OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark"

Transkript

1 OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore vindenergi STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark Side 2 Forskning sikrer energiforsyningen Side 7 3D laser scanning en succes Side 10 Unge søger mod offshoresektoren Side 17

2 02 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK LEDER TEKST: Bente Dalsbæk FOTO: Lisbeth Holten Forsidefoto: Magnus Holm/POLFOTO STORE GEVINSTER I OLIE OG GAS Med skabelsen af omkring nye job i offshoresektoren frem mod 2020 er der ingen tvivl om, at offshorebranchen i høj grad fortsætter med at være et signifikant bud på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Væksten i branchen vil samtidig kunne fastholde Danmarks position som verdens stærkeste offshorenation Anders Eldrup, Bestyrelsesformand for Offshoreenergy.dk Offshoreenergy.dk er en fusion mellem det gamle Offshore Center Danmark, Alliancen for Grøn Offshore Energi, Green Offshore Center og Knowledge Center fra Lindø Offshore Renewables Center, og sammen har man nu skabt Offshoreenergy.dk, det nationale innovationsnetværk og videncenter for offshorebranchen. Offshoreenergy.dk har mere end 270 medlemsvirksomheder Der er et stort potentiale for vækst i den danske offshoresektor. Det er baggrunden for skabelsen af det nationale innovationsnetværk og videncenter, Offshoreenergy.dk: Hvis Danmark skal få maksimalt ud af det store potentiale i offshorebranchen, må vi i endnu højere grad end hidtil samarbejde og forene os på tværs af branchen. Det giver god mening at forene brancherne i ét center, da langt de fleste aktører i offshorebranchen beskæftiger sig med både klassisk offshore (olie og gas) og grøn offshore (renewables). Offshoreenergy.dk bidrager til at sikre danske arbejdspladser og bevare den stærke danske position internationalt på begge områder. Derfor forener Offshoreenergy.dk viden om begge brancher og fokuserer på begge som ligeværdige partnere i Danmarks offshorefremtid. Offshoreenergy.dk har nogle klare mål, vi navigerer efter, så vi bedst muligt kan være med til at støtte og udvikle branchen. Det betyder, i forhold til olie og gas, at vi bidrager til, at branchen arbejder hen imod at øge udvindingsgraden på de allerede eksisterende oliefelter. Over tyve år er indvindingsgraden steget fra 8-10% til 25-30%. Det betyder, at hvis vi i Danmark kan hæve udvindingsgraden bare et par procent, er der en gevinst at hente på 50 milliarder dkk. I det hele taget er der mange uafhentede gevinster i offshorebranchen. Det kræver dog noget at hente dem. Det kræver fokus på uddannelse af medarbejdere til sektoren, så mangel på for eksempel ingeniører ikke hæmmer væksten. Det kræver fokus på, at flere danske virksomheder skal kunne tilbyde servicering og vedligeholdelse på platforme og installationer. Og det kræver ikke mindst, at vi hele tiden er flere sømil foran vores konkurrenter. Det kan vi være, hvis hele branchen navigerer efter det samme mål: at samarbejde, at udveksle viden og udvikle vores knowhow. Det er dét Off-shoreenergy.dk er søsat for at bidrage til. INDHOLD En stærk organisation / bliv en del af netværket 06 - Stort oliepoteniale ude i verden 07 - Forskning for Danmarks fremtid 10 - Sparer tid med ny laser scanning 12 - Olieboom i Norge 12 - Grønland stadig aktuel 14 - Store muligheder i Brasilien 14 - Samarbejde i Angola 17 - Attraktive uddannelser i branchen Offshoreenergy.dk For yderligere information kontakt venligst Søren Dybdahl eller Morten Holmager hos Offsshoreenergy.dk Tlf Produceret af: Time2Media Projektleder: Stefan Grevle Redaktør: Marianne Sommer Art Director: Joël Bigaignon Grafisk designer: Klaus Juul Jensen Tryk: Dansk Avistryk For yderligere information om avis indstik i Børsen kontakt Stefan Grevle på

3 TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Lisbeth Holten Offshoresektoren har vokseværk ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 03 VIDSTE DU AT... 5,7 Der blev i 2012 investeret 5,7 milliarder DKK i udbygningen af felterne i Nordsøen. Kilde: Energistyrelsen milliarder DKK DONG Energy s infrastruktur til at få olien og gassen fra Hejre-feltet til land. Norsk sokkel Hollandsk sokkel Tysk sokkel Offshoresektoren har vokseværk Olie- og naturgasproduktion optimeres og udbygges for at opretholde forsyningen til det globale energiforbrug Det kan være svært at se fra land, men den danske offshoresektor udvider og optimerer på livet løs. På platformene i Nordsøen nogle hundrede kilometer fra Jyllands vestkyst gøres der en stor indsats for at følge med efterspørgslen på olie og naturgas. For at forhindre faldende produktion tages nye teknikker løbende i brug for at finde nye felter, ligesom der forskes for at finde metoder til at optimere udnyttelsen af de eksisterende felter. Avancerede boreteknikker, 3D-seismik og brug af mindre, fjernstyrede platforme har gjort det muligt at søge efter og udnytte felter i nye områder, og Energistyrelsen lægger op til at give tilladelse til nye efterforskningsboringer i hidtil ubenyttede områder af Nordsøen den såkaldte 7. udbudsrunde. 7. udbudsrunde er en invitation til olieselskaberne om at afsøge nye områder og er dermed et udtryk for, at interessen for at søge efter nye oliefelter fortsat findes. Optimismen omkring eksport af olie og gas er markant i branchen, men der er stadig indenlandsk optimisme og en tro på fremtiden i den danske offshoresektor. Derfor oplever vi i disse år, at der gøres en stor indsats hos olieselskaber og operatører for at gå nye veje i søgen efter energiressourcer, konstaterer direktør Peter Blach, Offshoreenergy.dk Oil & Gas. Udover, at der investeres betydelige penge i at søge efter helt nye felter, bruges der betydelige kræfter og ressourcer på at udvikle teknikker, der kan øge udnyttelsen af de eksisterende danske felter. Alt sammen er med til at opretholde Danmarks rolle som selvforsynende med olie og gas i mange år frem, og grænsen for, hvor længe produktionen kan opretholdes, rykkes hele tiden, siger Peter Blach. Verden har brug for olie og gas Det nationale offshore innovationsnetværk og videncenter Offshoreenergy.dk følger tæt udviklingen i offshoresektoren, også internationalt. Sideløbende med udbygningen på Nordsøen etablerer mange danske offshore virksomheder sig i Norge, Mellemøsten, Brasilien eller Afrika for at udnytte en særlig dansk ekspertise inden for udnyttelse af svært tilgængelige felter og kommerciel udnyttelse af mindre felter. Verden har brug for energi, og olie og gas bidrager væsentligt til at dække dette energibehov. Derfor gøres der både i Nordsøen og på udenlandske markeder et stort arbejde for at udbygge og optimere produktionen. Og danske virksomheder har den ekspertise, der skal til, for at agere internationalt, siger Peter Blach. VIDSTE DU AT... Staten fik 25,2 milliarder DKK i skatteindtægter i 2012 fra produktionen af olie og gas i Nordsøen Kilde: Energistyrelsen 25,2 milliarder DKK Grænsen for, hvor længe olieproduktionen opretholdes, rykkes i takt med, at der udvikles nye teknikker til at øge udnyttelsen af de eksisterende oliefelter, forklarer Peter Blach, direktør Offshoreenergy.dk Oil & Gas.

4 04 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE Rambøll på dybt vand med en verdensrekord I Rambøll lægger man vægt på, at medarbejderne får lejlighed til at udvikle sig ved at deltage på teknisk udfordrende og fagligt spændende projekter. Kristoffer Bergholt er Engineering Manager på Polarled projektet, der sætter verdensrekord. Sammen med sine kolleger fra Rambøll Olie & Gas i København og Esbjerg er han i færd med at projektere Statoils 481 kilometer lange Polarled-rørledning fra Aasta Hansteen-feltet nord for polarcirklen til gasanlægget i Nyhamna på Norges vestkyst. Det er første gang, at man installerer et 36 rør på 1265 meters vanddybde. For Kristoffer har det betydet en stor faglig og personlig udvikling at være med til at sætte verdensrekord. Projektets omfang er så stort, at mængden af beregninger er ret voldsom. Det har været nødvendigt at gentænke selve metoden for, hvordan man kan udføre denne opgave på den mest hensigtsmæssige måde, og kompleksiteten i projektet har betydet, at vi løbende har udviklet nye værktøjer til programmerne, siger Kristoffer Bergholt, der sidder i Rambølls afdeling i Ørestaden. Istidens kløfter på havbunden har givet ingeniørerne udfordrende opgaver. Rørene vil flere steder hænge i lange, frie spænd over kløfterne. Det er meget kompliceret at regne på disse spænd, og Rambøll har selv været nødt til at skræddersy et værktøj til formålet. Den nyudviklede software er døbt FRAN, en sammentrækning af Free Span Analysis, og FRAN betyder, at Rambøll står stærkt ved fremtidige projekter af lignende karakter. Rambøll Olie & Gas har pga. projektets kompleksitet trukket på flere af ingeniørvirksomhedens afdelinger både i Ørestad og på kontoret i Esbjerg, bl.a. geoteknikerne, materiale-afdeling, risiko-afdeling og miljø-afdeling. Vi opererer i et højt fagligt miljø med nogle rigtig stærke folk fra Statoil og entreprenøren, der skal installere rørledningen, så der er megen erfaring og ekspertise at trække på. Alle deltager med stor entusiasme og er proaktive i forhold til at løse de fælles udfordringer, siger Kristoffer Bergholt, der er uddannet ingeniør inden for faststofmekanik på DTU. Andre offshore projekter På Rambøll Olie & Gas hovedkontor i Esbjerg arbejder 350 medarbejdere primært specialiseret i offshore konstruktioner. Her omfatter de seneste større projekter en transformer platform til DONG Energy s Westermost Rough offshore vindmøllepark, et rationaliseringsprojekt på Maersk Oil s Tyra platform i Nordsøen, og en EPCI kontrakt på udvidelse af brøndkapaciteten på verdens største jack-up borerig, Mærsk Inspirer. WÄRTSILÄ is a registered trademark. CONTROL AND AUTOMATION SYSTEMS ARE CHANGING CONSTANTLY, ARE YOURS KEEPING UP? Reliability is essential. To keep your system functioning safely and reliably, Wärtsilä offers modernisation and obsolescence management solutions that improve performance, extend the lifecycle, and minimize risk. Find out more about our Electrical & Automation Services at wartsila.com/services

5 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 05 Ny struktur booster den danske offshorebranche Danmarks nationale offshore innovationsnetværk og videncenter er reorganiseret og har fået ny, stærk bestyrelse for bedre at kunne varetage medlemmernes interesser. Både inden for olieog gasproduktion og grøn energi på havet Offshoresektoren har været inde i en eksplosiv vækst siden branchens nationale viden- og innovationscenter blev stiftet for ti år siden. Det er baggrunden for, at centret i foråret gennemgik en reorganisering, fik udvidet bestyrelsen med en række herrer, der har gjort en stor forskel i branchen og samtidig skiftede navn til Off shoreenergy.dk. For centret ønsker at følge med udviklingen og være bedst mulig gearet til at støtte og udvikle branchen såvel nationalt som internationalt. Den største ændring er, at centret er blevet delt op i to divisioner en Oil & Gas, der varetager olie- og gas-virksomhedernes interesser, og en under navnet Renewables, som har fokus på at støtte virksomheder inden for grøn energi på havet. For 10 år siden, var der kraftigt fokus på olie og gas; kun omkring 10% af vores medlemmer arbejdede inden for offshore vindmølleindustrien. I dag har vi næsten halvt af hvert heraf en overvejende del, som arbejder i begge brancher. Tidligere var der heller ikke så mange virksomheder, der eksporterede, hvor cirka 60 % af vores medlemmer nu er på de udenlandske markeder, fortæller direktør i Offshoreenergy.dk Oil & Gas, Peter Blach. Stærk, strategisk bestyrelse Hans medspiller i centret er direktør for Renewables, Morten Basse Jensen. De to herrer er velkendte i branchen. Peter Blach, fordi han har været med fra starten som direktør for det oprindelige innovationsnetværk og videncenter, Offshoreenergy.dk. Morten Basse, fordi han de sidste mange år har været en af Danmarks drivkræfter i leverandørkæden til international vindenergi blandt andet som initiativtager til Djurs Windpower. Vi har delt centret op i to divisioner, fordi vi ønsker at være tættere på vores medlemmer og målrette indsatsen og samarbejdet med dem. Vi har erkendt, at de to indsatsom råder har meget forskellige betingelser og forhold. Men fordi de to brancher komplementerer hinanden, er der samtidig en række synergimuligheder og en praktisk operationel gevinst ved samarbejdet, konstaterer Morten Basse Jensen. Både han og Peter Blach har god opbakning i bestyrelsen, som er udvidet fra fem til elleve medlemmer med tre visionære herrer i spidsen: Tidligere DONG Energy direktør Anders Eldrup som bestyrelsesformand og Maersk Oil s direktør Kurt Normann Nielsen samt tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som næstformænd. Vi har udvidet bestyrelsen med yderligere kræfter, der i kraft af deres store erfaring kan matche det voksende marked og har en strategisk indgang til, hvordan vi bringer sektoren fremad. Det er en kæmpe fordel, siger Peter Blach. De to direktører, Morten Basse Jensen og Peter Blach fra Offshoreenergy.dk arbejder for at udvikle centret som det nationale samlingspunkt for offshorevirksomhederne, inden for fire indsatsområder: Netværk, innovation/projekter, videndeling og internationalisering. VISIONER FOR RENEWABLES Morten Basse Jensen, direktør På Renewables er visionerne at blive repræsenteret i England og i Tyskland inden for de næste to til tre år for at hjælpe de danske medlemmer med at danne netværk med de lokale virksomheder. Samtidig vil vi arbejde på en internationalisering af værdikæden med henblik på, at de også bliver etableret på de andre store markeder. På hjemmemarkedet ligger fokus på at arbejde med effektivisering og udvikling af produkter og processer på tværs af værdikæden for dermed at medvirke til at reducere cost of energy. VISIONER FOR Olie & Gas Peter Blach, direktør Vi er allerede ude på nogle af de store markeder vi har fire mand på vores kontor i Angola, to i Grønland og en i Brasilien. Vi har også kig på Norge. Formålet er at få vore medlemmer i dialog med lokale olieselskaber og virksomheder og derved skabe øget omsætning for dem på disse markeder. Et større antal virksomheder har allerede etableret sig som et resultat af denne indsats. Ud over de udenlandske markeder har vi fokus på forskning og effektivisering for at nedbringe udgifterne til olieproduktionen og øge indvindingsgraden. Også bæredygtig olieproduktion er et område, vi vil arbejde på at udvikle. Danmarkskort med områder indtegnet med offshoreklynger eller initiativer, som Offshoreenergy.dk samarbejder med Bliv en del af netværket i offshoreindustrien Mange fordele ved at sidde med i en af de netværksgrupper, Offshoreenergy.dk faciliterer I netværksgrupperne er ordet frit. Man kan fortælle om egne erfaringer, man kan lytte sig til gode råd hos de andre deltagere i netværksgruppen, og så kan man vigtigst af alt møde interessante samarbejdspartnere og holde sig orienteret om udviklingen inden for ens område. Så der er mange fordele ved at sidde med i en af netværksgrupperne i Offshoreenergy.dk. Niveauet er højt i netværksgrupperne, men det er udbyttet også. Det er fagfolk, der taler med fagfolk, og ved at dele erfaringer og viden når man længere, end at sidde på hver sin ø og ikke vil dele med nogen. Palle Isaksen, netværksfacilitator, Offshoreenergy.dk Læs mere om fordelene ved netværksgrupperne og se mere praktisk information under menuen Networks på

6 06 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Dansk offshoreindustri står over for stort potentiale TEKST: Søren Dybdahl Deep water Med en dybde på meter er havdybden i Nordsøen ikke nogen stor udfordring. Det er til gengæld felter ud for Brasilien og Angola, hvor vanddybden kan være meter. Blandt andre Maersk Drilling har de seneste år satset målrettet på rigge til deep water boringer m HPHT-felter Med erfaringer fra blandt andet Hejre-feltet og med hjælp fra forskere fra DTU har danske operatører opnået erfaring med olie- og gasfelter i stor dybde de såkaldte High Pressure High Temperaure felter. DANSK OFFSHORE- INDUSTRI STÅR OVER FOR STORT POTENTIALE Grønland er ét af de områder i verden med de største uudnyttede olie- og gasreserver. Danske selskabers ekspertise inden for udnyttelse af svært tilgængelige felter giver et forspring i forhold til udlandet. Norges offshorsektor buldrer derudad, og danske underleverandører har nært samarbejde med de norske operatører på oliefelterne, og samarbejdet udbygges år for år. Desuden forventes det norske olieeventyr at fortsætte mange år frem. Angola vedtog for få år siden en betydelig udbygning af af olie- og gasproduktionen i landet, ikke mindst offshore. Danmark og Angola har sideløbende opbygget en tæt dialog med henblik på at samarbejde om udbygningen. Landet forventes inden for få år at blive den største olieproducent i Afrika. Den daglige produktion af olie og naturgas er ti gange større i Brasilien end i Nordsøen. Brasiliens egen offshoresektor har svært ved at følge med den hastigt voksende produktion og samarbejder gerne med udenlandske leverandører Nye udenlandske markeder og udbygning i Nordsøen skaber gunstige fremtidsudsigter Vi har nøje udvalgt disse markeder, fordi potentialet er særligt stort, og det er markeder, hvor danske leverandører står stærkt Peter Blach, direktør Offshoreenergy.dk Oil & Gas Mens fremtidshorisonten har været grå og trist for andre industrier, ser den lys og gunstig ud for offshoreindustrien i Danmark. Der har de seneste år været fremgang for mange virksomheder i branchen, og tendensen med vækst tyder på at fortsætte de kommende år. Det er muligheden for at ride på flere heste samtidig, der giver industrien forhåbninger om fortsat vækst efter nogle i forvejen gode år for branchen. Der er således både opgaver herhjemme og i udlandet. For offshoreindustrien handler det om at se muligheder. Efter mere end 40 års produktion i Nordsøen har nogle felter passeret deres optimale udbytte, men der er stadig stort potentiale i de danske felter der skal blot ydes en ekstra indsats for at få det bedste udbytte. Platforme og installationer skal optimeres, udnyttelsesgraden skal øges, og der skal hele tiden tænkes nyt. Men det er de danske leverandører til branchen heldigvis rigtig gode til, og derfor ser branchen lyst på fremtiden, siger direktør Peter Blach, Offshoreenergy.dk Oil & Gas. Samtidig har vi haft held til at skabe en positiv dialog med en række udenlandske markeder, hvor dansk ekspertise er efterspurgt. Det ser vi eksempelvis i Angola, Brasilien og Norge, hvor landenes egne offshorevirksomheder gerne samarbejder med danske leverandører inden for en række områder. Så det går godt for offshoreindustrien på mange fronter, fortsætter Peter Blach. Olieselskaberne holder fast Der er 11 olieselskaber, der har koncessioner til efterforskning og produktion fra danske felter i Nordsøen. Og blandt andre Maersk Oil har tidligere bekendtgjort, at de påtænker at opretholde produktionen frem til deres koncessioner udløber i Også DONG Energy og deres udviklingsselskab DONG E&P er engageret i Nordsøen, blandt andet med udvikling af et helt nyt felt, Hejre-feltet. Udbygningen af Hejre-feltet alene skaber mange arbejdspladser og er et godt billede af, hvordan der fortsat arbejdes på at fastholde produktionen på Nordsøen. Åbner døre til udlandet Dansk olie- og gasproduktion udgør under 1% af verdensproduktionen, og selvom der fortsat er stor aktivitet i Nordsøen, vælger mange i sektoren samtidig at åbne døre til internationale markeder. Dansk offshoreindustri står stærkt i den internationale sektor, fordi vi igennem 40 år har været nødt til at tænke kreativt for at udvinde olie og gas fra de forholdsvis komplekse felter i Nordsøen. Nu, hvor andre lande har opbrugt de let tilgængelige felter, efterspørger de lige nøjagtig de kompetencer, vi har i Danmark. Samtidig har vi brugt mange ressourcer på at opbygge relationer til udvalgte markeder en indsats, som for alvor giver resultater i disse år, siger Peter Blach. Fokus på fire markeder Offshoreenergy.dk Oil & Gas har sammen med organisationens mange medlemmer udpeget internationale markeder med særligt stort potentiale. Gennem delegationsbesøg i de forskellige lande og afholdelse af internationale business- 2business møder er der de seneste år satset på særligt fire markeder: - Angola - Brasilien - Norge - Grønland/Arktisk område Som nationalt innovationsnetværk og videncenter er Offshoreenergy.dk også i dialog med andre markeder og organisationer internationalt med henblik på udvikling af samarbejde. Men der arbejdes primært med de fire nævnte markeder. Vi har nøje udvalgt disse markeder, fordi potentialet er særligt stort, og det er markeder, hvor danske leverandører står stærkt enten fordi vi eksempelvis med Grønland er i rigsfællesskab, eller fordi vi i Offshoreenergy.dk satser målrettet på at skabe bæredygtige samarbejdsaftaler, siger Peter Blach. Keramiske kugler Hvad stiller man op med oliefelter, hvor undergrunden er så blød, at den falder samen, når man borer efter olie? Man pumper keramiske kugler ned i undergrunden for at stabilisere boringen, så olien kan løbe mellem kuglerne. En dansk opfindelse, som har udvidet rammerne for hvilke typer felter, der kan udnyttes. STAR ubemandende platforme Ved at benytte mindre, ubemandede satellitplatforme, der overvåges og styres fra en moderplatform, har Maersk Oil været i stand til at gøre selv meget beskedne felter rentable.

7 TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Lisbeth Holten Forskning skal sikre Danmarks energiforsyning ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 07 Vandrette boringer Ved hjælp af vandrette boringer og avanceret teknik er det muligt at ramme selv beskedne oliefelter med stor nøjagtighed. En teknik som har sikret Maersk Oil stor succes i eksempelvis Qatar, hvor de også har verdensrekorden for verdens længste vandrette boring. Vandret boring gas forsegling (ler) olie Laboratoriechef Karin Petersen og Post Doc Ioannis Xiarchos tester et Smartwater setup en teknologi med lydhastighed- og modstandsmåling med det formål at forøge olieindvinding. GRØNLAND / ARKTISK OMRÅDE NORGE Forskning skal sikre Danmarks energiforsyning BRASILIEN ANGOLA Kodeord: professionalisering Kodeordet for indsatsen internationalt er professionalisering. Offshoreenergy.dk og centrets medlemmer har nøje fokus på udvikling af virksomhedernes kompetencer på en række områder. En af udfordringerne for branchen har været at se indad og spørge: er vi dygtige nok? Mange leverandører er oprindeligt mindre håndværkseller industrivirksomheder, der har vokset sig store, og vi har de seneste år gjort meget for at hjælpe virksomheder med sikre, at ledelsesstrategier og markedsstrategier er fulgt med. Vi hjælper med at sikre, at ledelsen har de rette kompetencer, og at organisationen er gearet til samarbejde med multinationale selskaber. Derfor står vi stærkt også internationalt, og for de fleste offshorevirksomheders vedkommende kan jeg sige: ja, vi er dygtige nok, siger Peter Blach. Dekommissionering Miljømæssigt forsvarlige metoder til at fjerne udtjente offshoreinstallationer er et af fremtidens lovende markeder, og her er danske leverandører allerede langt med at udvikle de rette metoder til konkurrencedygtige priser. For de fleste offshorevirksomheders vedkommende kan jeg sige: ja, vi er dygtige nok Peter Blach, direktør Offshoreenergy.dk Oil & Gas Olieselskaber og forskere arbejder tæt sammen om at udnytte de danske energiressourcer nyt forskningscenter klart senest i sommeren 2014 Olie- og gasforekomster i Nordsøen har i årtier udgjort en uundværlig andel af Danmarks energiressourcer, og jagten på olie og naturgas fortsætter. Olieselskaberne har blandt andet allieret sig med forskere fra DTU for at udvikle metoder til udnyttelse af helt nye felter og opnå bedre udbytte fra eksisterende felter. Udover de nuværende faciliteter ventes et nyt forskningscenter etableret næste år. Maersk Oil vil således sammen med Shell, Chevron og Nordsøfonden investere op til en milliard dkk over de kommende ti år i forskning, der kan føre frem til øget indvinding af kulbrinter fra Nordsøen. Forskningscentret vil samle forskere fra DTU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, GEUS, samt en række udenlandske eksperter, der på tværs af faglig ekspertise skal fokusere på fire indsatsområder, som har en central betydning, hvis man skal øge indvindingen af olie og gas i Nordsøen. Indtil det nye center åbner er forskningen centreret på CERE-DTU Center for Energy Resources Engineering på DTU i Lyngby nord for København. Her forsker man blandt andet i udnyttelse af dybereliggende olie- og gasfelter, de såkaldte High Pressure-High Temperature felter eller HPHT-felter. DONG Energy forbereder for tiden boringer ved selskabets første HPHT-felt, Hejre i det vestlige Nordsøen. Med temperaturer på op til 160 grader og med tryk på over 1000 bar i over fem kilometers dybde står selskabet over for betydelige udfordringer, og derfor har de taget forskere fra CERE-DTU med på råd. Samarbejdet omkring de ekstreme HPHT-felter foregår som led i en storstilet satsning, der ledes af DTU og blandt andet støttes af Højteknologifonden. Vil endnu dybere Erfaringerne fra arbejdet med Hejre-feltet kan bruges til at hæve overliggeren for, hvad der er teknisk muligt inden for olie og gasindvinding, idet Danmark faktisk har opnået betydelig ekspertise netop inden for HPHT-felter. Derfor tror leder af CERE-DTU, professor Erling Stenby, at forskerholdets indsats vil kunne hjælpe olieselskaberne endnu dybere ned i undergrunden og dermed øge muligheden for at forlænge det danske olieeventyr. Vi håber på, at resultaterne fra Hejre-feltet vil indgå i grundlaget for strategiske beslutninger om at sætte udvinding på endnu større dybder i gang, siger Erling Stenby. Også forskning i seismik CERE-DTU og det planlagte forskningscenter er ikke de eneste forskningsinstitutioner, der arbejder med at udnytte de danske energiressourcer. En ny aftale mellem Aarhus Universitet og Maersk Oil giver universitetet mulighed for at udbygge sin forskning og undervisning inden for avancerede seismiske undersøgelser. Aftalen indebærer, at Maersk Oil finansierer et 5-årigt professorat inden for seismik og undersøgelser af undergrunden. Det er avancerede seismiske undersøgelser, der har været med til at lokalisere betydelige olieforekomster ved Nordøstgrønland. Man ved således, at olien findes, men der mangler fortsat viden om energiindvinding under så ekstreme klima- og vejrforhold på havet nord for Polarcirklen. Måske en kommende opgave for de danske forskere.

8 08 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE DNV IS A GLOBAL PROVIDER OF LEADING RISK MANAGEMENT COMPETENCE Mestre i motorer Oil & Gas DNV s transparent and independent approach to verification, certification, quality surveillance and marine operations assures that an activity, product, facility or service is in compliance with specified requirements of owners, authorities and other stakeholders, thereby ensuring a successful project and safe operations in-service. The following main services are provided to Danish Oil, Gas and Energy companies as well as suppliers to the industry with the purpose to safeguard life, property and the environment: Asset Risk Management, risk based inspection, maintenance optimisation and management Independent Verification, covering equipment, new building and the in-service phase SHE Risk Management, platform risk assessments, ship collision studies, Hazid/Hazop Project Certification, covering design, fabrication, installation, hook-up and commissioning Pressure Equipment, certification to PED and inspection on components and facilities/assemblies Management System Certification, e.g. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS Det Norske Veritas, Danmark A/S Dokken 10, DK-6700 Esbjerg Tel: , mail: SubC Partner A/S arbejder med projekter indenfor offshore vind og olie & gas. Vi designer, planlægger, fremstiller, reparerer, installerer og servicerer konstruktioner, rør og procesudstyr mm. fra havbund til topside. Sikkerhed og kvalitet er nøgleord, når vi arbejder, uanset opgavens størrelse og omfang. Pon Power har 45 års erfaring i at levere driftsikre motorer, som kan tilpasses kundernes behov, samt en unik serviceordning over hele kloden. En række af verdens største aktører inden for offshoresektoren benytter Pon Power som leverandør af deres motorer. Det skyldes, at firmaet med 45 års erfaring inden for sit felt leverer produkter af højeste kvalitet samt en unik serviceordning. Vi sælger Caterpillar-motorer, som er kendt for deres ekstremt høje kvalitet. Hertil en servicepakke, hvor vores autoriserede montører står til rådighed 24 timer i døgnet for at reparere motorerne lynhurtigt, hvis der er havari, fortæller Area Service Manager Torben Riise og tilføjer: Det er også muligt at være på forkant med driften af motorerne ved at tegne en serviceaftale, så motorerne altid er i topform. Specialbyggede motorer Det er dog ikke kun inden for service og reparation, at firmaet tilbyder unikke produkter og service. Også inden for test og specialdesign trækker Pon Power på de mange års ekspertise. I Esbjerg specialtilpasses motorerne til alle behov og i værkstedets testcelle kan såvel kunden som certificeringsselskabet overvære, når motorerne bliver presset til det yderste for at leve op til de givne forhold. Vi har en gruppe erfarne ingeniører, der kan opgradere nuværende motorer, så de kan leve op til nye miljøkrav inden for emissionsreduktion. De kan også tilpasse motorerne til kundernes særlige behov; eksempelvis bygge motorer om, så de kan placeres i såkaldte hazardous areas, forklarer Torben Riise. Hos SubC Partner A/S er vi yderst kompetente og konkurrencedygtige i forhold til at udføre komplekse projekter der stiller høje krav til kvalitet, sikkerhed og miljø. Vi er specialister i at inspicere, reparere, installere, fremstille og arbejde både onshore og offshore. Vi er verdensmestre i at arbejde med stål i mange forskellige legeringer samt aluminium. Vi foretrækker at være en del af projekterne på et så tidligt stadie som muligt, hvor vi bidrager med praktisk rådgivning og sparring til design og engineering. På vores hjemmeside kan du se læse mere om hvem vi er og vores kompetenceområder. Kort om Pon Power Pon Power Scandinavia er forhandler af Cat-motorer og generatoranlæg. Firmaet er blandt andet iso 9001, iso 14001, ohsas 18001, iso og MSA-Platin certificeret.

9 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 09 ANNONCE Fakta om East Metal Underleverandør af primært seriefremstillede, sekundært mindre serier eller enkeltstyk, tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter i høj færdighedsgrad. Produktionen foregår på højteknologiske fabrikker i Dobele og Daugavpils i Letland, hvor der er ca. 600 medarbejdere, og på Nakskov Havn, hvor der er 25 medarbejdere. Hovedkontoret med direktion, projektledelse og administration ligger i Esbjerg og beskæftiger 22 medarbejdere. East Metal havde i 2012 en omsætning på 288 mio. kr. og resultat før skat på 13,2 mio. kr. og forventer i år en omsætning på ca. 350 mio. kr. Selskabet ejes af fire danske erhvervsfolk. Adm. direktør Bent Juul Larsen, East Metal, i produktionshallen i Nakskov. Foto: Pajor East Metal vil være en sværvægter i Nordsøen Med etableringen af dansk produktion i det tidligere skibsværfts bygninger i Nakskov tidligere på året er stålvirksomheden East Metal klar til at løfte tunge opgaver for olie- og gasindustrien. East Metal med hovedkontor i Esbjerg er i forvejen en veletableret leverandør af stålkonstruktioner og komponenter af høj kvalitet til offshore vindmølleindustrien. Kombinationen af to højteknologiske fabrikker i Letland og høj kapacitet i Nakskov gør virksomheden til et stærkt alternativ for olieselskaber og servicevirksomheder i Nordsø-området. - Vi etablerede os i Nakskov for primært at henvende os til olie- og gasindustrien, som vi i forvejen arbejder for, men fortsat ser store potentialer i. Sektoren er kendetegnet ved høje kvalitetskrav, og dem kan vi til fulde efterleve i form af svejsning og anden bearbejdning med lave tolerancer og fuld sporbarhed på alle komponenter. Desuden har vi erfarne projektledere, der er fortrolige med at håndtere tunge og komplekse ordrer, siger adm. direktør Bent Juul Larsen, East Metal Trade A/S. Høj kapacitet i Letland og Nakskov East Metal har siden 1997 udført underleverandøropgaver for hovedsageligt danske virksomheder i en række brancher, og medarbejderstaben på to ISO-certificerede fabrikker i Letland er siden vokset til ca I Letland fremstilles færdige produkter og halvfabrikata op til 16 tons, som med lastbil fragtes til Nakskov. Her er den indendørs kapacitet emner op til 22 meter udendørs langt højere og løftekapaciteten vil snart være hævet til ca. 100 tons i produktionshallen. I årene har East Metal investeret ca. 100 mio. kr. i produktionsudstyr. Senest har virksomheden besluttet at investere seks mio. kr. i en trækstand, der gør det muligt at trækteste løfteudstyr op til tons i Nakskov. Produktionen foregår i ca m 2 renoverede bygninger nær havnekajen i Nakskov, hvor East Metal råder over m 2 bygninger, som vil blive indrettet i takt med virksomhedens vækst. Både i Letland og Nakskov er der adgang til moderne faciliteter til overfladebehandling i henhold til C5-krav, på Lolland i form af et strategisk samarbejde med Skagen Sandblæseri & Skibs-service ApS. Konkurrencedygtige priser - Vore lettiske medarbejdere er rigtig dygtige til at udføre stålarbejder af høj kvalitet. Konceptet med at fremstille halvfabrikata i Letland og videreforarbejde og montere i Nakskov gør os i stand til at levere til konkurrencedygtige priser, siger Bent Juul Larsen. MAKinG ThE SEA A SAFE working ENViRONmENT ESVAGT RESCUE FRC 15C, NORTH SEA ESVAGT deliver safety and support at sea. With a fleet of 37 vessels and over 750 employees on- and offshore, we are a leading provider of offshore safety and support at sea. At ESVAGT we strive to make the sea a safe working environment and we want to be world leader in our business area. Learn more about ESVAGT on our website at ESVAGT A/S AdGAnGSVEjEn 1 dk-6700 ESbjErG PhonE: SAFETY & SUPPorT AT SEA

10 10 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 3D laser scanning sparer mange mandetimer TEKST: Søren Dybdahl FOTO/ILLUSTRATION: Rambøll Oil & Gas VIDSTE DU AT... Energiforbruget i Danmark faldt i 2012 med 4,5 % i forhold til året før, hvilket skyldes et fald i forbruget af olie og naturgas. Kilde: Energistyrelsen 4,5% VIDSTE DU AT... Der er 11 olieselskaber engageret i udvinding af olie og naturgas i den danske del af Nordsøen, fordelt på tre operatører: DONG E&P, Hess samt Maersk Oil. 3D LASER SCANNING SPARER MANGE MANDETIMER Offshoresektoren har succes med nyt forretningsområde med stort potentiale En medarbejder scanner en platform i Nordsøen, hvorefter nye installationer og reparationer planlægges hjemme bag skrivebordet. Hver sparet krone er tjent. Sådan er det også i offshoresektoren, hvor man gør en stor indsats for at reducere omkostningerne ved olie- og gasproduktionen. For jo mere, der kan spares, jo længere ud i fremtiden er produktionen rentabel. Derfor arbejdes der løbende på at forfine og forbedre produkter og produktionsprocesser, og en af de nyeste teknikker er 3D laser scanning af installationer, konstruktioner og hele platforme. Teknikken gør det muligt dels at genskabe konstruktionerne og omgivelserne som model, dels at planlægge komplekse ændringer ved hjælp af 3D visualisering af installationerne. En teknik, som den danske rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll Oil & Gas på få år er blevet hardcore specialister i verden over. Med betydelig erfaring i at benytte denne revolutionerende teknologi kan vi spare operatørerne for mange timers kostbare produktionsstop og reducere risikoen for uheld og skader, fortæller Director Lau Jensen, Rambøll Oil & Gas. 3D laser scanning fungerer ved, at en laser måler helt op til punkter i sekundet og med millimeter præcision skaber et 3D bil- ANNONCE Boost din innovationskraft hurtigt og effektivt Pretotyping revolutionerer måden innovative virksomheder forretningsudvikler på Pretotyping sætter netop nu en ny standard for en lang række amerikanske virksomheders arbejde med innovation og forretningsudvikling. Pretotyping-metoden er udviklet hos Google, men anvendes på tværs af industrier. Metoden er et mindset og en metode, som er nem at lære og forankre i din organisation. Stop med at spilde tid, fokus og penge på ideér, der ikke har en fremtid. Lær at pretotype på 4 timer kom i gang i dag, læs mere på pretotyping.dk eller ring Jeg ser Pretotyping som et unikt redskab til innovative virksomheder i off shoreindustrien, der ønsker at få langt større effekt ud af hver investeret udviklingskrone. Pretotyping skaber sammenhængende løsninger, der med fokus på samlet produkt performance sikrer tidlig optimering af koncepter for installation, service og HSE. René Balle, CTO, Areva Wind Teknologisk Institut, DTU, DSV, Velux og flere Vil du have mere indsigt i Pretotyping, kan du tilmelde dig vores gratis webinar se mere på pretotyping.dk Pretotyping ApS

11 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 11 SAFETY IS IN OUR DNA Rambøll Oil & Gas afdeling 3D Scanning & Survey løser pt. opgaver i Danmark, Norge, England, Doha og Abu Dhabi. lede af den installation eller konstruktion, der scannes. Efterfølgende er det muligt at fremstille en målfast model på computeren, der gør det muligt at besøge platformen eller rørinstallationen hjemme på kontoret og udføre supplerende måling. Fra få til 43 medarbejdere Teknikken har Rambøll Oil & Gas anvendt i 14 år, men senest er teknikken blevet så efterspurgt, at Lau Jensens afdeling er vokset fra nogle få medarbejdere til 43 mand siden Blandt andet har Rambøll Oil & Gas en del af det Globale Service Band siddende i Doha og Indien. Udover den åbenbare besparelse i tid er der også en sikkerhedsmæssig fordel, påpeger Lau Jensen. Ved at minimere tiden hvor vi arbejder offshore, minimerer vi risikoen for, at noget går galt, siger Lau Jensen. Avanceret 3D laser teknologi har banet vejen for et helt nyt forretningsområde med globalt potentiale for Rambøll Oil & Gas. ANNONCE Ikke til at komme udenom Esbjerg Lufthavn er allerede et knudepunkt for offshore transport, og nu satser lufthavnen på mere offshore trafik VISION MARKETING Når 98 procent af afgangene fra Esbjerg Lufthavn, Danmarks største heliport, er direkte knyttet til offshorebranchen, kan lufthavnen med rette kalde sig et offshore knudepunkt. Mange gange i timen letter og lander en helikopter fra Esbjerg lufthavn fra og til platforme og rigge i Nordsøen, men det er ikke kun helikoptertrafikken, lufthavnen skal leve af i fremtiden: Vi har nogle særlige kompetencer, når det handler om at losse og laste stort eller vanskeligt gods. Derfor planlægger vi blandt andet at udvide vores cargo-trafik, så vi i endnu højere grad kan være den tunge lufthavn, der sender det grove materiel til offshore industrien af sted, siger vicelufthavnschef Anette Bendixen. Infrastrukturen omkring Esbjerg Lufthavn er i de senere år blevet udviklet til at understøtte lufthavnens eksisterende og kommende forretningsområder. Der er blandt andet for nylig blevet etableret en direkte adgang til og fra motorvejen: Det har i høj grad har effektiviseret logistikken for vores kunder. Og den gode infrastruktur i det hele taget omkring lufthavnen, understøtter vores muligheder for at realisere det store potentiale, vi ser i fragtområdet. Nye destinationer i sigte Lufthavnen har ikke kun blikket rettet mod noget nyt at transportere til eksisterende kunder, men har også rettet kikkerten mod nye destinationer at transportere mennesker og gods hen. Esbjerg Lufthavn har allerede afgange til Aberdeen i Skotland og Stavanger i Norge, der også er offshore byer, men lufthavnen ser i øjeblikket også på andre destinationer med offshore interesser: Vi satser helt klart på at bruge vores offshore kompetencer på at udvide vores forretningsområde til destinationer, der har de samme interesser. På den måde kan vi fastholde, at vi er et offshore knudepunkt, der ikke er til at komme udenom. Realistisk sikkerhedstræning I over 40 år har sikkerhed fyldt meget i Falck Safety Services hverdag. Mange af vores erfarne instruktører har en fortid i Olie- & Gas industrien. De ved, hvilken forskel et godt beredskab og veluddannet personale kan gøre i en kritisk situation. Tlf Esbjerg Lufthavn er en del af Danmarks Energimetropol, Esbjerg, og dækker et område på over 150 hektar med en landingsbane på 2700 meter.

12 12 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Norsk olieboom TEKST: Marianne Sommer FOTO: Robert Attermann NORSK OLIE- BOOM Norske olieinvesteringer forventes at slå rekord i 2013, og danskerne har gode chancer for at få del i milliarderne. Det mener administrerende direktør for Semco Maritime, der har haft succes med at etablere sig på markedet NORGE Norge er et meget attraktivt marked for danskerne, som har flere fordele på markedet, mener Semco Maritime s administrerende direktør, Steen Brødbæk. Norge kan outsource til Danmark, fordi vi er billigere end den norske sektor, da vores omkostninger ikke er så høje Steen Brødbæk, administrerende direktør i Semco Maritime Der bliver investeret i norsk olieudvinding som aldrig før ved udgangen af 2013 forventes tallet at nå op på 211,3 milliarder dkk, hvilket er over 10 gange så meget som i Danmark. Og dette attraktive marked har tiltrukket mange aktører herunder danske Semco Maritime, der har specialiseret sig i opgaver til vedligeholdelse af produkter og services til faste olie- og gasinstallationer og i vedligeholdelse af borerigge. Nordmændene har været før på banen med olieudvinding end danskerne og det med nogle meget store oliefelter. Samtidig har de haft en ekspansiv politik i at lede efter nye fund men også i ombygning og vedligehold af eksisterende felter. Det betyder, at Norge i mange år fremover er i stand til at holde eller forøge olieproduktionen. Så der er meget aktivitet og konkurrence på dette marked, fortæller administrerende direktør Steen Brødbæk fra Semco Maritime. Det kan dog være en udfordring at få en del af ordrerne, da landet har deres helt egne høje kriterier og normer, som skiller sig ud fra verdens standarder. Steen Brødbæk er dog ikke i tvivl om, at danske virksomheder med deres store ekspertise er i stand til at leve op til disse krav. Desuden har danskerne også andre konkurrencefordele: Vi taler meget om outsourcing til Polen eller Asien. Men Norge kan outsource til Danmark, fordi vi er billigere end den norske sektor, da vores omkostninger ikke er så høje. Samtidig tilbyder danskerne mere specialiseret know how og løsninger til forskel fra de norske virksomheder, der generelt er væsentlig gange større end de danske og har en bredere platform at stå på, konstaterer direktøren. For at lykkes på markedet, slår direktøren dog fast, at det er afgørende at have en lokal forankring i landet i form af en afdeling med lokalt personale. For selvom vi er nordiske brødre, så er kulturen anderledes end den danske. Nordmændene er for eksempel typisk mere omstændelige med at følge processer og rutiner. Til gengæld er vi nok mere effektive, siger Steen Brødbæk, der netop er hjemvendt fra et bestyrelsesmøde i landet, hvor han oplevede, at selv sproget kan være en udfordring: Jeg sagde, at det var rart, at der var opnået et godt resultat og fandt ud af, at rare på norsk betyder underlig, tilføjer han med et smil. Venter på olieeventyret TEKST: Bente Dalsbæk FOTO: Jackson Trou VENTER PÅ OLIE- GRØNLAND / ARKTIS EVENTYRET Flere danske virksomheder er i venteposition i Grønland Olieefterforskningen på Grønland er dyr og tidskrævende, men der er stadig store forventninger med hensyn til, hvad havbunden gemmer på. Vi har altid vidst, at olieefterforskningen vil være tidskrævende og omkostningsfyldt Styrelseschef, Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofstyrelsen under Grønlands Selvstyre Der har i en del år været store forventninger til et grønlandsk olie- og mineraleventyr, men på grund af de store omkostninger og miljøudfordringer ved prøveboringer, er der stadig et stykke vej før forventningerne kan indfries. Imens arbejder Grønlands nye regering videre med de igangværende udbudsrunder, forklarer styrelseschef, Jørgen T. Hammeken- Holm, fra Råstofstyrelsen i Grønland: Den nye regering har ikke ambitioner om at indføre et foreløbigt stop for nye tilladelser til olieefterforskning, og de afsluttende forhandlinger om tildeling af fire licenser i den første præudbudsrunde er stadig i gang. Jørgen T. Hammeken-Holm erkender dog, at der er et stykke vej endnu: Vi har altid vidst, at olieefterforskningen vil være tidskrævende og omkostningsfyldt: alene efterforskningsfasen kan over 10 år løbe op i flere milliarder dkk, og en feltudbygning til kommerciel produktion kan løbe op i et beløb, der er tre eller fire gange større. Det betyder, at der skal gøres enorme fund, før olieindvinding ved Grønlands kyst kan blive en realitet, men det er ikke det samme som, at det ikke kan lykkes. Forsigtige forventninger At olieeventyret lader vente på sig, er firmaet Artic Base Supply også indstillet på. Virksomheden blev etableret i begyndelsen af 2010 som et joint venture mellem Danbor A/S og Royal Arctic Line og er serviceprovider og shorebase for olie- og gasselskaberne. Vi er forsigtigt forventningsfulde, for vi har hele tiden vidst, at det ville blive et langt sejt træk. I mellemtiden breder vi vores forretningsområde lidt mere ud, for eksempel til minesektoren. Vi er stadig på det grønlandske marked og har ingen planer om at trække os ud, siger direktør Steen O. Hansen, Danbor A/S.

13 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 13 The region with the our best experienced companiesbusiness Photo/Foto: Sermersooq Business Council Sermersooq - Your gateway to Greenland - Din indgang til Grønland SERMERSOOQ BUSINESS COUNCIL phone: (+299) Your strongest partner in support and logistics for oil and gas exploration in Greenland Tel

14 14 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Stort potentiale i brasiliansk olieindustri TEKST: Marianne Sommer FOTO: Shutterstock Danske virksomheder har gode muligheder for at få del i de mange opgaver inden for den brasilianske olieindustri, mener Arne Borg Pedersen, der er Area Manager for Offshoreenergy.dk i Brasilien. STORT Potentiale i BRASILIANSK OLIE- INDUSTRI Danske virksomheder bør udnytte potentialet for at få opgaver inden for den kraftigt voksende brasilianske offshoresektor. Det mener dansk-norsk konsulent, der rådgiver danske virksomheder i landet Hver dag hentes der omkring m3 (2,4 millioner tønder) olie op af brasiliansk havbund og der er kun udsigt til, at mængden vil stige. Det gør Brasilien til en af verdens mest attraktive oliemarkeder. Det potentiale bør danske virksomheder udnytte, mener Arne Borg Pedersen, der er konsulent med speciale i at rådgive danske virksomheder i at etablere sig på det brasilianske offshoremarked. Han råder virksomhederne til at byde ind med løsninger, der ikke kræver så store investeringer, er relativt hurtige at implementere og kan tilpasses lokalt. Samtidig råder eksperten til at holde fokus på kerneforretningen og ikke sprede sig over for meget, selvom markedet byder på mange interessante muligheder. Arne Borg Pedersen understreger desuden, at det vigtigt at gøre tingene rigtigt fra starten for eksempel inden for skat og lovgivning lokalt og nævner en række områder, hvor danskerne har en særlig ekspertise, som landet har brug for. Vedligehold af platforme med løsninger inden for anti-korrision, hydraulik, avanceret svejsning, flushing, metalbearbejdning og affaldshåndtering er nogle områder, som danskerne har en stor erfaring med. Og som Brasilien har brug for, konstaterer konsulenten, der også arbejder som Area Manager for Offshoreenergy.dk i Brasilien. Arne Borg Pedersen fremhæver desuden danske kompetencer inden for infrastruktur og opbygning af anlæg som terminaler og raffinaderier og tilføjer endnu to attraktive forretningsområder for danske virksomheder: Udbygning af havneanlæg og offshore-terminaler er nicher, hvor Brasilien har behov for. Og her kan danskerne byde ind med både at udbygge selve anlæggene og varetage de miljøhensyn, der kræves, da de har opbygget en særlig viden fra Angola og Danmark i unikt samarbejde TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Søren Dybdahl ANGOLA og Danmark I UNIKT samarbejde ANGOLA Stor erhvervssatsning skal bygge bro mellem den angolanske offshoreindustri og danske leverandører Virksomheder med interesse for det afrikanske offshoremarked er velkomne til at deltage ved OGIB Africa den 7. november i Luanda, Angola. Kontakt Offshoreenergy.dk for yderligere oplysninger. Danske offshorevirksomheders erfaring med svært tilgængelige felter, dybe boringer og vanskelige bundforhold kommer nu industrien til gode et lidt usædvanligt sted nemlig i Angola. Det vestafrikanske land har en betragtelig olie og gasproduktion på land, og de seneste år er produktionen også flyttet ud på havet. Landet har derfor brug for virksomheder med erfaring fra Nordsøen. I Angola har man derfor kigget mod Danmark. Samarbejdet blev for alvor sat på skinner, da en delegation af angolanske ministre og repræsentanter fra det statslige olieselskab Sonangol i efteråret 2011 besøgte Danmark. Her appellerede delegationen til danske virksomheder om at engagerer sig i Angola. Og således gik det. Et fælles fundament Siden har der været flittig besøg landene mellem, og til november afholdes OGIB AfriCa, en stort anlagt konference og udstilling i Angolas hovedstad Luanda. Her mødes danske leverandører med deres afrikanske kolleger i forsøget på at skabe et fælles fundament for udviklingen af Angolas offshoreindstri. Også leverandører fra det øvrige Europa samt virksomheder fra andre dele af Afrika deltager ved det, der tegner til at blive den største event for offshore olie og gas i Angola nogen sinde. Angola har gennem årene opbygget en betydelig olie- gasindustri med Sonangol i spidsen og er i dag Afrikas største producent af olie og gas. Et samarbejde med danske og skandinaviske rådgivere og underleverandører vil kunne udvikle denne industri yderligere ikke mindst inden for offshore området, hvor vi vil kunne benytte os af den erfaring, som skandinaviske virksomheder har opnået gennem 40 års tilstedeværelse i Nordsøen. Her vil danske eksperter i samarbejde kunne bidrage til at optimere Angolas energiressourcer, siger Area Manager, Paulo Veiga, Offshore Center Angola. Maersk Oil var først Maersk Oil er en af de mest synlige danske offshore virksomheder i Angola og de første til at En delegation fra Angola besøgte i 2011 Danmark og banede vejen for et samarbejde om udvikling af offshoresektoren i Angola. etablere sig i landet. Maersk Oil købte sig i 2005 ind på en anpart af en koncession og har siden opnået flere koncessioner, hvoraf nogle var opgivet af andre operatører. I 2009 fandt de den første olie, og selskabet har planlagt en række prøveboringer i 2013 for yderligere fund. I kølvandet på Maersk Oil er fulgt flere danske underleverandører, og med det fælles dansk-angolanske initiativ OGIB AFRICA håber repræsentanter fra de to lande på øget samarbejde. OGIB AfriCa er et koncept udviklet af Offshoreenergy.dk. På korte, uformelle møder får deltagerne mulighed for at præsentere sig selv over for andre deltagere og introducere en ide, et forslag til samarbejde eller en forespørgsel på særlige kompetencer. Mødet kan eventuelt afsluttes med en aftale om yderligere møder. En slags speeddating for olie- og gasindustrien.

15 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 15 BRASILIEN WORKSHOP byggeriet af Øresunds- og Storebæltsbroen om eksempelvis dyre- og planteliv og havstrømme, konkluderer Arne Borg Pedersen. Muligheder og udfordringer Men selvom der er brug for ekspertise i branchen, er der dog nogle udfordringer ved at sælge sine ydelser i verdens femte største land. En af de største er et krav om, at ved offshoreprojekter skal 65-80% af arbejdet udføres af lokale virksomheder. Det er dog et krav, som Brasilien har svært at leve op til på grund af manglende ekspertise, høje lønninger og de generelt høje omkostninger i landet, som svækker konkurrenceevnen. Derfor er denne regel under konstant debat i regeringen, forklarer Arne Borg Pedersen, der har boet over fire år og har i alt seks års erfaring i virksomhedsopstarter i landet. En anden udfordring ved at komme ind på markedet er indlysende de sproglige og kulturelle barrierer. Derfor råder han danskerne til også at kigge deres internationale kundeportefølje igennem for at finde nogle kunder, der allerede er repræsenteret i landet. Det kan nemlig være en god indgangsvinkel til at komme ind på markedet, hvor danske kompetencer er i høj kurs. Der er rift om de danske kompetencer, da danskerne har ry for at levere høj kvalitet til tiden. Og det er uvurderligt i en branche, hvor hver en fejl og forsinkelse kan have kæmpe økonomiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser, siger konsulenten. Et udviklingsprojekt i regi af Offshoreenergy.dk fokuserede på konkrete, praktiske problemstillinger på det brasilianske marked for danske virksomheder. Mere information på North Sea oil is part of our future Svend Lykkemark Christensen, adm. direktør Danoil Exploration A/S When training as a professional within oiland gas exploration you will actively contribute to maintaining the level of welfare of the Danish society for years to come Nordsøolien er en del af vores fremtid Når du tager en uddannelse inden for olieefterforskning og -indvinding får du mulighed for at være med til aktivt at fremtidssikre det danske velfærdssamfund The FR clothing meets: EN Anti-Static EN Protection against liquid chemicals. ISO Welding, resistance to molten metal. ISO Protection against heat and flame. IEC Protection against electric arc in areas with high voltage installations. Non chemically treated anti-flame clothing by Tranemo Workwear. Inherent anti-flame clothing where in we integrate technical fibers that gives eternal flame and anti-static properties. COMTEC INT A/S Vesterhavsgade 153, 6700 Esbjerg Tlf , Fax

16 16 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE Nye vinde på havnen Rønne Havn fokuserer i disse år på at udnytte et stort potentiale som central erhvervshavn for offshore industrien. Der blæser nye vinde for Rønne Havn i disse år. Havnen, der er Danmarks 8. største havn arbejder målrettet mod at blive den førende erhvervshavn i Østersøen, bl.a. ved at tiltrække flere kunder fra offshore industrien: Vi har en meget central beliggenhed bl.a. i forhold til de havmølleparker, igangværende såvel som planlagte herhjemme og hos vores naboer. Derfor sikrer vi, at vi i endnu højere grad kan servicere offshore industrien, som kan opnå store logistikfordele ved at benytte vores havn, forklarer admini strerende direktør for Rønne Havn, Thomas Bendtsen. Høje standarder Flere offshore virksomheder har allerede nu set gevinsten ved at benytte den centralt beliggende havn. Som konsekvens heraf fokuserer Rønne Havn A/S på at ændre organisationen, kvalitetssikre processer og sikkerhedsstandarder og være med til at udvikle baglandet på Bornholm, således at man også her kan servicere offshore industrien: Beliggenheden gør det ikke alene. Vi har også et stort ansvar for at tilpasse os til de standarder, der er i offshore industrien. De er høje, men det skræmmer os ikke, for det er kvaliteten på vores produkter også, siger Thomas Bendtsen. Rønne Havn A/S råder over ca. 3 km. kaj med en vanddybde på ca. 7 meter samt en 240 meter lang kaj med en vanddybde på 9 meter. Havnen råder over godt m2 havne- og erhvervsarealer, hvoraf ca m2 er udlejede. Administrerende direktør Thomas Bendtsen står i spidsen for, at Rønne Havn i endnu højere grad kan betjene kunder fra offshore industrien. TIL LANDS, TIL VANDS MED FORNUFTEN Maskinmesterskolen København bygger på en stærk maritim tradition og indgår i partnerskab med førende virksomheder inden for offshore-branchen. Vi har et stort internationalt netværk og samarbejder med en række udenlandske universiteter, bl.a. Shanghai Maritime University. Vi fokuserer på høj faglighed, følger den teknologiske udvikling og tilpasser løbende uddannelsen til erhvervslivets behov. Resultatet er maskinmestre, der skaber resultater til lands, til vands og alle andre steder, hvor der er behov for dygtige folk til drift og ledelse af tekniske anlæg.

17 TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Robert Atterman Stor søgning mod offshoresektorens uddannelser ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 17 STOR SØGNING MOD OFFSHORESEKTORENS UDDANNELSER Unge ser job- og karrieremuligheder og søger i stor stil uddannelser inden for offshore-relaterede fag Gode job- og karrieremuligheder i offshoresektoren har de seneste år skabt en historisk stor interesse for at tage en teknisk uddannelse i Esbjerg og det øvrige Sydjylland. Søgningen mod tekniske uddannelser på Esbjergs to universiteter, Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg, er steget år for år, og også andre uddannelsesinstitutioner melder om stor interesse fra de studerende. Alene i Esbjerg er 1678 nye studerende i 2013 optaget på længerevarende, videregående uddannelser, og på Erhvervsakademi Sydvest kalder man udviklingen historisk. En del af forklaringen på de seneste års store optag kan være, at flere unge har fået øjnene op for, at uddannelse betaler sig. Og så går de unge efter en teknisk uddannelse inden for offshore, vurderer rektor Henrik Larsen, Erhvervsakademi Sydvest. Antallet af nye studerende på de tekniske uddannelser er tredoblet siden Og de kommer fra hele landet. Jeg er sikker på, at de mange jobmuligheder inden for offshore her i regionen har tiltrukket mange talenter fra andre regioner. Forhåbentlig kan vi på sigt afhjælpe den mangel på uddannet arbejdskraft, der i øjeblikket præger sektoren, siger Henrik Larsen. Vi har også startet mange nye uddannelser de seneste år, så vi er glade for, at antallet af studerende følger med. Jeg er stolt over, at vi har fordoblet vores optag siden 2008, og at vi har sat rekord i antallet af nye studerende de seneste to år, siger Henrik Larsen. Udviklingen betyder meget for hele vores by. Unge studerende er jo også med at give et liv i byen. Det gør også, at der kan sættes investeringer i gang. Indenfor de sidste par år, er der jo investeret kraftigt i Esbjerg i blandt andet kollegiebyggeri, siger han. Denne udvikling glæder John Lesbo, bestyrelsesformand i Esbjerg Erhvervsudvikling: Hvis man ser på nogle områder, for eksempel indenfor energisektoren, så glæder det os jo meget at se den stigning i optaget på ingeniørstudier og andre studier, som er relevante også for energisektoren, siger han. Ifølge branchens egne informationer ligger lønningerne for de forskellige faggrupper i offshoresektoren cirka 30% højere end i andre brancher. Den gennesnitlige løn for offshoremedarbejdere rundt om i verden ligger på cirka DKK årligt. Betydning for hele Esbjerg Det har ellers været svært at overbevise unge om det spændende ved at uddanne sig i Vestjylland og inden for offshore, men tingene har ændret sig på få år til gavn for hele Esbjerg kommune. Indenfor de sidste par år, er der jo investeret kraftigt i Esbjerg i blandt andet kollegiebyggeri Henrik Larsen, rektor på Erhvervsakademi Sydvest Der er brug for at uddanne stilladsarbejdere til at sætte stilladser op både på land og på havet. Er du interesseret i job eller uddannelse inden for offshoresektoren, kan du henvende dig til de to universiteter eller Erhvervsakademi Sydvest for yderligere information. sdu.dk esbjerg.aau.dk easv.dk

18 18 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE Sikkerhed og efteruddannelse i højsædet hos Q-STAR ENERGY Q-STAR ENERGY leverer mandskabsløsninger og projekter til olie- og gasplatforme, og ansøgeres indstilling til sikkerhed tjekkes på kryds og tværs. Q-STAR ENERGY leverer fleksible mandskabsløsninger og projekter til olie- og gasbranchen. Virksomheden har mere end fagpersoner i egen udviklet database. Q-STAR ENERGY løser bl.a. opgaver som isolering, overfladebehandling, el-arbejde, rope access, instrumentteknik, stilladsmontering, svejsning o.m.m. Følg sikkerhedsreglerne eller bliv hjemme. Så kort og præcist bliver det udtrykt i sikkerhedsmanualen hos Q-STAR ENERGY. Der er ganske enkelt nul tolerance over for slendrian ude på olie og gasplatformene. Sikkerhed er en af spidskompetencerne hos de omkring 600 medarbejdere, der er ansat i Q-STAR ENERGY i Esbjerg. Hvis en ny medarbejder i prøvetiden ikke kan finde ud af at tage fat i et gelænder HVER gang, han skal, eller hvis han ikke bruger sikkerhedslinen ja, så kan han lige så godt tage hjem. Q-STAR ENERGY, der leverer mandskabsløsninger til vedligeholdelse af olie- og gasplatforme i såvel Danmark som Norge, har allerede øje på sikkerheden, inden de ansætter nye medarbejdere. For uanset om de skal bruge riggere, rørlæggere, elektrikere, stilladsmontører, smede eller lignende i Q-STAR ENERGY, så skal de ansattes indstilling til sikkerhed og kvalitet i jobbet være helt i top. Q-STAR ENERGY har sin egen ressourceafdeling, som screener og interviewer eventuelle kommende medarbejdere. Vi skal være helt sikre på, at de er sikkerhedsmindede, og vi spørger dem bl.a., om de bruger sikkerhedsselen, når de kører bil, og om børnene bruger sikkerhedshjelm. Vi interviewer ansøgerne på kryds og tværs i en times tid, og vi følger op med at interviewe dem, når de har været ude på platformene de første gange. Det er netop noget af det, vi er rigtig gode til at scanne jobansøgere, siger direktør Henrik Hansen og tilføjer: Sikkerhed er ikke noget, man bare kan tale om. Vi er nødt til at handle på det, for hvis ikke sikkerheden er i orden, er man ikke med i denne her branche. Q-STAR ENERGYs ansatte skal også være indstillede på, at efteruddannelse Q-STAR ENERGY er certificeret inden for ISO9001, Norsok og OHSAS er en fast bestanddel af ansættelsen, for hele tiden at være opdateret på både det faglige og det sikkerhedsmæssige. Uanset om de skal sandblæse, overfladebehandle eller svejse, skal det ske efter de standarder og høje normer, som kræves i olie- og gasbranchen, og derfor skal vores folk hele tiden være klædt på til de krav, der stilles, siger Henrik Hansen. annonce børsen_dk_final Active Heave Compensation Flexibility through Standard Design Launch and Recovery Systems Electric or Hydraulic Drives Fully Electronic Control 5Te 12Te 30Te 100Te Deepwater Proof Technology Working Depth Beyond 3000m Albert Einstein Manager Jørgen Nielsen, GFS Global Functional Safety, Produktionsvej 2, DK-2600 Glostrup ntd offshore a/s Herningvej DK-6950 Ringkøbing Phone: Mail:

19 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 19 KIRK & HOLM Esbjerg Tag del i energien i Danmarks Viden i verdensklasse om energi på havet Esbjerg er landets center for energi på havet. Udgangspunktet er en klynge med over 250 virksomheder i tæt samarbejde med et stærkt uddannelsesog forskningsmiljø. Allerede nu arbejder inden for olie og gas samt vindenergi i Esbjerg Kommune. Kontakt Esbjerg Erhvervsudvikling på og hør nærmere om dine muligheder i EnergiMetropol Esbjerg. Besøg

20 20 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Technical University of Denmark Knowledge for the future Photos: Maersk Oil & Gas and Christian Carlsson DTU, Technical University of Denmark, is ranked DTU s central campus is located just north of as one of the best technical universities in Copenhagen, and life at the University is Europe. DTU offers internationally recognized engaging and vibrant. At DTU, we make sure Oil and MSc gas degrees are fundamental in 28 English-taught energy resources programmes, for human a existence wide range and of everyday joint programmes life. But the and time double of easy Tuition oil is cates free for tomorrow s EU/EEA citizens. scientists and engineers. The education that your DTU goals thus and ambitions unites experience are met. with unique talent and edu- discoveries degrees are with over. international partner universities, and 19 PhD schools. Meet us at the The most Student important World aspects Fair in of DTU s activities. and training of MSc and doctoral students are some of Meeting the challenges of today s oil and gas industry Manchester call on 12 October and in London for deep At DTU, insights, students innovative have hands-on discoveries access and to the highest on 13 October The expertise from DTU assists Denmark to make the level cutting of international edge facilities research and expertise. work closely under right decisions for the future. the expert supervision of top international Visit DTU researchers. holds more than 30 years of expertise in the oil for more information and gas field. The co-workers are a mix of internationally renowned scientists and the sharpest young talents from relevant fields. Read more on

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event WEIB WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event Danmarks største, nationale klyngeorganisation med mere end 280 medlemmer National kompetencecenter & innovation netværk for dansk offshore

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Undergrundsloven - operatørskab

Undergrundsloven - operatørskab Undergrundsloven - operatørskab 12. juni 2012 14/06/2012 1 Programmet Reception Operatørskab iht. undergrundsloven (Bo Sandroos) Ca. 15 min. Praktiske erfaringer ifm. operatørskab i DK (Søren Lundgren

Læs mere

Velkommen til Årsmødet 2014

Velkommen til Årsmødet 2014 Odense Congress Center, torsdag d. 23. & fredag d. 24. oktober 2014 Velkommen til Årsmødet 2014 Bringing innovation to market & Cost reduction through innovation Safety Briefing Odense Congress Center,

Læs mere

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012 - Offshore Supply Få andel i fremtidens ordremuligheder - Olie og Gas industrien 17. januar 2012 Program: 14:00 Velkomst og indledning v/michael Ahring Petersen, projektleder 14:10 Internationale muligheder

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION AND MAINTENANCE OFFSHORE EXHIBITION +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 JUNE 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION AND MAINTENANCE OFFSHORE EXHIBITION +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 JUNE 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION AND MAINTENANCE OFFSHORE EXHIBITION +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 JUNE 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for havvindmøller

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014 Danish Subsea Network Præsentation - Kort præsentation af Offshoreenergy.dk - Strategiske indsatsområder - Oil/Gas O&M Center - Danish Subsea Network Danish Subsea

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding Beslutningsforslag nr. B 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 15. april 2010 af Kim Mortensen (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S) og Jens Christian Lund (S)

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Pilestræde 58, st. th. 1112 København K Tlf. +45 48 22 80 80 www.tss.trelleborg.com Stifter Carl Simonsen

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 Eksportrådet i Norge, Oslo Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 - Norges største og vigtigste mødeplads for subseamarkedet Den 14. 15. april 2015 arrangerer Danmarks Eksportråd et markedsbesøg til

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 01.01.2009 til 30.06.2009 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Fremtiden for Dansk Offshore Netværk

Fremtiden for Dansk Offshore Netværk Fremtiden for Dansk Offshore Netværk ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Martin Lumby, Project manager, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Nu hedder et af Danmarks førende it-selskaber CGI

Nu hedder et af Danmarks førende it-selskaber CGI Experience the commitment Nu hedder et af Danmarks førende it-selskaber CGI Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Med navneskiftet får du endnu mere af det, du allerede kender fra dit samarbejde med

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 1.1.2011 til 30.6.2011 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde Velkommen til Årsmøde 2013 Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde 1 09.30 10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen Bestyrelsesformand Anders

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network

Fremtiden for Danish Subsea Network Fremtiden for Danish Subsea Network Ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold Offshoreenergy.dk s faglige netværk Offshoreenergy.dk's

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt bayerngas danmark Til medlemmerne af Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Your ref: Our ref: DM#58863 Date: 16. maj

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Regional netværksmøde i Aalborg

Regional netværksmøde i Aalborg Dato 19. juni 2012 Regional netværksmøde i Aalborg Af Tommy Petersen The copyright of this entire presentation vests by. All rights reserved. The information contained herein is the property of above company

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens i Danmark ca. 6.600 ansatte Siemens A/S Nokia Siemens Networks A/S Siemens Høreapparater A/S

Læs mere