Resultatrevision 2012 for Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012 for Samsø"

Transkript

1 Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre. Resultatrevisionen udarbejdes én gang årligt på baggrund af resultaterne i det forgangne år. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrenes beskæftigelsesindsats og giver jobcentrene mulighed for at nligne sig med gennemsnittet for de nlignelige jobcentre, der har rammevilkår. Samsø er i klynge med de kommuner som er listet op på Scorecard (bilag 1) Klyngen er nsat ud fra bl.a. kriteriet høj andel af borgere på offentlige ydelser. Dette giver især ift. besparelsespotentiale et godt nligningsgrundlag For yderligere information om nligningsgrundlag se: Resultatrevisionen hænger nøje n med den årlige beskæftigelsesplan, som udgør kommunens plan for hvordan jobcentret vil imødekomme det kommende års udfordringer. Beskæftigelsesplanen indeholder en række elementer, hvoraf en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer er én af dem. De beskæftigelsespolitiske udfordringer skal bl.a. beskrives på baggrund af resultatrevisionen for det forudgående år. Således danner dette års resultatrevision grundlag for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for På den måde sikres en nhæng mellem de områder, hvor jobcentret i resultatrevisionen har identificeret forbedringspotentiale og den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen for 2012 Dette års resultatrevision består af tre opgørelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen samt nærværende notat med bemærkninger, forklaringer og supplerende materiale. De tre opgørelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er: 1. Scorecard (bilag 1) - ministerens mål, dvs. en rangordning af klyngekommunerne pba. resultaterne af ministerens mål. 2. Resultatoversigt (bilag 2) - herunder en beskrivelse af resultaterne vedr. ministerens mål, de enkelte forsørgelsesgrupper samt indsatsen i forhold til aktivering og rettidighed. 3. Besparelsespotentiale (bilag 3), dvs. på hvilke områder Samsø Kommune vurderes at kunne hente en besparelse pba. resultaterne for gennemsnittet for øvrige klyngekommuner. Resultatrevisionen er opgjort for december 2012, hvor opgørelsen sidste år blev trukket i januar som første som selvstændigt jobcenter. Der nlignes med udviklingen i forhold til periode året før og det aktuelle niveau kommunerne imellem. 1

2 Øvrige tabeller er hentet fra Beskæftigelsesregionens Midtjyllands opgørelser D.U.R.(Dialog, Udvikling, Resultater), 2. Resultater ministerens mål Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nogle landsdækkende mål for jobcentrene med det formål, at sikre, at jobcentrenes indsats fokuserer herpå. For indsatsåret 2012 var følgende fire ministermål gældende: 1. Arbejdskraftreserven Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 ers nhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen til ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension begrænses mest muligt 3. Færre ledige unge Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år begrænses mest muligt 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Status på udviklingen i de fire ministermål vil blive gennemgået i det følgende. Ministermål 1: Arbejdskraftreserven Resultatoversigten viser på arbejdskraftreserven et fald på 27 % fra december 2011 til december 2012 Der er sket et fald på 31 % A- dagpengeområdet og et fald på 14 % på kontanthjælpsområdet. Ledigheden øges sædvanligvis fra december til januar. Mål 1 er for Samsø: let af personer i arbejdskraftreserven skal begrænses til 73 personer i december Det betyder, at niveauet skal sænkes med 15 personer fra 88 i december 2011, hvis målsætningen skal nås. Resultat: Der er december 2012 kun 48 personer i arbejdskraftsreserven. Årets resultat er et udtryk for at færre har været ledighedsberørt i kortere perioder. Jobcenter har n med den lokale 3 F afdeling haft besøgt helårsvirksomheder for drøftelser om at bruge lokal arbejdskraft, det vides at nogle hermed har undgået ledighed. Det vides ikke om fraflytning fra øen i højere grad er fra denne målgruppe. 2

3 Ministermål 2: Styrket indsats for at færre borgere på permanente forsørgelsesordninger Mål 2 er for Samsø: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses for 2012 højst tilgang med 7 personer Der er december borgere i fleksjob, 27 på ledighedsydelse og januar borgere på førtidspension. OBS tallet skal valideres, idet Samsøs opgørelse viser (december på ly og 52 i fleksjob) December 2012 er i alt 315 borgere på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) I 2011 var der 306 borgere på permanente forsørgelsesordninger. Resultat: Der er ny-tilkendelser på permanente forsørgelsesordninger på i alt 22 personer i Der er tale om 5 ny-tilkendelser til fleksjob, 4 tilflyttere fleksjobberettigede, 13 ny-tilkendelser til førtidspension. Årets resultat viser at der i året har været relativt mange som har vist sig at have mistet arbejdsevne i alt 13 ny tilkendelser til førtidspension. 4 kommer direkte fra selvforsørgelse, 4 har forud været godkendt til fleksjob og langvarigt sygemeldt, 4 har forud modtaget sygedagpenge og 1 fra kontanthjælp. De 4 nye fleksjobbere er godkendt efter langvarig afklaring på sygedagpenge og 4 er som nævnt tilflyttet Samsø. De ledige fleksjobmodtagere fordeler sig antalsmæssigt med 2 sygemeldte uden refusion, 4 jobklare uden refusion, 4 med ers ledighed, 23 u. 12 ers ledighed Ministermål 3: Mål 3 er for Samsø: let af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt let af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 32 personer i december Det er en reduktion på 4 i forhold til 36 personer i december Resultat: Der er december unge på offentlig forsørgelse, et fald på 7,3 % i perioden. Årets resultat er udtryk for at der er sat fokus på at ungegruppen skal i gang med uddannelse eller en indsats der peger i retning af uddannelse Ministermål 4: Færre ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er øget med 136 % som dækker over en stigning til kun 9 personer Mål 4 er på Samsø: let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 5 personer i december Resultat: Der er december 2012 i alt 9 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Målgruppen består på Samsø dels af kvoteflygtninge, 4 personer, dels ikke-vestlige indvandrere og efterkommere som har bosat sig på Samsø, som er berettiget til barsel på kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse 3

4 Ministermål scorecard Udviklingen i ministermålene i 2012 fremgår af tabel 1 herunder. Scorecard viser tendenser og nligningen i klyngen er interessant for Samsø idet den kan bruges aktivt til at prioritere en indsats. Samsø lander på en samlet 7. plads i klyngen på 12 kommuner to pladser højere end sidste år. På mål 1 Arbejdskraftsreserven er Samsø på en første plads med et fald på 27,3 %, på mål 2 tilgang til permanente forsørgelsesordninger på en absolut sidsteplads med en stigning på 69, 2 %, på mål 3 på unge u. 30 år på en tredje plads med et fald på 7,3 %, og en niende plads på mål 4 Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Selv om der er tale om få personer og dermed store procentuelle udsving giver det alligevel et pejlemærke på at indsatsen kan forbedres. De bedste kommuner på mål 2 tilgang permanente forsørgelsesordninger er Haderslev med en tilgang på 89 personer, et fald på 58, 6. Til nligning har Langeland en tilgang på 34 personer og et fald på 27,7 % Data opdateret den 09/02/2013 Scorecard - Samsø Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter personer personer fuldtidspersoner fuldtidspersoner Langeland 291-3, , ,9 79-6,6 1 Nyborg , , , ,6 2 Haderslev , , , ,8 3 Frederikshavn/Læsø , , , ,6 4 Vordingborg 853-4, , , ,6 5 Guldborgsund , , , ,8 6 Lolland , , , ,9 7 Samsø 48-27, ,2 31-7,3 9 12,5 7 Slagelse , , , ,2 8 Randers , , , ,1 9 Bornholm 999 9, , , ,1 10 Placering 4

5 Scorecard - Samsø Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter personer personer fuldtidspersoner fuldtidspersoner Norddjurs 802 3, , , ,3 11 Kalundborg , , , ,9 12 Hele klyngen , , , ,0. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. året før, nlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Placering 3. Forsørgelsesgrupper Resultatoversigten (jf. bilag 1) beskriver udviklingen for følgende forsørgelsesgrupper: (procentvise udsving opgøres uden decimaler) Jobparate A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Data opdateret den

6 Resultatoversigt - Samsø Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. udvikling i udvikling i en året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. Arbejdskraftreserven A-dagpenge Kontanthjælp Permanente forsørgelsesordninger Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. udvikling i udvikling i en året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Forrevalidering - fuldtidspersoner Fleksjob - fuldtidspersoner

7 Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. Gnsn. niveau niveau i en året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. i point point, pct., pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Kontanthjælp, jobklar Kontanthjælp, indsatsklar Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Kilde: Jobindsats.dk Anm.: let af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 er (inkl. den anførte ). Hvis den anførte f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Jobparate A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere (match 1) Det fremgår af resultatoversigten, at der pr. december 2012 i alt var 77 ledige arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner A-dagpenge på Samsø, hvilket er et fald på 8 % fra december 2011 til december Der var 24 ledige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere en stigning på 8 % ift. december Der er december 2012 i alt 112 ledighedsberørte.der var december langvarigt ledige, som udgør 15,2 % af ledighedsgruppen.50 % heraf kommer fra FOA og 50 % fra selvstændige jf. D.U.R. Midtjylland. I resultatopgørelsen for 2011 var alle langvarigt ledige fra 3 F. En stor del af de langvarigt ledige er under 45 år, denne gruppe skal gives særlig opmærksomhed 7

8 Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Pr. december 2012 er der 21 indsatsklare kontanthjælpsmodtagere en stigning på 13 % ift. december Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) let af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere var på 14 personer i december 2012 en stigning på 1 person i forhold til januar 2012 Indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Der er i gruppen 9 personer en stigning på 13 %. Mht. beskæftigelsesindsatsen er der en udfordring for borgerne i integrationsprogrammet. Dette er omtalt ift. indsatsen sprogundervisning, som bliver forholdsmæssig meget dyr pga. det lave antal. Opgørelsen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere falder bort og gruppen indgår fremover i øvrige forsørgelsesgrupper uden angivelse af herkomst. Ungegruppen Jf. DUR Midtjylland er fordelingen 5 fra A-dagpenge og 18 kontanthjælpsmodtagere, 3 på revalidering/forrevalidering og 4 på sygedagpenge samt 1 på førtidspension Nedenfor ses en opgørelse over fordelingen af ungegruppen fordelt på ydelse. Særlig fokus har de 13 på match 2 og 3 (og 1 på førtidspension). Øvrige må anses for at være tæt på arbejdsmarkedet. december

9 Dagpengemodtagere 5 KTH - i alt 18 KTH - Match 1 5 KTH - Match 2 8 KTH - Match 3 5 Øvrige KTH. 0 Revalidering 2 Forrevalidering 1 Sygedagpenge 4 Fleksjob. Ledighedsydelse. Førtidspension 1 Unge i alt 31 Sygedagpenge Er ikke længere et ministermål, men et fokusområde idet sygedagpenge er potentiel fødekæde for tilgang til permanente forsørgelsesydelser. let af fuldtidspersoner på sygedagpenge er ifølge resultatoversigten faldet til 61 fuldtidspersoner Jf. D.U.R. Midtjylland er 16,5 af de sygemeldte delvist raskmeldt og 9,4 % af de sygemeldte borgere i aktivering mod klyngens 11,9 % og 7,3 %. Der er fortsat en udfordring med sygedagpengeforløb o. 52 uger, i løbet af 2012 er der sket opbremsning af sygefravær over 26 uger (men en stigning af overgang til permanente forsørgelsesordninger) Sygedagpengeforløb fordelt på varighed på ydelsen november 2012 samsø Klyngen samsø i % Klyngen i % 0-4 uger ,3% 21,7% 5-8 uger ,1% 13,8% 9-13 uger ,8% 13,3% uger ,7% 17,9% uger ,4% 11,9% uger ,0% 8,9% 9

10 1-2 år ,7% 10,3% 2-3 år ,0% 1,9% Over 3 år ,0% 0,2% I alt ,0% 100,0% Revalidering Der er sket en lille stigning i antal revalidender fra 10 til 11 fuldtidspersoner. Fleksjob let af personer i fleksjob fremgår nu af resultatoversigten, der er i alt 73 fuldtidspersoner. OBS tallet skal valideres. Ledighedsydelse let af personer på ledighedsydelse er på 27 fuldtidspersoner. Dette antal er bekymrende højt og der er således taget aktion på en særlig indsats for at få disse borgere tættere på arbejdsmarkedet. 20 ledige er vurderet jobklare, kun 4 er midlertidig passive og 3 er klare til eller er i indsats. Førtidspension Det fremgår, at antallet af personer på førtidspension på i alt 219 fuldtidspersoner er steget med 2 personer fra december 2011 til december 2012 Der er en gruppe på 5 borgere, som endnu ikke er matchet, dvs. de har ikke haft første samtale i jobcenter, det vil typisk være ved sygedagpenge hvor første lovpligtige samtale er inden 8 uger. Nogle er da for længst raskmeldte igen. 4. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet er en beregning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på hvor mange penge en given kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til niveau som gennemsnittet for klyngekommunerne. Da nligningsgrundlaget består af 12 øvrige kommuner bliver det nu et arbejdsredskab for os. Samlet ses et besparelsespotentiale på 4,9 mio. kr. Det skal bemærkes at der for områderne A-dagpenge, kontanthjælp og førtidspension er negativ besparelse på 4,9 dette tal trækkes IKKE fra det beløb som kommunen samlet set kan forbedre sin indsats med. 10

11 Mht. revalidering har der politisk været ønsket en satsning på området. Der vil derfor ikke være en gevinst at hente ved at reducere med 5 helårspersoner, idet det må forventes at borgerne går styrket ud af indsatsen og undgår enten langtidsledighed eller overgang til permanente forsørgelsesydelser. For sygedagpenge og ledighedsydelse er der samlet et besparelsespotentiale på 22 helårspersoner ift. de bedste resultater for klyngen. For sygedagpenge udgør det 1,1 mio. kr og ledighedsydelse 1,7 mio kr., begge er sårbare områder og der bør vedblivende være stor fokus på indsatsen. For sygedagpenge er det især forløb o.52 uger som belaster området, besparelsespotentialet var i 2011 også på 1,1, mio.kr. Ledighedsydelse er det område som i 2012 har givet den største procentuelle stigning. I 2011 var besparelsespotentialet kun på 0,6 mio.kr et stigning fra besparelsespotentiale på 4 fultidspersoner i 2011 til 12 personer i 2012 For fleksjob, hvor Samsø ligger ekstremt højt og dermed har et stort besparelsespotentiale, vanskeliggøres indsats i og med at borgerene ér tilkendt ydelsen. Der er vigtigt at fastholde beskæftigelsen i fleksjob, ledigheden er stigende på borgere som er godkendt til fleksjob.. Indsatsen ifm. fleksjob- og pensionsreformen vil forventet give flere borgere kontakt med arbejdsmarkedet og måske vil en gennemgang af eksisterende fleksjob betyde at der kan udbetales mindre refusion fra 2/3 op til 50 % tilskud til arbejdsgiver (gl. ordning) Besparelsespotentiale - Samsø Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,26 3, ,5 Kontanthjælp 2,53 4, ,0 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,50 0,27 5 0,4 Sygedagpenge 2,82 2, ,1 Ledighedsydelse 1,11 0, ,7 Fleksjob 3,00 1, ,7 Førtidspension 9,00 9, ,4 I alt 22,21 22, ,9 Kilde: Jobindsats.dk 11

12 5. Indsats fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrerne til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering Der er i Samsø kommunes beskæftigelsesplan for 2012 ikke specifikt beskrevet mål og resultatkrav ifm. midler fra puljen. Årets resultat på Samsø for a-dagpenge og kontanthjælp er positivt i nligning med klyngen. Overlevelseskurverne viser et langsigtet godt resultat ligesom de langvarigt ledige på Samsø er branchemæssigt mobile. Følgende indsats er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for 2012: På grund af det relativt lave antal ledige såvel forsikrede som ikkeforsikrede forventes det at kontakten også i 2012 vil være mere intensiv end minimumsrettighederne beskriver. Idet et aktiveringskrav følger med over til en ny ledighedsperiode vil der i 2012 være særlig fokus på rettidighed. Nogle personer kan være aktiveringsberettigede fra første ledighedsdag. Via et tæt lokalkendskab etableres viden om job, jobåbninger, jobmuligheder i såvel gamle som nyoprettede virksomheder. Det betyder at der i al borgerkontakt er permanent fokus på grad af tilknytning til arbejdsmarkedet. Fra beskæftigelsesplan 2013 er der beskrevet indsats som er uddybet fra indsatsen i 2012, der står: Der er allerede i 2012 afholdt tværfaglig opfølgning for de udfaldstruede forsikrede ledige. I samtaler med den ledige deltager sagsbehandlere med indgående kendskab til de socialfaglige tiltag, så der kan ske en helhedsorienteret indsats. Endvidere er beskrevet at det har gennem en årrække været en af de store udfordringer for beskæftigelsesindsatsen på Samsø, at der er et begrænset antal muligheder for at tilbyde opkvalificerende aktivering. 6. Aktiveringsgrad og rettidighed Det følgende indeholder bemærkninger i forhold til Resultatoversigtens nederste del omkring opfyldelse af minimumskrav samt bilaget med scorecard vedr. rettidighed (bilag 2). Det omhandler den del af indsatsen i Jobcentret, der drejer sig om aktiveringsgrad og rettidig indsats på forskellige områder. Det skal bemærkes, at der også på dette område vil være store udsving for pga. den forholdsvis lille population. Sammenhængen mellem denne del af indsatsen og effekten af indsatsen er ikke en del af resultatrevisionen. Indsatsen aktiveringsgrad Aktiveringsgrad A-dagpenge Ifølge resultatoversigten var aktiveringsgraden for modtagere af A-dagpenge (dec. 2012) faldet fra 22 % i december 2011 til 12 % i december Til nligning var højeste niveau i klyngen på 34 % 12

13 Samsø ligger generelt lavt i aktiveringsgrad, klyngens gennemsnit er på 27 %. Aktivering er et felt, som således også kunne gives mere fokus. Aktivering sker lang overvejende som virksomhedspraktik og et enkelt FVU tilbud i løbet af året. Aktiveringsgrad kontanthjælp jobklar og indsatsklar For jobklare kontanthjælpsmodtagere i decemberr 2012 er aktiveringsgraden lidt højere dvs. på 26 % mod klyngens bedste score på 54 %, gennemsnit på 41 % For indsatsklare ligger Samsø på 28 % mod højeste på 49 % et gennemsnit i klyngen på 30 % Omkring aktivering skal også erindres om antal af delvise sygemeldinger og aktivering af sygedagpengemodtagere. Det giver samlet set et billede af at Jobcenterets indsats som overvejende virksomhedsrettet og virksomhedsafklarende Opfyldelse af minimumskrav øjebliksbillede januar 2012 Manglende jobsamtaler a-dagpenge er der sket en stigning, idet 7 % mangler samtale til tiden mod 3 % i Bedste kommune ligger helt ned på 1 % og gennemsnit for klyngen på 3 %. For kontanthjælp ligger Samsø med 6 % der mangler samtale til tiden med bedste kommune på 1 % med 5 % i gennemsnit i klyngen. Aktive tilbud til tiden a-dagpenge mangler 21 % tilbud til tiden (juni 2012) mod bedste i klyngen på 3 % og gennemsnit på 4 %. For kontanthjælp mangler 14 % tilbud til tiden mod bedst i klyngen på 3 % og gennemsnit på 12 % 13

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere