Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet for tilbud omfattet af rammeaftalen. Brønderslev Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet for tilbud omfattet af rammeaftalen. Brønderslev Kommune"

Transkript

1 Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Brønderslev Kommune

2 Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger til ændring af forbrug af regionale specialundervisningstilbud. Kommunen skal besvare skemaet som myndighed, det vil sige som handlekommune i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for. Skabelonen er opbygget med udgangspunkt i kravene til indhold i de kommunale redegørelser i Bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem srådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet (BEK nr. 354 af 24/04/2006). Skabelonen er opdelt i henholdsvis Aalborgskolen, Døvblindecentret og Kommunikationsinstitutterne. Vedrørende Aalborgskolen og Døvblindecentret er der en nærmere opdeling i børn, der ikke er påbegyndt skolegangen, elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse samt personer, der modtager specialundervisning for voksne. Inddelingen er i overensstemmelse med inddelingen i bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1. Vedrørende kommunikationsinstitutterne: Taleinstituttet, Høreinstituttet og Institut for Syn og Teknologi er der ikke opdelt i målgrupper som ved Aalborgskolen og Døvblindecentret, idet der er fokus på tilbudene på det enkelte institut. Endelig indeholder skabelonen nogle spørgsmål vedrørende kommunens forventede ændringer af institutioner udenfor, jf. 3 stk. 1 punkt 3. Disse oplysninger skal anvendes til at koordinerer efterspørgsel og udbud af tilbud på tværs af regionerne. 1. Aalborgskolen Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. BEK 3. stk. 1 punkt 1a Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1b Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb, jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1c Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 Forventet forbrug af rådgivning og vejledning samt produktion af undervisningsmidler Døvblindecentret Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, jf. BEK 3. stk. 1 punkt 1a Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1b Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (helårspladser), jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1c Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 Forventet forbrug af rådgivning og vejledning 19 OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 2

3 3. Kommunikationsinstitutter Forventet forbrug af tilbud i andre er, jf. BEK 3 stk. 1 punkt 3 herunder forventet forbrug af lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i andre regioner, jf. BEK 9 stk OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 3

4 1. Aalborgskolen Målgruppen omfatter pladser på Aalborgskolen til børn, der ikke er påbegyndt skolegangen, elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse samt personer, der modtager specialundervisning for voksne; jf. 3 stk. 1 punkt Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. BEK 3. stk. 1 punkt 1a driver ikke tilbud efter undervisningslovgivningen til denne gruppe på Aalborgskolen. Der gives tilbud efter Lov om Social Service 32 omfattet af Rammeaftalen. 1.2 Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1b Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn: Kirsten Ahlgren Stilling:ledende skolepsykolog Telefon: Mail: Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 4

5 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventet 2011 ændring Aalborgskolen Skoleafdeling - børn med høretab FSL 2 20 objektiv + takst uændret uændret uændret uændret Skoleafdeling - børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser FSL 20, 3 objektiv + takst uændret uændret uændret uændret Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. : Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at man ønsker fortsat at have mulighed for at kunne købe pladser på Aalborgskolen, når der opstår behov og at Brønderslev Kommune ikke på noget tidspunkt forventer selv at oprette et lignende tilbud. 1 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 2 FSL = Folkeskoleloven OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 5

6 1.2.2 Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _x Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som tilbyder i henhold til rammeaftalen? OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 6

7 Ja: Nej: _x Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 7

8 1.3 Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb, jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1c Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn: Else Simonsen Stilling: afdelingsleder Telefon: Mail: Else Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventet 2011 ændring Aalborgskolen Undervisning af voksne med Høretab/tegnsprogsbrug ere. LSV 4 1, stk. 2 Se tekstfelt 3 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 4 LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 8

9 Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. : Brønderslev Kommune ønsker i tilfælde af behov at kunne købe plads Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Beskrivelserne kan fås ved henvendelse til Døvblindecentret. Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _x Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 9

10 Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som tilbyder i henhold til rammeaftalen? Ja: Nej: _x_ Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: _x Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 10

11 1.4 Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 Forventet forbrug af rådgivning og vejledning samt produktion af undervisningsmidler. Ifølge Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 skal kommunerne oplyse forventet forbrug af den rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud og som ikke er tilknyttet til pladser på undervisningstilbudene. I nedenstående skemaer angives kommunens forventninger til brug af Aalborgskolens rådgivnings- og vejledningstilbud i årene Endvidere omfatter skemaerne spørgsmål vedr. produktion af undervisningsmaterialer. Skemaerne omfatter alle ovenstående målgrupper og der angives mere eller mindre forventet antal brugere indenfor målgruppen i forhold til Tilbudet Tilbudstype og lovgrundlag Driftsherre Finansiering Forventet ændring Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Aalborgskolen Konsulentbistand i lokale skoler FSL 20, 3 objektiv x x x x Småbørnsvejledning og rådgivning FSL 20,3 objektiv x x x x Angiv antal forventede brugere i målgruppen: Tilbud Tilbudstype og lovgivning Driftsherre Finansiering Forventede antal brugere Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 11

12 Tilbud Tilbudstype og lovgivning Driftsherre Finansiering Forventede antal brugere Aalborgskolen Materialecentret Bekendtgørelse nr. 447 objektiv (materialer til personer ikke omfattet af målgruppen betales med en takst = produktionspris) Anvendes p.t. ikke. Kommunen ønsker at benytte det ved behov. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 12

13 Døvblindecentret Målgruppen omfatter pladser på Døvblindecentret til børn, der ikke er påbegyndt skolegangen, elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse samt personer, der modtager specialundervisning for voksne, jf. 3. stk. 1 punkt Pladser til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, jf. BEK 3. stk. 1 punkt 1a driver ikke tilbud til denne målgruppe på Døvblindecentret. 1.6 Elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse; jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1b Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn: Kirsten Ahlgren Stilling: ledende skolepsykolog Telefon: Mail: Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 13

14 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventet 2011 ændring Døvblindecentret Undervisning Børn FSL 7 20, stk. 3 Uændret Uændret Uændret uændret Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. : Brønderslev Kommune ønsker at have mulighed for at benytte tilbuddet ved behov. Brønderslev Kommune vil ikke på noget tidspunkt selv oprette et tilsvarende tilbud Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _x Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v. 6 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 7 FSL = Folkeskoleloven OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 14

15 1.6.3 Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? Ja: Nej: _x Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som tilbyder i henhold til rammeaftalen? Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 15

16 Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: _x Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. 1.7 Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (helårspladser), jf. BEK 3 stk. 1 punkt 1c Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn: Else Simonsen Stilling: afdelingsleder Telefon: Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 - Forbrug af undervisningstilbud i regionen I skemaet skrives den forventede ændring af forbruget i I tekstfelt under skemaet beskrives evt. bemærkninger til oplysningerne i skemaet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 16

17 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventet 2011 ændring Døvblindecentret Undervisning unge, LSV 9 1, stk 2 Se tekstfelt Undervisning Voksne, LSV 1,stk.2 Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de kvantitative ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige forbrug af pladser til målgruppen. : Brønderslev Kommune ønsker at kunne købe tilbud ved behov Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) 8 Der skal meldes ind i forhold til det faktiske forbrug i Tallene skal opgives i helårspladser og være akkumuleret henover overslagsårene (oversigt over det faktiske forbrug udsendes primo marts 2009). 9 LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 17

18 Ja: Nej: _x Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? Ja: Nej: _x Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som tilbyder i henhold til rammeaftalen? Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 18

19 1.7.4 Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer, kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: _x Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. 1.8 Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 4 Forventet forbrug af rådgivning og vejledning driver ikke tilbud efter denne paragraf. Råd og vejledning visiteres efter Lov om Social Service og besvares i den kommunale redegørelse for socialområdet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 19

20 2. Kommunikationsinstitutter Målgruppen omfatter brugere af tilbud på Taleinstituttet, Taleinstituttet Hjerneskadecentret, Institut for Syn og Teknologi og Høreinstituttet. Kontaktoplysninger på medarbejder, der er ansvarlig for udfyldelse af redegørelsen for målgruppen: Navn: Kirsten Ahlgren Stilling:ledende skolepyskolog Telefon: Mail: 2.1 Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 og 4 Undervisningstilbud på Kommunikationsinstitutterne og Forventet forbrug af rådgivning og vejledning Ifølge Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 1 skal kommunerne oplyse det forventede forbrug vedr. undervisning samt efter 3 stk. 1 punkt 4 oplyse forventet forbrug af rådgivning og vejledning i forhold til målgruppen, der ydes af de regionale undervisningstilbud og som ikke er tilknyttet til pladser på undervisningstilbudene. I nedenstående skema angives kommunens forventninger til brug af rådgivnings- og vejledningstilbud i årene , jf. Bekendtgørelsen. Endvidere er der i skemaet indarbejdet spørgsmål om forventninger til forbrug af undervisningstilbud på Kommunikationsinstitutterne. Der er alene tale om en tilkendegivelse af, om kommunen ønsker at anvende tilbudet. Angivelserne vedr. rådgivning, vejledning og undervisningstilbud er en tilkendegivelse om forventet anvendelse 10. Der sættes kryds ved ønsket anvendelse. 10 En bindende aftale mellem kommunen og vil ske på et særskilt aftale-ark for de ydelser, der er omfattet af trækningsret og abonnementsordning. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 20

21 Institution Tilbudstype og Lovgrundlag Driftsherre Finansiering 2010 Forventes 2011 i Høreinstituttet 1.a. Generel rådgivning og information 11. LSV 12 1 stk a. Udredning af høreproblemer. LSV 1 stk. 3. Trækningsret Generelt for alle tilbud gælder at der er uændret behov Generelt for alle tilbud gælder at der er uændret behov Generelt for alle tilbud gælder at der er uændret behov Generelt for alle tilbud gælder at der er uændret behov 2.b. Løsning af høreproblemer omkring aktivitet og deltagelse i samfundslivet. LSV 1 stk c. Udredning af høreproblemer i forhold til arbejdsmarked og uddannelse. LSV 1 stk Abonnement 11 Nummereringen angiver ydelsespakkens nummer i bilag 2 i rammeaftalen for LSV = Lov om Specialundervisning for Voksne 13 På Høreinstituttet, Institut for Syn og Teknologi og Taleinstituttet kan mange ydelsespakker tilbydes både efter serviceloven og undervisningslovgivning. Derfor vil mange af de nævnte ydelsespakker også indgå i den kommunale redegørelse for socialområdet. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 21

22 Institution Tilbudstype og Driftsherre Finansiering Forventes i Lovgrundlag d. Socialfaglig specialrådgivning i forbindelse med arbejdsmarkedsrelatered e problemer afledt af høreproblemer. LSV 1 stk e. Nye høreapparatbrugere. LSV 1 stk Abonnement 2.f. Kommunikationsundervisning. LSV 1 stk g. Cochlea implanterede. LSV 1 stk h. Tinnitus. LSV 1 stk. 3. Institut for Syn og Teknologi 1.a. Generel rådgivning og information. LSV 1 stk. 3. FSL 20 stk a. Småbørnsområdet (0-6 år). FSL stk b. Skoleelever (6-18 år). FSL 20 stk c. Unge (18-23 år). LSV 1 stk. 3. Trækningsret + Abonnement + Abonnement + Abonnement 14 FSL = Folkeskoleloven OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 22

23 Institution Tilbudstype og Driftsherre Finansiering Forventes i Lovgrundlag d. Voksne (18-65 år) integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. LSV 1 stk e. Voksne (18 - år). LSV 1 stk Abonnement Taleinstituttet Hjerneskadecentret 1. a, 1.b. og 2.a. Generel rådgivning og information og 1. udredning. LSV 1 stk b. Tværfaglige optrænings- /rehabiliteringstilbud i gruppe. LSV 1 stk c. Individuelle tværfaglige optrænings- /rehabiliteringstilbud. LSV 1 stk d. Pårørendetilbud. LSV 1 stk a og 1.b Trækningsret 2.a + Abonnement Taleinstituttet 2.e. Supervision til professionelle. LSV 1 stk a. Generel rådgivning og information. LSV 1 stk. 3, FL 20 stk 3. Trækningsret OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 23

24 Institution Tilbudstype og Driftsherre Finansiering Forventes i Lovgrundlag a. og 2.b. Voksne med erhvervet hjerneskade - udredning og individuel undervisning. LSV 1 stk c. Voksne med erhvervet hjerneskade gruppeundervisning. LSV 1 stk d. Pårørendekurser. LSV 1 stk e. Undervisning / vejledning / psykologsamtale med børn og unge af afasiramte forældre. LSV 1 stk f.1 og 2.f.2 Børn og unge med erhvervet hjerneskade. FSL 20 stk g 2.h.3. Personer med stemmevanskeligheder og personer med stammen og løbsk tale. LSV 1 stk. 3, FL 20 stk i. Laryngectomerede og mundhuleopererede LSV 1 stk Abonnement + Abonnement + Abonnement + Abonnement 2.h.1 + Abonnement OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 24

25 Institution Tilbudstype og Driftsherre Finansiering Forventes i Lovgrundlag j.1 Voksne med skriftsproglige vanskeligheder 1. udredning. LSV 1 stk j.2 Voksne med skriftsproglige vanskeligheder 2. udredning. LSV 1 stk k. Voksne med skriftsproglige vanskeligheder individuel undervisning 3. udredning. LSV 1 stk l. Voksne med skriftsproglige vanskeligheder holdundervisning inkl. 3. udredning. LSV 1 stk m.1. Voksne med matematikvanskeligheder - 1. udredning. LSV 1 stk m.2. Voksne med matematikvanskeligheder - 2. udredning. LSV 1 stk. 3. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 25

26 Institution Tilbudstype og Driftsherre Finansiering Forventes i Lovgrundlag n. Voksne med matematikvanskeligheder individuel undervisning inkl. 3. udredning. LSV 1 stk o og 2.p. Neuropsykologisk undersøgelse af børn, unge og voksne. LSV 1 stk. 3, FL 20 stk q.1. Børn med dysfasi eller dysleksi udredning. FSL 20 stk q.2. Børn med dysfasi eller dysleksi TTIundersøgelse, observationsgruppe, læseobservation. FSL 20 stk r. Undervisning af dysfatiske og dyslektiske børn. FSL 20 stk s. Børn med multiple funktionsnedsættelser FSL 20 stk t. Børn med dysfonologi. FSL 20 stk. 3. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 26

27 Institution Tilbudstype og Driftsherre Finansiering Forventes i Lovgrundlag u-2.v. Børn med læbegane spalte (fra 3 år) og børn med oralmotoriske vanskeligheder. FSL 20 stk Abonnement Nedenstående tekstfelt er til besvarelse/uddybning af de ændringer, som kommunen har angivet i ovenstående. Særligt skal kommunen jf. 3 stk. 2 være opmærksom på at beskrive begrundelser for afvigelser i forhold til kommunens hidtidige brug af pladser. : Brønderslev Kommune ønsker i det omfang man har behov,, at kunne trække på ydelserne. 2.2 Bekendtgørelsens 3 stk. 1 punkt 2 Indholdsmæssige krav til regionale specialundervisningstilbud Der tages udgangspunkt i de indholdsmæssige beskrivelser af de nuværende specialundervisningstilbud, som foreligger i form af henholdsvis servicedeklarationer og kvalitetsstandarder eller tilsvarende beskrivelser. Beskrivelserne kan fås ved henvendelse til det enkelte institut. Har kommunen ønsker til udvikling af/ændringer i de specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalen, f.eks. på baggrund af ændringer i brugernes behov, viden om nye undervisningsformer eller andet? (sæt kryds) Ja: Nej: _x Eventuelle ønsker til udvikling af tilbud kan gives specifikt i forhold til navngivne tilbud samt som generelle ønsker om udvikling af tilbud til nye målgrupper m.v. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 27

28 2.3 Bekendtgørelsens 3 stk. 1. punkt 5 Fremtidig opgavevaretagelse Varetager kommunalbestyrelsen i dag selv opgaver, som er omfattet af den regionale forsyningspligt? Ja: Nej: _x Hvis ja, beskriv venligst disse tilbud Set i forhold til 2009 planlægger kommunen så selv at løse specialundervisningsopgaver, som tilbyder i henhold til rammeaftalen? Ja: Nej: x_ Hvis ja, beskriv venligst de tiltag som påtænkes igangsat. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 28

29 2.4 Bekendtgørelsen 3 stk. 1 punkt 6 Øvrige oplysninger med betydning for Rammeaftalen på specialundervisningsområdet Har kommunen som myndighed andre relevante oplysninger, som kommunen vurderer kan have relevans for drøftelserne omkring rammeaftalen og forsyningspligten? Der kan f.eks. være tale om andre aftaleområder eller andre sektorlovgivninger. Ja: Nej: _x Hvis ja, beskrives henholdsvis det konkrete tiltag eller forhold, samt hvordan det forventes at påvirke eksisterende tilbud omfattet af rammeaftalen. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 29

30 3. Forventet forbrug af tilbud i andre er, jf. BEK 3 stk. 1 punkt 3 herunder forventet forbrug af lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i andre regioner, jf. BEK 9 stk. 2 Såfremt kommunen forventer ændringer i behov for anvendelse af tilbud til målgruppen på institutioner i andre regioner skal dette beskrives, jf. 3 stk. 1 punkt 3. VÆR OPMÆRKSOM på, at det kun skal beskrives, hvis der forventes en ændring af antallet af årlige ny-visiteringer på en institutionen placeret i en anden region. Handlekommunen i anden region er ansvarlig for indberetninger i forhold til brugere, der allerede har ophold på institutionen. Vedlagt er liste over lands- og landsdelsdækkende institutioner. Målgruppe, jf. 3 stk. 1 punkt 1 Børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegang Tilbudets navn Tilbudstype Driftsherre Forventet forbrug Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Flere Mindre Ens Elever i børnehaveklasse, grundskole el. 10. klasse OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 30

31 Personer, der modtager specialundervisning for voksne : Brønderslev Kommune forventer ikke forbrug af tilbud i andre regioner. OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 31

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Langeland kommunes redegørelse 2007

Langeland kommunes redegørelse 2007 Langeland kommunes redegørelse 2007 - til brug for rammeaftalen for specialundervisning i Region Syddanmark OBS! Det anbefales at læse den medfølgende vejledning inden udarbejdelsen af redegørelsen. 1

Læs mere

Bilag til pkt. 3 Kommunale redegørelser & Driftherreindmeldinger. Notat vedr. de kommunale redegørelser for specialundervisningsområdet.

Bilag til pkt. 3 Kommunale redegørelser & Driftherreindmeldinger. Notat vedr. de kommunale redegørelser for specialundervisningsområdet. Bilag til pkt. 3 Kommunale redegørelser & Driftherreindmeldinger Notat vedr. de kommunale redegørelser for specialundervisningsområdet. Indledning Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af de 11 kommunale

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på specialundervisningsområdet i region Syddanmark

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på specialundervisningsområdet i region Syddanmark Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på specialundervisningsområdet i region Syddanmark Dette skema omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de specialundervisningstilbud,

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Ydelses nummer Tekst Leverings betingelse *Se forklaring sidst i dokumentet Finansierings model

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet Tilbud omfattet af Rammeaftale. Aalborg Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet Tilbud omfattet af Rammeaftale. Aalborg Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Aalborg Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen.

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen. Bilag 3 1. Rammeaftale 2007 vedrørende specialundervisning i Syddanmark Denne rammeaftale vedrørende specialundervisningstilbud indgår som bilag til rammeaftale 2007 på det sociale og socialpsykiatriske

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

1. Bilag 1 Oversigt over alle lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud fordelt på målgrupper

1. Bilag 1 Oversigt over alle lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud fordelt på målgrupper 1. Bilag 1 Oversigt over alle lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud fordelt på målgrupper Oplysninger om tilbud/ydelser omfattet af rammeaftalen for specialundervisningsområdet 2010. I de følgende

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008

Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008 Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008 I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte undervisningstilbud/ydelser for personer

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Notat - Kommunale redegørelser vedr. socialområdet. Tilbud omfattet af Rammeaftale

Notat - Kommunale redegørelser vedr. socialområdet. Tilbud omfattet af Rammeaftale Notat Kommunale redegørelser vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Indholdsfortegnelse 1. Handicappede børn og unge (helårspladser)... 7 1.1 Forbrug af sociale tilbud... 7 1.2 De indholdsmæssige

Læs mere

Kommunernes indmeldinger om forventet efterspørgsel efter tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde. - Til udviklingsstrategien 2017

Kommunernes indmeldinger om forventet efterspørgsel efter tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde. - Til udviklingsstrategien 2017 Kommunernes indmeldinger om forventet efterspørgsel efter tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde - Til udviklingsstrategien 2017 Dette skema indgår som en del af den gensidige dialog i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2010

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2010 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2010 INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 6 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 9 2.1 LOVGRUNDLAG... 9 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN... 10 2.2.1

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.

Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. BEK nr 760 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 034.24S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 08. oktober 2012 kl. 08:30 i Farsø administrationsbygning, lokale S1

Åbent møde for Handicapråds møde den 08. oktober 2012 kl. 08:30 i Farsø administrationsbygning, lokale S1 Åbent møde for Handicapråds møde den 08. oktober 2012 kl. 08:30 i Farsø administrationsbygning, lokale S1 Indholdsfortegnelse 039. Rammeaftale Specialundervisningsområdet 2013 106 040. Idegrundlag for

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning 2009

Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale for specialundervisning 2009 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN-----------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Læsø Kommune

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Læsø Kommune S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning April 2018 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 4 2. Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2009

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2009 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale for specialundervisning 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 6 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 9

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning 2008

Rammeaftale Specialundervisning 2008 Rammeaftale Specialundervisning 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN----------------------------------------------------------------------- 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen KKR Hovedstaden Januar 18 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2. Opsamling... 3 3. Metode... 4 4. Data... 5 5. Resultater... 5 5.1

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser 1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte tilbud/ydelser, som er omfattet af rammeaftalen for socialområdet 2008, hvor der er aftale om trækningsret eller

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rudersdal kommune 1 af 11 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v. på

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skabelon for afrapportering på central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Bilag 2 Vejledende skabelon for afrapportering på central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Bilag 2 Vejledende skabelon for afrapportering på central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2012 INDLEDNING... 3 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET KOMMENDE

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2020 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 24. august 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2020, som giver en

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Udkast til rammeaftale Specialundervisning 2013

KKR NORDJYLLAND. Udkast til rammeaftale Specialundervisning 2013 KKR NORDJYLLAND Udkast til rammeaftale Specialundervisning 2013 INDLEDNING... 3 1. SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. UDKAST TIL Rammeaftale Specialundervisning 2011

KKR NORDJYLLAND. UDKAST TIL Rammeaftale Specialundervisning 2011 KKR NORDJYLLAND UDKAST TIL Rammeaftale Specialundervisning 2011 INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem.

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem. Baggrund om ViSP samarbejdet Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er oprettet 1. august 2003 ved en sammenlægning af de hidtidige Specialskoler for Voksne i Næstved og i Nykøbing F. Borgerne har fri

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Taleinstituttet. Pris- og ydelsesoversigt 2015. Taleinstituttet

Taleinstituttet. Pris- og ydelsesoversigt 2015. Taleinstituttet Taleinstituttet Pris- og ydelsesoversigt 2015 Taleinstituttet Borgmester Jørgensens Vej 2 B 9000 Aalborg Tlf.: 99 82 54 80 Sikker E-mail: taleinstituttet@aalborg.dk www.taleinstituttet.dk nuar 2013 Taleinstituttets

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:rudersdal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Rammeaftale for Specialundervisningsområdet

Rammeaftale for Specialundervisningsområdet Rammeaftale for Specialundervisningsområdet For yderligere oplysninger om rammeaftalen kan følgende personer kontaktes KKR Nordjylland, Aalborg kommuner Boulevarden 13 9100 Aalborg Chefkonsulent Michael

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning. mellem. Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen

Rammeaftale Specialundervisning. mellem. Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen Rammeaftale Specialundervisning mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1Lovkrav til rammeaftale på specialundervisningsområdet...4

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning. mellem. Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen

Rammeaftale Specialundervisning. mellem. Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen Rammeaftale Specialundervisning mellem Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Lovkrav til rammeaftale på specialundervisningsområdet...

Læs mere

Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010.

Indmeldinger fra driftsherrer om ønsker til ændringer til rammeaftalen 2010. Navn på ydelse Specialsektoren, Region Nordjylland Tilpasning af kapacitet på Aalborgskolens tilbud Aalborgskolens Skolerådgivning i forhold til efterspørgsel (ændring af nuværende ydelse). Aalborgskolen/Døvblindecentret.

Læs mere

Fremtidens Taleinstitut

Fremtidens Taleinstitut Notat Regionalt skitseforslag Fremtidens Taleinstitut nærhed og specialisering - I dette notat præsenteres Region Nordjyllands bud på, hvordan den faglige kvalitet på Taleinstituttets område kan bevares

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:bornholms Regionskommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Bornholms Regionskommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 14:00 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 34. Dialogmøde med Ældrerådet... 1 35. Etablering af storkøkken Hjulmagervej, Panderup...

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune fra:hvidovre kommune fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Søren Ethelberg Tlf. nr. 36393811 Mail.: set@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:albertslund kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Line Friis Brorholt/ Unna Scherer Tlf. nr. 43686155/ 43686404 Mail.: Line.friis.brorholt@albertslund.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 Punkter på åbent møde: 86. Orientering vedrørende tilsyn på de private

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2015 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne

14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne 14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 7 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne: Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard? På de første

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108, stk. 5 og 6, i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service og 185 b, stk. 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale Rammeaftale 2019-2020 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde ogspecialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark Syddanmark Indledning Kommunerne bærer ansvaret for

Læs mere

1 af 60. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 60. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 60. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 26.09.2011 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev administrationsbygning Jammerbugt Børne- og Familieudvalget 26.09.2011 Punkter på åbent møde: 110. Etablering af kommunikationscenter

Læs mere