Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i Beskæftigelsesplan 2015 samt mål fra Kommunestrategi Flere af målene sammenlignes med klyngekommunerne, som varierer i forhold til forsørgelsesydelserne. J. nr A26 1

2 Indhold Indhold Målopfyldelse Unge på offentlig forsørgelse Social balance Langtidsledighed Kontanthjælp Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Førtidspension Virksomhedsrettet aktivering, jobrotation og fleksjob Samarbejdsgrad...17 J. nr A26 2

3 1. Målopfyldelse Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Gældende mål fra Kommunestrategi og Beskæftigelsesplan 2015 Målsætning Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Unge på offentlig forsørgelse Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal være faldende i forhold til Målet for 2015 er Resultat: 9,8 % 10 pct. x L J J Mål: Falde til 10,0 % Andelen af personer, der er 18 år og søger uddannelseshjælp det år, de fylder 18 år, skal være faldende i perioden. Målet for 2015 er 8,5 pct. J J J J Mål: Falde til 8,5 % Resultat: 6,3 % Gennemførelsesprocenten for unge, som går på ungdomsuddannelse, skal stige i forhold til niveauet i Målet for 2015 er 53,5 pct. x x x x Mål: Stige til 53,5 % Resultat: 58,3 % 3. Social balance Forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebro Mål: Falde til 9,5 % Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige Resultat: 9,0 % bruttoledighed i hele Gladsaxe Kommune skal falde. Målet for 2015 er, at forskellen skal falde til 9,5 procentpoint. J J J J Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse skal ligge på niveau med klyngen i december x L L J Mål: Min. 3,0 %-point Resultat: 3,2 %-point 4. Langtidsledighed Antallet af langtidsledige i Gladsaxe dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger må ikke overstige 6 personer i 2015, opgjort som månedligt gennemsnit over hele året. personer x J J J Mål: Maks. 6 personer Resultat: 520 Antallet af langtidsledige i Gladsaxe dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal samlet set ligge under gennemsnittet i klyngekommunerne i december x L L J Mål: Under klyngeniveau 5. Kontanthjælp Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal ligge mindst 10 pct. under i klyngen i J J J J 6. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Andelen af sygedagpengeforløb og jobafklaringsforløb skal i december 2015 ligge 10 pct. under niveauet i NB. Kryds indikerer, at der ikke er data for Resultat: Under klyngeniveau Mål: Mindst 10 % under klyngen Resultat: 38 % klyngekommunerne. J J J J Mål: Mindst 10 % under klyngen Resultat: 14 % 7. Førtidspension Tilgangen af personer på førtidspension skal begrænses til 52 personer i december L L L L 8. Virksomhedsrettet aktivering, jobrotation og fleksjob Antallet af fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivitet skal udgøre minimum 349 i december x x L L Antallet af fuldtidspersoner i jobrotation skal i december 2015 være minimum. x x L L Andelen af fleksjobberettigede i fleksjob i Gladsaxe skal i december 2015 være på niveau med klyngens andel. J J J L 9. Samarbejdsgrad mellem jobcentret og virksomheder Samarbejdsgraden mellem jobcentret og virksomheder i Gladsaxe Kommune skal stige til 35 pct. i december x x x x Mål: Maks. 52 personer Resultat: 81 Mål: 349 ft.personer Resultat: 321 Mål: ft.personer Resultat: 18 Mål: På klyngeniveau Resultat: Under klyngeniveau Mål: 35 % Resultat: X J. nr A26 3

4 2. Unge på offentlig forsørgelse Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal være faldende i forhold til Ifølge jobindsats.dk var der 1079 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 2013 folketallet for aldersgruppen var 9879 ved udgangen af Det svarer til 10,9 pct. Målet for 2015 er 10 pct. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune og Beskæftigelsesplan Tabel 2.1 Unge på offentlig forsørgelse Kilde: og Tabel 2.1 viser andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse i Alle ydelser indgår i opgørelsen. Der var fra januar 2015 til december 2015 en reduktion i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 71 fuldtidspersoner. I den tilsvarende periode var der samtidig en stigning en antallet af årige i befolkningen på 272 personer, hvilket yderligere påvirker ledighedsandelen positivt. Samlet set er andelen af årige på offentlig forsørgelse faldet med 0,9 procentpoint fra 10,2 % i januar 2015 til 9,3 % i december Den gennemsnitlige andel unge på offentlig forsørgelse udgjorde i ,8 %, hvilket er bedre end målet på 10,0 %. Målet for 2015 er opfyldt. Andel af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Gnms Antal unge på offentlig forsørgelse (18-29 år) Folketal (18-29 år) Procentandel unge på offentlig forsørgelse 10,2% 10,3% 10,1% 10,2% 10,1% 10,0% 9,6% 9,7% 9,3% 9,3% 9,5% 9,3% 9,8% J. nr A26 4

5 Andelen af personer, der er 18 år og søger kontant- eller uddannelseshjælp det år, de fylder 18 år, skal være faldende i perioden. Udgangspunktet for målingen fastsættes til niveauet i 2013, hvor 9,0 pct. af dem, der fyldte 18 år søgte om kontanthjælp. Målet for 2015 er 8,5 pct. Målet blev revideret af BIU d , punkt 40. Tabel årige ansøgere af kontant- eller uddannelseshjælp Andel 18-årige ansøgere af uddannelses- eller kontanthjælp Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Total ÅTD. Antal 18-årige ansøgere Folketal (18 år) Procentandel 18-årige ansøgere 0,0% 0,2% 0,9% 0,2% 0,4% 0,7% 0,8% 0,2% 0,5% 0,6% 0,5% 1,2% 6,3% Kilde: og Tabel 2.2 viser antallet af 18-årige, der fyldte 18 år i 2015, og som søgte om kontant- eller uddannelseshjælp i de enkelte måneder. Der er store udsving i, hvor mange 18-årige, der fyldte 18 år i 2015, der søgte om uddannelses- eller kontanthjælp i de opgjorte måneder. I januar var der således 0, der søgte om kontant- eller uddannelseshjælp, mens det var 7 i marts 2015 og 11 i december Sammenlignes kvartalerne med hinanden, så var der 9 personer i målgruppen, der søgte om kontant- eller uddannelseshjælp i 1. kvartal 2015, 11 personer i 2. kvartal 2015, 13 personer i 3. kvartal 2015 og 20 personer i 4. kvartal Fra 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015 er antallet af 18-årige i befolkningen steget med 63 personer. Der kan på forhånd forventes en stigning i antallet af 18-årige, der fyldte 18 år i 2015, som søgte om kontant- eller uddannelseshjælp i løbet af året. Dette skyldes 2 faktorer. 1) Opgørelsen er foretaget på baggrund af de unge, der fyldte 18 år i I januar 2015 var det således alene dem, der fyldte 18 år i denne måned, der indgik i opgørelsen, mens det i februar både var dem, der fyldte 18 år i januar og februar, og så fremdeles. Jo længere hen på året, man kommer, jo større bliver gruppen, der indgår i opgørelsen. 2) Erhvervsskolereformen trådte i kraft fra sommeren 2015, hvilket givetvis har medført en stigning i antallet af unge, der ansøgte om kontant- og uddannelseshjælp. I relation til disse forventninger viser en sammenligning mellem kvartalerne, at der har været en stigning i antallet af 18-årige, der er fyldt 18 år i 2015, der har søgt om kontant- eller uddannelseshjælp. I 2015 ansøgte 6,3 % af de 18-årige, der fyldte 18 år i 2015, om kontant- eller uddannelseshjælp, mod et mål for hele året på 8,5 %. Målet for 2015 er opfyldt. J. nr A26 5

6 Gennemførelsesprocenten for unge, som går på ungdomsuddannelse, skal stige i forhold til niveauet i Antallet af unge med en gennemført ungdomsuddannelse er 52,7 pct. i Målet for 2015 er 53,5 pct. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune og Beskæftigelsesplan Tabel 2.3 Andel årige med en gennemført ungdomsuddannelse Andel årige med en gennemført ungdomsuddannelse 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 Mål 2015 = 53,5 % 53,5% 53,5% 53,5% 53,5% Antal årige med en gennemført ungdomsuddannelse Antal årige i populationen Procentandel årige med en gennemført ungdomsuddannelse 58,1% 58,3% Kilde: Træk foretaget af UU-Nord Tabel 2.3 viser andelen af årige med en gennemført ungdomsuddannelse. I 1. kvartal 2015 havde 58,1 % af de årige gennemført en ungdomsuddannelse. Dette var i 4. kvartal 2015 steget til 58,3 % af de unge. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at det anvendte udtræk ikke er retvisende, da UU-Nord ikke har data for hele gruppen af årige. Det gælder eksempelvis tilflyttere fra andre kommuner. I forbindelse med den årlige opfølgningsredegørelse på kommunestrategien vil forvaltningen fremlægge et forslag til en revideret opfølgningsmetode og et revideret mål. J. nr A26 6

7 3. Social balance Forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebro Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige bruttoledighed i hele Gladsaxe Kommune skal falde. I januar 2014 var forskellen på 10,2 procentpoint. Målet for 2015 er, at forskellen skal falde til 9,5 procentpoint. Mål fra Kommunestrategi Tabel 3.1 Samlet ledighed i de udsatte områder ift. hele kommunen Værebro Park og Høje Gladsaxe Gladsaxe Kommune Forskel (indikator) Kilde: Kommunens sagsbehandlingssystem KMD Opera og Decentralt Person Register (DPR) Tabel 3.1 viser ledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe i forhold til hele kommunen primo måneden. Fra januar 2015 til december 2015 er ledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe faldet med 2,2 procentpoint fra 16,7 % til 14,5 %. I samme periode er ledigheden i hele Gladsaxe Kommune faldet med 1,2 procentpoint fra 7,5 % til 6,3 %. Forskellen mellem ledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe og ledigheden i hele Gladsaxe Kommune udgjorde primo december ,2 procentpoint, hvilket er den laveste forskel i I gennemsnit har forskellen mellem ledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe og ledigheden i hele Gladsaxe Kommune været 9,0 procentpoint i 2015, mod et mål på 9,5 procentpoint. Målet for 2015 er opfyldt. Samlet ledighedsprocent i Høje Gladsaxe og Værebro Park ift. hele kommunen Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 ÅTD ,7% 17,0% 16,7% 16,6% 16,3% 16,2% 17,1% 15,9% 15,6% 14,9% 14,9% 14,5% 16,0% 7,5% 7,5% 7,4% 7,3% 7,4% 7,0% 7,1% 7,0% 6,9% 6,6% 6,5% 6,3% 7,0% 9,2% 9,5% 9,3% 9,3% 8,9% 9,2% 10,0% 8,9% 8,7% 8,3% 8,4% 8,2% 9,0% J. nr A26 7

8 Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse skal ligge 3,0 procentpoint under klyngens niveau i december Målet blev revideret af BIU d , punkt 40. Tabel 3.2 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Andel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (16-66 år) på offentlig forsørgelse, Gladsaxe ift. klyngen Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Gladsaxe 24,2% 24,1% 24,0% 23,5% 23,5% 23,5% 22,7% 22,9% 23,0% 22,4% 22,5% 22,4% Klyngen 27,2% 27,2% 27,1% 26,7% 26,9% 27,0% 26,1% 25,9% 26,3% 25,9% 25,9% 25,6% Difference -3,0% -3,2% -3,1% -3,2% -3,5% -3,5% -3,4% -3,0% -3,3% -3,4% -3,4% -3,2% Kilde: og Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Medregnede ydelser: a-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Tabel 3.2 viser andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Det skal bemærkes, at der i forhold til målopfølgningen for 2. og 3. kvartal 2015 er sket markante ændringer i data for perioden januar-maj Dette skal formentlig tilskrives de udfordringer omkring opgørelsen af a-dagpenge, der var gældende ved disse opfølgninger og som medførte store dataforsinkelser. Senest opgjorte måned var i begge målopfølgninger maj 2015, der på baggrund af daværende opgørelse medførte en sur smiley, jf. oversigten på side 3. Baseret på ovenstående opgørelse ville disse smileyer i begge tilfældet have været glade, da målsætningen var opfyldt i perioden. Gladsaxes andel af ikke-vestligere indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er faldet med 1,8 procentpoint fra 24,2 % i januar 2015 til 22,4 % i december I den tilsvarende periode er klyngens andel faldet med 1,6 procentpoint fra 27,2 % til 25,6 %. Gladsaxe har således klaret sig relativt bedre end klyngekommunerne. Forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunernes andel af ikke-vestligere indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse udgjorde 3,2 procentpoint i december 2015, mod et mål på 3,0 procentpoint. Målet for 2015 er opfyldt. J. nr A26 8

9 4. Langtidsledighed Antallet af langtidsledige i Gladsaxe dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger må ikke overstige 6 personer i 2015, opgjort som månedligt gennemsnit over hele året. Tabel 4.1 Antal langtidsledige Antal langtidsledige Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 ÅTD. Mål Antal langtidsledige Faktisk niveau Antal langtidsledige Difference ift. mål Samlet Kilde: og Tabel 4.1 viser antallet af langtidsledige i Gladsaxe Kommune. I opgørelsen over langtidsledige borgere indgår a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af langtidsledige er faldet med 138 personer fra januar 2015, hvor der var 586 langtidsledige, til december 2015, hvor der var 448 langtidsledige. Dette svarer til et fald på 24 % i perioden. Det gennemsnitlige antal langtidsledige i 2015 var 520 mod et gennemsnitligt mål for hele året om maksimalt 6. Målet for 2015 er opfyldt. J. nr A26 9

10 Antallet af langtidsledige i Gladsaxe dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal samlet set ligge under gennemsnittet i klyngekommunerne i december Tabel 4.2 Andel langtidsledige, Gladsaxe ift. klyngen Andel langtidsledige borgere, Gladsaxe ift. klyngen, antal langtidsledige pr borgere Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Gladsaxe 13,3 12,7 13,1 12,7 12,3 12,2 11,3 11,7 11,1 10,4 10,3 10,1 Klyngen 12,6 12,2 12,0 11,5 11,8 11,8 10,7 11,2 10,8 10,3 10,4 10,4 Difference 0,7 0,5 1,1 1,2 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1-0,2-0,3 Kilde: og Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Tabel 4.2 viser Gladsaxes andel af langtidsledige ift. klyngen. I opgørelsen over langtidsledighed indgår a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Gladsaxe Kommunes andel af langtidsledige er faldet fra 13,3 pr borgere i januar 2015 til 10,1 pr borgere i august Dette svarer til et fald i andelen på 3,2 langtidsledige pr borgere i befolkningen. I klyngekommunerne har der i den tilsvarende periode været et fald på 2,2 langtidsledige pr borgere i befolkningen. Gladsaxe har således haft en relativt mere gunstig udvikling sammenlignet med klyngekommunerne. I december 2015 lå Gladsaxes andel langtidsledige 0,3 procentpoint under klyngekommunernes andel, hvilket er i overensstemmelse med målet om at ligge under gennemsnittet i klyngekommunerne i december Målet for 2015 er opfyldt. J. nr A26 10

11 5. Kontanthjælp Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal ligge mindst 10 pct. under i klyngen i I februar 2014 ligger antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 11 pct. under niveauet i klyngen. Tabel 5.1 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere pr borgere (16-66 år), Gladsaxe ift. klyngen Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 ÅTD Gladsaxe 14,7 14,4 14,2 13,8 13,7 13,5 13,3 13,1 13,1 12,8 13,2 12,9 13,6 Klyngen 21,9 22,0 22,2 21,7 21,9 22,0 21,9 21,9 21,9 21,7 21,6 21,3 21,8 Difference -7,3-7,5-8,0-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-8,8-8,9-8,5-8,3-8,3 Difference i procent -33% -34% -36% -36% -37% -38% -39% -40% -40% -41% -39% -39% -38% Kilde: og Klyngen for kontanthjælp: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa & Aarhus. Tabel 5.1 viser Gladsaxes andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til klyngen. Gladsaxe Kommune har fra januar 2015 til december 2015 formået at reducere andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 1,8 person pr borgere i kommunen. I samme periode har klyngen haft et fald på 0,6 kontanthjælpsmodtagere pr Gladsaxe har således klaret sig relativt bedre end klyngekommunerne. Differencen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne er steget med 1,0 person pr borgere i Dette har medført, at Gladsaxe Kommune i december 2015 havde 39 % færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ift. klyngen. Faldet i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal ses i relation til stigningen i antallet af ressourceforløb. Den store forskel mellem Gladsaxe og klyngen kan således delvist tilskrives, at Gladsaxe har en større andel i ressourceforløb sammenlignet med klyngen, jf. kvartalsstatistikkens kapitel 6. Gladsaxe havde i % færre kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngen, mod et mål på 10 %. Målet for 2015 er opfyldt. J. nr A26 11

12 6. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Andelen af sygedagpengeforløb og jobafklaringsforløb skal i december 2015 ligge 10 pct. under niveauet i klyngekommunerne. I marts 2014 ligger antallet af sygedagpengeforløb, som andel af befolkningen, 9 pct. under niveauet i klyngekommunerne. Tabel 6.1 Andel sygedagpenge- eller jobafklaringsforløb Antal fuldtidspersoner i sygedagpenge- eller jobafklaringsforløb pr borgere (16-66 år), Gladsaxe ift. klyngen Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Gladsaxe 16,9 17,2 16,9 16,3 16,4 16,3 15,7 15,6 16,5 17,0 17,6 17,0 Klyngen 19,0 19,1 19,0 18,7 18,6 18,5 17,2 16,9 17,8 18,7 19,6 19,7 Difference -2,1-2,0-2,1-2,4-2,2-2,3-1,4-1,3-1,3-1,7-2,0-2,7 Difference i procent -11% -10% -11% -13% -12% -12% -8% -8% -7% -9% -10% -14% Kilde: og Opdateret: Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Hillerød & Roskilde. Tabel 6.1 viser Gladsaxe Kommunes andel af sygedagpenge- og jobafklaringsforløb i forhold til klyngen. Gladsaxe Kommune har stort set samme andel sygedagpenge- og jobafklaringsforløb, når man sammenligner januar 2015 med december I den tilsvarende periode har klyngen haft en stigning andelen af sygedagpenge- og jobafklaringsforløb med 0,7 pr borgere. Gladsaxe har således klaret sig relativt bedre end klyngen. Differencen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne er steget med 3 procentpoint fra januar 2015 til december I december 2015 er Gladsaxes andel af sygedagpenge- og jobafklaringsforløb 14 % lavere end klyngeniveauet, mod et mål på 10 %. Målet for 2015 er opfyldt. J. nr A26 12

13 7. Førtidspension Tilgangen af personer på førtidspension skal begrænses til 52 personer i december I marts 2014 er tilgangen af personer på førtidspension 50. Der er risiko for en stigende tilgang i 2015 grundet afsluttede ressourceforløb. Tabel 7.1 Tilgang til førtidspension Tilgang til førtidspension, antal personer Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Mål Tilgang til førtidspension Faktisk niveau Tilgang til førtidspension Difference ift. mål Samlet Kilde: Tabel 7.1 viser tilgangen til førtidspension i de seneste 12 måneder fra den opgjorte måned (inkl. opgørelsesmåneden). Antallet af personer der er tilgået førtidspension er steget med 14 personer fra januar 2015 til december I opgørelsen for december 2015 var 81 personer tilgået førtidspension, mod et mål på 52 personer. Målet for 2015 er ikke opfyldt. J. nr A26 13

14 8. Virksomhedsrettet aktivering, jobrotation og fleksjob Antallet af fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivitet skal udgøre minimum 349 i december Tabel 8.1 Virksomhedsrettet aktivering Mål Kilde: Fra januar 2015 til december 2015 er antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering steget med 10. I perioden har der været ændringer i aktiveringssammensætningen. Antallet af fuldtidsaktiverede i løntilskud er således faldet, mens der har været en stigning i antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedspraktik og nyttejob. Fra juni 2015 til august 2015 var der et fald i antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering, der blev afløst af en stigning i 2. halvår af I december var 321 fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering mod et mål på 349. Målet for 2015 er ikke opfyldt. Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 ÅTD Fuldtidsaktiverede Faktisk niveau Løntilskud i alt Virksomhedspraktik i alt Nyttejob Virksomhedhedsrettet aktivering i alt Difference ift. mål Antal aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Samlet J. nr A26 14

15 Antallet af fuldtidspersoner i jobrotation skal i december 2015 være minimum. I april 2014 er der 21 fuldtidspersoner i jobrotation. Tabel 8.2 Jobrotation Antal fultidspersoner i jobrotation Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Mål Fuldtidspersoner Faktisk niveau Jobrotationsvikarer i privat ansættelse Jobrotationsvikarer i offentlig ansættelse Jobrotationsvikarer i alt Difference ift. mål Samlet Kilde: Tabel 8.2 viser antallet af fuldtidspersoner i jobrotation. Fra januar 2015 til december 2015 var der et fald i antallet af jobrotationsvikarer i privat ansættelse på 6 fuldtidspersoner, samt et fald på 29 fuldtidsaktiverede jobrotationsvikarer i offentlig ansættelse. Samlet set har der således været et fald på 35 fuldtidspersoner i perioden. I december 2015 var der 18 fuldtidsaktiverede i jobrotation mod et mål om. Målet for 2015 er ikke opfyldt. J. nr A26 15

16 Andelen af fleksjobberettigede i fleksjob i Gladsaxe skal i december 2015 være på niveau med klyngens andel. I marts 2014 var andelen af fleksjobberettigede, som er i fleksjob, 77 pct. i Gladsaxe, mens den var 80 pct. i klyngen. Tabel 8.3 Andel fleksjobberettigede i fleksjob Andel i fleksjob ud af alle fleksjobsberettigede, Gladsaxe ift. klyngen Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 I fleksjob Gladsaxe Berettigede I procent 78% 77% 80% 80% 80% 80% 79% 79% 79% 79% 80% 79% I fleksjob Klyngen Berettigede I procent 79% 79% 79% 79% 80% 80% 78% 79% 80% 80% 80% 80% Total Difference i pct. 0% -1% 1% 1% 0% 0% 1% -1% -1% -1% -1% -1% Kilde: Klyngen for fleksjob og ledighedsydelse: Fredensborg, Gladsaxe, Hedensted, Hvidovre, Odder, Rebild, Ringsted, Skanderborg, Tårnby/Dragør & Aarhus. Tabel 8.3 viser andelen af personer i fleksjob ud af alle fleksjobberettigede og sammenligner Gladsaxe Kommune med klyngekommunerne. Fra januar 2015 til december 2015 har Gladsaxe øget andelen af fleksjobberettigede i fleksjob fra 78 % til 79 %. I den tilsvarende periode har klyngekommunerne øget deres andel fra 79 % til 80 %. Af tabellen fremgår det, at Gladsaxe har ligget og svinget omkring klyngekommunernes niveau. I januar 2015, maj 2015 og juni 2015 lå Gladsaxe således på niveau med klyngekommunerne, og lå i marts 2015, april 2015 og juli 2015 over klyngeniveauet. Fra august 2015 til december 2015 har Gladsaxe derimod haft en andel, der er ét procentpoint dårligere end klyngens. Målet for 2015 er ikke opfyldt. J. nr A26 16

17 9. Samarbejdsgrad Samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder i Gladsaxe Kommune skal stige til 35 pct. i december I december 2013 er samarbejdsgraden,6 pct. for Gladsaxe. Tabel 9.1 Samarbejdsgrad Samarbejdsgrad mellem Jobcentret og virksomheder Mål Samarbejdsgrad 35% Faktisk niveau Samarbejdsgrad,5% 31,2% Difference ift. mål Samlet - - Kilde: Tabel 9.1 viser samarbejdsgraden mellem jobcentret og virksomheder fordelt på år. Den samlede samarbejdsgrad opgøres kun 1 gang årligt. Senest opgjorte år er 2014, hvor samarbejdsgraden lå på 31,2 %. Aktuelt er det ikke muligt at følge op på målet for J. nr A26 17

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 17.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2018 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Målopfølgning, 2. kvartal 2018 Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 2018 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.5./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 06.08./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 11.05./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.7.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 216 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Kvartalsstatistik BIU

Kvartalsstatistik BIU GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 20.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Ledelsesinformation September 2014

Ledelsesinformation September 2014 Borgere på overførselsindkomst Målgruppe aug- 13 sep- 13 2013 20 okt-13 nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- 13 13 jun- jul- aug- sep- A-dagpenge 1.866 1.845 1.797 1.768 1.946 1.924 1.882 1.779 1.728 1.631

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018 Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af på niveau med landet 2. Det gennemsnitlige antal personer

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere