Resume. CEPOS Landgreven 3, København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume. CEPOS Landgreven 3, København K"

Transkript

1 Notat: Skattelettelser siden valget i 2015: Gevinst på kr. for en LO-familie Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resume Siden valget i 2015 har først Venstre-regeringen og siden VLAK-regeringen gennemført skattelettelser for ca. 16 mia. kr. Skattelettelserne har øget beskæftigelsen med ca personer. I dette notat gennemgås effekten af skattelettelserne på forskellige familietyper. En LO-familie med to børn og en VW-Golf opnår en årlig gevinst på kr. Uden bil opnår LO-familien en skattelettelse på kr., mens en HK-familie med en Peugeot 208 får en gevinst på kr. En direktørfamilie med en Audi A6 får kr. ekstra ud af reformerne, mens en funktionærfamilie med en Passat får kr. ekstra til rådighed. Målt i forhold til familiernes disponible indkomst (dvs. efter skat), er indkomstfremgangen omtrent den samme for alle fire parfamilier i beskæftigelse (2,3-3 pct.). Dvs. skattelettelserne har haft en omtrent neutral effekt på uligheden mellem de fire parfamilier i beskæftigelse. Der er indregnet effekter af tre nedsættelser af registreringsafgiften, aftalen om lavere skat på arbejde fra 2018, erhvervsaftalen fra 2017 (aktiesparekonto, investorfradrag, lavere afgifter), afskaffelse af PSO en, afgiftsnedsættelser i finansloven for 2016 (NOx-afgift og reklameafgift) og skattelettelser i Finansloven for 2018 (BoligJob og fri telefon), afskaffelsen af licensen samt energiaftalen. For de 16 mia. kr. der er gennemført skattelettelser for, kunne man alternativt have fået en flad marginalskat på 40 pct. Det ville øge beskæftigelsen med ca personer. 1

2 Par med 2 børn: Samlet gevinst af skattelettelser siden Kr kr. 2,7 pct. Kroner Pct. af disponibel indkomst (h. akse) Pct. 3,0 pct kr. 2,4 pct. 2,3 pct kr kr. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, ,5 0 Direktørpar, 2 børn (Bil: Audi A6) Funktionærpar, 2 børn (Bil: VW Passat) LO-par, 2 børn (Bil: VW Golf) HK-par (mindsteløn), 2 børn (Bil: Peugeot 208) 0,0 Siden valget i 2015 har først Venstre-regeringen og siden VLAK-regeringen gennemført skattelettelser for ca. 16 mia. kr. (efter tilbageløb og adfærd). Skattelettelserne har øget beskæftigelsen med ca personer. I dette notat gennemgås effekten af skattelettelserne på forskellige familietyper. Der er indregnet effekter af 3 nedsættelser af registreringsafgiften, aftalen om lavere skat på arbejde fra 2018, erhvervsaftalen fra 2017 (aktiesparekonto, investorfradrag, lavere afgifter), afskaffelse af PSO en, afgiftsnedsættelser i Finansloven for 2016 (NOx-afgift og reklameafgift) og skattelettelser i Finansloven for 2018 (BoligJob og fri telefon), afskaffelsen af licensen samt energiaftalen. En LO-familie med to børn og en VW-Golf opnår en årlig gevinst på kr. Uden bil opnår LO-familien en skattelettelse på kr., mens en HK-familie med en Peugeot 208 får en gevinst på kr. En direktørfamilie (bestående af en direktør, en funktionær og to børn) med en Audi A6 får knap kr. ekstra ud af reformerne, mens en funktionærfamilie med to børn får kr. ekstra til rådighed, jf. tabel 1 og figur 1. Et pensionistpar der modtager ældrecheck, opnår en gevinst på kr., mens et kontanthjælpspar med to børn opnår en gevinst på kr. Pensionistparret og kontanthjælpsparret antages ikke at have en bil. Målt i forhold til familiernes disponible indkomst (dvs. efter skat), er indkomstfremgangen omtrent den samme for alle fire parfamilier i beskæftigelse (2,3-3 pct.). Dvs. skattelettelserne har haft en omtrent neutral effekt på uligheden mellem de 4 parfamilier i beskæftigelse. For pensionistparret og kontanthjælpsparret er den relative indkomstfremgang lidt lavere på hhv. 1,4 og 1,2 pct. 2

3 For enlige er den relative fremgang i den disponible indkomst omtrent ens på tværs af de fire familietyper (på 3,3-3,5 pct.). Dog har funktionæren en lidt større fremgang på 4,3 pct. Målt i kroner har en enlig LO er fået kr. ekstra i lommen, mens HK eren har fået en gevinst på kr. En enlig direktør hhv. enlig funktionær har fået en gevinst på knap kr. hhv. godt kr., jf. tabel 2 og figur 2. I beregningerne er det lagt til grund, at både enlige og par køber 1 ny bil hvert 15. år, dvs. gevinsten ved den sparede registreringsafgift er fordelt ud over 15 år. Det kan fx være en enlig LO er, som har behov for bil for at komme på arbejde. For pensionistparret og kontanthjælpsparret er det lagt til grund, at de ikke køber bil. For de 16 mia. kr. der er gennemført skattelettelser for, kunne man alternativt have fået en flad marginalskat på 40 pct. Det ville øge beskæftigelsen med ca personer. 3

4 Tabel 1. Par med 2 børn: Gevinst for 6 familietyper af skattelettelser siden 2015, effekt i 2025 Direktørpar, Funktionærpar, LO-par, HK-par (mindsteløn), Pensionistpar på æl- Kontanthjælpspar, 2 børn 2 børn 2 børn 2 børn drecheck 2 børn Bilkøb Audi A6 VW Passat VW Golf Finanslov 2016 (lavere afgifter) Peugeot 208 Intet bilkøb Intet bilkøb PSO-aftale Lavere registreringsafgift mv. (FL16, FL17 og omlægning) Erhvervspakke Finanslov 2018 (fri telefon, BoligJob) Skatteaftale Licensaftale Energiaftale Samlet gevinst Disponibel indkomst Gevinst, i pct. af disponibel indkomst 2,7 3,0 2,4 2,3 1,4 1,2 Anm.: Pensionistparret har ikke nogen hjemmeboende børn Tabel 2. Enlige uden børn: Gevinst for 4 familietyper af skattelettelser siden 2015, effekt i 2025 Direktør Funktionær LO'er HK'er på mindsteløn Bilkøb Audi A6 VW Passat VW Golf Peugeot 208 Finanslov 2016 (lavere afgifter) PSO-aftale Lavere registreringsafgift mv. (FL16, FL17 og 2017-omlægning) Erhvervspakke Finanslov 2018 (fri telefon, BoligJob) Skatteaftale Licensaftale Energiaftale Samlet gevinst Disponibel indkomst Gevinst, i pct. af disponibel indkomst 3,4 4,3 3,5 3,3 4

5 Figur 1. Par med 2 børn: Samlet gevinst af skattelettelser siden Kr kr. 2,7 pct. Kroner Pct. af disponibel indkomst (h. akse) 3,0 pct. Pct. 3,5 3, kr. 2,4 pct. 2,3 pct. 2, kr. 2,0 1, kr. 1, ,5 0 Direktørpar, 2 børn (Bil: Audi A6) Funktionærpar, 2 børn (Bil: VW Passat) LO-par, 2 børn (Bil: VW Golf) HK-par (mindsteløn), 2 børn (Bil: Peugeot 208) 0,0 Anm.: Pensionistparret og kontanthjælpsparret fremgår ikke af figuren, men kan ses i tabel 1. Kilde: Finansministeriet, Skatteministeriet og egne beregninger, jf. dokumentation i notatet. Figur 2. Enlige uden børn: Samlet gevinst af skattelettelser siden 2015 Kr kr. 3,4 pct kr. 4,3 pct kr. 3,5 pct kr. 3,3 pct. Direktør Funktionær LO'er HK'er på mindsteløn Kroner Pct. af disponibel indkomst (h. akse) Pct. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kilde: Finansministeriet, Skatteministeriet og egne beregninger, jf. dokumentation i notatet. 5

6 Generelt om familietyperne De fire enlige familietyper tager udgangspunkt i de fire familietyper, som VLAK-regeringen anvendte i forbindelse med skatteaftalen fra 2018, jf. tabel 3 herunder. Tabel 3. Enlige: Indkomster for de 4 familietyper Direktør Funktionær LO'er HK'er på mindsteløn Bruttoindkomst Udbetalt løn før skat (efter pensionsindbetalinger Disponibel indkomst Kilde: Finansministeriet, Faktaark Skattelempelser for familietyper, februar 2018 For parfamilierne fremgår indkomsterne af tabel 4. Der er taget udgangspunkt i indkomsterne for de enlige familietyper, dvs. et LO-par har dobbelt så høj lønindkomst som en enlig LO er. Samtidig er der indregnet børnefamilieydelse samt boligstøtte for HK-parret. For pensionistparret og kontanthjælpsparret er der anvendt Økonomiministeriets familietypemodel. Tabel 4. Par med 2 børn: Indkomster for de 4 familietyper Direktørpar, 2 børn Funktionærpar, 2 børn LO-par, 2 børn HK-par (mindsteløn), 2 børn Pensionistpar på ældrecheck Kontanthjælpspar, 2 børn Bruttoindkomst Udbetalt løn før skat (efter pensionsindbetalinger Disponibel indkomst Anm.: Pensionistparret har ikke nogen hjemmeboende børn Kilde: Finansministeriet, Faktaark Skattelempelser for familietyper, februar 2018, Økonomiministeriets Familietypemodel og egne beregninger Om indregning af lavere registreringsafgift mv. Besparelsen fra registreringsafgift ved bilkøb tager udgangspunkt i et svar til Skatteudvalget om priseffekterne på 20 typiske biler som følge af nedsættelse af registreringsafgiften i FL16 og FL17 samt omlægning af bilafgifterne i I beregningerne er det lagt til grund, at både enlige og par køber 1 ny bil hvert 15. år, dvs. gevinsten ved den sparede registreringsafgift er fordelt ud over 15 år. Det kan fx være en enlig LO er, som har behov for bil for at komme på arbejde. Ifølge Danmarks Statistik er middellevetiden for nye biler i 2017 på 15 år. 6

7 For de fire enlige familietyper fremgår bilkøb og besparelse af tabel 5. For parrene er der antaget samme bilkøb som for den tilsvarende enlige. Dvs. LO-parret køber en VW Golf ligesom den enlige LO er, mens direktørparret køber en Audi A6 ligesom en enlig direktør. Det er lagt til grund, at pensionistparret på ældrecheck og parret på kontanthjælp ikke køber bil. Der er relativt stor forskel i lempelserne på tværs af bilmodeller, og antagelsen om hvilken bil familietypen køber har derfor relativ stor betydning for størrelsen af den samlede skattelettelse. Antagelsen om bilkøb er bl.a. baseret på, at personer med højere indkomst køber en dyrere bil. Desuden er resultaterne afhængige af, hvor mange biler, der købes. Hvis det alternativt lægges til grund, at parrene køber 2 biler hvert 15. år (fremfor 1 bil), bliver lettelsen større. Læs mere om, hvordan de lavere registreringsafgifter mv. (og de øvrige skattelettelser) er indregnet i appendiks. Tabel 5. Registreringsafgift: Bilkøb og lempelse Familietype Direktør Funktionær LO'er HK'er på mindsteløn Bilkøb Audi A6 VW Passat VW Golf Peugeot 208 Segment Premium Stor Mellem Lille Bilpris (før lempelser) Bilpris (efter lempelser) Lavere registreringsafgift, hele bilens levetid (15 år) Lavere registreringsafgift, årligt Forhøjelse af grøn ejerafgift Samlet årlig besparelse Anm.: Den samlede årlige besparelse er afrundet til nærmeste 100 kr. 7

8 Appendiks: Dokumentation af de indregnede effekter fra de enkelte reformer I dette appendiks fremgår bl.a. dokumentation for, hvordan de enkelte reformer er indregnet. produktivitetseffekter fra reformerne Der er ikke medregnet effekter fra tiltag, der øger produktivitet, herunder fra PSO-aftalen, fradraget for forskningsudgifter i Erhvervspakken samt energiaftalen. Det skyldes, at effekterne kommer indirekte gennem effekten på lønningerne og ikke direkte kan observeres gennem lavere priser eller lavere skattebetaling. Om hvornår gevinsterne gælder De beregnede gevinster er med 2025-regler, dvs. med fuldt indfasede skattelettelser. De beregnede lettelser er således ikke et udtryk for, hvor meget ekstra man har til rådighed i dag som følge af skattelettelserne, men hvor meget man får ud af det, når lettelserne er fuldt indfasede i Energiaftale Energiaftalen indeholder bl.a. nedsættelse af elafgiften og elvarmeafgift. Der er ikke offentliggjort familietypeberegninger af energiaftalen. Derfor tages der udgangspunkt i familietypeberegninger fra Finansministeriet fra offentliggørelsen af udspillet. Disse korrigeres herefter for, at skattelettelsen i aftalen er lavere end i udspillet. I energiudspillet indgik ikke beregninger for en enlig HK er, HK-parret samt kontanthjælpsparret. For en enlig HK er anvendes gevinsten for en enlig dagpengemodtager. For HK-parret tages der udgangspunkt i en enlig dagpengemodtager, ganget med forhold mellem en LO-familie med 2 børn og en enlig LO er. For kontanthjælpsparret tages der udgangspunkt i en enlig kontanthjælpsmodtager, ganget med forholdet mellem en LO-familie med 2 børn og en enlig LO er. Licensaftale Licensaftalen indeholder en afskaffelse af licensen finansieret i 2025 ved en forhøjelse af personfradraget og en besparelse på DR. Her er anvendt Finansministeriets beregninger fra aftalen, hvor enlige får en gevinst på ca kr., mens par får en gevinst på ca. 200 kr. i Et pensionistpar med nedsat licens får en gevinst på ca. 100 kr. 8

9 Skatteaftale 2018 Skatteaftalen indeholder et nyt pensionsfradrag, et nyt jobfradrag samt udvidelse og forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. Desuden sænkes bundskatten med 0,02 pct. point. Der er anvendt Finansministeriets familietypeberegninger fra aftalen for de 4 enlige familietyper. For parrene i beskæftigelse er effekten beregnet ud fra de enlige, dvs. et LO-par får dobbelt så stor gevinst som en enlig LO er. Det er lagt til grund, at familietyperne har mere end 15 år til folkepensionsalderen. For pensionistparret og kontanthjælpsparret er der indregnet en gevinst på 50 kr. fra nedsættelsen af bundskatten på 0,02 point. Finansministeriet beregner også en effekt af omlægning til aldersopsparing. Indbetaling til aldersopsparing medfører ikke modregning i fx folkepensionens tillægsbeløb, og er derfor typisk mere fordelagtigt for bundskatteydere. Som en del af aftalen Flere år på arbejdsmarkedet blev aldersopsparingen ændret. Før aftalen kunne der maksimalt indbetales kr. årligt på aldersopsparingen. Efter aftalen kan der maksimalt indbetales kr. op til 5 år før pensionsalderen og kr. i de sidste 5 år før pensionsalderen. Finansministeriet har tidligere beregnet, at aldersopsparingen (ved fuld udnyttelse) var mere fordelagtig før aftalen om Flere år på arbejdsmarkedet. Derfor er der i dette notat ikke indregnet en positiv effekt fra aldersopsparing. Erhvervspakke 2017 og Finanslov 2018 Erhvervspakke 2017 indeholder aktiesparekonto, investorfradrag samt en række afgiftsnedsættelser (bl.a. nødder, emballageafgift og elvarmeafgift). Finansloven for 2018 indeholder videreførelse af boligjobordningen samt ophævelse af beskatning af fri telefon. Der er anvendt opgørelser for de 4 enlige familietyper fra Finansministeriet. For parrene i beskæftigelse er effekten beregnet ud fra de enlige, dvs. et LO-par får dobbelt så stor gevinst som en enlig LO er. For pensionistparret og kontanthjælpsparret er der taget udgangspunkt i afgiftslempelserne for HK-parret, korrigeret for forskelle i den disponible indkomst. Effekten fra det forhøjede fradrag for udgifter til forskning er ikke medregnet, idet produktivitetseffekter generelt ikke medregnes i opgørelsen. Lavere registreringsafgift mv. 9

10 Der tages udgangspunkt i et svar til Skatteudvalget om priseffekterne på 20 typiske biler som følge af nedsættelse af registreringsafgiften i FL16 og FL17 samt omlægning af bilafgifterne i I beregningerne er det lagt til grund, at både enlige og par køber 1 ny bil hvert 15. år, dvs. gevinsten ved den sparede registreringsafgift er fordelt ud over 15 år. Det kan fx være en enlig LO er, som har behov for bil for at komme på arbejde. Ifølge Danmarks Statistik er middellevetiden for nye biler i 2017 på 15 år. For de 4 enlige familietyper fremgår bilkøb og besparelse af tabel 6. For parrene er der antaget samme bilkøb som for den tilsvarende enlige. Dvs. LO-parret køber en VW Golf ligesom den enlige LO er, mens direktørparret køber en Audi A6 ligesom en enlig direktør. Det er lagt til grund, at pensionistparret på ældrecheck og parret på kontanthjælp ikke køber bil. Tabel 6. Registreringsafgift: Bilkøb og lempelse Familietype Direktør Funktionær LO'er HK'er på mindsteløn Bilkøb Audi A6 VW Passat VW Golf Peugeot 208 Segment Premium Stor Mellem Lille Bilpris (før lempelser) Bilpris (efter lempelser) Lavere registreringsafgift, hele bilens levetid (15 år) Lavere registreringsafgift, årligt Forhøjelse af grøn ejerafgift Samlet årlig besparelse Anm.: Den samlede årlige besparelse er afrundet til nærmeste 100 kr. Den årlige effekt for familietyperne er beregnet som besparelsen på registreringsafgiften divideret med 15 (antal år man har bilen), fratrukket stigningen i den grønne ejerafgift på 500 kr. For den valgte model af Peugeot 208 er stigningen i ejerafgift dog kun på 420 kr., fordi den kører relativt langt på literen. Der er relativt stor forskel i lempelserne på tværs af bilmodeller, og antagelsen om hvilken bil familietypen køber har derfor relativ stor betydning for størrelsen af den samlede skattelettelse. Antagelsen om bilkøb er bl.a. baseret på, at personer med højere indkomst køber en dyrere bil. Desuden er resultaterne afhængige af, hvor mange biler, der købes. Hvis det alternativt lægges til grund, at parrene køber 2 biler hvert 15. år (fremfor 1 bil), bliver lettelsen større. PSO-aftale Aftalen indebærer en afskaffelse af PSO-afgiften bl.a. finansieret ved en reduktion af den grønne check samt en forhøjelse af bundskatten. 10

11 Effekten af reduktionen af grøn check og forhøjelsen af bundskatten er beregnet på baggrund af indkomstoplysninger fra de 10 familietyper og regelændringer for grøn check og bundskat, ligesom der er taget højde for, at den grønne check fastholdes nominelt. Den grønne check var allerede fuldt aftrappet for funktionæren og direktøren, og derfor påvirkes de ikke af nedsættelsen. Derimod påvirkes både LO ere, HK ere samt kontanthjælpsparret af nedsættelsen af den grønne check. Mht. effekten af afskaffelsen af PSO-afgiften anvendes beregninger fra Helhedsplanen fra 2016 (hvori der også indgik en afskaffelse af PSO-afgiften). Heri indgår dog ikke beregninger for en enlig funktionær eller kontanthjælpsparret. For den enlige funktionær tages der derfor udgangspunkt i effekten på en funktionærfamilie med 2 børn, som ganges med forholdet mellem effekten på en LO er og en LO-familie med 2 børn. For kontanthjælpsparret med 2 børn tages der udgangspunkt i effekten på en dagpengemodtager, som ganges med forholdet mellem effekten på en LO er og en LO-familie med 2 børn. Mht. afskaffelsen af PSO-afgiften er der medregnet den direkte effekt på familietypernes af lavere PSO-afgift på elregningen. Desuden er der indregnet den indirekte effekt (gennem lavere priser) fra lavere PSO-afgift på erhvervenes elforbrug. Derimod er der ikke indregnet produktivitetseffekter, jf. også ovenfor. Finanslov 2016 NOx-afgift blev nedsat til 5 kr. pr. kg og reklameafgiften blev annulleret. I dette notat regnes generelt på effekterne i I FL16 blev der kun angivet provenueffekter i 2020 og varig virkning. Der er anvendt den varige virkning i beregningerne. Provenutabet efter tilbageløb og adfærd er omregnet til et umiddelbart provenutab. Den enlige LO er tildeles den gns. afgiftslettelse for en voksen dansker, mens der for de øvrige familietyper beregnes en proportional lettelse ift. den enlige LO er baseret på forskelle i de disponible indkomster. 11

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 16. marts 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 204 (Alm. del) af 12. februar

Læs mere

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 219 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 446 Offentligt 20. december 2018 J.nr. 2018-5088. Til Folketinget

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 27. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 551 (Alm. del) af 4. september

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen AE har regnet på økonomien af regeringens 2025-plan vedr. skatteforslagene mv. for forskellige familietyper. Almindelige lønmodtagere står

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Regeringen, RV, SF og EL har indgået aftale om 1) et midlertidigt børnetilskud for personer berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen

Regeringen, RV, SF og EL har indgået aftale om 1) et midlertidigt børnetilskud for personer berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen Regeringen, RV, SF og EL har indgået aftale om 1) et midlertidigt børnetilskud for personer berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen og 2) højere integrationsydelse for forsørgere. Det månedlige

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål AØ og AZ den 28. september 2017.

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål AØ og AZ den 28. september 2017. Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 669 Offentligt 1. Talepapir 24. september 2017 Samrådsspørgsmål AØ og AZ Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål AØ og AZ den 28. september

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Regeringens skatteudspil rammer skævt

Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase. Skattelettelserne herfra vil give den største gevinst til de højestlønnede både opgjort i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Figur 1. Forskelsbeløb pr. måned for en enlig på integrationsydelse (fuldt indfaset) ift. lavtlønsjob, 2019

Figur 1. Forskelsbeløb pr. måned for en enlig på integrationsydelse (fuldt indfaset) ift. lavtlønsjob, 2019 Rød Blok foreslår 1) højere børnecheck (63 pct.) for personer berørt af kontanthjælpsloft og integrationsydelsen og 2) højere integrationsydelse (dvs. ophævelsen af den vedtagne reduktion i integrationsydelse

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. december 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 115 (Alm. del) af 18. november

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 28. november 2018 J.nr. 2018-7789. Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 63 af 29. oktober

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 198 af 28. februar 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 198 af 28. februar 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 198 Offentligt J.nr. 2007-318-0591 Dato: 28. marts 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 198 af 28. februar 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Beregning af marginalskat

Beregning af marginalskat CEPOS har i dette notat lavet et konkret bud på en forenkling af skattesystemet, der er neutral både mht. ulighed og skatteprovenu. Der er heller ingen effekt på beskæftigelsen. Skatteomlægningen indebærer,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Andreas Steenberg (RV). Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt 6. december 2018 J.nr. 2018-7756 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 88 af 8. november 2018

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL

FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL 27. februar 2009 Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF REGERINGENS SKATTEUDSPIL I det følgende er fordelingseffekterne af regeringens skatteudspil beregnet. Udover den finansiering, der direkte påhviler husholdningerne,

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Effekt på løn og overførsler af selskabsskat på 17 pct. (mod 22 pct. i dag)

Effekt på løn og overførsler af selskabsskat på 17 pct. (mod 22 pct. i dag) Den internationale skattekonkurrence om lavere selskabsskat intensiveres i øjeblikket. Sverige vil sænke selskabsskatten fra 22 til 2,6 pct. USA har gennemført en stor nedsættelse af selskabsskatten fra

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 202 efter boligaftale 04-0-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 2) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen I forbindelse med boligaftalen har det været

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: LO-forslag om højere dagpenge reducerer beskæftigelsen med 7.000 personer og koster 2½ 03-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (2123 7952) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 6. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33557722 / 30291107 Resumé: Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 Den netop indgåede skatteaftale mellem VK og DF giver en gennemsnitlig

Læs mere

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst Almindelige lønmodtagere får op til 5.000 kr. i gevinst Denne analyse gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a- kasser. Analysen viser, at almindelige lønmodtagere får en

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. april 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (Alm. del) af 7. oktober 2016

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken i:\juni-2000\vel-a-06-mh.doc Af Martin Hornstrup 19.juni 2000 RESUMÈ MIDTVEJSSTATUS FOR PINSEPAKKEN Set fra samfundsøkonomisk side er der ingen tvivl om, at pinsepakken var et yderst fornuftigt finanspolitiks

Læs mere

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct.

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct. Notat: TOP 1 PCT. S ANDEL AF DE SAMLEDE SKATTEBETALINGER ER STEGET FRA 6,5 PCT. i 1991 TIL 9,7 PCT. DET HØJESTE I 27-07-2017 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Carl-Christian Heiberg De mest velhavende

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Selskabsskat på 19 pct. øger rådighedsbeløb med 2.500 kr. Det er ikke nødvendigvis den virksomhed, der indbetaler selskabsskatten

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG 20. februar 2009 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG Resumé: INKL. ERHVERVSSKATTER I det følgende er fordelingseffekterne af Skattekommissionens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 457 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 457 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 457 Offentligt 10. juni 2016 J.nr. 16-0647327 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 457 af 13. maj 2016 (alm.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 488 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden

Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden 6. juli 2012 Enhedslistens skatteaftale med regeringen ville også øge indkomstuligheden Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan indkomstfordelingen ville blive påvirket, hvis Enhedslistens

Læs mere

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn:

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn: Økonomisk Råd Teknisk baggrundsnotat 218-1 Sammensatte marginalskatter Oktober 218 Indledning Det sociale sikkerhedsnet består af en række offentlige ordninger i form af offentlig hjælp, boligsikring,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 201718 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt 4. september 2018 J.nr. 20185105 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm.

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Karsten Lauritzen / Søren Schou

Karsten Lauritzen / Søren Schou Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 463 Offentligt 10. september 2018 J.nr. 2018-4214 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 463 af 12. juni

Læs mere

Sådan forlænger vi opsvinget

Sådan forlænger vi opsvinget Sådan forlænger vi opsvinget Jobreformens fase II Finansministeriet AUGUST 217 Sådan forlænger vi opsvinget Jobreformens fase II Finansministeriet AUGUST 217 1. Sådan forlænger vi opsvinget Nyt kapitel

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Vækst i velstand på 90 mia. kr. via arbejdsmarkedsreformer kendte produktivitetsreformers 25-08-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Analyse. Udviklingen i gevinsten ved at arbejde. 14. september Isabelle Mairey

Analyse. Udviklingen i gevinsten ved at arbejde. 14. september Isabelle Mairey Analyse 14. september 2016 Udviklingen i gevinsten ved at arbejde Isabelle Mairey Dette notat belyser udviklingen i den sammensatte marginalskat i bund og top i perioden 1994-2014. Gevinsten ved at arbejde

Læs mere

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen Skattereform og analyser i Skatteministeriet Otto Brøns-Petersen Skattereform Provenuvurderinger og analysers formål og krav generelt Central del af det politiske beslutningsgrundlag Bidrager til at indkredse,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt Finansudvalget 217-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. januar 218 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 75 (Alm. del) af 21. november 217

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 494 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Fordelingseffekter af skattepolitik for de sociale klasser

Fordelingseffekter af skattepolitik for de sociale klasser Fordelingseffekter af skattepolitik for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er fokus på fordelingseffekterne

Læs mere