Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2016"

Transkript

1 Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2016 (Udarbejdet af Christina Falkenberg juni 2017) 1

2 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse Indledning Markante resultater Generaliserbarhed Demografi Kønsfordelingen Aldersfordelingen Geografi Prioritering Årsager til at have DMJX som 1. prioritet Årsager til ikke at have DMJX 1. prioritet Forældres sniveau De nye studerendes smæssige baggrund Afslutningsår for ungdoms Fordelingen af mænd og kvinder som har påbegyndt og afsluttet en videregående Fordelingen af studerende som har påbegyndt og afsluttet en videregående Forberedelseskurser Antal forsøg på optag Information om rne Tidspunkt for interesse for n Opsamling og overvejelser Bilag

3 2. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) september Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt onsdag den 30. august Der var i alt 369 indskrevne til at besvare spørgeskemaet, hvoraf 263 har svaret på spørgeskemaet, altså en svarprocent på 71,3%. Besvarelserne på spørgeskemaet fordeler sig som følger: Antal Indskrevne Procent Fotojournalistik % Journalistik % Kommunikation % Medieproduktion og ledelse % Tv- og medietilrettelæggelse % Visuel Kommunikation % FK % GD % ID % KK % Total ,3% Tabel 1 Svarprocenten er denne gang ikke så høj. Uddannelser som Kommunikation og Medieproduktion og ledelse ligger højt efterfulgt af Fotojournalistik, Journalistik og FK. Men r som Tv- og medietilrettelæggelse, GD, ID og KK har en meget lav svarprocent, og der skal gøres en ekstra indsats for at få de studerende til at besvare undersøgelsen. Eftersom det kun er anden gang, at der laves en undersøgelse af de nye studerende, hvor vi efterfølgende samler data fra alle 6 r i en samlet rapport, så er der i denne rapport kun sammenlignet med en tidligere rapport. Fremadrettet vil der være flere samlede undersøgelser at sammenligne, og eventuelle udviklinger vil blive draget frem. Denne rapport indeholder tal fra de nye studerende i efteråret 2016 sammenlignet med efteråret 2015 på alle r. De tre r med vinterstart er i en særskilt rapport, som der sammenlignes med ved behov. 3. Markante resultater 59,6% af de nye studerende er kvinder, og ingen r har en overvægt af mænd. De fleste studerende på campus øst er i forvejen fra København og omegn, og de fleste studerende på campus vest er fra Østjylland. 94,3% af de nye studerende havde n som deres 1. prioritet. 81% af de studerende har valgt deres på DMJX på baggrund af faglige årsager. Kun 3% af de nye studerende har ingen gymnasial. Kun 7% af de nye studerende kommer lige fra gymnasiet. 29% af de nye studerende har afsluttet ungdoms to år før optagelse. 3

4 4. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor 71,3% i denne undersøgelse. Den vurderes at være repræsentativ for alle studerende på 1. semester. Det er ikke givet, at alle respondenter har svaret på samtlige spørgsmål, og nogle steder er det muligt med flere svarmuligheder. 5. Demografi 5.1 Kønsfordelingen Som det kan ses i tabellerne nedenfor, er der en overvægt af kvinder på rne. Antal Procent Mænd ,5% Kvinder ,6% Tabel 2 Der er denne gang kun en enkelt (Fotografisk kommunikation (5) ), der har en ligevægt af mænd og kvinder på n. Journalistn er også tæt på en lige fordeling. Ellers er kvinderne i overtal på alle de andre r. Særligt Kommunikation (82%) har en stor overvægt af kvinder, men også Medieproduktion og Ledelse (68%), Fotojournalistik (62%) samt Interaktivt design (61%) har en markant overvægt af kvinder. Fotojournalistik Journalistik Kommunikation Medieproduktion og Ledelse Tv- og medietilrettelæggelse Visuel kommunikation FK GD ID KK Tabel 3 Mænd Kvinder Antal 3 5 Procent 38% 62% Antal Procent 49% 51% Antal 9 43 Procent 17% 82% Antal Procent 32% 68% Antal Procent 42% 59% Antal Procent 43% 57% Antal Procent 5 5 Antal Procent 46% 55% Antal 9 14 Procent 39% 61% Antal 9 15 Procent 38% 63% 4

5 5.2 Aldersfordelingen Når vi kigger på aldersfordelingen på de nye studerende, så er det samlede aldersgennemsnit 22,7 år på alle vores nye studerende. Mænd Kvinder Samlet Yngst og ældst Yngst og ældst Yngst og ældst Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Efterår ,6 19 og 34 år 22,5 18 og 50 år 22,5 18 og 50 år Efterår ,4 år 20 og 46 år 22,2 år 19 og 37 år 22,7 år 19 og 46 år Tabel 4 Når man kigger på tallene fordelt på køn og, er der et lidt mere nuanceret billede. Den yngste studerende på alle r er mellem år. Den ældste studerende på alle r ligger denne gang på 30 år eller over, bortset fra Medieproduktion og Ledelse samt Kommunikation, hvor den ældste studerende er på henholdsvis 26 og 25 år. Det samlede aldersgennemsnit er 22,7, og det er kun Kommunikation, Journalistik og Medieproduktion og ledelse, der ligger under snittet. I toppen ligger Fotojournalistik og KK med 26,0 i snit. Alderssnit i år Yngst og ældst Fotojournalistik 26,0 20 og 46 år Journalistik 22,4 19 og 43 år Kommunikation 21,3 20 og 25 år Medieproduktion og Ledelse 21,8 20 og 26 år Tv- og medietilrettelæggelse 23,3 19 og 31 år Visuel kommunikation 23,3 19 og 32 år FK 23,6 19 og 31 år GD 24,4 21 og 32 år ID 23,1 19 og 32 år KK 26,0 20 og 30 år Tabel 5 6. Geografi I tabel 6 kan man se fordelingen af de nye studerendes primære bopæl de sidste 10 år, før de begyndte på DMJX. Det er helt tydeligt, at de fleste studerende kommer fra Østjylland og København, hvor de to campusser ligger. Efterår 15 Forår 16 Efterår 16 Procent Procent Procent Nordjylland 5,2% 9,9% 6% Østjylland 25,1% 20,3% 22,4% Midt- og Vestjylland 10,1% 13,7% 13,3% 5

6 Syd- og Sønderjylland 5,9% 11, 8,7% Fyn 4,2% 7,7% 6,5% København 31,8% 25,8% 24,3% Nordsjælland 7,7% 4,4% 10,6% Øvrige Sjælland 7, 6, 6,5% Andet 2,8% 1,2% 1,5% Tabel 6 I forhold til de nye studerendes primære bopæl de sidste 10 år før studiestart, er det interessant at se på dem delt ud på de enkelte r. Der er nogle områder, som der ikke rekrutteres mange studerende fra. Nordjylland, Midt-og Vestjylland, Syd og Sønderjylland er generelt dårligst repræsenteret på rne, mens Østjylland og København primært danner rammen om de nye studerendes bopæl de sidste 10 år. Sådan har det set ud de seneste mange år. I tabel 7 er der fremhævet med fed, hvor de enkelte r primært henter nye studerende. Helt entydigt kan man se, at rne i Aarhus primært rekrutterer fra Østjylland og Jylland i det hele taget, og rne i København primært rekrutterer fra København og Sjælland. KK ID GD FK Visuel kommunikation Tv- og Medietilrettelæggelse Kommunikation Journalistik Fotojournalistik Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Syd- og Sønderjylland Fyn København Nordsjælland Øvrige Sjælland Andet Tabel 7 6

7 7. Prioritering Uafhængig af har 94,3% valgt deres på DMJX som 1. prioritet. Det er næsten den samme fordeling som de foregående semestre. Antal Procent Efterår ,4% Forår ,1% Efterår ,3% Tabel 8 Figur 1 viser fordelingen af de nye studerendes prioritering af n. 94,3% har den, som de lige er startet på, som 1. prioritet. Kun 4,9% har n som deres 2. prioritet, og 0,8% n som deres 3. prioritet. I efteråret 2015 var der lidt flere studerende med n som 1. prioritet. Prioriteringer 10 94, Figur 1 4,9 0,8 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Af tabel 9, som viser fordelingen på de enkelte r, kan man se, at alle studerende på KK og Fotojournalistik har valgt n som 1. prioritet. Journalistik og Medieproduktion og ledelse ligger lige efter med 97%. Både GD, Kommunikation og TVM har mellem 11,8 og 2, der har valgt n som 2. prioritet. 1. prioritet 2 prioritet 3. prioritet Procent Procent Procent Fotojournalistik Journalistik 97% 3% - Kommunikation 87,5% 12,5% - Medieproduktion og Ledelse 97,8% - 2,2% Tv- og medietilrettelæggelse 88,2% 11,8% 2,3% Visuel kommunikation 93,2% 4,5% FK 94,4% 5,6% - GD ID 91,7% - 8,3% KK Tabel 9 7

8 7.1 Årsager til at have DMJX som 1. prioritet I tabel 10 kan man se de samlede årsager til, at de nye studerende har valgt deres på DMJX som 1. prioritet. Det er muligt at markere mere end en årsag, hvorfor det samlede antal besvarelser kan overstige 10. Som vanligt ligger faglige årsager højest, skarpt efterfulgt af DMJXs ry og omdømme. Men også årsager som forventninger til / viden om optagelsesprøven, geografi og kendskab til DMJX påpeges. Kommentarerne til dette punkt i undersøgelsen er vedlagt som bilag 1. Kommentarerne er ikke inddelt på r. Efterår 2015 Forår 2016 Efterår 2016 Årsager Antal Procent Antal Procent Antal Procent Geografiske årsager 64 22% 46 25,3% 58 22% Faglige årsager % ,5% % DMJXs ry og omdømme % % Forventninger til/ viden om optagelsesprøve 39 14% 27 14,9% 80 30,4% Størst kendskab til DMJX 46 16% 28 15,3% 52 19,7 Eneste med Fotojournalistik 9 3% 8 4% 7 2,6% Tabel 10 I tabel 11 kan man se de samlede årsager til, at de nye studerende har valgt deres på DMJX som 1. prioritet fordelt på de enkelte r. Det er muligt at markere mere end en årsag, hvorfor det samlede antal besvarelser kan overstige 10. Tabellen viser samme tendens til, at faglige årsager ligger højest som årsager til DMJX som 1. prioritet. Alle r lægger mest vægt på faglige årsager og DMJXs ry og omdømme. Dog har alle de studerende angivet, at deres primære årsag var, at det var eneste mulige i Fotojournalistik. Det er det sædvanlige billede. Andre grunde Eneste fotojournalistik Størst kendskab Forventninger til DMJX til optagelsesprøv e DMJXs ry og omdømme Faglige årsager Geografiske årsager Fotojournalistik ,3% Journalistik 28% 83,5% 77% 14,5% 27% - 11% Kommunikation 27% 81% 54% 2% 12,5% - 1 Medieproduktion og Ledelse 12% 7 56% 8% 12% - 1 Tv- og Medietilrettelæggelse 2% 32% 22% 1 2% - 2% Visuel kommunikation 2 84% 7 25% 17% 2% 11% FK 12,5% 62,5% 58% 21% 4% 4% 8% GD 9% 18% 18% 4,5% 4,5% - - ID 13% 43% 39% 17% 9% - 4% KK 4% 33% 17% 4% - - 8% Tabel 11 8

9 7.2 Årsager til ikke at have DMJX 1. prioritet I tabel 12 kan man se, at de faglige årsager også ligger højest, når de studerende skal angive, hvorfor deres på DMJX ikke var 1. prioritet. Der er tale om meget få besvarelser i denne kategori, så årsagerne kan ikke tillægges samme vægt som i tabel 11. Kommentarerne til dette punkt i undersøgelsen er vedlagt som bilag 1. Kommentarerne er ikke inddelt på r. Antal Procent Geografiske årsager 1 0,3% Faglige årsager 5 2% DMJXs ry og omdømme 4 1,5% Forventninger til/ viden om optagelsesprøve 1 0,3% Andre grunde 1 0,3% Tabel Forældres sniveau Endnu et nyt punkt i undersøgelsen af de nye studerende er forældres sniveau. Det øgede fokus på social mobilitet gør, at det er relevant og interessant at se på, hvor de nye studerende fordeler sig i forhold til forældres sniveau. Figur 2 og 3 viser sniveauet for de nye studerendes forældre. Langt størstedelen af de nye studerende har mødre med en mellemlang videregående. Ungdoms/erhvervs er den største kategori blandt fædrene, men også de mellemlange videregående r har en stor andel blandt fædrene. Lang videregående 12% Mødres Andet; 2 Ved ikke 1% Folkeskole; 12 Ungdomsuddannels e/erhvervsuddannel se 21% Andet 2% Lang videregående 18% Fædres Ved ikke 5% Folkeskole 6% Ungdomsuddann else/erhvervsud dannelse 3 Mellemlang videregående 47% Kort videregående 13% Mellemlang videregående 28% Kort videregående 11% Figur 2 Figur 3 9

10 9. De nye studerendes smæssige baggrund I kapitel 9 er fokus på de nye studerendes smæssige baggrund, inden de starter på deres nuværende. Der er 263 studerende, der har afgivet et svar. Procentdelen af nedenstående figur og tabel er derfor med udgangspunkt i de 263 besvarelse. Det skal også nævnes, at HF ikke har været angivet som svarmulighed for gymnasial. Derfor kan besvarelser i anden også inkludere HF, ligesom det kan forklare de studerende, der ikke har svaret på dette spørgsmål. HTX 1% HHX Ungdoms EUX Andet 7% Ingen 3% STX 79% Figur 4 Figur 4 viser, at langt størstedelen af vores nye studerende har en ungdoms. Det er kun 3% af de studerende, der har svaret, der ikke har en ungdoms. Og det er endda inklusiv de r, hvor en ungdoms ikke er en del af adgangsgrundlaget. STX HHX HTX EUX Anden Ingen Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Fotojournalistik 4 66% 1 17% % - - Journalistik 81 78% % % 3 3% Kommunikation 36 75% 10 21% 1 2% % - - Medieproduktion og Ledelse 40 89% 2 4% % - - Tv- og Medietilrettelæggelse 14 82% 1 6% % Visuel kommunikation 32 74% 2 5% % 3 7% FK 12 67% % 2 11% GD ID 9 76% 1 8% % 1 8% KK 8 89% % Tabel 13 10

11 EFTERÅR 2016 Fotojournalist Journalist Kommunikation Medieproduktion og Ledelse TV- og Medietilrettelæggelse Visuel Kommunikation 4% 6% 5% 17% 1 21% 2% 2% 2% 7% 7% 17% 14% 3% 7% 12% 66% 78% 75% 74% 89% 82% STX HHX HTX EUX ANDEN INGEN Figur 5 Når de nye studerendes gymnasiale baggrund kortlægges ned på de enkelte r, er det samme billede. Den største del på alle r har en STX. Der er denne gang slet ingen med en EUX og kun 4 nye studerende med en HTX. 9.1 Afslutningsår for ungdoms Nedenstående figur 6 viser, hvor mange år der er mellem afsluttet ungdoms og påbegyndelse af på DMJX. En lille del på 7% har afsluttet?? deres ungdoms? samme år, som de påbegynder deres på DMJX. Over halvdelen af alle nye studerende er dimitteret 1-3 år før, de påbegynder n på DMJX. Afslutningsår for ungdoms 35% 3 29% 25% 2 15% 1 7,0 13,5 15,5 12,5 9,1 6% 10,5 5% Før 2010 Figur 6 11

12 Tabel 14 viser, hvornår de studerende (fordelt på ) har afsluttet deres ungdoms, før de påbegyndte n på DMJX. Når man kigger på tallene, kan man se, at det er studerende fra Kommunikation, der kommer først i gang med deres efter endt ungdoms. Modsat er der ingen studerende fra KK, GD, Medieproduktion og ledelse, TV og medietilrettelæggelse eller Fotojournalistik, der starter det år, som de har afsluttet deres ungdoms KK, GD og Fotojournalistik heller ikke året efter. Det kan skyldes flere faktorer; sabbatår, andre videregående r eller at de har brugt flere år på at komme ind osv. Før Fotojournalistik % - 17% 17% - 33% Journalistik 6% 18% 3 21% 9% 4% 3% 9% Kommunikation 13% 31% 31% 19% 6% Medieproduktion og Ledelse - 12% 42% 24% 7% 9% 4% 2% Tv- og medietilrettelæggelse - 11,5% 18% 11,5% 18% 18% 18% 6% Visuel kommunikation 5% 9% 18% 18% 18% 7% 11% 14% FK 5% 11% 17% 11% 29% 5% 5% 17% GD ID 8% 17% 8% 17% 8% 8% 26% 8% KK ,5% 33,5% 11% 11% - 11% Tabel Fordelingen af mænd og kvinder som har påbegyndt og afsluttet en videregående Tabel 15 viser, hvor mange mænd og kvinder af de nye studerende, der tidligere har været i gang med en videregående, og hvor mange der har afsluttet en videregående. Der er flest kvinder, der har påbegyndt en videregående tidligere. Men både for mænd og kvinder gælder det, at andelen er faldet i forhold til efteråret Grundet sloftet vil tallet formodentligt være faldende i efteråret 2017 også, og andelen af mænd og kvinder, der har afsluttet en videregående tidligere, vil formodentligt ikke kunne findes fremover, eftersom sloftet ikke gør det muligt. 12

13 Påbegyndt videregående Mænd Afsluttet videregående Påbegyndt videregående Kvinder Afsluttet videregående Af alle studerende E15 51 (18%) 16 (7%) 72 (25%) 20 (8%) Af alle studerende F16 24 (13%) 7 (4%) 29 (16%) 6 (3%) Af alle studerende E16 42 (16%) 13 (5%) 57 (22%) 17 (6%) Tabel Fordelingen af studerende som har påbegyndt og afsluttet en videregående Tabel 16 og figur 7 og 8 er en opdeling af tallene for påbegyndt videregående og afsluttet videregående i forhold til de enkelte r. Antal og procent er set i forhold til antal deltagere i undersøgelsen fra den pågældende, der er derfor enkelte r med meget få besvarelser. Mellem 23% og 67% har tidligere påbegyndt en videregående, og mellem 2% og 4 har afsluttet en videregående. Hvis man kigger på hvilke r, der har flest studerende, der har afsluttet en videregående, før de blev studerende på DMJX, så ligger GD denne gang højest med 4. Lavest ligger Kommunikation med kun 2% svarende til en enkelt studerende med en afsluttet videregående i forvejen. Påbegyndt videregående udd. Afsluttet videregående udd. Antal Procent Antal Procent Fotojournalistik 4 67% 2 33% Journalistik 37 36% 8 8% Kommunikation 11 23% 1 2% Medieproduktion og Ledelse 19 42% 7 15,5% Tv- og Medietilrettelæggelse 9 53% 3 18% Visuel kommunikation 19 43% 9 2 FK 7 39% 2 11% GD ID 7 58% 2 17% KK 3 33% 3 33% Tabel 16 13

14 Studerende der har afsluttet anden videregående Studerende der har afsluttet anden videregående E14 E15 E Medieproduktion og Ledelse Tv- og Medietilrettelæggelse Visuek Kommunikation 0 E15 F16 E16 Fotojournalist Journalist Kommunikation Figur 7 Figur Forberedelseskurser Når der kigges på andelen af de nye studerende, som har forberedt sig på n via forberedelseskurser, så har 94 studerende deltaget i forberedelseskurser. Det svarer til 36% af alle de nye studerende altså over hver 3. studerende ud af dem, der har besvaret undersøgelsen. Det er ikke alle r, der har en lige stor andel af studerende, der har deltaget i forberedende kurser. Grafisk design topper med 8 af de studerende. De lå også højest i forrige undersøgelse. Derefter kommer KK (78%) Lige over gennemsnittet ligger TVM med 59% samt Fotojournalistik og FF på 5 Medieproduktion og Ledelse (24%) ligger under gennemsnittet, og Kommunikationsn ligger lavest med 14,5% og er den eneste uden optagelsesprøve. Det betyder, at de kommunikationsstuderende, som har angivet, at de har deltaget i forberedende kurser, enten har brugt kurserne til at kvalificere sig til kvote 2 optaget eller som forberedende kurser inden selve studiestart. Antal Procent Fotojournalistik 3 5 Journalistik 38 37% Kommunikation 7 14,5% Medieproduktion og Ledelse 11 24% Tv- og Medietilrettelæggelse 10 59% Visuel kommunikation 25 57% FK 9 5 GD

15 ID 5 42% KK 7 78% Alle studerende 94 36% Tabel Forberedelseskurser E15 F16 E16 Fotojournalist Journalist Kommunikation Forberedelseskurser E14 E15 E16 Medieproduktion og ledelse TV- og Medieproduktion Visuel Kommunikation Figur 9 Figur Antal forsøg på optag I nedenstående figur vises den procentvise fordeling af det antal forsøg, de nye studerende har brugt for at komme ind på deres respektive. Hele 7 er kommet ind på deres i første forsøg. 25% har brugt to forsøg. Der er samlet set 5 %, der har brugt 3-4 forsøg på at komme ind på n. Antal forsøg på optag 3 forsøg 3% 4 forsøg 2 forsøg 25% 1 forsøg 7 Figur 11 15

16 Tabel 18 viser den procentvise fordeling på alle rne. Der er ikke så stor forskel rne imellem, som der var i efteråret Kommunikationsns studerende ligger dog igen højest, da 87,5% af ns nye studerende er optaget i første forsøg. Igen ligger Tv- og Medietilrettelæggelse lavest med 59%. De resterende 7 r ligger på 60-83%. Hvis man kigger på de studerende, der har brugt to forsøg, så har alle r (undtagen GD) mellem 12% og 3 studerende, der har brugt to forsøg på at komme ind. GD har hverken studerende, der har brugt to eller tre forsøg på at komme ind, til gengæld har GD 2 studerende, der har brugt fire forsøg på at komme ind. 1 forsøg 2 forsøg 3 forsøg 4 forsøg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Fotojournalistik 5 83% 1 17% 0 0 Journalistik 67 65% % 1 1% Kommunikation 42 87,5% 6 12,5% 0 0 Medieproduktion og Ledelse 35 78% 10 22% 0 0 Tv- og Medietilrettelæggelse 10 59% 5 3% 2 12% 0 Visuel kommunikation 29 66% 11 25% 2 4,5% 2 4,5% FK 12 67% 5 28% 1 5% 0 GD ID 8 67% 4 33% 0 0 KK 6 67% 2 22% 1 11% 0 Tabel 18 16

17 12. Information om rne I forhold til den samlede information om rne er det tydeligt, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles egen hjemmeside (27%) står for den største del af informationen til nye studerende. Åbent hus, familie og venner samt UG.dk står også for en væsentlig del af den samlede information om rne. Det er som vanligt. Orientering og vejledning på ungdomsrne, andre r, studievalg og szoom har alle under 3 procent. Med øgningen af indsatsen centralt fra i forhold til szoom, bliver det interessant at se, hvordan det tal udvikler sig. Uddannelseszoom Studievejledning Orientering på ; 0,2 på DMJX; 4% Andet; 1% ungdoms; 3% Studievejledning på tidligere ; 3% Studievalg; 3% UG.dk; 16% Åbent Hus på DMJX; 14% Familie/venner; 2 Andre steder på nettet; 8% DMJXs hjemmeside; 27% Figur Tidspunkt for interesse for n Når man kigger nærmere på tidspunktet for de nye studerendes interesse for n, så har 27% svaret, at det var i en periode, hvor de ikke var under. Men flere (31%) har fået interesse for den, som de går på nu, mens de var i gang med deres ungdoms, og endnu 2 har fået interesse for n, mens de endnu gik i folkeskolen. Det er altså sammenlagt halvdelen af de studerende i denne undersøgelse, der har fået interesse for netop den videregående, som de går på, mens de gik i folkeskole eller på en ungdoms. Antal Procent I folkeskole/privatskole 54 2 På ungdoms 82 31% På en tidligere videregående 38 14% Ikke under 70 27% Andet tidspunkt 18 8% Tabel 19 17

18 13. Opsamling og overvejelser Der er et par r, som har en ret lav svarprocent. Det skal sikres, at der er afsat tid i undervisningen til at besvare undersøgelsen. Hvis underviser ikke er til stede, bør studievejlederen være til stede. Det er afgørende for svarprocenten. Der er igen ikke en ret stor geografisk spredning på de studerende, der rekrutteres. Man kunne overveje, om det i forhold til social mobilitet var værd at kigge på at få flere ansøgere fra andre geografiske områder end der, hvor den pågældende ligger. Til trods for denne tendens udgør de geografiske årsager kun 22% af årsagerne til valget af n som 1. prioritet. Det er faglige årsager (81%) og højskolens ry og omdømme (8), der ligger i top. I forhold til alder og køn er det meget lig de forrige undersøgelser. Dog er der en tendens til, at der kommer flere og flere kvinder på alle vores r, og der er denne gang ikke en eneste med en overvægt af mænd. Mange studerende har forældre (særligt en mor), der selv har en mellemlang videregående mor 47% og far 28%. Men alle sniveauer er repræsenterede, hvorfor der i forbindelse med forældres sniveau er tale om social mobilitet for en stor gruppe af vores studerende. Der er kun 3%, der ikke har en gymnasial, og hele 79% har en STX-eksamen. Af de studerende, der har en ungdoms, kommer kun 7% direkte fra gymnasiet. Der går typisk mellem 1 og 3 år fra de afslutter deres ungdoms, til at de starter på DMJX. Generelt har 16% af de nye mandlige studerende være påbegyndt en anden videregående, mens det for kvindernes vedkommende er 22%, men på hvis man kigger på de enkelte r, så har 67% af de nye studerende på Fotojournalistik været i gang med en videregående inden denne. De ligger højest, og Kommunikation ligger lavest med 23%. 30 ud af de 263 af de nye studerende, der har svaret på undersøgelsen, har tidligere afsluttet en videregående. Det tal ser vi nok falde drastisk nu, hvor sloftet træder i kraft med sommeroptaget % af de nye studerende har deltaget i forberedelseskurser topper GD med 8 med også KK med 78% af de studerende. 7 af de nye studerende er kommet ind i første forsøg. Det kunne være interessant at se, hvordan det går de studerende (3), som har brugt mere end 1 forsøg på at komme ind. Der er igen en stor gruppe af nye studerende, som bliver interesserede i deres nuværende på et tidligt tidspunkt i deres skole- og sforløb. Det kunne være brugbar viden at se, om det har betydning for deres sforløb og gennemførselsprocent på deres på DMJX. 18

19 14. Bilag 1 Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til at vælge DMJX som 1. prioritet Interesse Kommunikationsn på DMJX adskiller sig fra andre kommunikationsr. Udbud af der kombinerer teori og praktik Min søster har gået på skolen på linjen "Kommunikation" og blev bachelor i sommers. Hun påvirkede mig en del. Mere rettet mod erhvervslivet end designskolen ID linjen Fordi jeg tror på at det er gennem denne jeg kan udvikle mig mest. Har hørt fra kolleger mm at det faglige niveau er rigtig højt på dmjx og at man med en herfra bliver mere Eftertragtet i branchen. Desuden havde jeg hørt meget godt om det sociale sammenhold på skolen. Viden om praktik. Fordi en professionsbachelor giver mere praktisk erfaring end en bachelor på universitetet. Og så fordi kommunikation er helt vildt spændende! Det er en professionsbachelor. Det var den der bedst kunne imødekomme mine ønsker studiemæssigt, både socialt og fagligt. Om jeg har valgt rigtigt vil tiden jo vise. Det var UDDANNELSEN. Jeg har drømt om at gå her siden folkeskolen, fordi jeg altid gerne har villet være journalist. - Meget gruppearbejde + tid på skolen - Lang praktikperiode - Bred Drømmen Fordi jeg gerne ville være journalist. De fremtidsplaner og drømme jeg har kan bedst blive indfriet gennem en journalist Fokus på de forskellige medietyper som radio, tv og skriftlige medier på 3. semester. Længden på praktikforløbet Jeg bor i Aarhus, og kender folk som har gået her og går her, og skolen er kun blevet anbefalet. Jeg ville gerne være journalist, men jeg besluttede det sent og nåede ikke at overveje, at SDU og RUC også havde journalistlinjer. Uden en STX eller anden ungdoms var DMJX min eneste mulighed at søge ind på. Heldigvis var det også det jeg helst ville. Jeg har altid drømt om journalistikken, og placeringen i Århus samt det gode omdømme gjorde, at DMJX blev valgt fremfor SDU og RUC. Det har bare altid været min største drøm at betræde de ikoniske beton-gulve på DMJX. Det har været drømmen i flere år efterhånden. Det fordrer mine talenter, og mine interesser,og jeg er bosat i Aarhus oven i hatten. Min far gik her selv for mange år siden, og anbefalede mig skolen, da jeg luftede tanken, om at blive journalist Passion for sprog At komme ind på DMJX har altid været min største drøm. Gode muligheder og inspirerende undervisning, samt mulighed for udvikling. Dygtige lærere og gæstelærere Interesse DMJX tilbyder en fotografisk der virker mere nuanceret og relevant for mig personligt. Jeg har altid villet være journalist, og jeg har altid drømt om at blive det i Aarhus. Gennem årene er mit ønske om at studere lige netop her kun vokset, og det var den eneste, jeg søgte ind på i år. Havde jeg kunnet, havde jeg også søgt på SDU, men jeg tog chancen, og valgte at lade være med at læse spansk op, og håbede på at komme gennem nåleøjet i Aarhus. Det var den eneste, jeg havde søgt ind på. Det var også for at blive bedre til mit arbejde. Eneste med fotografisk kommunikation Det var den eneste, jeg søgte ind på. Jeg har altid haft en drøm om at arbejde inden for det journalistiske felt Jeg har hørt mest godt om DMJX i forhold til SDU og RUC, og er meget tiltrukket af undervisningsformen, og de muligheder der er ift. praktik og semestre i udlandet. En SDU-underviser anbefalede mig også at søge DMJX frem for SDU. Jeg arbejder på TV2 (hvilket jeg også håber, jeg kommer til, når jeg er uddannet) og de havde anbefalet denne. 19

20 Mener selv at der er en go kombination med min tidligere r som Designteknolog i Marketing fra KEA Klasseundervisning og praktik Det var primært fordi ns formål og faglige indhold passede præcis til det, som jeg gerne ville uddanne mig til. Den ideelle for mig. Også undervisningens kombinationen mellem teori og praksis er en af årsagerne til at det var min førsteprioritet. Jeg synes det var en spændende kombination af fag samt indlagt praktik. Den praktiske tilgang, herunder praktikken Kombinationen af praksis og teori Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til ikke at vælge DMJX som 1. prioritet: Søgte journalistik før kommunikation Fordi min 1. prioritet var Journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor jeg ikke bestod optagelsesprøven. Uddannelsen KEA var nr 1 og tilrettelæggelse på DMJX var nr 2 Min første prioritet var Medie- og Sonokommunikation (lyddesigner), da det er min passion. Der er dog ikke voldsomt gode jobmuligheder, og yderligere geografiske samt praktiske årsager gjorde, at jeg i stedet valgte DMJX. Selve n var første prioritet, jeg havde bare sat København som nummer 1. 20

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017 Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017 (Udarbejdet af Christina Falkenberg juni 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse.. 2 2. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2017

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2017 Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2017 (Udarbejdet af Anne-Cathrine List, juni 2018) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse.. 2 2. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016 x Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016 (Udarbejdet af Christina Falkenberg april 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

ansøgerstatistik 2013 danmarks medie- og journalisthøjskole

ansøgerstatistik 2013 danmarks medie- og journalisthøjskole ansøgerstatistik 2013 danmarks medie- og journalisthøjskole Indhold: Ansøgere Ansøgere fordelt på uddannelser Kønsfordeling pr. optag Kønsfordeling fordelt på uddannelser Aldersfordeling pr. uddanelse

Læs mere

ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole

ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole Indhold: Ansøgere Ansøgere fordelt på uddannelser Kønsfordeling pr. optag Kønsfordeling fordelt på uddannelser Aldersfordeling pr. uddanelse

Læs mere

ansøgerstatistik 2016 danmarks medie- og journalisthøjskole

ansøgerstatistik 2016 danmarks medie- og journalisthøjskole ansøgerstatistik 2016 danmarks medie- og journalisthøjskole Indhold: Ansøgere Ansøgere fordelt på uddannelser Kønsfordeling pr. optag Kønsfordeling fordelt på uddannelser Aldersfordeling pr. uddanelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Hvordan er modtagelsen på arbejdspladsen? Hvordan håndteres løbende kompetenceudvikling? Hvordan er samspillet med højskolen praktik, cases mv.

Hvordan er modtagelsen på arbejdspladsen? Hvordan håndteres løbende kompetenceudvikling? Hvordan er samspillet med højskolen praktik, cases mv. 17. september 2018/jmh Dagsorden Møde: Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. september 2018 kl. 10.15 15.00, inklusiv frokost Mødested: Højskolen, Emdrupvej 72, 2400 København N, lokale B2.14 1.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i PDI (BA)

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i PDI (BA) Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i PDI (BA) Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %)

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Hvis du er dansk studerende, så klik her for at starte besvarelsen. 35 100,0% ±0,0

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af?

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Center for ungdomsforskning i samarbejde med Ligestillingsministeriet og Forum 100 % Statusnotat marts 2011 v. lektor Camilla Hutters & videnskabelig

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018 StudenterFokus Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/2016-2017/2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Frafald indenfor det første studieår (overordnet)... 2 Køn...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Notat Rekrutteringsevaluering 2016

Notat Rekrutteringsevaluering 2016 Notat Rekrutteringsevaluering 2016 Indledning Rekrutteringsevalueringen for optag sommer 2016 blev udsendt d. 18. november til 66 responder på BA1 og 60 respondenter på KA1. Evalueringen blev lukket d.

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Optag bachelor KUA 2013

Optag bachelor KUA 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 1 Profil af de studerende 16-10- Forord Data på de nyoptagne studerende baserer sig på data fra KOT modtaget. august 1, og består i alt af 6

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Resultater... 4

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i GMM Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i GMM Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i GMM Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser Bilag 6 Analyse af social uddannelsesmobilitet og frafald på lange videregående uddannelser I dette notat undersøges, om der er eventuelle sociale skævheder forbundet med frafaldet på de lange videregående

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Elever og virksomheders perspektiver på merkantile eux-elevers overgang til hovedforløbet. Marie Seliger, Danmarks Evalueringsinstitut

Elever og virksomheders perspektiver på merkantile eux-elevers overgang til hovedforløbet. Marie Seliger, Danmarks Evalueringsinstitut Elever og virksomheders perspektiver på merkantile eux-elevers overgang til hovedforløbet Marie Seliger, Danmarks Evalueringsinstitut Baggrund for undersøgelserne Tog uddannelsen for at få studiekompetencen?

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende Køn Mand Kvinde 62 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under 19 19 20 21 22 23 24 25 26 Over 29 23 32,39 % Hvor mange år har du boet i hovedstadsområdet? (vælg antal år. vælg 0, hvis du ikke bor

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere