Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt :35 Mødeafholdelse Rådssalen

2 Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget :35 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget FN's 17 Verdensmål i Gentofte...3 Side 2

3 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget FN's 17 Verdensmål i Gentofte Sags ID: EMN Resumé Udkast til kommissorium for opgaveudvalget FN s verdensmål i Gentofte forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget. Kommissoriet behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget på et fællesmøde den 17. december 2018 og derefter på Kommunalbestyrelsens møde 28. januar Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 29. oktober 2018, dagsordenens 12, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget FN s 17 Verdensmål i Gentofte. Kristine Kryger og Karen Riis Kjølbye blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Kristine Kryger og Karen Riis Kjølbye har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium. Med opgaveudvalget vil Kommunalbestyrelsen skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til FN s verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere bæredygtig udvikling. Kommunalbestyrelsen ønsker med fokus på verdensmålene, at: skabe dialog om og forståelse for, hvordan vi hver især konkret kan bidrage mere til en bæredygtig udvikling lokalt og dermed også globalt. engagere en bred gruppe af interessenter og skabe yderligere handling, engagement og partnerskaber lokalt. sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og løbende tænkes ind i kommunens konkrete aktiviteter, politikker, strategier, mv. Opgaveudvalgets opgaver er at: 1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt. 2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte, fx ved at: identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige resultater i Gentofte Side 3

4 3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere. Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 2. kvartal 2019 og afsluttet 2. kvartal Indstilling Kristine Kryger, Karen Riis Kjølbye og Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At udkast til kommissorium vedtages. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Udkast kommissorium FNs verdensmål i Gentofte ( EMN ) 2. Identifikation af interesserede borgere - FN's verdensmål i Gentofte ( EMN ) Side 4

5 Dokument Navn: Dokument Titel: Udkast kommissorium FNs verdensmål i Gentofte.docx Udkast kommissorium FNs verdensmål i Gentofte Dokument ID: Placering: Dagsordens titel Emnesager/Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget FN's 17 Verdensmål i Gentofte /Dokumenter Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget FN's 17 Verdensmål i Gentofte Dagsordenspunkt nr 1 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 2

6 Dette dokument blev genereret af

7 GENTOFTE KOMMUNE Udkast KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET FN s verdensmål i Gentofte 1. BAGGRUND OG FORMÅL I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 2030-dagsordenen og de tilhørende 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Visionen er en verden i balance økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene indeholder både en international, national og lokal dimension og spænder bredt. De handler om fx uddannelse, sundhed og trivsel, klima, ansvarligt forbrug og produktion, og der er derfor også tale om en dagsorden, der appellerer til mange forskellige aktører. I Gentofte arbejder vi med at skabe lokal bæredygtig udvikling i godt samspil mellem kommune, virksomheder, organisationer og borgere i alle aldre. Og vores konkrete handlinger i hverdagen store som små har tilsammen stor betydning for bæredygtig udvikling, både lokalt i vores egen kommune og globalt. Med opgaveudvalget vil Kommunalbestyrelsen skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til FN s verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere bæredygtig udvikling. Kommunalbestyrelsen ønsker med fokus på verdensmålene, at: skabe dialog om og forståelse for, hvordan vi hver især konkret kan bidrage mere til en bæredygtig udvikling lokalt og dermed også globalt. engagere en bred gruppe af interessenter og skabe yderligere handling, engagement og partnerskaber lokalt. sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og løbende tænkes ind i kommunens konkrete aktiviteter, politikker, strategier, mv. For at skabe et fælles afsæt for opgaveudvalgets drøftelser kortlægges, hvordan Gentofte Kommune allerede i dag bidrager til verdensmålene. Kortlægningen kvalificeres med perspektiver fra opgaveudvalget og vil være et udgangspunkt for opgaveudvalgets arbejde. 2. UDVALGETS OPGAVER Opgaveudvalget skal: 1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt. 2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte, fx ved at: identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige resultater i Gentofte 3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. 1

8 GENTOFTE KOMMUNE Udkast Opgaveudvalget skal ikke opstille nye konkrete målsætninger eller kataloger med konkrete handlinger for opfyldelse af hvert enkelt verdensmål. Sådanne målsætninger er og vil løbende være en del af de planer, politikker og strategier, der gælder for de enkelte områder, fx inden for bæredygtighedsstrategi, klimaplan, sundhedspolitik, uddannelse mv. 3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget i henhold til 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 10 borgere fordelt således: 4 borgere med lyst til aktivt at arbejde med at udbrede kendskabet til verdensmålene og skabe mere bæredygtig udvikling lokalt i Gentofte, herunder 2 unge. 2 borgere med erfaring fra virksomheders arbejde med bæredygtig udvikling. 2 borgere med erfaring fra arbejdet for bæredygtig udvikling fx i forenings- og skoleregi. 2 borgere med erfaring med at skabe engagement og netværk på tværs af organisationer og borgergrupper. Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. Sekretariatsbetjeningen koordineres af vicekommunaldirektøren. 4. UDVALGETS ARBEJDSFORM Udvalgets arbejde er i sig selv et skridt på vejen til at udbrede kendskabet til FN s verdensmål, og udvalgets medlemmer forventes at have en væsentlig og aktiv rolle i arbejdet med at skabe handling, engagement og nye partnerskaber. Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg herunder opgaveudvalget Det internationale i Gentofte og de stående udvalgs arbejder. På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget. Udvalget kan endvidere særligt overveje, hvordan det kan inddrage børn og unge i arbejdet. Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven. 5. TIDSPLAN 2

9 GENTOFTE KOMMUNE Udkast Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal Denne periode kan forlænges ved behov og efter forelagt opsamling, evaluering og beskrivelse af opgaveudvalgets næste skridt. 6. ØKONOMI Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 3

10 Relateret document 2/2 Dokument Navn: Dokument Titel: Identifikation af interesserede borgere - FN's verdensmål i Gentofte.docx Identifikation af interesserede borgere - FN's verdensmål i Gentofte Dokument ID:

11 Gentofte Kommune, Opgaveudvalg FN s verdensmål i Gentofte december 2018 Identifikation af interesserede borgere I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget FN s verdensmål i Gentofte vil der, såfremt kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget. På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016 vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets arbejde. FN s verdensmål i Gentofte Annonce i Villabyerne Pressemeddelelse til Villabyerne Gentofte Lige Nu Hjemmesider Sociale medier Gentofte Platformen Plakater Netværk Annonce Pressemeddelelse Fælles annonce for seks opgaveudvalg i Gentofte Lige Nu (februar) Gentofte.dk, baeredygtigtgentofte.dk Gentofte Kommunes Facebook side, Gentofte Kommunes LinkedIn side, Gentoftes Kommunes Facebook side - Bæredygtigt Gentofte. Gentofte Platformen forside nyhed Plakater på fx biblioteker Diverse netværk fx på skoler, foreninger, virksomheder mfl. målrettet kompetencerne. Side 1 af 1

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Dagsorden til møde i Børneudvalget

Dagsorden til møde i Børneudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børneudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:25 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Børneudvalget 17-12-2018 17:25 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 17-12-2018 17:10 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:05 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:15 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 17-12-2018 17:15 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 25-02-2019 18:30 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 25-02-2019 18:30 1 (Åben) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 17-12-2018 17:10 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 29-04-2019 18:30 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 29-04-2019 18:30 1 (Åben) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 29-04-2019 18:10 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 29-04-2019 18:10 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Det internationale Gentofte

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Det internationale Gentofte GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Det internationale Gentofte Mødetidspunkt 04-04-2019 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Det internationale

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen Mødetidspunkt 21-01-2019 18:30 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Vi skaber sammen 21-01-2019 18:30 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-06-2019 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-06-2019 18:00 1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 30-09-2019 18:05 Mødeafholdelse Råddsalen Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 30-09-2019 18:05

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Tryghed for borgerne

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Tryghed for borgerne GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Tryghed for borgerne Mødetidspunkt 26-02-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Tryghed for borgerne 26-02-2019

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 30-09-2019 18:25 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børneudvalget

Dagsorden til møde i Børneudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børneudvalget Mødetidspunkt 17-06-2019 18:15 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Børneudvalget 17-06-2019 18:15 1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 20-02-2019 17:00 Mødeafholdelse Udv. D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 20-02-2019 17:00 1 (Åben) Evaluering af dialogmøde...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg En times motion dagligt

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg En times motion dagligt GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg En times motion dagligt Mødetidspunkt 16-09-2019 17:00 Mødeafholdelse Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:15 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 17-12-2018 17:15 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 17-06-2019 18:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 17-06-2019 18:20 1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport Mødetidspunkt 25-06-2019 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale G Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Fremtidens Transport 25-06-2019 17:00

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 30-09-2019 18:10 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 30-09-2019 18:10 1

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 29-04-2019 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:55 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 25-03-2019 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 25-03-2019 18:00 1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 24-09-2018 17:25 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 24-09-2018 17:25

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget FNs 17 verdensmål

Referat af møde i Opgaveudvalget FNs 17 verdensmål GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget FNs 17 verdensmål Mødetidspunkt 09-04-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.30 Tilstede: Kristine Kryger,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 26-11-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 26-11-2018 17:00 1 (Åben) Anbefalinger fra Opgaveudvalget

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen

Referat af møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen Mødetidspunkt 21-01-2019 18:30 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:30 Tilstede: Hans Toft, Søren

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 26-11-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 26-11-2018 17:00 1 (Åben) Anbefalinger fra Opgaveudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 25-09-2017 20:05 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 25-09-2017 20:05

Læs mere

Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 04-12-2017 18:00 1 (Åben) Forslag

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 05-12-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 05-12-2016 18:00 1 (Åben) Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-12-2016 16:30 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-12-2016

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 18-06-2018 17:05 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 18-06-2018 17:05 1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 24-09-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 24-09-2018 17:20 1 (Åben)

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 30-04-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:45 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael Fenger,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 24-09-2018 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 26-02-2018 17:10 Mødeafholdelse Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.30 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:05 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 23-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Ungecenter Gentofte, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen Mødetidspunkt 18-03-2019 18:30 Mødeafholdelse Mødelokale G Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Vi skaber sammen 18-03-2019 18:30 1 (Åben)

Læs mere

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi.

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi. Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG DE 17 VERDENSMÅL. teknik & miljø INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE

17 STK. 4 UDVALG DE 17 VERDENSMÅL. teknik & miljø INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 17 STK. 4 UDVALG 2019 DE 17 VERDENSMÅL KOMMISSORIUM OG PROCES Kommissorium og procesplan er godkendt at Kommunalbestyrelsen på dets møde den 28. marts 2019. teknik & miljø

Læs mere

POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE ERTÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE. Borgmester Hans Toft Kommunaldirektør Torben Frølich

POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE ERTÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE. Borgmester Hans Toft Kommunaldirektør Torben Frølich POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE ERTÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Borgmester Hans Toft Kommunaldirektør Torben Frølich Konference Vi skaber sammen 13. marts 2019 Præsentation af Gentofte Kommune

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 06-06-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalg for Børn-kvalitet-struktur

Læs mere

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 24-09-2018 17:05 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:00 Tilstede: Anne Hjorth, Jesper

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 07-08-2018 17:00 1 (Åben) Temadrøftelse

Læs mere

Gentofte - vi skaber sammen

Gentofte - vi skaber sammen Gentofte - vi skaber sammen Kommunikationschef Marianne Grundsøe 11.10.18 KL s Kommunikationsdøgn 2018 Hvad ville politikerne? Mere tid sammen med borgerne, mindre alene med sig selv Tidlig involvering

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 26-02-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.30 Tilstede: Søren

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM

NY POLITISK ARBEJDSFORM NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Kommunaldirektør Frank E. Andersen Gentofte Kommune Præsentation af Gentofte Kommune 26 km2 mellem Øresund og København,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 19-06-2017 20:15 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 22:15 Tilstede: Poul Vagn Jensen,

Læs mere

Bæredygtighedsudvalgets kommissorium

Bæredygtighedsudvalgets kommissorium Bæredygtighedsudvalgets kommissorium Side 1 af 6 Indledning Bæredygtighedsudvalget er nedsat af Aarhus Byråd den 24. januar 2018. Byrådet har fastlagt følgende overordnede rammer for udvalgets arbejde:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 05-10-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalg for Børn-kvalitet-struktur

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge Mødetidspunkt 08-06-2016 19:00 Mødeafholdelse Indholdsfortegnelse Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport

Referat af møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget Fremtidens Transport Mødetidspunkt 25-06-2019 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.20 Tilstede: Karen Riis Kjølbye,

Læs mere

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 29-01-2018 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:40 Tilstede: Anne Hjorth, Jesper

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0-6 år

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0-6 år GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0-6 år Mødetidspunkt 23-08-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Opgaveudvalg

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet Mødetidspunkt 24-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.00

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte

Referat af møde i Opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte Mødetidspunkt 21-06-2018 17:00 Mødeafholdelse Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:00 Tilstede: Marianne Zangenberg, Søren

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for Anbringelser

Referat af møde i Opgaveudvalget for Anbringelser GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for Anbringelser Mødetidspunkt 09-11-2017 17:00 Mødeafholdelse A + B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Jesper

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-12-2017 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Søren B. Heisel,

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 28-01-2019 19:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:30 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 25-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:35 Tilstede: Pia Nyring, Irene Lütken, Christian

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

Ankestyrelsens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem. Henvendelse vedrørende Gentofte Kommune om ændring af mødeplaner

Ankestyrelsens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem. Henvendelse vedrørende Gentofte Kommune om ændring af mødeplaner Ankestyrelsens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2015-41041 Dato: 07-11-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommune om ændring af mødeplaner Du har den 23. juni 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen.

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 19:10 Tilstede: Lisbeth Winther, Anne Hjorth, Jeanne

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 02-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1900 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for Anbringelser

Referat af møde i Opgaveudvalget for Anbringelser GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for Anbringelser Mødetidspunkt 30-03-2017 17:15 Mødeafholdelse Udvalgsværelse 1 Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.00 Tilstede: Karen Riis Kjølbye,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 13:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Ungepolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for Ungepolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Ungepolitik Mødetidspunkt 22-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21.00 Tilstede: Peter Michael Fenger,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen Mødetidspunkt 09-09-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 2100 Tilstede: Lisbeth

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 13-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Maglegårdsskolen Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 13-08-2018 17:00 1 (Åben) Gentofte-Plan 2019 - Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 29-04-2019 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 29-04-2019 18:00 1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget

Læs mere

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi Kommissorium Bæredygtighedsstrategi 2020-24 November 2018 Formål: Bæredygtighedsstrategi 2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som byrådet vedtog i foråret 2016 og som har haft stor betydning

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 20-02-2019 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 20-02-2019 17:00 1 (Åben) Evaluering af dialogmøde

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge

Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge Mødetidspunkt 13-01-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21.00

Læs mere

Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SEKRETARIATET FOR POLITIK OG BORGERSERVICE Dato: 19. september 2018 Tlf. dir.: 2069 1315 E-mail: meb1@balk.dk Kontakt: Mette Brinch Sagsid: 00.16.00-A00-1-14 Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 20:00 Tilstede: Pia Nyring,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet Mødetidspunkt 14-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G på rådhuset Protokollen blev læst og mødet hævet

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-9-18 Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0-6 år

Referat af møde i Opgaveudvalg for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0-6 år GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0-6 år Mødetidspunkt 23-08-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udkast - Procesplan udarbejdelse af Frivilligpolitik

Udkast - Procesplan udarbejdelse af Frivilligpolitik Revideret Frivilligpolitik Der er i 1. kvartal 2013 igangsat en proces for at sikre en revidering af frivilligpolitikken i Rebild Kommune. Den reviderede politik skal blive den overordnede holdnings- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget for Anbringelser

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget for Anbringelser GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget for Anbringelser Mødetidspunkt 04-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget for Anbringelser 04-09-2017 17:00

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-02-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE

NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Besøg fra Svelvik, 27. maj 2016 Program fra kl. 8.00-10.00 Ny politisk arbejdsform i Gentofte Kommune ved Kommunaldirektør

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats Mødetidspunkt 15-05-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Åbent referat Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Mødelokale 049, Stuen,

Læs mere