Titel Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens"

Transkript

1 Afrapportering af KAF-projekt 2016 Titel Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Annemarie Fejer Justesen & Isaac Kwesi Abuley, Forskningscenter Flakkebjerg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Ghita C. Nielsen, SEGES P/S Resume Der er i de senere år kommet øget fokus på bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria solani) i kartoffelmarkerne, og forsøg har vist betydeligt nettomerudbytte for bekæmpelse. Anbefalinger til avlerne bygger på, at midlerne er virksomme, og at der ikke forekommer fungicidresistens. De sidste år er der imidlertid sket en markant ændring i lande som Tyskland, Belgien, Holland og Sverige, hvor der er sprøjtet intensivt mod kartoffelbladplet. Der er nu vished for, at resistente typer af Alternaria-svampen forekommer i disse lande, hvilket har ført til ændringer i anbefaling af midlerne. I danske undersøgelser i KAF-projektet benyttes samme metoder, som i de andre europæiske lande. En foreløbig undersøgelse i 2013 viste, at 7% af læsionerne har mutationen F129L (Dronninglund, Sunds og Jyndevad), som forårsager nedsat følsomhed overfor strobiluriner. De seneste undersøgelser fra KAF-projekterne i viser, at 82-92% af de undersøgte isolater nu er af typen F129L. Der er således tale om en markant ændring hos Alternaria-svampen. Der er udført tre markforsøg med bekæmpelse af Alternaria. Ved Flakkebjerg, hvor Alternariapopulationen var af den strobilurin-følsomme type, blev der opnået en god bekæmpelse med produkterne Amistar, Signum WG og Vendetta (med azoxystrobin) samt kombinationen Revus Top Amistar Signum WG. I forsøget ved Ikast var det generelle bekæmpelsesniveau lavere. Der kunne konstateres forekomst af typen F129L, og den bedste bekæmpelse af Alternaria blev set efter behandling med Signum og kombinationerne Revus Top Amistar Signum WG samt Dithane NT Revus Top Signum WG. Virkningen af de rene azoxystrobin-løsninger, Amistar, Vendetta samt af Dithane var derimod lav. I forsøget ved Billund var der et langt sædskifte uden kartofler, og angreb af Alternaria kom sent og var lavt i september. Vi ved, at F129L-mutationen fører til delvis resistens eller nedsat følsomhed hos Alternaria-svampen over for azoxystrobin (Amistar) og til dels pyraclostrobin (Signum WG), som begge tilhører gruppen strobiluriner. Det betyder ikke, at strobilurin-fungiciderne ikke virker ved forekomst af resistent kartoffelbladplet, men at disse midler kan have en nedsat effekt. Projektets faglige forløb Baggrund Der findes en lang række fungicider til anvendelse i kartofler, men det er kun tre specialprodukter, der har egentlig virkning mod kartoffelbladplet: Amistar (azoxystrobin), Signum (boscalid + pyraclostrobin) Revus Top (difenocanozol + mandipropamid) De virksomme stoffer i produkterne tilhører strobilurintypen (QoI-fungicider, azoxystrobin og pyraclostrobin), carboxamider (boscalid) eller DMI-fungicider (difenocanozol). Produkterne anvendes også i andre afgrøder, og her er det kendt, at svampe som ligner Alternaria (f.eks. hvedegråplet forårsaget af Zymoseptoria tritici) hurtigt har dannet resistens mod disse fungicider efter hyppig anvendelse. Fra USA er beskrevet en hurtig udvikling af resistens mod Alternaria i kartofler dyrket i områder med favorable klimaforhold (dug om natten) og efter mange behandlinger med azoxystrobin over flere år. I Europa er der de sidste ca. 5 år blevet undersøgt for forekomst af resistens. Det viser sig, at der hos Alternaria-svampen kan forekomme en type (mutation), som har nedsat følsomhed over for strobilurinfungicider (azoxystrobin i Amistar). Typen benævnes F129L, og effekten af azoxystrobin ser ud til at være nedsat til et moderat niveau mod denne type (benævnes som moderat resistent og er i udenlandske 1

2 undersøgelser nævnt som på niveau med mancozeb). Undersøgelserne i Tyskland, Belgien, Holland og Sverige omtaler alle udbredt forekomst af typen F129L i kartoffelmarkerne. Projektets formål er at belyse udbredelse af de resistente Alternaria-svampe i kartoffelmarker samt virkning af forskellige antiresistens-strategier. Status for projektet udført 2016 Der er i 2016 udførte markforsøg med forskellige bekæmpelsesstrategier (A) samt foretaget monitering med indsamling og test af isolater fra danske kartoffelmarker (B1) og fra markforsøgene (B2): A: markforsøg Der er udført tre markforsøg i sorten Kuras ved Flakkebjerg (AU) samt ved Ikast og Billund (SEGES) efter nedenstående forsøgsplan (tabel 1). Tabel 1. Forsøgsplan til test af forskellige bekæmpelsesstrategier mod kartoffelbladplet (Alternaria solani). Sort Kuras, Aktuelle sprøjtetidspunkt er i planen er angivet for Flakkebjerg, men behandlinger ved Ikast og Billund er næsten samtidige. 13-jul 26-jul 09-aug Dithane Dithane Dithane 3 0,25 S 0,25 S 0,25 S 4 0,6 RT 0,6 RT 0,6 RT 5 0,5 VEN 0,5 VEN 0,5 VEN 6 0,5 A 0,5 A 0,5 A 7 0,6 RT 0,5 A 0,25 S 8 Dithane 0,6 RT 0,25 S 0,5 A Amistar 0,5 l/ha 0,6 RT Revus Top 0,6 l/ha 0,5 VEN Vendetta: 0,5 l/ha, 0,25 S Signum 0,25 kg/ha Dithane Dithane NT 2,0 kg/ha Virkningen af Dithane (mancozeb) i forsøgsled 2 er egentlig velkendt, når det anvendes ved alle behandlinger i sæsonen. Der kan ikke udvikles resistens mod Dithane (uspecifik virkemåde), og midlet er medtaget for at vise, hvad midlet i givet fald kan, hvis der skulle forekomme resistens mod de andre typer midler. I forsøgsled 4 er Revus Top med anden virkemekanisme anvendt tre gange for at kunne sammenligne med de øvrige midler. Forsøgsled 7-8 er strategier, som kan belyse, om skift mellem midlerne kan forsinke eller bremse udvikling af resistens. Foto: Blad med angreb af kartoffelbladplet (Alternaria solani) Ved Flakkebjerg (kunstig smitte) blev sprøjtning startet 13 juli ved et angrebsniveau på ca. 0,05%. Behandling tre gange med Amistar, Signum WG eller Vendetta havde en meget høj virkning mod 2

3 Alternaria med 85% - 88% bekæmpelse (fig. 1 og tabel 2). Sprøjtning med Revus Top gav en signifikant lavere effekt (65% bekæmpelse), og behandling med Dithane NT havde, som forventet, en effekt på 47% bekæmpelse, hvilket var signifikant lavere end de øvrige produkter. Behandling med kombinationen Revus Top Amistar Signum WG havde en høj virkning (89% bekæmpelse) og på niveau med virkningen af Amistar, Signum WG eller Vendetta. Bekæmpelsesstrategien, hvor der blev benyttet Dithane NT Revus Top Signum WG, havde derimod en signifikant lavere virkning (72% bekæmpelse) (fig. 1). I forsøget ved Ikast med naturlig smitte udviklede angreb af Alternaria sig som ved Flakkebjerg (tabel 1), men virkningen af de forskellige behandlinger var generelt lavere (tabel 2 og fig. 1). Bedste bekæmpelse blev set efter behandling med 3 x Signum samt kombinationerne Revus Top Amistar Signum WG og Dithane NT Revus Top Signum WG (40-47% bekæmpelse, fig. 1). Virkningen af 3 x Amistar, Vendetta og Dithane var lav, ca % bekæmpelse. I forsøget ved Billund var der et langt sædskifte uden kartofler, og angreb af Alternaria kom sent og forblev relativt lavt (10% i september). Virkningen af de forskellige behandlinger var her høj (77-82% bekæmpelse, fig. 1), og kun behandling med 3 x Vendetta var lavere. Udbytte i ubehandlet ved Flakkebjerg var 483 hkg/ha knolde og 90.7 hkg/ha stivelse med en udbyttefremgang efter behandling med Amistar, Signum, Vendetta eller Revus Top på 42 hkg/ha (8.7%) og 10 hkg stivelse/ha (11%; tabel 2). I forsøget ved Ikast er der kun små forskelle, og positivt merudbytte efter sprøjtning med Signum (tabel 2). I forsøget ved Billund kom angreb sent og de opnåede merudbytter er lave og usikre. Forsøget er ikke medtaget i tabel 2, men kan findes i tabelbilag Q25 (Landsforsøgene 2016). Tabel 2. Resultat af forsøg med forskellige bekæmpelsesstrategier mod kartoffelbladplet (Alternaria solani). Forsøg med kunstig smitte (Flakkebjerg) øverst i tabellen og forsøg med naturlig smitte (Ikast) nederst i tabellen. Sort Kuras, Aktuelle sprøjtetidspunkter er angivet i tabel 1 for Flakkebjerg, men behandlinger ved Ikast er næsten samtidige. Oversigt over Landsforsøgene, Stivelseskartofler Pct. dækning bladplet forsøg, kunstig smitte 21/7 28/7 5/8 11/8 18/8 24/8 30/8 8/9 18/9 hkg knolde pr. ha hkg stivelse pr. ha netto, kr. pr. ha 1. Ubehandlet 1) 0,70 0,70 3,0 7, ,7 483,0 90, x 2 kg Dithane NT 0,40 0,50 1,0 2, ,7 24,8 3, x 0,25 kg Signum WG 0,20 0,20 0,9 1, ,8 39,4 13, x 0,6 l Revus Top 0,60 1,00 2,0 2, ,9 26,0 5, x 0,5 l Vendetta 0,10 0,20 2,0 2, ,1 32,1 7, x 0,5 l Amistar 0,70 1,00 1,0 1, ,2 52,2 11, ,6 l Revus Top 0,5 l Amistar 0,25 kg Signum WG 0,05 0,06 0,8 0, ,1 60,6 13, kg Dithane NT 0,6 l Revus Top 0,25 kg Signum WG 0,20 0,60 2,0 2, ,9 41,9 9, LSD ns forsøg, naturlig smitte 28/6 4/7 13/7 19/7 26/7 2/8 11/8 16/8 22/8 30/8 Udb. og merudb. 1. Ubehandlet 1) 0 0 0,00 0,04 0,10 2, ,4 338,3 79, x 2 kg Dithane NT 0 0 0,00 0 0,08 0, ,9 0,0-1, x 0,25 kg Signum WG 0 0 0,01 0 0,30 0, ,1 13,3 2, x 0,6 l Revus Top 0 0 0,00 0 0,10 1, ,4 0,8 0, x 0,5 l Vendetta 0 0 0,00 0 0,30 1, ,6-1,7 0, x 0,5 l Amistar 0 0 0,00 0 0,10 1, ,5-8,3-1, ,6 l Revus Top 0,5 l Amistar 0,25 kg Signum WG 0 0 0,00 0 0,20 0, ,0 6,7 0, kg Dithane NT 0,6 l Revus Top 0,25 kg Signum WG 0 0 0,00 0 0,10 0, ,4-1,7-0,2-360 LSD ns Beh. omk. kr. pr. ha Stivelse, pct. 3

4 Flakkebjerg Dithane - Revus Top - Signum RevTop - Amistar - Signum 3 x Amistar 3 x Vendetta 3 x Revus Top 3 x Signum 3 x Dithane % bekæmpelse Ikast Dithane - Revus Top - Signum RevTop - Amistar - Signum 3 x Amistar 3 x Vendetta 3 x Revus Top 3 x Signum 3 x Dithane % bekæmpelse Billund Dithane - Revus Top - Signum RevTop - Amistar - Signum 3 x Amistar 3 x Vendetta 3 x Revus Top 3 x Signum 3 x Dithane % bekæmpelse Figur 1. Pct. bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria solani) efter forskellige bekæmpelsesstrategier. Sort Kuras, Flakkebjerg, Ikast og Billund Forsøgsplan fremgår af tabel 1. B: Monitering for azoxystrobin-resistent type F129L B1 Test af isolater fra danske kartoffelmarker I KAF projektet for 2015 Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler er der undersøgt for udbredelsen af den resistente type F129L. I 2016 er der i projektet Effektiv bekæmpelse af Alternaria i kartofler og strategier som kan modvirke fungicidresistens tilsvarende indsamlet blade med læsioner, men i mindre omfang, da der i 2016 også indgik test af isolater udtaget fra markforsøg (del B2). 4

5 2015 Der blev i september 2015 indsamlet kartoffelblade med symptomer på angreb af Alternaria fra forskellige kartoffelmarker i Jylland i vækstsæsonen. Bladene blev sendt til Flakkebjerg, som analyserede for forekomst af type F129L. Der er blevet anvendt samme metode til detektion af F129L mutationen som i Tyskland, Holland og Belgien. Metoden er blevet indkørt vha. reference isolater fra Tyskland: Isolater af Alternaria solani blev rendyrket fra blade med enkeltlæsioner, og DNA blev oprenset. Efterfølgende blev isolaterne genotypebestemt vha. PCR som beskrevet af Leiminger et al. (2014, Plant Pathology 63, ) og efterfølgende blev PCR-produkterne DNA-sekventeret for detektion af F129L mutationen. Der blev i alt indsamlet 77 isolater, og af disse var 82% af den resistente type F129L (tabel 3). Isolaterne blev indsamlet fra i alt 32 forskellige marker, og der blev konstateret resistente typer i 27 af markerne, svarende til 84% af markerne. Tabel 3. Forekomst af resistent type F129L hos kartoffelbladplet (Alternaria solani) indsamlet fra kartoffelmarker september antal isolater testet med F129L Pct. Resistente AKV, Nordjylland % BJ-Agro (Grindsted, Billund, Hovborg) % Heden & Fjorden % Jyndevad % Jysk Landbrugsrådgivning % Karup kartoffelmelsfabrik % Samsø Landboforening 2 0 0% SEGES % Samlet % 2016 Der blev i august - september 2016 indsamlet kartoffelblade med symptomer på angreb af Alternaria fra kartoffelmarker i Jylland efter samme procedure som i Bladene blev sendt til Flakkebjerg, som analyserede for forekomst af type F129L. Der blev i 2016 i alt testet 24 isolater, og af disse var 92% af den resistente type F129L (tabel 4). Isolaterne blev indsamlet fra i alt 7 forskellige marker, og der blev konstateret resistente typer i alle markerne. Tabel 4. Forekomst af resistent type F129L hos kartoffelbladplet (Alternaria solani) indsamlet fra kartoffelmarker august - september Antal isolater testet med F129L Pct resistente Sulsted % Grindsted % Karup % Skive % Vodskov % Vojens % Samlet % 5

6 B2 Test af isolater fra markforsøg 2016 I projektet 2016 er der yderligere blive indsamlet isolater fra forsøg med forskellige bekæmpelsesstrategier i markforsøget ved Flakkebjerg, Ikast og Billund (del A, tabel 1). Der er udtaget isolater fra led 1(ubehandlet), 3, 4, 6 og 7 (forskellige middeltyper) i august og september, efter at sprøjtningen er afsluttet, og isolaterne er testet for forekomst af typen F129L. Ved Flakkebjerg er der anvendt et følsomt isolat til smitte, og der er derfor kun udtaget isolater i ubehandlet for at teste populationen. Som det fremgår af tabel 5 (nederst), er alle de testede isolater af den azoxystrobin-følsomme type. Det var vanskeligt at få tilstrækkeligt med isolater fra de behandlede led fra forsøgene ved Ikast og Billund. Resultaterne er derfor slået sammen for de to forsøg (tabel 5). I de ubehandlede parceller, er kun 46% af isolaterne af den moderat resistente type (F129L) ved testen i august-september, mens alle isolater efter sprøjtning med strobilurin-fungicider (pyraclostrobin i Signum, azoxystrobin i Amistar) var af den resistente type. Kun i forsøgsleddet med Revus Top (anden virkemekanisme) var der en svag (ikkesignifikant) tendens til lavere forekomst af typen F129L. Det må dog understreges, at materialet er meget begrænset, og der er kun tale om en tendens. Tabel 5. Forekomst af resistent type F129L hos kartoffelbladplet (Alternaria solani) i markforsøg 2016 ved Sunds (Ikast) og Billund (to forsøg med naturlig smitte) samt Flakkebjerg (kun ubehandlet) Indsamlet august - september Forsøgsbehandlinger fremgår af tabel 1. Sunds & Billund Antal isolater testet med F129L Pct resistente 1. Ubehandlet % 3. 3 x Signum % 4. 3 x Revus Top % 6. 3 x Amistar % 7. Revus Top-Amistar-Signum % Flakkebjerg Antal isolater testet med F129L Pct resistente 1. Ubehandlet 6 0 0% Alternaria-populationen ved Flakkebjerg er af den strobilurin-følsomme type og DNA-sekventering konfirmerede at det var den følsomme type, der forårsagede symptomer. Bekæmpelse i markforsøget ved Flakkebjerg (tabel 1, fig. 1) er da også høj efter anvendelse af svampemidler med indhold af strobilurin-fungicider (Amistar, Signum). I forsøgene ved Sunds og Billund forekommer F129L typen i de ubehandlede led. Forsøgene indikerer også at efter behandling er forekomsten af F129L højere, men da få isolater er blevet undersøgt er datamaterialet ikke tilstrækkeligt stort til at sige noget sikkert om i hvor stort omfang. Dog kan man se, at virkningen af Amistar og Vendetta (med azoxystrobin) er relativt svag hvilket underbygges af den høje forekomst af F129L typen. I forsøget ved Billund kom angreb af Alternaria sent og var relativt svage (ca. 10% midt i september), og alle led havde god virkning, bortset fra forsøgsled med Vendetta (fig. 1) Konklusion: Der er udført tre markforsøg med bekæmpelse af Alternaria. Ved Flakkebjerg, hvor Alternariapopulationen var af den strobilurin-følsomme type, blev der opnået en god bekæmpelse med produkterne Amistar, Signum WG og Vendetta samt kombinationen Revus Top Amistar Signum WG. I forsøget ved Ikast var det generelle bekæmpelsesniveau lavere. Der kunne konstateres forekomst af typen F129L, og den bedste bekæmpelse af Alternaria blev set efter behandling med Signum og kombinationerne Revus Top Amistar Signum WG samt Dithane NT Revus Top Signum WG. 6

7 Virkningen af Amistar, Vendetta og Dithane var lav. I forsøget ved Billund var der et langt sædskifte uden kartofler, og angreb af Alternaria kom sent og var lavt i september. I projektet 2016 er der indsamlet isolater fra markforsøgene ved Flakkebjerg, Ikast og Billund i august - september efter sprøjtningen er afsluttet. Ved Flakkebjerg er der anvendt et følsomt isolat til smitte, og alle de testede isolater fra ubehandlede parceller var af den azoxystrobin-følsomme type. I de ubehandlede parceller ved Ikast og Billund (naturlig smitte) var kun 43% af isolaterne af den moderat resistente type (F129L), mens alle isolater efter sprøjtning med strobilurin-fungicider (pyraclostrobin i Signum, azoxystrobin i Amistar) var af den resistente type. I 2013 blev der indsamlet blade med læsioner fra forsøgslokaliteterne ved Dronninglund, Sunds og Jyndevad, og her havde ca. 7% af læsionerne mutationen F129L. Moniteringen i i danske kartoffelmarker viste, at 82-92% af de undersøgte isolater var af typen F129L, hvilket er samme niveau som bl.a. er set i hollandske, tyske og belgiske kartoffelmarker. Firmaerne overvåger også selv udviklingen af resistens og har fundet mellem 50-85% af isolaterne som værende resistente over for azoxystrobin (BASF og Syngenta; upubliceret). Der er således tale om en markant ændring hos Alternaria-svampen. Vi ved, at F129L-mutationen fører til delvis resistens eller nedsat følsomhed hos Alternaria-svampen over for azoxystrobin (Amistar) og til dels pyraclostrobin (Signum), som begge tilhører gruppen strobiluriner. Det betyder ikke, at strobilurin-fungiciderne ikke virker ved forekomst af resistent kartoffelbladplet, men at midlerne kan have en nedsat virkning. Formidling af resultaterne Publicering: Oversigt over Landsforsøgene 2016 Nielsen, Bent J & Isaac Abuley Control of late blight (Phytophthora infestans) and early blight (Alternaria solani) in potatoes. Applied Crop Protection DCA Report no. 094, april 2017, Formidling: Åbent hus arrangement ved forsøgsenhederne, hvor forsøgene har ligget Kartoffelworkshop, december 2016 Indlæg på avlermøder mv., vinter Projektets resultater formidles via internettet på SEGES hjemmeside ( under menupunktet om Seges > støttet af afgiftsfonde). Rapport fra projektet kan hentes via følgende link: lternaria.pdf 7

Afrapportering af KAF-projekt 2015

Afrapportering af KAF-projekt 2015 Kartoffelafgiftsfonden 15 Afrapportering af KAF-projekt 15 Titel. Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

Afrapportering af KAF-projekt 2014

Afrapportering af KAF-projekt 2014 Kartoffelafgiftsfonden 2014 Afrapportering af KAF-projekt 2014 Titel. Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS

BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS 16. JANUAR 2013 BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS BENT J. NIELSEN, & LARS BØDKER & VIDENCENTRET FOR LANDBRUG UNI VERSITET Kartoffelbladplet To arter Alternaria solani

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Afrapportering af KAF projekt 2018 1. Titel Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Test af hollandsk model i sammenligning med danske systemer 2. Projektdeltagere Bent J. Nielsen, Forskningscenter

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Afrapportering af KAF projekt 8. Titel Hvordan stoppes begyndende angreb af kartoffelskimmel 2. Projektdeltagere Bent J. Nielsen, Forskningscenter Flakkebjerg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden. Statusrapport 2016: Bekæmpelse af Alternaria

Kartoffelafgiftsfonden. Statusrapport 2016: Bekæmpelse af Alternaria Kartoffelafgiftsfonden. Statusrapport 216: Bekæmpelse af Alternaria Titel: Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler Deltagere Seniorforsker Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter

Læs mere

KARUP KARTOFFELMELSFABRIK december 2016 og 24. januar 2017

KARUP KARTOFFELMELSFABRIK december 2016 og 24. januar 2017 KARUP KARTOFFELMELSFABRIK 13.- 2. december 216 og 24. januar 217 5 1 15 2 25 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Læs mere

Afrapportering af KAF-projekt 2015

Afrapportering af KAF-projekt 2015 Kartoffelafgiftsfonden 15 Afrapportering af KAF-projekt 15 Titel. Kartoffelsorters modtagelighed over for kartoffelbladplet (Alternaria). Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter

Læs mere

III Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen

III Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Pesticidafprøvning 2007 III Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Indledning I 2007 er der udført forsøg med Dithane NT, Tridex samt nye mancozeb- og manebformuleringer.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden 2015

Kartoffelafgiftsfonden 2015 Kartoffelafgiftsfonden 2015 Afrapportering af KAF-projekt 2015 Titel. Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016

Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016 27. februar 2016 Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016 Titel. Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning. Projektansvarlig og deltagere. SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.,

Læs mere

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Pesticidafprøvning 7 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Indledning I 7 er der udført forsøg med Dithane NT, Tridex samt nye mancozeb- og manebformuleringer. Desuden

Læs mere

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Pesticidafprøvning 2008 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF Markbrug nr. 140, s. 71-80 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen I 2008 er der

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden Kilde: AKV Langholdt Titel Bekæmpelse af skimmel i nye resistente stivelsessorter Projektansvarlig og deltagere Ansvarlig: Jens G. Hansen, Forskningscenter Foulum, Institut for Agroøkologi,

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 & Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 VII Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffel bladplet (Alternaria solani & A. alternata) samt rodfiltsvamp (Rhizocto nia solani) i kartofler

Læs mere

Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel

Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen, Aarhus Universitet Lars Bødker (LC), Jens Grønbech Hansen (DJF), Henrik Pedersen (AKV) & Hans Hansen (DJF) Plantekongres, 14 januar 2011, Herning

Læs mere

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 KARTOFLER Bejdsning og ukrudt Bejdsning Rodfiltsvamp Bejdsemetoder Middelvalg Ukrudt Midler og anvendelse Sort natskygge Middelvalg RODFILTSVAMP AKS 10. marts

Læs mere

VII Bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler Bent J. Nielsen

VII Bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler Bent J. Nielsen Pesticidafprøvning 2010 VII Bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler Bent J. Nielsen Indledning I 2010 er der afprøvet forskellige strategier for bekæmpelse af kartoffelskimmel, dels forsøg med forskellige

Læs mere

Potatisbladmöglet allt svårare att bekämpa?

Potatisbladmöglet allt svårare att bekämpa? Potatisbladmöglet allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Institut for Plantesygdomme og skadedyr, Århus Universitet, Flakkebjerg Bent J. Nielsen Regional Växtodlings- och Växtskyddskonferens

Læs mere

Fungicidresistens i gråskimmel i danske jordbærmarker

Fungicidresistens i gråskimmel i danske jordbærmarker Pct. i hver klae trifloxystrobin (strobilurin) 1 8 6 2 18 17 1 4 8 5 7 11 12 13 3 14 2 9 1 6 15 16 mark r RR Meget følosomme Mindre følsomme Moderat resistens højresistente Fungicidresistens i gråskimmel

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

AARH AAR US H US UNI UN VER I SITET VER SITET

AARH AAR US H US UNI UN VER I SITET VER SITET 2 Anvendelse af Skimmelvarsling Hvor tæt er skimmel på mit område? Er det skimmelvejr? Skimmelvejr de kommende dage? Er der behov for særligt effektive midler? Skal der anvendes kurativt middel (Ridomil)?

Læs mere

Udvikling i skimmelstrategier

Udvikling i skimmelstrategier Skimmel og Bladplet Udvikling i skimmelstrategier Periode Basis middel Frem til ca. 1997 Dithane Rimelig beskyttelse mod bladplet 1997-2008 Shirlan ½, ¾ eller fuld dosis 2009 2014 Ranman eller Revus ½,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Afrapportering af KAF projekt 17 Titel Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler Projektdeltagere Bent J. Nielsen, Forskningscenter Flakkebjerg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg 2008

Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg 2008 Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg Bent J. Nielsen Plantekongres 2009 Bedre bekæmpelse af kartoffelskimmel Virkning af forebyggende (præventiv) sprøjtning Beskyttelse af nytilvækst Virkning af sprøjtning

Læs mere

Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016

Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016 27. februar 2016 Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016 Titel. Økonomisk kvælstofoptimum samt indhold af nitrat i bladstængler i stivelseskartofler. Projektansvarlig og deltagere. SEGES, Landbrug

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou-Dahlgaard Med henblik på at undersøge effekten

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: KMC Annette Dam Jensen Deltagere: Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

NYT OM SEPTORIA NYE MIDLER OG RESISTENS

NYT OM SEPTORIA NYE MIDLER OG RESISTENS NYT OM SEPTORIA NYE MIDLER OG RESISTENS AU FLAKKEBJERG hkg/ha BETALER DET SIG AT SPRØJTE? Omkostning for standard svampebehandling: ca. 5-6 hkg/ha 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 GODKENDTE FUNGICIDER DK I

Læs mere

Lav ultra lav input. Landmand Carl Heiselberg

Lav ultra lav input. Landmand Carl Heiselberg Lav ultra lav input Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad er IPM i kartofler?

Læs mere

Bell og de kommende nye SDHI fungicider

Bell og de kommende nye SDHI fungicider Bell og de kommende nye SDHI fungicider Lise Nistrup Jørgensen Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Aarhus Universitet - Flakkebjerg Indhold Virkemekanisme Udviklingsforløb Testede produkter Resultater

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Hold bladene grønne længst muligt!

Hold bladene grønne længst muligt! NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages

Læs mere

Gødskning-sprøjteforsøg i stivelseskartofler.

Gødskning-sprøjteforsøg i stivelseskartofler. Gødskning-sprøjteforsøg i stivelseskartofler. Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær AU Jyndevad forsøgsstation Ove Edlefsen Forsøget: Forsøget er udtænkt som følge af

Læs mere

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN- OG DILDFRØ (Foto: Makhteshim-Agan) 2... TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår Foto: Demoforsøg med ubehandlede storparceller Haderslev - hvede2017 Konsulenttræf 2018 Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen Nyt til sæsonen Pictor Active Nyt svampemiddel til raps

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2012 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvist hvilke forekomster, der har været af svampesygdomme

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen & Lars Bødker Danmarks JordbrugsForskning Planteværnsseminar 2002 Disposition Beslutningsstøtte Sprøjtetidspunkt Regnfasthed Sprøjteteknik Nye midler Beslutningsstøtte

Læs mere

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Rapport 2016 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé...

Læs mere

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M blev opdaget i 1972 og registreret i Frankrig første gang i 1975. Anvendelsen i Danmark understøttes derfor af mange gode erfaringer

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Revus - fremtidens skimmelmiddel i kartofler

Revus - fremtidens skimmelmiddel i kartofler Revus - fremtidens skimmelmiddel i kartofler Plantekongres 2009 Michael Flø, Syngenta Revus - ny standard for bekæmpelse af kartoffelskimmel Muligheder for nye sprøjtestrategier Sikkerhed for optimal vækst

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE Thies Marten Wieczorek, Ph.d. studerende Lise Nistrup Jørgensen, senior forsker FUNGICIDER MOD SEPTORIA Virkemekanismer Indgår i Resistensrisiko Phtalamid

Læs mere

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Pesticidafprøvning 2010 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Bekæmpelsesstrategier i 6 hvedesorter I 6 forskellige hvedesorter er afprøvet

Læs mere

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Anvendelsesorienteret Planteværn 213 VI Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Lise Nistrup Jørgensen & Peter Kryger Jensen I et GUDP projekt ønsker man at undersøge, om behovet for svampebekæmpelse

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases 494-2017 Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES

Læs mere

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler 2015 Sortsforsøg Stivelseskartofler Sortsforsøg Stivelseskartofler Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af stivelsessorter. De afprøvede sorter er leveret af KMC, Karmark,

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter 15 Chips/Pulver/Pommes Frites sorter Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af kartofler til forarbejdning. De afprøvede sorter er leveret af AKV-Langholt, MYCO A/S, Danespo,

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Tildeling af Magnesium ved dyrkning af stivelseskartofler. Delrapport 2018 AKV Langholt

Tildeling af Magnesium ved dyrkning af stivelseskartofler. Delrapport 2018 AKV Langholt Tildeling af Magnesium ved dyrkning af stivelseskartofler Delrapport 2018 AKV Langholt Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund...

Læs mere

STORKNOLDET KNOLDBÆGERSVAMP

STORKNOLDET KNOLDBÆGERSVAMP 14. JANUAR 2014 STORKNOLDET KNOLDBÆGERSVAMP (SCLEROTINIA SCLEROTIORUM) KAN PCR-TEST FORUDSIGE ANGREB? BENT J. NIELSEN & ANNEMARIE FEJER JUSTESEN, AGROØKOLOGI UNI VERSITET Storknoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger.

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger. Innovativ bejdsning Indledning BJ-Agro her i samarbejde med en landmand prøvet at nytænke måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Problemet med rodfiltsvamp er enormt men varierer meget

Læs mere

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Indlæg til seminar om Planteværn 28-31 Januar 2002 Charlotte H. Hansen & Karen Frænde Jensen Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Hvedebladplet Kønnede stadium:

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Lav ultra lav input. Landmand Carl Heiselberg

Lav ultra lav input. Landmand Carl Heiselberg Lav ultra lav input Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad er IPM i kartofler?

Læs mere

Kartoffeldyrkning. Bayer Magasinet forår Nem og enkel bejdsning. Effektiv beskyttelse imod skadedyr og rodfiltsvamp. En ren kartoffelmark

Kartoffeldyrkning. Bayer Magasinet forår Nem og enkel bejdsning. Effektiv beskyttelse imod skadedyr og rodfiltsvamp. En ren kartoffelmark Bayer Magasinet forår 2013 Kartoffeldyrkning Nem og enkel bejdsning Effektiv beskyttelse imod skadedyr og rodfiltsvamp En ren kartoffelmark bayercropscience.dk / 2 Bejdsning med / 3 Nem og enkel beskyttelse

Læs mere

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014 Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning Delrapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4 Gennemførelse

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler 214 Sortsforsøg Stivelseskartofler Sortsforsøg Stivelseskartofler Stivelsessorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af stivelsessorter. De afprøvede sorter

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter 214 Chips/Pulver/Pommes Frites sorter Knolde pr plante Chips/Pulver/Pommes Frites sorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af kartofler til forarbejdning.

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: 1.optagning Sort /ha KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Steen Møller Madsen DJF Jyndevad Ove

Læs mere

Bekæmpelse af Neonectria ædelgrankræft på nordmannsgran

Bekæmpelse af Neonectria ædelgrankræft på nordmannsgran Bekæmpelse af Neonectria ædelgrankræft på nordmannsgran Temadag om Neonectria og certificering 19. Januar 2015 Klaus Paaske & Magnus Gammelgaard Aarhus Universitet Flakkebjerg Disposition Baggrund Forsøg

Læs mere

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014 Sortben og nedvisningsmetoder Endelig Rapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5 Gennemførelse af forsøg...

Læs mere

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller,

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Svampesygdomme i rajgræs mm Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Kronrust/alias bladrust er udbredt Registreringsnet- SEGES - ca. 30-50 marker ugentligt Kronrust/alias bladrust

Læs mere

Melsortsforsøg 2012 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2012 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2012 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: Forsøget: 1. optagning Sort KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær DJF-Jyndevad Ove Edlefsen

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Strobilurinresistens. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Markbrug nr. 233 Januar 2001

Strobilurinresistens. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Markbrug nr. 233 Januar 2001 Markbrug nr. 233 Januar 21 Strobilurinresistens Lise Nistrup Jørgensen, Forskningscenter Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Markbrug nr. 233 21 Problemet

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 215 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 215 BJ-Agro har de sidste par år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode salat- og babykartoffelsorter til det

Læs mere

Overskæring af læggekartofler

Overskæring af læggekartofler Overskæring af læggekartofler Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov i samarbejde med Lars Bødker, Videncentret for Landbrug Indhold Resumé... 3 Baggrund...

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Sortsforsøg rapport 2010

Sortsforsøg rapport 2010 Sortsforsøg rapport 21 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter til det danske marked. De afprøvede sorter

Læs mere

Kend din jord det er vigtigt! BJ-Agro Kartoffeldag 9/ v. Benny Jensen BJ-Agro ApS, Hovborg

Kend din jord det er vigtigt! BJ-Agro Kartoffeldag 9/ v. Benny Jensen BJ-Agro ApS, Hovborg Kend din jord det er vigtigt! BJ-Agro Kartoffeldag 9/2-2018 v. Benny Jensen BJ-Agro ApS, Hovborg Agenda 1. Lidt om jordens frugtbarhed 2. Hvad gør vi ved de mange skader fra 2017? 3. Jordprøver hvordan

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2013 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme

Læs mere