Multisite + kk.dk: Nyhed Version: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multisite + kk.dk: Nyhed Version: 1"

Transkript

1 Opret en Nyhed Multisite + kk.dk: Nyhed Version: 1 Nyhed er en primær indholdstype, som bruges til indhold, der er aktuelt i en tidsbegrænset periode, og har nyhedsværdi som fx pressemeddelelser. Det er netop nyhedsværdi, der adskiller nyheder fra Begivenhed/Arrangement, som jo også kun er aktuel i tidsbegrænsede perioder. Opret en Nyhed Klik på fanebladet Tilføj nyt indhold Obligatoriske felter Du kan først gemme Nyheden, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. De faneblade, hvor de obligatoriske felter ligger er ligeledes markeret med *. Klik på Nyhed Udfyld obligatoriske felter på fanen Emneord Obligatoriske felter på fanen emneord: Nyhedstype Fælles ordforråd Lokalt ordforråd Se hvordan disse skal udfyldes på huskesedlen Nyhed Fanebladet Emneord. Udfyld obligatoriske felter på fanen Indhold Obligatoriske felter på fanen Indhold: Titel Manchet Brødtekst Se hvordan disse skal udfyldes på huskesedlerne Nyhed Fanebladet Indhold samt Brødtekstfeltet. Udfyld obligatoriske felter på fanen Billede og video Obligatoriske felter på fanen Billede og video: Billede Se hvordan dette skal udfyldes på huskesedlerne Nyhed Fanebladet Billede og video. Udfyld obligatoriske felter på fanen Relateret indhold Obligatoriske felter på fanen Relateret indhold: Kontakt Se hvordan dette skal udfyldes på huskesedlen Nyhed Fanebladet Relateret indhold. Gem Nyhed Klik på Gem Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 1

2 Nyhed Fanebladet Emneord Multisite + kk.dk: Nyhed Version: 1 På fanebladet Emneord tilknytter du emneord til din nyhed. Emneord bruges til at kategorisere nyheden, så den bliver vist i forbindelse med andre nyheder med de samme emneord på hjemmesiden. Man eksempelvis lave nyhedslister med alle de nyheder, som fx har fået tilknyttet det fælles emneord Byggeri. Emneordene er grupperet i tre ordforråd: Fælles ordforråd, Lokalt ordforråd og Åbent ordforråd. Vælg fanebladet Emneord Klik på fanebladet Emneord Vælg Nyhedstype* Indsæt Fælles emneord* Indsæt Lokale emneord* Opret og/eller indsæt emneord fra Åbent ordforråd Nyhedstype giver dig mulighed for at vise nyheden på forskellige måder på hjemmesiden. Nyhedstypen bruges altså til at indstille nyhedens design. I første omgang kan du kun vælge én nyhedstype. På sigt vil der dog være forskellige nyhedstyper, som har forskelligt design. Du skal altid indsætte et Fælles emneord, som kategoriserer din Nyhed på et overordnet niveau. Fælles emneord gør det muligt, at dele indhold på tværs af Københavns Kommunes hjemmesider, fordi emneordene er fælles for alle kommunens hjemmesider. Du bør altid indsætte Lokale emneord, idet de skaber en specifik kategorisering af din Nyhed. Lokale emneord gør det fx muligt at samle alle nyheder med det samme emneord i oversigtslister på Sektionssider på hjemmesiden. Hvis du ikke kan finde et passende emneord i det Lokale ordforråd, kan du oprette dit eget emneord i Åbent ordforråd. Det anbefales dog kraftigt, at du så vidt muligt undgår at oprette emneord i Åbent ordforråd. Du bør i stedet for få hjemmesidens administrator (Multisites) eller din koordinerende webredaktør (kk.dk) til at oprette et nyt Lokalt emneord. Se Tips til oprettelse af emneord samt Navigationssedlen Opret, rediger eller slet Emneord. Klik på feltet nyhedstype Vælg den ønskede nyhedstype i rullemenuen. Klik på feltet Fælles ordforråd Vælg det ønskede emneord i rullemenuen. Gentag, hvis du skal bruge flere fælles emneord. Klik på feltet Lokalt ordforråd Vælg det ønskede emneord i rullemenuen. Gentag, hvis du skal bruge flere lokale emneord Find feltet Åbent ordforråd Hvis du vil søge efter et emneord, du tidligere har oprettet, skal du skrive navnet i feltet og vælge det ønskede emneord fra resultatlisten. Hvis du vil oprette et nyt emneord, skal du skrive det i feltet Når du gemmer nyheden, bliver emneordet gemt. Herefter kan fremover søge det frem i Åbent ordforråd. Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 1

3 Nyhed Fanebladet Emneord Multisite + kk.dk: Nyhed Version: 1 Indsæt dynamiske links Gem Nyhed Du kan få vist dynamiske links til andre nyheder med de samme emneord. Listen med links har altså karakter af hvis du synes denne nyhed er interessant, kunne du måske også være interesseret i disse nyheder. Listen bliver automatisk opdateret, når en ny nyhed med de samme emneord oprettes på hjemmesiden. Dynamiske links vises i højre-spalten. Sæt flueben i feltet Dynamiske links Klik på Gem Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 2

4 Nyhed Fanebladet Indhold Multisite + kk.dk: Nyhed Version: 1 På fanebladet Indhold indsætter eller skriver du nyhedens Titel, manchet og Brødtekst. Det er altså her nyhedens primære budskab formidles. Vælg fanebladet Indhold Klik på fanebladet Indhold Indsæt Titel* Indsæt Manchet* Titlen skal være kort og præcis. Den skal fortælle brugerne nøjagtig, hvad de kan forvente af resten af nyheden. Titlen vil desuden blive vist i relevante oversigtslister på sektionssider, så det er enormt vigtigt, at titlen opfylder disse kriterier. Manchetten en slags varedeklaration, som læseren kan bruge til at fastslå, om han/hun har fundet den rigtige tekst. Manchetten vil desuden blive vist sammen med titlen i relevante oversigtslister på sektionssider. Derfor er en god manchet-tekst enormt vigtig. Skriv titlen i feltet Titel eller kopier den direkte ind i feltet Titel. Skriv manchetteksten i feltet Manchet eller kopier den direkte ind i feltet Manchet. Manchetten kan højst være på 140 anslag. Indsæt Brødtekst* Du kommunikerer hovedbudskabet i brødteksten. Husk at dele brødteksten op i korte afsnit og brug mellemoverskrifter til at skabe overskuelighed. Se hvordan du gør på huskesedlen Brødtekstfeltet. Gem Nyhed Vær opmærksom på, at der er en række tilgængelighedskrav, som skal overholdes. Klik på Gem Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 1

5 Brødtekstfeltet Multisite + kk.dk: Næsten alle indholdstyper Version: 1 Du kommunikerer hovedbudskabet i brødteksten. Husk at dele brødteksten op i korte afsnit og brug mellemoverskrifter til at skabe overskuelighed. Vær opmærksom på, at der er en række tilgængelighedskrav, som skal overholdes. Find indholdstypens brødtekstfelt På primære indholdstyper ligger brødtekstfeltet på fanebladet Indhold. På sekundære indholdstyper er der ikke faneblade, men det er til gengæld ikke alle sekundære indholdstyper, der har et brødtekstfelt. Find feltet Brødtekst i indholdsredigeringen Skriv eller redigér brødtekst Du kan skrive din tekst direkte ind i brødtekstfeltet, eller redigere i eksisterende tekst. Klik på feltet Brødtekst og skriv tekst. Indsæt tekst fra Word Indsæt tekst fra andre programmer end Word Du må aldrig kopiere tekst direkte fra Word over i brødtekstfeltet. Knappen Indsæt fra Word omfortolker de relevante Word-koder (fx overskrifter, bullets, tal-lister) og fjerner al unødvendig Word-kode. Du må aldrig kopiere tekst direkte fra andre programmer over i brødtekstfeltet (eksempelvis fra Outlook, Wordpad, Internet Explorer, Google Chrome m.fl.) Knappen Indsæt som ikke-formateret tekst fjerner alle formateringer fra teksten. Du skal derfor huske at lave mellemoverskrifter, bullets, tal-lister m.v., når du har indsat teksten. Markér teksten i Worddokumentet og kopier den (Ctrl + c) Klik på knappen Indsæt fra Word: Markér teksten i det pågældende program og kopier den (Ctrl + c) Klik på knappen Indsæt som ikke-formateret tekst: Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 1

6 Brødtekstfeltet Multisite + kk.dk: Næsten alle indholdstyper Version: 1 Lav overskrifter i brødteksten Gør din tekst let at overskue ved at have: mange korte afsnit (5-6 linjer) mange overskrifter (fx før hvert andet afsnit): Husk at: overskrifter skal være tilgængelige overskrifter skal også give mening, når de læses ude af kontekst overskrifter skal være korte overskrifter skal begynde med et nøgleord overskrifter skal fortælle læseren, hvad hun/han kan forvente af det følgende afsnit Markér det eller de ord, som skal være overskrift Klik på knappen Formatering og vælg den overskrift du vil bruge: Indsæt en punktopstilling og/eller en talopstilling Punktopstilling og talopstilling er gode måder at præsentere punkter på en overskuelig måde. Du må kun lave punktopstillinger ved hjælp af knapperne punktopstilling eller talopstilling Begynd altid med Overskrift 2. Brug så Overskrift 3 til underordnede overskrifter osv. Bryd aldrig overskrifts-hierarkiet! Som oftest skal du bruge Overskrift 2 til alle dine overskrifter. Markér den del af teksten, som skal være en punktopstilling Klik på knappen punktopstilling eller talopstilling: Indsæt et Blokcitat Lige som i avisartikler kan du fremhæve en bestemt del af din tekst. Det vil ofte være et sigende citat, men det kan også være en særligt vigtig sætning. Det fremhævede citat skal være en kort sætning! Blokcitatet vises sådan: Markér den sætning, som skal være et Blokcitat. Klik på knappen Blokcitat: Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 2

7 Brødtekstfeltet Multisite + kk.dk: Næsten alle indholdstyper Version: 1 Indsæt et internt link Indsæt et eksternt link Slet link (både internt og eksternt link) Du skal altid lave et internt link, når du vil linke til en anden side på din egen hjemmeside (altså når du linker til et andet stykke indhold på din hjemmeside): Husk at: Linkteksten skal være kort Linkteksten skal også give mening, når den læses ude af kontekst Linkteksten skal fortælle læseren præcis, hvad hun/han får ud af at klikke på linket. Du må derfor aldrig lave links, som hedder: Læs mere Se her Her Mere Mere information Skriv i stedet for: Læs mere om Københavns Kommunes dagplejetilbud Du skal lave et eksternt link, når du vil linke til en side, som ikke ligger på din egen hjemmeside: Husk at: Linkteksten skal være kort Linkteksten skal også give mening, når den læses ude af kontekst Linkteksten skal fortælle læseren præcis, hvad hun/han får ud af at klikke på linket. Du må derfor aldrig lave links, som hedder: Læs mere Se her Her Mere Mere information Skriv i stedet for: Læs mere om Københavns Kommunes dagplejetilbud Markér den del af teksten, som skal være et internt link. Klik på knappen Linkit: Skriv navnet på den side (det indhold), du vil linke til i feltet Søg indhold. Vælg den ønskede side i listen Klik på Indsæt link. Markér den del af teksten, som skal være et eksternt link. Klik på knappen Linkit: Indsæt webadressen (URL en) i feltet i feltet Linksti. Klik på Indsæt link Markér linket, som skal fjernes. Klik på knappen Fjern Hyperlink: Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 3

8 Nyhed Fanebladet Billede og video Multisites + kk.dk: Nyhed Version: 1 Du kan tilføje Billeder eller Video eller et Billedgalleri til din nyhed på fanen Billede / Video. Find fanebladet Billede og video Klik på fanebladet Billede og video Indsæt et eller flere billeder fra biblioteket* Upload og indsæt et eller flere billeder på nyheden* Du kan indsætte et eller flere billeder fra biblioteket på nyheden. Vær opmærksom på: At billeder skal have alternativ tekst At billeder skal være 681 x 426 pixels At du ikke må tilføje både billeder og video. Du skal vælge enten det ene eller det andet. At du ikke må tilføje billeder eller video, hvis du vil placere et billedgalleri eller et videogalleri (sekundære indholdstyper) over brødteksten. Du skal vælge enten det ene eller det andet. Du kan uploade et eller flere billeder til biblioteket og indsætte dem på nyheden. Vær opmærksom på: At billeder skal have alternativ tekst At billeder skal være 681 x 426 pixels At billeder skal have navne, som dels fortæller, hvad billedet forestiller, og hvad billedet skal bruges til. Fx Islands Brygge_Indholdsbillede. Billedet skal navngives korrekt inden, du uploader det til bliblioteket. At du ikke må tilføje både billeder og video. Du skal vælge enten det ene eller det andet. At du ikke må tilføje billeder eller video, hvis du vil placere et billedgalleri eller et videogalleri (sekundære indholdstyper) over brødteksten. Du skal vælge enten det ene eller det andet. Find feltet Billede. Klik på Vælg Klik på fanebladet Bibliotek Søg det eller de ønskede billeder frem. Markér de billeder du vil indsætte på nyheden og klik på Indsæt. Klik på Tilføj og gentag ovenstående for at indsætte flere billeder. Find feltet Billede. Klik på Vælg Klik på fanebladet Upload Du kan nu gøre én af to ting: 1. Åben den mappe på din computer, hvor billederne, du vil uploade, ligger. Du kan nu trække dem en for en (eller markere dem alle og trække dem alle) ind i feltet Træk filer hertil 2. Klik på Tilføj filer. Find det eller de billeder, som du vil uploade. Markér dem (hvis der er flere filer kan du holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker på dem) og klik på Åben Klik på Start upload, når du har lagt de ønskede billeder klar til upload. Klik på Næste Klik på Edit (Dette skal gøres ved alle billederne) Udfyld feltet Titel-tekst Giv billedet en Alternativ tekst. Giv billedet et Lokalt emneord. Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 1

9 Nyhed Fanebladet Billede og video Multisites + kk.dk: Nyhed Version: 1 Indsæt video Gem Nyhed Vær opmærksom på: At du ikke må tilføje både billeder og video. Du skal vælge enten det ene eller det andet. At du ikke må tilføje billeder eller video, hvis du vil placere et billedgalleri eller et videogalleri (sekundære indholdstyper) over brødteksten. Du skal vælge enten det ene eller det andet. Find feltet Video Klik på Vælg Klik på fanebladet Web Find den video, du gerne vil lægge på nyheden på Video.kk.dk, Youtube eller Vimeo. Kopier videoens webadresse (URL) (Ctrl + c) Indsæt (Ctrl + v) videoens webadresse i feltet Indsæt URL eller embedkode Klik på Gem Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 2

10 Nyhed Fanebladet Relateret indhold Multisite og kk.dk: Nyhed Version: 1 På fanebladet Relateret indhold kan du tilføje forskellige informationer til din nyhed, som understøtter formidlingen. Det kan være Navigationslinks, Dokumenter til download, en Link-samling, Kontaktinformation eller forskelligt sekundært indhold, som indlejres på nyheden. Find fanebladet Relateret indhold Klik på fanebladet Relateret indhold Indsæt Navigationslinks Navigationslinks er en samling interne links, du kan bruge, som en slags lokalmenu på et begrænset antal indhold (max 9), der hører sammen tematisk. Find feltet Navigationslinks Skriv titlen på den samling navigationslinks, du vil indsætte på nyheden. Vælg den ønskede samling navigationslinks i listen med søgeresultater. Du kan også oprette en ny samling Navigationslinks ved at klikke på Opret Navigationslinks Indsæt sekundært indhold over brødteksten Du kan indsætte ét stykke sekundært indhold over brødteksten. Du bør kun gøre det, hvis dette sekundære indhold er vigtigere end brødteksten eller måske endda erstatter brødteksten. På Oversigt over indholdstyper kan du læse mere om, hvilke typer sekundært indhold, der findes, og hvad de skal bruges til. Følg fremgangsmåden på huskesedlen Opret Navigationslinks. Find feltet Sekundært indhold over brødteksten Skriv navnet på det sekundære indhold, du vil indsætte. Vælg det ønskede indhold i listen over resultater. Du kan også oprette nyt sekundært indhold ved at klikke på den lille blå pil i Opret-boksen. Vælg den type sekundært indhold, du vil oprette og følg fremgangsmåden på den relevante Huskeseddel. Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 1

11 Nyhed Fanebladet Relateret indhold Multisite og kk.dk: Nyhed Version: 1 Indsæt sekundært indhold under brødteksten Du kan indsætte op til tre stykker sekundært indhold under brødteksten. Disse bør være mindre vigtige end brødteksten. På Oversigt over indholdstyper kan du læse mere om, hvilke typer sekundært indhold, der findes, og hvad de skal bruges til. Find feltet Sekundært indhold under brødteksten Skriv navnet på det sekundære indhold, du vil indsætte Vælg det ønskede indhold i listen over resultater Du kan også oprette nyt sekundært indhold ved at klikke på den lille blå pil i Opret-boksen. Vælg den type sekundært indhold, du vil oprette og følg fremgangsmåden på den relevante huskeseddel. Indsæt en samling interne Links Du skal altid lave et internt link, når du vil linke til en anden side på din egen hjemmeside (altså når du linker til et andet stykke indhold på din hjemmeside) Du kan sagtens blande interne og eksterne links i linksamlingen. Se nedenfor, hvordan du opretter eksterne links i linksamlingen. Find feltet Links Klik på Søg Skriv navnet på den side (det indhold), du vil linke til i feltet Søg indhold. Vælg den ønskede side i resultatlisten Klik på Indsæt link Feltet Titel bliver nu autoudfyldt med titlen på det indhold, du linker til. Du kan godt redigere i titlen. Sørg for at linktitlen er kort, præcis og selvforklarende. URL-feltet bliver autoudfyldt med et node-nummer. Det må du ikke ændre. Klik på Tilføj for at lave endnu et link i samlingen. Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 2

12 Nyhed Fanebladet Relateret indhold Multisite og kk.dk: Nyhed Version: 1 Indsæt en samling eksterne Links Du skal lave eksterne links, når du vil linke til sider, som ikke ligger på din egen hjemmeside. Eksterne links bør altid åbne i et nyt vindue Du kan sagtens blande eksterne og interne links i linksamlingen. Se ovenfor, hvordan du opretter interne links i linksamlingen. Find feltet Links Skriv Linkteksten i feltet Titel altså den tekst, som skal være linket. Sørg for at linktitlen er kort, præcis og selvforklarende. Skriv webadressen (URL en) i feltet URL. Du kan også kopiere den ind i feltet. Sæt flueben i feltet Åbner i et nyt vindue. Klik på Tilføj for at lave endnu et link i samlingen. Indsæt Dokumenter til download (fra biblioteket) Upload og Indsæt Dokumenter til download Du kan samle filer, som allerede ligger i biblioteket, på en nyhed, så brugerne kan downloade dem. Det kan eksempelvis være PDF-filer eller pressefotos i høj kvalitet. Vær opmærksom på, at PDF-filer skal være tilgængelige. Se Lav en tilgængelig PDF. Du bør så vidt muligt undgå at lægge Word-filer, Excelfiler og Powerpoint-filer til download, da disse filtyper ikke er sikre. Du kan uploade en række filer til biblioteket og lægge dem til download på din nyhed. Det kan eksempelvis være PDF-filer eller pressefotos i høj kvalitet. Vær opmærksom på, at PDF-filer skal være tilgængelige. Se Lav en tilgængelig PDF. Sørg altid for at give de filer, du uploader korte præcise navne, inden du uploader dem til biblioteket. Filens navn vil nemlig være det navn, brugerne ser, når de skal downloade filen. Du bør så vidt muligt undgå at lægge Word-filer, Excelfiler og Powerpoint-filer til download, da disse filtyper ikke er sikre. Find feltet Dokumenter Klik på Vælg Klik på fanebladet Bilbiotek Søg den eller de ønskede filer frem og markér dem. Klik på Indsæt Find feltet Dokumenter Klik på Vælg Klik på fanebladet Upload. Du kan nu gøre en af to ting: 1. Åben den mappe på din computer, hvor filerne, du vil uploade, ligger. Du kan nu trække dem en for en (eller markere dem alle og trække dem alle) ind i feltet Træk filer hertil 2. Klik på Tilføj filer. Find den eller de filer, som du vil uploade. Markér dem (hvis der er flere filer kan du holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker på dem) og klik på Åben Klik på Start upload, når du har lagt de ønskede filer klar til upload. Klik på Næste Klik på Rediger (Dette skal gøres ved alle filerne). Udfyld feltet Lokalt ordforråd. Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 3

13 Nyhed Fanebladet Relateret indhold Multisite og kk.dk: Nyhed Version: 1 Indsæt Kontakt* Gem Nyhed På Multisites kan en kontakt være en Person eller en Institution, du har oprettet på din hjemmeside. Find feltet Kontakt Skriv navnet på den Person eller den Institution, der skal være kontakt på nyheden Vælg det ønskede indhold i listen over resultater Du kan også oprette en ny Person eller en ny Institution ved at klikke på Opret Person eller Opret Institution. Følg fremgangsmåden på huskesedlen Opret Person eller Opret Institution. Klik på Gem Københavns Kommune Koncernservice - IT rådgivning og udvikling SIDE 4

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Opret en Begivenhed/Arrangement

Opret en Begivenhed/Arrangement Opret en Begivenhed/Arrangement Multisite + kk.dk: Begivenhed/Arrangement Begivenhed/Arrangement er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes

Læs mere

Du kan først gemme fanebladene, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme fanebladene, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Beskrivelse Faneblade er en sekundær indholdstype, der bruges til at oprette vejledninger til brugerne. Vejledningen er opbygges ved en række faneblade, som brugeren efter eget ønske kan klikke sig ind

Læs mere

Fanebladet Billede og video

Fanebladet Billede og video Beskrivelse Det kan være muligt at tilføje billeder, video eller et billedgalleri til et stykke indhold på fanebladet Billede og video. Felt Anvisninger Illustration Fanebladet Billede og video Billeder:

Læs mere

Fanebladet Relateret indhold

Fanebladet Relateret indhold Beskrivelse På fanebladet Relateret indhold kan du tilføje forskellige informationer til dit indhold, som understøtter formidlingen. Det kan være navigationslinks, dokumenter til download, en link-samling,

Læs mere

Indholdstyper på multisites. - hvilke indholdstyper findes der, og hvordan skal de anvendes?

Indholdstyper på multisites. - hvilke indholdstyper findes der, og hvordan skal de anvendes? Indholdstyper på multisites - hvilke indholdstyper findes der, og hvordan skal de anvendes? 1 Indhold 1. Hvilken indholdstype skal du bruge? 2. Dynamiske indholdstyper 2.1 Sektionsside 2.2 Område 3. Primære

Læs mere

Fælles emneord Lokale emneord Åben emneordskategori (bør så vidt muligt ikke bruges, medmindre andet er instrueret af den koordinerende redaktør)

Fælles emneord Lokale emneord Åben emneordskategori (bør så vidt muligt ikke bruges, medmindre andet er instrueret af den koordinerende redaktør) Beskrivelse På fanebladet Emneord tilknytter du, vigtigst af alt, til dit indhold. Emneord bruges til at kategorisere et stykke indhold, så det bliver vist i forbindelse med andet typemæssigt ens indhold

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

Opret en Åbningstid. Multisite: Åbningstid Version: 3.0. Beskrivelse. Fase Forklaring Anvisning

Opret en Åbningstid. Multisite: Åbningstid Version: 3.0. Beskrivelse. Fase Forklaring Anvisning Beskrivelse Med indholdstypen Åbningstid har du mulighed for at oplyse brugerne om åbningstider. Denne vejledning demonstrerer, hvordan åbningstidsmodulet sættes op, anvendes og tilpasses. Oversigt over

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Manual KUN nyhedsbreve og billeder

Manual KUN nyhedsbreve og billeder Manual KUN nyhedsbreve og billeder Indholdsfortegnelse 10. Nyheder... 3 10.1. Opret Nyheds Årsmappe... 3 10.2. Opret Nyhed... 4 10.3. Nyhedsbreve... 5 10.3.1. Nyhedsbrev Årsmappe... 5 10.4. Opret nyhedsbrev...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri...

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... 3 Opret oversigtsside... 4 Opret element i række... 5

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Solrød Kommune Guide til Umbraco

Solrød Kommune Guide til Umbraco Solrød Kommune Guide til Umbraco februar 2015 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

8.0 Distriktshjemmesider

8.0 Distriktshjemmesider 8.0 Distriktshjemmesider Indhold Login... 2 Forside... 3 Distriktsside opbygning...4 Rediger på en side... 5 Upload filer til mediebibliotek... 8 Kontroller links på filer... 12 Indsæt billeder... 13 Slet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj.

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj. 1.3.5 Redigeringsværktøj med formateringsmuligheder Forsiden, underforsider og artikler har alle et redigeringsværktøj som rummer muligheder for indsættelse af tabeller, billeder, links og tekst og visse

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Log ind. Opret fortælling. Skriv tekst. Upload billeder. Indsæt billeder. Indsæt links. Indsæt citat. Indsæt grå boks

Log ind. Opret fortælling. Skriv tekst. Upload billeder. Indsæt billeder. Indsæt links. Indsæt citat. Indsæt grå boks Indhold Log ind Opret fortælling Skriv tekst Upload billeder Indsæt billeder Indsæt links Indsæt citat Indsæt grå boks Indsæt youtube video Indsæt google map via iframe Opret og indsæt galleri Opret og

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2 Sitecore Foundry 4.1 Nyheds modul 24. februar 2016 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

Manual til LOF s hjemmeside November 2018

Manual til LOF s hjemmeside November 2018 Manual til LOF s hjemmeside November 2018 Indholdsfortegnelse 1. Login i Umbraco... 4 1.1 Glemt adgangskode... 4 2. Ordbog... 5 2.1 Ordbog Hjemmeside... 5 2.2 Ordbog Umbraco... 6 3. Forhåndsvisning...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK. Vejledning til redaktører. Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 SÅDAN SIKRER DU KVALITETEN I DIT INDHOLD PÅ SUNDHED.DK Vejledning til redaktører Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0 INDHOLD Vejledning til redaktører 1 Web-kommunikation, nov. 2013, version 1.0

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Vejledning ACADRE WEBKLIENT

Vejledning ACADRE WEBKLIENT ACADRE WEBKLIENT September 2019 Vejledning ACADRE WEBKLIENT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPRET EN NY SAG... 3 1.1 Opret en sag med autoprofil... 3 1.2 Opret en ny sag uden autoprofil... 4 2. OUTLOOK INTEGRATION

Læs mere

Dagsordener og referater på intranettet

Dagsordener og referater på intranettet Intranet.sygehussonderjylland.dk Dagsordener og referater på intranettet Indholdsfortegnelse Oversigtssider med dagsordner eller referater - listemenuer...2 Opret en listemenu...4 Opret sidestrukturen

Læs mere

Interne links Eksterne links...11

Interne links Eksterne links...11 LINKS Table of Contents Interne links... 3 Opret/ret internt link... 4 Slet internt link... 9 Eksterne links...11 Opret/ret eksternt link...12 Slet eksternt link...16 Interne links Side 3 Opret/ret internt

Læs mere

- A) Overskrift Hvis du ikke kan finde på en oplagt overskrift lige nu, så skriv bare et eller andet. Du kan redigere i det senere:

- A) Overskrift Hvis du ikke kan finde på en oplagt overskrift lige nu, så skriv bare et eller andet. Du kan redigere i det senere: Sådan opretter du en nyhed 1. Klik på Log ind: 2. Skriv dit netværksid og din adgangskode og klik igen på Log ind: 3. Klik på Opret nyhed: 4. Nu åbner din editor. TIP: Det er hensigtsmæssigt at arbejde

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

- 1) Overskrift Hvis du ikke kan finde på en oplagt overskrift lige nu, så skriv bare et eller andet. Du kan redigere i det senere:

- 1) Overskrift Hvis du ikke kan finde på en oplagt overskrift lige nu, så skriv bare et eller andet. Du kan redigere i det senere: Sådan opretter du en nyhed med tilknyttede materialer 1. Klik på Log ind: 2. Skriv dit netværksid og din adgangskode og klik igen på Log ind: 3. Klik på Opret nyhed: 4. Nu åbner din editor. Det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Herning Landsby Guide til Umbraco

Herning Landsby Guide til Umbraco Herning Landsby Guide til Umbraco Administratorer: John Møllgaard, Vind Mobil: 30743311 Ebbe D. Højlund, Haunstup Mobil: 21578156 Niels Petersen, Karstoft Mobil: 20612288 Lone Handberg, Haderup Mobil:

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

HJEMMESIDE GENNEM GANG OG UNDERVISNING

HJEMMESIDE GENNEM GANG OG UNDERVISNING HJEMMESIDE GENNEM GANG OG UNDERVISNING Ubberud idrætsforening 9/1 2017 Andreas Jørgensen Bestyrelsen fodbold Klub CMS Administrator https://www.dbu.dk LOG IND LOG IND TIL STYRESYSTEM http://live-1514-ubberud-if.umbraco-proxy.com/umbraco/#/content/content/edit/1264?doctype=newsitem&create=true

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Guide til oprettelse/redigering af events på bornholm.info

Guide til oprettelse/redigering af events på bornholm.info Guide til oprettelse/redigering af events på bornholm.info Trin Login Beskrivelse 1. Login på hjemmesiden: URL: http://bornholm.info/wp-admin/ Brugernavn: se mailen Adgangskode: se mailen Opret event 1.

Læs mere

Sådan bruger du Google Drev

Sådan bruger du Google Drev Sådan bruger du Google Drev Start med at gå ind på www.google.dk. Øverst til højre kan du logge ind hvis du ikke allerede er det. De fleste har en Google konto af en eller anden art, Gmail, Youtube, Google

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

og intranet.sygehussonderjylland.dk

og intranet.sygehussonderjylland.dk www.sygehussonderjylland.dk og intranet.sygehussonderjylland.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Før du starter... 3 Opret et arrangement... 4 Rediger et arrangement... 7 Kopier et arrangement...

Læs mere

Introduktion til Indholdsredigering

Introduktion til Indholdsredigering Sitecore Foundry 4.0 Introduktion til Indholdsredigering 18. oktober 2013 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1 12. januar 2015 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en side til tilmelding

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Almindelig indholdsside

Almindelig indholdsside Indhold Almindelig indholdsside... 2 Login... 3 Lås side, lås alt op og log ud... 4 Opret genveje på Sitecore's skrivebord... 5 Upload filer (billeder, PDF m.m.)... 6 Genbrug tekst fra f.eks. mail eller

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Introduktion til redigeringsfaciliteterne 11. august 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk

Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Brugermanual til munkebjergbykirke.dk Indhold Log ind... 2 Introduktion til redigeringssystemet... 3 Tilføj - tilføje nye artikler og emner... 4 Tilføj artikler... 5 Kalenderfunktionen... 7 Tilføj galleri...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger.

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. 1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. Ændret den 8. marts 2019 Ældre Sagens hjemmesidesystem: 1.3 Redigering

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Login som redaktør Rediger Min bestyrelsesprofil Opret en side/artikel og rediger din side Filupload... 11

Login som redaktør Rediger Min bestyrelsesprofil Opret en side/artikel og rediger din side Filupload... 11 1 INDHOLD Login som redaktør... 2 Rediger Min bestyrelsesprofil... 3 Opret en side/artikel og rediger din side... 4 Filupload... 11 Opret, aktiver og slet menupunkter... 24 Opret en nyhed... 32 Rediger

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere