Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HØRSHOLM Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne 6 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på langvarig offentlig forsørgelse Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang Oversigt over tabeller og klynger, der ikke anvender klyngen for alle ydelser 28

3 1. SAMMENFATNING Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i status pr. 2. kvartal 214 viser, at jobcenter Bornholm har haft: Et lavere antal unge på offentlig forsørgelse end året før. Samtidig er andelen af unge på offentlig forsørgelse på niveau med klyngen. En høj andel af de unge har ikke en uddannelse og er vurderet til ikke at være parate til at starte på en uddannelse. Antallet af førtidspensionister på Bornholm er lavere end gennemsnittet for sammenlignelige kommune og antallet er faldet mere end i klyngen. Tilgangen til førtidspension er reduceret med næsten 7 pct. på et år. Andelen af langtidsledige ud af arbejdsstyrken er lavere end i klyngen. Antallet af langtidsledige er faldet lidt mindre end faldet i klyngen. Faldet dækker over en stigning af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og et fald i antal a- dagpengemodtagere. Samarbejdsgraden med virksomhederne er faldet lidt men er stort set på niveau med klyngens samarbejdsgrad og højere end målet i beskæftigelsesplanen. Status på ministermål i Bornholms Kommune Ministermål 2 mar. 213 mar personer --- Udvikling mar mar. 214 Lokalt mål dec pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension¹ ,2 147 (-,2) Ministermål 3 dec. 212 dec. 213 Udvikling dec dec. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Antal langtidsledige personer ,3 35 (-,2) Ministermål 4 Jan-dec 12 Jan-dec 13 Udvikling Lokalt mål dec pct pct.point pct. (pct.point) --- Samarbejdsgrad med virksomhederne 43,2 42, -1,2 (,) Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 214 for Bornholms Kommune og egne beregninger. 1. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Note: Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås. 2

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BORNHOLM Notatet beskriver Jobcenter Bornholm resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen. Klyngen varierer afhængigt af, hvilken ydelse der ses på. Som udgangspunkt anvendes klyngen for alle ydelser. Af afsnit 3.7 Oversigt over tabeller og klynger, der ikke anvender klyngen for alle ydelser fremgår de tabeller og figurer, der anvender andre klynger. Bornholms kommune har generelt mindre gunstige rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen end i generelt. Der er blandt andet færre beskæftigede, højere ledighedsprocent, færre med mellemlange og videregående uddannelser og en større andel af befolkningen på offentlig forsørgelse. Samtidig er der færre under 5 år og flere over 5 år i kommunen end i. Frem til udgangen af 215 er det prognosen, at både arbejdsstyrken og antal beskæftigede vil falde en smule. Bruttoledigheden i marts 214 er i Bornholms kommune på 7,1 procent og højest for unge kvinder mellem 25 og 29 år på 1,8 procent. Den største gruppe blandt de ledige er de 5 59 årige. Denne gruppe udgør 1/3 af kommunens ledige (jobparate). Mere end hver fjerde borger mellem 16 og 64 år er forsørget af det offentlige i Bornholms kommune enten ved en midlertidig ydelse eller ved permanent forsørgelse. De unge under 3 år er hovedsageligt på midlertidig offentlig forsørgelse (81,7 procent) mens de voksne over 3 år er fordelt med 56,6 procent på permanent offentlig forsørgelse og 43,4 procent på midlertidig offentlig forsørgelse. 2.1 Flere unge skal have en uddannelse Antallet af unge på offentlig forsørgelse var i februar 214 på 727 fuldtidspersoner. Siden februar 213 er antallet faldet med 9,2 procent, hvilket er lidt mere end for klyngen. I Bornholms kommune er 15,3 procent af de unge under 3 år på offentlig forsørgelse, en andel, der er på niveau med klyngen. Af alle midlertidige ydelsesmodtagere i jobcentret er omkring 2 procent unge under 3 år. Langt de fleste er uddannelseshjælpsmodtagere, dvs. unge uden uddannelse. Af de unge kontanthjælpsmodtagere med uddannelse er kun 16 procent jobparate, mens 84 procent er aktivitetsparate. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings notat om Kulegravning af visitation af unge har Bornholm visiteret 21 procent af de tidligere match 1 unge til aktivitetsparate. Andelen af aktivitetsparate unge er dermed højere i kommunen end både i klyngen og i. Af de 338 uddannelseshjælpsmodtagere i februar 214 var 2/3 aktivitetsparate, mens andelen i klyngen (og ) lå lige over halvdelen af de unge. Samtidig er kun 4 procent af de unge under 25 år åbenlyst uddannelsesparate, mens jobcentrene i klyngen visiterer 1 procent af de unge til åbenlyst uddannelsesparate. En højere andel af de unge i kommunen starter på en uddannelse. Af de årige, der har modtaget kontanthjælp i september 211, har 26 procent påbegyndt en uddannelse. Knap halvdelen 3

5 af de unge under 3 år påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens resten påbegynder en forberedende uddannelse 1. Unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der frafalder deres uddannelse, er lavere på Bornholm end i, men op mod hver tredje falder alligevel fra en forberedende uddannelse. En analyse viser desuden 2, at andelen af unge med en tidlig kontanthjælpsdebut (18 år) er højere på Bornholm (12 pct.) sammenlignet med (1 pct.). 18-årsdebutanterne har en særlig udfordring, fordi de i langt mindre grad end andre unge kommer i uddannelse og job. På Bornholm modtager 56 pct. af unge, der debuterede i kontanthjælpssystemet som 18 årige fortsat kontanthjælp som 23-årige. Udfordringer: Jobcentret har en stor andel af aktivitetsparate unge, både på kontanthjælp og på uddannelseshjælp. Der ligger et stort arbejde i at gøre disse unge jobparate og uddannelsesparate, samt overvejelser om hvilke tværfaglige tilbud, der kan hjælpe de unge videre i livet. I relation til, at jobcentret har relativt mange unge med en tidlig kontanthjælpsdebut, og som efterfølgende hænger fast i kontanthjælpssystemet, er der behov for at de kommunale forvaltninger identificerer og møder gruppen af 18-års debutanter med en tværfaglig indsats både før og efter de er kommet ind i kontanthjælpssystemet. 2.2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet I Bornholms kommune er 1,7 pct. af befolkningen på førtidspension, hvilket er lavere end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner (13,3 pct.). Den lavere andel gælder både for personer under og over 4 år. Ligeledes er antallet af førtidspensionister faldet lidt mere end i klyngen. På Bornholm er antallet faldet med 5,6 pct., mens antallet i klyngen er faldet med 5,1 pct. Tilgangen til førtidspension er reduceret med næsten 7 pct. i perioden marts 213 til marts 214. Kommunens mål om at begrænse tilgangen til førtidspension til 147 personer i løbet af 214 ser således ud til at blive opfyldt. Antallet af borgere, der potentielt kan ende på førtidspension er samlet set steget med 2,1 pct. 3. Det drejer sig om personer på ledighedsydelse over 26 uger, langvarigt syge (over 26 uger) og ikkejobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været langvarigt på ydelsen (over 52 uger). Gennem det seneste år er tilgangen til ledighedsydelse steget fra 18 personer til 57 personer, mens antallet af personer i fleksjob er halveret, jf. tabel 14. Samtidig er antallet af personer på langvarig ledighedsydelse faldet med 41,3 pct. Og antallet af ikke jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været langvarigt på ydelsen samt antallet af langvarige sygedagpengeforløb er steget med henholdsvis 6,1 og 8,5 pct. 4 Det samlede antal sygedagpengeforløb er fra januar 213 til januar 214 faldet med 12 pct. Faldet skyldes især færre forløb under 26 uger, mens antallet af forløb over 26 uger er steget med 1,9 pct. Dette er et anderledes mønster end i klyngen, hvor antallet af forløb over 26 uger er faldet med 4,6 pct. 1 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5, april 214. BRHS 2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5, april 214, BRHS 3 LIS rapport: Tilgang til førtidspension, ressourceforløb og fleksjob - og udvikling for risikogrupper. BRHS hjemmeside 4 LIS rapport: Tilgang til førtidspension, ressourceforløb og fleksjob - og udvikling for risikogrupper. BRHS hjemmeside 4

6 Den forebyggende indsats Både andelen af aktiveringsberørte og aktiveringsgraden for ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været langvarigt på ydelsen, ligger noget over andelen i. Andelen har dog været faldende på Bornholm (4,9 pct.point), mens den har været lidt stigende i (1,4 pct.point). Andelen af borgere i denne ydelsesgruppe, der har været i et virksomhedsrettet indsats (privat løntilskud og virksomhedspraktik) er lavere særligt i forhold til andelen i virksomhedspraktik end i sammenlignelige kommuner. Andelen har samtidig været faldende, jf. tabel 2 og 21. For personer på langvarig ledighedsydelse er aktiveringsgraden højere og andelen af aktiveringsberørte lavere på Bornholm end i. Dette kunne tyde på, at varigheden af tilbuddene til personer på langvarig ledighedsydelse er længere på Bornholm end i. 5 Udfordringer Stigningen i det samlede antal personer i risikogrupperne for førtidspension kunne peger på, at Bornholm har behov for skærpet fokus på indsatsen for risikogrupperne. Eventuelt kunne anvendelsen af virksomhedsrettet aktivering for risikogrupperne styrkes, især anvendes virksomhedspraktik i mindre omfang på Bornholm end i tilsvarende kommuner. 2.3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Andelen af langtidsledige ud af arbejdsstyrken i Bornholms kommune er på 1,7 pct., hvilket ligger en smule under niveauet for sammenlignelige kommuner (1,9 pct.), jf. tabel 17. I december måned 213 var der 296 langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere på Bornholm, heraf 132 dagpengemodtagere og 164 jobklare kontanthjælpsmodtagere. Målet i kommunens beskæftigelsesplan er at begrænse antallet af langtidsledige til 35 personer. Antallet af langtidsledige er faldet med 21,3 pct. på Bornholm fra december 212 til december 213. Denne udvikling er trukket af en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere (29,1 pct.). Stigningen er noget mindre end stigningen i klyngen (82,2 pct.). Over halvdelen af de langtidsledige består af seniorer over 55 år, ufaglærte og faglærte mænd i alderen 3 54 år i gruppen 6. Bornholm har et aktiveringsomfang af jobklare, der ligger under omfanget i klyngen især for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Aktiveringsgraden har været faldende både for a- dagpengemodtagere og for kontanthjælpsmodtagere. jf. tabel 25 og 26. Selvforsørgelsesgraden for dagpengemodtagerne 6 mdr. efter afsluttet forløb er generelt lidt højere (41,9 pct.) sammenlignet med selvforsørgelsesgraden i klyngen (4,3 pct.), ligesom andelen af dagpengemodtagere, der fortsat er på ydelsen efter 52 uger er lavere (31,1 pct.) end i klyngen (34,9 pct.) og (36 pct.), jf. tabel 27 og 28. Andelen af jobklare ledige dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud er generelt lavere end i sammenlignelige jobcentre. Antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere i et virksomhedsrettet tilbud er samtidig faldet, jf. tabel 2 og LIS rapport: Tilgang til førtidspension, ressourceforløb og fleksjob - og udvikling for risikogrupper. BRHS hjemmeside 6 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5, april 214. BRHS 5

7 Der er endnu ikke registret nytteindsats, som er overført til jobindsats på Bornholm. Udfordringer Langtidsledighedsprocenten ligger generelt på et rimeligt niveau på Bornholm, hvilket kan tyde på en rotation på arbejdsmarkedet, som ligger over det forventelige i forhold til klyngen. Udfordringen i forhold til de langtidsledige er at yde en vedvarende indsats uden for lange passivperioder. I april 213 måltes passivperioden for Bornholm til 25 uger for de langtidsledige, hvilket er et par uger mere end for 7 (der er ikke tal for klyngen). Den største gruppe af langtidsledige forsikrede er ledige fra a-kasserne inden for industri og byg. Samarbejdet med disse a-kasser kan med fordel udbygges, så denne gruppe ledige ikke forbliver langtidsledige. 2.4 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Det er Jobcenter Bornholms målsætning at øge andelen af samarbejdet med Bornholmske virksomheder om virksomhedsindsatsen fra 35 pct. til 4 pct. Samarbejdsgraden i alt (jobcentrets eget samarbejde med kommunens virksomheder og andre jobcentres samarbejde med kommunens virksomheder) på Bornholm er ved udgangen af 213 på 42 pct., hvilket er på niveau med gennemsnittet for klyngen (43 pct.), jf. tabel 22. Netværksanalysen 8 viser desuden, at Bornholm har en samarbejdsgrad, der er højere end for samtlige brancher, bortset fra privat service og byggeri. Opdelt på virksomhedernes størrelse har Bornholm ligeledes højere samarbejdsgrader end i, men samarbejdsgraden stiger med størrelsen på virksomheden målt i antal ansatte. Bornholm har samtidig en høj grad af synlighed i forhold til at opslå stillinger i Jobnet.dk set i forhold til antal jobåbninger i kommunen (23 pct.) sammenlignet med (18 pct.) 9. Andelen af stillinger opslået på Jobnet.dk har været stigende, jf. tabel 23. Udfordringer Jobcentret kan med fordel arbejde videre med at øge samarbejdet med de lokale virksomheder og synliggøre jobåbninger over for de ledige. Et arbejde jobcentret allerede er godt i gang med at udføre jf. strategien i beskæftigelsesplanen. 7 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5, april 214. BRHS 8 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5, april 214, side 27 9 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5, april 214, side 27 6

8 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Bornholms Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner Udvikling feb feb. 214, pct. feb. 213 feb. 214 Bornholm Klyngen Bornholm Andel af befolkning4 feb. 214, pct. Klyngen Dagpengemodtagere ,6-21,4-17,3 4,4 5,2 2,9 Kontanthjælpsmodtagere² ,5 1,9 1,5 3,3 4,2 3,4 Jobparate ,1 1,2 1, Aktivitetsparate ,1 2,8 2,3 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,4 1,8 1,1 Åbenlyst uddannelsesparate ,1,2,1 Uddannelsesparate ,2,6,4 Aktivitetsparate ,1 1,1,6 Revalidender og forrevalidender ,4 41,6-11,9,4,5,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,6-9,9-11,5 2,4 3,1 1,9 Personer i resourceforløb ,,1,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,2 14, 122,6,1,4,3 M idlertidige ydelse i alt ,5-7, 4,6 12,2 15,3 9,9 Ledighedsydelsesmodtagere ,3-21,9-4,1,5,8,4 Personer i fleksjob ,6 14,3 4,6 2, 2,8 1,1 Førtidspensionister ,6-5, -5, 1,7 14,2 5,5 Permanente ydelser i alt ,9-3,3-3,6 13,2 17,8 6,9 Ydelser i alt ,6-5,1-4,8 25,5 33,1 16,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt214 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. 7

9 Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Bornholms Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner Udvikling feb feb. 214, pct. feb. 213 feb. 214 Bornholm Klyngen Andel af befolkningen4 Bornholm feb. 214, pct. Klyngen Dagpengemodtagere , -32,7-16,8 4,4 3,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere² ,6 16,5 7, 21,3 15,9 1,3 Jobparate ,1 1,2 2,4 Aktivitetsparate , 13,6 7,3 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,5 2,8 1,9 Åbenlyst uddannelsesparate ,2,4,2 Uddannelsesparate ,2,7,8 Aktivitetsparate , 1,7,9 Revalidender og forrevalidender 1 1, 16,7-5,4,2,2,1 Sygedagpengemodtagere¹ 5 8 6, 1,4-17,5 1,3 2,3 1,9 Personer i resourceforløb ,,,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 1-1, 35,7 142,8,,6,7 M idlertidige ydelser i alt ,6 17,5 13,7 8,3 9,5 9, Ledighedsydelsesmodtagere 2 3 5, 35,7-1,1,5,6,3 Personer i fleksjob 4 4, 3, 7,6,6 1,1,5 Førtidspensionister ,5-4,6-1,6 7,7 14, 8,2 Permanente ydelser i alt ,1-3, -1,2 8,8 15,7 9, Ydelser i alt ,8 3,8 5,7 17, 25,2 18, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt214 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Bornholms Kommune, januar 28 - marts 214 Personer Antal ledige (netto) Antal aktiverede Personer

10 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 3. Antal bruttoledige i Bornholms Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling mar mar. 214, pct. Ledighedsprocent¹ mar. 214 Østdanmardanmark Øst- mar. 213 mar. 214 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Dagpengemodtagere ,5-21,7-13, 6,6 2,5 4,9 Kontanthjælpsmodtagere (jobparate)² ,9,4-8,5 I alt ,9-16,7-11,6 7,1 6,8 5,6 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 213. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. 2. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddanneleseshjælp (åbenlyst uddannelseparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Antal Udvikling Andel af arbejdsstyrken¹ feb. 213 feb. 214 feb feb. 214, pct. feb. 214, pct. Bornholm ,3 71,3 Klyngen ,4 73, ,1 78,4 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 213 Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Højest fuldførte uddannelse Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Grundskole 33,9 35,3 25, 26,1 26,7 18,8 Gymnasieluddannelse 4,7 4,7 1,8 4,7 4,9 1,6 Erhvervsuddannelse 39,7 4,6 28,1 44,8 46,5 3,9 Kort videregående uddannelse 3,2 3,3 4,5 3,7 4, 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 12,9 1,8 15,8 15,3 13, 18, Lang videregående uddannelse 2 3,1 2,1 1,7 3,9 2,7 13,2 Uoplyst 2,6 3,2 5,2 1,6 2,2 3,3 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 9

11 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, februar 214 A-Dagpenge Udd.hjælp - Udd.parat Udd.hjælp - Åbenlys Udd.hjælp - aktivitetsparat Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Kontanthjælp ,8 16, 15,3 14, 14,4 15, , Note: 1

12 Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Bornholms Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling feb feb. 214, Andel af befolkningen4 fuldtidspersoner pct. feb. 214, pct. Østdanmardanmark Øst- feb. 213 feb. 214 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Dagpengemodtagere ,3-9,9-3,3 2,8 3,7 2,6 Kontanthjælpsmodtagere² ,5-3,9-9,3,9 1,,8 Jobparate ,1,3,2 Aktivitetsparate ,7,7,4 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,1 6,4 4,1 Åbenlyst uddannelsesparate ,5,6,4 Uddannelsesparate ,2 2,2 1,5 Aktivitetsparate ,3 3,5 2,2 Revalidender og forrevalidender , -19,7-14,3,4,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,4-17,5-14,9 1,1 1,,7 Personer i resourceforløb ,,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 3-15, 221,7,1,2,1 M idlertidige ydelse i alt ,9-6,1-7, 12,5 12,7 8,5 Ledighedsydelsesmodtagere ,9-39, -18,5,1,1, Personer i fleksjob , 22, 3,3,3,3,1 Førtidspensionister ,2-9,3-5,1 2,4 2,4,9 Permanente ydelser i alt ,3-9,2-5,1 2,8 2,8 1, Ydelser i alt ,2-6,7-6,8 15,3 15,5 9,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt14 og er alle årige. 11

13 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Bornholms Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling feb feb. 214, Andel af befolkningen4 fuldtidspersoner pct. feb. 214, pct. Østdanmardanmark Øst- feb. 213 feb. 214 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Dagpengemodtagere ,9 -,3-4,9 1,2 1,7,9 Kontanthjælpsmodtagere² ,1 3,8-9,8,4,4,3 Jobparate ,,1,1 Aktivitetsparate ,3,2,1 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,8 4,3 2,6 Åbenlyst uddannelsesparate ,4,4,3 Uddannelsesparate ,7 1,4 1, Aktivitetsparate ,6 2,4 1,3 Revalidender og forrevalidender ,6-76,5-18,,2,,1 Sygedagpengemodtagere¹ ,2-23,2-17,9,5,3,2 Personer i resourceforløb - - -,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 3-6, 178,6,1,, M idlertidige ydelse i alt ,5 -,8-8,8 7,2 6,9 4,2 Ledighedsydelsesmodtagere 1 -, -31,1,,, Personer i fleksjob 2 2, 14,3-5,3,,, Førtidspensionister ,5-16,1-8,4 1,2 1,2,4 Permanente ydelser i alt ,7-14,7-8,9 1,3 1,2,5 Ydelser i alt ,1-3,2-8,9 8,5 8,1 4,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt14 og er alle årige. 12

14 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Bornholms Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling feb feb. 214, Andel af befolkningen4 fuldtidspersoner pct. feb. 214, pct. Østdanmadanmark Øst- feb. 213 feb. 214 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Dagpengemodtagere ,3-17, -2,4 1,6 1,9 1,7 Kontanthjælpsmodtagere² ,5-14,7-8,7,5,6,5 Jobparate ,1,2,2 Aktivitetsparate ,3,4,2 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,3 2,1 1,5 Åbenlyst uddannelsesparate ,1,2,1 Uddannelsesparate ,5,8,5 Aktivitetsparate ,7 1,1,9 Revalidender og forrevalidender , 51,9-1,6,3,2,1 Sygedagpengemodtagere¹ ,7-14,3-13,2,6,7,4 Personer i resourceforløb ,,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ - 19,9 237,4,,2,1 M idlertidige ydelse i alt ,7-11,7-5,2 5,3 5,8 4,4 Ledighedsydelsesmodtagere ,1-5, -14,5,1,1, Personer i fleksjob ,5 23,5 5,4,2,2,1 Førtidspensionister ,9-1,8-1,9 1,2 1,2,5 Permanente ydelser i alt ,7-4,1-2, 1,5 1,5,6 Ydelser i alt ,9-1,2-4,8 6,8 7,3 4,9 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt14 og er alle årige. Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, februar 214 Bornholm Klyngen Antal fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere ,4 23,9 27,2 Kontanthjælpsmodtagere 44 6,1 6,4 7,9 Jobparate 7 1, 1,6 2,6 Aktivitetsparate 32 4,4 4,2 3,7 Uddannelseshjælpsmodtagere ,5 41,4 43,3 Åbenlyst uddannelsesparate 24 3,3 4, 3,9 Uddannelsesparate 57 7,8 14,3 15,7 Aktivitetsparate ,9 22,8 23, Revalidender og forrevalidender 21 2,9 1,8 2,2 Sygedagpengemodtagere 54 7,4 6,8 7,1 Personer i ressourceforløb,,2,3 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 3,4 1,4 1,2 M idlertidige ydelse i alt ,7 81,9 89,1 Ledighedsydelsesmodtagere 4,6,9,5 Personer i fleksjob 13 1,8 1,8,9 Førtidspensionister , 15,4 9,5 Permanente ydelser i alt ,3 18,1 1,9 Ydelser i alt 727 1, 1, 1, Note: 13

15 Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 212 = 1) Index Bornholm Klyngen 12 Index Note: Ydelserne ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er inkluderet fra januar

16 3.3 Personer på langvarig offentlig forsørgelse Figur 4. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), marts 214 Procent 16, 14,5 Procent 16, 14, 12,9 13,3 14, 12, 1, 1,7 1,9 12, 1, 8, 8, 6, 5,5 6, 4, 4, 2, 2,,, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 1kvt214. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 1. Førtidspensionister i Bornholms Kommune fordelt på alder Alder Antal fuldtidspersoner Udvikling mar mar. 214, pct. mar. 213 mar. 214 Bornholm Klyngen Andel af befolkningen¹ Bornholm mar. 214, pct. Klyngen Under 4 år ,5-8,6-8,1 3,8 4,7 1,5 4 år og derover ,4-4,6-4,9 14,3 18,2 9,1 I alt ,6-5,1-5,3 1,7 13,3 5,5 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 1kvt214. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. 15

17 Tabel 11. Tilgangen til førtidspension¹ i Bornholms Kommune Udvikling mar mar. 214, Andel af befolkningen³ Antal personer pct. mar. 214, pct. Alder Østdanmardanmark Øst- mar. 213 mar. 214 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Under 2 år 5 5, -7, -45,7,2,2, år ,6-96,3-79,5,5,2,4 4 år og derover ,7-68,5-64,7,33,31,17 I alt² ,2-71,1-66,9,26,25,11 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 147 personer i december 214 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 5. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Bornholms Kommune, jan mar. 214¹ Personer 4 år og derover under 4 år alder ukendt Personer Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. 16

18 Figur 6. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 212 = 1) Index Bornholm Klyngen Index Tabel 12. Fuldtidspersoner i ressourceforløb i Bornholms Kommune Ydelseskategori Antal fuldtidspersoner feb. 13 feb. 14 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Ressourceforløb 2-22, 9425,,1,1,1 Udvikling feb feb. 214, pct. Andel af befolkningen¹ feb. 214, pct. Tabel 13. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Bornholms Kommune Andel af befolkningen¹ Antal fuldtidspersoner Udvikling feb feb. 214, pct. feb. 214, pct. Ydelseskategori Østdanmardanmark Øst- feb. 13 feb. 14 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Fleksjob ,6 15,8 4,6 2, 2,3 1,1 Heraf ny ordning , 1873,3 173,3,6,7,2 Ledighedsydelse ,3-2,2-4,1,5,7,4 I alt , 4,2 2,2 2,5 3, 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 1kvt214 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. 17

19 Tabel 14. Tilgangen¹ til ledighedsydelse og fleksjob i Bornholms Kommune Antal personer Udvikling dec dec. 213, pct. Ydelseskategori dec. 12 dec. 13 Bornholm Klyngen Fleksjob ,6-5, -64,4 Ledighedsydelse ,7-2,5 56,5 I alt ,4-19,4 -,6 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til ydelserne i den valgte måned viser tilgangen til ydelserne indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Figur 7. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, februar 214 Procent Procent 4, 3,5 3,5 3,4 3,7 3,4 3,7 3,8 3,3 3,5 4, 3,5 3, 3, 2,5 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 15. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, januar 214 Antal forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af forløb Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Under 26 uger ,4 67,5 69,5-19,4 6,4-9,2 Over 26 uger ,6 32,5 3,5 1,9-4,6-11,6 heraf over 52 uger ,2 15,1 12,9-5,8 4,4-11,9 I alt , 1, 1, -12, 2,5-9,9 Tabel 16. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal forløb Bornholm Klyngen Andel (pct.) og antal forløb jan. 213 jan. 214 Bornholm Klyngen Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) jan jan. 214 Bornholm Klyngen Andel forløb 71, 66,3 65,7 74,6 72,9 72,3 3,7 6,7 6,6 Antal forløb ,3-22,6-14,2 18

20 ,5,8,7,9,8,8,6 1,2,7,9 1,1 1, 1,1 2, 3.4 Langtidsledighed Figur 8. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), december 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobparate) Procent 3,5 3,2 3,5 3, 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,7 1,9 1,9 2, 1,5 1,3 1,5 1,1 1, 1,,5,5,, Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Tabel 17. Langtidsledighed i Bornholms Kommune opgjort efter ydelse Udvikling dec dec. 213, Langtidsledighedsprocent¹, Antal pct. dec. 213 dec. 212 dec. 213 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Dagpengemodtagere , -6, -46,,9,4 1,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobparate) ,1 82,2 67,2,9 1,1 1, I alt ,3-28,3-13,3 1,7 1,9 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er 35 personer i december 214 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Bornholms Kommune og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 213. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse 19

21 Figur 9. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Bornholms Kommune, januar 28 - december 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Figur 1. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Bornholms Kommune, januar 28 - december 213 Personer Langtidsledige¹ Øvrige bruttoledige² Andel langtidsledige³ Procent Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2. Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 2

22 3. Langtidsledige ift. alle bruttoledige Figur 11. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 212 = 1) 12 Index Bornholm Klyngen Bornholm (bruttoledighed) Index Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 21

23 Tabel 18. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Bornholm Kommune fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal personer Udvikling dec dec. 213, pct. dec. 212 dec. 213 Bornholm Klyngen Langtidsledighedsprocent 1 Bornholm dec. 213 Klyngen Forsikrede i alt , -53,5-46,,9 1,1 1,1 Selvstændige ,9-44,2-44,1,7,9 1, DANA 5-1, -51,2-58,9, 1,2 1,1 ASE , -41,6-39,4,8,8,9 Akademikere ,5-47,1-37,6,4,7 1,1 Akademikere (AAK) 5 3-4, -32, -4,9,8,8,9 Økonomer (CA) - -5, -25,3,,6 1,3 Journalistik, Kommunikation og Sprog - -1, -45,5,, 1,6 Magistre (MA) 3-1, -64,1-35,,,6 1,6 Funktionærer og tjenestemænd ,8-47,7-42,2,6,6,5 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 4-1, -57,7-48,4,,7,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) - -7, -58,8,,,1 Lærere (DLF-A) ,7-44,9-53,6 2,4,6,4 Socialpædagoger (SLA) ,3-56,3-47,1 1,2,5,6 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 12-1, -38,7-33,2,,8,8 Fag og Arbejde (FOA+PMF) ,3-35,8-4,5,5,9,9 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,2-51,8-44,8 1,3 1,3 1,3 Ledere og tekniske funktionærer ,4-45,8-37,5,4,8 1, Business - -46,4-35,8,,7 1, Min akasse 5 4-2, -26,8-34,8 1,1 1, 1, Funktionærer og Servicefag - -4, -48,1,,7 1,2 Ledere 6-1, -37, -28,5,,8,8 Teknikere 3-1, -75,7-46,2,,8 1,8 Industri og byggefagene ,2-66,6-58,1 1,2 1,3 1,5 Byggefagenes a-kasse 3-1, -83,3-56,6,,3 1, El-faget - -1, -68,2,,,4 Metalarbejdere 8-1, -74,3-61,2,,8,9 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,4-63,8-57,1 1,7 1,8 1,8 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) ,7-74,4-65,3 2,2,7 1,4 Øvrige ,8-5,5-46,1 1, 1,3 1,3 det Faglige Hus 4-1, -47,7-41,2, 1,4 1,4 Frie Funktionærer (FFA) 3-1, -73,2-53,1,,5,9 Kristelig a-kasse ,7-49,2-47,5 1,2 1,3 1,4 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 22

24 Tabel 19. Andel langtidsledige ift. alle ledige dec. 213, pct. Udvikling dec dec. 213, pct.-point Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Dagpengemodtagere 13, 16,8 21,7-5, -1,8-8,2 Kontanthjælpsmodtagere (jobparate) 41,3 53,4 47,4 4,7 13,8 11,5 I alt 21, 27,5 31,1 -,7-2,1 -,3 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 13, af dagpengemodtagerene i Bornholm, der er langtidsledige. 23

25 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 2. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 4 kvt 213 Antal aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Bornholm Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Delvis raskmelding Antal aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Klyngen --- procent procent --- Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Delvis raskmelding A-dagpengemodtagere 112 5,4 1,7 27,7 58 8,1 37,4 2,1 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 99 8,1 19,2 2,2, 385 8,8 24,7 24,4, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 22 2, 1,5 15,3, 666 2, 1,4 27,5, Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 26, 7,7 42,3 9, ,5 3,3 75,2 9,9 I alt 439 4,1 8,2 21, ,4 17,7 28, 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktiverede i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 21. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 4. kvt kvt 213 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen --- procent --- Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere ,5-42,3-77,8-37,9-26,2-29,2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere -5 4, 3, -9,5 143,6-13, -15,3 - - Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere -3 12, -7,1 5, -1, -11,4 8,3 - - Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere , 1, 33,3-26,7 13,8 I alt ,7-23,5-53,8-16,8-19,1-6,7 1. Udvikling i antal er for virksomhedsrettede tilbud i alt. Udvikling i antal¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud --- fuldtidspersoner --- Nytteindsats 24

26 Tabel 22. Andel af virksomheder i Bornholms Kommune, der samarbejder med jobcentre Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Jobcenterets samarbejdsgrad 42,5 41,5 23,1 41,5 4,2 22, -1, -1,3-1,1 virksomheder i kommunen Andre jobcentres samarbejdsgrad med 1,5 1, 19,1,9 9,3 17,4 -,6 -,7-1,7 virksomheder i kommunen Samarbejdsgraden i alt 43,2 44,6 34,1 42, 43, 32,1-1,2-1,6-2, Kommunens mål for samarbejdsgraden i alt er pct. i december 214 Jan-dec 12 Antallet af virskomheder, der indgår i målingen, er 1322 i Jan-dec 12 og 127 i Jan-dec 13 pct. Jan-dec 13 Tabel 23. Stillinger på Jobnet i Bornholms Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder Udviklingen i antal stillinger Antal stillinger i Andel stillinger i jobnet ift. ift. antal arbejdssteder, jobnet arbejdssteder¹, pct. pct.-point nov. 212 nov. 213 nov. 212 nov. 213¹ nov nov. 213 Bornholm ,7 6,7 1, Klyngen ,5 6,1, ,8 13,6,7 1. Antallet af arbejdssteder er fra september 213 Tabel 24. Antal dagpengemodtagere i jobrotation i Bornholms Kommune Jobrotationsansættelse Antal aktiverede pct. Udvikling i antal aktiverede 1. kvt kvt 214, pct. Udvikling Jan-dec 12 - Jan-dec 13, pct.point Andel af alle aktiverede, pct. 1. kvt kvt 214 Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen Privat ansættelse ,9 5,1 2,2 Offentlig ansættelse ,7 4,5 2,7 I alt ,6 9,7 4,9 25

27 3.6 Aktiveringsomfang Tabel 25. Aktiveringsgraden¹ for a-dagpenge-, kontanthjælps-, uddannelseshjælp- og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobparate kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere² 4. kvt 213, pct. Udvikling 4. kvt kvt 213, pct.-point Bornholm Klyngen Bornholm Klyngen 14,1 2,7 18,4-3,9 -,1-2,4 25,3 4,8 31,2-3,5 4,8-1,1 26,9 23,8 18,4,5 2,2, ,5 2,2 27,3-12,6 2,9,6. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra 4. kvt 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. 26

28 Tabel 26. A-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype Bornholm Antal 4. kvt kvt kvt 213 Klyngen Andel, pct. Bornholm Klyngen Udvikling i andel, pct.-point A-dagpengemodtagere 39 28,1 31,2 39,3-2,5,3-1,7 Privat løntilskud 12,9 1,5 2,6, -,4 -,4 Offentlig løntilskud 21 1,5 6,5 5, -2,7 -,7-1,2 Virksomhedspraktik 14 1,1 9,8 8,3 -,7,1 -,4 Vejledning og opkvalificering ,3 16,8 28,6,8,8 -,1 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 236 5,5 62,9 61,4 1,4 5,8 1,6 Privat løntilskud 15 3,2 4,1 4,8 1,3,4,5 Offentlig løntilskud 28 6, 12,2 6,9 -,4 7,6,2 Virksomhedspraktik 64 13,7 18,9 15,1 1, -1,6 -,9 Nytteindsats,,,,,, Mentor,,,,,, Vejledning og opkvalificering ,3 39,5 45,4-1,4 1,2 1,3 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ,9 48,6 43,1 1,2 5,6 4,5 Privat løntilskud 6,8,6 1,,1 -,1 -,1 Offentlig løntilskud 3,4,4,9, -,1 -,1 Virksomhedspraktik 84 1,6 15,1 11, -,2,3,4 Nytteindsats,,,,,, Mentor,,,,,, Vejledning og opkvalificering , 38,4 36,4,8 6,4 4,7 Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Mentor Vejledning og opkvalificering Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Mentor Vejledning og opkvalificering Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Mentor Vejledning og opkvalificering Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed og uden personer i jobrotation), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge, kontant- eller uddannelseshjælp i det pågældende kvartal. Summen af redskaberne er ikke nødvendigvis den samme som berørte/andel berørte i alt, da nogle deltager i flere former for aktivering i perioden. 27

29 Tabel 27. Andel a-dagpengemodtagere på offentlig forsørgelse efter x antal uger, 3. kvt 212 Uger Antal påbegyndte forløb Dagpengemodtagere --- procent --- Bornholm 1 76, 67, 61,5 6,3 57, 53,8 48,3 43,2 36,3 33,3 33,5 31, Klyngen 1 74,1 67,1 62,3 6,1 58,4 56,7 53, 49,3 43,9 39,8 4, 34, ,8 71, 64, 61, 57,8 53,1 49,1 46,1 42,8 4,3 39,7 36, Tabel 28. Antal afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i Bornholms Kommune, dagpengemodtagere, 1 kvt 213 Selvforsørgelsesgrad, pct. Redskabstype Antal Bornholm Klyngen Ordinære uddannelsesforløb 5 2, 3, 21,3 Vejledning og opkvalificering² 19 37,3 31,6 3,5 Privat ansættelse med løntilskud 7 66,1 63,6 57,3 Offentlig ansættelse med løntilskud 35 56,5 45,5 47, Virksomhedspraktik 6 3,5 34, 28,9 Forløb i alt³ ,9 4,3 36,9 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. 3.7 Oversigt over tabeller og klynger, der ikke anvender klyngen for alle ydelser Som udgangspunkt anvendes klyngen for alle ydelser i tabeller og figurer, da de fleste indeholder mere end én ydelse. Herunder ses en oversigt over de tabeller og figurer, der anvender andre klynger. Tabeller hvor klyngen for dagpenge anvendes: Tabel 28 Tabeller hvor klyngen for kontanthjælp anvendes: Tabel 12, Tabel 16 Tabeller og figurer hvor klyngen for sygedagpenge anvendes: Figur 7 Tabel 15 Tabeller og figurer hvor klyngen for permanent offentlig forsørgelse anvendes: Figur 4, Figur 5, Figur 6 Tabel 1, Tabel 11, Tabel 13, Tabel 14 28

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter 12-05-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 1. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'14) 2.096 2.036 Ledige under 25 år 8 (feb. '14) 823 Aktiverede forsikrede ledige 2 438 907 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'14) 1.514 1.545 Ledige under 25 år 8 (maj. '14) 777 Aktiverede forsikrede ledige 2 247 445 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (okt.'14) 1.580 1.623 Ledige under 25 år 8 (okt. '14) 729 Aktiverede forsikrede ledige 2 331 686 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (sep.'14) 1.563 1.474 Ledige under 25 år 8 (jul. '14) 784 Aktiverede forsikrede ledige 2 303 667 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,5 5,6 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,5 5,6 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere