Oversigt over Landsforsøgene 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Landsforsøgene 2012"

Transkript

1 Oversigt over Landsforsøgene 2012

2 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt afsnittet om Sponsorer og uvildighed. Foto på omslaget: Søren Hesselbjerg Sørensen, AgroTech.

3 sorter Sorter Konklusion SY LEOO giver det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbygsorter. Der er i årets landsforsøg høstet et rekordstort udbytte. Den mest dyrkede sort, Matros, betaler, som den eneste sort i landsforsøgene med vinterbygsorter, ikke for den gennemførte svampebekæmpelse. KWS Meridian, der er seksradet, giver det største udbytte i de supplerende forsøg med vinterbygsorter. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv pr. ha) blev i 2011 målt i den toradede sort KWS Glacier, efterfulgt af den ligeledes toradede sort California. Landsforsøg SY LEOO giver i 2012 et udbytte, der er 7 procent større end målesortsblandingens. Den seksradede sort KWS Meridian ligger nummer to med et udbytte, der er 3 procent større end måleblandingens. Den toradede sort Padura følger lige efter med et udbytte, der er 2 procent større end måleblandingens. Den toradede sort Matros, der er den mest dyrkede vinterbygsort herhjemme, giver i årets forsøg et udbytte, der er 1 procent mindre end måleblandingens. Merudbytterne for svampebekæmpelsen i Strategi Vælg en vinterbygsort, der har en god overvintringsevne har givet et stort udbytte i flere års forsøg og uden svampebekæmpelse har lav modtagelighed for meldug, skoldplet, bygbladplet og bygrust har et højt energiindhold til svinefoder er blandt de mest stråstive sorter, så behovet for vækstregulering kan minimeres. Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte Blanding Matros Apropos Sandra Anisette Tasmanien Zephyr KWS Meridian 2) Souleyka 2) SEC 116A-2C 2) KWS Tonic 2) California BR 8096a45 2) Chalup KWS Glacier Xenon SY LEOO 2), 3) 107 Padura 102 Alpine 101 NORD 06067/5 2) 100 AC 05/279/74 96 NSL D 95 SY SJ Talisman : Chess, Himalaya, Jeopardy, Cressida; 2009: Chess, Anisette, Himalaya, Tasmanien; 2010: Apropos, Anisette, Himalaya, Tasmanien; 2011: Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien; 2012: Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid. landsforsøgene 2012 varierer fra 0,9 hkg pr. ha i sorten Matros til 8,5 hkg i nummersorten NSL D. Landsforsøgene med vinterbygsorter har i 2012 omfattet 24 sorter. Det er otte færre end i Sorterne har ligesom de foregående år ligget i samme forsøgsserie. Derfor kan alle udbytter, registreringer og kvalitetsparametre sammenlignes direkte mellem sorterne. I 2012 er ni af de ti anlagte forsøg gennemført med et tilfredsstillende resultat. Det tiende forsøg er kasseret på grund af en meget uens plantebestand efter vinteren. Resultaterne af årets landsforsøg med vinterbygsorter er vist i tabel 2. Der er som tidligere år anvendt en målesortsblanding som reference. 24

4 sorter Tabel 2. sorter, landsforsøg 2012, med svampebekæmpelse. (B Fra landsforsøget med vinterbygsorter på JB 1 ved Billund. I forsøget har der været relativt kraftige angreb af skoldplet og som følge heraf pæne merudbytter for den gennemførte svampebekæmpelse i de modtagelige sorter. (Foto: Morten Haastrup, Videncentret for Landbrug). Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Udb. og merudb., Fht. for hkg pr. udbytte ha Hele landet Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Blanding 94,7 81,7 87, ,6 67,7 SY LEOO 2), 3) 6,7 5,9 6, ,4 69,2 KWS Meridian 2) 1,3 3,3 2, ,6 66,8 Padura 0,9 2,1 1, ,7 68,9 Alpine -1,2 2,7 0, ,5 67,3 SEC 116A-2C 2) 2,0 0,1 0, ,4 65,7 KWS Tonic 2) -1,6 2,6 0, ,3 66,7 Nord 06067/5 2) -2,6 1,5-0, ,8 66,7 California 1,5-2,0-0, ,6 67,5 Matros -2,0 0,4-0, ,7 67,6 BR 8096a45 2) -1,3-0,8-1, ,7 64,6 Apropos 0,8-3,2-1, ,4 66,9 Chalup -2,0-1,1-1, ,5 68,4 Souleyka 2) -3,6-0,1-1, ,0 65,1 Sandra -1,7-3,3-2, ,7 70,4 KWS Glacier -0,7-4,9-3, ,1 69,2 Anisette -4,5-2,4-3, ,7 67,8 AC 05/279/74-6,1-2,1-3, ,1 67,7 Tasmanien -4,2-4,4-4, ,6 64,4 Xenon -6,1-3,4-4, ,6 67,8 NSL D -3,4-5,6-4, ,3 69,9 SY ,7-5,5-4, ,0 67,5 SJ ,3-6,8-5, ,2 66,7 Talisman -5,4-6,6-6, ,2 67,1 Zephyr -6,8-7,0-6, ,4 67,3 LSD 5,6 2,8 3,0 Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Måleblandingen består i 2012 af de toradede sorter Apropos, Anisette, Sandra og Tasmanien, idet Finlissa er erstattet af Sandra i forhold til i I målesortsblandingen er der som gennemsnit af årets forsøg høstet et udbytte på 87,5 hkg pr. ha. Det er hele 12,7 hkg pr. ha mere end i 2011 og er ny udbytterekord i forsøgene. I tabel 2 er udbytterne opdelt på Øerne og Jylland. Tabellen er sorteret efter udbytte, og flere af de seksradede sorter ligger i den øverste del af tabellen. De seksradede sorter lå også i top i 2010, mens det i 2011 var de toradede sorter, der klarede sig bedst. Den store forskel mellem årene hænger formentlig sammen med blandt andet nedbørsmængderne. Foråret 2011 var tørt, mens foråret i 2012 har været både fugtigt og lunt, hvilket har betydet, at vinterbyggen er kommet rigtig godt fra start på de fleste lokaliteter. I den næst yderste kolonne til højre i tabel 2 er anført det målte indhold af råprotein i sorterne. Det varierer fra 10,0 procent i den toradede nummersort SY til 11,1 procent i den toradede nummersort AC 05/279/74 og er som gennemsnit 0,9 procent lavere end sidste år. Rumvægten svinger mellem 64,4 i den toradede sort Tasmanien og 70,4 i den toradede sort Sandra og er som gennemsnit 0,8 enheder lavere end i sidste års forsøg. Der er i 2012 gennemført tre forsøg med og uden svampebekæmpelse i vinterbygsorterne. Resultaterne af disse forsøg ses i tabel 3. Svampebekæmpelsen i forsøgene er afpasset efter de mest udbredte svampesygdomme i vækstsæsonen og på det enkelte forsøgssted. I alle forsøgene er svampebekæmpelsen gennemført som én behandling. Som det fremgår af tabel 3, er der opnået et merudbytte for svampebekæmpelsen i alle de afprøvede sorter. Merudbytterne for svampebekæmpelse i årets forsøg ligger på niveau med sidste års merudbytter, men med nogen forskel mellem årene for en del af sorterne. Det skyldes især, at skoldplet har været den mest dominerende sygdom i 2012, mens det i 2011 var meldug og især bygbladplet, der dominerede. I figur 1 ses en grafisk afbildning af årets tre landsforsøg med vinterbygsorter med og uden svampebekæmpelse. Figuren illustrerer økonomien i den gennemførte svampebekæmpelse. Svampebekæmpelsen i forsøgene har i gennem- 25

5 sorter Tabel 3. sorter med og uden svampebekæmpelse, landsforsøg (B2) A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe B: 0,25 liter Comet + 0,25 liter Zenit 575 EC pr. ha eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur EC 250 pr. ha, udbragt på en gang Procent dækning med Merudbytte for sv.- bekæmpelse meldug skoldplet bygbladplet Udbytte, hkg kerne pr. ha A B B-A Antal forsøg Blanding 0,01 3 0,03 77,8 83,0 5,2 SY LEOO 2), 3) 0,07 1 0,3 83,9 88,1 4,2 KWS Meridian 2) 1 2 0,01 82,0 85,1 3,1 Padura 0,7 0,2 0,03 80,1 85,0 4,9 KWS Tonic 2) 2 3 0,07 79,0 84,9 5,9 Alpine 0,09 0,6 0,02 78,7 84,3 5,6 California 0,1 2 0,06 80,1 83,9 3,8 Chalup 1 1 0,3 78,1 83,1 5,0 SEC 116A-2C 2) 0,3 2 0,2 78,4 83,1 4,7 Anisette 0, ,06 76,8 81,7 4,9 Matros 0 0,1 0,02 80,8 81,7 0,9 AC 05/279/74 0,02 0,2 0,01 78,0 81,6 3,6 Nord 06067/5 2) 2 1 0,02 77,3 81,1 3,8 Sandra 0,01 9 0,03 78,1 80,9 2,8 Apropos ,07 77,7 80,9 3,2 BR 8096a45 2) 0,01 1 0,01 74,8 80,1 5,3 Souleyka 2) 0 1 0,02 74,8 79,6 4,8 Xenon 0 6 0,03 77,4 79,3 1,9 Tasmanien 0,02 8 0,01 74,1 79,1 5,0 SY ,02 74,7 78,6 3,9 NSL D 0, ,02 68,8 77,3 8,5 KWS Glacier 0,2 16 0,1 71,2 76,2 5,0 Talisman 0,3 9 0,07 70,0 75,7 5,7 SJ ,2 14 0,02 69,3 74,5 5,2 Zephyr 0,3 16 0,09 68,4 73,6 5,2 LSD, sorter 2,9 LSD, svampebek. 0,8 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Sorter med og uden svampebekæmpelse Blanding SY LEOO 2), 3) KWS Meridian 2) Padura KWS Tonic 2) Alpine California Chalup SEC 116A-2C 2) Anisette Matros AC 05/279/74 Nord 06067/5 2) Sandra Apropos BR 8096a45 2) Souleyka 2) Xenon Tasmanien SY NSL D Figur 1. Udbytte af vinterbygsorter med og uden svampebekæmpelse. Den lyseblå bjælke viser udbyttet, hvor der ikke er gennemført svampebekæmpelse. Hele den flerfarvede bjælke viser udbyttet, når der er behandlet med svampemidler, som det fremgår af tabel 3. Den orange del af bjælken svarer til omkostningen til svampemidlerne. Den gule del svarer til omkostningen til udbringning på 70 kr. pr. ha pr. gang, når man selv står for arbejdet, og den mørkegrønne del af bjælken viser nettoudbyttet. Det har i årets forsøg været rentabelt at gennemføre behandlingen i de 23 sorter, hvor den mørkegrønne bjælke er længere end den lyseblå. KWS Glacier Talisman SJ Zephyr Hkg pr. ha Uden svampebekæmpelse Nettoudbytte i behandlede led Omk. til udbringning Omk. til svampemidler Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid. 26

6 sorter Tabel 4. sorternes udbytte i foderenheder, FEsv pr. ha, landsforsøg Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Fht. for udbytte Udbytte, hkg pr. ha FEsv pr. ha FEso pr. ha Antal forsøg Blanding 107,6 107,2 11,0 67, , KWS Glacier 107,9 107,6 10,8 70, , California 105,3 105,3 11,3 69, , Apropos 100,6 101,5 10,6 68, , KWS Meridian 2) 104,0 104,2 11,8 66, , KW ) 101,2 101,7 11,9 65, , LSD 4,0 3,2 2,9 Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien. 2) 6-radet. snit kostet, hvad der svarer til 1,4 hkg pr. ha inklusive udbringning. I årets forsøg er der opnået et positivt nettomerudbytte i hele 23 af de 24 sorter i afprøvningen. Foderværdi i vinterbygsorter 2011 Igen i 2011 blev udvalgte vinterbygsorter i landsforsøgene analyseret for foderværdien til svin. I 2011 blev der analyseret prøver af fem sorter af vinterbyg i landsforsøgene. Det er tre sorter færre end året før. Ligesom de foregående år blev der analyseret prøver fra tre lokaliteter, hvor der var opnået normale udbytter, dvs. at de ikke var præget af tørke, sygdomme eller tilsvarende. Det er med til at sikre, at analyserne med størst mulig sikkerhed viser reelle forskelle i sorternes kvalitet. Prøver fra høst 2012 er i øjeblikket ved at blive analyseret for foderværdi. Analyseresultaterne fra 2012 vil blive publiceret, så snart de foreligger. Analyseresultaterne fra høst 2011 ses i tabel 4. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv pr. ha) blev i 2011 målt i den toradede sort KWS B100, efterfulgt af den ligeledes toradede sort California. Supplerende forsøg med vinterbygsorter I 2012 er der, sideløbende med landsforsøgene med vinterbygsorter, gennemført i alt 11 supplerende forsøg med otte af de afprøvede sorter. De otte sorter er som årene før udvalgt af de lokale planteavlskonsulenter, der ser dem som værende særligt interessante, enten fordi de har en stor udbredelse, eller fordi de er nye og lovende på markedet. Udbyttet i de supplerende forsøg med vinterbygsorter ligger i 2012 omkring 7 hkg pr. ha Tabel 5. sorter 2012, supplerende forsøg, med svampebekæmpelse. (B3) Solskoldning eller kraftig anthocyandannelse på den side af vinterbygakset, som vender mod lyset, og ikke på undersiden af akset. Her i sorten Matros. Mængden af anthocyan varierer fra sort til sort. Anthocyan beskytter blandt andet planten mod UVlys. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug). Procent dækning med Pct. råprotein bygrust meldug skoldplet Kar. for lejesæd Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Antal forsøg Blanding 2) 0,4 0 0,9 1 79, ,7 KWS Meridian 3) , ,5 Matros 0,04 0,01 0,9 2 1, ,6 Souleyka 3) , ,9 Anisette 0,02 0, , ,3 California 0, , ,5 Apropos 0, , ,2 Sandra 0 0, , ,7 Zephyr , ,3 LSD 2,9 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 3) 6-radet. 27

7 sorter Tabel 6. sorter med og uden svampebekæmpelse, supplerende forsøg (B4) A: Uden bekæmpelse af bladsvampe B: 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur EC 250 pr. ha eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter Zenit 575 EC, udbragt på en gang, eller 0,2 liter Comet + 0,4 liter Folicur EC ,2 liter Zenit 575 EC, udbragt ad to gange Procent dækning med meldug skoldplet bygrust Udbytte, hkg pr. ha Merudb. for svampebekæmp. A B B-A Antal forsøg Blanding 0,02 1 0,02 72,1 73,9 1,8 Anisette 0,04 3 0,01 71,2 75,3 4,1 KWS Meridian 2) 0,08 2 0,01 72,2 75,0 2,8 California 0, ,8 73,7 1,9 Souleyka 2) 0,01 0,5 0 72,1 73,0 0,9 Apropos 0,01 2 0,04 71,8 72,9 1,1 Matros 0,02 0,2 0 72,0 72,9 0,9 Sandra 0,01 2 0,01 67,9 72,0 4,1 Zephyr 0, ,6 67,6 5,0 LSD, sorter 3,7 LSD, svampebek. 1,7 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. lavere end i landsforsøgene. Den seksradede sort KWS Meridian, der også klarer sig godt i landsforsøgene, er den højest ydende sort i årets supplerende forsøg, efterfulgt af den toradede sort Matros, der de to foregående år har været den højest ydende sort i de supplerende forsøg. Rangeret efter udbytte ligger sorterne i de supplerende forsøg i stort set samme rækkefølge som i landsforsøgene med vinterbygsorter. Der er igen i år gennemført fem supplerende forsøg med vinterbygsorter med og uden svampebekæmpelse. Svampebekæmpelsen, der fremgår af tabel 6, svarer nogenlunde til behandlingen i landsforsøgene. Omkostningerne til svampebekæmpelsen i de supplerende forsøg svarer i gennemsnit til 1,5 hkg pr. ha inklusive udbringningen. Den gennemførte behandling er rentabel i alle de afprøvede sorter, på nær Souleyka og Matros. sorters egenskaber og flere års resultater I observationsparcellerne sammenlignes alle de afprøvede sorters modtagelighed for svampesygdomme, ligesom deres dyrkningsegenskaber bedømmes. Alle registreringer af sygdomme er gennemført af medarbejdere ved NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Bedømmelserne er præsenteret i tabel 7. I højre side af tabellen er udvalgte karakterer fra den lovbestemte værdiafprøvning anført for de otte af de 24 afprøvede sorter, der er på den danske sortsliste. Af kolonnen længst til venstre i tabel 7 fremgår, at der i år kun er tre dages forskel i modningstidspunktet mellem den tidligst modnede sort, den toradede Sandra, og den sildigste sort, den toradede nummersort SJ Strålængden varierer i årets observationsparceller fra 71 cm i sorten KWS Glacier til 97 cm i den seksradede nummersort SEC 116A-2C. De samme sorter havde henholdsvis korteste og længste strå i sidste års observationsparceller. Karaktererne for lejesæd i årets observationsparceller er nogenlunde på niveau med Mindst tendens til lejesæd er observeret i de toradede sorter Matros og California, mens de toradede sorter KWS B100 og SY har størst tendens til lejesæd i Haglbyger har umuliggjort bedømmelser af nedknækning af strå og aks på de udvalgte lokaliteter. Meldugangrebene i årets observationsparceller med vinterbygsorter er knap så kraftige som i 2011 og varierer fra 0 procent angreb i sorten Xenon til 4,5 procent angreb i sorten KWS Glacier. Angrebene af bygrust har været en smule kraftigere end de relativt svage angreb, der blev observeret i sidste års observationsparceller. Sorten Chalup, der også var mest angrebet i 2011, har været kraftigst angrebet med 13 procent dækning, mens den mest dyrkede sort, Matros, er gået næsten fri med 0,01 procent dækning i årets observationsparceller. Angrebene af bladplet har været svage i Fem af sorterne er gået helt fri, mens sorten Xenon med 4,0 procent dækning har været kraftigst angrebet. Angrebene af Ramularia har, sammenlignet med de foregående år, været relativt kraftige og varierer fra 1,4 procent dækning i sorten Chalup til 38 procent dækning i nummersorten SJ Angrebene af skoldplet har været en smule kraftigere i årets observationsparceller, sammenlignet med de to foregående år, og har varieret fra 0,1 procent dækning i de toradede sorter Padura 28

8 sorter Tabel 7. Egenskaber for vinterbygsorter 2012 Dato for modenhed Strålængde, cm Kar. for lejesæd 2) Observationsparceller 2012 Procent dækning af bladareal meldug bygrust bladplet Vinterfasthed Beskrivende sortsliste, Landbrugsplanter 2012 Antal forsøg Blanding 3) 20/7 83 1,0 0,4 1,0 1,5 7 1,9 AC 05/279/74 20/7 81 1,0 0,6 2 0, ,2 Alpine 19/7 78 0,5 1 2,1 0,5 7 5 Anisette 19/7 82 0,5 0, , Apropos 19/7 95 1,0 0,8 0,5 0, BR 8096a45 4) 20/7 81 0,5 2,7 7 0, California 19/7 71 3,0 4,5 1, Chalup 21/7 84 1,0 1,7 0,1 1,5 14 0,1 KWS Glacier 20/7 92 1,5 2,5 0,2 0, ,8 KWS Meridian 4) 20/7 94 2,0 5 0,2 0, KWS Tonic 4) 20/7 89 0,5 0,8 0, ,8 Matros 19/7 93 1,0 2,1 0,1 0, NORD 06067/5 4) 19/7 83 2,5 1 0,9 0, NSL D 19/7 97 1,5 1,9 6 0,01 9 3,7 Padura 20/7 77 1, ,1 Sandra 21/7 78 1, , SEC 116A-2C 4) 19/7 82 1,5 6 0, ,1 SJ /7 80 3,0 2,6 2,7 0, ,7 Souleyka 4) 19/7 91 1, ,5 3 2 SY /7 77 1,0 0,3 9 0, SY LEOO 4), 5) 20/7 92 1,5 2,2 0,02 0, ,3 Talisman 20/7 85 1,0 1,8 1 0, Tasmanien 20/7 80 1,5 0,05 1,7 2,5 2, Xenon 19/7 82 0, ,1 Zephyr 20/7 87 2,0 1,6 3,9 1,5 4, Skala: 1-9, 1 = lave værdier. 2) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 3) Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 4) 6-radet. 5) Hybrid. Foderkvalitet Ramularia skoldplet Kornvægt Sortering og Alpine og op til 19 procent dækning i sorten KWS Glacier, der også var kraftigst angrebet i observationsparcellerne i Udbyttestabiliteten er en afgørende parameter ved valg af vinterbygsort, og sorter, der har givet et stort og stabilt udbytte gennem flere års forsøg, bør altid foretrækkes. De gennemsnitlige forholdstal for udbytte i de seneste to til fem år er vist i tabel 8 for de sorter af vinterbyg, der har været med i perioden. Resultaterne i tabel 8 kan, sammen med resultaterne i tabel 1 i dette afsnit, give et overblik over, hvordan sorterne klarer sig gennem flere års dyrkning, og således være en god hjælp, når der skal vælges vinterbygsorter. Til høst 2012 har ti sorter udgjort mere end 1,0 procent af den solgte udsæd. Den mest solgte sort er Matros, der med en markedsandel på 54 procent er meget dominerende. De seksradede sorter udgør tilsammen kun 11 procent af salget til høst Tabel 8. sorter, forholdstal for udbytte, gennemsnit to til fem år Blanding Matros Apropos Tasmanien Zephyr Anisette KWS Meridian 2) Souleyka 2) Sandra California 101 Glacier 101 SEC 116A-2C 2) 100 BR 8096a45 2) 99 SJ KWS Tonic 2) 97 Xenon : Chess, Cressida, Himalaya, Jeopardy; 2009: Chess, Anisette, Himalaya, Tasmanien; 2010: Apropos, Anisette, Himalaya, Tasmanien; 2011: Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien; 2012: Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 29

9 sygdomme Tabel 9. sorter, der har udgjort over 1,0 procent af den solgte udsæd til høst Procent af solgt udsæd Høstår Matros Sandra 16 Anisette KWS Meridian Salling Souleyka 2 Pelican Tasmanien Zephyr SY WAHOO, 2) 1 Andre sorter radet, 2) Hybrid. Sygdomme Konklusion I årets to forsøgsserier er der opnået positive, men moderate nettomerudbytter på omkring 2 til 3 hkg pr. ha for svampebekæmpelse. Forsøgene viser, at der er flere jævnbyrdige løsninger til svampebekæmpelse i vinterbyg. Der har ikke været nogen sikker sammenhæng mellem midlernes effekt på Ramularia og de opnåede merudbytter. I forsøgene har skoldplet og Ramularia været mest udbredt, men har optrådt med moderate angreb indtil sidste bedømmelse Pct. obs. med > 25 % angrebne planter , skoldplet Uge nr Figur 3. Udviklingen af skoldplet i de seneste seks år i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. omkring 8. juni. Fem af de ni forsøg er udført i sorten Matros, som kun er svagt modtagelig for skoldplet, men er modtagelig for Ramularia. Registreringsnet I figur 2 til 4 ses udviklingen af svampesygdomme i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i Skoldplet har været mest udbredt, og angrebene har været kraftigere end Pct. obs. med > 25 % angrebne planter Uge nr. Bygbladplet Bygrust Skoldplet Meldug Figur 2. Udviklingen af skadegørere i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Pct. obs. med > 25 % angrebne planter , skoldplet Uge nr. Tasmanien Souleyka KWS Meridian Matros Zephyr Anisette Sandra Figur 4. Udviklingen af skoldplet i forskellige vinterbygsorter i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. 30

10 sygdomme Sortsforskelle i modtagelighed over for skoldplet i sortsforsøg på Bornholm, fotograferet den 25. juni. Der er meget skoldplet i Zephyr (øverst), men ikke særlig meget i Matros (nederst). (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug). i de foregående fem år. Sorten Matros har været mindst angrebet af skoldplet, mens Zephyr, Tasmanien og Sandra har været meget angrebet. Se figur 4. Meldug har også været relativt udbredt og har optrådt med moderate til kraftige angreb. Angrebene af bygbladplet og bygrust har været svage til moderate. I flere marker, blandt andet med sorten Matros, har plettypen af bygbladplet optrådt mere udbredt end normalt. Normalt er nettypen af bygbladplet mest udbredt. Fra primo juni er Ramularia begyndt at brede sig i flere vinterbygmarker. Sammenligning af svampemidler Der er gennemført forsøg efter to forsøgsplaner med sammenligning af svampemidler og blandinger af svampemidler. Se tabel 10 og 11. I vinterbyg er der i 2012 kun afprøvet et nyt svampemiddel, nemlig Folicur Xpert, hvor indholdet i normaldoseringen på 1,0 liter pr. ha svarer til 0,64 liter Folicur + 0,32 liter Proline pr. ha. Af de afprøvede midler er Folicur Xpert og Viverda p.t. ikke godkendt. Viverda indeholder tre aktivstoffer, der allerede er på markedet, nemlig boscalid og epoxiconazol, som er kendt fra Bell, og pyraclostrobin, som er kendt fra Comet. Normaldoseringen for Viverda er 2,5 liter pr. ha, men mængden af aktivstof er meget høj ved denne dosering, hvorfor effekten af 0,75 liter Viverda er afprøvet, da indholdet herved ligger tæt på indholdet i 0,5 liter Bell + 0,15 liter Comet, der tidligere har været afprøvet i forsøgene som halv dosering. I tabel 10 ses resultatet af forsøg, hvor forskellige midler og blandinger er afprøvet i samlet halv dosis omkring skridning. Prosaro er yderligere afprøvet i trekvart og kvart dosis, ligesom Bell yderligere er afprøvet i kvart dosis. Forsøgene er udført i sorterne Matros (tre forsøg), Anisette og Sandra. På landsplan har Matros udgjort omkring 55 procent af vinterbygarealet i Det fremgår, at der har været moderate angreb af svampesygdomme. Sidste bedømmelse er foretaget omkring 7. juni, og mange steder i blandt andet Matros er det i 2012 set, at Ramularia har bredt sig fra dette tidspunkt. Selv om skoldplet har været mest udbredt, har angrebene været svage, og Matros er mindre modtagelig for skoldplet. Der er opnået nettomerudbytter på omkring 3 hkg pr. ha for mange af løsningerne. Det højeste nettomerudbytte med halv dosis er opnået med Prosaro. Merudbyttet og nettomerudbyttet ved brug af Osiris og Orius har ligget lavere end for mange af de øvrige løsninger, hvilket også gælder i gennemsnit af de seneste tre års forsøg, som ses nederst i tabellen. Det højeste nettomerudbytte i enkeltforsøgene på 6,2 hkg pr. ha er opnået i Matros ved brug af halv dosis Prosaro. Nettomerudbyttet med de tre doseringer af Prosaro har ligget på samme niveau, men kvart dosering har resulteret i et sikkert lavere merudbytte og nettomerudbytte end trekvart dosis. Af de afprøvede løsninger har Aproach + Bumper og Comet + Orius svagest effekt på Ramularia, men der har ikke været sikre forskelle på disse løsninger og mange af de øvrige løsninger med bedre effekt mod Ramularia. Orius har også svag effekt mod Ramularia. 31

11 sygdomme Tabel 10. Bladsvampe, middelafprøvning. (B5, B6, B7, B8) Pct. dækning med Hkg kernepr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha ca. 7/6 afgift ca. 7/ forsøg forsøg 1. Ubehandlet 0,9 0,7 0,5 0,9 4 75, ,4 0, , ,25 l Aproach + 0,125 l Bumper 25 EC 0,07 0,08 0,01 0,5 2 3,7 2,5 2, ,0 l Osiris 0,02 0,08 0,01 0,4 1 1,9 0, ,05 0,05 0,6 1 2,3 0,8 0,3 4. 0,75 l Viverda 0,07 0,08 0,06 0,5 1 4,7 2,8-0,4 0,04 0,08 0,5 1 3,9 2,0-5. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,03 0,06 0,2 0,7 2 3,9 2,5 2,5 1 0,03 0,1 0,8 1 3,7 2,4 2,3 6. 0,4 l Proline EC 250 0,07 0,09 0,01 0,6 1 5,3 3,4 3,6 0,9 0,05 0,04 0,6 0,8 4,1 2,3 2,5 7. 0,75 l Prosaro 250 EC 0,03 0,05 0,01 0,3 1 6,3 4,0 4,2 0,7 0,03 0,04 0,5 0,8 4,9 2,6 2,8 8. 0,5 l Prosaro 250 EC 0,05 0,06 0,06 0,5 1 5,5 3,8 3,9 1 0,03 0,06 0,6 0,9 4,2 2,5 2,6 9. 0,25 l Prosaro 250 EC 0,01 0,05 0,01 0,3 1 4,4 3,3 3,4 1 0,03 0,08 0,6 0,9 3,8 2,8 2, ,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet 0,03 0,07 0,01 0,6 1 5,1 3,4 3,5 0,8 0,04 0,04 0,7 0,8 4,3 2,6 2, ,75 l Bell 0,05 0,06 0,04 0,6 2 5,4 3,2 2,6 0,8 0,03 0,07 0,6 1 4,7 2,5 1, ,375 l Bell 0,06 0,09 0,1 0,5 2 5,1 3,8 3,4 1 0,05 0,2 0,6 1 4,1 2,8 2, ,25 l Comet + 0,375 l Bell 0,02 0,08 0,01 0,6 1 5,1 3,1 2, ,625 l Orius 200 EW 0,06 0,09 0,01 0,6 2 3,2 2,2 2,1 1 0,05 0,1 0,7 2 2,3 1,3 1, ,5 l Folicur Xpert 0,04 0,07 0,06 0,3 1 4,5 3, ,25 l Aproach + 0,25 l Prosaro 250 EC 0,05 0,05 0,06 0,4 1 4,4 2,7 2,8 0,9 0,03 0,06 0,6 0,9 4,0 2,3 2,4 LSD ,7 1,2 LSD ,7 1,7 1,7 1, forsøg forsøg 25 fs. 25 fs. 25 fs. 25 fs. 25 fs. 1. Ubehandlet 3 0,3 2 0,7 2 68, ,5 2 68, ,0 l Osiris 0,9 0,03 0,09 0,4 0,9 2,2 0,7 0, ,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,8 0,02 0,2 0,5 1 3,5 2,2 2, ,4 l Proline EC 250 0,6 0,03 0,07 0,4 0,7 3,9 2,1 2,3 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 4,7 2,9 2,4 8. 0,5 l Prosaro 250 EC 0,7 0,02 0,1 0,4 0,7 4,0 2,3 2,4 0,8 0,2 0,2 0,3 0,4 4,4 2,7 2, ,75 l Bell 0,6 0,02 0,2 0,4 0,9 4,9 2,7 2,0 0,7 0,3 0,5 0,3 0,5 4,9 2,7 2, ,375 l Bell 0,9 0,03 0,5 0,4 1 3,6 2,3 2,0 0,8 0,4 0,8 0,3 0,7 3,9 2,6 2, ,625 l Orius 200 EW 1 0,03 0,2 0,5 1 1,8 0,8 0, ,25 l Aproach + 0,25 l Prosaro 250 EC 0,6 0,02 0,1 0,3 0,7 3,8 2,1 2, LSD ,0 LSD ,0 LSD ,0 LSD 6-12 ns Led 2-16 behandlet i vækststadie 39 til 45. I 2010 anvendtes Folicur EC 250. Orius 200 EW og Folicur EC 250 indeholder samme aktivstof og mængde i de afprøvede doseringer. bygbladplet bygrust meldug Ramularia skoldplet Udbytte og merudb. Nettomerudb. Nettomerudb., ny bygbladplet bygrust meldug Ramularia skoldplet Udbytte og merudb. Nettomerudb. Nettomerudb., ny afgift Det fremgår, at nettomerudbytterne ikke ændrer sig særlig meget ved de nye forventede afgifter. I tabel 11 ses resultatet af forsøg, hvor forskellige midler og blandinger er afprøvet i samlet halv dosis omkring skridning. Blandingen Comet + Folicur er yderligere afprøvet i kvart dosis og Viverda yderligere med 1,25 liter pr. ha. Ligeledes er effekten af to sprøjtninger belyst i forsøgsled 2 og 3. Forsøgene er udført i sorterne Matros (to forsøg), Anisette og Sandra. Der har optrådt moderate angreb af svampesygdomme. Skoldplet og Ramularia har været mest udbredt. Der er kun opnået små nettomerudbytter på omkring 1 hkg pr. ha, og der har ikke været sikre forskelle på merudbytterne. Ved halv dosering er det højeste nettomerudbytte opnået med 0,35 liter Prosaro + 0,15 liter Comet pr. ha. Det højeste nettomerudbytte i enkeltforsøgene på 4,2 hkg pr. ha er opnået i Matros ved brug af halv dosis Prosaro. 32

12 sygdomme Tabel 11. Bladsvampe, middelafprøvning og afprøvning af skoldpletmodel. (B9, B10, B1 Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha ca. 8/6 afgift ca. 8/6 bygbladplet bygrust meldug Ramu- skoldplelaria Udbytte og merudb. Nettomerudb. Nettomerudb., ny bygbladplet bygrust meldug Ramu- skoldplelaria Udbytte og merudb. Nettomerudb. Nettomerudb., ny afgift forsøg forsøg 1. Ubehandlet 1 0, , ,9 0,1 0, , ,25 l Folicur EC 250 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,5 0,08 0,03 1 0,4 2,2 0-0,1 0,4 0,09 0,01 0,5 1 2,7 0,6 0,4 3. 0,375 l Ceando 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,4 0,08 0,01 0,9 0,3 3,3 0,8 0,4 0,3 0,06 0,01 0,4 0,7 3,8 1,3 0,9 4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,4 0,1 0,04 1 0,6 1,5 0,1 0 0,4 0,08 0,02 0,5 1 2,7 1,3 1,3 5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur Xpert 0,4 0,08 0,1 1 0,2 2,9 1, ,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet 0,4 0,1 0,07 0,6 0,2 3,3 1,7 1,7 0,3 0,07 0,03 0,3 0,6 3,8 2,1 2,2 7. 0,5 l Prosaro 250 EC 0,4 0,1 0,02 0,4 0,3 3,0 1,3 1,4 0,3 0,06 0,01 0,2 1 3,9 2,2 2,3 8. 0,2 l Proline EC ,25 l Rubric 0,4 0,1 0,01 0,4 0,4 2,7 1,0 0, ,4 l Stereo 312,5 EC + 0,25 l Rubric 0,3 0,1 0,02 0,8 0,6 2,0 0,7 0, ,25 l Comet + 0,375 l Bell 0,5 0,1 0,2 0,7 0,2 2,4 0,5 0,1 0,3 0,06 0,09 0,3 0,8 3,4 1,5 1, ,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 0,4 0,1 0,1 1 0,8 0,5-0,4-0,5 0,3 0,09 0,05 0,6 1 1,5 0,6 0, ,25 l Viverda 0,4 0,1 0,01 0,3 0,2 2, ,75 l Viverda 0,3 0,1 0,06 0,4 0,4 1, Planteværn Online, syg Planteværn Online, syg 2 0 0,3 0 0,4 4,7 3,7 3, Planteværn Online, skoldplet Planteværn Online, skoldplet 1 0 0,7 0 0,8 0,3-0,3-0, LSD ,1 LSD ,0 LSD 2-15 ns ns ns LSD , forsøg 1. Ubehandlet 2 0,9 4 0,7 3 60, ,25 l Folicur EC 250 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,4 0,05 0,1 0,2 1 3,5 1,4 1,2 4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,4 0,04 0,6 0,2 1 3,1 1,7 1, ,25 l Comet + 0,375 l Bell 0,3 0,08 0,6 0,1 0,8 3,7 1,8 1, ,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 0,4 0,06 0,8 0,2 1 2,8 1,9 1,9 LSD ,9 LSD 2-11 ns Led 2 og 3 behandlet i vækststadie og Led 4-13 behandlet i vækststadie Mange steder i blandt andet Matros er det i 2012 set, at Ramularia har bredt sig fra primo juni. Hvorvidt dette også er tilfældet i forsøgene kan ikke afgøres. Sidste bedømmelse er foretaget omkring 8. juni. Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 3 med forsøgsled 4 fremgår, at der ikke har været sikre merudbytter for en tidlig bekæmpelse i vækststadium (et til to knæ udviklet) i begyndelsen af maj. Det fremgår, at nettomerudbytterne ikke ændrer sig særlig meget ved de nye forventede afgifter. Ramularia er dukket op fra primo juni i flere sorter, blandt andet i Matros. I årets forsøg er der opnået moderate nettomerudbytter for bekæmpelse af svampesygdomme. De fleste forsøg har været anlagt i sorten Matros, der i 2012 er blevet dyrket på cirka 55 procent af vinterbygarealet. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug). 33

13 sygdomme Der er udført yderligere to forsøg efter forsøgsplanen i tabel 11, som kan ses i Tabelbilaget, tabel B9. I det ene forsøg er flere forsøgsled udgået, og i det andet har der af uforklarlige grunde optrådt væksthæmning i forsøgsled 3. Der henvises til Tabelbilaget, tabel B9. Afprøvning af ny skoldpletmodel I tabel 11 er der i forsøgsled 15 afprøvet en ny model til vejledning i bekæmpelse af skoldplet. Det er testet, om modellen kan forudsige angreb af skoldplet og dermed kan vejlede om bekæmpelsesbehov. I et samarbejde med Aarhus Universitet er der på basis af ni års data fra Planteavlskonsulenternes Registreringsnet (sygdomsregistreringer, oplysninger om sort, forfrugt og jordtype samt klima) udviklet en model, der kan vejlede i bekæmpelse af skoldplet. Modellen afprøves med henblik på at forbedre den nuværende vejledning i skoldpletbekæmpelse i Planteværn Online. I forsøget er også medtaget vejledningen i bekæmpelse af alle svampesygdomme ifølge Planteværn Online i forsøgsled 14. De enkelte sprøjtninger i forsøgsled 14 og 15 fremgår af Tabelbilaget, tabel B9. Der er udløst sprøjtning i forsøgsled 14 eller 15 i to forsøg. I forsøg 006 i sorten Sandra er der udløst en enkelt sprøjtning med 0,2 liter Proline + 0,25 liter Comet pr. ha i begge forsøgsled, men ikke på samme tidspunkt. Der har også optrådt en del skoldplet i forsøget, men nettomerudbyttet ved behandlingen i forsøgsled 14 og 15 er kun 0,3 henholdsvis -1,3 hkg pr. ha. I det andet forsøg 003 i sorten Matros er der udløst to sprøjtninger ifølge Planteværn Online, men ingen sprøjtning ifølge skoldpletmodellen. Der er dog udført en sprøjtning med 0,2 liter Folicur i forsøgsled 15 for at holde meldug væk. Der har ikke optrådt skoldplet af betydning i forsøget, og sorten er mindre modtagelig for skoldplet. Der er i forsøgsleddet med Planteværn Online opnået et nettomerudbytte på 5,0 hkg pr. ha, som er udløst af angreb af meldug og bygbladplet. I de øvrige to forsøg er der ikke udløst nogen sprøjtning i forsøgsled 14 og 15, og der har her også kun været meget svage angreb af skoldplet. I det ene forsøg er der ikke opnået sikre merudbytter for bekæmpelse i forsøgsled 2 til 13, mens Plettypen henholdsvis nettypen af bygbladplet. Normalt er nettypen mest udbredt, men i 2012 har plettypen været mest udbredt, selv om angrebene i de fleste tilfælde har været svage. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug). der i det andet er opnået nettomerudbytter på omkring 0 til 2 hkg pr. ha i forsøgsled 2 til 13. Forsøgene fortsætter. Resistens hos bygbladplet mod strobiluriner Der er i alle år fundet resistens hos bygbladplet mod strobiluriner i omkring halvdelen af markerne, men i 2012 er der fundet mindre resistens end i tidligere år. I 2008 blev der for første gang påvist resistens hos bygbladplet mod strobiluriner i Danmark. Følgende midler er strobiluriner eller indeholder strobiluriner: Amistar/Mirador, Aproach, Comet og Opera (Comet + Opus). Siden 2008 er der i et samarbejde mellem planteavlskonsulenterne, Aarhus Universitet, NaturErhvervstyrelsen, Af- 34

14 sygdomme Tabel 12. Test af bygbladplet for eventuel resistens mod strobiluriner i 2008 til 2012 År Totalt antal prøver Antal uden resistens Antal med lav resistens, 1-20 pct. Antal med middel resistens, pct. Antal med høj resistens, over 60 pct. Procent prøver med resistens deling for Sortsafprøvning, Tystofte, BASF og Syngenta undersøgt bladprøver med bygbladplet for eventuel resistens mod strobiluriner. Resultaterne fra de fem år ses i tabel 12. Fremtidige målinger må afgøre, om den mindre udbredte resistens i 2012 skyldes en tilfældig variation. Resistensen skyldes den såkaldte F129L mutation. Mutationen medfører nedsat effekt af strobilurinerne, men udviklingen er ikke så drastisk som ved den såkaldte G143A mutation. G143A mutationen er fundet i Septoria (hvedegråplet), hvedebladplet og meldug, og den medfører, at effekten af strobiluriner falder drastisk, og efter få år er der ikke længere nogen nævneværdig effekt af strobiluriner tilbage. Mutationen F129L blev først fundet i Frankrig i 2003, og deres erfaring er, at strobilurinernes effekt mod bygbladplet falder, men stabiliserer sig så på et lavere niveau. Desuden er erfaringen, at rækkefølgen af strobilurinernes effekt bibeholdes. Effekten er bedst af strobilurinerne Comet og Aproach og dårligst af Amistar. Da man ikke kan udpege marker med resistens hos bygbladplet, er det nødvendigt ved bekæmpelse af bygbladplet at anvende de mest effektive strobiluriner og blande dem med andre midler med god effekt mod bygbladplet. I byg er der også fundet resistens hos bygmeldug mod strobiluriner, så det i dag er nødvendigt at blande strobiluriner med midler med god effekt mod meldug eller vælge andre løsninger, hvis der er behov for meldugbekæmpelse. For skoldplet er der p.t. kun fundet et tilfælde af resistens mod strobiluriner, og det blev fundet i Frankrig i 2008 (G143A mutation). Mod bygrust og andre rustsvampe i korn er der ikke fundet resistens mod strobiluriner. Strategi Svampebekæmpelse i vinterbyg På baggrund af indeværende og tidligere års forsøg er anbefalingen ved svampebekæmpelse i vinterbyg: En enkelt behandling med cirka halv dosis omkring skridning vil oftest være tilstrækkelig. Ved højt smittetryk af bygrust eller bygbladplet anvendes halv til trekvart dosis. Ved højt smittetryk af skoldplet eller meldug anvendes kvart til halv dosis. Ved tidlige og udbredte angreb af bygrust eller bygbladplet anbefales yderligere en tidlig sprøjtning med kvart dosis omkring vækststadium 32 (to knæ udviklet). Strobilurinholdige løsninger anbefales omkring skridning. De ikke strobilurinholdige midler Proline, Prosaro og Bell giver i forsøgene nettomerudbytter på niveau med strobilurinholdige løsninger og kan derfor også anvendes. Bell anvendes dog ikke ved meldugangreb. Strobilurinholdige løsninger er Comet + andet middel eller Aproach + andet middel. Opera (strobilurinet Comet + Opus) anbefales ikke ved angreb af meldug. Strobilurinet Amistar + andet middel anbefales ikke ved angreb af bygbladplet. Når der vælges blandingspartner til strobiluriner, skal der vælges midler med god effekt mod de fremherskende sygdomme. Der er endnu ikke fundet resistens hos bygrust og skoldplet mod strobiluriner i Danmark. Der forekommer i flere marker resistens hos bygmeldug og bygbladplet mod strobiluriner. En oversigt over godkendte samt nye svampemidlers effekt mod de enkelte svampesygdomme i korn ses i afsnittet om vinterhvede. 35

15 skadedyr Skadedyr Registreringsnet I efteråret 2011 var der flere bladlus end ellers i vinterbyggen. Registreringer i risikomarker i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet har i gennemsnit vist omkring 10 procent planter angrebet af havrerødsot i foråret Marker med omkring 2 til 4 procent planter angrebet af bladlus i efteråret har givet ingen eller kun svage angreb af havrerødsot. Hvert år følges forekomsten af bladlus om efteråret i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i vinterbyg og vinterhvede for at vurdere risikoen for angreb af viruset havrerødsot, der overføres af bladlus om efteråret. Registreringsnettet startede i efteråret 2007, da der i vækstsæsonen 2007 mange steder optrådte kraftige angreb af havrerødsot. Der bedømmes derfor hvert efterår angreb af bladlus i risikomarker, dvs. i tidligt såede marker i milde områder af landet. Bladlusene fremmes af tidlig såning og mildt vejr om efteråret. I figur 5 ses forekomsten af bladlus i vinterbyg i efterårene 2007 til Vær opmærksom på inddelingen på y-aksen, hvor der i gennemsnit blev fundet op til omkring 8 til 10 Pct. angrebne planter Forekomst af bladlus i vinterbyg, efterårene Uge nr Figur 5. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterbygmarker i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i efterårene 2007 til Årligt er der bedømt i omkring 20 marker. Tabel 13. Fundne angreb af bladlus i efteråret 2011 sammenholdt med angreb af havrerødsot i ubehandlet i foråret i vinterbyg 2012 Maks. pct. planter med bladlus registreret efterår 2011 Angreb af havrerødsot forår 2012 Område Ubehandlet Behandlet Fyn Fyn Fyn Fyn Esbjerg < 1 Djursland Fredericia Fredericia Sønderjylland Sønderjylland 5 < 1 - Sønderjylland Sønderjylland Vestsjælland 4 1 0,1 Vestsjælland Storstrøm Storstrøm 3 0,1 2) - Storstrøm Gennemsnit 17,8 10, pct. angreb. Sprøjtet 14 dage for sent. 2) Plet på 0,25 m 2. procent angrebne planter i efteråret I vinterhvedeafsnittet ses tilsvarende data fra vinterhvede. Det fremgår, at der kun i efterårene 2007 og 2011 blev fundet mere udbredte angreb af bladlus. I de mellemliggende år blev der således også fundet ingen eller meget lidt havrerødsot om foråret. I marker, som indgår i registreringsnettet, skal der efterlades et ubehandlet område, hvis der sprøjtes mod skadedyr om efteråret. Om foråret bedømmes angrebene af havrerødsot i de ubehandlede områder for at sammenholde mængden af bladlus om efteråret med angreb af havrerødsot om foråret. Såfremt marken sprøjtes, skal der også bedømmes angreb i det sprøjtede område om foråret. I tabel 13 ses sammenhængen mellem angreb af bladlus om efteråret og angreb af havrerødsot om foråret. Der er fundet meget havrerødsot om foråret i marker med mange bladlus om efteråret. I enkelte vinterbygmarker er der ikke fundet ret meget havrerødsot trods mange bladlus om efteråret. Dette kan skyldes, at kun relativt få af bladlusene har indeholdt virus på disse lokaliteter. Omkring 2 til 4 procent planter med bladlus om efteråret har ikke resulteret i angreb eller kun i svage angreb af havrerødsot om foråret. 36

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW 6-329 og SY 211-98, med et forholdstal for udbytte på 110

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Pesticidafprøvning 2010 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Bekæmpelsesstrategier i 6 hvedesorter I 6 forskellige hvedesorter er afprøvet

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

Sygdomme og skadedyr i korn

Sygdomme og skadedyr i korn Sygdomme og skadedyr i korn Ghita Cordsen Nielsen Jeg har valgt at koncentrere mig om svampebekæmpelse i hvede og bekæmpelse af agersnegle. Forsøgene med bladlusbekæmpelse i hvede og vårbyg er der ikke

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Hoveddata på bygsygdommenes biologi

Hoveddata på bygsygdommenes biologi Bygsygdomme Hoveddata på bygsygdommenes biologi Spredning Krav til vært latentstid Temperatur optimum Meldug Vind, spildkorn Grøn, Biotrof Bygrust Bipolaris Fusarium spp. Skoldplet Bygbladplet Ramularia

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår Foto: Demoforsøg med ubehandlede storparceller Haderslev - hvede2017 Konsulenttræf 2018 Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen Nyt til sæsonen Pictor Active Nyt svampemiddel til raps

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Indlæg på Seminar om Planteværn 3 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning Hvordan bekæmpes

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Planteværn Online Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for Plantebeskyttelse Indledning n PVO frigivet vinteren 2002 n ingen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

HYVIDO HYBRID VINTERBYG

HYVIDO HYBRID VINTERBYG HYVIDO HYBRID VINTERBYG STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS l Kernekvalitet på linje med de bedste toradede sorter l Tidlig høst = mere tid til rapssåning l Særdeles robuste og stresstolerante TM Grobund for

Læs mere

Nairobi er ny topscorer

Nairobi er ny topscorer sorter Nairobi er ny topscorer I årets landsforsøg med vårbygsorter er Nairobi den højestydende. Den giver 3 procent mere end målesortsblandingen. De seks sorter Tamtam, Quench, Columbus, LAN 0861, Keops

Læs mere

Afrapportering af KAF-projekt 2015

Afrapportering af KAF-projekt 2015 Kartoffelafgiftsfonden 15 Afrapportering af KAF-projekt 15 Titel. Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE Thies Marten Wieczorek, Ph.d. studerende Lise Nistrup Jørgensen, senior forsker FUNGICIDER MOD SEPTORIA Virkemekanismer Indgår i Resistensrisiko Phtalamid

Læs mere

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Hvor vigtig er formuleringen af et svampemiddel? Svaret er Den er meget vigtig! Formuleringen

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder GrovfoderNyt Nr. 5-19.juni 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder Bedriften lige nu 2. slæt græs har været sat i stå under

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING Flakkebjerg 1. november 215 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING 2... Ældre søg VÆKSTREGULERING 26 ALM. RAJGRÆS Tabel 14. Vækstregulering af alm. rajgræs. (J23, J24,

Læs mere

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Status Landmandens økonomi Kan vi reducere forbruget yderligere? Mekanisk

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY TM BELFRY STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Nummersorten Br 10101p83 giver med forholdstal 107 det største udbytte i årets landsforsøg med vinterhvedesorter. Det er første gang, sorten

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere