Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016"

Transkript

1 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-, psykiatriske- og sygesikringsydelser budget periodiseret efter forbrug Forbrug

2 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne Stationær somatik Ambulant somatik

3 82,0% 81,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 81,0% 80,5% 80,0% 79,5% 79,0% 78,5% 79,2% Kurven er ikke korrigeret for den nyopståede tomgang på ældrecentrene. Dette vil blive indarbejdet i 2. kvartal ,6% 79,7% 79,2% 79,9% 79,8% 79,5% 79,8% 80,1% 80,2% Målkurven er beregnet ud fra et budgetmål om, at antallet af borgere i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) skal være konstant på niveau, selv om antallet af 65+ årige stiger. Der er kommet en ny befolkningsprognose, som viser at antallet af 65 + årige vil stige mere end tidligere forventet, hvorfor målkurven bliver stejlere. befolkningsprognosen forventes opdateret igen medio maj ,0% 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Andel selvhjulpne borgere Målkurve (samme borgerantal i ældreplejen, trods flere ældre) Målkurve ny befolkningsprognose

4 2500 Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører Antal borgere Kurven viser antallet af borgere, som er visiteret til hjemmehjælp efter Serviceloven 83 personlig pleje og praktisk hjælp, samt 83a rehabiliteringsforløb. Kurven kan ikke ses som et udtryk for hjemmeplejens samlede opgavemængde, da hjemmeplejen også leverer uddelegerede ydelser, som fx Sundhedslovens 138 hjemmesygepleje 1700

5 3,50 3,40 Ældreområdet Visiterede timer pr. borger Hjemmehjælp 83 - Hjemmetræning 83a Eksklusiv sundhedslovsydelser 138 Alle leverandører 3,30 Visiterede timer pr. borger 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,97 2,96 3,01 2,99 2,96 2,98 3,02 3,00 De gennemsnitlige visiterede timer pr. borger for personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven 83 og rehabiliteringsforløb efter Serviceloven 83a. 2,60 2,50

6 Ældreområdet Visiterede antal borgere i Hjemmeplejen fordelt på kommunal og privat leverandør Eksklusiv Sundhedslovsydelser Antal borgere Fordelingen af borgere på leverandører i hjemmeplejen, ford de ydelser, hvor borgeren har Frit Valg af leverandør, dvs. Serviceloven 83 og 83a Kommunal leverandør Privat leverandør

7 Mio. kr. pr. måned 32,00 Handicapområdet Budget og forbrug 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 Budget Forbrug

8 Antal borgere Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte

9 Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud 85% Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte

10 Antal borgere Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Generelt ses at der er meget få borgere, i de specialiserede tilbud. Stigningen i antallet af borgere i botilbud med døgndækning i Februar 2016, skyldes åbningen af Bispehuset. Tilsvarende er sket et fald i antallet af borgere i botilbud uden døgndækning Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

11 Mio. kr. Handicapområdet Fordeling af udgifter Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte 30,00 25,00 0,54 0,54 0,54 0,77 0,94 0,95 1,04 1,22 1,11 0,89 0,84 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 20,00 15,00 10,00 4,85 4,92 4,92 4,69 4,56 4,60 4,64 4,64 4,14 4,22 4,46 4,45 4,58 4,59 4,59 4,59 14,04 13,99 14,19 14,23 14,20 14,53 14,67 14,76 14,27 14,24 14,27 14,17 14,30 14,89 15,24 15,03 Trods et stort borgerantal i Bostøtte, udgør dette en mindre del af udgiften, og modsat for de mere specialiserede tilbud. Stigningen i udgiften til Botilbud med døgndækning i Februar 2016 skyldes åbningen af Bispehuset. 5,00 1,84 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,61 1,60 1,64 1,70 1,67 1,67 1,74 1,38 1,22 1,20 0,00 3,34 3,39 3,36 3,58 3,64 3,75 3,86 3,90 3,72 3,69 3,71 3,63 3,48 3,62 3,29 3,32 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

12 Visiterede timer Handicapområdet Udvikling i 85 bostøtte-timer Intern bostøtte 1 time = 348 kr Visiterede timer Budget

13 105% 100% Handicapområdet Belægningsprocent Botilbud 95% 90% 85% 80% 75% 70% Elsagervej Bispehuset Elsagervej 44 Åge Holmsvej Budgetlagt belægningsprocent Poulstruplund

14 105% 100% Handicapområdet Belægningsprocent Psykiatri 95% 90% 85% 80% 75% Laden Mosbjerghus Frederikshavnsvej Rålingen Budgetlagt belægningsprocent

15 Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag 1,05 1 Ledelsesinformation Ældrecentre 2016 Belægningsprocent 0,95 0,9 0,85 0,8 En bolig vurderes som ikke belagt, når den ikke er beboet, den ikke reserveret til en beboer, og der ikke er venteliste til boligen. 0,75 0,7 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Somatisk Skærmet Midlertidig

16 Antal dage i gennemsnit 25 Sundhedsområdet Sagsbehandlingstid Træningsenheden Sundhedsloven OBS: Opgørelsen af sagsbehandlingstiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som træder i kraft 1. juni Sagsbehandlingstiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Sagsbehandlingstiden er opgjort for de sager, hvor sagsbehandlingstiden er afsluttet den pågældende måned. 5 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

17 90% 80% Sundhedsområdet Andel af sager, hvor sagsbehandlingstiden overholdes Træningsenheden, Sundhedsloven % 60% 50% 40% 30% 20% OBS: Opgørelsen af sagsbehandlingstiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som træder i kraft 1. juni Sagsbehandlingstiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Sagsbehandlingstiden er opgjort for de sager, hvor sagsbehandlingstiden er afsluttet den pågældende måned. 10% 0%

18 Antal genoptræningsplaner pr. måned 250 Sundhedsområdet Træningsenheden - Antal genoptræningsplaner pr. måned Sundhedsloven

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 21 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 201 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 23 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017 Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Den gode modtagelse...

Læs mere

Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017 Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 5 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Tomgang Ældrecentre...

Læs mere

Nøgletal til SÆH-udvalget 4. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 4. kvartal 2017 Nøgletal til SÆH-udvalget 4. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 5 Styrket borgerkontakt... 6 Den Gode Modtagelse...

Læs mere

Nøgletal til SÆH-udvalget 3. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 3. kvartal 2017 Nøgletal til SÆH-udvalget 3. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 5 Styrket borgerkontakt... 6 Den Gode Modtagelse...

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019

Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019 Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019

Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019 Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 4,6% 0,0% 29,9% 65,5% Sektor SundhedÆldre Sektor Handicap Sektor Sikringsområdet Sektor Socialtilsyn Nord B2017 B2018 B2019 B2020 Sektor SundhedÆldre 885.079.307 887.696.453 890.308.728 890.030.728 Sektor

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Aktivitetsrapport April 2016

Aktivitetsrapport April 2016 Aktivitetsrapport April 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb (april 2016) Køb (april 2015) Pris per borger

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE

DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE Trykprøvning af demografi og opdrift Trykprøvning Ny beregning 2019 2020 2021 2022 mio. kr. Demografi SundhedÆldre B2019-22

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.)

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.) OBS: Bemærk at samtlige lagkagediagrammer afventer opdatering jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding. Med gult er markeret oplysninger, som endnu skal kvalificeres. Figur 1 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.)

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.) SÆH Specifikke bemærkninger: udarbejdet jf. Budgetopgørelse 2, ØKU 15. august 2018 - dvs. ingen eventuelle reduktioner er indarbejdet Figur 1 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.) Handicapområdet;

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på Budgetopgørelse 2 pr. 1. september 2016. Konsekvenser af reduktioner som resultat af budgetforliget for 2017-20 er således ikke indarbejdet i foreliggende budgetbemærkninger

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 4% 0% 29% 67% Sektor Sundhed Ældre Sektor Handicap Sektor Sikringsområdet Sektor Socialtilsyn Nord B2018 B2019 B2020 B2021 Sektor SundhedÆldre 905.300.606 905.707.327 905.380.245 905.242.245 Sektor Handicap

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Aktivitetsrapport Maj 2016

Aktivitetsrapport Maj 2016 Aktivitetsrapport Maj 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb i perioden januar til maj (2016) Ændring ift.

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Ledelsesinformation Februar 2014

Ledelsesinformation Februar 2014 Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation august 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

For perioden juli- august Ishøj Kommune Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget

For perioden juli- august Ishøj Kommune Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget For perioden juli- august 2018 Ishøj Kommune Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget Indhold Sammenfatning...3 Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde...4 Oversigt over antal borgere i Pitstop...5

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation maj 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation november 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Foreløbige budgetbemærkninger: politiske prioriteringer til Budget 2019-22 er ikke indarbejdet. Først efter budgetvedtagelsen, når alle politiske prioriteringer er kendt, færdiggøres budgetbemærkningerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.

Læs mere

Ledelsesinformation August 2015

Ledelsesinformation August 2015 Ledelsesinformation August 215 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen

Læs mere

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre Ledelsesinformation i dette materiale belyser udvalgte nøgletal og procesindikatorer på følgende områder: De nationale mål for sundhedsvæsnet Nøgletal på

Læs mere

Det blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017.

Det blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017. Hjørring Kommune Budget 2017 04-08-2016 Sag nr. 27.00.00-S00-1-16 Side 1. Sundhedscenteret og sundhedspulje Uddrag af budgetforliget for 2016-2019: En samling af sundhedscenteret vil frigøre arbejdstid

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres

Læs mere

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6. Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen pr. uge

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget NOTAT ØDC Økonomistyring 1. bemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget -20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalgets ansvarsområde består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Maj 219 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 1. september 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv I Hjørring Kommune tror vi på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest og

Læs mere

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed Bilag pr. 3.1.219 Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6. Udviklingen i antallet af visiterede timer i

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Aktivitetsrapport Juli 2016

Aktivitetsrapport Juli 2016 Aktivitetsrapport Juli 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb af pladser til borger med ÆH som betalermyndighed (internt og eksternt køb) JAN-13 FEB-13 MAR-13

Læs mere

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed

Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder. Social og Sundhed Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6. Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen pr. uge

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur Juni Side 1 af 5 Antal Antal Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling Sundhed År Antal behandlede borgere 2016 491 512 524

Læs mere

NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN

NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Ved budgetopfølgning 2 pr. 30. maj 2018 estimeres et samlet merforbrug på 7,1 mio.

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 Visiterede

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur November Side 1 af 6 Antal Antal Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling Sundhed År Antal behandlede borgere 2017 518 507

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Regnskab 1. maj 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal visiterede

Læs mere

7-BY MØDE. København 17. marts 2015

7-BY MØDE. København 17. marts 2015 7-BY MØDE København 17. marts 2015 Program Den ældre medicinske patient Udviklingen i sundhedsvæsnet det nære sundhedsvæsen Ældremilliarden 275 250 225 Den demografiske udfordring i forhold til 2012 200

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283

Læs mere

Ledelsesinformation april 2016

Ledelsesinformation april 2016 Ledelsesinformation april 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. Data til ledelsesinformationen

Læs mere

Visiteret tid uge og 2016 fordelt på offentlige og private leverandører

Visiteret tid uge og 2016 fordelt på offentlige og private leverandører Bilag Oplæg til driftsopfølgning Visiteret tid: Samlet antal visiterede timer (uge 9 2015 og ) Nedenstående tabel viser antallet af visiterede timer i hjemmeplejen fordelt på offentlige og private leverandører.

Læs mere