Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdommen rammer skævt i Danmark"

Transkript

1 Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten personer i 2009, når studerende udelades. Fattigdommen viser sig geografisk på to forskellige måder i Danmark. Dels er der en række udkantskommuner, som har en høj andel af fattige. Dels er fattigdommen udbredt i København og københavnske vestegnskommuner som Ishøj, Albertslund og Brøndby. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 1. juli 2011 Analysens hovedkonklusioner Københavns kommune er fortsat den kommune med størst fattigdomsandel i Danmark. 7,6 pct. af indbyggerne i København er således fattige, når studerende ikke tages med. Også en række af vestegnskommunerne er ramt af høj fattigdom. Ishøj, Albertslund og Brøndby ligger således alle i top ti over kommuner med højest fattigdom. Mange udkantskommuner er hårdt ramt af fattigdommen. Eksempelvis er Lolland den kommune med den største andel fattige børn. Med 9,4 pct. fattige børn er fattigdomsandelen på Lolland næsten fem gange større end i Egedal kommune, der har den laveste andel af fattige børn. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at denne tendens er fortsat. Tal for 2009 viser således, at fattigdommen er steget til næsten personer i 2009, når studerende udelades. Det er en stigning på personer svarende til 55 pct. siden Der er dog stor forskel på, hvor udbredt fattigdommen er i de enkelte kommuner i Danmark. For det første bor der relativt mange fattige i og omkring København, og for det andet er mange udkantskommuner ramt af fattigdom. Den kommune med den største andel af fattige er Københavns Kommune, hvor 7,6 pct. af indbyggerne lever under fattigdomsgrænsen. Herefter følger to af vestegnskommunerne, nemlig Ishøj og Albertslund, hvor fattigdomsandelen er på 6,2-6,4 pct. Endelig finder man også Brøndby Kommune blandt de kommuner med mange fattige, og med en fattigdomsandel på 5,4 pct. er Brøndby den kommune med 7. flest fattige. Ud over Københavns vestegn er der en lang række af udkantskommuner på listen over kommuner med den største fattigdomsandel. For det første finder man mange af ø-kommunerne blandt kommuner med den største fattigdomsandel. Således ligger både Lolland, Langeland og Guldborgsund blandt de 15 kommuner med den største andel af fattige. Derudover optræder også Tønder i Sønderjylland samt Norddjurs, Thisted og Vesthimmerland i Nordjylland blandt de 15 kommuner med relativt flest fattige. I den anden ende af listen finder man en række kommuner omkring København. Egedal og Allerød er de to kommuner i Danmark med den laveste andel fattige. De har en fattigdomsandel på hhv. 2,0 og 2,2 pct. Det er godt en fjerdedel af fattigdomsniveauet i København. Også Lejre og Lyngby-Taarbæk er blandt de kommuner med den laveste andel af fattige. Ud over en række kommuner omkring København er der også en række kommuner omkring Århus, som har en lav andel fattige. Skanderborg, Favrskov og Odder, der ligger rundt om Århus Kommune, ligger således alle i top 7 over kommuner med den laveste andel af fattige. I tabel 1 vises de 15 kommuner med den højeste andel af fattige og de 15 kommuner med den laveste andel af fattige. I bilag A i rapporten er en detaljeret oversigt over fattigdommen i alle kommuner i Danmark vist. 2

3 Tabel 1. Fattige fordelt på kommuner, ekskl. studerende Top 15 kommuner Pct. Bund 15 kommuner Pct. København 7,6 Egedal 2,0 Ishøj 6,4 Allerød 2,2 Albertslund 6,2 Skanderborg 2,6 Lolland 5,7 Favrskov 2,7 Brøndby 5,4 Lejre 3,0 Tønder 5,2 Lyngby-Taarbæk 3,1 Norddjurs 5,2 Odder 3,1 Thisted 5,0 Kerteminde 3,1 Slagelse 5,0 Greve 3,1 Vesthimmerlands 5,0 Middelfart 3,1 Guldborgsund 4,9 Billund 3,2 Langeland 4,9 Vallensbæk 3,2 Frederiksberg 4,9 Furesø 3,2 Vordingborg 4,8 Hedensted 3,2 Morsø 4,8 Solrød 3,2 Hele landet 4,4 Hele landet 4,4 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af listen. I figur 1 er fattigdommen vist på et danmarkskort. Når man ser på kortet, er det tydeligt, at der er to geografiske problematikker med fattigdom i Danmark: For det første er der relativt mange fattige i de tre største byer, København, Århus og Odense, som alle ligger blandt den fjerdedel af kommuner med flest fattige. Samtidig er der en række omegnskommuner til København Ishøj, Albertslund, Brøndby og Høje-Taastrup som også ligger blandt den fjerdedel af kommuner, der har flest fattige. For det andet er der relativt mange fattige i en del udkantskommuner. Specielt hele det sydlige Danmark, fra Tønder i vest over Langeland til Lolland Falster i øst, som alle har en stor andel af fattige. Derudover er der også mange kommuner i Nordjylland, hvor fattigdomsandelen er høj. Det er bl.a. kommunerne Thisted, Vesthimmerland, Morsø, Jammerbugt og Hjørring, som alle ligger blandt den fjerdedel af kommuner, der har den højeste fattigdomsandel. Det er vist i figur 1. 3

4 Figur 1. Fattige ekskl. studerende Anm: Se boks 1 for definition af fattige Stor stigning i fattigdommen i Københavnske omegnskommuner Mange af de kommuner, som har de største fattigdomsandele, er også de kommuner, der har oplevet den største vækst i fattigdommen. De tre omegnskommuner, Ishøj, Albertslund og Brøndby er blandt de kommuner, som har haft de største stigninger i fattigdommen siden Således er fattigdomsandelen i disse tre kommuner vokset med mellem 2,6-2,8 procentpoint i perioden. Det er meget mere end i fx Egedal og Allerød, hvor fattigdomsandelen er steget med under 1 procentpoint i samme periode. I tabel 2 er de 15 kommuner med hhv. den største og den mindste andel fattige i 2009 vist, og for alle kommuner er væksten i fattigdomsandelen fra illustreret. Som det fremgår af tabellen, er der en klar tendens til, at de kommuner med den største andel fattige i 2009 også er de kommuner, der har haft den største stigning i fattigdommen. I gennemsnit har de 15 kommuner med den største fattigdomsandel i 2009 således haft en stigning i fattigdommen på 2,1 procentpoint i perioden De 15 kommuner med den laveste fattigdomsandel i 2009 har haft en vækst på blot 1,1 procentpoint. 4

5 Tabel 2. Vækst i andel fattige fordelt på kommuner, ekskl. studerende, Top 15 kommuner Pct. point Bund 15 kommuner Pct. point København 2,3 Egedal 0,7 Ishøj 2,6 Allerød 0,9 Albertslund 2,6 Skanderborg 1,0 Lolland 2,2 Favrskov 0,7 Brøndby 2,8 Lejre 1,2 Tønder 1,2 Lyngby-Taarbæk 1,3 Norddjurs 2,2 Odder 0,7 Thisted 1,3 Kerteminde 0,7 Slagelse 1,9 Greve 1,4 Vesthimmerlands 1,2 Middelfart 1,0 Guldborgsund 2,1 Billund 1,0 Langeland 0,6 Vallensbæk 2,0 Frederiksberg 1,7 Furesø 1,4 Vordingborg 1,7 Hedensted 1,2 Morsø 1,2 Solrød 1,7 Gennemsnit af top 15 2,1 Gennemsnit af bund 15 1,1 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Gennemsnittet for top og bund er et vejet gennemsnit af kommunerne. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt. Fem gange så mange fattige børn i Lolland som i Egedal Også fattigdommen blandt børn er fordelt skævt mellem kommunerne. Lolland er den kommune med den største andel af fattige, og hele 9,4 pct. af børnene på Lolland lever i fattige familier. Det er næsten fem gange så mange som i Egedal kommune, hvor blot 2 pct. af børnene lever i fattige familier. Generelt er der mange udkantskommuner blandt de kommuner, hvor der bor mange fattige børn. Ud over Lolland, optræder også Langeland blandt de ti kommuner med relativt flest fattige børn. Ligesom blandt fattige generelt er der også mange fattige børn i og omkring København. Københavns Kommune er således den kommune med 2. flest fattige børn, og 8,9 pct. af børnene i København lever i familier, der er fattige. Derudover ligger både Ishøj, Brøndby og Albertslund i top 15 over kommuner med relativt flest fattige børn. I den anden ende af skalaen finder man Egedal og Allerød, der har den laveste andel af fattige børn. Derudover er også Roskilde, Lyngby-Taarbæk, Lejre, Hillerød og Furesø kommuner omkring København, hvor der bor få fattige børn. Endelig er der en række kommuner omkring Århus Favrskov, Skanderborg og Odder hvor der er meget få fattige børn. I tabel 3 er de 15 kommuner med hhv. flest og færrest fattige børn vist. I bilag B er en detaljeret oversigt over børnefattigdommen i alle landets kommuner vist. 5

6 Tabel 3. Fattige børn fordelt på kommuner, ekskl. børn med studerende forældre Top 15 kommuner Pct. Bund 15 kommuner Pct. Lolland 9,4 Egedal 2,0 København 8,9 Allerød 2,5 Ishøj 8,5 Skanderborg 3,0 Brøndby 8,4 Favrskov 3,1 Tønder 7,9 Roskilde 3,3 Langeland 7,6 Billund 3,3 Vesthimmerlands 7,5 Lyngby-Taarbæk 3,3 Albertslund 7,4 Lejre 3,4 Guldborgsund 7,4 Hillerød 3,4 Slagelse 7,4 Odder 3,5 Thisted 7,3 Furesø 3,7 Morsø 7,3 Silkeborg 3,7 Norddjurs 7,1 Ballerup 3,8 Jammerbugt 6,8 Herlev 3,9 Odense 6,7 Kerteminde 3,9 Hele landet 5,4 Hele landet 5,4 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt. I figur 2 er fordelingen af fattige børn vist på et danmarkskort. Af kortet ses det tydeligt, at børnefattigdommen er mest udbredt i udkantsområder som Lolland-Falster, Langeland, Sønderjylland og Nordjylland. Derudover ses det også, at de tre Vestsjællandske kommuner Slagelse, Kalundborg og Odsherred alle ligger blandt den fjerdedel af kommuner, der har flest fattige børn. Omvendt kan man også fra kortet se, at der bor relativt få fattige børn omkring Århus og omkring København. 6

7 Figur 2. Fattige børn, ekskl. børn af studerende Anm: Se boks 1 for definition af fattige Andelen af fattige børn stiger i fattige kommuner Ligesom fattigdommen generelt er vokset i Danmark, er også antallet af børn, der lever i familier i fattigdom, steget. I 2009 er der således næsten børn, der lever i fattigdom, når familier, hvor mindst en af forsørgerne er studerende, udelades. Det er en stigning på fattige børn siden 2002, svarende til en vækst på 50 pct. Denne stigning i antallet af fattige børn er spredt ujævnt ud på kommuner. Typisk har de kommuner med den største andel fattige i 2009 også oplevet den største vækst i andelen af fattige. De 15 kommuner med den største fattigdomsandel i 2009 havde således i gennemsnit en stigning i fattigdomsandelen på 2,5 pct. point siden Det er langt mere end de 1,1 procentpoint, som de 15 kommuner med den laveste andel af fattige børn har oplevet i samme periode. Bl.a. Ishøj og Brøndby er blandt de kommuner, der har oplevet den største stigning i fattigdommen, nemlig over 4 procentpoint, ligesom Lolland har haft en stigning i andelen af fattige børn på næsten 4 procentpoint. 7

8 I tabel 4 er de 15 kommuner med hhv. den største og mindste andel fattige børn i 2009 vist. I tabellen er væksten i andelen af fattige børn i perioden vist. Tabel 4. Vækst i andel fattige børn fordelt på kommuner, ekskl. børn af stud., Top 15 kommuner Pct. point Bund 15 kommuner Pct. point Lolland 3,8 Egedal 0,7 København 2,2 Allerød 1,2 Ishøj 4,0 Skanderborg 1,2 Brøndby 4,5 Favrskov 0,7 Tønder 1,7 Roskilde 1,6 Langeland 0,9 Billund 0,2 Vesthimmerlands 1,7 Lyngby-Taarbæk 1,7 Albertslund 3,0 Lejre 1,2 Guldborgsund 3,2 Hillerød 1,5 Slagelse 2,8 Odder 1,0 Thisted 1,6 Furesø 1,6 Morsø 1,5 Silkeborg 0,7 Norddjurs 3,1 Ballerup 1,7 Jammerbugt 2,0 Herlev 0,8 Odense 2,6 Kerteminde 0,5 Gennemsnit top 15 2,5 Gennemsnit bund 15 1,1 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Gennemsnittet for top og bund er et vejet gennemsnit af kommunerne. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt. 8

9 Opgørelse af fattigdom og fattigdomsgrænse I analysen er gruppen af fattige afgrænset ved OECD s fattigdomsgrænse, hvor personer med en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten betegnes som fattige. For en familie bestående af en enlig person er fattigdomsgrænsen på kr. efter skat om året, eller kr. om måneden. Det er opgjort efter skat, og skal dække alle udgifter til f.eks. bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv. osv. Indkomsten er opgjort husstandsækvivaleret, således at der tages højde for stordriftsfordele i familien. Med denne definition er fattigdomsgrænsen for en enlig mor med to børn på kr. efter skat for hele familien, svarende til kr. pr. person i familien. Omregnet til månedsbasis er grænsen for denne familie altså på kr. pr. person pr. måned til alle udgifter. I tabel 5 er fattigdomsgrænsen for forskellige familier vist. Tabel 5. Fattigdomsgrænsen Antal personer i familier Grænse pr. familie pr. år Grænse pr. person pr. år Grænse pr. person pr. måned Kr. efter skat 1 person personer personer personer personer personer Anm: Se boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Boks 1. Sådan opgøres fattigdom i analysen Fattige er defineret som antallet af personer, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Dette er det samme indkomstbegreb, som Finansministeriet benytter i forbindelse med indkomstanalyser. I 2011-priser er fattigdomsgrænsen på kr. for en familie bestående af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på kr. pr. person, svarende til kr. for hele familien. Beregninger er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible indkomst svarer til Danmarks Statistiks definition. Til husstandsækvivalering af indkomster er der benyttet samme metode, som Finansministeriet bruger. Til tidligere analyser af fattigdom har AE benyttet lovmodellens datagrundlag til opgørelse af fattigdom. Ved at skifte til Danmarks Statistiks officielle datagrundlag er der dog mulighed for at få ekstra år koblet på, hvorfor AE har valgt at skifte datagrundlag. Der er givet en mere detaljeret teknisk forklaring af datagrundlaget i papiret Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag, som kan findes på AE s hjemmeside. 9

10 Bilag A. Samlet oversigt over fattigdommen i de enkelte kommuner Tabel A. Fattigdom i alle landets kommuner, ekskl. studerende Nr. Kommune Antal fattige 2002 Antal fattige 2009 Andel i pct Andel i pct Stigning i pct. point 1 København ,2 7,6 2,3 2 Ishøj ,8 6,4 2,6 3 Albertslund ,7 6,2 2,6 4 Lolland ,5 5,7 2,2 5 Brøndby ,6 5,4 2,8 6 Tønder ,0 5,2 1,2 7 Norddjurs ,0 5,2 2,2 8 Thisted ,8 5,0 1,3 9 Slagelse ,1 5,0 1,9 10 Vesthimmerlands ,8 5,0 1,2 11 Guldborgsund ,8 4,9 2,1 12 Langeland ,2 4,9 0,6 13 Frederiksberg ,2 4,9 1,7 14 Vordingborg ,2 4,8 1,7 15 Morsø ,6 4,8 1,2 16 Jammerbugt ,2 4,8 1,6 17 Odense ,2 4,8 1,6 18 Århus ,1 4,7 1,6 19 Aabenraa ,8 4,7 1,8 20 Helsingør ,6 4,6 2,0 21 Høje-Taastrup ,6 4,6 1,9 22 Hjørring ,0 4,5 1,5 23 Holbæk ,6 4,4 1,8 24 Brønderslev ,9 4,4 1,5 25 Odsherred ,8 4,4 1,6 26 Kalundborg ,8 4,4 1,5 27 Vejen ,4 4,3 0,9 28 Lemvig ,9 4,3 1,4 29 Gentofte ,6 4,2 1,7 30 Mariagerfjord ,3 4,2 0,9 31 Hvidovre ,5 4,2 1,7 32 Bornholm ,3 4,1 0,8 33 Rødovre ,4 4,1 1,7 34 Ringsted ,7 4,1 1,4 35 Haderslev ,8 4,1 1,3 36 Ringkøbing-Skjern ,8 4,1 1,2 37 Næstved ,4 4,0 1,6 38 Ikast-Brande ,7 4,0 1,4 10

11 39 Stevns ,0 4,0 2,0 40 Faxe ,3 4,0 1,7 41 Skive ,9 4,0 1,1 42 Varde ,1 4,0 0,8 43 Syddjurs ,6 4,0 1,4 44 Sønderborg ,6 4,0 1,4 45 Randers ,7 3,9 1,2 46 Nordfyns ,9 3,9 1,0 47 Aalborg ,5 3,9 1,4 48 Halsnæs ,4 3,9 1,5 49 Esbjerg ,7 3,9 1,2 50 Horsens ,4 3,8 1,4 51 Gladsaxe ,9 3,8 2,0 52 Gribskov ,5 3,8 1,3 53 Herning ,7 3,8 1,1 54 Kolding ,7 3,8 1,1 55 Køge ,9 3,8 1,9 56 Svendborg ,2 3,8 0,6 57 Fredensborg ,1 3,8 1,7 58 Struer ,9 3,7 0,8 59 Vejle ,6 3,7 1,1 60 Frederikshavn ,6 3,7 1,2 61 Viborg ,9 3,7 0,8 62 Sorø ,4 3,7 1,3 63 Faaborg-Midtfyn ,8 3,6 0,8 64 Rebild ,1 3,6 0,5 65 Holstebro ,1 3,6 0,5 66 Nyborg ,4 3,5 1,0 67 Frederikssund ,9 3,5 1,6 68 Assens ,7 3,5 0,8 69 Rudersdal ,0 3,5 1,4 70 Hørsholm ,1 3,5 1,4 71 Silkeborg ,3 3,4 1,2 72 Roskilde ,8 3,4 1,6 73 Fredericia ,1 3,4 1,3 74 Ballerup ,8 3,3 1,5 75 Herlev ,4 3,3 1,0 76 Hillerød ,9 3,3 1,4 77 Dragør ,8 3,3 1,5 78 Glostrup ,7 3,3 1,6 79 Tårnby ,0 3,2 1,2 11

12 80 Solrød ,5 3,2 1,7 81 Hedensted ,0 3,2 1,2 82 Furesø ,8 3,2 1,4 83 Vallensbæk ,1 3,2 2,0 84 Billund ,2 3,2 1,0 85 Middelfart ,1 3,1 1,0 86 Greve ,7 3,1 1,4 87 Kerteminde ,4 3,1 0,7 88 Odder ,3 3,1 0,7 89 Lyngby-Taarbæk ,7 3,1 1,3 90 Lejre ,9 3,0 1,2 91 Favrskov ,0 2,7 0,7 92 Skanderborg ,6 2,6 1,0 93 Allerød ,3 2,2 0,9 94 Egedal ,3 2,0 0,7 Alle ,9 4,4 1,5 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af listen. 12

13 Bilag B. Børnefattigdom i alle landets kommuner Tabel B. Børnefattigdom i alle landets kommuner, ekskl. studerende Nr. Kommune Antal fattige børn 2002 Antal fattige børn 2009 Andel i pct Andel i pct Stigning i pct. point 1 Lolland ,5 9,4 3,8 2 København ,7 8,9 2,2 3 Ishøj ,5 8,5 4,0 4 Brøndby ,9 8,4 4,5 5 Tønder ,2 7,9 1,7 6 Langeland ,6 7,6 0,9 7 Vesthimmerlands ,8 7,5 1,7 8 Albertslund ,4 7,4 3,0 9 Guldborgsund ,1 7,4 3,2 10 Slagelse ,5 7,4 2,8 11 Thisted ,7 7,3 1,6 12 Morsø ,8 7,3 1,5 13 Norddjurs ,0 7,1 3,1 14 Jammerbugt ,8 6,8 2,0 15 Odense ,1 6,7 2,6 16 Lemvig ,1 6,4 2,3 17 Aabenraa ,1 6,4 2,3 18 Vordingborg ,5 6,4 1,9 19 Kalundborg ,0 6,2 2,2 20 Høje-Taastrup ,4 6,1 2,7 21 Vejen ,1 6,0 0,9 22 Odsherred ,9 5,9 2,0 23 Brønderslev ,2 5,8 1,6 24 Århus ,4 5,8 2,5 25 Stevns ,5 5,8 3,2 26 Helsingør ,1 5,7 2,6 27 Haderslev ,1 5,7 1,6 28 Hjørring ,2 5,7 1,5 29 Bornholm ,6 5,7 1,1 30 Ringsted ,4 5,6 2,2 31 Ringkøbing-Skjern ,1 5,6 1,4 32 Sønderborg ,3 5,6 2,3 33 Skive ,3 5,6 1,2 34 Rødovre ,3 5,6 2,2 35 Holbæk ,4 5,5 2,1 36 Mariagerfjord ,7 5,4 0,7 37 Frederiksberg ,9 5,4 1,5 38 Ikast-Brande ,9 5,4 1,4 13

14 39 Varde ,1 5,3 0,2 40 Nordfyns ,0 5,3 1,3 41 Næstved ,2 5,2 2,0 42 Faxe ,8 5,2 2,4 43 Sorø ,3 5,2 1,9 44 Struer ,3 5,2 0,9 45 Nyborg ,1 5,2 2,1 46 Hvidovre ,3 5,1 1,8 47 Esbjerg ,4 5,0 1,5 48 Herning ,7 4,9 1,2 49 Køge ,1 4,9 2,8 50 Faaborg-Midtfyn ,0 4,8 0,8 51 Randers ,3 4,8 1,5 52 Vejle ,5 4,8 1,3 53 Halsnæs ,8 4,8 2,0 54 Fredensborg ,6 4,8 2,1 55 Assens ,4 4,8 1,3 56 Svendborg ,7 4,7 1,0 57 Frederikshavn ,5 4,7 1,3 58 Viborg ,9 4,7 0,8 59 Holstebro ,2 4,6 0,4 60 Syddjurs ,9 4,6 1,7 61 Rebild ,7 4,6-0,1 62 Aalborg ,3 4,6 1,3 63 Gladsaxe ,1 4,5 2,4 64 Horsens ,0 4,5 1,6 65 Kolding ,5 4,5 1,0 66 Gentofte ,9 4,5 1,6 67 Vallensbæk ,4 4,4 3,0 68 Fredericia ,3 4,3 2,1 69 Frederikssund ,1 4,3 2,2 70 Gribskov ,8 4,2 1,4 71 Hørsholm ,6 4,2 1,6 72 Dragør ,7 4,1 2,5 73 Glostrup ,0 4,1 2,1 74 Hedensted ,3 4,1 1,7 75 Tårnby ,6 4,0 1,4 76 Greve ,3 4,0 1,7 77 Rudersdal ,2 3,9 1,8 78 Solrød ,8 3,9 2,1 79 Middelfart ,6 3,9 1,2 14

15 80 Kerteminde ,4 3,9 0,5 81 Herlev ,0 3,9 0,8 82 Ballerup ,1 3,8 1,7 83 Silkeborg ,9 3,7 0,7 84 Furesø ,1 3,7 1,6 85 Odder ,5 3,5 1,0 86 Hillerød ,0 3,4 1,5 87 Lejre ,1 3,4 1,2 88 Lyngby-Taarbæk ,7 3,3 1,7 89 Billund ,1 3,3 0,2 90 Roskilde ,7 3,3 1,6 91 Favrskov ,4 3,1 0,7 92 Skanderborg ,7 3,0 1,2 93 Allerød ,3 2,5 1,2 94 Egedal ,3 2,0 0,7 Alle ,7 5,4 1,7 Anm: Se boks 1 for definition af fattige. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt af listen. 15

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen Antallet af fattige børn er steget voldsomt de sidste par år. I dag er der 64.500 børn under fattigdomsgrænsen. Børnefattigdommen er steget i

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer.

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer. 3. Asylkontor Til Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene 29. september 2019 Kommunekvoter for 2020 Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode 25-10-2017 Jens Sand Krik 27 20 94 43 jsk@ae.dk Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode I notatet undersøges konsekvenserne af regeringens målsætning for det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Tabel B1 Førtidspension og København 48.220 6,2 390 15,4 845 3,7 203 7,5 838 33,0 2.263 6,4 170 5,7 243 45,5 2.675 Aarhus 18.900

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt 29. juni 2016 J.nr. 16-0709899 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 495 af 6. juni 2016 (alm.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere