Faglig strategi for Center for Skole og Uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig strategi for Center for Skole og Uddannelse"

Transkript

1 Faglig strategi for Center for Skole og Uddannelse CENTERETS VISION I fællesskab åbner vi verden for alle børn og unge, så de lærer mere og trives bedre år for år KOMMUNENS VISION Med omtanke for det enkelte menneske og den generelle velfærd skal Hvidovre Kommune være børnenes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv De syv strategiske FOKUSOMRÅDER er: Professionelle læringsfællesskaber De bedste veje til ungdomsuddannelse og job Viden og data som grundlag for ledelse og faglig praksis Inkluderende fællesskaber for alle børn og unge Stærkt og aktivt forældresamarbejde Fysiske rammer, der fremmer læring og trivsel Tværgående samarbejde

2 2 3 Forord Vi chef og alle ledere i Center for Skole og Uddannelse har fået en helt fantastisk, spændende, meningsgivende og udfordrende opgave! Sammen med alle vores dygtige og dedikerede med arbejdere, skal vi sikre læring og trivsel for børn og unge i Hvidovre Kommune. Det gør vi med en konstant opmærksomhed på, at vi med vores arbejde realiserer de mål og ambitioner, som Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse og Børne- og Uddannelsesudvalg har for centerets opgaveområde. Dette er den faglige strategi for Center for Skole og Uddannelse i Hvidovre Kommune. Strategien fortæller hvordan vi med udgangspunkt i de mange fagligheder, som findes i Center for Skole og Uddannelse, sammen vil omsætte lovgivning samt lokalpolitiske rammer og målsætninger, til stærk faglig praksis til gavn for børn og unge i Hvidovre Kommune. Center for Skole og Uddannelse består af skoler og SFO er, specialundervisningstilbud, klubtilbud, Ungdomsskolen, Musikskolen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt Udvikling & Administration. Strategien udgør et fælles grundlag for såvel opgaveløsning som samarbejdet i og imellem disse enheder i Center for Skole og Uddannelse. Men den faglige strategi rækker også udover centerets grænser og fortæller om åbenhed for andres synspunkter og faglighed samt ambition om at skabe gode løsninger i tæt samarbejde med børn og forældre, med andre centre i Hvidovre Kommune og med lokalsamfundet. Strategien udtrykker desuden en vilje til at sikre, at det vi gør, gør vi altid på baggrund af den stærkest mulige faglige viden, om hvad der virker for børn og unge og altid med den professionelle empati, som er afgørende for ethvert møde og enhver relation. Det er afgørende, at den faglige strategi altid er afstemt med sit lokaldemokratiske grundlag. Derfor revideres og justeres strategidokumentet, når nye politiske mål og rammer gør det nødvendigt. Vi tror på, at denne faglige strategi indeholder elementer, som er langtidsholdbare, men senest i år 2022, vil denne strategi skulle gennemgå en større gennemarbejdning for at sikre, at strategiens dele er aktuelle og fortsat giver retning og fokus for det faglige arbejde i Center for Skole og Uddannelse. Vi ser sammen frem til arbejdet med at give strategien liv og relevans i sikker erkendelse af, at kun sammen med og gennem vores medarbejderes faglighed og engagement kommer dette til at ske. Hvidovre, juni 2018 Chef og ledere i Center for Skole og Uddannelse

3 4 5 Formål Formålet med denne faglige strategi er at sætte retning, give et fælles sprog og skabe en øget sammenhængskraft i Center for Skole og Uddannelse. Vores strategi indgår i og understøtter de nationalpolitiske og lokalpolitiske rammer og visioner for Hvidovre Kommune. Det er således afgørende, at vi på alle niveauer og på tværs af institutioner i Center for Skole og Uddannelse sikrer os, at udviklingen og driften foregår med en rød tråd og i et kvalificeret samspil med de overordnede mål og rammer. c Med omtanke for det enkelte menneske og den generelle velfærd skal Hvidovre Kommune være børnenes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Hvidovre Kommunalbestyrelses vision b Med udgangspunkt i den overordnede vision ønsker vi med strategien at sætte en fælles kurs og retning for Center for Skole og Uddannelse. Med en fælles vision, de syv strategiske fokusområder samt en fælles forståelse af vores kerneopgave og kerneydelser ønsker vi at skabe en retning for såvel udviklingsarbejdet som for vores daglige prioriteringer og driftsmæssige beslutninger i centeret. Den faglige strategi definerer kursen; den giver et fælles sprog og guider os frem mod centerets vision om, at vi i fællesskab åbner verden for alle børn og unge, så de lærer mere og trives bedre år for år. Baggrund I foråret 2018 påbegyndte vi en vigtig strategisk proces i Center for Skole og Uddannelse. I en tid med mange udviklingsaktiviteter, projekter og lokale forandringstiltag drøftede og udarbejdede vi en fælles faglig strategi. Strategien udgør en stærk rød tråd, der er guidende for vores fremtidige fælles færd og udvikling i centeret. Forberedelserne og de strategiske drøftelser har været involverende og omfattende for at sikre de bedst mulige betingelser for strategiens liv og implementering. Med en bred involverings- og forberedelsesproces står vi i dag stærkere og mere samlet omkring den strategiske kurs et godt afsæt for den videre udvikling i Center for Skole og Uddannelse. Visionen for Center for Skole og Uddannelse Visionen giver os et overordnet billede på, hvor vi gerne vil hen. Den er vores ledestjerne og udgør et ønskværdigt mål for vores børn og unge. Vores vision lyder således: c I fællesskab åbner vi verden for ALLE børn og unge, så de lærer mere og trives bedre år for år Visionen for Center for Skole og Uddannelse b Sådan læses strategien Strategien rummer vores vision, strategiske fokusområder, kerneopgave samt kerneydelser. Visionen fortæller om, hvor vi gerne vil hen i fremtiden De strategiske fokusområder fortæller om de veje, vi skal gå for at komme tættere på vores vision Kerneopgaven fortæller om det, vi gør, og den opgave vi er sat i verden for at løse Kerneydelserne fortæller om, hvordan vi i de enkelte enheder bidrager til den overordnede kerneopgave.

4 6 7 Kerneopgave I Center for Skole og Uddannelse understøtter vi børn og unge til at være hele mennesker gennem udvikling af faglig, social og personlig trivsel Sådan lyder vores kerneopgave. Måden vi løfter kerneopgaven på, bygger på vigtige begreber, som vi har en fælles forståelse af. styrker vi børn og unges lyst til læring, viden og idéudvikling inspirerer vi børn og unges dannelse, demokratiske deltagelse og globale engagement Vigtige begreber Måden, vi løfter kerneopgaven på og realiserer vores vision for Center for Skole og Uddannelse, bygger på nogle vigtige begreber, som vi har en fælles forståelse af: Hvad mener vi med Læring? Læring forstår vi som en proces, hvor det enkelte barn eller den unge er aktivt involveret. En proces, hvor kundskaber, færdigheder og viden udvikles og nye ideer dannes. Der er foregået en vellykket læringsproces, når barnet eller den unge besidder kundskaber, kompetencer og færdigheder, som de ikke havde, før læringen begyndte. Vi er optaget af processen og de læringsmiljøer, hvor børn og unge lærer både i og skolen og institutionerne. Læreprocesser sker i et afgørende og aktivt samspil med de rette omgivelser. Hvad mener vi med Trivsel? Trivsel forstår vi som en tilstand, hvor barnet eller den unge befinder sig vel og oplever en glæde ved livet. Trivsel forstår vi endvidere som et vellykket samspil mellem sociale, personlige og faglige faktorer. Trivsel er således et udtryk for, hvordan den enkelte oplever sit sociale samspil med omgivelserne, sin personlige almentilstand og matchet mellem de udfordringer den enkelte møder og dennes faglige og kognitive evner. Vi ser på trivsel som afgørende i vores arbejde med børn og unge, og vi arbejder med at fremme trivslen med fokus på optimering af samspillet mellem disse tre grundlæggende og vigtige faktorer. Hvad mener vi med Dannelse? Ved dannelse forstår vi en proces, hvor barnet eller den unge udvikles til at være et helt menneske. Det handler om at understøtte den enkeltes nysgerrighed på sig selv, sine omgivelser samt kompetencen og engagementet til at indgå i demokratiske, sociale og globale fællesskaber. Dannelse involverer, at barnet eller den unge udvikler sit perspektiv, tænkning, adfærd og personlighed. Det handler om evnen til at hæve sig op over den aktuelle situation, og se og forstå det hele i et større perspektiv historisk, menneskeligt og kulturelt.

5 8 9 Strategiske fokusområder organiserer vi vores faglige strategi omkring syv fokusområder. De syv strategiske fokusområder skaber tilsammen vejene frem mod vores fælles vision og mål og samler og guider alle udviklingsprojekter, aktiviteter og prioriteter. De strategiske fokusområder sikrer dermed, at vi har en fælles tilgang til kerneopgaven, og at alle bidrager til en realisering af visionen. De syv strategiske fokusområder er: 1. Professionelle læringsfællesskaber 2. Inkluderende fællesskaber for alle børn og unge 3. Stærkt og aktivt forældresamarbejde 4. De bedste veje til ungdomsuddannelse og job 5. Fysiske rammer, der fremmer læring og trivsel Professionelle læringsfællesskaber De syv strategiske FOKUSOMRÅDER er: De bedste veje til ungdomsuddannelse og job Viden og data som grundlag for ledelse og faglig praksis 6. Viden og data som grundlag for ledelse og faglig praksis 7. Tværgående samarbejde Inkluderende fællesskaber for alle børn og unge Stærkt og aktivt forældresamarbejde Fysiske rammer, der fremmer læring og trivsel Tværgående samarbejde

6 10 11 Professionelle læringsfællesskaber Inkluderende fællesskaber for alle børn og unge Stærkt og aktivt forældresamarbejde De bedste veje til ungdomsuddannelse og job lægger vi afgørende vægt på at skabe og understøtte professionelle læringsfællesskaber for vores ansatte og samarbejdspartnere. Professionelle læringsfællesskaber forstår vi som kollaborative rum, hvor vi samarbejder om børn og unges læring, trivsel og udvikling som hele mennesker. Det handler om, at vi sammen og hver især har opgaven, og udviklingen af opgaveløsningen, i fokus. Når vi mødes i et professionelt læringsfællesskab (f.eks. et team), er opgaveløsningen fokus for vores samtale, samarbejdet omkring opgaveløsningen og udviklingen heraf. Vi har alle et ansvar for opgaven. Vi har et ansvar for, at der sker videndeling og videnudvikling på tværs af niveauer og samarbejdsgrupper. Vi har et ansvar for, at personalet organiseres i teams, som kommer helt ind i opgaveløsningen og bygger denne på et fagligt fundament og refleksion over daglig praksis. Endelig har vi et ansvar for, at de professionelle læringsfællesskaber bliver et sted, hvor også den enkeltes kompetencer udfordres og udvikles med børnenes og de unges læring, trivsel og dannelse for øje. udgør de respektfulde og inkluderende fællesskaber og relationer rammen for vores arbejde med børn og unge. Vores fællesskaber inkluderer og understøtter forskellighed. Forskellighed betragter vi som en styrke. Vores succes bygger på forskellighed i baggrund, viden, evner, kreativitet, dedikation og engagement blandt børn og unge, forældre og medarbejdere. Vi tror på, at forståelsen for forskellighed beriger og styrker den læringsmæssige succes og giver tryghed for den enkelte. Vi har hermed et ansvar for at inkludere alle børn og unge ud fra en respektfuld, systemisk og ressourceorienteret tilgang. Vi har ansvar for at skabe et godt og trygt sted for børn og unge. Og vi har et ansvar for aktivt at inddrage børn og unge i alsidige, faglige og sociale fællesskaber for at udvide deres deltagelsesmuligheder i fællesskaberne og for at sikre, at fællesskaberne fungerer som en understøttende ramme for alle børn og unges læring og trivsel. har vi et afgørende fokus på at skabe et stærkt og aktivt samarbejde med forældre fra børnene er helt små, til de bliver selvstændige unge mennesker. Når vi bygger en bro mellem børnenes verdener i form af et tæt og velfungerende forældresamarbejde, stimulerer vi børnenes læring og trivsel både i og udenfor institutionen og skolen. Vi har alle i centeret fokus på og ansvar for at sikre et godt forældresamarbejde med klare gensidige forventninger. Vi har alle et ansvar for at understøtte forældres aktive deltagelse igennem et vellykket samarbejde herunder vellykket kommunikation via vores digitale samarbejdsplatform. Vi har et ansvar for at give forældre indflydelse og mulighed for at støtte deres børn og unge i undervisningen og i fritidslivet. Endelig har vi et ansvar for at inddrage forældre og elever i skolens og institutionens fortsatte udvikling. har vi et strategisk fokus på, hvordan vi etablerer de bedste betingelser for børn og unges overgang til ungdomsuddannelser og jobs. Vi ønsker grundlæggende at skabe og understøtte læring, faglig progression og arbejdsglæde blandt alle børn og unge. Det er derfor afgørende, at vi giver alle børn og unge gode oplevelser med at lære, og at vi sikrer, at vi understøtter og arbejder aktivt med faglig progression på flere områder. Det gælder for såvel den praksisnære og anvendelsesorienterede som den mere teoretiske og gymnasiale læring og dimension i undervisningen. Vi har et ansvar for at blive bedre til at samtænke uddannelse og beskæftigelse for unge og vi har et ansvar for at etablere initiativer, som har til formål at fungere som brobygning, vejledning og støtte til uafklarede unge.

7 12 13 Fysiske rammer, der fremmer læring og trivsel har vi fokus på, hvordan vi skaber de bedst mulige fysiske rammer, som fremmer læring og trivsel for vores børn, unge og medarbejdere i skole og fritidstilbud. Med udgangspunkt i et stigende børnetal i Hvidovre Kommune, sammenholdt med nye forståelser af læringsbegrebet fokus på kollaborative fællesskaber, inklusion og en mere varieret hverdag fordrer det, at vi nytænker vores fysiske rammer. Dette inkluderer både ude- og inderum, ligesom det inkluderer rum for fællesskaber og rum til at være sig selv. Det dækker også over en æstetisk og fleksibel fysisk ramme, som understøtter et mere formelt læringsrum såvel som et fritidsrum med skiftende aktiviteter for forskellige brugergrupper. Udover at vi ønsker at skabe de bedste rammer for børnenes og de unges læringsforløb herunder de fysiske aktiviteter har vi også fokus på forholdene for centerets fagprofessionelle. De fagprofessionelle og de professionelle læringsfællesskaber stiller krav til bygningernes indretning og kapacitet, således at disse kan inspirere, understøtte og udvikle de fagprofessionelles arbejde. Viden og data som grundlag for ledelse og faglig praksis lægger vi vægt på, at vores ledelse og faglige praksis med børn og unge er baseret på viden og data. At arbejde videns- og databaseret handler om, at vi forholder os undersøgende til egen og fælles praksis baseret på empirisk datamateriale. Den anvendte data og viden kan både være af kvalitativ og kvantitativ karakter. Det kan f.eks. være observationer i klasseværelset (drøftet og kvalificeret i fællesskab), referater fra teammøder og forskningsbaseret viden. Dette gælder for lærerne, når vi f.eks. sidder med handleplaner eller for ledelsen, når vi sidder med trivselsmålinger. Det handler om, at vi alle er undersøgende og agerer på relevante data, så vi inspirerer, styrker og understøtter vores børn og unge bedst muligt. Vi vægter ikke blot nysgerrigheden, men også det fælles fokus på og ansvar for løbende at orientere os i og anvende ny viden i vores arbejde til glæde og gavn for vores børn og unge. Tværgående samarbejde er de professionelle samarbejder på tværs et ufravigeligt og grundlæggende princip, som præger vores måde at tilgå kerneopgaven indenfor alle områder og niveauer. Med det tværgående samarbejde refererer vi både til samarbejdet i og udenfor centeret. Det gælder både samarbejdet på tværs af centre (kultur og fritid, børn og familie osv.), samarbejde og brobygning på tværs af institutioner (fritidstilbud, skoler osv.) og samarbejdet med foreningslivet, kulturinstitutioner og lokale virksomheder. Endelig gælder det overgange og afdelinger i den enkelte institution. De professionelle samarbejder på tværs kræver et konstant fokus og forudsætter, at ledelsen skaber rum og muligheder for kommunikation og koordinering af personalets daglige arbejde. Samtidig kræver samarbejdet, at vi hver især er nysgerrige på hinandens praksis, så vi kan udvikle os i fællesskab med en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen med børnenes og de unges læring, trivsel og dannelse for øje. c I Center for Skole og Uddannelse er de professionelle samarbejder på tværs et ufravigeligt og grundlæggende princip, som præger vores måde at tilgå kerneopgaven indenfor alle områder og niveauer. Tværgående samarbejde b

8 14 Kerneydelser Mens kerneopgaven definerer Center for Skole og Uddannelses eksistensgrundlag, indkredser de strategiske fokusområder de måder, hvorpå vi sammen tilgår kerneopgaven. De enkelte skoler og institutioner i Center for Skole og Uddannelse bidrager til den overordnede kerneopgave med hver deres særlige kerneydelse. Følgende skitserer de enkelte kerneydelser for centerets enheder: SKOLE & SFO: Vi fremmer børn og unges relationelle og personlige dannelse, læring og trivsel igennem undervisning og aktiviteter i forpligtende læringsfællesskaber SPECIALUNDERVISNINGS TILBUD: Vi hjælper børn og unge til at mestre eget liv, fremmer deres selvforståelse og understøtter den faglige, relationelle og personlige trivsel igennem specialpædagogisk faglighed og brobygning til det almenpædagogiske område KLUBTILBUD: Vi fremmer børn og unges sociale kompetencer, dannelse og færdigheder igennem pædagogiske tiltag, rammer og relationer, således at de bliver i stand til at mestre livet og indgå i meningsfyldte fællesskaber UNGDOMSSKOLEN: Vi tilbyder de unge et alsidigt tilbud i såvel fritiden som under rammerne for åben skole. Her er målet almen dannelse, dygtiggørelse samt aktiv deltagelse i demokratiet og samfundslivet herunder uddannelse og job MUSIK- & BILLEDSKOLEN: Vi sikrer børn og unges dannelse, læring og trivsel igennem fokus på fordybelse og beskæftigelse med håndværk, musikalitet, kreativitet og kunst i et livslangt perspektiv PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING: Vi bidrager med viden og indsatser i udviklingen af inkluderende fællesskaber for alle børn og unge i almen- og specialområdet UDVIKLING & ADMINISTRATION: Vi udvikler, rådgiver, vejleder, servicerer, understøtter og skaber sammenhæng mellem det politiske niveau, centerets institutioner og de enkelte borgere. For alle enheder gælder det, at kerneydelsen løftes igennem de daglige driftsmæssige aktiviteter og understøttes og suppleres af konkrete udviklingsinitiativer og projekter i enhederne. For vores udviklingsaktiviteter og projekter gælder, at vi arbejder med inddragende processer og forløb.

9

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST ODDER KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK FÆLLES ANSVAR SAMMEN OG PÅ TVÆRS INDLEDNING I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Alle børn og unge skal gives de bedst mulige betingelser

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK T S A K UD Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Forordet kommer senere BØRN & UNGE POLITIKKEN HAR 5 TEMAER. Hans Erik Møller Formand Børn & Familieudvalget Knud Jager Andersen

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Sammenhængende. Børne. politik

Sammenhængende. Børne. politik Sammenhængende Børne politik Læsevejledning Den Sammenhængende Børnepolitik omfatter alle børn og unge i Brønderslev Kommune. Betegnelsen barn/børn anvendes som en samlet betegnelse uanset alder. Politikken

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR

FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR Furesø Kommunes fælles læringssyn 0 18 år I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

PÆDAGOGISK STRATEGI. Ellebækskolen

PÆDAGOGISK STRATEGI. Ellebækskolen PÆDAGOGISK STRATEGI Ellebækskolen Med den Pædagogiske Strategi beskriver Ellebækskolen den overordnede pædagogiske målsætning frem mod 2022. Den pædagogiske målsætning tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune 9 Fokus OMRÅDER Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord...3 Indledning...3 Kompetente børn og unge...4 Forpligtende fællesskaber...5 Stærke netværk og et rigt

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Bilag 8. Idékatalog for anvendelsessporet - skoler

Bilag 8. Idékatalog for anvendelsessporet - skoler Bilag 8 Idékatalog for anvendelsessporet - skoler Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos børn

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I

STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I 1 I SKOLE OG SFO En pædagogisk kurs at styre efter i hverdagen Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes det er en egenskab ved fællesskabet (Bent Madsen, 2011) 2 INDHOLD

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med skoleområdet. 30.maj 2017

Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med skoleområdet. 30.maj 2017 Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med skoleområdet 30.maj 2017 Hvilke veje SKAL vi gå? Hvad styrer vi efter? Hvilke veje SKAL vi gå? Hvad styrer vi efter? Skolepolitikkens fokusområder og de nationale

Læs mere

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast)

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) Revideret 2016 0 Indhold Inklusion i Dragør Kommune 2 Faglighed 4 Organisation 5 Forældresamarbejde 6 Tidlig indsats 7 Opfølgning og

Læs mere

Vores mission og vision i. altid i bevægelse-

Vores mission og vision i. altid i bevægelse- Vores mission og vision i altid i bevægelse- 1 MISSION OG VISION Missionen er Landsbyordningens overordnede opgave. Visionen er udtryk for den retning, som Landsbyordningen ønsker at udvikle sig hen imod.

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen

Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen Indledning I Gladsaxe skolevæsen ser vi ledelse som udøvelse af indflydelse på organisationens medlemmer og andre interessenter med henblik på, at opfylde

Læs mere

Udkast til skolepolitik i Billund Kommune. Februar 2017

Udkast til skolepolitik i Billund Kommune. Februar 2017 Udkast til skolepolitik i Billund Kommune 1 Februar 2017 Indledning Børne- og Kulturudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af en udviklingsplan for fagområdet Læring i Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019

Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019 Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019 Forord I Hjørring Kommune har vi i fællesskab udviklet en ny ambitiøs politik, der sætter en fælles retning for udviklingen af dagtilbudsområdet i de kommende

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Fælles fagligt grundlag. Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune

Fælles fagligt grundlag. Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune Fælles fagligt grundlag Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune Et fælles fagligt grundlag en trædesten Det fælles faglige grundlag er en beskrivelse af de rammer,

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Forordet kommer senere BØRN & UNGE POLITIKKEN HAR 5 TEMAER. Hans Erik Møller Formand Børn & Familieudvalget Knud Jager Andersen Formand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale kompetencer...

Læs mere

Børne- og skolepolitikkens indsatshus

Børne- og skolepolitikkens indsatshus Børne- og skolepolitikkens indsatshus De 4 indsatsområder Indsatsområderne tager afsæt i større udfordringer, der bedst løses i samarbejde mellem flere parter, eller som har særlig faglig eller politisk

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Udviklingskontrakt for Låsby skole 2018.

Udviklingskontrakt for Låsby skole 2018. Udviklingskontrakt for Låsby skole 2018. Det er målet, at der fortsat arbejdes med at realisere vision og mission for Låsby skole, herunder at Låsby skole er byens skole. Inden for de tre udviklingsspor

Læs mere

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up Vision for fremtidens skole i Ballerup Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati ørn ologi kreativitet ller ansvar up olkeskole globalisering kompetencer fr emtid Indledning leg

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere