Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015"

Transkript

1 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 31 studerende den 3. februar Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar Fristen for besvarelse udløb den 12. februar Ud af de 31 studerende har 21 helt eller delvist besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 68 %. Læringsmål Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for semestret Meget enig 3 14,3% 9 42,9% 3 14,3% 6 28,6% Meget uenig Ved ikke Læringsmål Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Jeg satte mig ind i målene for semestret Meget enig 6 28,6% 12 57,1% 1 4,8% 2 9,5% Meget uenig Ved ikke Læringsmål Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Meget enig 5 23,8% 13 61,9% 1 4,8% 1 4,8% Meget uenig 1 4,8% Ved ikke Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets studieaktiviteter? - Kurser/forelæsninger/seminarer % 9 42,9% 1

2 60-80% 7 33,3% 40-60% 3 14,3% 20-40% 2 9,5% 0-20% Jeg deltog ikke Ikke muligt på semestret Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets studieaktiviteter? - Projektarbejde % 13 61,9% 60-80% 5 23,8% 40-60% 20-40% 2 9,5% 0-20% Jeg deltog ikke Ikke muligt på semestret 1 4,8% Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets studieaktiviteter? - Samarbejde med ekstern part omkring projekt - i eller uden for Danmark % 10 47,6% 60-80% 6 28,6% 40-60% 2 9,5% 20-40% 1 4,8% 0-20% 1 4,8% Jeg deltog ikke Ikke muligt på semestret 1 4,8% Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets studieaktiviteter? - Praktiske øvelser/træning (i bred forstand) fx. labøvelser, klinikforløb, samspil, virksomhedsbesøg, workshops, case-undervisning % 4 19,0% 60-80% 5 23,8% 40-60% 3 14,3% 20-40% 1 4,8% 0-20% 1 4,8% Jeg deltog ikke Ikke muligt på semestret 7 33,3% 2

3 Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets studieaktiviteter? - Forberedelse i tilknytning til kurser/forelæsninger/seminarer % 4 19,0% 60-80% 5 23,8% 40-60% 5 23,8% 20-40% 6 28,6% 0-20% 1 4,8% Jeg deltog ikke Ikke muligt på semestret Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets studieaktiviteter? - Andre aktiviteter - angiv venligst hvilke(n) i kommentarfeltet herunder % 60-80% 40-60% 1 4,8% 20-40% 2 9,5% 0-20% Jeg deltog ikke 5 23,8% Ikke muligt på semestret 13 61,9% Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 12 el. derunder ,8% ,3% ,9% ,0% ,3% 55 el. derover 1 4,8% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Jeg vurderer, at min samlede arbejdsindsats på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig Meget enig 11 52,4% 7 33,3% 2 9,5% 1 4,8% Meget uenig 3

4 Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Min samlede arbejdsindsats på semestret levede op til mine egne forventninger Meget enig 11 52,4% 6 28,6% 2 9,5% 2 9,5% Meget uenig Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer mv.)? - Kurser/forelæsninger/seminarer Meget stort 1 5,3% Stort 6 31,6% Middel 8 42,1% Lille 1 5,3% Meget lille 3 15,8% Ikke muligt på semestret I alt ,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer mv.)? - Projektarbejde Meget stort 11 57,9% Stort 4 21,1% Middel 3 15,8% Lille Meget lille Ikke muligt på semestret 1 5,3% I alt ,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer mv.)? - Samarbejde med ekstern partner om projekt i eller uden for Danmark Meget stort 6 31,6% Stort 7 36,8% Middel 4 21,1% Lille 1 5,3% 4

5 Meget lille Ikke muligt på semestret 1 5,3% I alt ,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer mv.)? - Praktiske øvelser/træning (i bred forstand), fx. lab-øvelser, klinikforløb, samspil, virksomhedsbesøg, workshops, case-undervisning Meget stort Stort 1 5,3% Middel 3 15,8% Lille 4 21,1% Meget lille 3 15,8% Ikke muligt på semestret 8 42,1% I alt ,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer mv.)? - Forberedelse i tilknytning til kurser/forelæsninger/seminarer Meget stort Stort 3 15,8% Middel 12 63,2% Lille 3 15,8% Meget lille 1 5,3% Ikke muligt på semestret I alt ,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, praktiske færdigheder, nye/forstærkede kompetencer mv.)? - Andre aktiviteter Meget stort Stort Middel 1 5,3% Lille 1 5,3% Meget lille Ikke muligt på semestret 17 89,5% I alt ,0% 5

6 Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Studieaktiviteterne gav mig et solidt grundlag for at opfylde studiets mål for hvert af de enkelte moduler Meget enig 3 16,7% 6 33,3% 4 22,2% 1 5,6% Meget uenig 1 5,6% Ved ikke 3 16,7% I alt ,0% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Studieaktiviteterne gav mig et solidt grundlag for at opfylde studiets mål for semestret Meget enig 4 22,2% 5 27,8% 4 22,2% 1 5,6% Meget uenig Ved ikke 4 22,2% I alt ,0% Jeg udarbejdede eller var med til at udarbejde et projekt på dette semester Ja 16 88,9% Nej 2 11,1% I alt ,0% Hvilken type projektarbejde var der tale om? Speciale 1 6,2% Andet projekt 15 93,8% Jeg udarbejdede projektet sammen med andre Nej, individuelt 3 18,8% Ja, i en gruppe på 2-3 pers. 8 50,0% Ja, i en gruppe på 4 eller flere pers. 5 31,2% 6

7 Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Jeg synes, at gruppedannelsesprocessen forløb hensigtsmæssigt Meget enig 9 69,2% 3 23,1% 1 7,7% Meget uenig I alt ,0% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Samarbejdet i gruppen var efter min mening godt Meget enig 10 76,9% 1 7,7% 2 15,4% Meget uenig I alt ,0% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Jeg mener, at jeg bidrog konstruktivt til samarbejdet i gruppen Meget enig 11 84,6% 2 15,4% Meget uenig I alt ,0% Blev projektet udarbejdet i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner? (Her tænkes både på projekter "bestilt" udefra og samarbejde på dit/jeres initiativ) Ja ,0% Nej Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Mit udbytte (fx. viden, færdigheder, kompetencer) ved samarbejdet med den eksterne samarbejdspartner var stort Meget enig 9 56,2% 7

8 5 31,2% 1 6,2% 1 6,2% Meget uenig Var der mere end én vejleder tilknyttet? Ja 7 43,8% Nej 9 56,2% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Samarbejdet med (hoved)vejlederen fungerede godt Meget enig 4 57,1% 3 42,9% Meget uenig I alt 7 100,0% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Samarbejdet med øvrige vejledere fungerede godt Meget enig 4 57,1% 3 42,9% Meget uenig I alt 7 100,0% Hvordan var samarbejdet mellem de tilknyttede vejledere? Meget godt 3 42,9% Godt 2 28,6% Hverken godt eller dårligt 1 14,3% Dårligt Meget dårligt Ikke eksisterende 1 14,3% I alt 7 100,0% 8

9 Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - I projektvejledningen var god støtte i forhold til det projektmetodiske Meget enig 8 50,0% 5 31,2% 1 6,2% 1 6,2% Meget uenig 1 6,2% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - I projektvejledningen var god støtte i forhold til det faglige Meget enig 8 50,0% 5 31,2% 1 6,2% 1 6,2% Meget uenig 1 6,2% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - I projektvejledningen var god støtte i forhold til arbejdsprocessen Meget enig 7 43,8% 3 18,8% 4 25,0% 1 6,2% Meget uenig 1 6,2% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - I projektvejledningen var god støtte i forhold til min egen/gruppens trivsel Meget enig 5 31,2% 4 25,0% 2 12,5% 3 18,8% Meget uenig 2 12,5% 9

10 Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Det blev gjort klart, hvilke muligheder og grænser der var for valg af projektemne Meget enig 1 6,2% 6 37,5% 3 18,8% 2 12,5% Meget uenig 1 6,2% Ved ikke 3 18,8% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Det lykkedes os/mig at lave et projekt af høj faglig kvalitet Meget enig 8 50,0% 6 37,5% 1 6,2% 1 6,2% Meget uenig Ved ikke På semestret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af mine faglige kompetencer Meget enig 6 37,5% 5 31,2% 5 31,2% Meget uenig På semestret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af min evne til at indkredse og formulere problemstillinger Meget enig 4 25,0% 6 37,5% 6 37,5% Meget uenig 10

11 På semestret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af min evne til at angribe og bearbejde problemstillinger Meget enig 5 31,2% 6 37,5% 5 31,2% Meget uenig På semestret oplevede jeg den problembaserede og projektorienterede undervisningsform som befordrende for udvikling af min evne til at tilrettelægge en længere arbejdsproces og "nå i mål" til tiden Meget enig 6 37,5% 4 25,0% 6 37,5% Meget uenig Havde du på semestret kurser/forelæsninger/seminarer? Ja ,0% Nej I alt ,0% Pensum - Hvor stor en del af den obligatoriske faglitteratur til semestrets kurser/forelæsninger/seminarer læste du? 0-10% 1 5,6% 10-20% 20-30% 1 5,6% 30-40% 3 16,7% 40-50% 50-60% 4 22,2% 60-70% 70-80% 3 16,7% 80-90% 3 16,7% % 3 16,7% I alt ,0% 11

12 Inddragelse af studerende - Underviserne viser generelt lydhørhed over for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Meget enig 1 5,6% 6 33,3% 4 22,2% 4 22,2% Meget uenig 3 16,7% Har ikke grundlag for at vurdere I alt ,0% Inddragelse af studerende - Jeg benytter mig af muligheden - når den opstår - for indflydelse på tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Meget enig 2 11,1% 4 22,2% 5 27,8% 6 33,3% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere 1 5,6% I alt ,0% Undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning Meget vigtigt 9 52,9% 5 29,4% Ikke vigtigt Ved ikke Undervisningen gennemgås pensum - I hvilken grad tilfældet på semestret Meget høj grad 6 35,3% Meget lav grad Ved ikke 12

13 Undervisningen giver perspektiver, der går ud over pensum - Betydning for god undervisning Meget vigtigt 5 29,4% 9 52,9% 3 17,6% Ikke vigtigt Ved ikke Undervisningen giver perspektiver, der går ud over pensum - I hvilken grad tilfældet på semestret Meget høj grad 10 58,8% 5 29,4% Meget lav grad Ved ikke Undervisningen er interessant og "fanger mig" - Betydning for god undervisning Meget vigtigt 10 58,8% 3 17,6% Ikke vigtigt Ved ikke Undervisningen er interessant og "fanger mig" - I hvilken grad tilfældet på semestret Meget høj grad 8 47,1% 3 17,6% 6 35,3% Meget lav grad Ved ikke 13

14 Underviseren lader os studerende komme til orde, fx med spørgsmål eller synspunkter - Betydning for god undervisning Meget vigtigt 10 58,8% Ikke vigtigt Ved ikke Underviseren lader os studerende komme til orde, fx med spørgsmål eller synspunkter - I hvilken grad tilfældet på semestret Meget høj grad 6 35,3% 6 35,3% Meget lav grad Ved ikke Underviseren angiver, hvad der skal læses forud for hver undervisningsgang - Betydning for god undervisning Meget vigtigt 7 41,2% 6 35,3% Ikke vigtigt Ved ikke Underviseren angiver, hvad der skal læses forud for hver undervisningsgang - I hvilken grad tilfældet på semestret Meget høj grad 6 35,3% 3 17,6% Meget lav grad 3 17,6% Ved ikke 14

15 Vi studerende møder velforberedte op til undervisningen - Betydning for god undervisning Meget vigtigt 5 29,4% 8 47,1% Ikke vigtigt Ved ikke Vi studerende møder velforberedte op til undervisningen - I hvilken grad tilfældet på semestret Meget høj grad 6 35,3% 8 47,1% 3 17,6% Meget lav grad Ved ikke Underviseren bruger forskellige undervisningsformer - Betydning for god undervisning Meget vigtigt 7 41,2% 3 17,6% Ikke vigtigt Ved ikke Underviseren bruger forskellige undervisningsformer - I hvilken grad tilfældet på semestret Meget høj grad 6 35,3% 7 41,2% Meget lav grad Ved ikke 15

16 Jeg går oftest fra undervisningen med en følelse af at have "flyttet mig" - Betydning for god undervisning Meget vigtigt 5 29,4% 8 47,1% 3 17,6% Ikke vigtigt Ved ikke Jeg går oftest fra undervisningen med en følelse af at have "flyttet mig" - I hvilken grad tilfældet på semestret Meget høj grad 5 29,4% Meget lav grad Ved ikke Generelt om kurser/forelæsninger/seminarer Har du på semestret været på udlandsophold? Ja Nej ,0% Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Meget enig 8 47,1% 7 41,2% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere 16

17 Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Semestret krævede en stor arbejdsindsats fra min side Meget enig 11 64,7% 6 35,3% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Semestret var generelt fagligt udfordrende Meget enig 9 52,9% 8 47,1% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Det faglige studiemiljø blandt de studerende påvirkede mit udbytte af studiet positivt Meget enig 6 35,3% 3 17,6% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Socialt fungerede årgangen/holdet godt Meget enig 7 41,2% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere 17

18 Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Jeg trives på studiet Meget enig 7 41,2% 7 41,2% 3 17,6% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Planlægning Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter, herunder kursusplaner Meget enig 6 35,3% 5 29,4% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Planlægning Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt hensigtsmæssigt Meget enig 9 52,9% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Planlægning Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Omfanget af studieaktiviteter iværksat af studiet var passende Meget enig 9 52,9% 5 29,4% Meget uenig 18

19 Har ikke grundlag for at vurdere Planlægning Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - Eksamensplaner blev udmeldt i tilstrækkelig god tid Meget enig 6 35,3% 8 47,1% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om - praktiske forhold (aflysninger, lokaleændringer, bøger til anskaffelse, tilmeldingsfrister mv.) Meget enig 7 41,2% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om -... ekstraordinære studierelevante arrangementer (fx relevante gæsteforelæsninger, tiltrædelsesforelæsninger, PhD-forsvar, debatmøder mv.) Meget enig 5 29,4% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere 19

20 Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om - studiepolitiske forhold, herunder studienævnets arbejde (studenterrepræsentanter, mødetidspunkter, dagsordener mv.) Meget enig 3 17,6% 7 41,2% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere 5 29,4% Information Jeg følte mig semestret igennem velinformeret om - sociale aktiviteter i forbindelse med universitetet (fredagsbar, studiefester og lignende) Meget enig 3 17,6% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Rammer Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - De fysiske rammer omkring afviklingen var gode (lokaler, computere, AVudstyr, laboratorier, rekreative områder f.eks. kantine mv.) Meget enig 3 17,6% 5 29,4% Meget uenig 3 17,6% Har ikke grundlag for at vurdere Rammer Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - It-faciliteter og services var gode (fx intranet/elektroniske konferencer/nyhedsgrupper, adgang til relevante materialer og sider hjemmefra mv.) Meget enig 20

21 9 52,9% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere Rammer Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn? - It-faciliteterne blev anvendt hensigtsmæssigt fra universitetets side, dvs. af undervisere, sekretærer, it-medarbejdere m.fl. Meget enig 6 35,3% Meget uenig Har ikke grundlag for at vurdere 21

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 11 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 134 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Idræt 10. semester, forår 2015

Idræt 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 21 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 24 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 8 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 27 studerende den 19. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 2. juli 2014. Fristen for besvarelse udløb den 8. juli 2014. Ud af de

Læs mere

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen for besvarelse udløb den 24. juni 2014. Ud af

Læs mere

Sundhedsteknologi 4. semester forår 2011

Sundhedsteknologi 4. semester forår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til 16 studerende den 29. august 2011. Der er efterfølgende udsendt rykkere den 3. september 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 7. september 2011. Ud af de 16 studerende

Læs mere

Sundhedsteknologi 5. semester efterår 2010

Sundhedsteknologi 5. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 15 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 15 studerende

Læs mere

Idræt 5. semester efterår 2010

Idræt 5. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 43 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykkere den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 43 studerende

Læs mere

MedIS 3. semester efterår 2010

MedIS 3. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 53 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 53 studerende

Læs mere

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen

Læs mere

Medicin 1. semester efterår 2010

Medicin 1. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 52 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 52 studerende

Læs mere

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn ST8 - F10 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse

Læs mere

CAND.MERC.AUD.STUDIET EVALUERING FORÅR 2007

CAND.MERC.AUD.STUDIET EVALUERING FORÅR 2007 CAND.MERC.AUD.STUDIET EVALUERING FORÅR 2007 Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for

Læs mere

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Køn Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets

Læs mere

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

SurveyXact F08 Gennemført: 5 af 10 K6 Esbjerg Svarprocent: 50

SurveyXact F08 Gennemført: 5 af 10 K6 Esbjerg Svarprocent: 50 SurveyXact F08 Gennemført: 5 af 10 K6 Esbjerg Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn MedIS5 - E09 Dato 2010-04-22 16:29:53 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn MedIS3 - E09 Dato 2010-04-22 16:18:22 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST5 - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteternehvordan

Læs mere

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36 Navn Idræt 4 Dato 2009-09-17 14:57:36 Køn Nationalitet Nationalitet - Land inden for EU/EØS Nationalitet - Land uden for EU/EØS Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls

Læs mere

SurveyXact opgørelse for Bachlor- og Kandidatstuderende på musikterapistudiet efteråret 2009 v. N. Hannibal. Lektor

SurveyXact opgørelse for Bachlor- og Kandidatstuderende på musikterapistudiet efteråret 2009 v. N. Hannibal. Lektor SurveyXact opgørelse for Bachlor- og Kandidatstuderende på musikterapistudiet efteråret 2009 v. N. Hannibal. Lektor (Opgørelsen er ukommenteret. Alle spørgsmål der har nul respondenter, er sorteret fra)

Læs mere

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Page 1 of 24 6. Semester COMSYS Dato: 2007-09-04 15:55:42 Køn Alder 22,00 25,00 24,00 25,00 21,00 22,00 22,00 22,00 26,00 24,00 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST9 (MS) - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler Kandidat og Bachelor 2010 Køn Alder Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR 2007 1. SEMESTER Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart

Læs mere

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 17 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evaluering, Idræt, forårssemestret 2012

Evaluering, Idræt, forårssemestret 2012 Evaluering, Idræt, forårssemestret 2012 Kære studerende Du bliver i det følgende bedt om at svare på en række spørgsmål om din oplevelse af det netop gennemførte semester som helhed. De fleste spørgsmål

Læs mere

Evaluering, Idræt, forårssemestret Kære studerende

Evaluering, Idræt, forårssemestret Kære studerende Evaluering, Idræt, forårssemestret 2012 Kære studerende Du bliver i det følgende bedt om at svare på en række spørgsmål om din oplevelse af det netop gennemførte semester som helhed. De fleste spørgsmål

Læs mere

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Medicin bachelor 3. semester, efterår 2014

Medicin bachelor 3. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 51 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 9. semester, NoVA, København Udsendt til: 6 Besvaret af: 3 Svarprocent: 50% Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Vurdering af læringsmæssigt udbytte Hvordan

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Semesterevaluering efterår 2016 3. semester, Kommunikation og Digitale medier, Aalborg Udsendt til: 67 Besvaret af: 35 Svarprocent: 52 % Hvor mange timer

Læs mere

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Semesterevaluering efterår 2016 BA Mediefag, Aalborg Udsendt til: 35 Besvaret af: 6 Svarprocent: 17 % Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 13 6. sem. Kommunikation Aalborg Udsendt til:82 svar: 26: 31% Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Respondenter

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2013

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2013 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2013 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Indsats i studieaktiviteterne Hvordan

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 13 2. sem. København Udsendt til: 94 svar: 36 : 38% Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Vurdering af læringsmæssigt

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Semesterevaluering efterår 2017 KA Mediefag, Aalborg Udsendt til: 23 Besvaret af: 9 Svarprocent: 39% Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Filosofi, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, AF 1. semester, efterår 2012 Problembaseret læring: Udbytte

Læs mere

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Vurdering af læringsmæssigt

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 7. semester, Kommunikation, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 41 Besvaret af: 10 + 5 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2014 Hvor mange timer

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 3. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 71 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret 6. sem. F17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Forberedelse i tilknytning til kurser/forelæsninger/seminarer

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år % - år 7% år og derover % % % 7% % Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 86% 6 % % % % % % % % 7% % Semesteret var generelt fagligt udfordrende 7% 9% % % % % %

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2015

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2015 Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2015 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret 1. sem. E16 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets studieaktiviteter?

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år % - år % år og derover % 7 % % % 7% % Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil % % % % % % % % % 7% % Semestret var generelt fagligt udfordrende 7% 8 8% % % % % %

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år - år 67% 6 år og derover % 7% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 78% 7 Helt uenig % 7% Semesteret var generelt fagligt udfordrende 89% 8 Helt uenig % 7% Studiemiljøet

Læs mere

Medicin bachelor 5. semester, efterår 2014

Medicin bachelor 5. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 56 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - kursusundervisning med deltageraktivitet - databearbejdningsworkshop - Kvalitative undersøgelser - Selvinitierede

Læs mere

Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København 9. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 68 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 13. juni 2017. Der er blevet rykket den 20. juni og den

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 15 studerende den 7. juni 2017. Der er blevet den 19. juni og den 29. august

Læs mere

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring.

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring. Evalueringsrapport ILOO 8. semester Studienævn for IT og Læring. Forår 2013 Evalueringsrapport, ILOO 8. semester forår 2013 Om evalueringsundersøgelsen: Evalueringsskemaet er udsendt til 17 studerende

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Kbh), forår

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 124 studerende den 1. juli 2015.

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 48 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser 1. sem. E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus BA-sidefag E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

Evalueringsrapport MOC 2. semester

Evalueringsrapport MOC 2. semester Evalueringsrapport MOC 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Organisatorisk Coaching Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, MOC 2. semester,

Læs mere

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende.

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende. Alder Under år % 9 - år år og derover % Semester % 7% % 7% 7 9% 8 9% 9% % 7% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 7% 7 Både/og 9% Helt uenig % 7% Semesteret var generelt fagligt

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Semesterevaluering (va SurveyXact) af Musikterapiuddannelsen foråret 2011 Alder Under 25 år 5 29,4% 25-40 år 9 52,9% 41 år og derover 3 17,6% Semester 2 6 35,3% 4 4 23,5% 6 4 23,5% 8 0 0,0% 10 3 17,6%

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Denne version af rapporten er UDEN kommentarer fra de

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Aalborg),

Læs mere

Semesterevaluering for efteråret 2011

Semesterevaluering for efteråret 2011 Semesterevaluering for efteråret 2011 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? BA i Historie 23 53,5% KA i Historie 10 23,3% Tilvalgsfag i Historie 10 23,3% Andet (anfør fx

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2013

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2013 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2013 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende.

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende. Alder Under år 9% - år % år og derover 8% Semester % 7% % % 6 % 7 7 % 7 9 8% % 7% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil % 9 % Helt uenig % 7% Semesteret var generelt fagligt

Læs mere

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret Evalueringsrapport, LOOP, 2. semester, efteråret 2013 Evalueringsrapporten er udsendt til 18 studerende den 29. januar 2014. Der er udsendt rykkermail to gange; den 6/2 og 14/2. Rapporten er samlet den

Læs mere

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Alder Semester Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Semesteret var generelt fagligt udfordrende Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 27 studerende den 23. januar 2015. Der er blevet rykket

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere