Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på reformer og indsats RAR Østjylland"

Transkript

1 Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016

2 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for -medlemmerne. Desuden kan man via star.dk og jobindsats.dk løbende følge bl.a. implementering de forskellige større reformer på beskæftigelsesområdet. På jobindsats.dk under Benchmark kan man for hvert jobcenter hente en rapport med sammenligning (benchmark) med andre jobcentre og udviklingen i hele landet. Notatet kan med fordel læses sammen med oversigtsnotatet over situationen på arbejdsmarkedet, hvor der er fokus på bl.a. beskæftigelses- og ledighedsudvikling, samt rekrutteringsudfordringer. Alle målingerne i rapporten er baseret på data fra I alle målinger anvendes data med én måneds forsinkelse, så den opgjorte udvikling i målingerne kun i mindre grad påvirkes den regelmæssige justering der sker data på jobindsats.dk på grund efterregistreringer. Målingerne i hver reform er tidsmæssigt synkroniseret så alle målinger er fra samme måned. Indholdsfortegnelse Side 3: Borgere på offentlig forsørgelse Side 4-5: Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Side 6-7: Status på kontanthjælpsreformen Side 8-9: Status på sygedagpengereformen Side 10-11: Status på beskæftigelsesreformen Side 12-13: Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Side 14: Bilag Side 15: Definitioner og begreber Resume Sammenfattende kan det for Østjylland fremhæves at: en borgere på offentlig forsørgelse er reduceret det seneste år, og ligger nu på 19,2 pct. en borgere på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år er steget mere end landsgennemsnittet i flere de østjyske kommuner det seneste år. Til gengæld deltager en større andel personer i ressourceforløb i en virksomhedsrettet indsats sammenlignet med resten landet. en personer på kontant- og uddannelseshjælp er reduceret det seneste år. Til gengæld er andelen uddannelseshjælpsmodtagere, der får mentorstøtte, mindre end landsgennemsnittet. en sygedagpengemodtagere er steget det seneste år og er større end på landsplan. en personer på dagpenge er reduceret det seneste år, men andel dagpengemodtagere, som har deltaget i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned, er lavere end landsgennemsnittet. en virksomheder, som har et samarbejde med et jobcenter, er større end på landsplan. Samtlige østjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet. en personer under 30 år, som påbegynder uddannelse, er større end på landsplan. en langtidsforsørgede, som får en virksomhedsrettet indsats, er højere end landsgennemsnittet i alle østjyske kommuner, med undtagelse Aarhus.

3 Borgere på offentlig forsørgelse en borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 1: på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), november 2016 I Østjylland er 19,2 pct. på offentlig forsørgelse. en er lavest i Skanderborg og Favrskov, hvor hhv. 16,6 og 16,7 pct. er på offentlig forsørgelse, mens den højeste andel er på Samsø, hvor 25,5 pct. er offentligt forsørgede. * I de seneste udgivelser reformstatus har integrationsydelse ikke indgået i tallene, hvilket har medført store fald i antallet personer på offentlig forsørgelse. Det er nu blevet rettet, så integrationsydelse også indgår i tallene. en borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 2. Udvikling i antal personer i på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), november 2015 november 2016 Fra november 2015 november 2016 er antallet personer på offentlig forsørgelse i Østjylland faldet med 2,0 pct., svarede til Der stor variation i udviklingen blandt de østjyske kommuner. Det største fald er sket i Odder med 4,9 pct., mens der i Aarhus kun er sket et fald på 0,5 pct. Der er ca personer på offentlig forsørgelse i Østjylland i november * I de seneste udgivelser reformstatus har integrationsydelse ikke indgået i tallene, hvilket har medført store fald i antallet personer på offentlig forsørgelse. Det er nu blevet rettet, så integrationsydelse også indgår i tallene.

4 Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i krt. Med reformen skal unge under 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, og så tilskuddet i højere grad tilskynder til at øge timetallet. en udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 3: på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, oktober 2016 I Østjylland er 10,7 pct. på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år. Det er en større andel end resten landet, hvor 10,0 pct. er på en disse offentlige ydelser. en er lavest i Skanderborg og Favrskov, hvor hhv. 8,6 og 8,7 pct. er på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, mens den højeste andel er på Samsø, hvor 13,6 pct. er på en disse offentlige ydelser. en udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 4: Udvikling i antal personer i på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, oktober oktober 2016 I perioden oktober 2015 oktober 2016 er der i Østjylland kommet 1,7 pct. flere på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, svarende til Der har været en stigning i alle de østjyske kommuner, med undtagelse Samsø, hvor der har været et fald på 1,0 pct. Den største stigning er sket i Odder med 4,0 pct. Der er ca personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år i Østjylland i oktober 2016.

5 Status på førtidspensions- og fleksjobreformen (fortsat) Den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 5. personer i ressourceforløb, der deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned, oktober 2016 For personer i ressourceforløb kan særligt virksomhedsrettede tilbud være virksomme. I Østjylland deltager 16,4 pct. personerne i ressourceforløb i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned. Det er en større andel end resten landet, hvor 14,8 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Blandt de østjyske kommuner er der stor variation i brugen virksomhedsrettede tilbud for personer i ressourceforløb. en er lavest i Aarhus, Samsø og Syddjurs, med hhv. 7,6, 9,1 og 10,1 pct. Den højeste andel er i Hedensted, hvor 28,3 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Brugen mentorstøtte til personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 6. personer i ressourceforløb, der får mentorstøtte, i en måned, oktober 2016 I Østjylland får 25,0 pct. personerne i ressourceforløb mentorstøtte i en måned. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 25,8 pct. får mentorstøtte. Der er imidlertid stor variation i brugen mentorstøtte blandt de østjyske kommuner. en er lavest i Silkeborg, hvor 7,6 pct. personerne i ressourceforløb får mentorstøtte i en måned, mens den højeste andel er i Skanderborg, hvor 71,3 pct. får mentorstøtte. en ledige fleksjobvisiterede skal nedbringes Fig. 7. personer i fleksjobordningen der får ledighedsydelse (fleksjob og ledighedsydelse), oktober 2016 I Østjylland er der 18,0 pct. personerne i fleksjobordningen der får ledighedsydelse, hvilket er lidt over landsgennemsnittet på 17,6 pct. Der er dog stor variation mellem de østjyske kommuner. en er lavest i Hedensted, hvor 8,8 pct. personerne i fleksjobordningen får ledighedsydelse, mens den højeste andel er i Odder, hvor 24,8 pct. får ledighedsydelse.

6 Status på kontanthjælpsreformen Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i krt. Reformen styrker den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Reformen bygger samtidig på et princip om, at de jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats. let personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 8. der modtager kontant- eller uddannelseshjælp, november 2016 I Østjylland er 3,0 pct. på kontant- eller uddannelseshjælp. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 3,4 pct. er på en disse offentlige ydelser. en er lavest i Favrskov og Skanderborg, hvor 1,5 pct. er på kontant- eller uddannelseshjælp, mens den højeste andel er i Randers, hvor 4,1 pct. er på en disse offentlige ydelser. let personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 9. Udvikling i antal personer i der modtager kontant- eller uddannelseshjælp, november november 2016 I perioden oktober 2015 oktober 2016 er antallet kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere i Østjylland faldet med 17 pct., svarende til Der er stor variation blandt de østjyske kommuner. De største fald er sket i Favrskov og Skanderborg, hvor henholdsvis 35,8 og 35,1 pct. færre modtager kontant- eller uddannelseshjælp, mens der i Aarhus er sket et fald på 7,8 pct. Der er ca personer på kontant- eller uddannelseshjælp i Østjylland i november 2016.

7 Status på kontanthjælpsreformen (fortsat) Mentorindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 10. uddannelseshjælpsmodtagere, der får mentorstøtte, i en måned, november 2016 I Østjylland får 15,4 pct. uddannelseshjælpsmodtagerne mentorstøtte i en måned. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 19,7 pct. får mentorstøtte. Blandt de østjyske kommuner er der dog stor variation i brugen mentorstøtte. en er lavest i Randers, hvor 8,1 pct. uddannelseshjælpsmodtagerne får mentorstøtte i en måned, mens den højeste andel er i Hedensted og Favrskov, hvor henholdsvis 33,7 og 33,1 pct. får mentorstøtte. Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 11. aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere der deltager i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned, november 2016 I Østjylland deltager 13,2 pct. de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned. Det er en lidt større andel end resten landet, hvor 12,8 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Der er stor variation i brugen virksomhedsrettede indsatser blandt de østjyske kommuner. en er lavest på Samsø og i Aarhus, hvor henholdsvis 0,0 og 8,4 pct. de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere deltager i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned, mens den højeste andel er i Hedensted, hvor 26,5 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 12. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere der deltager i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned, november 2016 I Østjylland deltager 16,7 pct. de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned. Det er en større andel end resten landet, hvor 13,3 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. Blandt de østjyske kommuner er der stor variation i brugen virksomhedsrettede tilbud. en er lavest i Aarhus, hvor 12,3 pct. de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere deltager i virksomhedspraktik, privat eller offentlig løntilskud i en måned, mens den højeste andel er i Favrskov og Skanderborg, hvor hhv. 34,0 og 32,0 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats.

8 Status på sygedagpengereformen Den 1. januar 2015 trådte de sidste dele sygedagpengereformen i krt. Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge, fortsætter i et jobklaringsforløb. Med reformen kommer der desuden fokus på tidlig indsats og opfølgning, styrket brug delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at indsats og ressourcer prioriteres ift. sygemeldte i risiko for langvarige forløb. Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 13. der modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb, oktober 2016 Siden 1. juli 2014 er borgere, der efter 5- månederstidspunktet ikke er blevet forlænget, overgået til jobklaringsforløb. I Østjylland modtager 2,3 pct. sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb. Det er en lidt større andel end resten landet, hvor 2,2 pct. modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb. en er lavest i Aarhus, hvor 1,9 pct. modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb, mens den højeste andel er i Norddjurs, Horsens, Hedensted og Syddjurs, hvor 2,8 pct. modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb. Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 14. Udvikling i antal personer i der modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb, oktober oktober 2016 I perioden oktober 2015 oktober 2016 er der i Østjylland kommet 0,5 pct. flere personer på sygedagpenge eller i jobklaringsforløb, svarende til 68. Der er imidlertid stor variation i udviklingen blandt de østjyske kommuner, ift. om kommunerne har oplevet stigning eller fald. Det største fald er sket i Odder med 16,5 pct. og den største stigning er sket i Hedensted med 8,2 pct. Der er ca personer der modtager sygedagpenge eller er i jobklaringsforløb i Østjylland i oktober 2016.

9 Status på sygedagpengereformen (fortsat) Der skal iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygemeldte Fig. 15. sygedagpengemodtagere der har været delvist raskmeldt, eller deltaget i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud inden udgangen 13. sygefraværsuge, oktober 2016 Der skal ske en tidlig opfølgning for sygemeldte Fig. 16. sygedagpengemodtagere som inden for de første 1-2 måneder sygedagpengeforløbet har fået mindst én samtale, oktober 2016 Personer i jobklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 17. personer i jobklaringsforløb som deltager i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned, oktober 2016 Reformen lægger bl.a. op til et styrket fokus på at fastholde de sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet gennem delvise raskmeldinger eller virksomhedsrettede tilbud. I Østjylland har 31,5 pct. sygedagpengemodtagerne været delvist raskmeldt, eller deltaget i en virksomhedsrettet indsats inden udgangen 13. sygefraværsuge. Det er en større andel end resten landet, hvor andelen ligger på 30,0 pct. Blandt de østjyske kommuner er der stor variation i andelen sygedagpengemodtagerne, som har været delvist raskmeldt eller deltaget i en virksomhedsrettet indsats. en er lavest på Samsø og i Norddjurs, hvor henholdsvis 0,0 pct. og 22,5 pct. sygedagpengemodtagerne har været delvist raskmeldt eller deltaget i en virksomhedsrettet indsats, mens de højeste andele er i Skanderborg med 46,7 pct. Reformen lægger op til, at indsats og ressourcer i højere grad målrettes de sygemeldte, der er i risiko for langvarige sygeforløb. I Østjylland har 43,8 pct. sygedagpengemodtagere inden for de første 1-2 måneder sygedagpengeforløbet fået mindst én samtale. Det er en større andel end resten landet, hvor 42,9 pct. har fået mindst én samtale inden for de første 1-2 måneder. Der er stor variation blandt de østjyske kommuner. en er lavest på Samsø, hvor 18,2 pct. sygedagpengemodtagere inden for de første 1-2 måneder sygedagpengeforløbet har fået mindst én samtale, mens den højeste andel er i Hedensted, hvor 57,8 pct. har fået mindst én samtale inden for de første 1-2 måneder. I Østjylland deltager 24,2 pct. personerne i jobklaringsforløb i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned. Det er en større andel end resten landet, hvor 20,7 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats. en er lavest på Samsø og i Aarhus, hvor hhv. 0,0 og 18,7 pct. personerne i jobklaringsforløb er i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentlig løntilskud i en måned, mens den højeste andel er i Skanderborg, hvor 33,1 pct. deltager i en virksomhedsrettet indsats.

10 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele beskæftigelsesreformen i krt. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere kommer i varig beskæftigelse gennem en individuel og målrettet indsats og gennem en målretning uddannelsesindsatsen. let dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 18. arbejdsstyrken som modtager dagpenge, november 2016 I Østjylland er der 2,9 pct. arbejdsstyrken som modtager dagpenge, hvilket er det samme som på landsplan. en er lavest i Skanderborg, hvor 1,9 pct. arbejdsstyrken modtager dagpenge, mens den højeste andel er i Aarhus, hvor 3,6 pct. er modtagere dagpenge. let dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 19. Udvikling i antal personer i arbejdsstyrken som modtager dagpenge, november november 2016 I perioden november 2015 november 2016 er antallet dagpengemodtagere i Østjylland faldet med 3,2 pct., svarende til 387. Der er sket et fald i de fleste østjyske kommuner, med undtagelse Norddjurs og Aarhus, hvor der har været stigninger på hhv. 16,9 og 2,3 pct. i perioden. Det største fald er sket på Samsø med 19,1 pct. Der er ca personer, der modtager dagpenge i Østjylland i november 2016.

11 Status på beskæftigelsesreformen (fortsat) Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb Fig. 20. dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, som har deltaget i mindst én samtale, november 2016 I Østjylland er der 85,2 pct. dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, som har deltaget i mindst én samtale, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet på 84,7 pct. en er lavest i Norddjurs, hvor 51,7 pct. dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, som har deltaget i mindst én samtale, mens den højeste andel er i Favrskov og Hedensted, hvor hhv. 97,0 og 96,6 pct. har deltaget i mindst én samtale. Nyledige dagpengemodtagere skal have et tidligt og intensivt samtaleforløb Fig. 21. dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed, som har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, november 2016 I Østjylland er der 86 pct. dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed, som har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder. Det er en større andel end resten landet, hvor 80,4 pct. har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder. en er lavest på Samsø og i Norddjurs, hvor henholdsvis 43 og 52 pct. dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, mens den højeste andel er i Horsens og Skanderborg, hvor 92 pct. har deltaget i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder. Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud Fig. 22. dagpengemodtagere, som har deltaget i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned, november 2016 I Østjylland er der 8,9 pct. dagpengemodtagere, som har deltaget i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 10,7 pct. har deltaget i en virksomhedsrettet indsats. en er lavest på Samsø, Horsens og Odder, hvor hhv. 3,1, 6,4 og 6,9 pct. dagpengemodtagere har deltaget i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned, mens den højeste andel er i Favrskov, hvor 13,0 pct. har deltaget i en virksomhedsrettet indsats.

12 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Fire beskæftigelsespolitiske mål sætter den overordnede ramme og retning på tværs landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Langtidsledigheden skal reduceres Fig. 23. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som inden for de seneste 52 uger har været ledige i 80 pct. tiden, november 2016 I Østjylland er der 20,0 pct. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som inden for de seneste 52 uger har været ledige i 80 pct. tiden. Det er en mindre andel end resten landet, hvor 21,6 pct. har været ledige i 80 pct. tiden inden for de seneste 52 uger. en er lavest i Hedensted hvor 10,7 pct. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere inden for de seneste 52 uger har været ledige i 80 pct. tiden, mens den højeste andel er i Silkeborg, hvor 23,7 pct. har været ledige i 80 pct. tiden inden for de seneste 52 uger. Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal øges Fig. 24. virksomheder som har et samarbejde (offentlig eller privat løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikar, skånejob, fleksjob, mentor eller nyttejob) med et jobcenter i en måned, oktober 2016 I Østjylland er der 29,7 pct. virksomhederne som har et samarbejde med et jobcenter i en måned. Det er en større andel end resten landet, hvor 26,0 pct. har et samarbejde med et jobcenter. Samtlige østjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet. en er lavest i Aarhus, hvor 27,4 pct. virksomhederne som har et samarbejde med et jobcenter i en måned, mens den højeste andel er i Randers, hvor 34,6 pct. har et samarbejde med et jobcenter.

13 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål (fortsat) Flere unge skal have en uddannelse Fig. 25. personer under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse som har påbegyndt en uddannelse(inkl. lærlingeforløb, SUstøttet uddannelse og uddannelsesaktivering) i en måned, august 2016 I Østjylland har 7,8 pct. personerne under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse påbegyndt en uddannelse i en måned. Det er en lidt højere andel end resten landet, hvor 7,5 pct. har påbegyndt en uddannelse. en er lavest i Odder, hvor 4,2 pct. personerne under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse har påbegyndt en uddannelse i en måned. Den højeste andel er på Samsø, hvor 30,8 pct. har påbegyndt en uddannelse. Flere langtidsforsørgede skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 26. på offentlig forsørgelse (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, som har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder, september 2016 I Østjylland har 29,0 pct. på offentlig forsørgelse med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. Det er en større andel end resten landet, hvor 27,8 pct. har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. en langtidsforsørgede, som får en virksomhedsrettet indsats, er højere end landsgennemsnittet i alle ud de østjyske kommuner, bortset fra Aarhus, hvor 22,3 pct. på offentlig forsørgelse med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. Den højeste andel er i Favrskov, hvor 45,5 pct. har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder.

14 Bilag Tabel 1. og andel på offentlig forsørgelse, fordelt på ydelse og Østjylland 1, oktober 2016 Ydelsesgrupper A. A-dagpenge B. Arbejdsmarkedsydelse befolk- område Område ningen fuldtidsper- fuldtidsper- soner soner Favrskov D. Kontanthjælp E. Uddannelseshjælp F. Revalidering G. Forrevalidering Østjylland 469 1,6% 1 0,0% 203 0,7% 226 0,8% 35 0,1% 3 0,0% Hedensted 423 1,4% ,0% 228 0,8% 18 0,1% 8 0,0% Hele landet ,0% 260 0,0% ,3% ,0% ,2% 853 0,0% Horsens ,1% 2 0,0% ,4% 749 1,3% 49 0,1% 1 0,0% Norddjurs 518 2,1% 4 0,0% 541 2,2% 260 1,0% 21 0,1%.. Odder 183 1,3% 0 0,0% 146 1,1% 122 0,9% 20 0,1% 12 0,1% Randers ,0% 4 0,0% ,6% 850 1,4% 9 0,0% 1 0,0% Østjylland ,0% 32 0,0% ,8% ,1% ,2% 269 0,0% Samsø 32 1,4% ,9% 12 0,5% 11 0,5% 3 0,1% Silkeborg ,8% 3 0,0% ,8% 655 1,1% 207 0,4% 6 0,0% Skanderborg 530 1,4% 2 0,0% 295 0,8% 268 0,7% 71 0,2% 1 0,0% Syddjurs 414 1,6% 1 0,0% 383 1,4% 209 0,8% 37 0,1%.. Aarhus ,4% 15 0,0% ,0% ,2% 712 0,3% 234 0,1% Ydelsesgrupper H. Sygedagpenge I. Jobklaringsforløb Område ningen ningen befolk- befolk- område fuldtids- personer J. Ressourceforløb K. Ledighedsydelse L. Fleksjob M. Førtidspension N. Efterløn Østjyl jylland Favrskov 463 1,5% 120 0,4% 130 0,4% 99 0,3% 717 2,4% ,9% 607 2,0% Hedensted 606 2,1% 162 0,6% 201 0,7% 86 0,3% 897 3,1% ,7% 614 2,1% Hele landet ,7% ,4% ,5% ,4% ,8% ,7% ,8% Horsens ,0% 416 0,7% 205 0,4% 387 0,7% ,6% ,2% ,8% Norddjurs 493 2,0% 165 0,7% 104 0,4% 100 0,4% 611 2,5% ,8% 630 2,5% Odder 244 1,8% 75 0,5% 56 0,4% 138 1,0% 422 3,1% 758 5,5% 305 2,2% Randers ,9% 375 0,6% 292 0,5% 265 0,4% ,7% ,1% ,0% Østjylland ,7% ,5% ,4% ,5% ,3% ,9% ,8% Samsø 46 2,1% 1 0,0% 22 1,0% 14 0,6% 80 3,5% 188 8,3% 76 3,4% Silkeborg ,9% 329 0,6% 128 0,2% 286 0,5% ,2% ,9% ,3% Skanderborg 744 2,0% 129 0,3% 100 0,3% 208 0,6% 887 2,4% ,5% 772 2,1% Syddjur s 498 1,9% 172 0,7% 99 0,4% 110 0,4% 841 3,2% ,2% 628 2,4% Aarhus ,4% ,5% 760 0,3% ,5% ,9% ,1% ,3% 1 Integrationsydelse og kontantydelse indgår ikke pga. datamæssige udfordringer, men de vil blive tilføjet i kommende versioner.

15 Tabel 2. og andel på offentlig forsørgelse, fordelt på ydelse og -områder 2, oktober 2016 Ydelsesgrupper A. A-dagpenge B. Arbejdsmarkedsydelse befolk- Område ningen fuldtidsper- soner område Vestjylland D. Kontanthjælp E. Uddannelseshjælp F. Revalidering G. Forrevalidering Hele landet ,0% 260 0,0% ,3% ,0% ,2% 853 0,0% Bornholm 452 1,8% 2 0,0% 489 1,9% 245 0,9% 38 0,1% 16 0,1% Fyn ,3% 25 0,0% ,6% ,1% 522 0,2% 65 0,0% Hovedstaden ,3% 82 0,0% ,7% ,8% ,1% 225 0,0% Nordjylland ,2% 35 0,0% ,0% ,1% 823 0,2% 101 0,0% Sjælland ,8% 37 0,0% ,4% ,1% 964 0,2% 92 0,0% Sydjylland ,7% 35 0,0% ,2% ,0% 818 0,2% 74 0,0% Vestjylland ,6% 12 0,0% ,1% ,7% 326 0,1% 11 0,0% Østjylland ,0% 32 0,0% ,8% ,1% ,2% 269 0,0% Ydelsesgrupper H. Sygedagpenge I. Jobklaringsforløb ningen befolk- område Område fuldtids- personer Vestjyl land J. Ressourceforløb K. Ledighedsydelse L. Fleksjob M. Førtidspension N. Efterløn Hele landet ,7% ,4% ,5% ,4% ,8% ,7% ,8% Bornholm 388 1,5% 163 0,6% 129 0,5% 83 0,3% 644 2,5% ,9% 844 3,3% Fyn ,7% ,5% ,6% ,5% ,2% ,0% ,2% Hovedstaden ,5% ,3% ,4% ,3% ,9% ,8% ,2% Nordjylland ,7% ,4% ,5% ,4% ,2% ,1% ,3% Sjælland ,8% ,4% ,5% ,4% ,8% ,6% ,1% Sydjylland ,7% ,5% ,5% ,4% ,2% ,4% ,2% Vestjylland ,8% ,4% ,5% ,4% ,5% ,6% ,3% Østjylland ,7% ,5% ,4% ,5% ,3% ,9% ,8% 2 Integrationsydelse og kontantydelse indgår ikke pga. datamæssige udfordringer, men de vil blive tilføjet i kommende versioner. 15

16 Definitioner og begreber Figur 1+2. en borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Figurerne viser både hvor stor en andel i alderen år der modtager offentlig forsørgelse (fx kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension) i den seneste måned og udviklingen i antallet det seneste år. Der indgår ikke SU eller folkepension i opgørelsen, samt kontantydelse og integrationsydelse Alle anvendte data er fra Jobindsats.dk 16

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast juni 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret November 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret marts 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland November 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret oktober 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Februar 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 22-09-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 23-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Fyn November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK Øst / 25. maj 201 Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles videns grundlag for RAR-medlemmerne.

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG Overblik og udvikling, LEMVIG MAJ 2017 Jobcenteroverblik NR. 11 AF 27 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt skal

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Ungeanalyse Midtjylland

Ungeanalyse Midtjylland Ungeanalyse Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord August 2018 Hovedkonklusioner Ca. 13% af de unge (16-29 årige) i Midtjylland er på en offentlig forsørgelsesydelse. Sammenlignet med hele landet har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere