Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr."

Transkript

1 opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 75,1 88,7 9,7 98,4 76,3 Jobcenter 68,1 80,9 8,5 89,3 76,2 Jobcenter 4,0 4,3-4,3 93,1 Beskæftigelsesråd -0,4-0,1 0,1-371,3 Løntilskud til personer i flexjob 16,3 24,5-0,2 24,3 67,0 Løntilskud ledige ansat i kommuner 2,0 1,9-0,8 1,0 192,3 Beskæftigelsesordninger -1,3-3,3 - -3,3-38,7 Sygedagpenge 25,7 29,5 5,0 34,5 74,7 Kontanthjælp 13,0 9,1 6,5 15,6 83,8 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3,5 7,6-1,4 6,2 55,5 Introduktionsprogram -0,8-2,0 1,5-0,6-141,2 Introduktionsydelse 0,3 0,3 0,1 0,4 83,4 Repatriering 0,1 0,0-0,0 537,7 Revalidering 4,8 9,8-2,3 7,5 64,6 Servicejob -0,2-0,7 - -0,7-33,3 Særlige stillinger 0, Introduktionsprogram 1, Aktivering 7,0 7,8 1,2 9,0 77,3 Aktiveringscenter 4,2 4,2 0,9 5,1 82,3 Otterupgården 2,8 3,6 0,3 3,9 70,9 %, driftsudgifter Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 139,1 195,0 2,9 197,9 70,3 Jobcenter 132,1 187,2 1,7 188,8 69,9 Jobcenter 4,0 4,3-4,3 93,1 Beskæftigelsesråd -0,4-0,1 0,1-371,3 Løntilskud til personer i flexjob 31,0 60,8-2,0 58,8 52,7 Løntilskud ledige ansat i kommuner 6,0 11,3-2,9 8,4 71,0 Beskæftigelsesordninger 1,7 1,2-1,2 142,4 Sygedagpenge 46,8 54,4 3,9 58,3 80,4 Kontanthjælp 19,9 13,9 10,1 24,0 82,8 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 9,9 19,6-4,1 15,5 64,0 Introduktionsprogram 0,3-0,6 1,7 1,1 27,5 Introduktionsydelse 1,0 1,2 0,1 1,3 77,2 Repatriering 0,1 0,1-0,1 134,4 Revalidering 10,7 21,0-5,2 15,8 67,8 Særlige stillinger 0, Introduktionsprogram 1, Aktivering 7,0 7,8 1,2 9,0 77,3 %

2 opfølgning 30. september Aktiveringscenter 4,2 4,2 0,9 5,1 82,3 Otterupgården 2,8 3,6 0,3 3,9 70,9, statsrefusion Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Jobcenter -63,5-106,3 6,8-99,5-63,8 Løntilskud til personer i flexjob -14,7-36,2 1,8-34,4-42,6 Løntilskud ledige ansat i kommuner -4,0-9,5 2,1-7,4-53,9 Beskæftigelsesordninger -3,0-4,5 - -4,5-66,3 Sygedagpenge -20,6-24,9 1,1-23,8-86,4 Kontanthjælp -6,9-4,9-3,6-8,5-81,0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -6,5-12,0 2,7-9,3-69,7 Introduktionsprogram -1,1-1,5-0,2-1,7-67,7 Introduktionsydelse -0,6-0,9 - -0,9-74,4 Repatriering - 0,0-0,0 - Revalidering -5,9-11,2 2,9-8,3-70,8 Servicejob -0,2-0,7 - -0,7-33,3 % Overblik over ændringer Område Beskrivelse Erhvervsgrunduddannelse Færre forløb -0,1 Løntilskud Mindre månedlig refusionsudbetaling -1,3 Jobtræning Fald i antal -0,3 Beskæftigelsesordning Flere udgifter 0,5 Sygedagpenge Flere sager uge 1,9 Kontanthjælp Flere antal modtagere 1,6 Akt. kontanthjælp Færre antal modtagere -0,6 Introduktionsprogram Fald i udgifter -0,3 Introduktionsydelse Forkert beregning af refusion 0,2 Revalidering Færre antal -0,4 Servicejob For højt teret 0,2 I alt 1,4

3 opfølgning 30. september Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser P-skoler: Pr. den har der været afholdt udgifter til grundtilskud, der stort set svarer til det terede. Der er afsat ca. 2,8 mio. kroner til elevbetalingen. Der er afholdt udgifter på 2,770 mio. kr. Der forventes ikke yderligere udgifter til Produktionsskoler i. EGU-forløb: Der har været afholdt udgifter svarende til ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en mindre udgift på 0,1 mio. kr. på grund af færre forløb. Beskæftigelsesråd et udviser en nettoindtægt på 0,4 mio. kr. Der er overført 0,119 mio. kr. fra I tet er det forventet, at tilskuddet dækker de udgifter der er til Beskæftigelsesrådets aktiviteter. Løntilskud Løntilskud mv. til pers. i fleksjob m.v. 24,4 16,3 23,1 Driftsudgifter for pers. på ledighedsydelse 0,3 0,4 0,6 Løntilskud til pers. i løntilskudsstillinger 0,9 0,3 0,7 Ledighedsydelse under ferie 0,4 0,5 0,6 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 0,2 0,0 0,1 Driftsudgifter for pers. i fleksjob 0,2 0,0 0,1 ½ tilskud, pers. i fleksjob 18,6 8,4 16,6 2/3 tilskud, pers. i fleksjob 28,8 13,8 26,7 ½ tilskud, selvstændigt erhvervsdrivende 0,9 0,6 0,9 2/3 tilskud, selvstændigt erhvervsdrivende 0,7 0,6 0,8 Ledighedsydelse før første fleksjob 2,2 1,7 2,3 Ledighedsydelse mellem fleksjob 2,8 2,1 2,8 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 0,5 0,2 0,3 Ledighedsydelse unden refusion 2,4 2,3 2,8 Refusion ledighedsydelse, 50% -0,8-0,3-1,0 Refusion ledighedsydelse, 35% -1,9-1,3-1,9 Løntilskud -31,8-13,0-29,3 (antal pers.) Løntilskud mv. til pers. i fleksjob m.v Løntilskud til pers. i løntilskudsstillinger ½ tilskud, pers. i fleksjob /3 tilskud, pers. i fleksjob ½ tilskud, selvstændigt erhvervsdrivende /3 tilskud, selvstændigt erhvervsdrivende 4 4,0 4,0 Ledighedsydelse før første fleksjob Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom/barsel Ledighedsydelse unden refusion et viser pr. den et forbrug på 16,3 mio. kroner og et rest på ca. 8,0 mio.

4 opfølgning 30. september Fleksjob Der er samlet teret med 324 fleksjob. Pr. den udgør antallet af fleksjob 331. For hele forventes gennemsnitlig 320 fleksjob pr. måned. Der er teret med 140 fleksjob med ½ tilskud i det korrigeret. Der forventes at blive gennemsnitlig 134 fleksjob ultimo. Der er teret med 170 fleksjob med 2/3 tilskud i det korrigeret Det forventes, at der gennemsnitlig vil være 174 fleksjob med 2/3 løntilskud ultimo. Ved opfølgningen pr blev der korrigeret i tet vedr. ½ tilskud, fleksjob med -0,5 mio. kr. netto og 2/3 tilskud,fleksjob med 0,6 mio.kr. Der forventes et beskedent merforbrug på grund af, at der forventes færre ½ løntilskud og flere 2/3 løntilskud. Dette er korrigeret ved opfølgningen pr. den et på løntilskud til fleksjob udviser ikke et retvisende forbrug, da mange virksomheder kun anmoder om løntilskud kvartalsvis bagud. Der er usikkerhed med hensyn til refusionsstørrelsen for det enkelte fleksjob. Der er store variationer i aflønningen, ligesom omfanget af sygefraværet påvirker den udbetalte refusion. et pr. den typer på, at forbruget vil blive mindre i månedlig refusion. Dette skyldes bl.a. større sygefravær. Der forventes et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. brutto. Ledighedsydelse Samlet set er der teret med 59 personer på ledighedsydelse. Ved opfølgningen er dette nedjusteret til 49 personer. Pr. den har der gennemsnitlig været 55 personer på ledighedsydelse. Det forventes, at der i hele gennemsnitlig vil være 53 personer. 16 af disse ledighedsydelsespersoner har imidlertid modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, således at der ikke ydes refusion(med 35 %). Der mistes refusion på kr. pr. år for hver helårsperson uden refusion. Der arbejdes p.t. på at afklare størstedelen af de personer, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Der er købt et forløb for ca. 10 personer ved anden aktør, som opstartes i december måned. Der vil for de fleste blive tale om overgang til pension. Løn til personer i jobtræning (i mio.kr.) regnskab Løntilskud/jobtræning 1,0 2,0 0,7 Løntilskud 8,4 6,0 8,0 Refusion -7,4-4,0-7,3 (antal pers.) Løntilskud/jobtræning Løntilskud

5 opfølgning 30. september Kvoten for personer i jobtræning udgør 73. Der er teret ud fra gennemsnitlig 50 personer i jobtræning. Pr. den har antallet udgjort 38, og der er korrigeret mæssigt for dette. Aktuelt er der kun 32 personer i jobtræning. For hele forventes det gennemsnitlige antal personer i jobtræning at udgøre 35 personer. Der forventes således en yderlige besparelse i. Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger -3,3-1,3-2,8 Arbejdsmarkedsuddannelser 0,1 0,2 0,2 Andre udd. og korte vejledningsforløb 0,5 1,0 1,0 Udg. til hjælpemidler til akt.kont.modt. 0,1 0,0 0,1 Udg. til mentor til akt.kont.modt. 0,3 0,2 0,3 Udg. til opkvalificering af ansatte m.m. 0,0 0,0 0,0 Produktionsskoler 0,5 0,3 0,5 Undervisning i dansk som andetsprog 0,1 0,0 0 Arbejdsskadeforsikring 0,3 0,4 0,5 Tilskud til jobcenter -0,3-0,3-0,3 Ny chance for alle -0,4-0,1-0,4 Refusion driftsudgifter -4,5-3,0-4,7 Pr. den udgør forbruget ca. -1,3 mio. kr. Det forventede resultat er -3,3 mio. kr. Denne funktion udgør udgifter i forbindelse med aktivering samt refusion af mange forskellige driftsudgifter vedrørende målgrupperne. Kontoen vedr. andre uddannelser. og korte vejledningsforløb forventes et merforbrug på kr. Dette skyldes større udgifter i forbindelse med tilbud til kontanthjælpsmodtagere på bosteder, hvor der foregår en erhvervsmæssig afklaring. Der er desuden merudgifter til arbejdsskadeforsikring (for kontanthjælpsmodtagere). Der er ikke teret med denne udgift. Der forventes samlet merudgifter på kr. Sygedagpenge Sygedagpenge 34,5 26,3 36,4 Sygedagpenge efter 52 uger, uden 11,8 refusion 10,7 9,1 Sygedagpenge med 50% refusion 47,4 37,6 49,0 Sygedagpenge alvorligt syge børn 0,2 0,2 0,2 Regresindtægter vedr. sygedagpenge 0,0 0,0 0,0 Refusion -23,8-20,6-24,6 (antal pers.)

6 opfølgning 30. september Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger, uden refusion Sygedagpenge med 50% refusion Efter 52 uger Der er oprindeligt teret med gennemsnitlig 30 sager. Pr. den har antallet af sager gennemsnitlig udgjort 71 sager, men der forventes en nedgang i antallet af sager i den resterende del af, således at det gennemsnitlige antal sager vil udgøre gennemsnitlig 69 sager for hele. Der forventes således et merforbrug svarende til 1.1 kr. i forhold til det korrigerede. Sager mellem 5. og 52 uge Der er oprindeligt teret med 325 sager i gennemsnit. Pr. den har antallet af sager udgjort 310 sager. Det forventes at antallet af sager vil falde i den resterende del af året. Faldet har dog været mindre end forventet ved opfølgningen pr. den I uge 44 uge udgør antallet af sager 282 sager. For hele forventes antallet af sager at udgøre 300. Bemærkninger Der er stor fokus på sygedagpengeområdet i jobcentret. I slutningen af 2007 og begyndelsen af er der tilført ekstra personaleressourcer til området. Der er desuden igangsat forskellige tilbud i forhold til de sygemeldte. I efteråret vil der blive igangsat yderligere initiativer. De øgede personaleressourcer samt de flere tilbud til de sygemeldte har medført at antallet af sygemeldte er faldet i 2. halvår af. Erfaringen viser, at det tager tid, inden de øgede perso-naleressourcer medfører et fald i antallet af sygemeldte. Resultaterne har imidlertid ikke været helt så gode som forventet. Det skyldes især den langvarige sygeplejerske-strejke, som har været skyld i mange udskydelser af operationer og undersøgelser af sygemeldte, med øgede udgifter til sygedagpenge som følge. Det må konstateres, at antallet af sager efter 52. uge er teret for optimistisk. I løbet af er antallet af sager mellem uge nedbragt med 97 sager fra uge 1 til uge 44. Problemstillingen er fortsat sagerne efter 52. uge. Disse er nedbragt fra 67 til 59 i uge 44. Antallet har imidlertid været højere i de senere uger. Kontanthjælp regnskab Kontanthjælp 15,6 13,1 17,2 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp 17,1 13,4 17,1 Kontanthjælp ej. refusionsberettiget 0,0 0,6 0,8 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 0,2 Kontanthjælp til ikke forsørgere 5,0 4,1 5,8 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 0,4 0,3 0,4 Kontanthjælp, starthjælp til unge 1,5 1,4 1,9 Tilbagebetaling af ydet hjælp -0,1-0,1-0,1 Refusion 35% -8,5-6,9-8,9

7 (antal pers.) opfølgning 30. september regnskab Kontanthjælp Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp Kontanthjælp til ikke forsørgere Kontanthjælp til personer fyldt 60 år Kontanthjælp, starthjælp til unge Der var teret ud fra en forventning om, at der i forbindelse med ny chance til alle bliver afklaret et større antal modtagere til fleksjob og førtidspension. Desuden var der en forventning til, at den gunstige situation på arbejdsmarkedet også skulle give et faldende antal kontanthjælpsmodtagere. Dette er ikke sket i forventet omfang. Der var også en forventning om en aktiveringsgrad på 50 %. Dette er ikke nået på nuværende tidspunkt og nås ikke i. Aktuelt er aktiveringsgraden på 45 %. Samlet er passiv kontanthjælp oprindeligt teret ud fra 144 modtagere. Pr. den har det gennemsnitlige antal modtagere udgjort 258 modtagere. Jobcentret har opnået en tilfredsstillende aktiveringsgrad for de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, p.t. 43 %. Denne aktiveringsgrad forventes at kunne stige til omkring 50 %. For de arbejdsmarkedsparate er aktiveringsgraden aktuelt 52 %. Aktiveringsgraden er påvirket af, at der er et stort antal i denne matchkategori, som er på barselsorlov, ca. 20 personer. Det forventes, at aktiveringsgraden vil kunne hæves til ca. 60 % for de arbejdsmarkedsparate i løbet af Der har ikke været teret med udgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er godkendt til et fleksjob, og som ikke er kommet i fleksjob i løbet af 18 måneder samt betaling af udgifter til andre kommuner. Disse udgifter dækker udgifter i forbindelse med, at en borger tager ophold på et forsorgshjem. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 6,2 3,4 5,6 Særlig støtte, 34 0,2 0,1 0,2 Godtgørelse 1,0 0,6 0,9 Forsørgelse af pers. i tilbud kap ,2 8,1 11,4 Løntilskud til personer i kap. 12 1,4 0,7 1,0 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0,1 0,0 0,1 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering 0,6 0,4 0,6

8 opfølgning 30. september Refusion 65% -9,3-6,5 (antal pers.) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Forsørgelse af pers. i tilbud kap Løntilskud til personer i kap Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering Der henvises til bemærkninger under passive kontanthjælpsmodtagere. Forsørgelse af personer i tilbud Der er teret med oprindeligt 154 modtagere i. Antallet af modtagere har gennemsnitlig udgjort 123 modtagere. Der forventes en større aktiveringsgrad i den resterende del af. I oktober måned var der 159, som var aktiveret. således at det gennemsnitlige antal modtagere vil udgøre 132 for hele. Der forventes et mindre forbrug på denne konto. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i tilbud Pr. den var der 8 modtagere. Der er teret ud fra gennemsnitlig 18 modtagere. For hele forventes et gennemsnit på 10 modtagere. Kontanthjælp under forrevalidering Der er teret med 23 modtagere. Pr. den har der gennemsnitlig været 9 modtagere. Der forventes et gennemsnit på 8 modtagere for hele.

9 Introduktionsprogram opfølgning 30. september Introduktionsprogram -0,6-0,8-0,9 Udgifter, 23a 0,6 0,4 0,6 Udgifter, 23b 0,1 0,0 0,1 Udgifter, 23c, mentor 0,1 0,0 0,1 Udgifter til undervisning 1,0 0,3 0,8 Udgifter til danskudd., selvforsørgende 0,5 0,5 0,5 Udgifter til danskudd., øvrige 1,2 0,2 0,7 Gebyr deltagelse i danskudd. -0,2-0,1-0,1 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse -0,2 0,0-0,2 Resultattilskud, danskprøve -0,1 0,0-0,1 Grundtilskud -1,9-1,0-1,9 Refusion, grp ,9-1,1-1,0 Refusion, grp. 13-0,8 0,0-0,4 Størrelsen af grundtilskuddet samt resultattilskuddene forventes at svare til det korrigerede pr. den Udgifterne til foranstaltninger for flygtninge forventes at udgøre kr. mindre. Udgifterne til danskundervisning forventes at blive 0,7 mio. kr. mindre. Introduktionsydelse Introduktionsydelse 0,4 0,3 0,6 Ydelse til udlændinge 1,3 0,8 1,3 Hjælp i særlige tilfælde 0,0 0,1 0,0 Refusion særlig hjælp 0,0-0,3 0,0 Refusion -0,9-0,3-0,7 Der er teret med 20 modtagere i. Der var teret ud fra, at Nordfyns Kommune ikke skulle modtage flygtninge i. Dette var imidlertid en fejl. Kvoten er 8. Der forventes et gennemsnitligt antal modtagere svarende til 18. Selvom der forventes færre modtagere, vil der blive tale om et beskedent merforbrug på 0,1 mio, som er korrigeret ved opfølgningen pr. den Dette skyldes, at ydelsen til modtagerne har været teret for lavt. Udgifter til Hjælp i særlige tilfælde er fejlagtigt konteret under Arbejdsmarked men skulle rettelig være konteret under Myndighed. Der er foretaget en omkontering således dette fremadrettet konteres korrekt.

10 opfølgning 30. september Revalidering Revalidering 7,5 4,9 7,1 Revalideringsydelse 8,0 5,7 7,5 Tillægsydelser under revalidering 0,7 0,5 0,7 Driftsudgifter ifm. revalidering 2,8 1,7 2,8 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse 0,3 0,2 0,3 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik 4,0 2,7 3,5 Refusion, 50% -0,3-0,1-0,3 Refusion, 65% -8,0-5,8-7,4 (antal pers.) Revalidering 48 Revalideringsydelse Revalideringsydelse Der er teret ud fra 70 modtagere. For hele forventes 45 modtagere. Der vil derfor være tale om en yderligere mindre udgift på kr. set i forhold til opfølgningen pr. den Tillægsydelser i forbindelse med revalidering: På denne konto udgiftsføres dels diverse udgifter i forbindelse med revalidenders uddannelsesforløb dels udgifter i forbindelse med bo- og erhvervsafklaring af revalidender. Der forventes et forbrug svarende til tet. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering: Denne konto indeholder primært udgifter til betaling for uddannelser for revalidender samt betaling for ophold på afklarings- og revalideringsinstitutioner. Der har været et fald i udgifterne til betaling til uddannelsesinstitutioner, medens der har været væsentligt større udgifter til afklaringsforløb. Det forventes, at udgifterne svarer til tet. Løntilskud i forbindelse med revalidender: Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til det korrigerede. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik: Der er teret med 25 forløb i. Der forventes 21 forløb. Der forventes en yderligere mindre udgift på kr. i forhold til det korrigerede pr. den Servicejob Der er kun hjemtaget refusion for et kvartal. Der forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Der er teret med indtægter på 0,7 mio. kr. Da der er 5 personer i servicejob, vil

11 opfølgning 30. september Særlige stillinger: Dette dækker udgifter i forbindelse med kommunale skånejob. Pr. den udgør udgiften kr. Der forventes en samlet udgift på kr. Aktiveringscenter tet for forventes at overholdes. Decentralt. Otterupgården tet for forventes at overholdes. Decentralt.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Ishøj Kommune Regnskab 2011 Side 115 Borger og Socialcenter

Ishøj Kommune Regnskab 2011 Side 115 Borger og Socialcenter Ishøj Kommune 2011 Side 115 04.62 Sundhedsudgifter mv. 2.167 2.843-1.002 1.841-325 118 Vederlagsfri fysioterapi: Vederlagsfri fysioterapi er lovbestemt og det er den praktiserende læge, der visiterer til

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter) Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj Indledning Jobcenter opfølgningen er opgjort i nettoudgifter. Staten yder på de fleste udgiftsområder en procentsats

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 26-55) 26 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling

NOTAT Økonomisk Afdeling NOTAT Økonomisk Afdeling På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal 2012, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet Tabel 1: Skattefinansieret drift Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. Budget 2011 Regnskab 2011 1. Arbejdsmarkedsudvalg 390.490 389.066 1.424 1 Beskæftigelse 390.490 389.066

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget 1 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739.000 3.536.000 3.804.006-268.006 Indtægter 0 0-300.173 300.173 Netto 3.739.000 3.536.000 3.503.833 32.167 Ungdommens

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 185 ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 186 Arbejdsmarked - serviceudgifter 00.25.11 Boliger til flygtninge Udgifter 85 Indtægter -35 Netto 50 Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere