FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52%"

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52%

2 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 36% et Meget tilfreds, andre 36% har et Tilfreds, 14% Hverken eller, 10% Utilfreds og 5% Meget utilfreds. Hvis procenttallet er under 1%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes enhedens aktuelle resultater med et eller flere parametre. 15 Gns. Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn ,9 0,2 Landsnorm Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Gennemsnitscoren for spørgsmålet er 3,9. Den højeste score er 5 og den laveste score er 1. Gennemsnittet på dette sammenligningsparameter er 3,7, mens den gennemsnitlige score for enheden i eksemplet er 3,9. Derfor viser grafen en positiv afvigelse på 0,2. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0.

3 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Til højre for figuren sammenlignes resultatet med det samlede resultat for Lyngby-Taarbæk Kommune og med egne historiske resultater, hvis dette er muligt. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Gns. Samlet tilfredshed ,6 Den pædagogiske indsats ,2 Samarbejdet med personalet ,6 0,4 Børnene imellem ,6 0,5 De fysiske rammer ,6 0,0 Frokostmåltid ,5 Fleksibilitet og valgmuligheder ,8 0,1 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Lyngby- Taarbæk Kommune Egne historiske resultater

4 SAMLET TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET 03 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Meget tilfreds 76% 32 3 Tilfreds 18% Hverken eller 2% -6 2 Utilfreds 0% -3 0 Meget utilfreds 4% 3 4 Lyngby-Taarbæk Kommune Egne historiske resultater Gns. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 50 4,6 4, Lyngby- Taarbæk Kommune Egne historiske resultater

5 DE HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 04 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,8 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,7 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,7 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,7 Personalets omsorg for dit barn 4,7 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 4,1 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,8 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,8 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 3,6 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,

6 STØRSTE FORSKELLE IFT. KOMMUNEN 05 Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt mest negativt i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommune. Rengøringsstandarden 0,9 Indeklimaet 0,8 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 0,6 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 0,5 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 0,5 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Afstanden til daginstitutionen/dagplejen

7 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (1) 06 Gns. Den pædagogiske indsats ,2 Aktiviteterne i dagligdagen ,4 0,2-0,2 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer ,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling ,6 0,4 0,1 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling ,4 0,1 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,8 0,4 0,0 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov ,4-0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Lyngby- Taarbæk Kommune Egne historiske resultater

8 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (2) 07 Gns. Den pædagogiske indsats ,2 Personalets engagement i hverdagen ,2-0,2 Personalets omsorg for dit barn ,7 Personalets faglige niveau ,4 0,2 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Lyngby- Taarbæk Kommune Egne historiske resultater

9 SAMARBEJDET MED PERSONALET 08 Gns. Samarbejdet med personalet ,6 0,4 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet ,4 0,2 - Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering ,7 0,5 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning ,7 0,4 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Lyngby- Taarbæk Kommune Egne historiske resultater

10 BØRNENE IMELLEM 09 Gns. Børnene imellem ,6 0,5 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene ,7 0,6 0,0 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn ,6 0,5 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Lyngby- Taarbæk Kommune Egne historiske resultater

11 DE FYSISKE RAMMER 10 Gns. De fysiske rammer ,6 0,0 Åbningstiderne ,6 0,4 0,4 De fysiske rammer indendørs ,3 0,4 De udendørs faciliteter ,2 0,1-0,2 Rengøringsstandarden ,6 0,9 0,0 Indeklimaet ,8 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Lyngby- Taarbæk Kommune Egne historiske resultater

12 FROKOSTMÅLTID 11 Gns. Hvor tilfreds er du samlet set med frokostmåltidet? ,5 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Lyngby- Taarbæk Kommune Er frokostmåltidet leveret udefra eller tilberedt i institutionen? Leveret udefra 0% 0 Tilberedt i institutionen 100% 46 *Disse spørgsmål bees kun af forældre, hvis børn får tilbudt mad i daginstitutionen

13 FLEKSIBILITET OG VALGMULIGHEDER 12 Gns. Fleksibilitet og valgmuligheder ,8 0,1 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) ,1 0,4 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere ,8 0,2 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune ,6 0,1 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen ,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder ,4 0,2 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen ,8 0,4 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Lyngby- Taarbæk Kommune Egne historiske resultater *Spørgsmål markeret med bees kun af forældre, der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbudsplads.

14 VALG AF INSTITUTIONSPLADS 13 Ved tildeling af dagtilbudsplads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution/dagpleje? Det var 1. prioritet 76% 38 Det var 2. prioritet 10% 5 Det var 3. prioritet 2% 1 Havde ingen særlige ønsker 0% 0 Pladsen var uønsket 6% 3 Det er ikke muligt at prioritere i kommunen. 6% 3 I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? I høj grad 4% 2 I nogen grad 8% 4 Hverken/eller 2% 1 I mindre grad 10% 5 Slet ikke 76% 38

15 VALG AF INSTITUTIONSPLADS 14 Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til? Dagpleje 17% 1 Vuggestue 33% 2 Aldersintegreret institution 50% 3 Børnehave 0% 0

16 LOKALE SPØRGSMÅL 15 Gns. Dagtilbuddets prioritering af udendørs aktiviteter og lege ,3 0,1 Fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere ,3 0,5 Personalets vejledning i, hvordan I som forældre kan støtte op om jeres barns trivsel, udvikling og læring ,1 0,2 Størrelsen på dit barns institution Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Lyngby- Taarbæk Kommune

17 RESULTATER OPDELT PÅ DISTRIKTER 16 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige tilfredshed på hvert spørgsmål på de forskellige distrikter. Dagpleje distrikter Lundtofte Lyngby Virum Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,9 4,2 4,8 4,6 Den pædagogiske indsats 4,6 4,4 4,6 Aktiviteterne i dagligdagen 4,2 4,4 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,8 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,8 4,4 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,3 4,2 4,6 4,4 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,8 4,7 4,8 4,8 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 4,6 4,2 4,6 Personalets engagement i hverdagen 4,6 4,3 4,6 Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,6 4,7 4,7 Personalets faglige niveau 4,2 4,6 4,4 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,6 4,3 4,7 Samarbejdet med personalet 4,8 4,4 4,6 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,6 4,1 4,4 4,4 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,8 4,3 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,9 4,6 4,6 4,7 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,9 4,6 4,6 4,7 Børnene imellem 4,6 4,8 4,6 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,7 4,8 4,7 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,8 4,6 De fysiske rammer 4,6 4,1 4,6 <3,0 <3,5 <4,0 <

18 RESULTATER OPDELT PÅ DISTRIKTER 17 Dagpleje distrikter Lundtofte Lyngby Virum Total Åbningstiderne 4,8 4,3 4,6 4,6 De fysiske rammer indendørs 4,4 3,9 4,6 4,3 De udendørs faciliteter 3,6 4,6 4,2 Rengøringsstandarden 4,8 4,4 4,7 4,6 Indeklimaet 4,6 4,2 4,6 Frokostmåltid 4,6 4,2 4,7 Fleksibilitet og valgmuligheder 4,0 3,6 4,0 3,8 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 4,3 3,7 4,3 4,1 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 4,1 3,4 3,9 3,8 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 4,0 3,2 3,7 3,6 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,3 3,9 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,3 3,4 3,6 3,4 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,8 3,6 4,0 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <

19 RESULTATER OPDELT PÅ 18 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (1) Alder 0 år 1 år 2 år Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 3,7 4,8 4,6 4,6 Den pædagogiske indsats 4,2 4,6 Aktiviteterne i dagligdagen 4,0 4,3 4,4 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,0 4,7 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,6 4,7 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,2 4,4 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,0 4,9 4,8 4,8 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 3,7 4,6 Personalets engagement i hverdagen 4,0 4,6 Personalets omsorg for dit barn 5,0 4,8 4,7 4,7 Personalets faglige niveau 4,0 4,4 4,4 4,4 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn Samarbejdet med personalet 4,3 4,6 4,6 4,6 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,0 4,4 4,3 4,4 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 5,0 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,0 4,7 4,8 4,7 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,0 4,7 4,8 4,7 Børnene imellem 5,0 4,6 4,6 4,6 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 5,0 4,7 4,7 4,7 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 5,0 4,6 4,6 De fysiske rammer 4,0 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (1) Alder 0 år 1 år 2 år Total Åbningstiderne 4,7 4,6 De fysiske rammer indendørs 3,7 4,4 4,3 4,3 De udendørs faciliteter 4,0 4,1 4,4 4,2 Rengøringsstandarden 4,0 4,6 4,7 4,6 Indeklimaet 4,0 4,6 Frokostmåltid 4,0 4,6 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,3 3,9 3,7 3,8 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,0 4,4 3,9 4,1 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,0 4,0 3,7 3,8 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 3,3 3,8 3,3 3,6 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,0 4,1 4,4 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,3 3,5 3,4 3,4 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,0 3,9 3,8 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <

21 RESULTATER OPDELT PÅ 20 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (2) Køn Dreng Pige Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,7 4,6 Den pædagogiske indsats 4,6 Aktiviteterne i dagligdagen 4,3 4,4 4,4 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,6 4,7 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,6 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,3 4,4 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,8 4,8 4,8 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 4,4 4,6 Personalets engagement i hverdagen Personalets omsorg for dit barn 4,8 4,7 4,7 Personalets faglige niveau 4,4 4,4 4,4 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,6 Samarbejdet med personalet 4,6 4,6 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,4 4,3 4,4 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,7 4,7 4,7 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,7 4,7 4,7 Børnene imellem 4,6 4,7 4,6 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,7 4,7 4,7 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,7 4,6 De fysiske rammer 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <

22 RESULTATER OPDELT PÅ 21 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (2) Køn Dreng Pige Total Åbningstiderne 4,8 4,4 4,6 De fysiske rammer indendørs 4,3 4,3 4,3 De udendørs faciliteter 4,2 4,3 4,2 Rengøringsstandarden 4,7 4,6 4,6 Indeklimaet 4,6 4,4 Frokostmåltid 4,6 Fleksibilitet og valgmuligheder 3,8 3,9 3,8 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 4,0 4,1 4,1 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,8 3,8 3,8 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 3,5 3,7 3,6 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,2 4,3 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,3 3,6 3,4 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,8 3,9 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (3) Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Øvrige Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,6 4,6 Den pædagogiske indsats 4,6 Aktiviteterne i dagligdagen 4,4 4,4 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,6 4,6 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,4 4,4 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,8 4,8 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov Personalets engagement i hverdagen Personalets omsorg for dit barn 4,7 4,7 Personalets faglige niveau 4,4 4,4 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,6 Samarbejdet med personalet 4,6 4,6 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,4 4,4 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,7 4,7 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,7 4,7 Børnene imellem 4,6 4,6 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,7 4,7 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,6 4,6 De fysiske rammer <3,0 <3,5 <4,0 <

24 RESULTATER OPDELT PÅ 23 BAGGRUNDSOPLYSNINGER (3) Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Øvrige Total Åbningstiderne 4,6 4,6 De fysiske rammer indendørs 4,3 4,3 De udendørs faciliteter 4,2 4,2 Rengøringsstandarden 4,6 4,6 Indeklimaet Frokostmåltid Fleksibilitet og valgmuligheder 3,8 3,8 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 4,1 4,1 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,8 3,8 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 3,6 3,6 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,2 4,2 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,4 3,4 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,8 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,3% Lyngby og Hjortekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Lyngby og Ulrikkenborg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,5% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 217 Svarprocent: 79,2% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 90,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 90,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% Lyngby og Hjortekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,1% Ulrikkenborg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 217 Svarprocent: 87% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 83,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 1 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 91,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 91,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 9,9% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 87,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 87,7% beelser: 64 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 87,7% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 94,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 94,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 90,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 90,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 9,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 83% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,5% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 88,5% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,4% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 78,4% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 1 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 8% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 206 Svarprocent: 77,2% LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 79,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 79,3% beelser: 341 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 79,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING. Forældretilfredshed 2017 Børnehuset Eremitagen Daginstitutionsrapport

LÆSEVEJLEDNING. Forældretilfredshed 2017 Børnehuset Eremitagen Daginstitutionsrapport rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Besvarelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. det viste eksempel har

Læs mere

Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen

Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,4% Områdeinstitution Bøllemosen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 16 Svarprocent: 71,4% Forældretilfredshed 16 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66,2% Områdeinstitution Hestkøb beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 66,2% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 92,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 92,4% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 92,4% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,5% Områdeinstitution Bøllemosen beelser: 85 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60% Lyngby og Ulrikkenborg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 93,3% Antal besvarelser: 42 Sct. Georggårdens vuggestue

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 93,3% Antal besvarelser: 42 Sct. Georggårdens vuggestue FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 93,3% Antal besvarelser: Sct. Georggårdens vuggestue LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,6% Antal besvarelser: 59 Mælkebøtten

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,6% Antal besvarelser: 59 Mælkebøtten FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,6% Antal besvarelser: 59 Mælkebøtten LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,3% Antal besvarelser: 64 Pilegården

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,3% Antal besvarelser: 64 Pilegården FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,3% Antal besvarelser: 64 Pilegården LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 99 Lyngborghave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 99 Lyngborghave FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 99 Lyngborghave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 55,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 55,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 55,9% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,8% Antal besvarelser: 42 Sjælsø børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,8% Antal besvarelser: 42 Sjælsø børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,8% Antal besvarelser: Sjælsø børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 97,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 97,5% Områdeinstitution Skovkanten beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 97,5% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 60,6% Antal besvarelser: 20 Søvej

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 60,6% Antal besvarelser: 20 Søvej FORÆLDRETILFREDSHED 18 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 6,6% Antal besvarelser: Søvej LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4% Gladsaxe Kommune Antal besvarelser: 104 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 54 Abildgården

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 54 Abildgården FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 54 Abildgården LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 85,7% Antal besvarelser: 48 Karethen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 85,7% Antal besvarelser: 48 Karethen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 85,7% Antal besvarelser: 48 Karethen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 34 Troldehøj

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 34 Troldehøj FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: Troldehøj LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,4% Varde Kommune Antal besvarelser: 1.124 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Områderapport Svarprocent: 66,3% Antal besvarelser: 209 Områdeinstitution Birkehaven

Områderapport Svarprocent: 66,3% Antal besvarelser: 209 Områdeinstitution Birkehaven FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Områderapport Svarprocent: 66,3% Antal besvarelser: 209 Områdeinstitution Birkehaven LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,6% Netværk Brede og Virum beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,7% Gladsaxe Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 48 Vangebovej børnehave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 48 Vangebovej børnehave FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: Vangebovej børnehave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,4% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,4% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% beelser: 33 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Områderapport Svarprocent: 66,9% Antal besvarelser: 370 Områdeinstitution Hestkøb

Områderapport Svarprocent: 66,9% Antal besvarelser: 370 Områdeinstitution Hestkøb FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Områderapport Svarprocent: 66,9% Antal besvarelser: 370 Områdeinstitution Hestkøb LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: 18 FORÆLDRETILFREDSHED 20 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 20 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 56,5% Antal besvarelser: 13 Gøngehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 56,5% Antal besvarelser: 13 Gøngehuset FORÆLDRETILFREDSHED 218 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 56,5% Antal besvarelser: Gøngehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,5% Alle daginstitutioner beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,5% Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 2.178 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meg tilfreds til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 82,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 82,8% beelser: 53 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 82,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 89,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,5% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 73,5% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere