TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI"

Transkript

1 27 TRAFIK ORDBOG LISTE MED UDTRYK & ORD BRUGT I KØRETEORI A Accelerere - At sætte hastigheden hurtigt op. Adfærd - Venlighed over for andre trafikanter, lad dig ikke ophidse, eller provoker andre trafikanter med fagter, horn signal, vis hensyn, og bliv en glad trafikant Advarselstavle - En trekantet tavle med spids opad, tavlen opstilles fra meter før faren. Kan opstilles før med angivelse af undertavle, f.eks 75 meter. Generelt ved møde med advarselstavlerne sæt hastigheden ned. Advarselstrekant - Benyttes ved uheld, opstilles mindst 50 m køretøjet og mindst 100 m på motorveje. Agtpågivenhed - Betyder at man hele tiden skal være på vagt, over for de faretegn som lurer, især i by områder. Akseltryk - Det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel Alkohol - Bland aldrig en cocktail af benzin og alkohol. Andres adfærd - Vis hensyn, lad dig ikke påvirke af andres provokation. Ansvar - Ansvar for bilen påhviler føreren. Ansvar for forsikring og vægtafgift påhviler ejeren. Aquaplaning - Dæk slip det vil sige at dækkene slipper sit tag i asfalten, når der er vand på kørebanen, hvilket medfører risiko for udskridning. B Baklys - Baklys er hvidt og må kun lyse når bilen er i bakgear Bedømmelse - Som ny bilist er det svært at bedømme, afstand, andres hastighed, samt placering. Bil - Motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg. Biler over 3500 kg - Disse køretøjer har mindst 4 baglygter, derved kan de kendes på lang afstand. Bilist - Bilistens vigtigste opgave er at forudse faren, og undgå den. Blinde vinkler - Blinde vinkler forringer førerens udsyn, disse er forskellige fra bil til bil, og især varebiler, lastbiler og busser skal man være særlig opmærksom på. Blinklys - Skal være gult og skal blinke gange i minuttet. Blokvogn - Motordrevet køretøj eller dertil koblet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjer fra registrering, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods. Blænding - Blænding er meget ubehageligt, de fleste biler har et spejl der kan vippes, så man undgår blænding af bagfra kørende. Boligveje - Er især farlige, man skal være særlig opmærksom på kryds og udkørsler. Beboer og børn anser tit vejen for deres legeplads. Bremser - Bilen er forsynet med to bremser en fodbremse og en håndbremse. Bremser ( ABS ) - Blokeringsfri bremser ABS hindre hjulene i at blokerer under bremsning. Bremseforstærker - Kaldet en vakuumforstærker, den forstærker det tryk du træder på bremsen med. Bremselængde - Er den længde bilen køre fra der trædes på bremsen, til bilen holder stille. Busbane - En særlig adskilt bane hvor kun busser må køre.har busbanen pile på til højre eller venstresving, på andre trafikanter også svinge til højre og venstre. Butiksgader - Disse gader er også farlige, som regel med tæt trafik, parkerede biler og travle mennesker

2 Børn - Børn er børn til de er fyldt 15 år.det er derfor dit ansvar hvis børn indblandes i et trafikuheld. C Centrifugalkraft - Centrifugalkraften vil prøve at trække bilen ud af svinget, hvis svinget er skarpt og hastigheden for høj. Cykel - Opfattes tit som noget langsomt, pas på de kan godt være meget hurtige. Cyklistsignal - Et lyssignal for cyklister, pas på cyklisterne respekterer ikke altid deres signal. D Decelererer - At nedsætte hastigheden. Dækmønster - Mindst 1,6 mm dybde overalt, og har stor betydning for bilens vejgreb. Dæktryk - Oppumpningstrykket skal være det tryk som instruktionsbogen anbefaler E Egenvægt - Vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af driftsmidler herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til egenvægten. F Fare - Forudse faren kun derved kan man undgå ulykker. Fare er hvis man med sin kørsel giver nærliggende mulighed for sammenstød eller påkørsel Fartblindhed - Opstår hvis man i længere tid har kørt på f.eks motorvej, eller strækninger uden for tættere bebygget område Fartegenskaber - Forskellige fra personbiler, varebiler, lastbiler, busser, traktor, mc, knallerter 30 km/t, knallert 45/t, og cykler. Fjern bilen - Hvis bilen efter et uheld, motorstop holder til fare og ulempe, skal den straks fjernes, eller skubbes væk fra kørebanen. Fodgængerfelt - Er et felt beregnet til fodgænger, pas især på fodgænger før og efter et fodgængerfelt. Forholdene - Vind, vejr, vej, vogn og vægt, udsyn, trafiktæthed, samt førerens rutine. Forpligtelser - Trafikanter der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse og i muligt hjælp til tilskadekommende. Frigang - Er det stykke man kan træde bremsen ned, uden at den bremser, denne frigang må højst være på 1 cm. Hvis bremsen ikke havde en frigang ville den bremse hele tiden. Færdselsloven - Gælder overalt hvor der færdes almindelig færdsel, hvad enten det er et offentlig eller privat område. Gælder ikke på manøvrebanen eller køretekniks anlæg. Færdselstavler - Trafikanter der med eller uden egen skyld beskadiger færdselstavler o.lign, skal straks bringe afmærkningerne i orden igen, eller kontakte politiet. Færdselsuheld - Er nogen dræbt eller kommet alvorligt til skade, må der ikke ændres ved forholdene eller fjernes spor, som kan være af betydning for opklaring af ulykken. Dog skal køretøjerne flyttes hvis de holder til fare for den øvrige færdsel. Føreren - Er den person som fører køretøjet. G Generhverv - For at generhverve kørekortet igen, skal man op til teoriprøve og køreprøve. Gul kantsten- Gul kanstenslinie fuldoptrukken betyder standsning forbudt.gul punkteret linie, betyder parkering forbudt. Gule linier - Gule linier på kørebanen ses ved vejarbejde, og skal efterkommes før de hvide linier. Gule pile - Gule pile på kørebanen, ses ved vejarbejde og skal efterkommes før de hvide pile. Gående - Gående som benytter kørebanen, skal helt gå mod færdselsretningen, pas derfor godt på i lygtetændingstiden. Gågade - En særlig anlagt gade som hovedsagelig kun benyttes af gående, indkørsel kan dog ske hvis tavler tillader dette. H Hastighed - Generelle hastigheder betyder ikke at man skal køre og 130 km/t, men er max.hastigheder hvis forholdene tillader det.

3 Havariblink - Skal kunne aktiverer alle bilens lygter, benyttes hvis køretøjer er havareret så det holder til fare og ulempe, smat ved kødannelser. Hellefyr - Er en gul helle midt på kørebanen, skal altid passereres højre om, dvs at hellen skal være på førerens venstre side. Hensynsfuldt - Betyder at vise hensyn, og give afkald på en evt. ret til at køre frem. Heste - Ryttere, på kørebanen er en særlig fare, sæt hastigheden ned, hold afstand, brug ikke hornsignal. Hornsignal - Er bilens advarselssignal og må benyttes hvis en privat person skal køre som udrykningskøretøj. Inden 24 timer skal en sådan kørsel meldes til politiet Hvid dug - Skal anvendes i forbindelse med hornsignal ved udryknings kørsel af privat personer. Hølæs - Må være op til 3,30 m bred det er stort om omfangsrigt, pas på ved overhaling. Ved møde træk til højre, evt. stop helt op. I Isslag - Is på vejen. Er meget farligt, kør forsigtigt K Kantlinie, Bred - En hvid bred ubrudt eller punkteret linie, som begrænser den del af kørebanen der beregnes til den kørende trafik. Bred kantlinie må kun overskrides ved standsning eller ved svingning bort fra vejen. Kan dog overskrides ved overhaling af venstresvingende, hvis der til højre ikke er en cykelsti, busbane eller ligende. Kantlinie, Smal - En hvid ubrudt linie smal eller punkteret angiver at det er tilladt at krydse linien. Katastrofe blink - Se under havariblink. Knallert - To eller trehjulet køretøj med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50cm3, eller med elmotor og med konstruktiv bestemt maksimal hastighed på højst 45 km/t. Kombinations Bane - Er en bane på motorvej, hvor til og frakørsel på motorvejen sker i samme bane, her gælder reglen om vognbaneskift. Kontrollerende - Skal man op til en kontrollerende prøve, skal man op til teoriprøve og køreprøve. Kreaturer - Selv om en bil er forsynet med en kofanger er det klogt at sætte hastigheden ned ved Risiko for møde med kreaturer eller krydsende kreaturer Krybespor - Særlig vognbane, som med færdselstavler anvises for langsomtkørende færdsel. Forlades ved reglen om vognbaneskift, (uden fare eller unødig ulempe). Kryds - Firebenet kryds, T kryds,y kryds, vejforgrening, rundkørsel Kryds regulering - Politi, lyskryds, rundkørsel, ubetinget vigepligt, samt højre vigepligt. Kørebane - Den del af vejen, der er bestemt for den kørende trafik, herunder dog ikke cykelsti, eller ridesti. Reglerne om færdsel på kørebanen gælder også for færdsel på cykelsti og ridesti. Kørebanestriber - Anvendes til at opdele kørebanen i vognbaner. Kørebanestriber er hvide og findes som vognbanelinier, varslingslinier, spærrelinier, spærreflader og er en uvurderlig hjælp til trafikanterne for korrekt placering ved forskellige manøvre, ligeudkørsel,overhaling, svingning m.v. Kørekort - Gælder normalt til man bliver 70 år. Køretøj - Indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner. Færdselsreglerne for kørende gælder, i den udstrækning de kan anvendes, også for ridende samt dem, der fører heste eller driver kreaturer Køretøjets bredde - Bil må være op til 2,55 m. bred. Køretøjets højde - Bil må være op til 4 m høj Køretøjets længde - En personbil må være op til 12 m. lang. Vogntog op til 18 m. lang Kørselsforbud - Nyuddannet bilister har kørekortet på prøve i 3 år. Politiet kan hvis en person ikke opfylder færdselslovens betingelser kræve en ny teori og køreprøve. L Leg m.v. - Ingen må springe af eller på et køretøj der er i bevægelse. Slæde trækvogn eller lignende må ikke hænges efter et køretøj. Den, der løber på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende, må ikke trækkes af køretøj.

4 Legeområde - Et område som er udlagt til at børn og voksne må lege på kørebanen se tavle E 51. Ligeudkørsel - Se langt frem under ligeudkørsel, mange er tilbøjelige til at se ned foran bilen, hvilket gør styringen ustabil og til tider slingrende. Lygtetændingstid - Lygtetændingstid er fra solen går ned til den står op, Uden for lygtetændingstiden skal biler, Mc og knallerter have lys på Længde afmærkninger - Vognbanelinier, varslingslinjer, spærrelinier, og kantlinier. M Manøvreegenskaber - Manøvreegenskaber er forskelligt fra køretøj til køretøj. Det er derfor vigtigt at forudse de vanskeligheder andre trafikanter har pga deres køretøj kan have i bestemte situationer. Medicin - Trafikfarlig medicin er som regel afmærket med en rød advarselstrekant. Indtag aldrig medicin fra anden hånd som du ikke kender. Midterrabat - Er en rabat på midten af kørebanen, hvor man kan holde hvis man skal krydse en flere sporet vej. Motorcykel - Motorkøretøj på 2 hjul, med eller uden sidevogn, og motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt ikke overstiger 400 kg. Motordrevet køretøj - Køretøj der er forsynet med motor som drivkraft. For kørestole som er konstrueret til en hastighed af højst 15 km/t og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed, gælder bestemmelserne om cykel, hvor intet andet er bestemt. Motordrevet køretøjer inddeles i motorkøretøj, traktor, motorredskab, og knallert. Motorkøretøj - Motordrevet køretøj, der hovedsagelig er indrettet til selvstændig at benyttes til personbefordring eller godstransport. Knallert anses dog ikke som motorkøretøj. Motordrevet køretøj som er indrettet til at trække anet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af over 40 km/t, og motordrevet køretøj, som er indrettet til anden formål, og som er konstrueret til en hastighed af over 30 km/t, anses ligeledes for motorkøretøj. Motorkøretøjer inddeles i bil og motorcykel. Motorredskab - Motordrevet køretøj, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km /t, og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres af gående, anses som motorredskab. Motorstop - Her skal køretøjet straks flyttes hvis det holder og er til fare og ulempe for den øvrige trafik Motortrafikvej - Vej som er forbeholdt færdsel med motorkøretøjer, og som er indregistreret til at køre over 40 km/t. Motorvej - Vej, som er forbeholdt færdsel med motorkøretøjer, og som er indregistreret til at køre over 40 km/t. N Nødspor - Findes på motorveje, og må kun benyttes hvis køretøjet har motorstop. Nødtelefon - Findes på motorveje, og kan benyttes hvis man har motorstop, eller der er sket en ulykke. O Overhalingsblink - Er fjernlyset, som kan benyttes til at fortælle forankørende at man vil overhale, kan også benyttes til at gøre en forankørende opmærksom på, at trække længere til højre på kørebanen. P P-skive - P-skiven bruges til at vise det tidspunkt hvor parkeringen begynder.p-skiven stilles frem til først følgende kvarter. Man må ikke, hvis man skal bruge mere tid, rette på skiven. Paragraf 77 eftersyn - Politiet kan til enhver tid standse et køretøj og lade føreren og køretøjet undersøge. Opfylder køretøjet ikke bestemmelserne, kan det indkaldes til senere kontrol, Såfremt køretøjet er til fare for færdselssikkerheden, kan dets nummerplader fjernes. Parkering - Enhver frivillig hensætning af køretøjet, der vare over 3 min. medmindre det skyldes af eller påstigning af passagerer, eller af og pålæsning af gods. Parkeringszone - Et område med tidsbegrænset parkering, som angives på tavlerne.

5 Pileafmærkninger - Er normalt hvide, men kan også være gule, hvis der er tale om vejarbejde, så er det de gule linier man retter sig efter. Påhængskøretøj - Køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af andet køretøj. Påhængskøretøj inddeles i påhængsvogn, sættervogn og påhængsredskab. Påhængsredskab - Andet påhængskøretøj, end påhængsvogn og sættervogn. Campingvogn anses som påhængsredskab. Påhængsvogn - Påhængskøretøj, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, sættervogn dog undtaget. R Reaktionslængde - Er den vejlængde bilen køre i reaktionstiden. Reaktionstid - Er den tid der går fra man ser en fare, til bremsen aktiveres, normalt 1 sekund. Repetitions Signal - Bruges visse steder i stedet for grønt pilesignal. Det orienterer venstresvingende trafik om, hvilken farve lys den modkørende trafik har. Repetitions Signalet viser kun gult og rødt lys, ved rødt lys kan svingning således ske uden fare for modkørende. Rundkørsel - En ensrettet krum vej, med ubetinget vigepligt ved indkørsel, kan i nogle tilfælde være lysreguleret. S Sammenfletning - Gælder reglen for gensidigt hensyn. Sidevogn - Et-hjulet køretøj, der kobles til siden af et tohjulet køretøj, og som hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods. Slalomkørsel - Vil sige at man skifter vognbane hele tiden, for at komme hurtigere frem. Dette er forbudt Sporarealer - F.eks på havnekaj, man skal være opmærksom på tog. Ved standsning på sporerne skal føreren uopfordret fjerne køretøjet hvis et tog skal passere. Parkering skal ske i mindst 2 meters afstand fra sporene. Spærreflade - En spærreflade påmalet kørebanen og skal passeres til samme side som stregerne hælder. Det er forbudt at standse på spærreflader. Spærrelinie - En hvid fuldt optrukken linie, der spærre for overskridelse af linien. Stoplinie - Hvid linie på tværs af kørebanen, der angiver hvor man skal standse, hvis der er noget at standse for. Stoplinier anvendes sammen med stoptavlen og før jernbaneoverkørsler. Styreegenskaber - Et køretøjs styreegenskaber er bestemt af dets styrevillighed, dets retningsstabilitet og følsomhed over for sidevind. Synsfelt - Holder man stille og ser lige ud er ens synsfelt, uden hoveddrejning 180 grader, hvilket vil sige, at man kan se næsten al bevægelse ude til siderne. Særlig køreundervisning - Kræves 7 teorilektioner og 8 kørelektioner, hos en kørelærer. Sættervogn - Påhængskøretøj, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og som kobles til det trækkende køretøj således, at køretøjet eller dets last delvis hviler på det trækkende køretøj. T T-mærker - Anvendes på motorveje til måling af hastighed fra luften. Tilkørselsbaner - Anvendes hovedsagelig ved indkørsel på motorvej. Totalvægt - Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last ( faktisk totalvægt) eller den ved registreringen eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last ( tilladte totalvægt ). Trafikant - Enhver der færdes eller i øvrigt opholder sig på vej eller i køretøj på vej. Traktor - Motordrevet køretøj, som hovedsagelig er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km/t. Træthed - Man må ikke føre et køretøj hvis, man er så træt at man ikke kan gøre det på fuldt betryggende måde. Tættere bebygget område - Område, hvis grænser tilkendegives ved særlig afmærkning.

6 U U-vending - Må man foretage i alle kryds, medmindre taveln for u-vending er opstillet. Ulempe - Herved forstås, at man ikke med sin kørsel, for en anden trafikant til at gøre noget, som han/ hun ikke ville have gjort, hvis ikke vi var der. Unødig ulempe - Herved forstås, at man godt må være lidt til ulempe hvis bare det er nødvendigt. V Varslingslinie - Hvide punkteret linier midt på kørebanen, og som varsler vejsving, vejkryds, og spærrelinier. Vej - Vejen er fra grøftekant til grøftekant, eller fra husmur til husmur. Vejen kan så opdeles i kørebaner og vognbaner.gade, cykelsti, fortov. Plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten det er offentlig eller privat. Vejkryds - Vejkryds, vejforgrening, eller vejudmunding. Vending - En vending skal altid ske forlæns til venstre. Vigelinier - Hajtænder som betyder Ubetinget vigepligt. Vigepligtstavle - Trekant på spidsen og betyder ubetinget vigepligt. Vognbanelinier - Hvide punkteret linier, som opdeler kørebanen i vognbaner Vognbanepile - Hvide pile afmærkninger på kørebanen, kan også være gule, ved vejarbejde. Vognbaner - Enhver af de baner, i hvilken kørebanen kan deles, og som hver er tilstrækkelig bred til at kunne benyttes af en række køretøjer på 4 hjul. Ca. 3 meter bred. Vognbaneskift - Ved vognbaneskift, må man ikke være til fare og unødig ulempe.

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds... 7-36 A 11 Farligt vejkryds... 7-54 A 16 Rundkørsel... 7-51 A 17 Fodgængerfelt... 7-9 A 17 Fodgængerfelt... 7-19 A 17 Fodgængerfelt med undertavle Gågade... 7-32

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov Lovbekendtgørelse 2012-11-09 nr. 1055 Færdselslov (*) som ændret ved L 2012-12-18 nr. 1241, L 2012-12-18 nr. 1246, L 2012-12-23 nr. 1389, L 2013-06-12 nr. 626, L 2013-06-12 nr. 627, L 2013-06-12 nr. 630

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 38 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2015-4380 Senere ændringer

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle Færdselstavler Oplysningstavler Ophængt pilafmærkning E 92 Teksttavle Præcisering af tilladte tavletyper som variable tavler står i bilag 1 Vognbaner ved kryds E 16 Vognbaneforløb/-skift A 43 bruges ikke

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne Dato 1. november 2018 Sagsbehandler Pia Brix Mail pbx@vd.dk Telefon +45 7244 3486 Dokument 18/15242-18 Side 1/14 Udkast til Bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne I bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

E-Teoribog SØERNES TRAFIKSKOLE SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )

E-Teoribog SØERNES TRAFIKSKOLE SØERNES TRAFIKSKOLE. (V ) SØERNES TRAFIKSKOLE E-Teoribog Denne teoribog er rettighedsbeskyttet og må ikke kopieres eller bruges til noget formål uden forudgående tilladelse fra Søernes Trafikskoles ledelse. SIDE 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

E-Teoribog. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )! SIDE 1

E-Teoribog. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V )! SIDE 1 E-Teoribog. Denne teoribog er rettighedsbeskyttet og må ikke kopieres eller bruges til noget formål uden forudgående tilladelse fra Søernes Trafikskoles ledelse. SØERNES TRAFIKSKOLE. (V 2.0-2013)! SIDE

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Oversigt over parkeringsforseelser

Oversigt over parkeringsforseelser 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle, der betyder

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter.

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter. guide 2014 2 København er cyklernes by At cykle er sundt, det er godt for miljøet og så giver cyklisterne København en unik identitet, som sætter vores hovedstad på verdenskortet. Vi er stolte af vores

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler Perioden 2012 2016 Ændringerne afspejler, hvordan trafikken og gadebilledet ændrer sig i takt med udviklingen. Vejafmærkning Variable færdselstavler

Læs mere

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70 Storhaven 2-00 Vejle tlf. 75 20 88 - fax. 75 22 A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt 125 1 A 16 Rundkørsel 1 A 17 Fodgængerfelt 1 A 18 Modkørende færdsel 125 125 1 A

Læs mere

Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t

Kørekort til dig. Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t 1 Hastighedsgrænser Inden for tættere bebygget område: 50 km/t Uden for tættere bebygget område: 80 km/t Motortrafikvej 80 km/t Motorvej 130 km/t Hvem må køre hvor hurtigt? Bus: Lastbil: Bil med påhæng:

Læs mere

På cykeltur med klassen. Lærervejledning

På cykeltur med klassen. Lærervejledning På cykeltur med klassen Lærervejledning 1 På cykeltur med klassen Lærervejledning På cykeltur med klassen er et elevhæfte til færdselsundervisning i 2. eller 3. klasse. Tanken er, at eleverne løser opgaverne

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Good luck. En rød fejl anses som meget alvorlig fejl og her skal du bare have den ene fejl. To fejl af de gule, der anses som "alvorlig fejl"

Good luck. En rød fejl anses som meget alvorlig fejl og her skal du bare have den ene fejl. To fejl af de gule, der anses som alvorlig fejl Fejl du kan/skal have begået for at den sagkyndige siger ikke bestået : Bare rolig alle de her ting har vi gennemgået mange mange mange gange i løbet af timerne. Det vigtige er at du er bevidst om hvad

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere