T-celle terapi i kombination med peginterferon til patienter med metastatisk malignt melanom. CVK Rikke Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T-celle terapi i kombination med peginterferon til patienter med metastatisk malignt melanom. CVK Rikke Andersen"

Transkript

1 Forkortelser: CVK = National Videnskabsetisk Komité (NVK) = De Videnskabsetiske Komiteer for Region ovedstaden J = Den Videnskabsetiske Komité for Region jælland N = Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland = De Videnskabsetiske Komiteer for Region idtjylland = De Videnskabsetiske Komiteer for Region yddanmark Godkendte projekter Periode: Antal projekter: 277 Dato Projekttitel Komite(er) Forsøgsansvarlig Videnskabeligt forsøg til behandling af modermærkekræft med spredning med T-celle terapi i kombination med vemurafenib CVK Troels olz Borch T-celle terapi i kombination med peginterferon til patienter med metastatisk malignt melanom. CVK Rikke Andersen Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (ARVC) og specifik farvning (immunhistokemisk undersøgelse) for plakoglobin på væv fra afdøde Fedttransplantation beriget med opformerede adipøst-deriverede autologe mesenkymale stamceller til rekonstruktion af brystet. Eudract nr , Projekt-ID Allogen fedtvævs-deriverede stromal/stamcelle behandling af patienter med hjertesvigt et sikkerhedsstudie Kort titel: tamcellebehandling ved hjertesvigt Dødsfald blandt danske børn under 1 år og genetisk association med arvelig hjertesygdomme. Projekt-ID Et ikke-blindet multicenterforsøg med sebelipase-alfa til patienter med lysosomal sur lipase mangel CVK CVK, CVK, CVK, Julie unkholm Peter Viktor Glovinski Jens Kastrup Niels orling Allan eldgaard Lund Eudract nr.: Effekten af adduktor kanaal blok vs. placebo på muskelstyrke, mobilitet og smerter 1. postoperative døgn efter knæalloplastik Ulrik Grevstad tudie af genomiske og epigenomiske årsager til neurologiske lidelser Jacob Bertram prinborg inimal invasiv kirurgi som primær behandling af stadie I-III oropharynx cancer Niclas Rubek Risiko for cancer og død efter transplantation. Neval Ete Wareham

2 COKA - Identifikation af biomarkører hos patienter med galdevejscancer giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Ole Larsen Projekt-ID tofskifte i brunt fedtvæv hos patienter med narkolepsi Lotte ahn Enevoldsen Udvikling af nye cancer biomarkører for kolorektal cancer Lars Nannestad Jørgensen Korrelationen mellem ekspiratorisk gas koncentration, intrabronchial perfusion og ventilatorisk ichael Perch distribution hos emfysem patienter og lunge raske Gene-lifestyle interactions in the development of type 2 diabetes tudies in 57,000 Danes of the Diet, Cancer and ealth cohort A Randomized Phase II tudy Comparing Two chedules of yperfractionated Thoracic Radiotherapy in Limited Disease mall Cell Lung Cancer. (TORA-studiet). Oluf Borbye Pedersen igne Normann Risum Projekt-ID Doseringen af meropenem og ciprofloxacin til patienter med septisk shock Fredrik jövall Projekt-ID Ændring af bindevævstransplantater 5 år efter implantatbehandling hos patienter med tandagenesi andana osseini Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, dosistitrerende fase 2-forsøg til vurdering af II 's sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik ved subkutan indgift hos patienter med højt lipoprotein(a)-niveau. Eudract nr Børge G Nordestgaard Behandling af bruskskader i knæet med mini-protesen Episealer. Controlled product release Lars Konradsen Identifikation af prognostiske biomarkører i primær tumor og blod til bedre diagnosticering af lymfeknudemetastaser hos patienter med orale planocellulære cancer Et multicenter-, randomiseret, open-label fase 3 forsøg til at undersøge effekten og sikkerheden ved Aldoxorubicin sammenlignet med investigators valg hos forsøgspersoner med metastatisk, lokalt fremskreden eller inoperabel blødvævssarkom, som enten er recidiveret eller var refraktær til tidligere ikke-adjuvant kemoterapi. Eudract nr.: David ebbelstrup Jensen Anders Krarup-ansen Follow-up på tværsnitsstudie af kendt population med Charcot osteoarthropati - metaboliske, fsiologiske og patologiske ændringer Rasmus Bo Jansen

3 ultimodal monitorering hos patienter med spontan intracerebral blødning Christian Kærsmose Friberg The features behind the beneficial effects of Interval-walking Kristian Karstoft A prospective validation study to investigate novel biomarkers in male infertility: PORIYA 03 Niels Jørgensen Virkningen af normobar hypoksi på endothelfunktionen hos patienter med lavtryksglaukom. iriam Kolko ålrettet brug af anti-d til abortpatienter. Finn tener Jørgensen Projekt-ID orfologisk, immunhistokemisk, mirna og klinisk karakterisering af hudens maligne adnekstumorer Projekt-ID ikkerhed og effekt af iloprost og eptifibatide kombinationsbehandling som tillæg til standardbehandling, sammenlignet med standardbehandling, hos patienter med blodforgiftningsshock Eudract nr , Projekt-ID Evaluation of uncemented Echo Bi-etric Full Proximal Profile TA stem versus uncemented Bi- etric Porous Primary TA stem in a randomized controlled trial using RA and DXA iri Klausen orten Bestle Karen Kirstine Vorre Dyreborg Determining the potential of wholegrain wheat and Rye to Improve Gut ealth (RIGT) ette Kristensen CT-perfusions skan til vurdering af behandlingsrespons ved kemoterapi plus anti-angiogen behandling af metastaserende colorektal cancer Endoskopisk konfokal laser endomikroskopi til bestemmelse af binding af biologiske anti-tnf-alfa hæmmende antistoffer i tarmslimhinden hos patienter med colitis ulcerosa Carsten Lauridsen Peter Vilmann Akut arbejde og insulinfølsomhed - betydningen af skeletmuskulaturens "tilstand" Erik Arne Richter Interval-training in type 2 diabetics mechanisms behind increased glucose disposal and effects on Kristian Karstoft systemic inflammation Fotodynamisk terapi med varierende applikationstid til behandling af aktiniske keratoser ans Christian Wulf Effekt af fjernkonditionering på øjets struktur og funktion hos raske forsøgspersoner og patienter med diabetisk maculaødem eller strålingsretinopati ichael Larsen Undersøgelsen af brug af kompressionsforbindinger hos patienter med erysipelas på benene. ette idttun

4 Effekten af pivmecillinam på pyelonefrit Inge Jenny Dahl Knudsen Klinisk forsøg med sugetabletter som lokal smertebehandling til hoved/hals cancer patienter med Ove Andersen oral mucositis Betydningen af α1-receptor blokade på blodgennemstrømningen i arteria carotis interna under forbigående hypotension Intermitterende kateterisering hos rygmarvsskadede mænd En ikke-blindet, to-delt, kontrolleret afprøvning, der undersøger tømning af blære med intermitterende kateter hos rygmarvsskadede mænd. enrik ørensen Per Bagi An RI study of combined cardiac output and flow distribution in the human foetus using metric optimized gating Et ikke-blindet, ikke-randomiseret, parallelgruppe, multicenter fase I-forsøg til vurdering af sikkerheden og effekten af olaparib ved steady state på farmakokinetikken af de antihormonelle stoffer anastrozol, letrozol og tamoxifen ved steady state, samt effekten af de antihormonelle stoffer på olaparib efter administration hos patienter med fremskreden solid cancer. Eudract nr Ditte Nielsen Peter Grundtvig ørensen Koagulation og inflammation hos patienter med kronisk infektion med hepatitis C virus usanne Dam Poulsen trength training in abdominally obese subjects with impaired glucose metabolism Kristian Karstoft Effekten af pivmecillinam, 3 dage henholdsvis 5 dage t.i.d., mod samfunds erhvervede lower urinvejsinfektioner Jenny Dahl Knudsen GIP/GLP-1 co-aktivitet hos personer med overvægtigt: indsket fødeindtag yperglucagonaemia in patients with type 2 diabetes role of glucagon clearance Asger Lund Genetiske forhold af betydning for fedeme or fedme relaterede sygdomme. ten adsbad Ultrasound guided pectoral nerves blockade in persistent pain after breast cancer surgery Nelun Wijayasinghe Diagnostic imaging strategies for patients with stable chest pain and intermediate risk of coronary Klaus Fuglsang Kofoed artery disease: Comparative effectiveness research of existing technologies TE IUNE AND ENDOCRINE YTE IN CRONIC NON-CANCER PATIENT TREATED WIT OPIOID: EFFECT ON COGNITION, PAIN AND QUALITY OF LIFE Natasha C. Bergmann Per jøgren

5 Kulhydratmodificeret diæt til behandling af colon irritable herunder low fodmap diæten Jens Rikardt Andersen LIPIDEULION EFFEKTER PÅ ETOPROLOL FARAKOKINETIK OG -DYNAIK ikkel Bring Christensen Biologiske markører i blodprøver: piller tarmudrensning en afgørende rolle for stabiliteten? ans Jørgen Nielsen Et randomiseret, kontrolleret forsøg med rivaroxaban til forebyggelse af alvorlige kardiovaskulære Gunnar Gislason hændelser hos patienter med koronararteriesygdom eller perifer arteriesygdom. COPA (Cardiovascular Outcoes for People using Anticoagulation trategie) (Kardiovaskulære hændelser for mennesker, der bruger antikoagulationsbehandling). Eudract nr Optimering af kirurgiske forhold ved kikkertoperation for brok: ona Ring Gätke (ernie-studiet) Patientoplevelser med injektionsnåle (NEEDLE) Bente erete tallknecht Projekt Lazarus udredning af patienter som har overlevet hjertestop Juliane Theilade Projekt-ID Præoperativ intraartikulær corticosteroid til knæ-alloplastik patienter Eudract nr , Projekt-ID Karakteristik af lokale og systemiske knogle- og inflammationsmarkører ved Charcots osteoarthropati hos diabetespatienter PlenadrEA study - Effect of modified-release compared to conventional hydrocortisone on fatigue, measured by Ecological omentary Assessments; a pilot study to assess feasibility, responsiveness of outcomes and to inform power calculations for future large-scale RCTs. Iben Engelund Luna Rasmus Bo Jansen Ulla Feldt-Rasmussen Eudract nr Undersøgelse af antiretinale autoantistoffer ved okkult retinopati med og uden cancersygdom ette K.G. Andersen Effekt af præoperativ høj dosis methylprednisolon på delir ved operation for hoftenær fraktur: Et Christopher G. Clemmensen randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie Probiotikas påvirkning af mikrobiel translokation og inflammation hos IV-smittede. usanne Dam Poulsen Virkningen af inhaleret glukokortikoid på indholdet af Na+,K+ pumper i tværstribet muskulatur Celeste Porsbjerg

6 Afprøvning af ny markør til brug i forbindelse med billedvejledt strålebehandling (IGRT) af inoperabel kræft i spiserøret eriel hjerte-ct med henblik på vurdering af koronarplaqueprogression hos patienter med myokardie infarkt - Et VERDICT substudie. Lena pecht Klaus Fuglsang Kofoed Projekt-ID Kan lokal intramuskulær botulinum toxin bedre synkefunktion hos patienter med myopatisk betinget synkebesvær og konstriktion af cricopharyngeus musklen? Nanna Witting erpes implex Virus reaktivering hos kritisk syge patienter på intensiv afdeling øren Aalbæk adsen Projekt om induktion af specifik IgG4 antistoffer som indikator for effek-ten af allergen specifik John Arnved immunterapi Natriuretiske peptiders rolle ved hovedpine og hæmodynamiske forandringer hos patienter i hæmodialyse Christina Rostrup Kruuse Epigenetiske forandringer hos tvillinger med systemisk lupus erythematosus (TWILE projektet) Constance Jensina Ulff-øller Endothelfunktion, mikrovaskulær gennemblødning og vævsoxygenering efter autolog transfusion med røde blodlegemer Effekt af intensiveret træning på præstation og tilpasninger i muskel og kredsløb hos elite fodboldspillere. Pär Johansson ichael Nyberg Projekt-ID Karakterisering af patienter med hypotyreose som potentielt vil have gavn af kombinationsbehandling med Thyroxin/Liothyronin et pilotprojekt Birte Nygaard Bedre diagnostisk af urinvejsinfektioner i almen praksis Gloria Cordoba The Lira Pump Trial. The Effects of Liraglutide in Patients With Insulin Pump Treated Type 1 Kirsten Nørgaard Diabetes: A Randomized, Placebo-Controlled Trial Overgangsalderens betydning for omsætningen af organrelateret fedt samt for immunsystemets funktion Birgitte Lindegaard Velvære og vitamin D under solariebrug ans Christian Wulf Udviklingsprojekt indenfor hjemmemonitorering af patienter med leddegigt enrik Rindel Gudbergsen

7 Forbedret diagnostik og behandling af ukompliceret urinvejsinfektion i almen praksis, Danmark Undertitel: Kan diagnostik med dyrkning og resistensbestemmelse udført i almen praksis forbedre valg af antibiotika samt klinisk og mikrobiologisk helbredelse hos patienter med ukompliceret urinvejsinfektion sammenlignet med urindyrkning uden resistensbestemmelse udført i almen praksis? Projekt-ID otivation møder handling: vordan er motiverende kontekst implementeret i aktiv nærmende - og undgående adfærd i mennesker? Anne olm artwig iebner Cerebral Parese- udvikling og risikoen for udvikling af Diabetes Jessica Pingel ammensætning af ideelt testbatteri ved opticusneuritis. Diagnostisk, prognostisk og Gorm Pihl-Jensen behandlingsmæssig betydning Undersøgelse af immunhistokemiske markører til detektering af de kryptorkide drenge som senere hen udvikler testikelcancer Jørgen ogens Thorup Integration af prædiktiv information om auditive og visuelle events i inferior frontal gyrus. artwig iebner Lokalisation af okklusal caries med AC impedance spektroskopi (Cariescan Pro), laser fluorescens (DIAGNOdent) og visuel-taktil undersøgelse - et klinisk studie A double-blind, randomized, placebo-controlled cross over study of inhaled alginate oligosaccharide (OligoG) administered for 28 days in subjects with Cystic Fibrosis. Eudract nr.: Effekter på kredsløb og metabolisme af akut rødbede juice Diana ortensen Tacjana Pressler Jens Bangsbo indtag Effect of glucotoxicity on adaptations to physical activity in patients with type 2 diabetes Louise Lang Lehrskov-chmidt Absorption og metabolisme af karotenoider fra grønbladede grønsager et eksplorativt studie i korttarms patienter og raske kontrolpersoner kipper kræk tudiet Projekt-ID Lars Ove Dragsted

8 Et fase II forsøg med tumor-targeterende humant F16IL2 monoklonalt antistof-cytokinfusionsprotein i kombination med paclitaxel versus paclitaxel alene hos patienter med erkel celle karcinom (CC) Kan en planlagt Power nap reducere risikoen for ulykker i kritiske situationer?, Anders Krarup-ansen Bashaer Kooravand Takht abzy Projekt-ID Glukagon til behandling af lavt blodsukker i type 1 diabetes, Ajenthen Ranjan XL12-3 Performance Testing for 3D Carotid Ultrasound, enrik illesen Pilotstudie med behandling af korttarmspatienter med di-peptidyl-peptidase-4 hæmmeren itagliptin (Januvia ), Palle Bekker Jeppesen Undersøgelse af ændringer i tarmen og blodet som følge af fedmeoperation, Filip Krag Knop A 12-week, multicenter, cross-over, placebo-controlled, double-blind study to determine the impact of QVA149 (indacaterol/glycopyrronium) 85/43 ug on nocturnal oxygen levels in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Thomas Ringbæk Eudract nr , Projekt-ID Dansk projekttitel: Effekt af PArtiel ekskavering af PRImær dyb CAries i permanente tænder: Et randomiseret, observatør blindet multicenter forsøg PAPRICA forsøget. Populær projekttitel: Den bedste PAtient behandling af dyb PRImær CAries PAPRICA forsøget.,,j Lars Bjørndal Klinisk undersøgelse af healing cap fra Oticon edical,n øren Foghsgaard ONARC 2: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 tudy of Fulvestrant with or without abemaciclib, a CDK4/6 Inhibitor, for Women with ormone Receptor Positive, ER2 Negative Locally Advanced or etastatic Breast Cancer. Eudract nr.: ,N,J algorzata Tuxen REDUCERER PEROPERATIV CLONIDIN POTOPERATIV AGITATION O BØRN PRIÆRT BEDØVET ED EVOFLURAN? ET KLINIK RANDOIERET BLINDET FORØG INCL FARAKOKINETIK UNDERØGELE, ogens Ydemann

9 A Randomized, Blinded, Double-dummy, Parallel-group tudy to Evaluate the Efficacy and afety of Umeclidinium (UEC) 62.5 mcg compared with Tiotropium 18 mcg in ubjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Eudract nr , Projekt-ID CLINICAL TUDY PROTOCOL: NUCOG II VINTREX An exploratory phase I study of pemetrexed in addition to vinflunine as second-line treatment in patients with metastatic urothelial cell carcinoma after prior treatment with platinum.,,,,,n Celeste Porsberg elle Pappot Eudract nr , Projekt-ID Et fase III randomiseret, internationalt, placebo kontrolleret dobbelt-blindet forsøg til evaluering af tolerabiliteten og immunogeniciteten af V503, en multivalent human papillomavirus (PV) L1 viruslignende partikel (VLP) vaccine, der gives til kvinder i alderen år som tidligere har fået GARDAIL måneders forsøg for at sammenligne tre forsøgslægemidler til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom KOL, der tidligere har haft akut forværring (eksacerbation) i KOL. Eudract nr Terranova - et Randomiseret, dobbeltblindet, dobbeltdummy, kronisk dosering, placebokontrolleret, parallelgruppe, multicenter, fase III forsøg til at evaluere effekten og sikkerhed af 3 doser Benralizumab (EDI-563) til patienter med moderat til meget svær kronisk obstruktiv lungesygdom og med en historik af forværringer. Eudract nr.: ,,,N Jesper ehlsen,,,n,j Charlotte uppli Ulrik,,,J Vibeke Backer En fase 3, dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, parallelgruppe-, multicenterevaluering af effekt, sikkerhed og tolerabilitet af Bocoizumab (PF ) med hensyn til at reducere forekomsten af alvorlige kardiovaskulære hændelser hos højrisiko- forsøgsdeltagere - PIRE2 Eudract nr , Projekt-ID Effekt af behandling med insulin degludec (Tresiba) på forekomst af natlig hypoglykæmi hos patienter med type 1 diabetes og øget risiko for insulintilfælde om natten A double-blind, randomised, placebo controlled Phase III study of nintedanib plus best supportive care (BC) versus placebo plus BC in patients with colorectal cancer refractory to standard therapies.,,,j,,,j,,,j øren Galatius Ulrik Pedersen-Bjergaard Lone Nørgård Peterser

10 Et dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenter-, fase III-forsøg til evaluering af effekten og sikkerheden af etrolizumab under induktion og vedligeholdelse hos patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa, som er refraktære eller intolerante over for TNF-hæmmere Eudract nr , Projekt-ID ikkerhed og immunogenicitet af tre inaktiverede lavdosis poliovacciner tilsat hjælpestof sammenlignet med fuld dosis poliovaccine uden hjælpestof indgivet som en boostervaccination til unge grundvaccineret mod polio i 3, 5, 12 måneders og 5 års alderen,,n,,n ichael taun Line arkdanner Lindgren A 24 week randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, efficacy and safety trial of once daily linagliptin, 5 milligrams orally, as add on to basal insulin in elderly Type 2 Diabetes ellitus patients with insufficient glycaemic control. Eudract nr.: Evaluering af kikkertundersøgelse med ultralyd og kontrastforstærkning til diagnostik af kræft i tyktarmen og til vurdering af nykardannelse i kræftknuden,,n,j,j Tina Vilsbøll Lauritsen Peter Vilmann Effekt af valleprotein, sojaprotein og valleprotein plus kalcium på appetit hos overvægtige,j Lesli ingstrup Larsen Immunohistochemical detection of the BRAFV600E mutation on cytological specimen in thyroid Kristine Zøylner wan carcinoma ED pecialiseret behandling med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) til unge med svære funktionelle somatiske syndromer. ED ED Validation of multiparametric RI with histopathology for radiotherapy dose painting of prostate cancer Dansk titel: Validering af multiparametrisk R skanning af prostata kræft Undersøgelse af genekspression som markør for implantationspotentiale i humane blastocyster ED Charlotte Ulrikka Rask Lise Bentzen Kirstine Kirkegaard

11 ED Forsøgets titel (CTFY720D2306): Et åbent, enkelt-arm forlængelses forsøg efter dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, multicenter- og parallelgruppeforsøg, der sammenligner effekten af og sikkerheden ved 0.5mg FTY720 indgivet peroralt én gang dagligt versus placebo til patienter med primær progressiv multipel sklerose ED Repetitive Functional Imaging in Prostate Cancer Patients. Eligible for Curative Radiotherapy Dansk titel: R skanninger ved kræft i prostata hos patienter, der behandles med strålebehandling Dan-NICAD: Danish study of Non-Invasive diagnostic testing in Coronary Artery Disease ED RET BETA CELLE FUNKTION O BØRN EFTER 3-5 ÅR T1D. arkører for tidlig og sen bortfald af beta celle funktionen. ED ED Visualisering af NDA ion-kanal aktivitet hos patienter med fokal epilepsi - Et PET studie med sporstoffet [18F]GE-179 (Eng): In vivo imaging of abnormal NDA-channel activation in patients with focal epilepsy - a [18F]GE-179 PET study Ketoners indflydelse på den cerebrale metabolisme af glukose: Et humant positron emissions tomografi (PET) studie ED Ketoners indflydelse på den kardielle metabolisme af glukose og fedtsyrer: Et positron emissions tomografi (PET) studie hos raske og patienter med type 2 diabetes ED ED åling af makrofag aktiveringsmarkørerne scd163 og scd206 til monitorering af post-terapeutisk regression af lever fibrose hos kronisk hepatitis C patienter behandlet med et sofosbuvir baseret regime Thor Petersen Lise Bentzen orten Bøttcher Niels. Birkebæk David James Brooks ads Vandsted vart Lone Thing Andersen enning Grønbæk

12 odulation of multisensory inputs in the perception of the face in healthy volunteers ED Fluorid i dental biofilm og saliva ED Gastrointestinal otility and leep Disturbances in patients with quiescent Crohn s Disease ED ED Karakterisering af immunmodulatoriske cellepopulationer ved opfølgning efter allogen knoglemarvstransplantation - identifikation af biomarkører for udvikling af graft-versus-host sygdom Væksthastighed for leukæmiske celler forud for tilbagefald af akut myeloid leukæmi ED Resultatet af artroskopisk behandling af patienter i orsens og Aarhus med Femoral Acetabulær Impingement: AFAI-kohorten. ED BIFORB studiet. Bioresorberbare stents til behandling af bifurkaturforsnævringer i hjertets kranspulsårer. ED Endometriose og allergi-lignende forandringer. ED Polifarmaci, antipsykotika, antidepressiva og hjerterytmeforstyrrelser ED Genetisk, epi-genetisk og metabolomic studie af svær overvægt hos børn baseret på den Danske Fødselskohorte "Bedre undhed for or og Barn" ED Peter vensson Line taun Larsen Klaus Krogh arianne okland ans Beier Ommen Kjeld øballe Evald øj Christiansen Ulla Breth Knudsen Lene øimark Ellen Aagaard Nøhr

13 Værdien af DCE-CT i monitoreringen af behandlingseffekten under Regorafenib behandling for metastatisk colorektalcancer. ED Karpaltunnelsyndrom som signalsygdom for sundhedsskadelige håndledspåvirkninger: Nervepåvirkning ved minkpelsning ED Arvelig hypo- og hypercalcæmi: Identifikation af genvariation med henblik på forbedret diagnostik ED Biologiske markører for graft-versus-host sygdom og behandlingseffekt efter allogen stamcelletransplantation ved maligne hæmatologiske sygdomme ED creening af dialysefistler hos patienter i hæmodialyse. ED ED Ultralydsovervågning (surveillance) af dialysefistler. Undersøgelse af sammenhængen mellem den ultralydsmålte hastighedsstigning i en forsnævring i en dialysefistel og forsnævringsgraden bestemt ved røntgenkontrastundersøgelse ED Dansk: Undersøgelse af sensoriske forandringer og somatosensorisk funktion samt analyse af nervefibre hos patienter med diabetisk polyneuropati og raske kontrolpersoner. English: ensory changes, orofacial somatosensory function and nerve fiber morphology in diabetic polyneuropathy patients and healthy controls Cortical reorganization after oral rehabilitation in brain-damaged patients having dysphagia ED Undersøgelse af maternelle autoantistoffer der kan reagere mod hjernevæv som en risiko for udviklingsforstyrrelser hos barnet ED Iben Rahbek Andersen Poul Frost Peter. Nissen Irma Petruskevicius Lea arie Ørtoft Iversen Lea arie Ørtoft Iversen Páll Karlsson ohit Kothari ichael Eriksen Benros

14 Betydningen af afstand til hjertet for måling af tå- og ankelblodtryk ED Effektiv behandling af åriges misbrug af illegale stoffer ED FORUDIGELE AF BEANDLINGKRÆVENDE BLODTRYKFALD VED BEDØVELE ED KetoResponse respons til infusion af 3-hydroxybutyrat and metaboliske effekter ED Parasympatisk tumorinnervation og tumorperfusion hos patienter med aggressiv prostata cancer: Et proof-of-concept studie ED RCT: NIche development with closure of Cesarean Uterotomy by odified or conventional twolayer technique (NICU study) ED In vivo evaluering af endothelfunktion hos patienter behandlet for cancersygdom ED ED Effekten af protraheret nervus saphenus og nervus obturatorius communis blokade versus kombineret lokal infiltrationsanalgesi og højdosis systemisk glukokortikoid på opioidforbrug, smerter og mobilisering efter total knæalloplastik A study of insulin-like growth factors and other neurotrophic factors in the cerebrospinal fluid from patients with dementia ED Insulinbehov under amning (The effect of breastfeeding on insulin sensitivity) ED Christian øyer ads Uffe Pedersen Ulrick Espelund enrik olm Thomsen Jørgen Frøkiær Julie Glavind Cecilie øjgaard Nielsen Charlotte Runge enning Andersen Gitte Øskov kajaa

15 Insulinfølsomhed hos kvinder før og efter fødsel. (yperinsulinæmisk euglycaemisk clamp på kvinder før, lige efter og 6 mdr. post partum) ED Karakterisering af intra-tumorheterogenitet i kolorektal cancer - konsekvens for klinisk anvendelse af molekylære markører og behandlinger ED A prospective study on the benefits of transoral robotic surgery as complemet to the standard workup for head and neck carcinoma of unknown primary (CUP). ED etabolisk leverfunktion hos patienter med svær non-alkoholisk fedtleversygdom ED ElectroCRT - Empirisk versus individuel elektrofysiologisk placering af venstre ventrikel elektroden ved implantation af biventrikulære pacemakere ED Okklussionsbaseret lav-intensiv styrketræning (OLI) versus lav-intensiv styrketræning (LI) adaptationsforskelle i styrkeudvikling og muskelmasse. ED ypothalamus- og hypofysesygdomme molekylærgenetik og klinik. ED Biological markers in the functional disorders ED Kan roterende tromboelastometri (ROTE ) anvendes til patienter i antitrombotisk behandling? ED Probiotika til forebyggelse af kolonisering med EBL- og Carbapenemase producerende enterobakterier under rejse til Indien. ED Gitte Øskov kajaa Claus Lindbjerg Andersen Padraig O'Leary ichael ørensen Charlotte tephansen Frank de Paoli Claus. Gravholt Karen Johanne Pallesen Anne-ette vas Karen Rokkedal Lausch

16 Effekt af CIT ved stivhed i håndleddet hos patienter med øget tonus i overekstremiteten ED Remote iskæmisk konditionering - systematisk undersøgelse af metabolske ændringer ED Udvidet sikkerhedsopfølgning efter administration af histone deacetylase inhibitoren panobinostat i CLEAR-studiet ED Anvendelse af FATE (Focus Assessed Transthorasic Echocardiography) hos obstetriske patienter: et klinisk, diagnostisk og forskningsmæssigt redskab ED scd163 & CD19 as candidate biomarkers in Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP) ED ornhinde mikroskopi og nervesygdomme ED Vurdering af højre hjertekammers geometri og klaputæthed betinget af volumen- og trykbelastning, medførende dysfunktion i højre hjertekammer - En klinisk eksperimental undersøgelse. ED Et prospektivt studie med ultralyd af muskler og nerver hos patienter med neuromuskulære sygdomme ED Identifikation og regulering af brunt fedtvæv (BAT) hos mennesker, med fokus på BAT i fedtvævet fra halsregionen ED Long-term efficacy of sacral nerve stimulation for irritable bowel syndrome. A randomised controlled crossover study. Krystian Figlewski ogens Johannsen Thomas Aagaard Rasmussen Deepti Jain enning Andersen Nanna Finnerup Farhad Waziri Erisela Qerama ontvilas Peter Breining Janne Fassov

17 ED ED A Phase III case series clinical study of the reversal of the anticoagulant effects of dabigatran by intravenous administration of 5.0g idarucizumab (BI ) in patients treated wtih dabigatran etexilate who have uncontrolled bleeding or require emergency surgery or procedures Risiko for hjertekarsygdom efter nyretransplantation - en sammenligning af behandling med Nulojix og standard immundæmpende ED ammenligning mellem 18-FDG PET-CT og 111In mærkede leucocytter/99mtc mærket knoglemarvs PECT-CT ved diagnostisering af dyb infektion omkring en skulderprotese. ED ED Et dobbeltblindet, randomiseret, multicenterforsøg med højere kontra standard doseringsprogrammer af adalimumab til induktion og vedligeholdelsesbehandling af forsøgspersoner med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa ED A Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Phase 3 tudy to Demonstrate Noninferiority in Efficacy and to Assess afety of CT-P13 Compared to Remicade in Patients With Active Crohn s Disease Abnorme nyrer hos fostre - et studie af relationen mellem genotype og fænotype ED IPERIA familien / entus QP aster studie ED ,,,,,,N,,,,,N Dorte Winther Damgaard Karin kov Thomas Falstie-Jensen enning Glerup Jens Frederik Dahlerup aria Rasmussen Jens Cosedis Nielsen

18 ED Et prospektivt, randomiseret, open-label forsøg med blindet endpoint-evaluering (PROBE) og parallelle grupper, hvor edoxaban (DU-176b) sammenlignes med enoxaparin/warfarin efterfulgt af warfarin alene hos forsøgspersoner, der gennemgår planlagt elektrisk defibrillering af ikke-valvulær atrieflimren ED CL-202: Et åbent, multicenter fase 1 forsøg med stigende enkeltdoser til evaluering af farmakokinetik, sikkerhed og tolerabilitet for mirabegron OCA-tabletter hos pædiatriske forsøgspersoner fra 5 til under 18 år med neurogen detrusor-overaktivitet (NDO) eller hyperaktiv blære (OAB) ED ,,,N,J øren Pihlkjær jortshøj,,,n,j øren Rittig,,,N,J teen usted Et fase IV forsøg til vurdering af effektiviteten af apixaban sammenlignet med den sædvanlige antikoagulansbehandling hos forsøgsdeltagere med ikke-valvulær atrieflimmer, der får foretaget konvertering af hjerterytmen OPTIPAL I - Optimal palliation strategy for metastatic colorectal cancer ED En undersøgelse af effekten af erindringsformidling i Den Gamle By for personer med Alzheimers demens ED etabolic Imaging of Isocitrate Dehydrogenase (ID) mutational status in glioma patients. ED yperseksualitet hos medicinerede Parkinsons patienter: Dopamin-frigivelse under seksuel stimulation hos mandlig normal population ED Tarm transittid og ventrikeltømning ved Parkinson sygdom ED Tidlig ovariealdring. ED ,,J,,,,,N Karen-Lise Garm pindler arie Kirk Anna Tietze ichael Winterdahl Per Borghammer ans Jakob Ingerslev

19 Et fase 3 randomiseret, open-label, multicenterforsøg for bosutinib versus imatinib hos voksne patienter med nydiagnosticeret kronisk myeloid leukæmi i kronisk fase ED Ikke-Interventionsstudie af sikkerheden efter markedsføringstilladelsen, af den langsigtede sikkerhed af yqvia hos patienter behandlet med yqvia ED ED Et fase IIIb/IV randomiseret, kontrolleret, ikke-blindet parallelgruppeforsøg med sammenligning af effekten af behandling med vancomycin og forlænget behandling med fidaxomicin med hensyn til varig klinisk helbredelse af Clostridium difficile infektion (CDI) i en population af ældre,n,j,j,j Jesper tentoft Carsten chade Larsen erete torgaard Kvantificering af cirkulerende tumor DNA mhp monitorering af tumor byrden efter resektion af tykog endetarmskræft. ED Åreforkalkning som årsag til sygelighed og dødelighed hos patienter med skizofreni: Epidemiologi og status med henblik på forebyggelsestiltag og behandling,j N Claus Lindbjerg Andersen Jørgen Aagaard Flerumættede fedtsyrer; interaktion, genetik og risiko for atrieflimren N Kim Overvad Etablering og validering af en human eksperimentel model for ATP-induceret smerte og hyperalgesi N Lars Arendt-Nielsen et metodestudie Den humane afværgerefleks: habituering til stimulation N Erika paich INCIDENT REUATOID ARTRITI IN PATIENT LIVING IN TURKEY AND IN DENARK: N Claus Rasmussen A Comparative Clinical, Radiologic, Genetic, and erologic tudy Nyopstået leddegigt hos patienter i Tyrkiet og Danmark: Et sammenlignende studie af kliniske, radiologiske, genetiske og immunologiske forhold F-fluorid PET/CT og knogleskintigrafi til behandlings-monitorering af knoglemetastaser fra primær prostatacancer Et fase 2, enkeltarms forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af idelalisib i kombination med rituximab hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi med 17p deletion N Randi Fuglsang (obs barsel fra 1/12-14) N Ilse Christiansen Identification of Novel Biomarkers Associated with the Progression of mall Cell Lung Carcinoma. N Anne Flou Kristensen

20 ypermethylated DNA in Blood as a arker of Colorectal Cancer and Predictor for Disease Recurrence N imon Ladefoged Rasmussen Gener og ygdom. Bivirkninger til edicin N, Christian Torp-Pedersen Biomarker for small airway disease. Anders Christiansen enisk degeneration kan vi forudsige denne klinisk og via RI? Uffe Christiansen Jørgensen Loperamid vs. placebos effekt på ileostomioutput: Et klinisk deltager blindet randomiseret crossover studie. Eudract nr Niels Qvist (Acadre 18/36607) Anti-fibrotic and molecular aspects of rifaximin in alcoholic liver disease: A randomized placebo controlled clinical trial. Eudract nr otiverende samtale som intervention for overvægtige kvinder med BI over 30 kg/m2 og polycystisk ovarie syndrom icrorna som prædiktiv biomarkør ved behandling af lokalavanceret cancer recti med præoperativ kemostrålebehandling PROTAGE III - Choline PET/CT vs. eaib PET/CT. Bedre diagnostik af knogle- og lymfeknudemetastaser hos patienter med prostatakræft. Bjørn tæhr adsen Pernille Ravn Anders Jakobsen ike Allan ortensen Detection of bacteria in herniated nucleus material in lumbar disc herniations by culture and PCR. ikkel Andersen Can rheumatoid arthritis and cardiovascular co-morbidity be predicted in anti-ccp and/or Ig RF positive persons with arthralgia using PET/CT and clinical/metabolic variables? (PETRACOR) A cohort-study Torkell Ellingsen amtidig validitet af Viove bevægelsessensorer og Vicon infrarøde kameraer til måling af bevægelse i lænderyggen. Per Kjær Et neuromuskulært træningsprogram til patienter med skulder instabilitet. enrik Eshøj Prediktion af poor clinical outcome i en syddansk kohorte patienter med ANCA-associeret elle Laustrup vasculit an-specifikke antistoffer hos vasectomerede mænd - og disses mulige effekt på kønsratio ved mikroinsemination med spermatozoer udhentet fra epididymis Jens Fedder Noninvasive metoder til diagnostik af leverfibrose: real-time shearwave elastografi, magnestisk resonans-elastografi og fibrosemarkører som supplement til transient elastografi hos patienter med leversygdom aja Thiele

21 Knoglemetabolisme hos patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin orten Frost Implementering af laparoskopisk transcystisk fjernelse af choledochussten. Et prospektivt Jan aciej Krzak randomiseret studie Effects of physical activity on present and future health in children and adolescents. A follow-up and an expansion of The CAP study-dk Anna Bugge undtørhed efter strålebehandling for kræft i mund og svælg: Tyggegummi som en del af den orale rehabilitering Tumor-stroma-ratio i metastatiske lymfeknuder er heterogent fordelt og vil eventuelt kunne tjene til bedre planlægning af behandlingstilbud hos patienter med tyktarmskræft Den klinisk-prognostiske betydning af tumor mikromiljøet hos patienter med colon cancer i stadium Lateral occlusion af arteria uterina ved laparoskopisk hysterektomi effekt på blødning og postoperativ hæmatomdannelse (Acadre 18/24401) Identifikation af endepladeprolapser i relation til lumbal diskusprolaps Jesper Grau Eriksen Flemming Brandt ørensen Ann Christina Eriksen Vibeke Kramer Lysdal øren O Neill ( Ph.D. og.rehab. ) (The identification of osseous End Plate Junction ( EPJ ) failure in lumbar disc herniation) umant Papillomavirus infektion hos seksuelt aktive IV-positive mænd der har sex med mænd: Prævalens, incidens, clearance, risikofaktorer (Acadre 18/36078) Neoadjuvant chemotherapy in patients with biliary tract carcinomas - A Nordic phase II study. Eudract nr Kolesterolsænkende medicin og nervebetændelse et kohortestudie. (Original-titel: tatin-behandling og perifer neuropati et kohortestudie) Kardiel toksicitet af Trastuzumab ved behandling af mammacancer, - Epidemiologi samt prospektiv identifikation af prædiktorer for venstre ventrikel dysfunktion. Olav Larsen Per Pfeiffer Toke de Koning vendsen Ann Bøcher echer Banke edicinoverforbrugshovedpine: Effekten af patientuddannelse som en del af behandlingen. Louise chlosser ospital i jemmet for den akut indlæggelseskrævende geriatriske patient Anette Tanderup

22 Betydning af fysisk belastning ved strukturel utæthed af mitralklappen hos patienter med og uden symptomer. (æmodynamisk stresstest hos symptomatisk og asymptomatisk organisk mitralklaps insufficiens - EI) Rine Bakkestrøm creening for hepatitis B, C og IV ved hjælp af tørrede blodprøver på filterpapir Belinda Klemmensen össner Den prognostiske værdi af somatiske mutationer ved colon cancer Anders Jakobsen Tværsnitsundersøgelse til vurdering af risiko for knogleskørhed hos brystkræftpatienter, som har Carina Ørts Christensen modtaget kemoterapi i perioden fra 2009 til Acadre 18/ Effect of Remote Ischemic Conditioning (RIC) on inflammation and remodelling of extracellular matrix proteins in patients with inflammatory bowel diseases Fase 3 forsøg til sammenligning af Daratumumab, Lenalidomide, og Dexamethasone (DRd) vs Lenalidomide og Dexamethasone (Rd) i patienter med Recidiv eller refraktær myelomatose. Eudract nr.: Line Godskesen Torben Plesner Gene expression regulation induced by acupuncture in asthma patients: odern array-based transcriptomics profiling applied to traditional Chinese medicine Qihua Tan Undersøgelse af tyk- og endetarm med videokapsel hos personer, der ved screening har fået påvist blod i afføringen Engelsk titel: Colonic Capsule Endoscopy (CCE) for creening of neoplasm s. A pilot study Niels Qvist Topikale lægemidlers effekt efter præ- og postbehandling af eksperimentelt induceret allergisk kontakteksem på raske frivillige forsøgspersoner α-synuclein i cerebrospinalvæske relateret til tau-nedbrydningsfragmenter i serum som biomarkører for Alzheimers demens. Kristian Fredløv ose Ole Jakob Vilholm Evaluering af yposafe ypoglykæmi alarm system pilot 2 studiet raske forsøgsfrivillige Birger Thorsteinsson Forekomst og udvikling af koronar arteriosklerose hos ny-diagnosticerede type II diabetikere. (DD2- onija rgan plaque study) vad er årsagen til spastisk dystoni? Ole Jakob Vilholm

23 (Acadre 17/42739) Et randomiseret fase 2-forsøg med AP26113 til patienter med ALK-positiv, ikkesmåcellet lungecancer (NCLC), som tidligere er blevet behandlet med crizotinib. Eudract nr.: , Karin olmskov ansen etagenom-breast projekt I, Annette Raskov Kodahl (Acadre 18/31629) A Phase 3 Randomized, Placebo-Controlled Trial of Carboplatin and Paclitaxel With or Without the PARP Inhibitor Veliparib (ABT-888) in ER2-Negative etastatic or Locally Advanced Unresectable BRCA-Associated Breast Cancer. Eudract nr , Erik ugger Jakobsen Vurdering af leverpåvirkning med fibroskanning, shearwawe elastografi, ultralyd og serologiske markører hos patienter i hjemmeparenteral ernæring med korttarmssyndrom Et multicenter, open-label, immunogenicitets- og sikkerhedsforsøg med subkutan natalizumab 300 mg administreret til forsøgspersoner med recidiverende multipel sclerose. Eudract nr Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenterforsøg i fase IIb med dobbelt-dummy og parallelle grupper til vurdering af effekten af og sikkerheden ved forskellige dosiskombinationer af en aromatasehæmmer og et gestagen i en intravaginal ring versus placebo og leuprorelin/leuprolidacetat hos kvinder med symptomatisk endometriose over en behandlingsperiode på 12 uger. Eudract nr ,,,,, Jens Kjeldsen ads Ravnborg Torben unk (Acadre 18/21405) NARLAL 2 - Novel Approach to Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer - eterogeneous FDG-guided dose escalation with concomitant Navelbine.,,,N,J Olfred ansen Et dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenterforsøg med det formål at vurdere effekten af evolocumab på den kognitive funktion hos patienter med klinisk evident kardiovaskulær sygdom som modtager statinbaseret kolesterolsænkende baggrundsbehandling: Et forsøg for deltagere i FOURIER ( )-forsøget. Eudract nr.: agnolia tudy,,,n,j usanne Wermuth,,,N,J Thomas Lund Prolonged Protection from Bone Disease in ultiple yeloma.an open label phase 3 multicenter international randomised trial. Eudract nr Et fase 3, multicenter, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med fostamatinib disodium til behandling af vedvarende/kronisk immuntrombocytopenisk purpura. Eudract nr Et fase 3 open-label forlængelsesforsøg med fostamatinib disodium til behandling af vedvarende/kronisk immuntrombocytopenisk purpura. Eudract nr.: ,,N,J,,N,J enrik Fredriksen enrik Frederiksen

24 Undersøgelse af founder-effekt hos patienter med arvelige hjertemuskelsygdomme., Jens ogensen A Randomized Phase 3 Open Label tudy of Nivolumab versus Bevacizumab and a afety tudy of Nivolumab or Nivolumab in Combination with Ipilimumab in Adult ubjects with Recurrent Glioblastoma (GB). Eudract nr , teinbjørn ansen Kvantitative sensoriske test ændring i sensibilitet i eksperimentelt refereret smerteområde i raske vs. kroniske rygpatienter,n øren O`Neill Kan speckle variance optisk kohærens tomografi (V-OCT) identificere kar i hudtumorer? J Lotte Themstrup Jernophobning og transient elastografi hos patienter med myelodysplastisk syndrom J alene Risum The gut microbiota in microscopic colitis J igne Wildt Betydning af pattern recognition receptorer for autoimmunresponser, med fokus på dissemineret sklerose: Et CRIPR-baseret studium J Ole Birger Vesterager Pedersen Obstruktiv øvnapnø hos vært Overvægtige Børn og Unge - Forekomst og intervention. J Ida Gillberg Andersen ammenligning af elektro-encephalografi (EEG) under kort middagssøvn med EEG under helnatssøvn hos børn med Encephalopathy with tatus Epilepticus during slow leep (EE). Et prospektivt studium. J Elena Gardella Anvendelighed af biomarkøren supar til opdagelse af sygdom J Jacob Andreas ansen-chwartz ikrorna og deres funktion ved psoriasis hudsygdom J Ole Birger Vesterager Pedersen ynsscreening hos førskolebørn J Lisbeth andfeld Anvendelse af mikroskopi og dyrkning samt molekylærbiologiske metoder til diagnostik af nosokomiel pneumoni hos patienter indlagt på intensiv afdeling - Et eksplorativt studie J Lone usaeus Poulsen Valg af suturmateriale ved syning af fødselsbristninger; J, Annette Thorsen-eyer VicrylPlus versus Vicryl. Et randomiseret, kontrolleret studie CD3 farvning ved diagnostik af mikroskopisk kolitis af lymfocytær type J, Peter Johan eiberg Engel Et randomiseret, dobbeltblindet fase 3-forsøg med JAK1/2-hæmmeren ruxolitinib eller placebo i kombination med capecitabin til forsøgspersoner med fremskreden eller metastatisk adenokarcinom i pancreas, som har oplevet svigt af eller er intolerante over for førstevalgskemoterapi (JANU 2-forsøget) J, Wojciech Zbigniew Pawlak Aktiv Patientstøtte til patienter med KOL J,J ahad ussa uniche

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Aurikellukning ved atrieflimmer (AF) Grethe Andersen Professor dr. med Aarhus Universitets Hospital

Aurikellukning ved atrieflimmer (AF) Grethe Andersen Professor dr. med Aarhus Universitets Hospital Aurikellukning ved atrieflimmer (AF) Grethe Andersen Professor dr. med Aarhus Universitets Hospital Orale antikoagulantia og Atrieflimmer (AF) CHADS 2 DS 2 -VASc score > 1 Orale antikoagulantia; klasse

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

ASCO Brystkræft

ASCO Brystkræft ASCO 2016 - Brystkræft Abstract LBA1: A Randomized Trial (MA17R) of Extending Adjuvant Letrozole for 5 Years of Aromatase Inhibitor Therapy alone or Preceded by Tamoxifen in Postmenopausal Women with Early-stage

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

HVAD SKER DER MED SUNDHEDEN VED AKTIV MOBILITET?

HVAD SKER DER MED SUNDHEDEN VED AKTIV MOBILITET? HVAD SKER DER MED SUNDHEDEN VED AKTIV MOBILITET? Jens Troelsen Professor, forskningsleder for forskningsenheden Active Living Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet jtroelsen@health.sdu.dk

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Lungekræftpatienten - det kliniske forløb. 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH

Lungekræftpatienten - det kliniske forløb. 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH Lungekræftpatienten - det kliniske forløb 1. reservelæge, ph.d. stud. Malene Støchkel Frank Onkologisk afdeling, SUH Lungekræft i tal Stadieinddeling Program SCLC 15% Behandlingsalgoritme 3 kliniske forløb:

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Hvorfor var der behov for dette forsøg?

Hvorfor var der behov for dette forsøg? Et forsøg, hvor afatinib sammenlignes med methotrexat hos patienter med kræft i hoved og hals, som er vendt tilbage eller har spredt sig Dette er en opsummering af det kliniske forsøg med patienter med

Læs mere

Arbejdsdokument Evidenstabel

Arbejdsdokument Evidenstabel Arbejdsdokument Evidenstabel Dette arbejdspapir kan anvendes til kritisk gennemgang af den litteratur, der skal danne grundlag for retningslinjens anbefalinger. DMCG: DMCG-PAL Retningslinjens titel: Farmakologiske

Læs mere

GODE RÅD OG NYTTIG INFORMATION TIL DIG SOM HAR KRONISK TARMBETÆNDELSE OG SKAL BEHANDLES MED BIOLOGISKE LÆGEMIDLER

GODE RÅD OG NYTTIG INFORMATION TIL DIG SOM HAR KRONISK TARMBETÆNDELSE OG SKAL BEHANDLES MED BIOLOGISKE LÆGEMIDLER GODE RÅD OG NYTTIG INFORMATION TIL DIG SOM HAR KRONISK TARMBETÆNDELSE OG SKAL BEHANDLES MED BIOLOGISKE LÆGEMIDLER Hvad betyder IBD? Og hvad er kronisk tarmbetændelse? IBD er en forkortelse af den engelske

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Region Syddanmark, samlet 84% kvt kvt. 16

Region Syddanmark, samlet 84% kvt kvt. 16 Sundhedsplanmål 3: Pakkeforløb for kræftpatienter 14. juni 16 Region Syddanmark monitorerer pakkeforløb for kræftpatienter på regionens sygehuse på baggrund af aftale mellem Regeringen og Danske Regioner.

Læs mere

Myelodysplastisk syndrom

Myelodysplastisk syndrom Myelodysplastisk syndrom Forskning og fremtidig MDS Foundation & LyLe København, d. 11. maj 2019 Stine Ulrik Mikkelsen Læge, ph.d.-studerende Hæmatologisk Klinik / Epigenom Laboratoriet Rigshospitalet

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Region Syddanmark, samlet 83% kvt kvt. 16

Region Syddanmark, samlet 83% kvt kvt. 16 Sundhedsplanmål 3: Pakkeforløb for kræftpatienter Region Syddanmark monitorerer pakkeforløb for kræftpatienter på regionens sygehuse på baggrund af aftale mellem Regeringen og Danske Regioner. Et pakkeforløb

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende

Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende Prostatakræft og nuklearmedicinsk udredning. Mike A. Mortensen Læge, PhD-studerende Agenda 1. PROSTAGE Baggrund Udførelse Resultater 2. Fremtiden Hvad er PSMA Hvorfor PSMA PET/MRI best of both worlds?

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Behandling af øvre GI cancer

Behandling af øvre GI cancer Behandling af øvre GI cancer Kirurgi Claus Fristrup Kemoterapi & Strålebehandling Jon K. Bjerregaard Det store overblik Incidens/Prævalens Risiko faktorer og udvikling af ØGI-cancer Anatomi & Funktion

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt

Nye resultater fra det danske screeningsprojekt Nye resultater fra det danske screeningsprojekt International Lungekræftdag 2015 17.November 2015 Jesper Holst Pedersen Overlæge, dr.med. Thoraxkirurgisk Klinik, Screening for lungecancer er principielt

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/ HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/2017 14.46 HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 2 16/05/2017 14.46 3 Fra de danske børnekræftafdelinger

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

BRCA mutationer og brystkræft

BRCA mutationer og brystkræft BRCA mutationer og brystkræft Anne-Marie Gerdes (formand) 1 Kapitel 19: Opdateringer Henvisningskriterier Klinisk opfølgning i andre kapitler Webgenetik forbedrede data vedr. BRCA-analyser 2 At genetisk

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Det randomiserede kontrollerede forsøg og evidens-baseret medicin

Det randomiserede kontrollerede forsøg og evidens-baseret medicin Det randomiserede kontrollerede forsøg og evidens-baseret medicin Laust Hvas Mortensen Institut for Folkesundhedsvidenskab E-mail: lamo@sund.ku.dk Epi forelæsning 2 Dias 1 Hvordan ved vi om behandlingen

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Hjertesvigt en snigende sygdom at miste livet før du dør Hjerteforeningen Allerød, 25. oktober 2018

Hjertesvigt en snigende sygdom at miste livet før du dør Hjerteforeningen Allerød, 25. oktober 2018 Hjertesvigt en snigende sygdom at miste livet før du dør Hjerteforeningen Allerød, 25. oktober 2018 Ilan Raymond, overlæge, Hjertemedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Hjertesvigt Kan man leve med det?????

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

ME naturvidenskabeligt set

ME naturvidenskabeligt set Myalgisk Encephalomyelitis (G93.3) ME naturvidenskabeligt set ME FORENINGEN Figur ref. 1 Tusindvis af naturvidenskabelige artikler viser, at ME er en kompleks fysisk sygdom, der påvirker adskillige områder

Læs mere

Ensomhed og hjertesygdom

Ensomhed og hjertesygdom Ensomhed og hjertesygdom - resultater fra det nationale DenHeart studie Anne Vinggaard Christensen PhD studerende 1 1) Ensomhed er et resultat af selvopfattet utilstrækkelighed i en persons sociale forhold.

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003 Eksperimentelle undersøgelser Svend Juul Forår 2003 1 Observationelle studier: $ Studier af forekomst (incidens, prævalens) $ Studier af sammenhænge eller kontraster "i naturen" Eksperiment, forsøg: $

Læs mere

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i utredning av uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom Er

Læs mere

Tværfaglig klinik for personer med Demens med Lewy Bodies

Tværfaglig klinik for personer med Demens med Lewy Bodies Regionalt Videnscenter for Demens, Roskilde Tværfaglig klinik for personer med Demens med Lewy Bodies Kristian Winge Overlæge, ph.d. Parkinsonisme Kognitiv dysfunktion Autonom dysfunktion Parkinsonisme

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund?

Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund? Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund? Forebyggelse af overvægt og fedme hos børn hvad ved vi fra kontrollerede randomiserede undersøgelser? Berit L Heitmann, Professor PhD Enheden for Epidemiologisk

Læs mere

3 km damer. Vallø Lystrup Magleby skov 3 km. piger. Bøge skov

3 km damer. Vallø Lystrup Magleby skov 3 km. piger. Bøge skov 3 km damer 3 km. piger Ganne Louise Tingvold 99 1 94 1 1 97 1 499 1 Fie Bressen 99 1 94 97 99 97 492 2 Lærke M. Hansen 95 98 96 87 92 468 3 Kisten Jensen 9 93 1 84 89 87 459 4 Linda Jodehl 95 86 69 52

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN

SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN DEN ONKOLOGISKE VÆRKTØJSKASSE 8. FEBRUAR 2018 Afdelingslæge, phd, Onkologisk afd., Rigshospitalet Benedikte Hasselbalch PROGRAM Ø Hvad er kræft? Ø Hvilke behandlingsmuligheder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Behandlingsfremskridt inden for kræft

Behandlingsfremskridt inden for kræft NATIONAL EXPERIMENTAL THERAPY PARTNERSHIP Behandlingsfremskridt inden for kræft Ulrik Lassen, professor, overlæge, ph.d. Fase 1 Enheden, onkologisk klinik, Rigshospitalet Formand for Dansk Selskab for

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING. RESIST Stroke trial

REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING. RESIST Stroke trial REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING RESIST Stroke trial BAGGRUND Reperfusionsbehandlingerne har revolutioneret AIS behandlingen, kun et fåtal er dog kandidater Ved ICH, er der ingen effektive behandlinger. Begge

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol

Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse. NeoCol Deltagerinformation og samtykkeerklæring ved deltagelse i en videnskabelig undersøgelse NeoCol En undersøgelse, der belyser effekten af kombinationskemoterapi før operation hos patienter med tyktarmskræft

Læs mere

Fysisk træning som led i anti-cancer behandling Hvordan kan det indtænkes?

Fysisk træning som led i anti-cancer behandling Hvordan kan det indtænkes? Fysisk træning som led i anti-cancer behandling Hvordan kan det indtænkes? Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet Status 2018: Cancer og Træning Status 2018:

Læs mere

Træning bør altid være en del af behandling af artrose i primær praksis

Træning bør altid være en del af behandling af artrose i primær praksis Træning bør altid være en del af behandling af artrose i primær praksis Behandlingsanbefalinger Danske (2012) og internationale kliniske retningslinjer for knæ- og hofteartrose anbefaler information, træning

Læs mere

PICO ved kirurgiske sår

PICO ved kirurgiske sår Nana Hyldig PICO ved kirurgiske sår DEPARTMENT OF CLINICAL RESEARCH Nana Hyldig, Post Doc, Ph.d., MHSc Syddansk Universitet - Klinisk institut Odense Universitetshospital - Plastikkirurgisk afdeling -

Læs mere

Eksperimentelle undersøgelser

Eksperimentelle undersøgelser Observerende undersøgelser: Studier af forekomst (incidens, prævalens). Studier af sammenhænge eller kontraster i naturen. Eksperimentelle undersøgelser Svend Juul Eksperiment, forsøg: Studiet af reaktionen

Læs mere

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft Tarmkræft Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft De fleste tilfælde af tarmkræft starter ved, at godartede

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER Kl. 11.00 Hold 29, med start på bane 4 Marianne Rasmussen 392 1 Kl. 11.00 Hold 27, med start på bane 3 Ann-Katrine Krogsgaard

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Søgeprotokol for opdatering på NKR 10 KOL

Søgeprotokol for opdatering på NKR 10 KOL Søgeprotokol for opdatering på NKR 10 KOL Projekttitel/aspekt Opdateret søgning på NKR for KOL - Primærlitteratur Projektleder / fagkonsulent Henriette Callesen / Camilla Koch Ryrsø Søgespecialist Kirsten

Læs mere

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling.

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. AUH % 20-25 % af alle iskæmiske strokes Atrieflimren 40 35 30 25 20 15 10

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

Godkendte projekter Periode: Rapport modtaget

Godkendte projekter Periode: Rapport modtaget Forkortelser: = Den Videnskabsetiske Komité for Københavns Amt KF = Den Videnskabsetiske Komité for Københavns og Frederiksberg kommune Ø = Den Videnskabsetiske Komité for Bornholms, Frederiksborg, Storstrøms

Læs mere

13 års forskel i Ålborg

13 års forskel i Ålborg MÆNDS SUNDHED Program Nanna Ahlmark: Mænd i København: peer-til-peer som metode til at mindske ulighed i sundhed. Dag Ellingsen: Men Only et norsk projekt om mænd i rehabilitering. Annette Pedersen: Tidlig

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler.

Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. Aarhus Universitetshospital. Kræft i Danmark Sarkomer er sjældne Centraliseret

Læs mere