VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES"

Transkript

1

2 VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter. Det er samtidig en forbedring af sidste års rekordudbytte med godt 3 hkg pr. ha. I tabel 1 er sorternes forholdstal over de seneste fem år vist. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af hybridvinterrug, forholdstal for udbytte Hybridvinterrug KWS Livado KWS Bono Palazzo KWS Binntto KWS Florano KWS Mattino KWS Voltano KWS Eterno KWS Serafino 107 KWS Theofano 104 KWS Vinetto 104 KWS Edmondo Målesort : Kapitän; : KWS Magnifico; 2017: KWS Livado. STRATEGI Vælg altid en vinterrugsort, der > > har givet et stort udbytte i flere års forsøg > > har en god stråstivhed > > er blandt de mindst modtagelige over for brunrust, meldug, og skoldplet. FOTO: LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg med vinterrug i Nordjylland. Fra og med høst 2017, gennemføres halvdelen af landsforsøgene med og uden svampebekæmpelse. Indtil 2016 blev forsøgene gennemført med og uden vækstregulering. Der er i 2017 gennemført syv landsforsøg med vinterrugsorter. Et forsøg måtte kasseres på grund af uensartet etablering. Der er afprøvet 18 sorter, heraf 12 hybrider og seks sortsblandinger med 90 procent af en hybridsort og 10 procent populationssort (angivet med % population ). Sortsblandingerne anvendes for at forbedre bestøvningen og mindske risikoen for infektion med meldrøjersvampen. Der er ikke afprøvet rene populations- eller syntetiske sorter i årets landsforsøg. De afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, samt deres proteinindhold og rumvægt, fremgår af tabel 2. Udbytteniveauet er omkring 2 hkg pr. ha højere på øerne end i Jylland. Proteinindholdet er lidt lavere end i Sorternes proteinindhold varierer fra 9,3 procent i + 10 procent population til 10,0 procent i KWS Livado. Fra og med 2017 gennemføres halvdelen af landsforsøgene med og uden svampebekæmpelse, rugforsøgene er hidtil gennemført med og uden vækstregulering. Årsagen til ændringen er at langt størstedelen af rugproduktionen anvendes til svine- og kvægfoder, mens det kun er en mindre del, der bruges til brød, hvor vækstregulering normalt ikke tillades. Derudover er Landbrugsstyrelsens kvælstofnorm øget, og det må derfor forventes at størstedelen af rugarealet, den del der anvendes til foder, gø- VINTERRUG Sorter 37

3 TABEL 2. Sorter af hybridvinterrug, landsforsøg 2017, med svampebekæmpelse. (C Hybridvinterrug Udbytte og merudb., hkg pr. ha Øerne Jylland Udb. og merudb., hkg pr. ha Hele landet Fht. for udbytte Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg KWS Livado 102,1 100,3 101, ,0 75,4 KWS Serafino 9,2 4,8 6, ,5 75,4 KWS Mattino 5,0 4,7 4, ,7 76,2 KWS Theofano 4,3 3,9 4, ,7 74,9 KWS Binntto 4,6 3,6 4, ,5 73,9 KWS Vinetto 4,2 3,1 3, ,8 75,8 KWS Voltano 3,8 2,4 3, ,7 74,3 KWS Florano 2,3 2,8 2, ,4 74,2 KWS Edmondo 0,5 0,8 0, ,9 74,7 KWS Eterno -6,3 5,0 0, ,4 73,3 0,0-0,2-0, ,9 75,6-0,4-0,2-0, ,6 75,7 0,9-3,4-1,5 98 9,3 76,1 KWS Bono -3,0-1,2-2,0 98 9,6 76,5-0,5-3,5-2,2 98 9,6 75,5-3,2-2,5-2,8 97 9,7 76,2 Palazzo -2,7-4,0-3,4 97 9,4 75,3-2,2-4,9-3,8 96 9,6 75,5 LSD 5,5 4,0 3,5 des efter normen, hvilket nødvendiggør vækstregulering en til to gange. Landsforsøgene gødes svarende til kvælstofnormen, og fremover vækstreguleres hele forsøget en til to gange efter behov. TABEL 3. Sorter af hybridvinterrug med og uden svampebekæmpelse (C2) A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe B: 0,3 liter Prosaro EC 250, eller 0,2 liter Comet pro + 0,3 liter Orius pr. hektar, udbragt på en gang, eller 0,3 liter prosaro EC ,2 liter Comet Pro + 0,3 liter Orius 200 EW pr. hektar, udbragt ad to gange Hybridvinterrug Procent dækning i led A med Merudbytte for svampebekæmpelse meldug skoldplet brunrust Lejesæd ved høst Udbytte, hkg pr. ha A B B-A Antal forsøg KWS Livado ,2 99,3 5,1 KWS Serafino ,6 105,9 3,3 KWS Binntto 0, ,6 103,5 5,9 KWS Theofano 0,2 0, ,6 103,5 5,9 KWS Vinetto ,8 103,2 5,4 KWS Mattino 0, ,4 103,1 5,7 KWS Florano 0,03 0, ,0 101,7 9,7 KWS Voltano 0,03 0, ,8 101,6 4, ,3 99,1 7,8 0, ,2 98,4 7,2 KWS Edmondo 0,1 0, ,7 97,9 4, ,1 97,9 6, ,4 97,4 7,0 KWS Eterno 0, ,9 97,3 4,4 KWS Bono 0, ,9 96,4 6, ,4 96,4 5,0 Palazzo ,1 96,2 7, ,2 96,1 6,9 LSD, sorter 4,4 LSD, svampebek. 1,5 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. FOTO: LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Forædling af nye sorter af hybridrug er kompliceret og meget arbejdskrævende. På billedet ses en mark på KWS s forædlingsstation i Tyskland. Poserne placeres over planterne lige før blomstring for at sikre selvbestøvning ved udvikling af de indavlede linjer, der bliver forældre til kommende hybridsorter. I tabel 3 er resultaterne af de fire forsøg, der er gennemført med og uden svampebekæmpelse vist. Merudbytterne for svampebekæmpelse varierer fra 3,3 hkg pr. ha i KWS Serafino til 9,7 hkg pr. ha i KWS Florano. Der er bekæmpet svampe en gang i tre forsøg og to gange i et forsøg, og omkostningen til bekæmpelsen svarer til 2,5 hkg pr. ha i gennemsnit over de fire forsøg. Bekæmpelsen er således rentabel i alle sorter, som det fremgår af figur 1. De største merudbytter på 8,0 til 16,9 hkg pr. ha er opnået på Fyn i et forsøg med kraftige angreb af brunrust. Foderværdi i vinterrugsorter 2016 I 2016 blev der analyseret foderværdi i prøver af seks sorter fra tre lokaliteter. Der blev udvalgt lokaliteter, med normale udbytter, dvs. at de ikke var præget af tørke, 38 VINTERRUG Sorter

4 TABEL 4. Hybridvinterrugsorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, landsforsøg Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso Hybridvinterrug FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Fht. for udbytte Udbytte, hkg pr. ha FEsv pr. ha FEso pr. ha Antal forsøg KWS Binntto 109,3 108,5 9,8 76, , KWS Eterno 107,9 107,5 9,5 76, , ,4 108,5 9,7 78, , ,0 109,1 9, , KWS Florano 106,6 106,3 9,8 76, , KWS Magnifico 108,3 107,7 9,6 78, , LSD 1,7 1,3 sygdomme eller tilsvarende. Det er med til at sikre, at analyserne med størst mulig sikkerhed viser forskelle Sorter af hybridvinterrug med og uden svampebekæmpelse 2017 Hkg pr. ha KWS Livado KWS Serafino KWS Binntto KWS Theofano KWS Vinetto KWS Mattino KWS Florano KWS Voltano KWS Edmondo i sorternes kvalitet. Prøver fra høst 2017 er i øjeblikket ved at blive analyseret for indhold af foderenheder til svin, og resultaterne af disse analyser vil blive publiceret på Sortinfo.dk, så snart de foreligger. Analyseresultaterne fra høst 2016 ses i tabel 4. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv pr. ha) blev opnået i KWS Binnto og det mindste udbytte i KWS Magnifico. Energiindholdet i sorterne varierer fra 106,6 FEsv pr. hkg i KWS Florano til 110,0 FEsv pr. hkg i + 10 procent population, niveauet er ca 5 FEsv pr. hkg lavere end i vinterhvede. Forskellen i indhold af foderenheder pr. hkg mellem sorterne udgør 3,2 procent, mens forskellen i udbytte udgør 7,1 procent. Det er således først og fremmest kerneudbyttet, der afgør variationen i udbyttet af foderenheder pr. ha mellem de analyserede sorter. Supplerende forsøg med vinterrugsorter Resultaterne af tre supplerende forsøg med vinterrugsorter er vist i tabel 5. Udbyttet i målesorten er med 101,1 hkg pr. ha på niveau med de meget store udbytter i landsforsøgene. Rangeringen af de afprøvede sorter for KWS Eterno KWS Bono Palazzo Uden svampebekæmpelse Omkostning udbringning Netto Omkostning svampemiddel FIGUR 1. Udbytte af vinterrugsorter med og uden svampebekæmpelse. Den lyseblå bjælke viser udbyttet, hvor der ikke er gennemført svampebekæmpelse. Hele den flerfarvede bjælke viser udbyttet, når der er behandlet med svampemidler, som det fremgår af tabel 3. Den røde del af bjælken svarer til omkostningen til svampemidlerne. Den grå del svarer til omkostningen til udbringning på 70 kr. pr. ha pr. gang, når man selv står for arbejdet, og den mørkeblå del af bjælken viser nettoudbyttet. TABEL 5. Hybridvinterrugsorter, supplerende forsøg 2017, med svampebekæmpelse (C3) Hybridvinterrug Pct. dækning med skoldplet Pct. dækning med brunrust for lejesæd Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg KWS Livado 10 0, , ,9 75,5 KWS Binntto 8 0,8 5 2, ,6 75,1 SU Bonelli ,7 98 9,8 76,9 Palazzo ,6 96 9,6 75,3 KWS Bono 11 0,8 7-4,3 96 9,7 75, ,3 96 9,4 76,9 LSD ns Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. VINTERRUG Sorter 39

5 udbytte er næsten ens i supplerende forsøg og i landsforsøgene. Vinterrugsorternes egenskaber og flere års resultater Registreringerne i årets observationsparceller ses i tabel 6. Der er kun registreret to dages forskel i modning mellem de tidligste og sildigste sorter. Strålængden varierer fra 127 cm i + 10 procent population til 141 cm i Palazzo. Der er registreret lejesæd på fem lokaliteter. Lejesædskaraktererne varierer fra 1,1 i KWS Mattino til 4,5 i KWS Eterno. Der er registreret meldug på seks lokaliteter, og angrebene er de kraftigste i flere år. Angrebene varierer fra 0,1 procent dækning i KWS Serafino til 9 procent dækning i KWS Eterno. Angrebene af skoldplet er på niveau med 2016, der er registreret angreb på 12 lokaliteter. Angrebene varierer fra 2,5 procent dækning i KWS Florano til 7 procent i sorterne KWS Bono, Palazzo og + 10 procent population. Der er registreret relativt kraftige angreb af brunrust på syv lokaliteter. Angrebene varierer TABEL 6. Hybridvinterrugsorternes egenskaber i observationsparcellerne 2017 Hybridvinterrug Dato for modenhed Strålængde, cm Kar. for lejesæd Procent dækning med Beskrivende sortsliste, Landbrugsplanter ) meldug skoldplerusvægt brun- korn- faldtal Antal forsøg KWS Livado 12/ ,2 0,5 3,9 3,6 10/ , KWS Binntto 12/ ,4 4 4, KWS Bono 12/ , KWS Edmondo 11/ ,6 1,1 2, KWS Eterno 11/ ,5 9 2, KWS Florano 12/ ,6 2,6 2,5 18 KWS Mattino 11/ ,1 3, KWS Serafino 12/ ,1 0,1 3,7 2,5 KWS Theofano 10/ ,3 0,9 3,5 5 KWS Vinetto 11/ ,8 1,5 4,6 7 KWS Voltano 11/ ,5 3,8 3,8 4,2 Palazzo 12/ ,5 1, / ,4 1, / ,3 0, / ,2 0, / ,2 0,6 4, / ,6 1,9 4,9 14 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Skala 1-9, 1 = lave værdier. TABEL 7. Hybridvinterrugsorter, forholdstal for udbytte, gennemsnit over to til fem år Hybridvinterrug KWS Livado KWS Bono Palazzo KWS Binntto KWS Florano KWS Mattino 106 KWS Voltano 104 KWS Eterno Målesort : Kapitän; : KWS Magnifico; 2017: KWS Livado. fra 2,5 procent dækning i KWS Serafino til 28 procent dækning i Palazzo. Udbyttestabiliteten er en afgørende parameter ved valg af vinterrugsort, og sorter, der har givet et stort og stabilt udbytte igennem flere års forsøg, bør altid foretrækkes. De gennemsnitlige forholdstal for udbytte i de seneste to til fem års landsforsøg med vinterrugsorter er vist i tabel 7 for de sorter, der har været med i perioden. Resultaterne i tabel 7 er, når de sammenholdes med de enkelte års resultater i tabel 1, med til at give et overblik over, hvordan sorterne har klaret sig gennem flere års afprøvning. TABEL 8. Vinterrugsorter, der har udgjort mere end 1,0 procent af den solgte udsæd til høst Tabellen viser sorternes procentandel af den solgte udsæd Høstår KWS Livado 5 26 Palazzo KWS Bono SU Mephisto Dukato KWS Magnifico Inspector 3 Brasetto Evolo SU Bonelli Andre sorter Hybrid. 40 VINTERRUG Sorter

6 De enkelte sorters procentandel af den certificerede mængde udsæd fremgår af tabel 8. Op til omkring halvdelen af den udsæd af hybridsorter, der certificeres i Danmark, eksporteres. Tabel 8 giver derfor ikke et præcist billede af sortsfordelingen på det danske areal med vinterrug. Sygdomme > > GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES I figur 2 og 3 ses udviklingen af svampesygdomme i vinterrug i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. I rug var skoldplet mest udbredt, og angrebene var middel til kraftige. Meldugangrebene var svage. Brunrust udviklede sig først sent fra omkring 1. juni, og i mange marker udviklede der sig herefter kraftige angreb. Bladsvampe I tabel 9 ses resultatet af tre forsøg med svampebekæmpelse med forskellige midler og doser på forskellige tidspunkter. Skoldplet har domineret i forsøgene, og angrebene af brunrust er kommet sent. Forsøgene er udført i sorterne KWS Livado, SU Performer og Palazzo. I forsøgsled 3-5 er der udført to behandlinger, og det højeste nettomerudbytte er opnået med Prosaro. FOTO: GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES Brunrust i rug udviklede sig først sent fra omkring 1. juni, og i mange marker udviklede der sig herefter kraftige angreb. I forsøgsled 6-11 er der kun behandlet omkring gennemskridning til blomstring (vækststadie 59-65) og i alle tilfælde med halv dosering dog er Viverda yderligere afprøvet i kvart dosis. De højeste nettomerudbytter er opnået med Prosaro og Propulse. Det nye middel GF-3307 er afprøvet med 1,0 l pr. ha, hvor 1,5 l pr. ha angives som normaldosis. Midlet er pt. ikke godkendt. GF-3307 indeholder et nyt aktivstof nemlig 50 g pr.l fenpicoxamid som kommercielt er navngivet Inatreq TM Active, ligesom der er iblandet prothioconazol, som også indgår i Proline. Indholdet af prothioconazol i 1,0 l GF-3307 svarer til 0,4 l Proline. Handelsnavnet for Pct. obs. med > 25 pct. angrebne planter Rug 2017, sygdomme Uge nr. Brunrust Meldug Skoldplet FIGUR 2. Udviklingen af skadegørere i vinterrug i 2017 i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Pct. obs. med > 25 pct. angrebne planter Rug , brunrust Uge nr FIGUR 3. Udviklingen af brunrust i vinterrug i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. VINTERRUG Sygdomme 41

7 TABEL 9. Svampebekæmpelse i vinterrug. (C4, C5, C6) Vinterrug Pct. dækning med ca. 20/6 ca. 1/7 Hkg kerne pr. ha Stadie brunrust meldug skoldplet brunrust Udbytte og merudb. Nettomerudb forsøg 2 fs. 1. Ubehandlet - 0, ,0-2. 0,4 l Juventus ,3 l Comet Pro , ,3 4,2 1,5 3. 0,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert , ,2 4,0 0,9 4. 0,5 l Prosaro EC 250 0,5 l Prosaro EC , ,2 9,1 4,0 5. 0,4 l Juventus ,3 l Comet Pro 0,25 l Juventus , ,3 4,6 0,5 6. 0,5 l Prosaro EC , ,2 7,9 5,3 7. 0,3 l Orius 200 EW + 0,3 l Comet Pro , ,3 2,6 0,2 8. 0,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate S , ,3 5,5 0,8 9. 0,375 l Viverda + 0,5 l Ultimate S , ,2 3,6 0, ,5 l Folicur Xpert , ,3 3,1 0, ,5 l Propulse SE , ,3 7,2 4, l GF , ,2 6, ,5 l Folicur Xpert 71 0, ,5 3,3 1,0 LSD ,5 LSD , forsøg 1. Ubehandlet - 0,2 0, ,1-3. 0,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert ,1 0, ,4 0,3 6. 0,5 l Prosaro EC ,07 0, ,8 4,2 7. 0,3 l Orius 200 EW + 0,3 l Comet Pro ,1 0, ,9 0,5 8. 0,75 l Viverda + 0,75 l Ultimate S ,07 0, ,2 0, ,5 l Folicur Xpert ,05 0, ,7 0, ,5 l Folicur Xpert 71 0,1 0, ,4 0,1 LSD ,3 LSD , forsøg 1. Ubehandlet - 2 0, ,7-3. 0,25 l Folicur Xpert 0,25 l Folicur Xpert ,8 0, ,2 0,1 6. 0,5 l Prosaro EC ,8 0, ,7 3,1 7. 0,3 l Orius 200 EW + 0,3 l Comet Pro ,8 0, ,6 0,2 LSD 1-7 1,7 LSD 2-7 1,8 Behandlingen er udført 14 dage senere end behandlingen i stadie I forsøgsled 13 er der udført en sen sprøjtning (6. juni) ca, 14 dage efter vækststadie (gennemskridning til blomstring). Behandlingen er rettet mod brunrust. Der er opnået 1,0 hkg pr. ha i nettomerudbytte, men merudbyttet er ikke statistisk sikkert. Nederst i tabel 9 ses resultater fra de seneste års forsøg. I gennemsnit af forsøgene er der opnået moderate nettomerudbytter, hvilket skyldes de overvejende moderate til middelsvære angreb af skoldplet og meget sene angreb af brunrust. Det højeste nettomerudbytte i gennemsnit 3,1 hkg pr. ha er opnået ved en enkelt sprøjtning med Prosaro i vækststadium (gennemskridning til blomstring). Vækstregulering > > MARIAN DAMSGAARD THORSTED OG GHITA CORDSEN NIELSEN, SEGES I årets forsøg er der både målt merudbytter og udbyttetab ved vækstregulering. Der er udført to forsøg med vækstregulering i vinterrug. Formålet har været at undersøge midlernes evne til at reducere afgrødens højde og reducere lejesæd ved forskellige doser og tidspunkter. Trimaxx, Cuadro NT, Medax Max og Cerone, samt Trimaxx + Cerone er afprøvet. I tabel 10 ses resultaterne for to forsøg, Forsøgene er vist hver for sig, da der er lejesæd i det ene. I forsøg 1 udført i sorten SU Performer er der lejesæd, og der er et sikkert merudbytte for vækstregulering i led 9 med Trimaxx + Cerone i vækststadie Vækstregulering reducerede lejesæd med undtagelse af forsøgsled 4 med Medax GF-3307 er endnu ikke fastlagt. Firmaet har ikke kunnet oplyse en forventet pris på midlet, og der er derfor ikke udregnet et nettomerudbytte. Midlet forventes på markedet til sæson 2019 eller Midlet er nærmere omtalt i vinterhvedeafsnittet. FOTO: MARIAN DAMSGAARD THORSTED, SEGES Meldrøjer i forsøg med vækstregulering i vinterrug. Vækstregulering kan øge forekomsten af meldrøjerangreb i vinterrug. 42 VINTERRUG Vækstregulering

8 TABEL 10. Vækstregulering i vinterrug. (C7) Vinterrug Stadie Strålængde cm st. 90 for lejesæd st. 83 Forsøg 1 Forsøg 2 3) for lejesæd st. 90 Meldrøjer ppm 2) Hkg kerne pr. ha Strålængde cm st. 90 for lejesæd st. 83 for lejesæd st. 90 Meldrøjer ppm Hkg kerne pr. ha forsøg 1. Ubehandlet , ,9-2. 0,4 l Cuadro NT + 0,15 l Agropol ,2 0, ,0-4,2 3. 0,4 l Trimaxx + 0,15 l Agropol ,9-4, ,9-5,0 4. 0,5 kg Medax Max + 0,15 l Agropol ,6 0, ,0-2,3 5. 0,2 l Trimaxx + 0,15 l Agropol 0,2 l Trimaxx + 0,15 l Agropol ,7-1, ,9-5,8 6. 0,4 l Trimaxx + 0,15 l Agropol 0,4 l Trimaxx + 0,15 l Agropol ,5-4, ,4-7,6 7. 0,4 l Trimaxx + 0,15 l Agropol ,6-3, ,4-4,5 8. 0,8 l Cerone + 0,15 l Agropol ,1-1, ,1-5,9 9. 0,2 l Trimaxx + 0,4 l Cerone + 0,15 l Agropol ,8 2, ,4-12, ,2 l Trimaxx + 0,15 l Agropol 0,2 l Trimaxx + 0,4 l Cerone + 0,15 l Agropol ,6-2, ,2-9,2 LSD ,7 4,5 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd og 10 = afgrøden er helt I leje. 2) 268 ppm svarer til ca. 8 meldrøjere pr. kg. 3) Behandlinger i st er først udført i st. 36 Udbytte og merudb. Nettomerudb. Udbytte og merudb. Nettomerudb. Max, hvor der er lige så meget lejesæd som i ubehandlet. I forsøg 1 er der fundet meldrøjer i de fleste af prøverne i de vækstregulerede forsøgsled. I led 5, 6, 8, 10 er der fundet et sikkert højere indhold af meldrøjer sammenlignet med led 1 uden vækstregulering. Statistikken er lavet på logaritmetransformerede data. I forsøg 2 i sorten Palazzo er der ikke egentlig lejesæd, men i led 10 med Trimaxx i vækststadie og Trimaxx + Cerone i vækststadie er der et sikkert udbyttetab ved vækstregulering. I led 9 med Trimaxx + Cerone i vækststadie er der et sikkert udbyttetab som er større end udbyttetabet i led 10. Vækstregulering i stressede afgrøder kan resultere i udbyttetab. VINTERRUG Vækstregulering 43

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW 6-329 og SY 211-98, med et forholdstal for udbytte på 110

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS BINNTTO. PollenPlus -sort med topudbytte og -stråstyrke SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS BINNTTO -sort med topudbytte og -stråstyrke 00 03 3 (OBS parceller, 08) 0,8 6 Kvalitet (Landsforsøg, 08) 78,7 9, BSA i Tyskland: Højest karakteren. = markedets bedste middel mod meldrøjer Hybrid med

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING Flakkebjerg 1. november 215 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING 2... Ældre søg VÆKSTREGULERING 26 ALM. RAJGRÆS Tabel 14. Vækstregulering af alm. rajgræs. (J23, J24,

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES

Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen. Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Revurdering af pesticider og konsekvenser for frøavlen Landskonsulent Barthold Feidenhansl SEGES Purløg Pesticider, hvorfor? Fordi vi skal have tiden til at gå? Fordi nu har vi investeret i en marksprøjte?

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Indhold FM hvad for noget? (FMC) (MR) Vækstregulering et fyord? Hvorfor er lejesæd uønsket Dyrkningsmæssige valg kan få

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen.

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen. AfgrødeNyt NR. 4-11. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Triazolreglen Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vinterrug Ukrudt i vårbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår Foto: Demoforsøg med ubehandlede storparceller Haderslev - hvede2017 Konsulenttræf 2018 Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen Nyt til sæsonen Pictor Active Nyt svampemiddel til raps

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Status Landmandens økonomi Kan vi reducere forbruget yderligere? Mekanisk

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N & S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2017/18 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD VINTERSÆD2019 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v.

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6

Nyhedsbrev nr. 16/2017. Sortsvalg Vintersæd Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 Nyhedsbrev nr. 16/2017 Sortsvalg Vintersæd 2017...1 Vinterraps...1 Vinterbyg...2 Vinterrug...4 Triticale...6 19. juni 2017 Sortsvalg Vintersæd 2017 Igen i 2017 kan tidlig såning (senest 7. september) af

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD

VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD VINTERSÆD2019 STÆRKT SORTIMENT AF VINTERSÆD 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning,

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

Året der gik og nyt fra kontoret

Året der gik og nyt fra kontoret Planteavlsmøde 12. februar 2019. Ole Harild, Bornholms Landbrug Året der gik og nyt fra kontoret Et historisk tørt år Udbytter de sidste 5 år - Bornholm 5 års gennemsnit 2014 2015 2016 2017 2018 Hvede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder GrovfoderNyt Nr. 5-19.juni 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder Bedriften lige nu 2. slæt græs har været sat i stå under

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets forsøg er høstet i sorten LG Diablo med forholdstal 107, sorten er med i landsforsøgene for første gang. Den følges af

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 ARRANGEMENTER OG KURSER SØRVAD - Opfølgning på så-demo Sprøjteopfølgningskursus - Herning 8.

Læs mere

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 KONGRES 2018 Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 Nyt om ukrudt- og svampebekæmpelse v/planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Valg af efterafgrøder v/planteavlskonsulent Bent

Læs mere