Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007"

Transkript

1 1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 77 / 27% 184 / 64% 21 / 7% 6 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 73 / 25% 161 / 56% 50 / 17% 4 / 1% Hvor tit... Altid For det meste Ikke så tit Meget sjældent eller aldrig..glæder du dig til at komme i skole?..glæder du dig til at se dine klassekammerater? 40 / 14% 176 / 61% 55 / 19% 17 / 6% 195 / 68% 78 / 27% 11 / 4% 4 / 1% Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for den klasse du går i? 160 / 56% 108 / 38% 15 / 5% 5 / 2% Ja, meget tryg Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Føler du dig tryg i klassen? 131 / 45% 130 / 45% 20 / 7% 7 / 2%

2 2 Kan du lide dine kammerater i klassen? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 100 / 35% 162 / 56% 24 / 8% 2 / 1% Ja, tit Engang imellem Sjældent Aldrig Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? 138 / 48% 116 / 40% 23 / 8% 11 / 4% Klassen og kammeraterne Ingen En enkelt 2-5 Mere end 5 Hvor mange venner har du i din klasse? Hvor mange fra din klasse tror du ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? 3 / 1% 7 / 2% 45 / 16% 233 / 81% 3 / 1% 14 / 5% 116 / 40% 155 / 54% 23 / 8% 104 / 36% 127 / 44% 34 / 12%

3 3 Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? Ja, altid Ja, for det meste Engang imellem Sjældent eller aldrig 86 / 30% 163 / 57% 30 / 10% 9 / 3% 8 / 3% 17 / 6% 73 / 25% 190 / 66% 20 / 7% 42 / 15% 176 / 61% 50 / 17% Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 158 / 55% 129 / 45% 0 / 0% 1 / 0% Ja Nej Ved ikke Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? 225 / 78% 24 / 8% 39 / 14% Hvem har lavet disse regler? Eleverne og klasselæreren Eleverne alene Klasselæreren alene Ved ikke 193 / 86% 6 / 3% 15 / 7% 11 / 5%

4 4 Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? Ja, altid Ja, for det meste Engang imellem Sjældent eller aldrig 60 / 27% 144 / 64% 20 / 9% 1 / 0% Hvor tit oplever du, at elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer? Hver dag Næsten hver dag Engang imellem Sjældent eller aldrig 19 / 8% 60 / 27% 124 / 55% 22 / 10%

5 5 Mobning Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra din egen klasse? Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra en anden klasse? Har du inden for de sidste 2 måneder været med til at mobbe en eller flere andre elever? 11 / 4% 9 / 3% 29 / 10% 239 / 83% 1 / 0% 10 / 3% 26 / 9% 251 / 87% 2 / 1% 11 / 4% 26 / 9% 249 / 86%

6 6 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Har du inden for de sidste 2 måneder selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobning af en elev? Har du inden for de sidste 2 måneder haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det ikke? 8 / 3% 34 / 12% 66 / 23% 180 / 63% 12 / 4% 44 / 15% 81 / 28% 151 / 52% Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke 204 / 71% 65 / 23% 12 / 4% 7 / 2% 57 / 20% 170 / 59% 49 / 17% 12 / 4%

7 7 Synes du, at der er mobning i din klasse? Rigtig meget Meget Hverken meget eller lidt Lidt Meget lidt eller slet ikke 8 / 3% 7 / 2% 49 / 17% 66 / 23% 158 / 55% Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) Øgenavne/grimme ord 104 / 80% Hånlige kommentarer 55 / 42% Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 55 / 42% Fysiske angreb (fx skub, slag, spark) 52 / 40% Ubehagelige SMS'er 29 / 22% Andet 59 / 45% Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) I klasseværelset 87 / 67% På gangen 68 / 52% I skolegården 71 / 55% På toiletterne 3 / 2% I aulaen (eller andre fællesrum) 10 / 8% På vej til skole 4 / 3% På vej hjem fra skole 8 / 6% Andre steder 48 / 37% Det ved jeg ikke 33 / 25%

8 8 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? 3 / 1% 11 / 4% 21 / 7% 253 / 88% Ja Nej Ved ikke Har din skole regler mod mobning? 207 / 72% 8 / 3% 73 / 25%

9 9 Konflikter Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? Meget tit Engang imellem Ikke ret tit Meget sjældent eller aldrig 49 / 17% 132 / 46% 80 / 28% 27 / 9% Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 164 / 63% Det er konflikter på tværs af klasser 90 / 34% Det er konflikter mellem pigerne 158 / 61% Det er konflikter mellem drengene 105 / 40% Det er konflikter mellem piger og drenge 127 / 49% Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 93 / 36% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 53 / 20% Det er konflikter mellem elever og lærere 55 / 21% Hvad ser du som årsager til konflikterne på skolen? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 138 / 53% Sladder/rygter 150 / 57% Grimt sprog 157 / 60% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 113 / 43% Forskellighed 70 / 27% Mangel på respekt for hinanden 130 / 50% Andet 103 / 39%

10 10 Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? Meget tit Engang imellem Ikke ret tit Meget sjældent eller aldrig 11 / 4% 58 / 20% 98 / 34% 121 / 42% Hvad er det for nogle konflikter, du er en del af? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 106 / 63% Det er konflikter på tværs af klasser 33 / 20% Det er konflikter mellem mig og en anden elev 90 / 54% Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 52 / 31% Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 46 / 28% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 23 / 14% Det er konflikter mellem mig og lærerne 21 / 13% Hvad ser du som årsager til de konflikter, du er en del af? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 103 / 62% Sladder/rygter 81 / 49% Grimt sprog 80 / 48% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 46 / 28% Forskellighed 44 / 26% Mangel på respekt for hinanden 66 / 40% Andet 58 / 35%

11 11 Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? Ja, tit Ja, engang imellem Ikke ret tit Meget sjældent eller aldrig 16 / 6% 61 / 21% 82 / 28% 129 / 45% 95 / 33% 114 / 40% 52 / 18% 27 / 9% 84 / 29% 134 / 47% 49 / 17% 21 / 7% Klasselæreren Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller lidt Nej, kun lidt Nej, slet ikke 93 / 32% 113 / 39% 53 / 18% 19 / 7% 10 / 3% 183 / 64% 62 / 22% 31 / 11% 8 / 3% 4 / 1%

12 12 Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent eller aldrig 54 / 19% 102 / 35% 113 / 39% 19 / 7% 64 / 22% 91 / 32% 113 / 39% 20 / 7% Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent eller aldrig Nej, for jeg har ingen problemer 19 / 7% 39 / 14% 104 / 36% 57 / 20% 69 / 24% 9 / 3% 8 / 3% 48 / 17% 123 / 43% 100 / 35% Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? Ja, helt bestemt Måske Det tror jeg ikke Nej, slet ikke Ved ikke 140 / 49% 98 / 34% 18 / 6% 9 / 3% 23 / 8%

13 13 Timerne og undervisningen Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? Jeg er en af de bedste Der er nogle få, som er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Det er meget forskelligt fra fag til fag Ved ikke 45 / 16% 100 / 35% 41 / 14% 70 / 24% 32 / 11% 41 / 14% 98 / 34% 38 / 13% 39 / 14% 72 / 25% Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent Aldrig Keder du dig i timerne? Får du ros af lærerne for dit arbejde? Arbejder du sammen med andre om opgaver? Arbejder I praktisk eller kreativt (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.)? 31 / 11% 39 / 14% 143 / 50% 65 / 23% 10 / 3% 36 / 13% 86 / 30% 133 / 46% 25 / 9% 8 / 3% 47 / 16% 106 / 37% 111 / 39% 16 / 6% 8 / 3% 14 / 5% 55 / 19% 128 / 44% 73 / 25% 18 / 6%

14 14 For store krav Passende krav For små krav Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? 39 / 14% 230 / 80% 19 / 7% Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Synes du, at du lærer noget i skolen? Ja, altid Ja, for det meste Sommetider Sjældent Aldrig 23 / 8% 92 / 32% 115 / 40% 41 / 14% 17 / 6% 4 / 1% 12 / 4% 107 / 37% 127 / 44% 38 / 13% 1 / 0% 30 / 10% 146 / 51% 83 / 29% 28 / 10% 106 / 37% 138 / 48% 29 / 10% 10 / 3% 5 / 2%

15 15 Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) Når det er læreren, der underviser os 204 / 71% Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 193 / 67% Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 43 / 15% Når vi arbejder hver for sig 153 / 53% Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) 123 / 43% Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag 167 / 58% Andet 105 / 36% Stress For mange Passende For få Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? 92 / 32% 193 / 67% 3 / 1% Føler du dig stresset på grund af dine lektier? Ja, altid Ja, for det meste Sommetider Sjældent eller aldrig 27 / 9% 47 / 16% 143 / 50% 71 / 25% Ja Nej Har du fritidsjob? 100 / 35% 188 / 65%

16 16 Hvor mange timer arbejder du om ugen? 1-3 timer pr. uge 3-6 timer pr uge 6-9 timer pr. uge 10 timer eller mere pr. uge 36 / 36% 28 / 28% 22 / 22% 14 / 14% Ja, mange Ja, nogle Ikke ret mange Nej, ingen Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? 31 / 11% 163 / 57% 74 / 26% 19 / 7% Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? Mindre end ½ time hver dag ½-1 time om dagen 1-2 timer om dagen Mere end 2 timer hver dag 75 / 39% 90 / 46% 27 / 14% 2 / 1% Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter? Ingen eller flere 43 / 15% 50 / 17% 53 / 18% 62 / 22% 42 / 15% 37 / 13% Synes du, at du har for meget at se til? Ja, altid Ja, for det meste Sommetider Sjældent eller aldrig 22 / 8% 48 / 17% 167 / 58% 50 / 17%

17 17 Rammer 1 Hvad synes du om... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? - indretningen af grupperum eller steder til gruppearbejde? - skolens faglokaler? - adgang til PC'ere? - muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? - toiletforholdene på skolen? - antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? - skolens legeplads? 50 / 17% 145 / 51% 90 / 31% 1 / 0% 76 / 27% 122 / 43% 85 / 30% 3 / 1% 71 / 25% 136 / 48% 71 / 25% 8 / 3% 76 / 27% 115 / 40% 75 / 26% 20 / 7% 54 / 19% 116 / 41% 71 / 25% 45 / 16% 100 / 35% 107 / 37% 67 / 23% 12 / 4% 180 / 63% 77 / 27% 25 / 9% 4 / 1% 68 / 24% 129 / 45% 72 / 25% 17 / 6% 27 / 9% 79 / 28% 170 / 59% 10 / 3% 47 / 16% 117 / 41% 97 / 34% 25 / 9% 115 / 40% 123 / 43% 35 / 12% 13 / 5% - skolegården? 121 / 42% 124 / 43% 34 / 12% 7 / 2% - skolens boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder? 157 / 55% 98 / 34% 26 / 9% 5 / 2%

18 18 Hvad er dit indtryk af... - jeres fælles indendørs opholdsarealer (fx aula og andre fællesrum)? - skolens gangarealer? - skolens kantine? - skolens idrætslokale eller hal? - jeres udearealer (fx hyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? Det er et godt/rart sted at være Det er hverken godt eller dårligt Det er et trist/kedeligt sted at være Ved ikke/findes ikke 84 / 29% 130 / 45% 40 / 14% 32 / 11% 91 / 32% 136 / 48% 51 / 18% 8 / 3% 58 / 20% 70 / 24% 29 / 10% 129 / 45% 138 / 48% 111 / 39% 26 / 9% 11 / 4% 84 / 29% 103 / 36% 37 / 13% 62 / 22% Hvordan vurderer du... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden - vedligeholdelsen af skolen? - farverne på væggene? - udsmykningen (planter, billeder osv.)? 75 / 26% 169 / 59% 42 / 15% 59 / 21% 153 / 53% 74 / 26% 55 / 19% 123 / 43% 108 / 38%

19 19 Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ikke ret meget Nej, slet ikke Ved ikke 29 / 10% 80 / 28% 91 / 32% 51 / 18% 35 / 12% 32 / 11% 89 / 31% 71 / 25% 46 / 16% 48 / 17% Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? Spændende 90 / 32% Grim 107 / 38% Hyggelig 123 / 43% Kold 115 / 40% Trist 91 / 32% Velholdt 69 / 24% Kedelig 135 / 47% Lys 106 / 37% Nedslidt 137 / 48% Mørk 68 / 24% Pæn 77 / 27% Indbydende 63 / 22% Upersonlig 80 / 28%

20 20 Aktivitetsmuligheder Hvor tit er du fysisk aktiv (bevæger dig, klatrer, løber osv.) i frikvarteret? Hvor tit er du fysisk aktiv i de timer, hvor der ikke står gymnastik eller svømning på skemaet? Meget tit Tit Af og til Sjældent eller aldrig 94 / 33% 75 / 26% 86 / 30% 30 / 11% 25 / 9% 66 / 23% 134 / 47% 60 / 21% Ja, mange Ja, en del Ikke ret mange Nej, næsten ingen Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter udendørs? Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter indendørs? 71 / 25% 144 / 51% 57 / 20% 13 / 5% 36 / 13% 83 / 29% 113 / 40% 53 / 19%

21 21 Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden: Helt i orden Mindre problemer Ikke i orden - mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? - stolene, du sidder på? - mulighederne for at kunne indstille din stol? - mulighederne for at kunne indstille dit bord? - lyset til at kunne se at læse og skrive? - mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? 168 / 59% 96 / 34% 21 / 7% 141 / 49% 82 / 29% 62 / 22% 159 / 56% 63 / 22% 63 / 22% 118 / 41% 115 / 40% 52 / 18% 213 / 75% 63 / 22% 9 / 3% 207 / 73% 64 / 22% 14 / 5%

22 22 Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: Hver dag Næsten hver dag Af og til Sjældent eller aldrig Træk i klasselokalet For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? 26 / 9% 42 / 15% 141 / 49% 76 / 27% 37 / 13% 75 / 26% 129 / 45% 44 / 15% Larm og støj 64 / 22% 102 / 36% 98 / 34% 21 / 7% For skarpt dagslys For lidt dagslys 17 / 6% 37 / 13% 127 / 45% 104 / 36% 26 / 9% 34 / 12% 121 / 42% 104 / 36% Rod 38 / 13% 68 / 24% 120 / 42% 59 / 21% Dårlig lugt 31 / 11% 41 / 14% 115 / 40% 98 / 34% Rengøring 77 / 27% 74 / 26% 84 / 29% 50 / 18% Ventilation og udluftning 46 / 16% 65 / 23% 109 / 38% 65 / 23% Sikkerhed Ja Nej Ved ikke Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? 77 / 27% 157 / 55% 51 / 18%

23 23 Ja, flere gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang Nej Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? 26 / 9% 60 / 21% 57 / 20% 142 / 50% Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser) Indendørs 58 / 41% Udendørs 110 / 77% I forbindelse med undervisningen 20 / 14% I frikvarteret 118 / 83% Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? Det var alvorligt Det var lidt alvorligt Det var ikke noget særligt 17 / 12% 45 / 31% 81 / 57% Kost og rygning Hvor tit spiser du morgenmad? Hver dag Næsten hver dag Af og til Sjældent eller aldrig 192 / 68% 40 / 14% 28 / 10% 24 / 8% Hvor tit har du mad med i skole? Hver dag Næsten hver dag Af og til Sjældent eller aldrig 120 / 42% 80 / 28% 35 / 12% 49 / 17%

24 24 Ja Nej Ved ikke Har du mulighed for at opbevare din madpakke i et køleskab? Når du ikke har mad med, kan du så købe mad på skolen? 58 / 20% 199 / 70% 26 / 9% 259 / 92% 18 / 6% 6 / 2% Ja Nej Sommetider Ryger du? Føler du dig generet af rygning på skolen? 17 / 6% 257 / 91% 9 / 3% 59 / 21% 185 / 65% 39 / 14%

25 25 Helbred og velbefindende Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvordan synes du, at dit helbred er? 135 / 48% 126 / 45% 18 / 6% 4 / 1% Hvor tit har du... - hovedpine? Hver dag eller næsten hver dag 17 / 6% - mavepine? 9 / 3% - feber? 3 / 1% - problemer med astma og/eller allergi? 11 / 4% En eller flere gange om ugen 35 / 12% 32 / 11% 12 / 4% 18 / 6% En eller flere gange om måneden 70 / 25% 67 / 24% 22 / 8% 18 / 6% - problemer med eksem/udslæt? 9 / 3% 7 / 2% 16 / 6% - ondt i nakke, ryg eller skuldre? - smerter andre steder i kroppen? 30 / 11% 13 / 5% 33 / 12% 22 / 8% 45 / 16% 43 / 15% - andre helbredsproblemer? 5 / 2% 7 / 2% 19 / 7% En eller flere gange i løbet af et halvt år 63 / 22% 68 / 24% 82 / 29% 30 / 11% 34 / 12% 66 / 23% 55 / 19% 43 / 15% Sjældent eller aldrig 98 / 35% 107 / 38% 164 / 58% 206 / 73% 217 / 77% 109 / 39% 150 / 53% 209 / 74%

26 26 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du været i rigtig godt humør? - har du følt dig godt tilpas? Hele tiden 73 / 26% 90 / 32% Det meste af tiden 162 / 57% 137 / 48% - har du været ked af det? 7 / 2% 24 / 8% En del af tiden 30 / 11% 36 / 13% 31 / 11% - har du følt dig ensom? 8 / 3% 13 / 5% 19 / 7% - har du følt dig træt og uoplagt? 11 / 4% 25 / 9% - har du haft svært ved at koncentrere dig i længere tid ad gangen? 15 / 5% 25 / 9% 43 / 15% 43 / 15% Kun lidt af tiden Slet ikke 12 / 4% 6 / 2% 12 / 4% 8 / 3% 114 / 40% 72 / 25% 109 / 39% 103 / 36% 107 / 38% 171 / 60% 95 / 34% 97 / 34%

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse.

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse. Stor gruppe. 2007 Undervisningsmiljø undersøgelse. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 2 / 15% 10 / 77% 1 / 8% 0 / 0% Ja, dem alle

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 12 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 30 / 45% 33 / 50% 3 / 5% 0 / 0% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5%

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet 23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2010 Hold: 5. klasse 2010, 6. klasse 2010 Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' på Østervangskolen 2009 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a M, K 9b Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin (4. - 8. årgang)' 2009 4Å, 5Å, 6Å, 7Å, 8Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole?

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin Undervisningsmiljøundersøgelse for 3. 6. klassetrin Vadehavsskolen maj 2010. 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 bakkeskolen 7.a, bakkeskolen 7.b, bakkeskolen 7.c, bakkeskolen 8. a, bakkeskolen 8.b, bakkeskolen 9.c, bakkeskolen 10.a M, K Ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. December 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Svarfordelingsrapport: mellemtrin

Svarfordelingsrapport: mellemtrin Rapporten er lavet d.07-0-204 Svarfordelingsrapport: mellemtrin 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Målsætningsdato: Startdato: 07-07-203 Slutdato: 07-0-204 Denne rapport: Mellemtrin

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 1. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen. Termometertal fra skoleåret

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen. Termometertal fra skoleåret Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen Termometertal fra skoleåret 2009-2010 2009 2010 1 Termometertal fra skoleåret 2009-2010 3 Generel tilfredshed, 0.-3. klasse 4 Generel tilfredshed, 4.-10.

Læs mere

Rapporten er oprettet d Elever Husby Efterskole

Rapporten er oprettet d Elever Husby Efterskole Rapporten er oprettet d. 27-02-208 Elever 208 02 Definitioner Skabelon: Distribution report Områder: APV Undersøgelse: Elevundersøgelse 208 Denne rapport: - (NEM APV gammel gruppe) Default Department Afdelinger

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 14 / 26% 31 / 57% 8 / 15% 1 / 2% 10 / 19% 28 / 52% 15 / 28% 1 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 14 / 26% 31 / 57% 8 / 15% 1 / 2% 10 / 19% 28 / 52% 15 / 28% 1 / 2% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 14 / 6% 31 / 57% 8 / 15% 1 / % Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. september 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 26. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere