Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport"

Transkript

1 Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport

2 Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport

3 Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold Forord 5 1 Frekvenstabeller 6

5 Forord Denne tabelrapport indeholder resultaterne fra Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse af hvordan lærere i udskolingen arbejder med at forberede unge på at påbegynde en ungdomsuddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemførte blandt et udtræk af folkeskolelærer i 8. og 9. klasse Hovedformålet med undersøgelsen er at kortlægge, hvordan lærerne gennem undervisningens indhold og form bidrager til at gøre eleverne uddannelsesparate og forbereder dem på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Hertil hvordan lærere i udskolingen er med til at præge og påvirke unges uddannelsesvalg, bl.a. gennem løbende vejledning og dialog med eleverne. Spørgeskemaet til lærerne blev udsendt til en stikprøve på 1596 lærer. I alt besvarede 690 spørgeskemaet. Svarprocenten for spørgeskemaet er dermed på 43 %. Spørgeskemaerne var åbne for besvarelser fra medio oktober 2014 til start december Tabelrapporten indeholder frekvenstabeller over samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål, hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte kryds ved en eller flere markeringer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 5

6 1 Frekvenstabeller 1. Underviste du i 8. eller 9. klasse sidste skoleår? 8. klasse % 9. klasse % Ingen af de ovenstående 24 3% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 8. eller 9. klasse sidste skoleår, som har fået de resterende spørgsmål 2. Hvilket spor (fx a, b, x og y) tilhørte ovenstående klasse som du underviste sidste skoleår? Total % 3. På hvilket klassetrin blev du lærer for den pågældende klasse? 1. klasse 13 2% 2. klasse 1 0% 3. klasse 4 1% 4. klasse 31 5% 5. klasse 22 3% 6. klasse 54 8% 7. klasse % 8. klasse 97 15% 9. klasse 44 7% Total % 4. Hvem forestod UEA-undervisning i din klasse sidste skoleår? (n = 666) Jeg selv % Klassens øvrige lærere 90 14% UU-vejledere % Andre 34 5% Total % Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 6

7 5. I hvilken grad vurderer du, at du har tilstrækkelige kompetencer til at varetage EUA-undervisningen? I høj grad 41 14% I nogen grad % I mindre grad 78 26% Slet ikke 3 1% Total % 6. Hvornår fandt UEA-undervisningen primært sted? UEA-undervisningen var en integreret del af fagene 21 3% UEA-undervisningen foregik i afgrænsede forløb % UEA-undervisningen var både en integreret del af fagene og foregik i afgrænsede forløb % Det har jeg ikke kendskab til 22 3% Andet 27 4% Total % 7. Hvilke emner koncentrerede UEA-undervisningen sig om? (n = 666) Orientering om ungdomsuddannelserne % Orientering om erhverv og arbejdsmarked % Iværksætteri, innovation og entreprenørskab 97 15% Internationale og globale perspektiver 51 8% Elevernes kompetencer og interesser % Det har jeg ikke kendskab til 35 5% Andet 24 4% Total % 8. Hvilke af følgende aktiviteter gennemførte du med klassen sidste skoleår, fx som led i UEA-undervisningen? (n = 659) Vi inviterede forskellige erhverv ind i undervisningen % Vi inviterede forældrene ind i undervisningen for at fortælle om deres arbejde 45 7% Vi besøgte forskellige erhverv/arbejdspladser (udover praktik) % Vi besøgte en gymnasial ungdomsuddannelse (udover brobygning) % Vi besøgte en erhvervsskole (udover brobygning) % Vi samarbejdede med en gymnasial ungdomsuddannelse om et konkret undervisningsforløb % Vi samarbejdede med en erhvervsskole om et konkret undervisningsforløb 54 8% Intet af ovenstående % Det har jeg ikke kendskab til 33 5% Andet 81 12% Total % Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 7

8 9. Var eleverne i erhvervspraktik i 8. klasse? Ja, alle elever i klassen var i erhvervspraktik 44 13% Ja, nogle elever var i erhvervspraktik 95 28% Nej, ingen elever var i erhvervspraktik % Det har jeg ikke kendskab til 8 2% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 8. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 10. Hvilke af følgende udsagn passer på den måde du inddragede elevernes erhvervspraktik i undervisningen? (n = 136) Forud for praktikforløbene blev der i undervisningen brugt tid på at forberede eleverne på erhvervspraktikken Efter praktikforløbene blev der i undervisningen brugt tid på, at eleverne kunne dele deres praktikerfaringer 33 24% 58 43% Jeg talte individuelt med eleverne om deres erfaringer fra praktikforløbene 47 35% Praktikforløbene blev koblet til konkrete UEA-aktiviteter 11 8% Jeg besøgte eleverne mens de var i praktik 25 18% Jeg inddragede ikke elevernes erhvervspraktik i undervisningen 41 30% Andet 6 4% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 8. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 11. Var eleverne i erhvervspraktik i henholdsvis 8. og 9. klasse? 11a. 8. klasse (skoleåret ) Ja, alle elever i klassen var i erhvervspraktik 74 23% Ja, nogle elever var i erhvervspraktik 83 26% Nej, ingen elever var i praktik % Ved ikke 25 8% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 9. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 8

9 11b. klasse (skoleåret ) Ja, alle elever i klassen var i erhvervspraktik % Ja, nogle elever var i erhvervspraktik % Nej, ingen elever var i praktik 33 10% Ved ikke 4 1% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 9. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 12. Hvilke af følgende udsagn passer på den måde du inddragede elevernes erhvervspraktik i undervisningen i 8. klasse? (n = 156) Forud for praktikforløbene blev der i undervisningen brugt tid på at forberede eleverne på erhvervspraktikken Efter praktikforløbene blev der i undervisningen brugt tid på, at eleverne kunne dele deres praktikerfaringer 72 46% 86 55% Jeg talte individuelt med eleverne om deres erfaringer fra praktikforløbene 53 34% Praktikforløbene blev koblet til konkrete UEA-aktiviteter 18 12% Jeg besøgte eleverne, mens de var i praktik 40 26% Jeg inddragede ikke elevernes erhvervspraktik i undervisningen 26 17% Andet 12 8% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 9. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 13. Hvillke af følgende udsagn passer på den måde du inddragede elevernes erhvervspraktik i undervisningen i 9. klasse? (n =280) Forud for praktikforløbene blev der i undervisningen brugt tid på at forberede eleverne på erhvervspraktikken Efter praktikforløbene blev der i undervisningen brugt tid på, at eleverne kunne dele deres praktikerfaringer % % Jeg talte individuelt med eleverne om deres erfaringer fra praktikforløbene 98 35% Praktikforløbene blev koblet til konkrete UEA-aktiviteter 34 12% Jeg besøgte eleverne, mens de var i praktik 87 31% Jeg inddragede ikke elevernes erhvervspraktik i undervisningen 56 20% Andet 19 7% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 9. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 9

10 14. Var eleverne i brobygning i 8. klasse? Ja, alle elever i klassen var i brobygning % Ja, nogle elever var i brobygning 14 4% Nej, ingen elever var i brobygning 28 8% Det har jeg ikke kendskab til 11 3% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 8. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 15. Hvilke af følgende udsagn passer på den måde du inddragede elevernes brobygning i undervisningen? (n = 296) Forud for brobygningsforløbene blev der i undervisningen brugt tid på at forberede eleverne på brobygningen Efter brobygningsforløbene blev der i undervisningen brugt tid på, at eleverne kunne dele deres brobygningserfaringer med hinanden Jeg talte individuelt med eleverne om deres erfaringer fra brobygningsforløbene % % 63 21% Brobygningsforløbene blev koblet til konkrete UEA-aktiviteter 47 16% Jeg besøgte eleverne, mens de var i brobygning 59 20% Jeg var sammen med eleverne i brobygning 68 23% Jeg inddragede ikke elevernes brobygning i undervisningen 35 12% Andet 13 4% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 8. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 16. Var eleverne i brobygning i henholdsvis 8. og 9. klasse? 16a. 8. klasse (skoleåret ) Ja, alle elever i klassen var i brobygning % Ja, nogle elever var i brobygning 33 10% Nej, ingen elever var i brobygning 54 17% Ved ikke 19 6% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 9. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 10

11 16b. 9. klasse (skoleåret ) Ja, alle elever i klassen var i brobygning 96 30% Ja, nogle elever var i brobygning % Nej, ingen elever var i brobygning 59 18% Ved ikke 13 4% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 9. klasse sidste skoleår (se spm 1), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål 17. Hvilke af følgende udsagn passer på den måde du har inddraget brobygning i undervisningen på i 8. klasse? (n = 248) Forud for brobygningsforløbene blev der i undervisningen brugt tid på at forberede eleverne på brobygningen Efter brobygningsforløbene blev der i undervisningen brugt tid på, at eleverne kunne dele deres brobygningserfaringer med hinanden % % Jeg talte individuelt med eleverne om deres erfaringer fra brobygningsforløbene 56 23% Brobygningsforløbene blev koblet til konkrete UEA-aktiviteter 43 17% Jeg besøgte eleverne, mens de var i brobygning 40 16% Jeg var sammen med eleverne i brobygning 54 22% Jeg inddragede ikke elevernes brobygning i undervisningen 39 16% Andet 12 5% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 9. klasse sidste skoleår (se spm 1), og hvor alle eller nogle elever var i brobygning i 8. klasse (se spm 16), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 18. Hvilke af følgende udsagn passer på den måde du har inddraget brobygning i undervisningen på i 9. klasse? (n = 245) Forud for brobygningsforløbene blev der i undervisningen brugt tid på at forberede eleverne på brobygningen 83 34% Efter brobygningsforløbene blev der i undervisningen brugt tid på, at eleverne kunne dele deres brobygningserfaringer med hinanden 89 36% Jeg talte individuelt med eleverne om deres erfaringer fra brobygningsforløbene 87 36% Brobygningsforløbene blev koblet til konkrete UEA-aktiviteter 34 14% Jeg besøgte eleverne, mens de var i brobygning 30 12% Jeg var sammen med eleverne i brobygning 14 6% Jeg inddragede ikke elevernes brobygning i undervisningen 72 29% Andet 6 2% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der underviste i 9. klasse sidste skoleår (se spm 1), og hvor alle eller nogle elever var i brobygning i 9. klasse (se spm 16), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 11

12 19. Snakkede du sidste skoleår med dine elever om deres ungdomsuddannelsesvalg? (n = 663) Ja, jeg snakkede med klassen samlet i forbindelse med undervisningen % Ja, jeg snakkede med alle elever enkeltvis i forbindelse med undervisningen % Ja, jeg snakkede med udvalgte elever i forbindelse med undervisningen % Ja, jeg snakkede med alle eleverne i forbindelse med skole-hjem-samtaler % Ja, jeg snakkede med udvalgte elever i forbindelse med skole-hjemsamtaler % Nej, jeg snakkede ikke med mine elever om deres uddannelsesvalg 28 4% Total % 20. I hvilken grad ser du det som din opgave at vejlede dine elever i deres ungdomsuddannelsesvalg? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 11 2% Total % 21. Hvad er din vejledning baseret på, når du vejleder elever til at påbegynde gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx)? 21a. Elevernes faglige niveau I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 3 0% Slet ikke 1 0% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 21b. Elevernes modenhed I høj grad % I nogen grad 92 14% I mindre grad 2 0% Slet ikke 1 0% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 12

13 21c. Elevernes interesser I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 67 10% Slet ikke 3 0% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 21d. Elevernes oplevelser i brobygning I høj grad 56 9% I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 31 5% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 21e. Elevernes oplevelser i et praktiskforløb I høj grad 35 6% I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 74 12% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 22. Hvad er din vejledning baseret på, når du vejleder elever til at påbegynde erhvervsrettede uddannelser (eud, eux)? 22a. Elevernes faglige niveau I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 49 8% Slet ikke 1 0% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 13

14 22b. Elevernes modenhed I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 18 3% Slet ikke 1 0% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 22c. Elevernes interesser I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 12 2% Slet ikke 1 0% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 22d. Elevernes oplevelser i brobygning I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 24 4% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 22e. Elevernes oplevelser i et praktiskforløb I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 43 7% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der i høj grad, nogen grad eller mindre grad ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 14

15 23. Hvem mener du har opgaven med at vejlede eleverne i deres ungdomsuddannelsesvalg? (n = 11) Det er UU-vejlederens opgave 10 91% Det er forældrenes opgave 8 73% Det er andre læreres opgave 4 36% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der slet ikke ser det som sin opgave at vejlede sine elever i der ungdomsuddannelsesvalg (se spm 20), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 24. I hvilken grad vurderer du, at du overordnet set var med til at præge dine elevers ungdomsuddannelsesvalg? Høj grad 36 5% I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 12 2% Total % 25. Hvordan er dit kendskab til følgende ungdomsuddannelser? 25a. Almengymnasiale uddannelser (stx, hf) Stort kendskab % Noget kendskab % Lidt kendskab 45 7% Intet kendskab 1 0% Total % 25b. Erhvervsgymnasiale uddannelser (htx, hhx) Stort kendskab % Noget kendskab % Lidt kendskab % Intet kendskab 5 1% Total % Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 15

16 25c. Erhvervsrettede uddannelser? (eud - fx SOSU-, tømrer-, landbrugs-, frisør-, kontor- eller kokkeuddannelsen) Stort kendskab 80 12% Noget kendskab % Lidt kendskab % Intet kendskab 13 2% Total % 25d. EUX (erhvervsuddannelse med studiekompetence) Stort kendskab 43 6% Noget kendskab % Lidt kendskab % Intet kendskab 78 12% Total % 26. Hvorfra har du især din viden om gymnasiale ungdomsuddannelser? (n = 665) Personlige erfaringer med de gymnasiale ungdomsuddannelser % Professionelt samarbejde med gymnasiale ungdomsuddannelser % Samtaler med skolens UU-vejleder % Deltagelse i uddannelses- eller kursusforløb % Andet 46 7% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der har stort, noget eller lidt kendskab til gymnasiale ungdomsuddannelserne (se spm 25a-b), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 27. Hvorfra har du især din viden om erhvervsrettede ungdomsuddannelser? (n = 642) Personlige erfaringer med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser % Professionelt samarbejde med erhvervsrettede ungdomsuddannelser % Samtaler med skolens UU-vejleder % Deltagelse i uddannelses- eller kursusforløb % Andet 53 8% Total % Note: Det er kun den del af respondenterne, der har stort, noget eller lidt kendskab til gymnasiale ungdomsuddannelserne (se spm 25c-d), der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 16

17 28. I hvilken grad vurderer du, at din undervisning forbereder eleverne til følgende uddannelsesretninger? 28a. Almengymnasiale uddannelser (stx, hf) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 25 4% Slet ikke 2 0% Total % 28b. Erhvervsgymnasiale uddannelser (htx, hhx) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 45 7% Slet ikke 2 0% Total % 28c. Erhvervsrettede uddannelser (eud - fx SOSU-, tømrer-, landbrugs-, frisør-, kontor- eller kokkeuddannelsen) I høj grad 92 14% I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 13 2% Total % 28d. EUX (erhvervsuddannelse med studiekompetence) I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 19 3% Total % 29. I hvilken grad sigter din undervisning generelt mod at give eleverne følgende kompetencer 29a. Kompetencer til at danne og indgå i gruppesamarbejder I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 4 1% Total % Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 17

18 29b. Kompetencer til at forstå essensen af forskellige problemstillinger I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 5 1% Total % 29c. Kompetencer til at arbejde selvstændigt med konkrete faglige problemstillinger I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 7 1% Total % 29d. Kompetencer til at give og modtage feedback I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 33 5% Total % 29e. Kreative kompetencer, fx at gå til en problemstilling på en "anderledes" måde I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 96 14% Total % 29f. Kompetence til at sætte sig og nå sine mål I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 42 6% Total % 29g. Kompetence til at etablere og fastholde relationer til andre I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 70 11% Total % Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 18

19 29h. Kompetence til at kunne indleve sig i andre personers tanker og følelser I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 40 6% Total % 30. Vurderer du at ledelsen på din skole har særlig fokus på indsatser omkring overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse? Ja % Nej % Ved ikke % Total % 31. Hvilke fag underviste du i i den pågældende klasse? (n = 666) Dansk % Matematik % Samfundsfag % Idræt % Engelsk % Tysk 90 14% Fransk 8 1% Historie % Kristendomskundskab % Geografi % Biologi 74 11% Fysik/Kemi 49 7% Valgfag 89 13% Andet 44 7% Total % 32. Hvilken læreruddannelse har du gennemført? 4-årig % 2-årig (meritlæreruddannelsen) 43 6% Ikke uddannet lærer 4 1% Total % Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 19

20 33. Hvordan er årgangene organiseret på din skole? I indskoling og udskoling 54 8% I indskoling, mellemtrin og udskoling % Ingen opdeling 15 2% Kun udskoling 36 5% Anden opdeling 8 1% Total % 34. Må vi have lov til at kontakte dig med henblik på eventuelt at gennemføre et opfølgende interview? Ja % Nej % Total % Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse 20

21 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler Tabelrapport INDHOLD Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 1 Indledning 4 2 Frie grundskoler

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD. Tabelrapport

Kortlægning af supplerende undervisning på EUD. Tabelrapport Kortlægning af supplerende undervisning på EUD Tabelrapport INDHOLD Kortlægning af supplerende undervisning på EUD 1 Ledere på EUD - frekvenstabeller 4 2 Ledere på VUC - frekvenstabeller 12 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport praktiklærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser INDHOLD Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser Bilag 2 knytter sig til baggrundsrapporten til evalueringen af 7-trinsskalaen, som omhandler kortlægningen og analysen af karaktergivningen. Formålet med bilag

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17

10. klasse Dragør Kommune. [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 10. klasse 2018-19 Dragør Kommune [Skriv titlen på dokumentet] Introaften den 23. januar 2018 kl. 17 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elever mangler opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen

Elever mangler opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen Elever mangler opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen 3. juli 2018 Baggrund Uddannelsesparathedsvurderingerne er iværksat med det formål at give skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) mulighed

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Bilag til Elevplaner. Undersøgelse af elevplaner og skole-hjemsamarbejdet

Bilag til Elevplaner. Undersøgelse af elevplaner og skole-hjemsamarbejdet Bilag til Elevplaner Undersøgelse af elevplaner og skole-hjemsamarbejdet Bilag til Elevplaner Undersøgelse af elevplaner og skole-hjemsamarbejdet 2007 Bilag til Elevplaner 2007 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... 10. klasse Et stærkt tilbud med fokus på fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende I omgivelser, som de færreste kan matche byder vi dig velkommen til et år, hvor

Læs mere

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2015 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10.klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Nedenstående er et oplæg til en ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter. Igangsættelse af strukturen tænkes fra august 2014. (Dog kunne Mariagerfjord

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio 10. klasse Optagelse på ungdomsuddannelse Brobygning og erhvervspraktik Uddannelsessystemet Job Grundskole

Læs mere

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted 1 Ud af skolen 2019 Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker samt en prioriteret rækkefølge. Denne side fortæller generelt

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1 10.klasse Vinderup Realskole bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse Jeg har valgt denne skole, fordi jeg synes lærerne er gode, og at man fokuserer meget på trivsel. Emma 10.E Jeg valgte

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio Brobygning og erhvervs-praktik 10. Klasse / FGU Studievalgsportfolio 1. Indtast ung.unoung.dk i din

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 10.3 10. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018 Forældremøde 8. årgang Uddannelsesvejledning 2018 1 Hvem er vi? UU Ungdommens Uddannelsesvejledning En del af Børn, Uddannelse og Sundhed Vejleder på alle overbygningsskoler i kommunen Vejleder unge fra

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE Indhold 3 Hvorfor denne

Læs mere

Brugerundersøgelse 2016

Brugerundersøgelse 2016 Brugerundersøgelse 216 Svar på spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen i 216 Antal besvarelser: Guldborgsund: 536 sidste år var 59 Lolland: 422 sidste år var 382 I alt: 958 sidste år

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019

VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019 TIL ELEVER OG FORÆLDRE VEJLEDNING PÅ MIDTJYSK 2018/2019 Velkommen til vejledningen på Midtjysk Denne lille folder beskriver i korte træk vejledningen på Midtjysk Efterskole. Her kan I finde forskellige

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Hobro - Kirketoften 5 Hadsund - Tempovej 3

Hobro - Kirketoften 5 Hadsund - Tempovej 3 Hobro - Kirketoften 5 Hadsund - Tempovej 3 Design dit eget år i 10. klasse Valg af studieretning (gym./ erhverv/ afklarende/eud10) Valgfag (brobygningslinjer tømrer, elektriker, handelsskole, kok, sosu,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

18/19.

18/19. 18/19 www.tieren.dk 10. KLASSE CENTER SKIVE ER IKKE BARE EN ALMINDELIG 10. KLASSE Velkommen til 10. Klasse Center Skive. Her kan du frit vælge, hvad du vil fokusere på i løbet af året - vi har projektforløb

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Tabelrapport INDHOLD Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse 1 Om tabelrapporten 4 2 Frekvenser fra undersøgelsen blandt skolechefer 8 3 Frekvenser

Læs mere

Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen

Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen Elevernes forslag til en mere praksisorienteret grundskole, hvor vi får flere elever med, sikrer flere faglærte til fremtiden og gør undervisningen mere motiverende. Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk

Læs mere

Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg

Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Ved Ole Ervolder, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Formål med workshop Kort oplæg med fokus på (5-10

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Velkommen til Forældremøde i 7. klasse

Velkommen til Forældremøde i 7. klasse Velkommen til Forældremøde i 7. klasse Aftenens program - Oplæg om uddannelsesparathedsvurdering - Dialog i grupper - Oplæg om vejledning i udskolingen Uddannelsesparathedsvurdering Alle elever i 8. klasse

Læs mere

Metodeappendiks. Åben skole en kortlægning af skolernes samarbejde med omverdenen

Metodeappendiks. Åben skole en kortlægning af skolernes samarbejde med omverdenen Åben skole en kortlægning af skolernes samarbejde med omverdenen INDHOLD 1 4 1.1 Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen 4 1.2 Datagrundlag 7 1.3 Analysemetoder 10 Danmarks Evalueringsinstitut 3 1 Rapporten

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Synet på ungdomsuddannelserne blandt unge i 9. klasse. Unges veje mod ungdomsuddannelse

Synet på ungdomsuddannelserne blandt unge i 9. klasse. Unges veje mod ungdomsuddannelse Synet på ungdomsuddannelserne blandt unge i 9. klasse Unges veje mod ungdomsuddannelse INDHOLD Synet på ungdomsuddannelserne blandt unge i 9. klasse 1 Resumé 4 2 Indledning 7 2.1 Metode 7 3 Valget 10

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod?

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod? Kollektiv vejledning 9.2 På vej mod? Dagens program Fagniveauer i EUD Fagniveauer i gymnasiet Adgangskrav Studievalgsportfolio Åbent hus Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Metodeappendiks. Åben skole - skolernes samarbejde med erhvervslivet

Metodeappendiks. Åben skole - skolernes samarbejde med erhvervslivet Åben skole - skolernes samarbejde med erhvervslivet INDHOLD Metodeappendiks 1 Metodeappendiks 4 1.1 Caseundersøgelse 4 Danmarks Evalueringsinstitut 3 1 Metodeappendiks Inspirationshæftet Skolernes samarbejde

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

10. KLASSE CENTER SKIVE ER IKKE BARE EN ALMINDELIG 10. KLASSE

10. KLASSE CENTER SKIVE ER IKKE BARE EN ALMINDELIG 10. KLASSE www.tieren.dk 10. KLASSE CENTER SKIVE ER IKKE BARE EN ALMINDELIG 10. KLASSE Velkommen til 10. Klasse Center Skive. Her kan du frit vælge, hvad du vil fokusere på i løbet af året - vi har projektforløb

Læs mere

Vejledningssamtaleark & Studievalgsportfolio for: Samtaleark

Vejledningssamtaleark & Studievalgsportfolio for: Samtaleark Fortæl om dig selv Vejledningssamtaleark & Studievalgsportfolio for: (skriv dit navn) Samtaleark Udfyldes før vejledningssamtalen Fortæl om dig selv (fortæl lidt om dig selv - skole, yndlingsfag, fritidsjob,

Læs mere