Statistik for Jobcenter Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for Jobcenter Aalborg"

Transkript

1 Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles som budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens mål direkte til Aalborg Kommunes udgifter på beskæftigelsesområdet. Der er visse afvigelser mellem jobcentrets økonomidata og oplysningerne i jobindsats.dk. Der er især afvigelser for målgrupperne kontanthjælp (flere i jobindsats.dk), sygedagpenge (flere i jobindsats.dk) og ledighedsydelse (færre i jobindsats.dk). Udviklingen over tid vurderes dog at være nogenlunde ensartet, og af hensyn til muligheden for at sammenligne med udviklingen for 6-byerne og hele landet, er denne statistik baseret på data fra jobindsats.dk. Det bemærkes, at den fulde indfasning af integrationsydelse fra 1. juli 2016 medfører, at et stort antal borgere har skiftet ydelse fra kontanthjælp og uddannelseshjælp til integrationsydelse, hvilket vanskeliggør sammenligning mellem måneder før og efter 1. juli Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland. Hvis der i Aalborg er en stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, taber kommunen flere penge på beskæftigelsestilskuddet. Tabel 1 viser, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland primo 2017 ligger på et højere niveau end primo Tabel 1: Aalborgs andel af forsikrede ledige i Nordjylland (fuldtidspersoner) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,6 41,1 41, ,5 39,2 40,5 41,9 43,7 45,2 50,0 50,8 48,6 46,5 44,9 43,3 Pct.point. 2,1 1,9 1,0 En af hovedårsagerne til Aalborgs stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er dimittendledigheden (jf. stigningen fra juni til juli i tabel 1, der fortrinsvis kan tilskrives dimittender, jf. nedenfor). Det skyldes, at antallet af dimittender fra de store uddannelsesinstitutioner i Aalborg i de seneste år har været støt stigende en vækst, der forventes at fortsætte i de kommende år. Udvikling i antal forsikrede ledige I beskæftigelsesplanen for 2017 er der opstillet et mål om at antallet af forsikrede ledige højest må være på fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 5 % i forhold til det forventede gennemsnitlige antal i 2016, hvor der forventedes gennemsnitligt fuldtidspersoner. Resultatet for 2016 blev gennemsnitligt fuldtidspersoner, og et fald på 5 % i forhold hertil svarer til et mål på gennemsnitligt fuldtidspersoner. 1

2 Tabel 2: Antal fuldtidspersoner på A-dagpenge Udv. -4,9-4,1-1,8 Noter: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt marts Tabel 2 viser, at antallet af forsikrede ledige primo 2017 ligger noget under antallet primo Som det fremgår, er der dog hen over året store udsving i antallet af forsikrede ledige, hvorfor det er vanskeligt at vurdere, hvordan resultatet pt. ligger i forhold til målet. Det fremgår af tabel 3, at udviklingen blandt 6-byerne er meget forskellig. Det er således kun Aalborg blandt de store uddannelsesbyer, der oplever et fald i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge, og udviklingen for Aalborg er også bedre end for hele landet. Tabel 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge februar 2016 til februar ,1 % 7,6 % 1,4 % 1,0 % -7,8 % -13,7 % -3,0 % Den store vækst i antallet af unge, der færdiggør en uddannelse, påvirker antallet af unge på A-dagpenge, og dermed Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, jf. ovenfor. Således er antallet af forsikrede ledige under 30 år fra juni til juli 2016 steget med 757 fuldtidspersoner, hvilket tidsmæssigt hænger sammen med dimission fra uddannelsesinstitutionerne, jf. tabel 4. Det er positivt, at antallet af under 30-årige modtagere af A-dagpenge primo 2017 ligger på et lavere niveau end i samme måned i Tabel 4: Antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. 0,0-1,8-0,7 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt marts Som ovenfor er udviklingen for de under 30-årige dagpengemodtagere væsentligt mere positiv i Aalborg end i de øvrige store uddannelsesbyer, og Aalborg er den eneste af disse, der oplever et fald. Udviklingen i Aalborg er også noget bedre end på landsplan, hvor der opleves en stigning. Tabel 5: Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge februar 2016 til februar ,8 % 11,7 % 8,8 % 5,9 % -5,1 % -7,4 % 1,0 % 2

3 Uddannelseshjælp Målet for 2017 er, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt højest at være unge. Det fremgår af tabel 6, at antallet primo 2017 ligger væsentligt lavere end i samme måned i Det hænger dog delvist sammen med indfasningen af integrationsydelse, hvor alle flygtninge og familiesammenførte mv. fra juli 2016 er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Tabel 6: Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Udv. -8,0-7,5-10,0 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt marts Det bemærkes, at også for antallet på uddannelseshjælp er der relativt store variationer hen over året som følge af blandt andet studiestart og afslutning. Af tabel 7 fremgår, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp blandt de øvrige 6-byer (bortset fra Randers) og hele landet er faldet noget mere end i Aalborg fra februar 2016 til februar Forskellene i denne udvikling skal dog tages med forbehold på grund af indfasningen af integrationsydelse, hvor Aalborg i forhold til 6-byerne og hele landet har den markant laveste stigning i antal fuldtidspersoner under 30 år på integrationsydelse, jf. tabel 11. Tabel 7: Udvikling i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp februar 2016 til februar ,5 % -19,8 % -10,5 % -15,9 % -19,8 % 0,0 % -10,2 % Kontanthjælp I beskæftigelsesplanen for 2017 er der opstillet et mål om at antallet af kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit i 2017 højest må være på personer. Det fremgår af tabel 8, at antallet primo 2017 ligger væsentligt lavere end primo 2016, hvilket dog hænger delvist sammen med indfasningen af integrationsydelse, hvor alle flygtninge og familiesammenførte mv. fra juli 2016 er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. 3

4 Tabel 8: Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Udv. -11,7-12,6-14,3 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt marts Det fremgår af tabel 9, at alle 6-byerne har et faldende antal kontanthjælpsmodtagere, og at udviklingen for de øvrige 6-byer (bortset fra København) og hele landet er bedre end for Aalborg. Igen skal det dog bemærkes, at udviklingen skal tages med forbehold på grund af indfasningen af integrationsydelse, hvor Aalborg i forhold til 6-byerne og hele landet har den markant laveste stigning i antal fuldtidspersoner på integrationsydelse, jf. tabel 11. Tabel 9: Udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) februar 2016 februar ,6 % -11,8 % -18,7 % -15,6 % -19,6 % -17,2 % -22,3 % Integrationsydelse Pr. 1. juli 2016 blev integrationsydelsen fuldt indfaset, hvorefter alle flygtninge og familiesammenførte er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Fra juni 2016 til juli 2016 er der således en stigning i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse, jf. tabel 10 (heri indgår tilgangen af nye flygtninge). Flygtninge og indvandrere, der får opholdstilladelse i Danmark, har pligt til at deltage i et integrationsprogram. Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Programmet består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven. Tabel 10: Antal fuldtidspersoner på Integrationsydelse Integrationsprogram i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 i alt Udvikling 332,5 293,3 241,2 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt marts Det er voksne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der skal tilbydes et integrationsprogram. Indvandrere, herunder arbejdskraftindvandrere, er ikke omfattet af et integrationsprogram, men skal i stedet tilbydes et introduktionsforløb. Uledsagede flygtninge under 18 år kan få tilbudt et integrationsprogram, hvis kommunen vurderer, at det er relevant. 4

5 Som nævnt ovenfor er stigningen i antal fuldtidspersoner på integrationsydelse væsentligt lavere i Aalborg end for hele landet og i de øvrige 6-byer, hvilket som nævnt påvirker udviklingen i antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp, jf. tabel 7 og 9. Tabel 11: Stigning i antal på integrationsydelse fra juni 2016 til juli 2016 I alt 129,9 % 383,6 % 232,3 % 264,4 % 212,4 % 241,4 % 230,4 % Under 30 år 101,9 % 285,0 % 155,2 % 231,4 % 179,1 % 116,3 % 162,0 % Langtidsledige Målet i beskæftigelsesplanen er, at antallet af langtidsledige i 2017 gennemsnitligt skal falde med mindst 5 % i forhold til gennemsnittet for 2016, hvorfor målet er et gennemsnit på gennemsnitligt langtidsledige. I de første tre måneder af 2017 ligger langtidsledigheden væsentligt lavere end i samme periode i Tabel 12: Antal langtidsledige Udv. -17,1-19,9-20,9 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt marts Det fremgår af tabel 13, at antallet af langtidsledige generelt er faldende, men det er bemærkelsesværdigt, at Aalborg bortset fra Esbjerg har det største fald blandt 6-byerne, og også har et større fald end for hele landet. Tabel 13: Udvikling i antal langtidsledige februar 2016 til februar ,9 % -10,6 % -13,7 % -7,8 % -32,7 % -16,4 % -16,9 % Sygedagpenge og jobafklaring I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at antallet af sygedagpengemodtagere i 2017 højest må være gennemsnitligt personer. Det fremgår af tabel 14, at der i forhold til samme måned i 2016 har været et pænt fald i antallet af sygedagpengemodtagere i de første tre måneder i

6 Tabel 14: Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge Udv. -9,9-8,1-10,4 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Tilsvarende er der opstillet et mål om at antallet af borgere i jobafklaringsforløb højest må være gennemsnitligt 520 personer. Udviklingen i antal jobafklaringsforløb er påvirket af, at der er tale om en relativt ny målgruppe, jf. tabel 15. Tabel 15: Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Udv. 20,1 9,5-2,6 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Det fremgår af tabel 16, at Aalborg har det næst største fald i antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaring blandt 6-byerne, og at Aalborg med et fald på 5,5 % også har væsentligt større fald end faldet på landsplan på 0,8 %. Tabel 16: Udvikling i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaring februar 2016 til februar ,5 % -7,2 % -2,0 % 2,0 % -0,5 % 1,6 % -0,8 % Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et mål om at antallet af borgere i ressourceforløb, på ledighedsydelse, i fleksjob eller førtidspension højest må være personer. Det fremgår af tabel 17, at antallet primo 2017 ligger lidt højere end niveauet i

7 Tabel 17: Antal fuldtidspersoner på kanten af arbejdsmarkedet Udv. 0,4 0,9 0,9 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Figur 18 viser, at der er en positiv udvikling for ressourceforløb og fleksjob, mens der er et fald for de mere passive ydelser (ledighedsydelse og førtidspension). Tabel 18: Udvikling for de enkelte ydelser, fuldtidspersoner Feb 2016 Feb 2017 Udvikling Ressourceforløb ,4 % Ledighedsydelse ,3 % Fleksjob ,0 % Førtidspension ,7 % Flygtninge Det blev på Beskæftigelsesudvalgets møde d. 23. maj 2017 besluttet at justere måltallene i beskæftigelsesplanen i forhold til flygtninge, således at målene nu er: Efter 1 år forventes, at 10 % er i beskæftigelse eller uddannelse. Efter 2 år forventes, at yderligere 15 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 25 % Efter 3 år forventes, at yderligere 25 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 50 % Det fremgår af tabel 19, at det er en begrænset andel af de nye flygtninge, der efter 1 år er udsluset, mens det efter 2 år er 21,0 %, hvilket er relativt tæt på målet om at 25 % skal udsluses. Tabel 19: Resultatopfølgning for alle nye flygtninge, april 2017 Måletidspunkt Antal i målgruppen Antal udsluset til arbejde eller uddannelse Andel udsluset 1 år ,5 % 10,0 % 2 år ,0 % 25,0 % 3 år 0 50,0 % Mål 7

8 Virksomhedsrettet indsats I beskæftigelsesplanen indgår et mål om, at jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne ultimo 2017 skal være 3 procentpoint højere end i 2016 (35,4) 1. Det fremgår af tabel 20, at Jobcenter Aalborg i de første tre måneder af 2017 har haft placeringer hos 25,7 % af virksomhederne i Aalborg Kommune, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end i samme periode i Tabel 20: Samarbejdsgrad med virksomhederne januar marts ,7 12,6 25,5 26,1 30,3 34,2 23, ,8 13,3 26,0 24,4 30,6 32,6 22,6 Udvikling -0,1-0,7-0,5 1,7-0,3 1,6 0,5 Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et mål om at antallet af aktiveringsforløb i private virksomheder i 2017 skal øges med 25 % i forhold til gennemsnittet for 2016 (måltal = forløb). Det fremgår af tabel 21, at antallet af aktiveringsforløb primo 2017 generelt ligger på et lidt højere niveau end primo 2016, men der er dog langt til målet om en forbedring på 25 %. Tabel 21: Antal aktiveringsforløb i private virksomheder (løntilskud og virksomhedspraktik) Udv. 5,0-2,2 4,0 Resultatet skal dog også ses i lyset af udviklingen i antallet af borgere på de forskellige målgrupper (jf. tabel 22). Således er der generelt færre borgere i de målgrupper, hvor en virksomhedsrettet placering er mest oplagt, men det ændrer ikke på, at der fortsat er et stort potentiale for at øge anvendelsen af virksomhedsvendte placeringer, og Jobcenter Aalborg arbejder fortsat med at styrke fokus på den virksomhedsvendte indsats, da effekterne heraf generelt er de bedste, jf. nedenfor. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse Tabel 22 viser antallet af fuldtidspersoner på de forskellige målgrupper, og udviklingen fra februar 2016 til februar Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er faldet med fuldtidspersoner, svarende til et fald på 3,8 %. Det fremgår endvidere, at der er fald for stort set alle målgrupper, bortset fra de relativt nye ydelser (integrationsydelse, jobafklaring og ressourceforløb), hvor en stigning var forventet. 1 Måles som andelen af virksomheder, hvor der er en placering af borgere i fx virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob. Der er tale om et akkumuleret mål for hele

9 Tabel 22: Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse februar 2017 samt udviklingen fra februar 2016 til februar 2017 Antal fuldtidspersoner Udvikling Februar 2016 februar 2017 Ydelsesgrupper i alt ,8% A-dagpenge ,4% Arbejdsmarkedsydelse 6-98,4% Kontanthjælp ,0% Uddannelseshjælp ,6% Revalidering ,8% Forrevalidering 52-56,7% Integrationsydelse ,1% Sygedagpenge ,5% Jobafklaringsforløb 502 7,7% Ressourceforløb ,8% Ledighedsydelse 434-2,5% Fleksjob ,1% Førtidspension ,7% Efterløn ,4% Tabel 23 viser andelen af befolkningen (fuldtidspersoner, alderen år), der modtog kommunale ydelser i 6-byerne og hele landet i februar 2016 og 2017 samt udviklingen. Aalborg ligger fortsat under niveauet for hele landet, og blandt 6-byerne er det kun København, der har en lavere andel af befolkningen på kommunale ydelser end Aalborg. Det fremgår af tabellen, at fra februar 2016 til februar 2017 har Aalborg haft et fald i andelen af befolkningen på kommunale ydelser på 0,6 procentpoint, hvilket er på niveau med 6-byerne og hele landet. Tabel 23: Andel fuldtidspersoner i befolkningen (16 66 år) på kommunale ydelser Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers Hele landet Februar ,4 14,2 18,6 21,7 21,0 22,8 19,1 Februar ,0 14,8 19,1 22,4 21,9 23,4 19,8 Pct.point -0,6-0,6-0,5-0,7-0,9-0,6-0,7 9

10 Effekt af indsatsen Det er målet for 2017, at effekterne af indsatsen skal stige med 10 % i forhold til effekterne målt for Da der er et vist dataefterslæb i de data, der ligger til grund for effektmålingerne, foreligger der pt. data for effekterne af indsatser, der af afsluttet i perioden kvartal Målingen af effekt foretages en periode efter en aktiveringsindsats er afsluttet, da det må forventes, at der typisk vil gå nogen tid fra borgeren har afsluttet et forløb til borgeren kommer i beskæftigelse. Derfor opgøres forsørgelsesstatus for forløb, der er afsluttet i 1. kvartal 2016 pr. uge , dvs. at der måles mindst 13 uger efter at et forløb er afsluttet, jf. figur 1. For forløb, der fx er afsluttet i uge er der således gået 25 uger siden afslutningen til målingen af effekten: Figur 1 1. Kvartal 2016 Forløb afsluttet mellem 1/1 og 31/3 Mindst 13 uger: Sagen er afsluttet, løntilskud, praktik, andet forløb eller ingen aktivitet Opgørelse i DREAM pr. uge Tabel 24 viser effekterne af al gennemført aktivering i kvartal Det fremgår således, at der i fx 3. kvartal er i alt borgere, der har afsluttet et aktiveringsforløb (i bred forstand, inkl. fx mentor, fvu mv.). Heraf modtager 724 borgere pr. ultimo 4. kvartal 2016 ikke længere offentlig forsørgelse, hvilket typisk dækker over, at de er kommet i beskæftigelse. 531 modtager SU, mens 109 er kommet i fleksjob. I alt er der således 35,2 % af de borgere, der pr. ultimo 4. kvartal 2016 ikke får en beskæftigelsesmæssig indsats fra Jobcenter Aalborg. Det fremgår også af tabellen, at blandt de borgere, der i 3. kvartal 2016 afsluttede et aktiveringsforløb, har 735 borgere efterfølgende i løbet af 4. kvartal 2016 været i et løntilskud, virksomhedspraktik eller delvis i arbejde. Jf. nedenfor er en virksomhedsrettet indsats det mest effektive aktiveringsredskab, og for mange borgere er formålet med en vejlednings- og opkvalificeringsindsats, at gøre dem klar til en virksomhedsrettet indsats, hvorfor der er sat særligt fokus på dette. Tabel 24: Effekter af al gennemført aktivering kvartal 2016 Forsørgelsesstatus 3 måneder efter afsluttet i tilbuddet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2016 Antal % Antal % Antal % Antal % Ingen ydelse ,0% ,8% ,7% ,2% SU 214 5,4% ,1% ,7% ,7% Fleksjob 106 2,7% 125 2,9% 109 2,8% 340 2,8% I alt ikke tilknyttet Jobcenter Aalborg (dog indgår fleksjob) ,0% ,8% ,2% ,7% I alt ,0% ,0% ,0% ,0% 10

11 Forsørgelsesstatus 3 måneder efter afsluttet i tilbuddet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2016 Antal % Antal % Antal % Antal % Løntilskud 178 4,5% 176 4,0% 128 3,3% 482 3,9% Virksomhedspraktik ,5% ,8% ,9% ,0% Delvis i arbejde 45 1,1% 35 0,8% 32 0,8% 112 0,9% I alt ,1% ,6% ,0% ,9% Note: Løntilskud, virksomhedspraktik og delvis i arbejde er målt i kvartalet efter en given aktiveringsindsats er afsluttet. Fx er der 128 af de borgere, der i 3. kvartal 2016 afsluttede et aktiveringsforløb, der i mindst en uge i løbet af 4. kvartal 2016 var i et løntilskud. Tabel 25 viser effekterne opgjort for kvartal 2016 fordelt på de forskellige typer af redskaber og målgrupper. Under vejledning og opkvalificering indgår pt. indsatser i Projektafsnittet, RCA og daghøjskoler m.fl. Det er målet på sigt at udvide opgørelserne til at omfatte yderligere tiltag. Det fremgår af tabel 25, at nytteaktivering er det mest effektive aktiveringsredskab, og derudover, at virksomhedsrettet aktivering på tværs af målgrupper generelt er det mest effektive aktiveringsredskab. Det skal bemærkes, formålet med en række forløb af typen vejledning og opkvalificering, særligt for de svagere målgrupper, kan være at klæde borgerne på til en efterfølgende virksomhedspraktik. Tabel 25: Oversigt over effekterne fordelt på redskaber og målgrupper Andel, der ikke længere er tilknyttet Jobcenter Aalborg Nytteaktivering (Haveprojektet & Serviceværkstedet) 64,5 % Privat løntilskud 61,6 % Offentlig løntilskud 47,2 % Forsikrede ledige Vejledning og opkvalificering 26,4 % Privat virksomhedspraktik 46,4 % Offentlig virksomhedspraktik 38,3 % Kontanthjælp, jobparate Vejledning og opkvalificering 12,9 % Privat virksomhedspraktik 27,3 % Offentlig virksomhedspraktik 25,2 % 11

12 Kontanthjælp, aktivitetsparate Andel, der ikke længere er tilknyttet Jobcenter Aalborg Vejledning og opkvalificering 5,2 % Privat virksomhedspraktik 12,4 % Offentlig virksomhedspraktik 11,9 % Uddannelseshjælp, åbenlyst uddannelsesparate Vejledning og opkvalificering (for få borgere) - Privat virksomhedspraktik 72,2 % Offentlig virksomhedspraktik (få gennemførte forløb) 75,0 % Uddannelseshjælp, uddannelsesparate Vejledning og opkvalificering 41,9 % Privat virksomhedspraktik 50,2 % Offentlig virksomhedspraktik 55,1 % Uddannelseshjælp, aktivitetsparate Vejledning og opkvalificering 8,7 % Privat virksomhedspraktik 17,0 % Offentlig virksomhedspraktik (få gennemførte forløb) 17,5 % Integrationsydelse Vejledning og opkvalificering 3,7 % Privat virksomhedspraktik 7,0 % Offentlig virksomhedspraktik (få gennemførte forløb) 28,6 % Sygedagpenge Vejledning og opkvalificering 11,1 % Privat virksomhedspraktik 24,7 % Offentlig virksomhedspraktik 26,8 % Ledighedsydelse Vejledning og opkvalificering 9,5 % Privat virksomhedspraktik 62,3 % Offentlig virksomhedspraktik 61,9 % 12

13 Opgørelserne af effekter udarbejdes kvartalsvis, og Jobcenter Aalborg vil løbende anvende opgørelserne til internt at drøfte sammensætningen af aktiveringsredskaberne og brugen af de enkelte tilbud, ligesom opgørelserne anvendes i dialogen med jobcentrets eksterne samarbejdsparter. 13

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 Punkt 5. Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 2017-002748 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at målet for effekten af indsatsen i 2017

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.653 1.554 1.427 1.459 1.444 1.546 1.607 1.560 1.516 1.439 1.334 1.517 1.631-22 Sygedagpenge 1.168 1.184 1.234 1.287 1.367 1.352 1.358 1.321 1.303 1.231

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2 Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne Bilag 2 Udvikling i dagpengemodtagere Figur 1. Dagpengemodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 De 13.000 dagpengemodtagere

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en status

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

IT og Data Data og Ledelsesinformation

IT og Data Data og Ledelsesinformation Opfølgning på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet I følgende notat præsenteres de væsentligste pointer fra Beskæftigelsesministeriets opfølgninger på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ledelsesinformation September 2014

Ledelsesinformation September 2014 Borgere på overførselsindkomst Målgruppe aug- 13 sep- 13 2013 20 okt-13 nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- 13 13 jun- jul- aug- sep- A-dagpenge 1.866 1.845 1.797 1.768 1.946 1.924 1.882 1.779 1.728 1.631

Læs mere