Stressmetoden A.K.T.I.V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stressmetoden A.K.T.I.V"

Transkript

1 Stressmetoden A.K.T.I.V Ekspertmodellen til din vej ud af stress Har du ligesom så mange andre fået stress? Føler du dig ofte stresset og har svært ved, at få din dagligdag til at hænge sammen? Har du svært ved at finde ro og nærvær? Er du sygemeldt med stress fra din arbejdsplads? Eller har du haft stress og er bange for, at det vil ske igen? Så er du bestemt ikke alene. Mange mennesker har det ligesom dig, både kvinder og mænd. Det ved jeg fordi jeg som professionel stresscoach dagligt hjælper mange mennesker tilbage til et liv uden stress. Det er ganske almindelige mennesker som dig og mig, der over en periode, kortere eller længere, har overset kroppens stresssignaler, og derfor er havnet i en situation med en middel eller alvorlig stressbelastning der gør, at de har brug for hjælp til at komme af med deres stress igen. Stressmetoden AKTIV er en ekspertmodel til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress. Ekspertmodellen AKTIV er dels baseret på min ekspertviden gennem mit arbejde de sidste seks år, som professionel stresscoach og stressbehandler, hvor jeg har haft sessioner og hjulpet +300 mennesker tilbage til et liv uden stress. Og dels på min faglige viden og kunnen inden for stresshåndtering og stress. Metoden er endvidere understøttet af forskningsbaseret viden og resultater i forhold til de mest effektive metoder til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.

2 Stressmetoden A.K.T.I.V, der består af fem trin til et liv uden stress betyder, at du selv er en AKTIV del af din stresscoaching og stressbehandling. Forstået på den måde, at du selv skal være en AKTIV deltager, når vi sammen arbejder henimod, at du får stressen ud af din krop, og lærer dig hvordan, du forebygger og håndterer fremtidig stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv. Efter afslutning af forløbet, skal du fortsat være AKTIV i forhold forebyggelse og håndtering af stress. Baseret ud fra de tillærte metoder og teknikker, samt de nye vaner og handlinger du får implementeret undervejs i forløbet. Herunder de erfaringer du selv vil gøre dig, i den tid vi arbejder sammen hen i mod, at du får et liv uden stress.

3 Sådan foregår dit personlige stress forløb i praksis [Herunder kan du læse mere om de enkelte samtaler, og hvad de indeholder] Generelle ting i forbindelse med dit stressforløb Dit stress forløb er et Stresscoaching og stressbehandlingsforløb baseret på ekspertmodellen A.K.T.I.V., der består af 7-9 samtaler, fordelt over en periode på 12 uger. I starten af dit stress forløb mødes vi ca. 1. gang om ugen, for senere i stress forløbet at mødes 1 gang hver 2. uge, afhængig af hvor alvorlig din stress er. I starten af forløbet vil jeg have fokus på, at få dig afstresset samt fokus på, at lære dig hvad stress er, og hvordan du genkender dine egne stresssignaler, og kæder dem sammen med årsagerne til det der udløser dem. Herudover vil jeg undervejs i forløbet lære dig, hvad du skal og kan gøre, for at håndtere og undgå fremtidige situationer, der kan udløse stress. Ligesom du vil lære hvordan du håndterer fremtidige stress situationer på en hensigtsmæssig måde. Afhængig af hvad du kommer med, og hvad vi finder frem til undervejs i dit stress forløb, vil jeg også have fokus på, at få skabt ændringer på et dybere plan hos dig. Da det i mange tilfælde, er dine gamle og uhensigtsmæssige vaner, tanker, adfærd og overbevisninger, der er medvirkende årsager til den stress du oplever. Når vi arbejder med, at få skabt de ændringer der skal til, så du kan leve et liv uden stress. vil jeg både anvende coachende og i nogle tilfælde terapeutiske metoder og teknikker, afhængig af hvilke ændringer vi skal skal arbejde med. I slutningen af forløbet vil vi have fokus på dine værdier, (en ofte overset faktor i forbindelse med stress) samt hvordan du integrerer dem i dit liv. Så du kan afslutte dit stressforløb med de bedste forudsætninger for et stressfrit liv i mental og fysisk balance.

4 De vigtigste fordele i dit stresscoaching forløb Du bliver fulgt tæt af mig under hele forløbet. Du har mellem de enkelte samtaler altid mulighed for, at kontakte mig. Enten ved at ringe eller skrive til mig via eller sms. Jeg fastholder, vejleder og støtter dig mod et stressfrit liv. Du får et stressfrit liv. Du opnår mental, psykisk, social og fysisk balance. Du lærer hvordan du forebygger og håndterer fremtidig stress. Både i dit arbejdsliv og i dit privatliv. Evidensbaserede og gennemtestede metoder og teknikker Stressmetoden A.K.T.I.V. Ekspertmodellen til din vej ud af stress

5 Samtale 1 [Afstressning - Mentalt og fysisk] Du starter på din stressbehandling, og vi har i den første samtale fokus på, at påbegynde din afstresning. Vi starter med en afklarende samtale og en planlægning af dit videre stress forløb. I den afklarende samtale finder vi ud af hvor stor din stressbelastning er, og hvilke grunde og årsager der er til din stress. Herudover vurderer jeg, i samarbejde med dig, om en eventuel sygemelding fra din arbejdsplads er nødvendig, så du kan komme helt ud af din stress. Det er meget individuelt fra person til person om en sygemelding er nødvendig og afhænger, udover din stressbelastning, af flere andre faktorer. Herunder længden af sygemeldingsperioden. Det kan være ydre omstændigheder der stammer fra dit privatliv, dit arbejdsliv - hvad enten du er ansat eller selvstændig. Eller det kan være indre omstændigheder forårsaget af dine egne bevidste og i høj grad ubevidste tanker. (50 % af alle stressårsager forårsages af vores egne tanker). I mange tilfælde er det en kombination af både ydre og indre omstændigheder, der er årsag til stress. Du får en grundlæggende viden om hvad stress er, og de første værktøjer til at påbegynde din afstresning. Du får samtidig et effektivt værktøj, der lærer dig at blive opmærksom på dine stresssignaler og årsagerne til det der udløser dem. De vigtigste fordele og udbytte af samtalen Du har taget det første skridt til at blive fri for stress Du bliver afklaret omkring din situation Du får en professionel vurdering af din nuværende stressbelastning Jeg vurderer, i samarbejde med dig, om en sygemelding fra din arbejdsplads er nødvendig i en periode. Dette kan være meget individuelt og afhænger af flere faktorer. Du får de første værktøjer til en stressfri tilværelse Du får et 360 graders eftersyn af dit liv, som det ser ud her og nu En følelse af at der sker noget Vi arbejder i de efterfølgende samtaler videre med din afstressning samt hvordan du forebygger og håndterer stress.

6 Samtale 2 og 3 [Kongruens Kontakten til dig selv, din psyke, din krop, dit liv] I samtale 2 og 3 har vi fokus på den videre afstresning og fokus på hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress i lige præcis din situation. Vi arbejder videre med at få dig afstresset og finder samtidig frem til årsagerne til, at du er blevet så stresset. Vi arbejder med hvordan du kan undgå at blive stresset fremover. Under dit stress forløb kan der, udover de ting du selv er bevidst om, og som sker i dit liv lige nu, også dukke andre ting op, som du ikke umiddelbart har tænkt over kunne være medvirkende årsager til din nuværende stress. Det kan være ting du har oplevet og fra tidligere i dit liv, som du ubevidst har fortrængt, og det kan være ubevidste vaner og tankemønstre hos dig selv. Jeg har fokus på alle de ting som kan være medvirkende årsager til, at du er blevet så stresset. Og vil løbende arbejde med at skabe de forandringer der skal til for lige præcis dig på et dybere plan. De vigtigste fordele og udbytte af samtalerne Du vil begynde at lægge mærke til, at du føler dig mindre og mindre stresset Du har nu en god og solid værktøjskasse til at holde dig selv stressfri og viden til at håndtere og forebygge fremtidige stress situationer. En kraftig reducering af dit stressniveau En forbedring af dit mentale og fysiske overskud Bevidsthed om hvad det er der stresser dig, og hvordan du kan forebygge og håndtere det fremadrettet.

7 Samtale 4 og 5 [Trivsel og Indflydelse] Du er nu så langt i dit stress forløb at vi kan påbegynde den egentlige coaching og eventuelle andre ting, som sigter mod en fuldstændig balance i dit liv. Vi følger op på det 360 graders eftersyn af dit liv, som vi lavede under sa. Du bliver coachet i de udvalgte livsområder, og vi laver en handlingsplan, så du bliver i stand til, at opnå fuldstændig balance i dit liv. Der er nogle generelle ting du skal i gennem i forbindelse med dit stress forløb i forbindelse med afstressning samt håndtering og forebyggelse af stress. Herudover er der også en række individuelle ting vi arbejder med i din stresscoaching, afhængig af hvem du er, og hvad der lige præcis er udfordringen for dig. De vigtigste fordele og udbytte af samtalerne Tingene er nu begyndt at falde på plads for alvor. De nye og støttende tanker, handlinger og vaner er ved, at blive integreret. Du oplever større energi og flow. Du har nu en god og solid værktøjskasse til at holde dig selv fri af stress. Du ved hvordan du håndterer og forebygger fremtidige stress situationer. Du ved lige præcis hvad du skal gøre og hvordan du skal gøre det for, at opnå den ønskede balance i dit liv. Yderligere reducering af dit stressniveau - og i nogle tilfælde helt væk på nuværende tidspunkt.

8 Samtale 6 og 7 [Indflydelse og Værdifuld balance] Vi samler op på det du allerede har lært, og fortsætter med din stresscoaching og det øvrige forandringsarbejde der skal til, så du kan leve et stressfrit liv i balance. En oftest overset og meget stor årsag til stress er værdikonflikter. Det kan være i forhold til dine egne personlige kerneværdier, eller det kan være i forhold til dine værdier i parforholdet eller på jobbet. Dine værdier er det der virkelig betyder noget for dig. Du er styret af dine værdier på et bevidst og i mange tilfælde et ubevidst plan. Det er dine værdier der motiverer dig til at handle i forskellige situationer. Dine værdibaseret handlinger kan være styret af det man kalder for en væk fra motivation. (Du handler først, når ubehaget eller smerten bliver for stor). Eller du kan være styret af en hen i mod motivaiton. (Du handler fordi du kan se, at du kan opnå noget der betyder noget for dig). Når du lever efter dine værdier, opnår du større livsglæde og en fuldstændig balance i dit liv. Vi har fokus på, at finde dine værdier, herunder hvad hver enkelt værdi dækker over for dig. Vi arbejder med værdi prioritering og hvordan du får dem integreret i dit liv. Afhængig af hvad der er dukket op i dit stress forløb arbejdere vi videre med selve coachingen i forhold til det der er behov for hos lige præcis dig. Det kan også være, at der skal arbejdes videre med forandringer på et dybere plan, så du kan opnå fuldstændig balance i dit liv i forhold til at kunne leve et stressfrit liv. De vigtigste fordele og udbytte af samtalerne Du har bevidsthed om hvor i dine livsområder du skal sætte ind for at opnå balance i dit liv. Du har fundet dine værdier og ved hvordan du skal integrere dem i dit liv. Du får arbejdet videre med de ting, der eventuelt skal ændres på et dybere plan. Du bliver coachet så du er i stand til at implementere de ændringer i dit liv der skal til, så du aldrig mere behøver at blive så stresset. Du er nu stressfri og har fået genskabt din mentale og fysiske balance. Du har fået en stor selvindsigt og værktøjer til at håndtere og undgå fremtidige stresssituationer Du er 100 % klar til, at "stå på egne ben" igen.

9 Individuelle problemstillinger og udfordringer i relation til stress Udover de generelle ting, som vi kommer til at arbejde med i dit stressforløb, vil der typisk være individuelle udfordringer og problemstillinger i relation til stress. Eksempler på individuelle udfordringer og problemstillinger: Kunne sige fra på en god og hensigtsmæssig måde, så du bliver mødt, forstået og respekteret. Stoppe negativ selvsnak. Lære hvordan du giver slip på dine bekymringer og spekulationer, så de ikke får nogen opmærksomhed. Lære hvordan du kan styre dine tanker, så det ikke er tankerne der styrer dig. Lære hvordan du bliver fri for bekymringer, grublerier og spekulationer. Omprogrammering af måden hvorpå du tænker i forskellige situationer. Terapeutisk arbejde i forbindelse med stressrelateret angst. Lavt selvværd og lav selvværdsfølelse. Lære hvordan du giver slip på høje krav til dig selv. Lære hvordan du slipper kontrollen. Terapeutisk arbejde i forhold uhensigtsmæssige adfærds og vanemønstre, der giver anledning til stress. M.fl.

10 Stresscoaching og stressbehandling - Priser og yderligere information Stresscoaching forløb til behandling, forebyggelse og håndtering af stress Forløbet indeholder 7 samtaler af 1-1,5 times varighed Løbende udlevering af materialer, værktøjer og teknikker En ekstra livline, hvor du altid har mulighed for at kontakte mig mellem vores samtaler. Enten via telefon, sms eller . På den måde er du sikret optimal hjælp til din stress under hele dit stresscoaching forløb. Kr ,- Udvidet stresscoaching forløb inkl. opbygning af selvværd Det udvidede stresscoaching forløb indeholder udover, behandling, forebyggelse og håndtering af stress, også en intensiv indsats med fokus på styrkelse af dit selvværd i relation til stress. 9 samtaler af 1-1,5 times varighed NADA Øreakupunktur som supplement til din stressbehandling (Dette er naturligvis frivilligt) Løbende udlevering af materialer, værktøjer og teknikker En ekstra livline, hvor du altid har mulighed for at kontakte mig mellem vores samtaler. Enten via telefon, sms eller . På den måde er du sikret optimal hjælp til din stress under hele dit stresscoaching forløb. Kr ,- Øvrige priser stresscoaching Forebyggende stresscoaching forløb 3 samtaler af 1-1,5 times varighed Løbende udlevering af materialer, værktøjer og teknikker til forebyggelse og håndtering af stress Kr ,- Forebyggende stresscoaching samtale 1 samtale af 1,5 timers varighed. Udlevering af materialer, værktøjer og teknikker til forebyggelse af stress. Kr ,- Alle priser er inkl. moms for private og kan betales i rater efter aftale. For virksomheder tillægges priserne 25 % moms.

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Stress specialist & Foredragsholder

Stress specialist & Foredragsholder Stress specialist & Foredragsholder Mit mål er at give ledere og medarbejdere den bedste viden til, at håndtere og forebygge en sygemelding med stress. En sygemelding med stress har både en stor menneskelig

Læs mere

STRESSCOACHING. Hvem tager sig af jeres stressramte?

STRESSCOACHING. Hvem tager sig af jeres stressramte? STRESSCOACHING Hvem tager sig af jeres stressramte? Stress Stress har for alvor sneget sig ind på de danske arbejdspladser. Stressramte medarbejdere er derfor noget, som en hel del virksomheder oplever.

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

4 trin, der får en stressramt til at slippe stress og genvinde balance, overskud og energi

4 trin, der får en stressramt til at slippe stress og genvinde balance, overskud og energi 4 trin, der får en stressramt til at slippe stress og genvinde balance, overskud og energi Trin 1: Genskab energibalancen Stress opstår, når vi gennem længere tid har brugt mere energi, end vi har fyldt

Læs mere

FORÅRS RETREAT. Bevidst udvikling og ledelse af dig selv Formål, indhold og pris. Villa Fjordhøj, den marts 2019

FORÅRS RETREAT. Bevidst udvikling og ledelse af dig selv Formål, indhold og pris. Villa Fjordhøj, den marts 2019 FORÅRS RETREAT Bevidst udvikling og ledelse af dig selv Formål, indhold og pris Villa Fjordhøj, den 21. 24. marts 2019 FORÅRS RETREAT Bevidst udvikling og ledelse af dig selv Tanker og mentale konstruktioner

Læs mere

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder.

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder. Bliv stress- og trivselsvejleder - Lær at navigere i det psykiske arbejdsmiljø Uddannelsen har tidligere været afholdt som en lukket uddannelse direkte til den enkelte virksomhed/organisation. Efter flere

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Uanset om du vil stoppe med at ryge cigaretter eller pibe, bruge nikotinplaster eller -tyggegummi er vilje sjældent nok. Det ved du, hvis du forgæves har prøvet

Læs mere

Lone Beier Lauridsen Stresscoach Mindfulnessinstruktør Organisationskonsulent

Lone Beier Lauridsen Stresscoach Mindfulnessinstruktør Organisationskonsulent Lone Beier Lauridsen Stresscoach Mindfulnessinstruktør Organisationskonsulent Opskrift! På arbejdet: Krav, ændringer, borgerklager, teamsamarbejde, værdikonflikter, pres, for lidt dialog Privat: Parforhold,

Læs mere

Personlig planlægning og stresshåndtering 2+1 dag - MBK A/S

Personlig planlægning og stresshåndtering 2+1 dag - MBK A/S Er du ofte utilfreds med, hvor mange opgaver du når på en arbejdsdag? Føler du dig ofte presset, stresset og tynget af for mange opgaver? Vil du være bedre til at lave og holde en realistisk planlægning,

Læs mere

NYE VEJE TIL MINDRE STRESS

NYE VEJE TIL MINDRE STRESS NYE VEJE TIL MINDRE STRESS Det er almindeligt at se stress som en farlig sygdom, der efterfølgende kræver en lang sygemelding og midlertidig invalidering og afsondring. Vi har typisk lært at opfatte tegn

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer NLP OG COACH UDDANNELSEN Få effektive kommunikations-værktøjer BLIV BEDRE TIL AT LYTTE OG FORSTÅ - OG HJÆLPE ANDRE MED UDVIKLING Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du gennemgå en personlig udvikling, så du får et indre

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Alle i Danmark skal have overskud til at tænke, tale og handle. Hele livet.

Alle i Danmark skal have overskud til at tænke, tale og handle. Hele livet. Alle i Danmark skal have overskud til at tænke, tale og handle. Hele livet. StressAlliancens plan for et Danmark med mentalt overskud. Enkel vision og vejen vi skal gå. Alle i Danmark skal have overskud

Læs mere

Mental sundhed. - Håndtering af stress

Mental sundhed. - Håndtering af stress Mental sundhed - Håndtering af stress Indhold Hvad er stress? 3 Hvem har ansvaret? 4 Hvordan forebygger man udviklingen af stress som arbejdsplads? 6 Hvordan forebygger man udviklingen af stress som medarbejder?

Læs mere

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning...

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning... Stress Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! Formål. At man får en viden omkring stress og stresshåndtering At man får nogle redskaber til håndtering af stress At man bliver opmærksom

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Beskæftigelsesrettede sundhedstilbud. Udviklingsergoterapeut Sonja Vinkler

Beskæftigelsesrettede sundhedstilbud. Udviklingsergoterapeut Sonja Vinkler Beskæftigelsesrettede sundhedstilbud Udviklingsergoterapeut Sonja Vinkler Målgruppen Borgere med stress, lettere angst/depression Borgere, som er psykisk sårbare Borgere henvises fra: - Dagpenge - Sygedagpenge

Læs mere

Stressmaster Uddannelsen 2019/20

Stressmaster Uddannelsen 2019/20 Stressmaster Uddannelsen Den nyeste danske undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred (NFA 2016) viser, at hver 7. dansker føler sig stresset ofte eller hele tiden. Det er rigtig mange danskere. Der er derfor

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

END DIN STRESS Så du kan gøre noget ved den!

END DIN STRESS Så du kan gøre noget ved den! en Kend Din Stress! K END DIN STRESS Så du kan gøre noget ved den! Du har ikke brug for at vide en masse om stress. Du har brug for at vide, hvordan du kan håndtere den. Foto: Veronika Balasyuk 1 af 10

Læs mere

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Stress og Coaching Stress og coaching I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer og

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen

Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen Test dig selv 1. Er du nødt til at ryge hash for at føle dig tilpas? 2. Foretrækker du tit at være alene, når du ryger hash? 3. Har du svært ved at passe

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

KOSTVEJLEDNING FOR DIG DER ØNSKER BALANCE MELLEM VÆGTTAB, VÆGTØGNING, SUNDHED OG TRIVSEL

KOSTVEJLEDNING FOR DIG DER ØNSKER BALANCE MELLEM VÆGTTAB, VÆGTØGNING, SUNDHED OG TRIVSEL KOSTVEJLEDNING FOR DIG DER ØNSKER BALANCE MELLEM VÆGTTAB, VÆGTØGNING, SUNDHED OG TRIVSEL Sundhedspartnerdk Finlandsgade 25F 8200 Aarhus N Kontakt 20208860 info@sundhedspartnerdk.dk www.sundhedspartnerdk.dk

Læs mere

SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER

SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER SIMPLE FITNESS STRATEGIER DER VIRKER FortiusFitness.dk GARANTI FOR RESULTATER Velkommen til det første skridt i retning af den krop, du ønsker Et forløb hos Fortius Fitness er et samarbejde, hvor alt er

Læs mere

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Mange accepterer at have ondt i ryggen, som om det er en naturlig ting at have. Det BØR det ikke være. Vores krop er

Læs mere

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter Pathfinder intensive en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter 2 // Pathfinder INTENSIVE Få et kraftfuldt indspark til dit projekt, din karriere eller din personlige udvikling. Deltag

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

NORDAHL COACHING HAR FOKUS PÅ MØNSTERBRUD MED OPSTILLINGSMETODEN

NORDAHL COACHING HAR FOKUS PÅ MØNSTERBRUD MED OPSTILLINGSMETODEN NORDAHL COACHING HAR FOKUS PÅ MØNSTERBRUD MED OPSTILLINGSMETODEN Opstillingsmetoden er et unikt redskab, der er blevet integreret i Nordahl Coaching ApS til mønsterbrud for unge og voksne dels ved individuelle

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1 WORKSHOP SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Skab balance i dit liv med pilates Jeg ser rigtig mange mennesker, som lever med evig stress. De har vænnet sig til det. De

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH MAJ - OKTOBER 2019 For professionelle, der

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Bedøm dig selv. Oplæg 2 stresshåndtering. Kilde: Majken Matzau Stressfri på tolv uger eller mer

Bedøm dig selv. Oplæg 2 stresshåndtering. Kilde: Majken Matzau Stressfri på tolv uger eller mer Bedøm dig selv Oplæg 2 stresshåndtering Kilde: Majken Matzau Stressfri på tolv uger eller mer Travl eller stresset? Forskellen på at være stresset og travl, er at du føler en lettelse i kroppen, når du

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

GROW2 Stresscoach uddannelse

GROW2 Stresscoach uddannelse GROW2 Stresscoach uddannelse GROW2 Stresscoach uddannelsen fra stress til livsmestring GROW2 Stresscoach uddannelsen er en holistisk og banebrydende uddannelse, der handler om meget mere end teknikker.

Læs mere

GØR DET, DER ER VIGTIGT

GØR DET, DER ER VIGTIGT HELLE GØR DET, DER ER VIGTIGT Forestil dig, at du har et indre kompas. Et kompas, der aldrig tager fejl, som kender kursen og ved, i hvilken retning du skal. Sådan forestiller jeg mig værdier. Når vi har

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

VINDER STRATEGIER DER FÅR DIN PRÆSTATION HELT I TOP

VINDER STRATEGIER DER FÅR DIN PRÆSTATION HELT I TOP 8 VINDER STRATEGIER DER FÅR DIN PRÆSTATION HELT I TOP HVAD SKAL DER TIL FOR AT TOPPRÆSTERE? Som sportsudøver er du sikkert så passioneret, at du bruger rigtig mange timer om ugen på at forbedre dig. Du

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes.

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Stresspolitik 2016 Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Definitioner omkring stress: Positivt

Læs mere

360 PERSONLIG LEDELSE

360 PERSONLIG LEDELSE 360 PERSONLIG LEDELSE NYT OG ANDERLEDES 360 UDVIKLINGSKONCEPT TIL PERSONLIG LEDELSE: IMKB GØR DIG STÆRKERE I BÅDE KROP OG SIND Som det første 360 personlige udviklingskoncept herhjemme kombinerer IMKB

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Undervisningsudvalget

GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Undervisningsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Undervisningsudvalget 22-05-2018 Bilag 1: Beskrivelse af det samlede intensive læringsforløb "Læringscamp Gladsaxe" Beskrivelse af det samlede intensive læringsforløb Læringscamp

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

ART-of-YOGA. Om ART-of-YOGA. ART-of-YOGA er det nye element i ART VESTA s palette af sanseoplevelser.

ART-of-YOGA. Om ART-of-YOGA. ART-of-YOGA er det nye element i ART VESTA s palette af sanseoplevelser. www.artvesta.dk ART-of-YOGA ART-of-YOGA er det nye element i ART VESTA s palette af sanseoplevelser. Om ART-of-YOGA Vibeke Vesta har med afsæt i sin uddannelse som Hatha-yoga instruktør udviklet sit eget

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

MENS LEGEN ER. Tværfagligt ressource- og antistressforløb

MENS LEGEN ER. Tværfagligt ressource- og antistressforløb MENS LEGEN ER GOD Tværfagligt ressource- og antistressforløb God eller dårlig stress? I dag ønsker mange mennesker sig et liv uden stress. Stress er negativt den sætter os under pres og gør os syge. Sådan

Læs mere

MENS LEGEN ER. Tværfagligt ressource- og antistressforløb

MENS LEGEN ER. Tværfagligt ressource- og antistressforløb MENS LEGEN ER GOD Tværfagligt ressource- og antistressforløb God eller dårlig stress? I dag ønsker mange mennesker sig et liv uden stress. Stress er negativt den sætter os under pres og gør os syge. Sådan

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning MasterCoach uddannelsen Modulopbygning Modul 1: Livsformål og Enneagrammet På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til F.R.E.D. dit første skridt på din MasterCoach-rejse. F.R.E.D.

Læs mere