Mål opfølgning og ledelsesinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål opfølgning og ledelsesinformation"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen /JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 20 samt Gladsaxe Kommunes resultatkrav på beskæftigelsesområdet. Der indgår desuden et afsnit vedrørende udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe i rapporten. Der sammenlignes i forhold til flere af målene med klyngekommunerne, som er: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg J. nr P05 Sag: 20/06834

2 Indhold Kommunens resultatkrav:... 3 Arbejdskraftreserven... 4 Ministermål:... 4 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe:... 5 Permanente forsørgelsesordninger... 6 Ministermål:... 6 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... 7 Unge på offentlig forsørgelse... 8 Ministermål:... 8 Kommunens resultatkrav:... 9 Nydanskere på offentlig forsørgelse...10 Ministermål:...10 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... Kommunens resultatkrav:...12 Kommunens resultatkrav:...12 Sygedagpenge...13 Kommunens resultatkrav:...13 Løntilskud og førtidspension...14 Kommunens resultatkrav:...14 Aktivering...15 Kommunens indsatskrav:...15 Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe...16 J. nr P05 2

3 Samlet forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter pr. indbygger i alderen år skal i 20 ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Ydelser (juni 20) Gladsaxe Klyngekommuner Difference A-dagpenge samlet kr 210 kr 198 kr Kontanthjælp samlet kr 234 kr 189 kr 44 Sygedagpenge kr 171 kr 194 kr -23 Ledighedsydelse kr 40 kr 53 kr -13 Førtidspension kr 837 kr 872 kr -35 Revalidering kr 12 kr 32 kr -20 Samlet kr kr kr -36 Kilde: Opdateret: September 20. Kommentar: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter er lavere end gennemsnittet i klyngekommunerne. Det forventes at kommunens resultatmål i 20 kan overholdes. Niveau og udvikling Kilde: Opdateret: September 20. Kommentar: Niveau: Figuren viser, at udgifterne til både førtidspension og sygedagpenge ligger under niveauet i klyngekommunerne. Til gengæld er udgifterne til kontanthjælp over 20 pct. højere i Gladsaxe end i klyngekommunerne og udgifterne til A-dagpenge er blevet højere end klyngekommunerne. Samlet set har Gladsaxe et lavere udgiftsniveau end klyngekommunerne i juni måned 20. Udvikling: Udviklingen for udgifter til A-dagpenge og sygedagpenge har været større i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Udviklingen i udgifterne til førtidspension og kontanthjælp har været mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Samlet set har udviklingen i udgifter været mindre gunstig i Gladsaxe sammenlignet med klyngekommunerne. J. nr P05 3

4 Arbejdskraftreserven - jobklare ledige med minimum 13 ugers sammenhængende ledighed indenfor de sidste 52 uger. Ministermål: Arbejdskraftreserven begrænses til personer i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Arb.kraftreserven Milepælsplan dec- 09 Milepælsplan ift. arbejdskraftreserven okt- 10 jan- feb- mar- apr- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Realiseret maj- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference (realiseret-milepæl) jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference ift. ministermål dec. 20 Kilde: Note: og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Opdateret: Kommentar: Arbejdskraftreserven er i juni flere end målet for december 20. I forhold til milepælsplanen er det 275 flere end hensigten. Det er primært antallet af A- dagpengemodtagere, der er steget mere end ift. milepælsplanen. J. nr P05 4

5 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe: Andelen af arbejdskraftreserven af den samlede arbejdsstyrke i Gladsaxe er minimum 15 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: (Regionhovedstaden mangler at opdatere tal for august) Kommentar: Andelen af arbejdskraftsreserven i Gladsaxe er 17 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark. Resultatmålet forventes overholdt i 20. J. nr P05 5

6 Permanente forsørgelsesordninger Ministermål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af borgere på permanente forsørgelsesordninger Permanent forsørgelse dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Milepælsplan Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Realiseret Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Difference (realiseretmilepæl) Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Difference ift. ministermål dec Kilde: og Note: Opdateret: Kommentar: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Tabellen viser, at i juni 20 er der 50 færre på permanent forsørgelse ift. det endelige ministermål i 20. I forhold til milepælsplanen i marts 20 er det 49 færre borgere. J. nr P05 6

7 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af personer på permanente ydelser i Gladsaxe er mindre end i Østdanmark 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: (Regionhovedstaden mangler at opdatere tal for august) Kommentar: Andelen af borgere på permanente ydelser er samlet 3 procent mindre i Gladsaxe end i Østdanmark. Andelen af borgere på fleksjob og ledighedsydelse er hhv. 9 og 7 procent lavere i Gladsaxe end i Østdanmark. J. nr P05 7

8 Unge på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af unge personer på offentlig forsørgelse begrænses til 966 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Unge på off. forsørgelse Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret apr- maj- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec 20 Kilde: jun og Note: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. Opdateret: Kommentar: Antallet af forsørgede borgere under 30 er i juni højere end målet for december 20. Ift. milepælsplanen ses det, at det er antallet af unge på kontanthjælp og dagpenge, der udgør en relativ stor del, idet der ift. milepælsplanen er hhv. 90 og 37 for mange på disse ydelser. Til gengæld er der færre på sygedagpenge, førtidspension og andet set ift. milepælsplanen. jul- aug- sep- okt- nov- dec- J. nr P05 8

9 Kommunens resultatkrav: Gladsaxe Kommune skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Da resultatkravet blev formuleret blev der benyttet et andet sammenligningsgrundlag end det der er aktuelt i dag. Tidligere var Gladsaxe placeret i en klynge med 8 kommuner hvor Gladsaxe placerede sig som nr. 2. Kravet var derfor at fastholde placeringen i den bedste fjerdedel. På tidspunktet hvor resultatmålet blev vedtaget, ville Gladsaxe placere sig som nr. 6 ud af 15 i den nuværende klynge. Det må derfor forventes, at Gladsaxe skal kunne fastholde samme placering i den nye klynge, som var målet i forhold til den gamle klynge. Figuren viser, at Gladsaxe i januar 20 fortsat er placeret som nr. 6 ud af 15 kommuner. På baggrund af ovenstående forventes det, at Gladsaxe er i stand til at overholde resultatkravet for 20. J. nr P05 9

10 Nydanskere på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1226 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af nydanskere på offentlig forsørgelse Nydanskere Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- apr- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret maj- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseret-milepæle) Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec 20 Kilde: Note: Opdateret: jun og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. jul- aug- sep- okt- nov- dec- Kommentar: Det samlede antal nydanskere på off. forsørgelse følger i juni 20 ikke milepælsplanen. Antallet af førtidspensionister og dagpengemodtagere er højt ift. milepælsplanen, hvorimod antallet af sygedagpengemodtagere er lavt (43 færre end milepælsplanen). J. nr P05 10

11 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal være minimum 6 pct. lavere i Gladsaxe end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: (Regionhovedstaden mangler at opdatere tal for august) Kommentar: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er 10 pct. lavere end tilsvarende andel i Østdanmark. Dermed er der 4 pct. point færre ift. det supplerende mål. J. nr P05

12 Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og indvandrere fra ikkevestlige lande skal i 20 falde til 19 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 77,2 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 55 Forskel 22,2 Kilde: Note: Data på dst.dk er fra 2010 og opdateres en gang årligt. Opdateret: September 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes ikke på baggrund af tal fra Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal i 20 falde til 13 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 77,2 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 59,6 Forskel 17,6 Kilde: Note: Data på dst.dk er fra 2010 og opdateres en gang årligt. Opdateret: September 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes ikke på baggrund af tal fra Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige J. nr P05 12

13 Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 95 fuldtidspersoner i Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune (Målet er ændret pga. ændrede forudsætninger) Kilde: KMD Opdateret: September 20 Kommentar: Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager for 20 er 99 og dermed 4 højere end målet. J. nr P05 13

14 Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 20 stige til 59. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune (Resultatkravet er ændret pga. ændrede forudsætninger) Kilde: Opera Opdateret: September 20. Kommentar: Antallet af førtidspensionister er på 53. Dermed mangler der 6 for at opnå målet for 20. J. nr P05 14

15 Aktivering Kommunens indsatskrav: Jobcenter Gladsaxes aktiveringsgrad skal i 20 ligge i den bedste halvdel blandt sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Kilde: Opdateret: September 20 Kommentar: Gladsaxe placerer sig i juli 20 som hhv. nr. 14 for kontanthjælp og nr. 15 for A-dagpengeudaf 15 klyngekommuner og overholder dermed ikke resultatkravet (rød linie). J. nr P05 15

16 Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe I dette notat beskrives udviklingen i antallet af personer med et kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe. Notatet gennemgår tabeller med tilgang og afgang af kontaktforløb opgjort via datatræk fra sagsbehandlingssystemet KMD Opera. Notatet opdateres i takt med oversigter over tilgang og afgang på personnummerniveau på månedsbasis distribueres til de målgruppeansvarlige teamledere samt medarbejdere i jobcentret. Notatet beskriver den seneste måned og de generelle tendenser. På grund af tekniske vanskeligheder er det fortsat ikke muligt at inkludere LAB 2.1, forsikrede ledige i denne opgørelse. Det samlede antal personer med kontaktforløb i KMD Opera er ved udgangen af august 20 i alt 71 færre end ved udgangen af juli 20. Den gennemsnitlige nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder fremgår af tabellen på næste side. I tabellen nedenfor er nettotilgangen samt status på antal og tilgang og afgang af personer i løbet af august 20 opdelt på målgrupper samt opdelt på alder for kontanthjælpsmodtagere. Periode: august 20 Antal Tilgang Afgang Netto Brutto LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.4, revalidering og forrevalidering LAB 2.5, sygedagpengemodtagere LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under LAB 2.10, selvforsørgere INL, integration Ingen Ydelse I alt Antallet, som angives i den første kolonne fra venstre, er antallet af personer i målgruppen på den sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden. Brutto, længst til højre, angiver ændringen i kontaktforløb som tilgang plus afgang, hvor netto angiver ændringen som tilgang minus afgang. I august sker et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 27 personer. I tabellen ovenfor er tilgang og afgang af kontanthjælpsmodtagere i løbet af august 20 opdelt på alder og efter målgruppe LAB 2.2 eller LAB 2.3, det vil sige om personerne har ledighed som det eneste problem eller personerne har problemer udover ledighed. For kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed er antallet af personer steget med 29 personer, hvormed nettoændringen for kontanthjælp i alt er 2 personer flere end ved udgangen af juli måned. J. nr P05 16

17 I tabellen nedenfor ses den månedsvise nettotilgang af kontaktforløb i løbet af de seneste 6 måneder. Periode: sen. 6 mån., månedsvis, august År Tilgang Afgang Brutto Netto 20, august , juli , juni , maj , april , marts I alt, 6 mån Gns. sen. 6 mån Af tabellen ovenfor fremgår det, at den månedsvise nettotilgang set over de seneste 6 måneder i gennemsnit udgør en afgang på 19 personer per måned. Samme tal for de seneste 12 måneder er en nettotilgang på 4 personer per måned. I tabellen nedenfor ses tilgang og afgang opgjort målgruppevis for perioden i løbet af de seneste 6 måneder. Den samlede nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder udgør et fald i antallet på i alt 5 personer. Periode: sen. 6 mån., målgruppevis, august Tilgang Afgang Netto Ingen Ydelse LAB 2.10, selvforsørgere LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed LAB 2.4, revalidering LAB 2.5, sygedagpenge LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under INL, integration LAB 2.8, person m. handicap Ukendt kommakonverteret I alt Det fremgår af tabellen, at tilgangen af personer set over de seneste 6 måneder udgøres af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som bidrager med en nettotilgang på 80 personer i jobcentret. Set over de seneste 6 måneder sker der et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på 77 personer. J. nr P05 17

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Kvartalsstatistik BIU

Kvartalsstatistik BIU GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Del 1 - seneste måned og generelle tendenser i de seneste 6 måneder

Del 1 - seneste måned og generelle tendenser i de seneste 6 måneder GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Notat vedr. udviklingen i kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe NOTAT Dato: 02.06.2009 Af: Jesper Bøtker Mortensen Indledning I dette

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere