Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde. Senest opdateret d. 30. maj Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde. Senest opdateret d. 30. maj Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar"

Transkript

1 Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde Senest opdateret d. 30. maj 2018 Kiropraktik & Akupunktur s dataansvar I klinikken behandler vi personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det har vi gjort for at sikre en korrekt og gennemsigtig behandling af dine data, og for at sikre at vi til en hver tid opfylder gældende myndighedskrav. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser i forbindelse med driften af vores klinik. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Kiropraktik og Akupunktur i Espergærde er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Kiropraktor Ida Ørum Birk Adresse: Vester Torv 4, 3060 Espergærde CVR: Telefonnr.: Mail: kiropraktor@idaogknud.dk Website: Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger: 1) Patientoplysninger: - Almindelige personoplysninger: o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, oprettelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, adresse og kalenderoplysninger (dvs. dato for behandlinger i klinikken) og betalingshistorik. - Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: o CPR nummer samt personlige- og helbredsoplysninger, der anvendes i forbindelse med vores undersøgelser, diagnostik og behandling i klinikken, herunder: 1 af 5

2 Anamnese (din sygehistorie) Undersøgelsen Vurdering Diagnosen Behandlingen Råd og vejleding f.eks. forslag til øvelser Eventuelle resultater af Røntgen og/eller MR scanninger 2) Medarbejderoplysninger: - Almindelige personoplysninger: o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, oprettelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, adresse, gage og pension. - Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: o CPR nummer Her indsamler vi oplysninger fra. De personoplysninger vi har registreret om dig, er oplysninger vi har modtaget fra dig selv. I enkelte tilfælde kan det vise sig nødvendigt at vi, med dit skriftlige samtykke, indhenter oplysninger fra andre kilder, eksempelvis: Forsikringsselskaber, f.eks. hvis din behandling betales af en sundhedsforsikring Din egen læge, f.eks. henvisninger og tidligere sygdomsforløb. Hospitaler eller specialklinikker, f.eks. resultater af røntgen eller MR scanninger. Klinikkens formål med behandling af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling af persondata er særligt: Klinikkens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) Når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig Behandling efter lovkrav Behandling med samtykke Formålene: 1) Formål med behandling af patientoplysninger: Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig og den deraf følgende journalføring. Klinikkens patienthåndtering, herunder behandlingsbookning og afregning At føre en patientjournal, der opfylder gældende krav jævnfør 10 i Bekendtgørelse nr om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler af 28. juli, 2016, tilpasset kiropraktorer. 2 af 5

3 2) Formål med behandling af medarbejderoplysninger: a. Ansættelsesforløb vedrørende personale til klinikken b. Løbende administration af et ansættelsesforhold, som f.eks. varetagelse af gageudbetaling, indberetning til offentlige myndigheder, historik omkring medarbejdersamtaler, evt sygeperioder. Sådan opbevarer vi informationerne om dig. Patientoplysninger: Dine personlige oplysninger opbevares i klinikkens elektroniske journalsystemer. Persondata som modtages via andre medier, scannes ind i journalsystemet og det fysiske medie destrueres eller opbevares i aflåst skab. Personalet i klinikken har adgang til dine kontaktoplysninger samt dit CPR nummer. Kun din behandler har adgang til dine helbreds- og journaloplysninger. Medarbejderoplysninger: Oplysninger om medarbejdere opbevares i aflåst skab, hvor kun den dataansvarlige har adgang. Samtykke Patientoplysninger: Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt i forbindelse med din henvendelse om behandling i klinikken. Du er ikke forpligtiget til at give disse oplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig. For børn under 15 år skal forældre/værge være tilstede under første konsultation for at give samtykke til behandlingen og afgivelse af relevante helbredsinformationer. Såfremt der i forbindelse med dit behandlingsforløb viser sig et behov for at indhente helbredsoplysninger fra eller videregive dine helbredsoplysninger til andre interessenter inden for sundhedssystemet, ex egen læge, speciallæger, hospitaler, fysioterapeuter eller andre behandlere, vil du altid blive bedt om at give dit skriftlige samtykke til at denne udveksling af data kan finde sted. Vi vil også bede om skriftligt samtykke, såfremt dine helbredsoplysninger skal videregives til en tredje part så som Sundhedsforsikringer, Forsikringsselskab eller Kommunen (ex jobcenter el hjemmepleje). 3 af 5

4 Dit skriftlige samtykke er frivilligt og specifikt i relation til dit behandlingsforløb og du kan på et hvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage ved at give os besked om det. Medarbejderoplysninger: Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke, herunder bla. ansættelseskontrakt samt skatte- og bogføringslovgivningen. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som patient, som ansøger til en eventuel stilling i klinikken eller som medarbejder i klinikken: Patienter: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra patientforholdets indgåelse og i overensstemmelse med følgende kriterier: Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til Jounalføringsbekendtgørelsen 15 pligt at opbevare data vedr. kiropraktisk behandling i minimum 10 år efter seneste tilføjelse til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil bliver opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Når det drejer sig om akupunktur behandling opbevarer vi også dine personoplysninger i 10 år, men da akupunkturen ikke er underlagt Journalføringsbekendstørelsen, vil du kunne bede om at få dine data slettet tidligere. Ansøgere til en potentiel stilling i klinikken: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra modtagelsen af din ansøgning til beslutning om besætning af den pågældende stilling er truffet: Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger maksimalt 30 dage efter beslutningen er truffet. Medarbejdere: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 4 af 5

5 Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om. Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt Dine rettigheder Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: Retten til at blive oplyst om behandlingen af data Retten til indsigt i egne personoplysninger Retten til berigtigelse Retten til sletning, dog med visse begrænsninger jævnfør Journalføringsbekendtgørelsen. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) Retten til indsigelse Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Revision af privatlivspolitikken Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik efter behov. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted Bilaget er udarbejdet af Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde. Udgave 2.0, maj af 5

Privatlivspolitik for amatørkulturforeninger. Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken

Privatlivspolitik for amatørkulturforeninger. Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken Privatlivspolitik for amatørkulturforeninger Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken Foreningens navns dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Privatlivspolitik for Det Fynske Slagtøjsakademi

Privatlivspolitik for Det Fynske Slagtøjsakademi Privatlivspolitik for som oprettet 24.05.2018 s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dem. Målet er at sikre

Læs mere

Kor72 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kor72 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Privatlivspolitik for - pr. 25. maj 2018 s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dem. Målet er at sikre en fair

Læs mere

Glostrup Sangforening af 1883 Privatlivspolitik for amatørkulturforeninger

Glostrup Sangforening af 1883 Privatlivspolitik for amatørkulturforeninger Dato for dokuments oprettelse: Glostrup Sangforening af 1883 Privatlivspolitik for amatørkulturforeninger Glostrup Sangforening af 1883s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget

Læs mere

Privatlivspolitik for rollespilsforeninger. 28. maj 2018

Privatlivspolitik for rollespilsforeninger. 28. maj 2018 Privatlivspolitik for rollespilsforeninger 28. maj 2018 Landsforeningen Bifrosts dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Kom og Dans Danmark og lokalafdelinger

Privatlivspolitik for Kom og Dans Danmark og lokalafdelinger Privatlivspolitik for Kom og Dans Danmark og lokalafdelinger Kom og Dans Danmarks dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Odder Frimenighed

Privatlivspolitik for Odder Frimenighed 1. august 2018 Odder Frimenigheds dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring

Læs mere

Privatlivspolitik for Amager Folkedansere

Privatlivspolitik for Amager Folkedansere Privatlivspolitik for Amager Folkedansere Pr. 1. juni 2018 Amager Folkedanseres dataansvar: Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Folkedans Danmark

Privatlivspolitik for Folkedans Danmark Privatlivspolitik for Folkedans Danmark Pr. 25. maj 2018 Folkedans Danmarks dataansvar: Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Privatlivspolitik for Slagelse Svømmeklub. 2. udgave

Privatlivspolitik for Slagelse Svømmeklub. 2. udgave Privatlivspolitik for Slagelse Svømmeklub 2. udgave 2018.09.20 Slagelse Svømmeklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Odense Dramaskole er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Odense Dramaskole er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Privatlivspolitik for foreninger 13. nov.2018 Odense Dramaskoles dataansvar Odense Dramaskole behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. 24. maj 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. 24. maj 2018 Privatlivspolitik for idrætsforeninger 24. maj 2018 Fyens Rideklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Nordfyn

Privatlivspolitik for Frivilligcenter Nordfyn Frivilligcenter Nordfyns dataansvar Privatlivspolitik for Frivilligcenter Nordfyn 17.10.2018 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Borup Fitness. Revideret 25. maj 2018

Privatlivspolitik for Borup Fitness. Revideret 25. maj 2018 Privatlivspolitik for Borup Fitness Revideret 25. maj 2018 Borup Fitness dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Thyholm Gymnastikforening 25/5-2018

Privatlivspolitik for Thyholm Gymnastikforening 25/5-2018 Privatlivspolitik for Thyholm Gymnastikforening 25/5-2018 Thyholm Gymnastikforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

H.C. ANDERSEN FESTSPILLENES DATAANSVAR

H.C. ANDERSEN FESTSPILLENES DATAANSVAR H.C. ANDERSEN FESTSPILLENES DATAANSVAR Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af

Læs mere

Privatlivspolitik for Stubbekøbing Rideklub. Gældende fra 25. maj 2018

Privatlivspolitik for Stubbekøbing Rideklub. Gældende fra 25. maj 2018 Privatlivspolitik for Stubbekøbing Rideklub Stubbekøbing Rideklubss dataansvar Gældende fra 25. maj 2018 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller

Læs mere

Privatlivspolitik for Nordsjællands Rollespillere 02/04/2019

Privatlivspolitik for Nordsjællands Rollespillere 02/04/2019 Privatlivspolitik for Nordsjællands Rollespillere 02/04/2019 Nordsjællands Rollespilleres dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,

Læs mere

Stevns Frivillighedscenter Et sted, hvor frivillige og foreninger kan få hjælp

Stevns Frivillighedscenter Et sted, hvor frivillige og foreninger kan få hjælp Privatlivspolitik for Ajourført 18.maj 2018 s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

Privatlivspolitik for idrætsforeninger Privatlivspolitik for idrætsforeninger 2-11-2018 Kalundborg-IF Atletik & Motions dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Peder Most Garden [ ]

Privatlivspolitik for Peder Most Garden [ ] Privatlivspolitik for Peder Most Garden [26-05-2018] Peder Most Gardens dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik. Senest redigeret

Privatlivspolitik. Senest redigeret Privatlivspolitik Senest redigeret 16.06.2018 AIF Gymnastiks dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine

Læs mere

Privatlivspolitik for Værløse Gymnastik. Godkendt af bestyrelsen den 24.maj 2018

Privatlivspolitik for Værløse Gymnastik. Godkendt af bestyrelsen den 24.maj 2018 Værløse Gymnastiks dataansvar Privatlivspolitik for Værløse Gymnastik Godkendt af bestyrelsen den 24.maj 2018 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger maj 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger maj 2018 Ry Rideklubs dataansvar Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 13. maj 2018 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Familieidræt Frederiksberg. Maj 2018

Privatlivspolitik for Familieidræt Frederiksberg. Maj 2018 Privatlivspolitik for Familieidræt Frederiksberg Maj 2018 Familieidræt Frederiksbergs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Aarhus Watersports Complex

Privatlivspolitik for Aarhus Watersports Complex Privatlivspolitik for Aarhus Watersports Complex 17. Maj 2018 Aarhus Watersports Complex s (AWC) dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller

Læs mere

Privatlivspolitik for Langholt Sports Klub. 10. maj 2018

Privatlivspolitik for Langholt Sports Klub. 10. maj 2018 Privatlivspolitik for Langholt Sports Klub 10. maj 2018 Langholt Sports Klubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. 23. maj 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. 23. maj 2018 Privatlivspolitik for idrætsforeninger 23. maj 2018 Lystrup IF Svømnings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Silkeborg Ny Teater. 27. maj 2018

Privatlivspolitik for Silkeborg Ny Teater. 27. maj 2018 Privatlivspolitik for Silkeborg Ny Teater 27. maj 2018 Silkeborg Ny Teaters dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Privatlivspolitik for Halsnæs danseforening

Privatlivspolitik for Halsnæs danseforening Privatlivspolitik for Halsnæs danseforening Halsnæs danseforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

GS Home Hold Klubben Kontakt

GS Home Hold Klubben Kontakt GS Home Hold Klubben Kontakt Privatlivspolitik for idrætsforeninger Grenaa svømmeklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,

Læs mere

Privatlivspolitik for Svogerslev Lokalhistorisk Forening. 25. juni Svogerslev Lokalhistorisk Forenings dataansvar

Privatlivspolitik for Svogerslev Lokalhistorisk Forening. 25. juni Svogerslev Lokalhistorisk Forenings dataansvar Privatlivspolitik for Svogerslev Lokalhistorisk Forening 25. juni 2018 Svogerslev Lokalhistorisk Forenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

Privatlivspolitik for Roskilde Studiegruppe for Alternativ undervisning (ROSA) Gældende fra den

Privatlivspolitik for Roskilde Studiegruppe for Alternativ undervisning (ROSA) Gældende fra den Privatlivspolitik for Roskilde Studiegruppe for Alternativ undervisning (ROSA) Gældende fra den 25.5.2018 ROSA er dataansvarlig. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. den

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. den Privatlivspolitik for idrætsforeninger den 08.05.2018 Ølholm Boldklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Aalborg Firmaidræt

Privatlivspolitik for Aalborg Firmaidræt Privatlivspolitik for Aalborg Firmaidræt Aalborg Firmaidræt, den 24. maj 2018 Aalborg Firmaidræts dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller

Læs mere

KIFUS PRIVATLIVSPOLITIK

KIFUS PRIVATLIVSPOLITIK 1 KIFUS PRIVATLIVSPOLITIK KIFU behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

Privatlivspolitik for idrætsforeninger Privatlivspolitik for idrætsforeninger 210418 Jydsk Pony Væddeløbsforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Gældende pr

Gældende pr Gældende pr. 25.05.2018 IF FREM BJÆVERSKOVs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Læs mere

Skjern Udviklingsforum er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Skjern Udviklingsforum er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Privatlivspolitik [Senest ændret 29. maj 2018] Skjern Udviklingsforums dataansvar Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Greve Tennisklub [23/ ]

Privatlivspolitik for Greve Tennisklub [23/ ] Greve Tennisklubs dataansvar Privatlivspolitik for Greve Tennisklub [23/05-2018] Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Sejlklubben Køge Bugt er dataansvarlig, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Sejlklubben Køge Bugt er dataansvarlig, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Sejlklubben Køge Bugts dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler medlemmers personoplysninger til sikring af en

Læs mere

Kirke Hyllinge Idrætsforening - KHIF. Privatlivspolitik for Kirke Hyllinge Idrætsforening Fodbold. Senest opdateret maj 2018

Kirke Hyllinge Idrætsforening - KHIF. Privatlivspolitik for Kirke Hyllinge Idrætsforening Fodbold. Senest opdateret maj 2018 Privatlivspolitik for Kirke Hyllinge Idrætsforening Fodbold. Senest opdateret maj 2018 Kirke Hyllinge Idrætsforening fodbold dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Privatlivspolitik for Tjørring Tennis Klub. Udarbejdet 13. juni 2018

Privatlivspolitik for Tjørring Tennis Klub. Udarbejdet 13. juni 2018 Privatlivspolitik for Tjørring Tennis Klub Udarbejdet 13. juni 2018 Tjørring Tennis dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Kjøge Dart Club

Privatlivspolitik for Kjøge Dart Club Privatlivspolitik for Kjøge Dart Club Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 24-05-2018 Kjøge Dart Clubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Privatlivspolitik for Lyngby Badminton Klub (LBK)

Privatlivspolitik for Lyngby Badminton Klub (LBK) Privatlivspolitik for Lyngby Badminton Klub (LBK) Ændrings-log: Dato: Beskrivelse af revision: Revision: 24. maj 2018 Oprettelse af dokumentet. Godkendt på bestyrelsesmøde 22. maj 2018. 2018-05-24 Privatlivspolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for Lund idrætsforening. Version

Privatlivspolitik for Lund idrætsforening. Version Privatlivspolitik for Lund idrætsforening Version Lund Idrætsforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Glostrup fodboldklub IF32 (GFK)

Privatlivspolitik for Glostrup fodboldklub IF32 (GFK) Privatlivspolitik for Glostrup fodboldklub IF32 (GFK) Ændret 29-05-2018 Glostrup fodboldklub IF32 (GFK) dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort

Læs mere

FGIF Badminton. Privatlivspolitik for idrætsforeninger. 4.maj 2018

FGIF Badminton. Privatlivspolitik for idrætsforeninger. 4.maj 2018 FGIF Badminton Privatlivspolitik for idrætsforeninger 4.maj 2018 FGIF Badmintons dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Gospel Outreach. Vedtaget i maj 2018

Privatlivspolitik for Gospel Outreach. Vedtaget i maj 2018 Privatlivspolitik for Gospel Outreach Vedtaget i maj 2018 Gospel Outreachs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. Pr. 25/5-18

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. Pr. 25/5-18 Privatlivspolitik for idrætsforeninger Pr. 25/5-18 Nr.Nebel Badmintonklub s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Privatlivspolitik for Vallekilde-Hørve Gymnastikforening (VHG)

Privatlivspolitik for Vallekilde-Hørve Gymnastikforening (VHG) Privatlivspolitik for Vallekilde-Hørve Gymnastikforening (VHG) Udarbejdet, den 15. maj 2018 Revideret, den Dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 [23/5-2018]

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 [23/5-2018] Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 [23/5-2018] [Dykkerklubben Esbjerg]s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Privatlivspolitik for Sundby tennisklub. Senest ændret:

Privatlivspolitik for Sundby tennisklub. Senest ændret: Privatlivspolitik for Sundby tennisklub Senest ændret: 24.05.2018 Sundby Tennisklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik. Snejbjerg, den 24. maj Afsnit 1 konkret anvendelse af persondata

Privatlivspolitik. Snejbjerg, den 24. maj Afsnit 1 konkret anvendelse af persondata Privatlivspolitik Snejbjerg, den 24. maj 2018 Oplysninger på medlemmer Afsnit 1 konkret anvendelse af persondata Almindeligt medlemskab Ved tegning af medlemskab i Fodbold beder vi om oplysning om: Navn,

Læs mere

Privatlivspolitik for Rønbjerg Sejlklub. Redigeret sidst

Privatlivspolitik for Rønbjerg Sejlklub. Redigeret sidst Rønbjerg Sejlklubs dataansvar Privatlivspolitik for Rønbjerg Sejlklub. Redigeret sidst 09-04-2019 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,

Læs mere

Privatlivspolitik for Kulturhusene i Danmark

Privatlivspolitik for Kulturhusene i Danmark 14. maj 2018 Privatlivspolitik for Kulturhusene i Danmark Privatlivspolitik for personer tilknyttet medlemshuse og deltagere ved arrangementer Kulturhusene i Danmarks dataansvar Vi behandler personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik for Korinth I Form

Privatlivspolitik for Korinth I Form Korinth I Forms dataansvar Privatlivspolitik for Korinth I Form 19.11.2018 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine

Læs mere

Privatlivspolitik for Esbjerg Skyttekreds

Privatlivspolitik for Esbjerg Skyttekreds dataansvar Privatlivspolitik for 11-03-2019 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1. [ Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken]

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1. [ Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken] Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 [26.05.2018 Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken] Dauglykke Skytteforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Privatlivspolitik for DcH Aalborg

Privatlivspolitik for DcH Aalborg 1.0 DcH Aalborgs dataansvar for DcH Aalborg Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring

Læs mere

Privatlivspolitik for Athletikklubben Holstebro

Privatlivspolitik for Athletikklubben Holstebro Privatlivspolitik for Athletikklubben Holstebro Athletikklubbens Holstebro s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. [Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken d. 5/6-2018]

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. [Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken d. 5/6-2018] Privatlivspolitik for idrætsforeninger [Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken d. 5/6-2018] Toreby Sundby Gymnastikforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 17 maj 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 17 maj 2018 O-Town Roller Derbys dataansvar Privatlivspolitik for idrætsforeninger 17 maj 2018 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for DBDFS

Privatlivspolitik for DBDFS De Broderlige Danske Forladerskytters dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring

Læs mere

Privatlivspolitik for BBK13

Privatlivspolitik for BBK13 Privatlivspolitik for BBK13 BBK13s dataansvar I denne tekst er BBK13, klubben og foreningen synonymer. BBK13 behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller medlemmerne,

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

Privatlivspolitik for idrætsforeninger Privatlivspolitik for idrætsforeninger 13-06-2018 Allesø GF, håndboldafdeling s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Skælskør Amatør-Sejlklub 23/5-2018

Privatlivspolitik for Skælskør Amatør-Sejlklub 23/5-2018 Privatlivspolitik for Skælskør Amatør-Sejlklub 23/5-2018 Skælskør Amatør-Sejlklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

Privatlivspolitik for idrætsforeninger Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 22.05.2018 Billund Tennisklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Thisted Ro- og Kajakklub. Senest vedtaget på bestyrelsesmøde d. 3. april 2018

Privatlivspolitik for Thisted Ro- og Kajakklub. Senest vedtaget på bestyrelsesmøde d. 3. april 2018 Privatlivspolitik for Thisted Ro- og Kajakklub Senest vedtaget på bestyrelsesmøde d. 3. april 2018 Thisted Ro- og Kajakklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Sønderlundskvarterets Idrætsforenings privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten Privatlivspolitik for idrætsforeninger

Sønderlundskvarterets Idrætsforenings privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten Privatlivspolitik for idrætsforeninger Privatlivspolitik for idrætsforeninger Fredag 25.05.2018 Sønderlundskvarterets Idrætsforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

Privatlivspolitik for idrætsforeninger Privatlivspolitik for idrætsforeninger Sports College Mors s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine

Læs mere

Privatlivspolitik for Møns Motionsklub

Privatlivspolitik for Møns Motionsklub Privatlivspolitik for Møns Motionsklub 20. juni 2018 Møns Motionsklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger august 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger august 2018 Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 1. august 2018 Skamby Boldklub s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for HI Skanderborg Volleyball. Senest ændret

Privatlivspolitik for HI Skanderborg Volleyball. Senest ændret Privatlivspolitik for HI Skanderborg Volleyball Senest ændret 05-08-2018 HI Skanderborg Volleyballs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. 9. oktober 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. 9. oktober 2018 Privatlivspolitik for idrætsforeninger 9. oktober 2018 Faaborg Ski- og Motionsklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1. [Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken]

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1. [Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken] Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 [Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken] [Foreningens navn]s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Privatlivspolitik for Idræt For Alle

Privatlivspolitik for Idræt For Alle Privatlivspolitik for Idræt For Alle Kolding, den 24. maj 2018 Idræt For Alle - dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. Kerteminde d. 25. maj 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. Kerteminde d. 25. maj 2018 Privatlivspolitik for idrætsforeninger Kerteminde d. 25. maj 2018 Kerteminde HKs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger maj 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger maj 2018 Fløng-Hedehusene Fodbolds dataansvar Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 1. maj 2018 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1. November 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1. November 2018 Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 November 2018 Team Gedveds dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for Beder Malling Idrætsforening (BMI) 23. maj 2018

Privatlivspolitik for Beder Malling Idrætsforening (BMI) 23. maj 2018 Privatlivspolitik for Beder Malling Idrætsforening (BMI) 23. maj 2018 Beder Malling Idrætsforening dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller

Læs mere

Osted Idrætsforening

Osted Idrætsforening Osted Idrætsforening Privatlivspolitik for Osted Idrætsforening og dens afdelinger af 25. maj 2018 Osted Idrætsforenings dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Privatlivspolitik for Søløven Svømmeklub

Privatlivspolitik for Søløven Svømmeklub Privatlivspolitik for Søløven Svømmeklub 23-05-2018 Søløven Svømmeklubs dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Viby Musikforening Erik Larsen Blåholmsvej Viby Sj.

Viby Musikforening Erik Larsen Blåholmsvej Viby Sj. Viby Musikforening Erik Larsen Blåholmsvej 6 4130 Viby Sj. Privatlivspolitik for Viby Musikforening 25.Maj 2018 Viby Musikforenings CVR 33235232 dataansvar: Vi behandler personoplysninger og har derfor

Læs mere

Privatlivspolitik for Viby Idrætsforening Fodboldafdeling Senest ajourført 26. juni 2018

Privatlivspolitik for Viby Idrætsforening Fodboldafdeling Senest ajourført 26. juni 2018 Privatlivspolitik for Viby Idrætsforening Fodboldafdeling Senest ajourført 26. juni 2018 Viby Idrætsforenings, fodboldafdelingen, dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne

Læs mere

Privatlivspolitik. for

Privatlivspolitik. for Privatlivspolitik for Stenløse Skytteforening 2018-03-01 Stenløse Skytteforening dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere

Privatlivspolitik for Sønderborg Familie og Firma Sport

Privatlivspolitik for Sønderborg Familie og Firma Sport Privatlivspolitik for Sønderborg Familie og Firma Sport Sønderborg den 1. maj 2018 Sønderborg Familie og Firma Sports dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Kolding Volleyball Klubs privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten Privatlivspolitik for Kolding Volleyball Klub

Kolding Volleyball Klubs privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten Privatlivspolitik for Kolding Volleyball Klub Privatlivspolitik for Kolding Volleyball Klub Kolding Volleyball Klubs dataansvar Pr. 25. maj 2018 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,

Læs mere

Privatlivspolitik for Foreningen Sportcenter Herning a 1/ D. 27/

Privatlivspolitik for Foreningen Sportcenter Herning a 1/ D. 27/ Privatlivspolitik for Foreningen Sportcenter Herning a 1/6 2000 D. 27/11-2018 Foreningen Sportcenter Herning a 1/6 2000s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik,

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 23/5 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 23/5 2018 Privatlivspolitik for idrætsforeninger 23/5 2018 Præstø Sports dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine

Læs mere

Privatlivspolitik for Krogstrup Møllelaug

Privatlivspolitik for Krogstrup Møllelaug Privatlivspolitik for Krogstrup Møllelaug 25-05-2018 Møllelaugets dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik, Helsingør I F Gymnastik og Motion

Privatlivspolitik, Helsingør I F Gymnastik og Motion Privatlivspolitik, Helsingør I F Gymnastik og Motion Revideret: 24. maj 2018 Godkendt af bestyrelsen: 24. maj 2018 HIF Gymnastik og Motion dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget

Læs mere

Privatlivspolitik for Strib Ro- og Kajakklub (SRK) 25. maj 2018

Privatlivspolitik for Strib Ro- og Kajakklub (SRK) 25. maj 2018 Strib Ro- og Kajakklubs dataansvar Privatlivspolitik for Strib Ro- og Kajakklub (SRK) 25. maj 2018 Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger maj 2018

Privatlivspolitik for idrætsforeninger maj 2018 Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 23. maj 2018 Ringe Gymnastikforening, Gymnastikafdelingens dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller

Læs mere

Privatlivspolitik for Koldby-Hørdum Idrætsforening

Privatlivspolitik for Koldby-Hørdum Idrætsforening Privatlivspolitik for Koldby-Hørdum Idrætsforening 17.05.2018 Koldby Hørdum IF s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan

Læs mere