Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik."

Transkript

1 Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Opstilling af modelbrug med udgangspunkt i regnskabsstatistikken for 2014 er udarbejdet af cand.oecon. Bjarne Brønserud (uafhængig analytiker) Sigtet er at opstille en model, som godt kunne være defineret som identisk med den gennemsnitlige heltidsbedrift (jævnfør Danmarks Statistiks definition). Ved at vælge gennemsnittet som type-bedrift, bliver der mulighed for at benytte indtægter og omkostninger direkte fra regnskabs-statistikken, der ligeledes er udarbejdet på basis af den samme stikprøve på 1430 landbrug. Der er således konsistens mellem arealer og økonomiske indberetninger. En beskrivelse af lovgivningens konsekvenser for fire gennemsnits-bedrifter, der i alt er dækkende for 60,7 % af landbrugsarealet og 82,1 % af dyreholdet (se tabel 6). Bedrifts- og regnskabsstatistikken: Strukturen blandt alle statistikkens bedrifter, samt udvalgte regnskabsresultater er opstillet i tabel 1. Regnskabsresultaterne er baseret på samme stikprøve blandt bedrifterne, som danner basis for gennemsnitsbrugenes data. ====================================================================== Tabel 1. Regnskabsstatistikkens bedriftsgrupper antal 2014 (gennemsnitlige nøgletal) (DKK 1.000) Deltidsbedrifter: Antal bedrifter (stikprøve: 299) Jordbrugsareal pr. bedrift i hektar 35,2 Dyreenheder pr. bedrift 6,5 Bruttoudbytte 390,2 Driftsresultat efter ejeraflønning -192,1 Aktiver i alt, primo ,8 Egenkapital, primo 4.401,4 Deltidsbedrifternes samlede jordbrugsareal i hektar Heltidsbedrifter: Antal bedrifter (stikprøve: 1450) Jordbrugsareal pr. bedrift i hektar 166,5 Dyreenheder pr. bedrift Bruttoudbytte 6.099,5 Driftsresultat efter ejeraflønning -63,4 Aktiver i alt, primo ,0 Egenkapital, primo 9.150,4 Heltidsbrugets samlede jordbrugsareal i hektar Jordbrugsareal omfattet af regnskabsstatistikken i hektar *)

2 *) Samlet jordbrugsareal i 2014 var på hektarer, hvoraf hektarer var braklagt (kilde Statistikbanken) Ved kun at fokusere på heltidsbedrifterne ses der bort fra en del af landbrugsarealet, men kun en mindre del af bruttoudbyttet. Dette skyldes først og fremmest, at husdyrholdet for 82% vedkommende foregår på heltidsbedrifter. Deltidsbedrifterne dyrker 26 % af det samlede landbrugsareal, hvoraf 76 % bliver dyrket med salgsafgrøder og resten med grovfoderafgrøder. Supplerende beskrivelser af de gennemsnitlige heltidsbedrifter Tabel 2. Gennemsnitlig konventionel planteproduktion 2014 antal (1.000 kr.) Antal planteavlsbedrifter Jordbrugsareal i hektarer 241,3 heraf salgsafgrøder*) 220,2 andet*) 21,1 Bruttoudbytte i alt 3.686,9 heraf planteproduktion 2.802,6 husdyrproduktion 257,9 maskinstation og udleje 608,0 diverse 18,4 Driftsresultat efter ejeraflønning 77,5 Aktiver i alt, primo ,5 Egenkapital, primo ,5 *) Udbytte pr. hektar: Vårbyg (56,2 ha) 60,8 hkg. pr. ha Hvede (75,1 ha) 82,4 hkg. pr. ha Øvrige korntyper (24,1 ha) - Raps (19,8 ha) 43,7 hkg. pr. ha Sukkerroer (9,3 ha) 146,5 hkg. pr. ha Industrikartofler (9,5 ha) 454,3 hkg. pr. ha Spisekartofler (8,3 ha) 307,6 hkg. pr. ha Frøafgrøder (17,0 ha) - Andre afgrøder/brak (22,0 ha) - 2

3 Regnskabstal for planteavlsbrug (TDKK) Kilde Regnskabsstatistik DST tallene er kun delvist oplyste ved delrapportens udgivelse. Planteavlsbrug Aktiver Balance incl. forpagtede aktiver Heraf fast ejendom excl. bolig Passiver Realkreditlån Banklån Varegæld mv Gæld Forpagtede aktiver Udskudt skat Egenkapital Passiver i alt Resultatopgørelse Bruttoudbytte Stykomkostninger DB Øvrige omk. excl.. afskrivning DB Afskrivninger Resultat før finansiering Finansieringsomk. incl. forp.afgift Driftstilskud Driftsresultat

4 Ejeraflønning Resultat efter ejeraflønning Kumuleret resultat Egenkapitalforrentning 3% Res. efter egenkapforrentning Gnst. Egenkapitalforrentning : 0,6% 4

5 Tabel 3. Gennemsnitlig konventionel svineproduktion 2014 antal (1.000 kr.) Antal svinebedrifter Jordbrugsareal i hektarer 168,3 heraf salgsafgrøder*) 157,5 andet*) 10,8 Bruttoudbytte i alt 9.195,8 heraf planteproduktion 1.458,5 svineproduktion**) 7.346,6 maskinstation og udleje 250,3 diverse 140,4 Driftsresultat efter ejeraflønning -644,9 Aktiver i alt, primo ,3 Egenkapital, primo 8.310,5 *)Udbytte pr. hektar: Vårbyg (34,0 ha) 59,7 hkg. pr. ha Hvede (68,4 ha) 78,9 hkg. pr. ha Andre korntyper (29,0 ha) - Raps (17,2 ha) 42,6 hkg. pr. ha Frøafgrøder (5,5 ha) - Andre afgrøder/brak (14,2 ha) - **)Dyreenheder primo 331,5 DE Antal avlsdyr primo 367,9 stk. Svineholdsbrug Aktiver Balance incl. forpagt. aktiver Heraf fast ejendom excl. bolig Passiver Realkreditlån Banklån Varegæld mv Gæld Forpagtede aktiver Udskudt skat Egenkapital Passiver i alt

6 Resultatopgørelse Bruttoudbytte Stykomkostninger DB Øvrige omk. excl. afskrivning DB Afskrivninger Resultat før finansiering Finansieringsomk. incl forp. Afgift Driftstilskud Driftsresultat Ejeraflønning Driftsresultat efter ejeraflønning Kumuleret driftsresultat : Egenkapitalforrentning 3% Resultat efter egenkap.forrentning Gnst. Egenkapitalfor ,6% 6

7 Tabel 4. Gennemsnitlig konventionel malkekvægproduktion 2014 antal (1.000 kr.) Antal malkekvægbedrifter Jordbrugsareal i hektarer 148,5 heraf salgsafgrøder*) 30,9 grovfoder*) 115,8 andet*) 1,8 Bruttoudbytte i alt 6.661,8 heraf planteproduktion 1.356,0 kvæg (mælk og dyr)**) 5.072,1 maskinstation og udleje 121,6 diverse 112,1 Driftsresultat efter ejeraflønning 209,1 Aktiver i alt, primo ,1 Egenkapital, primo 5.283,2 *) Udbytte pr. hektar: Vårbyg (14,8 ha) 55,4 hkg. pr. ha Hvede (9,5 ha) 74,0 hkg. pr. ha Andre korntyper (3,7 ha) - Raps (1,5 ha) 39,2 hkg. pr. ha Majs (49,0 ha) - Græs (57,1 ha) - Helsæd (8,4 ha) - Andre afgrøder/brak (4,5 ha) - **) Dyreenheder, primo 291,8 DE Malkekøer, primo 168,4 stk. Mælkeydelse 9.599,3 kg EKM-mælk Kvægbedrifter Aktiver Balance incl. forpagtede aktiver Heraf fast ejendom excl. bolig Passiver Realkreditlån Banklån Varegæld mv Gæld Forpagtede aktiver

8 Udskudt skat Egenkapital Passiver i alt Resultatopgørelse Bruttoudbytte Stykomkostninger DB Øvrige omk. excl. Afskrivning DB Afskrivninger Resultat før finansiering Finansieringsomk. incl. forp.afgift Driftstilskud Driftsresultat Ejeraflønning Driftsresultat efter ejeraflønning Kumuleret resultat Egenkapitalforrentning 3 % Resultat efter egenkap.forrentning Gnst.egenkapitalfor ,2% 8

9 Tabel 5. Gennemsnitlig økologisk malkekvægsproduktion 2014 antal (1.000 kr.) Antal malkekvægbedrifter 347 Jordbrugsareal i hektar 207,5 heraf salgsafgrøder*) 39,3 grovfoder*) 162,7 andet*) 5,5 Bruttoudbytte i alt 7.416,6 heraf planteproduktion 1.620,1 kvæg (mælk og dyr)**) 5.424,8 maskinstation og udleje 115,0 miljøtilskud (økologi) 170,0 diverse 86,7 Driftsresultat efter ejeraflønning 200,8 Aktiver i alt, primo ,7 Egenkapital, primo 6.292,3 *) Udbytte pr. hektar: Vårbyg (13,3 ha) 41,1 hkg. pr. ha Hvede (3,8 ha) 45,3 hkg. pr. ha Andre korntyper (19,8 ha) - Græs (121,2 ha) - Helsæd (31,6 ha) - Majs (10,0 ha) - Andre afgrøder/brak (7,8 ha) **) Dyreenheder, primo 297,6 DE Malkekøer, primo 167,9 stk. Mælkeydelse 8.708,3 kg EKM-mælk 9

10 Tabel 6. Sammendrag af 4 bedriftstyper antal % andel Planteavlsbedrifter i alt ejendomme, ha ,4 Svinebedrifter i alt ejendomme, ha ,9 Konventionelle malkekvægbedrifter i alt ejendomme, ha ,7 Økologiske malkekvægsejendomme i alt 347 ejendomme, ha ,7 I alt omfattet af gennemsnitsbedrifter (af landbrugsarealet) ,7 Svinebedrifter i alt ejendomme, DE ,1 Konventionelle malkekvægbedrifter i alt ejendomme, DE ,5 Økologiske malkekvægbedrifter i alt 347 ejendomme, DE ,5 I alt omfattet af gennemsnitsbedrifter (af husdyrproduktionen) ,1 Tabel 7: Opstilling af arealfordelinger og udbytter 2014 for de 3 landbrugsformer: Planteavl Vårbyg (56,2 ha) 60,8 hkg. pr. ha Hvede (75,1 ha) 82,4 hkg. pr. ha Øvrige korntyper (24,1 ha) - Raps (19,8 ha) 43,7 hkg. pr. ha Sukkerroer (9,3 ha) 146,5 hkg. pr. ha Industrikartofler (9,5 ha) 454,3 hkg. pr. ha Spisekartofler (8,3 ha) 307,6 hkg. pr. ha Frøafgrøder (17,0 ha) - Andre afgrøder/brak (22,0 ha Slagtesvinebrug *)Udbytte pr. hektar: Vårbyg (34,0 ha) 59,7 hkg. pr. ha Hvede (68,4 ha) 78,9 hkg. pr. ha Andre korntyper (29,0 ha) - Raps (17,2 ha) 42,6 hkg. pr. ha Frøafgrøder (5,5 ha) - Andre afgrøder/brak (14,2 ha) - Malkekvægsbrug *) Udbytte pr. hektar: Vårbyg (14,8 ha) 55,4 hkg. pr. ha Hvede (9,5 ha) 74,0 hkg. pr. ha Andre korntyper (3,7 ha) - Raps (1,5 ha) 39,2 hkg. pr. ha Majs (49,0 ha) - Græs (57,1 ha) - Helsæd (8,4 ha) - Andre afgrøder/brak (4,5 ha) - 10

11 Landbrugsarealer i alt i Danmark fordelt på typer og afgrøder (DST) 1000ha % Landbrugsareal 2015 iflg. Danmarks Statistik Væksthuse og juletræsproduktion Græsarealer med lav norm, hestefolde Brak -5-0 Konventionelt dyrket areal incl økologisk (omdrift) Afgrødefordeling 2015: Hvede Vårbyg Vinterbyg Rug Tricitale, havre m.fl 80 3 Korn i alt Raps Frøavl

12 2014 Planteavlsbrug Slagtesvinsbrug Malkekvægsbrug I alt ha % Udbytt e % Udbytte Udbytte Hvede (-vinter) 75, ,1 % 82,4 68,4 44 % 78,9 9,5 7% 74,0 Vinterbyg og rug 24,1 1 8% - 29,0 19 % - 3,7 3% - -9,1 Vårbyg 56, ,8 34, ,9 14,8 10% 55,4 % % Raps 19, ,7 17, ,6 1,5 1% 39,2 % % Frø, kartofter, 17,8 9% Data ovenfor 5,5 4% - roer (Silo)majs ,9 34% Græs og helsæd ,5 45% Subtotal , , Andre afgrøder (medregnes ikke) % % ,2 4,5 100 % 1 Anden korn fordeles mellem hvede og vinterbyg og rug. 12

13 Arealfordeling på arketyper for planteavl, svinebrug og kvægbrug Afgrøde Planteavl Svinebrug Kvægbrug 3 typer ialt DK ha ialt % 1000 ha % 1000 ha % 1000 ha 1000 ha 1000 ha % Hvede Vinterbyg plus 7 45, , Rug Vårbyg , , Raps 15 97, , Frø, roer, kartofler 11 71,5 3 13, Majs Græs ,5 202, I alt typer i % af DK Kommentarer vedr. arealfordelinger (TVR): Under DK i alt mangler nogle afgrøder bl.a. tricitale Deltidsbrug dyrker relativt meget vårbyg og rug Deltidslandbrug dyrker stort set ikke raps grundet areal og sygdomsbekæmpelse Deltidslandbrug har en del græs til dyrehold. Heltidsbrug dyrker relativt mere hvede end deltidsbrug 13

14 Tidligere tabel: Plantebrug 242 HA Svinebrug 169 ha Kvægbrug 150 ha % 1000 ha ca. % 1000 ha ca. % 1000 ha ca. Hvede Vinterbyg 2 og rug Vårbyg Raps Frø, kartofler og roer Majs Græs Vinterbyg har den bedste afgrødeværdi, men vårbyg indgår som et godt sædskifte trods mindre udbytte. Gælder varierende for brugstyperne. 3 Vedr. rug, så har det ikke været muligt at få tilstrækkelige data til en estimering og da arealerne samtidig ikke er betydelige og stort set kun ses på svinebrug, så har man valgt at bruge samme tal som for bygafgrøderne. 14

15 Plantebrug 242 HA Svinebrug 169 ha Kvægbrug 150 ha % 1000 ha ca. % 1000 ha ca. % 1000 ha ca. Hvede % Vinterbyg 4 og rug 5 7% 15 3% Vårbyg 26% 22% 10% Raps 13 15% 0 Frø, kartofler og roer Majs % Græs - 45% Vinterbyg har den bedste afgrødeværdi, men vårbyg indgår som et godt sædskifte trods mindre udbytte. Gælder varierende for brugstyperne. 5 Vedr. rug, så har det ikke været muligt at få tilstrækkelige data til en estimering og da arealerne samtidig ikke er betydelige og stort set kun ses på svinebrug, så har man valgt at bruge samme tal som for bygafgrøderne. 15

16 Regnskabsstatistikker for de 3 valgte brugstyper for incl. Regnskabstal (TDKK) Kilde Regnskabsstatistik DST. Planteavlsbrug Aktiver Balance incl. forpagtede aktiver Heraf fast ejendom excl. bolig Passiver Realkreditlån Banklån Varegæld mv Gæld Forpagtede aktiver Udskudt skat Egenkapital Passiver i alt Resultatopgørelse Bruttoudbytte Stykomkostninger DB Øvrige omk. excl.. afskrivning DB Afskrivninger Resultat før finansiering Finansieringsomk. incl

17 forp.afgift Driftstilskud Driftsresultat Ejeraflønning Resultat efter ejeraflønning Kumuleret resultat Egenkapitalforrentning 3% Res. efter egenkapforrentning Gnst. Egenkapitalforrentning : 0,6% 17

18 Svineholdsbrug Aktiver Balance incl. forpagt. aktiver Heraf fast ejendom excl. bolig Passiver Realkreditlån Banklån Varegæld mv Gæld Forpagtede aktiver Udskudt skat Egenkapital Passiver i alt Resultatopgørelse Bruttoudbytte Stykomkostninger DB Øvrige omk. excl. afskrivning DB Afskrivninger Resultat før finansiering Finansieringsomk. incl forp. Afgift Driftstilskud Driftsresultat

19 Ejeraflønning Driftsresultat efter ejeraflønning Kumuleret driftsresultat : Egenkapitalforrentning 3% Resultat efter egenkap.forrentning Gnst. Egenkapitalfor ,6% Kvægbedrifter Aktiver Balance incl. forpagtede aktiver Heraf fast ejendom excl. bolig Passiver Realkreditlån Banklån Varegæld mv

20 Gæld Forpagtede aktiver Udskudt skat Egenkapital Passiver i alt Resultatopgørelse Bruttoudbytte Stykomkostninger DB Øvrige omk. excl. Afskrivning DB Afskrivninger Resultat før finansiering Finansieringsomk. incl. forp.afgift Driftstilskud Driftsresultat Ejeraflønning Driftsresultat efter ejeraflønning Kumuleret resultat Egenkapitalforrentning 3 % Resultat efter egenkap.forrentning Gnst.egenkapitalfor ,2% 20

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin

Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin Under 2.500 2.500-4.000 4.000-6.000 6.000-8.000 Over 8.000 Alle Gruppering sl.svin

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Gruppering Gns. Alle Antal 1.129 1.185 293 315 233 344 Antal_vejet 2.979 3.050 588 840 588 1.034 Landbrugsareal,

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Antal 1.100 1.129 319 289 208 313 Antal_vejet 2.813 2.979 717 710 540 1.012 Landbrugsareal, ha 176 174 70 118 169

Læs mere

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Antal 266 54 53 305 61 61 Antal_vejet 764 114 122

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 9.910 9.573 2.969 6.604 Antal_vejet 34.890 33.822 20.827 12.995 Landbrugsareal, ha 70 72 32 136 Antal årskøer 15 16 0 42 Antal årssøer 32 30 0

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 725 145 145 145 145 145 Antal_vejet 1.296 265 262 269 243 257 Landbrugsareal,

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 10.398 9.910 3.021 6.889 Antal_vejet 37.157 34.890 20.888 14.002 Landbrugsareal, ha 66 70 31 128 Antal årskøer 14 15 1 37 Antal årssøer 30 32 0

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik

Landbrugsregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A nr. 87 Landbrugsregnskabsstatistik 2002 Agricultural Account Statistics 2002 København 2003 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik

Landbrugsregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A nr. 88 Landbrugsregnskabsstatistik 2003 Agricultural Account Statistics 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen Regnskabsresultater 2015 og forventninger til 2016 v/ Jens Fog Larsen Vårbyg hkg pr ha Gns. DLS 10% bedste 2013 70 78 2014 76 84 2015 76,1 89 Kilde: Økonomidatabasen - driftsgrensopgørelser uge 9 2015

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Fødevareøkonomisk Institut Serie G, nr. 5 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Account Statistics of organic farming 2000 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik

Landbrugsregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A nr. 92 Landbrugsregnskabsstatistik 2007 Agricultural Account Statistics 2007 København 2008 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 8 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003 Account Statistics for organic farming 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2002

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2002 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 7 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2002 Account Statistics for organic farming 2002 København 2003 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på andel til kapital 50-100 årskøer 100-200 årskøer Alle Højeste Alle Højeste Antal

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 6 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001 Account Statistics for organic farming 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 11 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006 Account Statistics for Organic Farming 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end halvdelen af den anvendte

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik

Landbrugsregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A nr. 89 Landbrugsregnskabsstatistik 2004 Agricultural Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik

Landbrugsregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A nr. 86 Landbrugsregnskabsstatistik 2001 Agricultural Account Statistics 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 10 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005 Account Statistics for organic farming 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Københavns Universitet Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

Regnskabsstatistik for Økologisk jordbrug 2007

Regnskabsstatistik for Økologisk jordbrug 2007 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 12 Regnskabsstatistik for Økologisk jordbrug 2007 Account Statistics for Organic Farming 2007 København 2008 Signatur- - Nul eller mindre end halvdelen af den anvendte

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 9 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004 Account Statistics for organic farming 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Kroner frem for kilo

Kroner frem for kilo Kroner frem for kilo SAGRO Kvæg Økonomikonference 2018 Mælkeprisen, standard mælk 2017 375 325 341 377 275 276 263 225 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. Øko Resultater Konventionel

Læs mere

Dækningsbidrag for udvalgte afgrøder

Dækningsbidrag for udvalgte afgrøder Dækningsbidrag for udvalgte afgrøder Dækningsbidraget - også i vinterhvede - blev noget mindre i 2009 end de to foregående år. > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret, Planteproduktion Nedturen

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Tirsdag d. 6. feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6. feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6. feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Giv tid! og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer, giv tid, og bi på herrens stund, -hans skønhedsrige kommer. Tekst: B. S. Ingemann, 1831

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Antal 124 Antal vejet 242 Landbrugsareal, ha 119 Årskøer 0 Årssøer 689 Antal slagtesvin produceret 612 Dyreenheder 187 Beregnet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie A nr. 85. Landbrugsregnskabsstatistik

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie A nr. 85. Landbrugsregnskabsstatistik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie A nr. 85 Landbrugsregnskabsstatistik 2000 Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie A

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Notat om økologisk arealtilskud baseret på regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H.

Notat om økologisk arealtilskud baseret på regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Notat om økologisk arealtilskud baseret på 2011-2013-regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Produktionsøkonomi PLANTEAVL 2015

Produktionsøkonomi PLANTEAVL 2015 Produktionsøkonomi PLANTEAVL 2015 PRODUKTIONSØKONOMI PLANTEAVL 2015 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T +45 8750 5000 F +45 8740 5010 W seges.dk Forfattere Der er anført forfatternavn

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Driftsøkonom Louise Rødkær Hermansen lbh@landbonord.dk Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard ams@landbonord.dk KvægRådgivning DriftsØkonomi LandboNord En

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune 6 9940 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 6.1 Ejendomsforhold Ejendomsstørrelse

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune 2200 1432 2000 1560 1436 17501705 1422 2450 2300 18 650 2770 2791 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag university of copenhagen Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien I 2013 var driftsresultatet på bedrifter med frilandsgrønsager i gennemsnit på 960.000 kroner mod 379.000 kroner året før. Der er stor variation mellem bedrifterne: Den bedste fjerdedel lå i 2013 i gennemsnit

Læs mere

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktionsøkonomi Planteavl 2009 Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktions økonomi Planteavl Forfattere Der er anført forfatternavn ved hvert afsnit i pjecen. Hvor intet andet er anført, er forfatteren

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER Landskonsulent Michael Højholdt mih@seges.dk Sukkerroer 2017 Inspirationsdag Sakskøbing 7. februar 2017 INDHOLD Planteavlernes økonomiske resultater og spredning

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik

Landbrugsregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A nr. 90 Landbrugsregnskabsstatistik 2005 Agricultural Account Statistics 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2010

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2010 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2010 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2010 Economics of Agricultural activities 2010 Økonomien i landbrugets produktionsgrene - 2010 Udgivet af Danmarks

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2017

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2017 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Kontakt: Fuldmægtig Sisse V. Schlægelberger sis@dst.dk, Tlf: 39173324 www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2018/SIS Vurderingspriser og opgørelsesmetoder

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008 Account Statistics for Organic Farming 2008 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2008 Udgivet af Danmarks

Læs mere