3 1,1 Matematik Mundtlig 7,4 7,1 0,3 Samfundsfag Mundtlig 6,5 6,6-0,1 7,1 6,9 0,2 Tysk Mundtlig 4,0 4,6-0,6 Skriftlig 4,6 6,0-1,4* 21

23 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Toppedalskolen, Vesthimmerland Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Dansk Læsning 5,6 5,6 0,0 6,0 6,0 0,0 5,5 5,7-0,2 Mundtlig 7,0 6,8 0,2 6,8 6,8 0,0 6,4 6,7-0,3 Orden 4,6 5,2-0,6 7,5 6,1 1,4* Retskrivning 4,8 5,3-0,5 6,0 5,9 0,1 6,0 6,1-0,1 Skriftlig 6,0 5,7 0,3 5,4 5,7-0,3 6,6 6,6 0,0 Engelsk Mundtlig 6,3 6,6-0,3 6,3 6,5-0,2 5,9 6,2-0,3 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,3 6,1 0,2 6,0 5,9 0,1 5,8 5,8 0,0 4,4 5,2-0,8 6,1 5,8 0,3 4,6 5,2-0,6 6,5 6,7-0,2 6,3 6,4-0,1 4,6 5,4-0,8 Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Toppedalskolen, Vesthimmerland Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit Biologi Skriftlig 6,6 6,7-0,1 5,2 6,1-0,9* Geografi Skriftlig 6,5 6,4 0,1 Historie Mundtlig 5,5 5,8-0,3 Samfundsfag Mundtlig 7,9 7,4 0,5 7,5 7,0 0,5 Tysk Skriftlig 5,4 6,0-0,6 22

24 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Vester Hornum Skole, Vesthimmerland Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Dansk Læsning 5,5 5,6-0,1 6,6 6,5 0,1 6,7 6,5 0,2 Mundtlig 8,9 8,0 0,9 7,7 7,5 0,2 7,4 7,4 0,0 Orden 4,6 5,4-0,8 4,3 5,4-1,1* Retskrivning 6,8 6,1 0,7 6,4 6,3 0,1 7,1 6,7 0,4 Skriftlig 6,4 6,0 0,4 6,8 6,5 0,3 7,1 6,8 0,3 Engelsk Mundtlig 7,7 7,2 0,5 6,4 6,7-0,3 7,4 7,2 0,2 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,2 5,4-0,2 5,1 5,5-0,4 7,4 6,7 0,7 5,5 5,3 0,2 7,7 6,6 1,1* 6,5 6,2 0,3 6,6 6,4 0,2 8,5 7,5 1,0* 6,8 6,6 0,2 Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Vester Hornum Skole, Vesthimmerland Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Biologi Skriftlig 6,4 6,5-0,1 6,7 7,0-0,3 Engelsk Skriftlig 6,5 6,4 0,1 Historie Mundtlig 7,6 7,1 0,5 Kristendomskundskab Mundtlig 7,1 7,1 0,0 Matematik Mundtlig 8,4 7,1 1,3* 23

25 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Østermarkskolen, Vesthimmerland Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Dansk Læsning 5,7 6,0-0,3 5,5 6,1-0,6 6,1 5,9 0,2 Mundtlig 6,8 7,2-0,4 7,5 7,3 0,2 6,8 7,1-0,3 Orden 4,0 5,6-1,6* 5,8 5,6 0,2 Retskrivning 6,5 6,2 0,3 6,6 6,3 0,3 6,0 6,1-0,1 Skriftlig 4,8 5,9-1,1* 5,3 6,0-0,7* 6,2 6,3-0,1 Engelsk Mundtlig 6,8 7,1-0,3 7,2 7,1 0,1 7,2 7,0 0,2 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,6 6,5 0,1 6,5 6,2 0,3 7,4 6,2 1,2* 5,2 5,8-0,6 5,8 6,2-0,4 6,1 5,9 0,2 6,0 6,8-0,8* 6,5 6,8-0,3 6,8 6,6 0,2 Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Østermarkskolen, Vesthimmerland Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Biologi Skriftlig 6,8 6,9-0,1 7,1 6,8 0,3 6,8 7,1-0,3 Engelsk Skriftlig 7,1 6,8 0,3 7,1 6,9 0,2 6,3 6,7-0,4 Geografi Skriftlig 6,2 6,5-0,3 7,2 6,7 0,5 7,0 7,0 0,0 Historie Mundtlig 4,5 5,7-1,2* 7,6 7,2 0,4 Kristendomskundskab Mundtlig 6,1 6,6-0,5 Matematik Mundtlig 7,3 7,3 0,0 Samfundsfag Mundtlig 5,9 6,2-0,3 Tysk Mundtlig 4,7 5,6-0,9 24

26 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r, 9. klasse, Aars Skole, Vesthimmerland Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Dansk Læsning 6,0 5,9 0,1 5,6 6,0-0,4 5,9 6,0-0,1 Mundtlig 7,0 6,9 0,1 7,3 7,1 0,2 6,5 6,9-0,4 Orden 6,9 5,8 1,1* 6,1 5,5 0,6* Retskrivning 6,5 5,9 0,6 5,8 6,0-0,2 6,1 6,0 0,1 Skriftlig 6,1 5,9 0,2 5,8 6,0-0,2 6,2 6,2 0,0 Engelsk Mundtlig 7,0 7,0 0,0 5,3 6,3-1,0* 7,1 7,0 0,1 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,1 5,6-0,5 4,0 5,5-1,5* 4,0 5,4-1,4* 6,0 5,6 0,4 5,8 5,9-0,1 5,2 5,7-0,5 6,3 6,4-0,1 6,0 6,4-0,4 6,2 6,4-0,2 Opnået karaktergennemsnit i prøvefag til udtræk og socioøkonomiske r, 9. klasse, Aars Skole, Vesthimmerland Fag Fagdiciplin Karaktergennemsnit Karakter- Socioøk. gennem- snit Forskel Karaktergennemsnit Biologi Skriftlig 5,2 5,9-0,7 5,4 6,4-1,0* Geografi Skriftlig 7,1 6,9 0,2 5,5 6,2-0,7 6,9 7,2-0,3 Historie Mundtlig 1,2 2,1-0,9 Kristendomskundskab Mundtlig 5,1 5,9-0,8 6,1 6,7-0,6 7,9 7,5 0,4 Matematik Mundtlig 6,3 6,4-0,1 Samfundsfag Mundtlig 6,6 6,5 0,1 Tysk Mundtlig 6,1 5,6 0,5 5,8 5,7 0,1 Skriftlig 7,8 7,6 0,2 25

27 Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Farsø Skole, 3-års periode Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Farsø Skole, Vesthimmerland Skoleår 2010/ /2013 Dansk Læsning 5,9 5,8 0,1 Mundtlig 6,8 6,9-0,1 Retskrivning 5,7 5,8-0,1 Skriftlig 6,7 6,0 0,7* Engelsk Mundtlig 6,9 6,9 0,0 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,4 5,9 0,5 5,5 5,6-0,1 5,8 6,3-0,5* Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Hornum Skole, 3-års periode Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Hornum Skole, Vesthimmerland Skoleår 2010/ /2013 Dansk Læsning 6,3 5,9 0,4 Mundtlig 7,4 7,1 0,3 Retskrivning 7,1 6,0 1,1* Skriftlig 6,5 6,1 0,4 Engelsk Mundtlig 6,7 6,7 0,0 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 8,1 6,3 1,8* 7,2 5,9 1,3* 7,5 6,7 0,8* 26

28 Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Løgstør Skole, 3-års periode Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Løgstør Skole, Vesthimmerland Skoleår 2010/ /2013 Dansk Læsning 5,7 6,1-0,4 Mundtlig 7,1 7,0 0,1 Retskrivning 6,4 6,2 0,2 Skriftlig 5,9 6,0-0,1 Engelsk Mundtlig 6,7 6,9-0,2 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,8 5,9 0,9* 6,6 6,0 0,6* 7,6 6,8 0,8* Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Ranum Skole, 3-års periode Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Ranum Skole, Vesthimmerland Skoleår 2010/ /2013 Dansk Læsning 6,1 5,9 0,2 Mundtlig 7,3 7,0 0,3 Retskrivning 5,9 5,9 0,0 Skriftlig 6,4 6,0 0,4 Engelsk Mundtlig 7,1 7,0 0,1 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,0 5,9 0,1 6,2 5,9 0,3 6,6 6,6 0,0 27

29 Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Toppedalskolen, 3-års periode Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Toppedalskolen, Vesthimmerland Skoleår 2010/ /2013 Dansk Læsning 5,7 5,7 0,0 Mundtlig 6,8 6,8 0,0 Retskrivning 5,5 5,7-0,2 Skriftlig 5,9 5,8 0,1 Engelsk Mundtlig 6,2 6,5-0,3 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,1 6,0 0,1 5,1 5,5-0,4 6,0 6,4-0,4 Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Vester Hornum Skole, 3-års periode Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Vester Hornum Skole, Vesthimmerland Skoleår 2010/ /2013 Dansk Læsning 6,2 6,0 0,2 Mundtlig 8,0 7,4 0,6 Retskrivning 6,7 6,0 0,7 Skriftlig 6,7 6,2 0,5 Engelsk Mundtlig 7,1 6,9 0,2 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,8 5,8 0,0 6,7 5,8 0,9* 7,4 6,6 0,8* 28

30 Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Østermarkskolen, 3-års periode Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Østermarkskolen, Vesthimmerland Skoleår 2010/ /2013 Dansk Læsning 5,8 5,9-0,1 Mundtlig 7,0 7,1-0,1 Retskrivning 6,4 6,0 0,4 Skriftlig 5,4 5,9-0,5* Engelsk Mundtlig 7,1 7,0 0,1 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,9 6,3 0,6* 5,7 5,8-0,1 6,4 6,6-0,2 Karaktergennemsnit og socioøkonomiske r, Aars Skole, 3-års periode Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske r for periode på 3 skoleår, 9. klasse, Aars Skole, Vesthimmerland Skoleår 2010/ /2013 Dansk Læsning 5,8 5,8 0,0 Mundtlig 7,0 7,0 0,0 Retskrivning 6,1 5,8 0,3 Skriftlig 6,0 5,9 0,1 Engelsk Mundtlig 6,4 6,7-0,3 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 4,2 5,6-1,4* 5,6 5,6 0,0 6,1 6,4-0,3 29

31 Om data De socioøkonomiske r er beregnet for grundskoler, som har 9. klasse prøvekarakterer for mindst fem elever. Beregningen er dels sket i hvert prøvefag/prøvedisciplin og dels for et gennemsnit af de bundne prøvefagskarakterer (ekskl. dansk orden). Den socioøkonomiske beregnes både på baggrund af en model baseret på ét skoleårs data og på baggrund af en model baseret på tre skoleårs data hvor de tre skoleår betragtes under ét. For 3-års perioden beregnes ikke socioøkonomisk for prøvefag til udtræk, da disse ofte kun vil bestå af resultaterne fra et enkelt år. Resultater vedr. 3-års perioden vises kun for institutioner, hvor mindst 5 elever har aflagt prøver i mindst to af årene i perioden. Den socioøkonomiske bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, herkomst samt forældrenes uddannelse og indkomst altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på. Den socioøkonomiske tager højde for elevernes baggrundsforhold, og ved at sammenligne skolens faktiske karakterer hermed kan der fås et billede af, hvorvidt skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Den socioøkonomiske er opgjort på hovedinstitutioner, sådan som institutionerne så ud på beregningstidspunktet for den socioøkonomiske. Den socioøkonomiske for skoleårene 2012/2013 og 2011/2012 blev beregnet primo 2014, medio 2012 blev den socioøkonomiske beregnet for skoleåret 2010/2011 og medio 2011 for skoleåret 2009/

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver Socioøkonomisk for karaktererne for rnes afgangsprøver Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Den socioøkonomiske for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for 9. klasse for folkeskoler

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver Socioøkonomisk for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Den socioøkonomiske for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for 9. klasse for

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016 En gennemgang af Egebjergskolens faglige niveau i 9. klasse jf. kvalitetsrapporten 2.0, dækkende de tre skoleår 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, for så vidt angår: Procentvis andel af elever i 9. klasse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin Virksomhedsplan 2017 Aakjærskolen 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017?

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer hænger sammen med deres

Læs mere

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik beskriver, hvor

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

BILAG Afrapportering 2015/2016

BILAG Afrapportering 2015/2016 BILAG Afrapportering 2015/2016 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 9 Kompetencedækning. Side 23 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Karaktergennemsnit 10. klasse

Karaktergennemsnit 10. klasse Karaktergennemsnit 10. klasse Rapporten viser karaktergenenemsnittet i prøvefagene i 10. klasses afgangsprøver (både FP9 og FP10) opdelt i forhold til de forskellige prøveformer og fag. Side 1 af 8 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik beskriver, hvor

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Virksomhedsplan Roslev Skole klassetrin

Virksomhedsplan Roslev Skole klassetrin Virksomhedsplan 2017 Roslev Skole 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Virksomhedsplan Resen Skole klassetrin

Virksomhedsplan Resen Skole klassetrin Virksomhedsplan 2017 Resen Skole 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5 Skoleåret

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Virksomhedsplan Brårup Skole klassetrin

Virksomhedsplan Brårup Skole klassetrin Virksomhedsplan 2017 Brårup Skole 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference?... 3 Statistisk usikkerhed... 5 Bag om den socioøkonomiske

Læs mere

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Elevernes karakterer hænger sammen med mange forskellige forhold herunder deres socioøkonomiske

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 Kvalitetsrapport Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Nationalt tilsyn med faglig kvalitet... 5 Kvalitetssikring i Skoler & Uddannelse... 5 Vurdering af

Læs mere

Nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel

Nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel FAGCENTER FOR LÆRING & TRIVSEL Dato: 23. november Nøgletal for kerneområdet Læring og Trivsel Faglige resultater i Folkeskolen skoleåret -17 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse folkeskoler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017/18 Holbæk By Skole

Kvalitetsrapport 2017/18 Holbæk By Skole Indholdsfortegnelse Kort om Holbæk By Skole... 2 Indledning... 3 Resultatoplysninger... 3 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse... 3 Socioøkonomisk reference, 9. klasse... 4 Andel elever med 2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL I Varde Kommune ønsker man, som drøftet i går, at fokusere på det strategiske tema øget chancelighed/bryde den negative sociale arv. Konkrete

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 MIDTSKOLEN Delrapport med supplerende bilag, grafer og tabeller Dette dokument indeholder bilag, grafer og tabeller, der ligger til grund

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3. Mål og resultatmål... 7 3.1Nationalt fastsatte

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2018 Sammenfatning Karaktererne på eksamensbeviset er over landsgennemsnittet. Dog ligger eksamensresultater fra Skanderborg Gymnasium under, hvad der kan forventes på baggrund

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Delrapport med supplerende bilag, grafer og tabeller Dette dokument indeholder bilag, grafer og tabeller, der ligger

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 ØSTSKOLEN Delrapport med supplerende bilag, grafer og tabeller Dette dokument indeholder bilag, grafer og tabeller, der ligger til grund for skoleledernes analyse

Læs mere

Kvalitetsrapport for Børne- og Skoleforvaltningen

Kvalitetsrapport for Børne- og Skoleforvaltningen Kvalitetsrapport for 2014 Børne- og Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål... 4 Nationalt fastsatte

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Studentereksamensresultater

Studentereksamensresultater Studentereksamensresultater - 2019 Sammenfatning Samlet set ligger studenternes eksamensresultater på niveau med, hvad der kan forventes på baggrund af vores elevers baggrund. Set over en 3-årige periode

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader I tabel 1 findes parameterestimaterne for de enkelte socioøkonomiske baggrundsvariable i modellen for gennemsnittet af de bundne prøvefag. De viste estimater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference? Bag om den socioøkonomiske reference...

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference? Bag om den socioøkonomiske reference... De socioøkonomiske referencer for grundskolekaraktererr 20100 en læsevejledning Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference?... 4 Bag om den

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole Kvalitetsrapport 2013/2014 Skolerapport Eggeslevmagle skole 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kort præsentation af skolen... 3 2. Mål og resultatmål... 5 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere