BASKERVILLE. kom til BOGDANMARK. af Poul Steen Larsen & Henrik Birkvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BASKERVILLE. kom til BOGDANMARK. af Poul Steen Larsen & Henrik Birkvig"

Transkript

1 Da BASKERVILLE kom til BOGDANMARK af Poul Steen Larsen & Henrik Birkvig Publiceret som PDF-fil efterår 2018 Forening for Boghaandværk

2 1 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK John Baskerville ( ) portrætteret i 1774 af maleren John Millar (aktiv mellem 1773 og 1791). Portrættet er det eneste der eksisterer og ejes af National Portrait Gallery, London.

3 2 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Perioden under og efter 2. Verdenskrig var en af Forening for Boghaandværks glansperioder. Som det vigtigste vidensmedie på den tid nød det trykte ord kolossal opmærksomhed i offentligheden. Kongelig protektion, flere medlemmer end nogensinde før og til dato megen avisomtale og de største trykkeriers engagerede støtte gav foreningen høj prestige. Siden 1934 har foreningens bedømmelseskomité udvalgt, udstillet og præmieret hvert års bedst udførte bøger, og siden 1942 har udstillingskataloget blandt andet oplyst om de udvalgte bøgers skrift. Parallelt hermed udstillede G.E.C. Gads Boghandel fra 1953 i en årrække i samarbejde med foreningen hele den samlede danske bogproduktion i Teknisk Skoles festsal eller i Helligåndshuset. Og fra 1957 til 1972 udstillede foreningen (sammen med hvert års ca. 28 udvalgte titler) samtlige bøger, der var blevet indsendt til komiteens bedømmelse. Første år blev det til 1200 titler. Selv om bedømmelseskomitéen kun har set en lille brøkdel af dansk bogproduktion, er der tale om udgivelser, som udfra foreningens målsætning burde være toneangivende for udstyrelsen af danske bøger. Og selv om ingen bøger er blevet udvalgt alene på grund af deres skrift, så påvirker et skriftsnit ofte de typografiske muligheder tilrettelæggeren har haft med en bogs emne og design. Ihvertfald så siger bøgernes skriftvalg noget om tilrettelæggernes og forlagenes favoritter, om den typografiske smag, som foreningen på den tid promoverede og om de garniturer, som toneangivende trykkerier på den tid havde til rådighed. Hvilke skrifter dominerede mon? Skriftsnittene er optalt i de 1940 bøger som foreningen udvalgte fra 1942 til Allerede fra 1966 begynder fotosatsen at vinde frem, og siden bliver antallet af og spredningen på skrifter i fotosats og senere i digital sats så stor, at en måling bliver meningsløs. At baskerville helt frem til 1970 er helt dominerende, og med undtagelse af i årene 1947, 1948, 1951 og 1954 ikke kommer under ca. 20 procents repræsentation årligt, gør skriften værd at studere. Hvorfor var det Baskerville, der dominerede den gode smag for bøgers udstyrelse igennem så mange år? Hvad er der særligt ved Baskerville? I årskatalogerne kan man læse juryernes bedømmelse af de enkelte bøger og få en fornemmelse af skriftens og satsarbejdets betydning for at en bog blev udvalgt. E nglænderen John Baskerville fra Birmingham anses for en af bogtrykkerkunstens helt store begavelser. Ikke blot på grund af det smukke skriftsnit han skabte, men også for hans arbejders tekniske kvalitet. Han virkede som skrivelærer, var inspireret af»japanismen«som ny modestrømning i Europa i 1730erne, og han lærte sig så at lave lakarbejder, som han tjente en formue på. Med penge i ryggen brugte han de næste år på at lære sig skriftstøbning, da han ville skabe en bogskrift, der bedre end tidens barokskrifter efter gamle nederlandske forbilleder kunne matche den nye elegance i 1700-tallets midte. Efter mange års slid og med hjælp fra stempelskæreren John Handy fik han sit nye alfabet indgraveret i matricer og fik så støbt blyskrifter. Og i 1757 trykte han sin første bog, en latinsk udgave af Virgils værker i kvartformat. Den efterfulgtes i 1760erne og 70erne af en lang række, hovedsageligt latinske, klassikertekster, enten i kvart- eller oktavformat, samt i 1763 af en imponerende bibeludgave i folio. Bas k erville var mest idémanden og designeren af skriften og den, der planlage og godkendte de færdige trykarbejder. Det daglige arbejde i håndsætteriet havde han svende til. For privilegiet til at trykke biblen havde universitetet i Cambridge imidlertid krævet sig så godt betalt, at Baskerville nærmest måtte være tilfreds med æren for det store værk.

4 3 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Skriftbrug i Forening for Boghaandværks årligt udvalgte bøger Årligt antal skriftsnit med mindst to forekomster. år Baskerville 29, Garamond 18, Fransk Antikva 14, Caslon 13. I alt 114 bøger Baskerville 22, Bodoni 16, Caslon 10, Garamond 9. I alt Bembo 9, Fransk Antikva 7, Garamond 6, Caslon 2. I alt Bembo 11, Garamond 5, Baskerville 4, Genzsch og Perpetua 3. I alt Baskerville 8, Garamond 6, Caslon 5, Bembo 4. I alt Baskerville 5, Garamond og Walbaum 4, Bembo og Caslon 2. I alt Bembo 7, Baskerville 6, Garamond 5, Bodoni 3. I alt Baskerville 9, Caslon 5, Bembo og Garamond 4. I alt Baskerville 10, Bembo og Garamond 4. I alt Garamond 6, Caslon 5, Bembo, Baskerville, Times og Perpetua 2. I alt Baskerville 6, Bembo og Garamond 4, Janson 3. I alt Baskerville 9, Bembo 3, Garamond 3, Caslon 2. I alt Baskerville 11, Bembo 4, Granjon og Times 3. I alt Baskerville 14, Bembo 3, Janson og Times 2. I alt Baskerville 11, Bembo og Granjon 3, Perpetua 2. I alt Baskerville 9, Granjon 5, Garamond og Times 2. I alt Baskerville 9, Bembo og Granjon 3. I alt Garamond og Baskerville 5, Bembo og Times 3. I alt Baskerville 12, Bembo, Garamond og Caslon 2. I alt Baskerville 10. I alt Baskerville 12, Caslon 4, Garamond 3. I alt Baskerville 14, Perpetua og Times 2. I alt Baskerville 11, Plantin 3, Garamond, Caslon og Spectrum 2. I alt Baskerville 9, Dante og Spectrum 3, Garamond og Times 2. I alt Baskerville 8, Garamond 3, Spectrum og Univers 2. I alt Baskerville 8, Aldus, Garamond og Life 2. I alt Times 10, Helvetica 3, Baskerville, Caslon, Garamond og Univers 2. I alt Times 8, Baskerville 7, Aldus, Optima og Univers 2. I alt Baskerville 8, Janson og Times 3, Garamond og Aldus 2. I alt Baskerville 8, Janson 4, Garamond 3, Life 2. I alt Baskerville 7, Garamond og Helvetica 3, Janson og Times 2. I alt Baskerville 7, Garamond og Times 3, Aldus, Janson, Engelsk A. og Times 2. I alt Aldus og Baskerville 4, Janson 3, Times 2. I alt Times og Baskerville 6, Janson 3, Century Schoolbook og Optima 2. I alt Baskerville, Century og Times 3, Aldus 2. I alt Times 6, Baskerville 4, Aldus 2. I alt Janson og Baskerville 4, Times og Century 3, Garamond 2. I alt Baskerville 6, Times 4, Janson 3, Helvetica 2. I alt Baskerville 5, Garamond, Plantin og Times 2. I alt Times 7, Baskerville 4, Garamond, Plantin, Janson og Helvetica 3. I alt Garamond 6, Baskerville 5, Times 3, Bembo, Goudy og Univers 2. I alt Baskerville 7, Times 6, Garamond 3. I alt Baskerville 7, Times 5, Janson 3, Century Schoolbook 2. I alt Times og Baskerville 3, Garamond og Janson 2. I alt Baskerville 7, Abrams Venetian 6, Garamond 4, Plantin, Palatino og Times 2. I alt Baskerville 7, Plantin, Abrams Venetian, Janson og Times 2. I alt Baskerville 6, Plantin 4, Gaillard 3, Garamond, Abr.Ven, Bembo og Frutiger 2. I alt Baskerville 6, Garamond og Palatino 3, Abrams Venetian 2. I alt Garamond 7, Aldus, Bembo og Janson 2. I alt Garamond 5, Palatino og Stone Sans 3, Sabon 2. I alt Baskerville 6, Garamond 3, Caslon 2. I alt Helvetica 3, Garamond, Bembo, Officina, Jante, Aldus, Abrams Venetian og Utopia 2. I alt Stone (Sans) og Bembo 3, Univers 2. I alt Garamond 3, Janson og Walbaum 2. I alt Frutiger 3, Garamond, Gill Sans, Formata og Cycles 2. I alt Formata 3, Garamond og Minion 2. I alt Garamond 3. I alt Bembo 4, Garamond, Legacy og Univers 2. I alt Bembo, Times, Helvetica og Jante 2. I alt Garamond, Bodoni og Walbaum 2. I alt Garamond 3, Gill Sans 2. I alt Ingen skrift med 2 forekomster. I alt Garamond, Minion og DIN 2. I alt Minion 3. I alt Garamond og Gotham Regular 2. I alt Bembo og Garamond 2. I alt Gotham 3, Garamond, Caslon og DIN 2. I alt Minion 4, Helvetica 2, Gotham 2. I alt Minion 4, Gotham 2, Akzidenz Grotesk 2. I alt Chronicle og Garamond 3, Baskerville, Gotham og Helvetica 2. I alt 29 bøger/ 34 skrifter 2016 Chronicle 3, Garamond 2, Myriad 2, Helvetica 2. I alt 29 bøger/ 34 skrifter 2017 Baskerville 3, Akzident Grotesk 3, New Century Schoolbook 2. I alt 34 bøger/ 37 skrifter 2018 Chronicle 2, Caslon 2, Neue Haas Grotesk 2, Times New Roman 2. I alt 37 bøger/ 33 skrifter

5 4 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Baskerville overlod intet til tilfældighederne. Til skriften fik han fremstillet sit eget støbeinstrument. Til trykpressen sine egne satsrammer. Også tidens normale trykpapir var for dårligt til Baskerville. Han fik derfor papirmageren James Whatman til at fremstille særlige støberammer (»gødskerammer«) til sit papir, så det kunne få en finere overflade. Trykningen krævede så en finere tryksværte, som Baskerville også fik fremstillet efter egen opskrift. De fleste af hans klassikerudgaver i stort format (»stort kvartformat«, ca cm.) blev trykt på Whatman-papir, således også denne, hans første udgave af Vergils værker i Typisk skrift-, sats- og trykkvalitet i engelske bøger frem til midten af 1700tallet. Slidte blytyper med uklart bogstavbillede og sjusket satsarbejde, trykt på groft papir. Sammenlign med Baskerville-teksten t.v. Desværre for Baskerville varede det helt frem til 1790erne før hans indflydelse kunne ses på europæiske bøger.

6 5 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Karakteristisk for Baskervilles antikva er bogstavernes runde former og næsten lodrette akse, den relativt store kontrast mellem grundstreger og hårstreger og den ensartede farveholdning i trykket i alle skriftstørrelser. Endvidere den kursive variants rokokoagtige, svungne linier og udtalte præg af skriveskrift. Og så kender mange den lille åbning i g s underlængde, der er et af skriftens øremærker. Det hele er med til at give Baskerville et varmt og venligt udseende. Hans blanke papir gav dog hans bogsider en ret skinnende overflade, der blev kritiseret af nogle fagfæller for at genere læsningen. Det mente især amerikanske bogtrykkere ifølge Benjamin Franklin, der jo selv var bogtrykker, og som opholdt sig i England i de år som forhandler på vegne af de britiske kolonier. Franklin subskriberede på Baskervilles udgivelser, der regelmæssigt blev fragtet til Philadelphia. Flere af sine erhvervelser forærede han til kolleger og biblioteker, hvorved Baskervilles særlige papir og trykketeknik blev kendt viden om. Til Baskerville skrev han i 1760 et brev, hvori han fortalte om en amerikansk bogtrykkerkollegas kritik af skriftens læselighed, der på grund af alt for utydelige hårstreger på det blanke papir efter hans mening er meget dårlig. I brevet afslørede han for Baskerville, at han havde narret sin kollega ved i stedet for et Baskerville-tryk at vise ham tekst sat i en Caslon, som kollegaen selv ofte benyttede! Da Baskerville i 1763 annoncerede sin store foliobibel i Londons aviser medtrykte han uden Franklins viden det personlige brev fra Franklin som en slags reklame for sine trykarbejder og for den annoncerede folioudgave. Et meget tidligt eksempel på en slags markedsføring, som i vore dage er velkendt. Blandt kolleger nød dog hverken hans skrift eller hans trykarbejder i starten særlig anerkendelse. Baskerville var selvlært og ikke faguddannet. Og boghandlerne foretrak bøger sat i William Caslons ældre, mere hollandsk prægede skrift (Caslon). Også udgiften til en ny blyskrift var en stor investering for en bogtrykker. Efter færdiggørelsen af den store foliobibel i 1763 forsøgte Baskerville så i nedtrykthed at sælge hele sin virksomhed; blandt andre fik Franklin tilbuddet. Men der var ingen, der bød ind. Fra 1765 til 1769 blev trykkeriet drevet af hans lærling og svend Robert Martin, men mester vendte så tilbage og fortsatte som bogtrykker til sin død i Ros fik hans bøger derimod blandt adelen, det højere borgerskab og af bogsamlere. Bøgerne var statelige i deres store format, deres store skrift (18 punkt), og typograferet med stor skydning mellem linierne, flot spatierede versaler og med brede marginer. De bragte lys og luft ind i teksten, som dengang oftest blev sat kompres, med få afsnitsdelinger og i små skriftgrader. Baskervilles klassikerudgaver er rene læsetekster uden videnskabelig redaktion og noteapparat. Men de præsenterede sig godt, skødesløst opslået på kaffebordet, når der kom lærde gæster på besøg. I tiden frem til 1800 fik skriften fornyet indflydelse. I første række på bogtrykkere og skriftstøbere i England, som lancerede deres egne versioner af Baskerville med navne efter initiativtagerne selv. John Fry s Baskerville (1768), der lever videre idag som Baskerville Old Face. Skriften Bell (1787) efter forlægger og bogtrykker John Bell (der en passant var blandt de allerførste bogtrykkere i Europa som erstattede det traditionelle, lange ſ (s) i antikvaskriftens minuskler med det korte s som begyndelsesbogstav og midt i ordene). Andre efterfølgere var skriften Bulmer (1794) efter stempelskærer William Bulmer og skriften Bensley (1797) efter bogtrykker Thomas Bensley. Den samlede effekt af Baskerville og dens efterkommere blev markant. Både forlagshuset Didot i Frankrig og bogtrykker Giambattista Bodoni i Italien fik nu travlt med at rette op på aksen i deres gamle bogstavdesigns og accentuere grundstregernes tykkelse, så de

7 6 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Udsnit af et skriftprøveblad fra Baskervilles skriftprøve viser det ordinære og det kursive skriftsnit i læsestørrelse. Det var Baskervilles erklærede mål at udkonkurrere den på hans tid i England mest benyttede skrift, Caslon, som med bl.a kraftige hårstreger var tilpasset tidens ujævne papir, og som derfor ikke krævede særlig opmærksomhed under trykningen for at frembringe et acceptabelt resultat. Baskerville øgede i sin skrift kontrasten mellem hår- og grundstreger, gjorde serifferne mere markante og fik støbt sine typer på en smallere blyklods, så bogstaverne kom lidt tættere på hinanden i trykket. Det ses specielt i den elegante kursiv, som afslører Baskervilles baggrund som skrivelærer og kalligraf. Rago Rago Rago adobe Caslon itc New Baskerville Bodoni mt Tre nutidige, digitale eksempler der viser Baskervilles stilmæssige placering mellem barok (Caslon) og nyklassicisme (Bodoni). Baskervilles kaldes nogen gange for en overgangsform ( transitional ). Baskerville indså at skriftens design ville give problemer på tidens grove papir. Hårstreger kunne udviskes og bogstavformer glide ind i hinanden. Whatmans papir blev derfor fremstillet i gødskerammer med en bund af fintvævede tråde, og papiret var derfor uden de synlige striber, som normale, linierede trådnet afsætter. Det kalder man idag»velinpapir«. Baskerville kunne nu indstille sine trykpresser til at trykke meget nænsomt, hvilket betød, at trykfarven ikke skabte fortykkede rande på bogstavbilledet ( kvætsrande ). De færdigtrykte papirark blev til sidst glittet mellem opvarmede kobberplader. Det var ikke kun æstetisk krukkeri. Det var en af forudsætningerne for at han kunne vise de kvaliteter, han havde lagt i skriftdesignet. Mange har siden forsøgt at genskabe den oprindelige Baskerville eller udvikle designets grafiske kvaliteter til nye skrifter. Nogle af de mange, nutidige og digitale varianter af skriften vises på side 16.

8 7 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Baskervilles berømte bibeludgave fra 1763 blev trykt i 1250 eksemplarer. Skriftstørrelsen er»great Primer«(ca. 18 punkt) og formatet hedder»royal Folio«, hvor trykarket måler ca cm. Men for præindustrielt producerede bøger gjaldt det, at de normalt skulle indbindes og at bogblokken dermed blev beskåret. Alle eksemplarer af den samme bog vil derfor være af lidt forskellig størrelse. Biblen blev en økonomisk byrde for hans virksomhed. Frustreret over de engelske forlæggeres og boghandleres manglende interesse for hans skrift, skrev han rundt til flere europæiske kongehuse for at introducere skriften måske i håb om at få den optaget som royal skrift på niveau med skriften Romain du Roi, som var det franske kongehus monopolskrift. Også vores konge Frederik V fik både brev og flere skriftprøver tilsendt, hvad Baskerville fortæller i et brev af 2. november 1762 til forfatteren og rigmanden Horace Walpole, der havde et eksklusivt privattrykkeri uden for London. Hvad Frederik gjorde ved henvendelsen står ingen kendte steder, men 1762 var så første gang Baskerville kom til Bogdanmark!

9 8 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK res skrifter (Didot og Bodoni ) fik et endnu mere lodret præg, der pegede fremad mod nyklassicismen. Baskerville aflivede for de følgende 100 år den tradition for en venstrehældende akse i runde bogstavformer, som havde hersket siden renaissancen. I anden række fik Baskerville indflydelse på europæisk bogtilrettelæggelse, der nu krævede øget skydning, hyppigere afsnits opdeling af teksten og bredere marginer. Krav der efter ca også sås indfriet i dansk bogtryk, som fx tidligt i Udvalgte Digte af Peter Magnus og Peter Tröjel, fra 1801 og i Ohlenschlägers berømte Digte fra John Baskerville døde i Og i 1779 afhændede enken hans skriftmateriel til den franske forfatter og forretningsmand Pierre August Beaumarchais, som brugte skriften til den berømte 70-binds udgave af Voltaires samlede værker (»Kehl-udgaven«, ). Siden blev matricerne videresolgt efter tur til forskellige franske skriftstøberier, der solgte skriften uden oprindelsesnavn til franske trykkerier. Men så i 1917 blev skriften tilfældigvis genkendt i en bog i en Cambridge boghandel af den amerikanske designer Bruce Rogers. Skriften blev sporet til det store franske skrifttstøberi Deberny & Peignot, der nu ejede matricerne. Her blev Baskerville i 1921 på Rogers foranledning genstøbt og leveret i portioner til Harvard University Press, hvor han siden brugte den til en række af sine bøger. Inden da havde skrifteksperten Stanley Morison i England fået skriften kopieret over på Monotype-matricer og i 1923 lanceret den til bogtryk som Monotype Baskerville. Interessen for skriften bredte sig herefter til kontinentet, og her havde det store tyske Bauersche Gießerei i Frankfurt også i 1923 fremstillet en selvstændig kopi af skriften til linesættestøbemaskiner (Linotype), tidens mest udbredte satssystem. Og her opstod så den første Baskerville vi kom til at kende i danske bøger. Den blev introduceret i Danmark i 1924 med Bauersche Gießereis version, indkøbt bl.a. af Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri. Skriften fik i 1928 et stort læserpublikum med udgivelsen af Hartvig Frischs populære Europas Kulturhistorie. Og da Forening for Boghaandværk besluttede at udgive en bog, der skulle demonstrere hvordan en enkel, letlæselig, velproduceret og prisbillig bog skulle se ud, så valgte Henrik Koppels Forlag Baskerville som skriftsnit til bogen Maxim Gorkis Min Barndom, som udkom i Også Steen Eiler Rasmussen brugte på den tid skriften, bl.a. til sin smukke Billedbog fra en Kinarejse fra Og rigtig kendt i Danmark blev skriften med tegneren Ib Andersens fine typografering af den danske oversættelse af Walton og Cottons Den fuldkomne Fisker fra Samme år udkom bogtrykker Henry Thejls indflydelsesrige bog Asymmetri i Typografi, også sat i Baskerville. Og i 1945 udsendte Volmer Nordlundes sin skrifthistorie Bogskrifter og Bogtrykkere i Baskerville måske i befrielsesåret en tak til skriftens fædreland? B askerville forblev helt frem til 1970 som det ses den suverænt hyppigste skrift i de bøger Forening for Boghaandværk præmierede. Trods kritik fra flere sider i midten af 50erne af at forlagene skamred skriften. Kritikken ramte især Gyldendal, der i 1953 havde prioriteret brugen af Baskerville til sit standardiserede udgivelsesprogram og samtidig havde landets største markedsandel. En interessant og livlig debat udspillede sig i Forening for Boghaandværks Københavnsafdeling på et møde i oktober Burde bøgers udstyrelse ikke i højere grad standardiseres, som fx Gyldendal havde gjort? De fremmødte bogtrykkere var imod men forlæggerne påpegede den både økonomiske gevinst og funktionelle fordel en standardisering ville medføre. Fra 1942 indtil 1955 havde Baskervilles årlige forekomst gennemsnitligt ligget på ca. 6%. Efter 1956 og helt frem til 1970 var Baskerville pudsigt nok nu den valgte skrift i ikke un

10 9 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK der 33% af foreningens udvalgte bøger. I 1966 i over halvdelen af bøgerne! Var det Gyldendal, der spillede med musklerne? Siden 1970 er det gået den anden vej, og standardisering angår i dag mest bøgers tekniske produktion. Med fotosatsens udbredelse blev skrifter billigere og der kom talrige nye skrifter på markedet. Filmsats åbnede for yderligere individualiseret og»skræddersyet«typografering af bøger, frigjort fra blyets typografiske spændetrøje og genereret specielt til den enkelte udgivelse. Fotosatte skrifter kunne manipuleres på skærmen og langt lettere tilpasses bogens billedmateriale og tilrettelæggerens ambitioner. Og vore dages digitale udvikling har igangsat designere overalt i den vestlige verden med at tegne smukke, funktionelle eller specielt læselige skrifter, hvilket har fremmet skriftvariationen i vesterlandske bøger. I dag har vi ved siden af Monotypes version en vifte af lidt forskellige Baskerville-skrifter til rådighed. Den mest udbredte er en version fra International Typeface Corporation fra 1982 designet for firmaet Linotype med navnet ITC New Baskerville (og som du læser her). Den seneste tilføjelse til udvalget er Libre Baskerville som kan fås som gratis font på Googles fontsite (se også side 16). F rem til midten af 1990erne er Baskervilleskriften stadig stærkt repræsenteret i årets udvalgte bøger. Den passer så fint til bøger om kunst, humaniora, memoirer og skønlitteratur. Og den tager sig flot ud i store grader. Men herefter glider den langsomt ned på listen over skrifter i de udvalgte bøger. Og mellem 1997 og 2018 er den kun set i alt 5 gange! Bembo og nye versioner af Garamond holder stadigt skansen, men oftere ses nye skrifter som Frutiger, Stone Sans, Formata, Gotham og Minion. Skrifter er blevet stadigt vigtigere designelementer i bøgerne. En og samme skrift designes i dag i talrige vægte, bredder og varianter. Efter år 2000 er der mange gange flere forskellige skrifter, end der det enkelte år er udvalgte bøger. Og hvorfor blev så én bestemt skrift suverænt dominerede i årene fra 1934 til 1970? Og hvorfor Baskerville? Måske til dels på grund af skriftens elegance. Ikke mindst i Monotypes version af Baskerville der i midten af 1940erne blev anskaffet af den fremragende bogtrykker Volmer Nordlunde har skriften haft betydning. Den elegante kursive bærer sikkert en del af æren. Skriften er lige flot i alle grader og kunne derfor bruges egalt i liniefald og rubrikopdelt tekst. Og så var skriften engelsk, og England havde siden omkring 1900 haft ry som førende i Europa inden for traditionelt skriftdesign. Man betegner i fagsproget Baskerville som en»overgangsskrift«mellem barok og nyklassicisme. En kort periode i 1700tallets stilhistorie, som har spejlet sig i godt boghåndværk helt frem til nutiden.

11 10 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Den danske boghandler Henrik Koppel havde i 1917 en lang karriere bag sig som forlægger i Sverige af både store folkeoplysende værker såsom den svenske udgave af det populærvidenskabelige tidsskrift Frem og prisbillige romaner som Enkronasböckerne da han oprettede forlag i Danmark og i 1928 udgav Hartvig Frischs Europas Kulturhistorie. Hans interesse for smukt bogudstyr kom bl.a. frem i hans mange bidrag i Dansk Boghandlertidende, som han var redaktør af fra Europas Kulturhistorie blev sat med Bauershe Gießereis nye Baskerville hos Fr. Bagge som trykkeriets første større værk i skriften. Med en sidestørelse på 15,8 22,7 cm og skriften i 8 pt. har linieafstanden krævet at blive skudt 2 pt., og dertil en kyndig udligning af teksten. Men det er lykkedes, og skriften står trods den lille punktstørrelse letlæselig.

12 11 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Siden 1932 havde Kunstindustrimuseet under museumsdirektør Erik Zahles ledelse hvert år udstillet den engelske First Editions Clubs udvalgte Fifty Books of the Year. I 1934 fik Zahle etableret en tilsvarende dansk komité for Godt Bogarbejde under Forening for Boghaandværk, som han var formand for. Inspireret af engelsk bogkunsts høje niveau udgav Foreningen så sammen med Henrik Koppels Forlag i 1934 en bog, der skulle demonstrere hvordan en prisbillig, bogteknisk og typografisk velproduceret, letlæselig og smuk bog kunne se ud. Man valgte en nyudgivelse af Maxim Gorkis Min Barndom. Engelsk skulle det være, så bogen blev sat i Baskerville. I modsætning til tidens udbredte»murstensromaner«på tykt Featherweight-papir og i uhåndterligt format, så blev Min Barndom trykt på tyndt (60 gr.) træfrit papir i det håndterbare format cm. 295 sider, spalteformat 8,5 14,5 cm, uindbundet eller indbundet i helshirting af bogbinder August Sandgren efter engelsk forbillede for serieproducerede bøger. Den blev meget omtalt i tiden for sine grafiske kvaliteter, dannede forbillede for mange forlags serieudgivelser og har formentlig bidraget diskret til udbredelsen af Baskerville i de følgende årtier. At Komiteen for Godt Bogarbejde først 13 år senere selv begyndte at bruge andre skrifter end Baskerville i deres årskatalog kan også have bidraget til skriftens status.

13 12 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Baskervilles kursiv får fri udfoldelse i Steen Eiler Rasmussens Billedbog fra en Kinarejse (1935). Det brede format à la rejsedagbog (11,7 20,7 cm) og forfatterens egne tegninger giver skriften en flot scenebaggrund. Arkitektprofessor Steen Eiler Rasmussen ( ) forstod at give den smalle Baskerville kursiv en nødvendig stor skydning.

14 13 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Baskerville som bestseller: John Clelands En glædespiges erindringer (1965) blev revet ned fra boghandlernes hylder, da den blev frikendt. Frikendelsen førte til at loven mod erotisk (pornografisk) skønlitteratur blev ophævet i Den danske oversættelse af den engelske forfatter John Clelands erotiske roman blev sat i Baskerville, men burde for en nørdet betragtning ligesom originaludgaven fra 1749 være sat i en tidligere skrift helst den i 1700-tallets midte i England dominerende Caslon, som John Baskerville i England kæmpede imod uden stort held, lige siden han i 1757 havde lanceret sin egen skrift.

15 14 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK I Halfdan Rasmussens ABC (trykt i offset 1967, 21,5 29,5 cm) bliver Baskervilles bogstaver brugt også som selvstændige, grafiske tegn med en skulpturel kvalitet.

16 15 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Tilsyneladende en helt almindelig roman. Typografisk set. Per Højholts Auricula fra 2001 er sat i 11 punkt Berthold Baskerville (se s. 16) med gennemsnitligt 60 enheder per linie. Pænt og letlæseligt. Per Højholt ( ) var i 1960erne berømt for at benytte typografien betydningsbærende i sine digte og romaner. De fleste af specielt hans digtsamlinger leger med tekstens visualitet til understøttelse af læserens oplevelse. Der var derfor også sikkert en mening med denne romans anonyme typografi. Romanen er opdelt i 5 kapitler med alenlange usammenhængende sætninger, der fortæller en bizar historie om alt hvad forfatterens ører har hørt der overalt på kloden samtidigt er sket på én enkelt dag i Hulter til bulter bliver læseren konfronteret med begivenheder, tanker, forfatterskaber, ægte eller opdigtede personer, filosofiske spørgsmål, lokaliteter m.m.m. Romanens 367 sider skal læses i ét stræk til nød i fem forløb så læseren forpustet til sidst oplever at blive ét med forfatterens ører. Hvordan tackles en sådan historie typografisk? Historien bindes sammen i en helt gennemsigtig typografi, der understøtter et ubrudt læseforløb. Skriften er Baskerville. Den mest udbredte i tidens pænere boghåndværk og derfor uden forstyrrende knaster under læserens vej gennem romanen. Afhængigt af en teksts budskab kunne Baskerville modsat kræve opmærksomhed alene på grund af sit elegante design.

17 16 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Monotype Baskerville. Berthold Baskerville. Berthold Book. Som tilnavnet antyder: til brug i brødtekststørrelser. Scangraphic Baskerville Body = Brødtekst. Se fx e med en større inderform. Scangraphic Baskerville Headline = Til overskrifter > 18 p. Elsner & Flake Baskerville. Elsner & Flake Baskerville Old Face. Kaldes også Fry s Baskerville. ITC New Baskerville. Den nok mest udbredte Baskerville-version i dag. František Štorms Baskerville Original til brødtekst (10 p design). František Štorms Baskerville Original til overskrifter/displaytypografi (120 p design). Nok den bedste Baskerville-fontfamilie på markedet. Et udvalg af digitale Baskervillefonte på markedet i dag.varianterne viser bl.a. vanskelighederne, når en skrift der oprindeligt er designet til blyets teknologi skal formgives med en moderne, digital teknik = matematiske kurver. Der skal bl.a. tages stilling til hvilket trykt forlæg, som skal danne grundlaget for den moderne rentegning. Og oven i købet blev designet i blyets æra ændret for hver størrelse, som skriften skulle produceres i. I mange tilfælde i moderne fontteknologi bliver der kun fremstillet én master til alle størrelser selvom der i dag også publiceres flere og flere eksempler på skriftfamilier, som indeholder mange designs afpasset efter hvilken størrelse de skal anvendes i. I fremtiden bliver dette en glidende overgang eller on the fly -proces med det kommende font-format OpenType Variable. Som referencepunkt til de nyere digitale versioner er gengivet et ge fra Baskervilles foliobibel fra Libre Baskerville (fra Google Fonts)

18 17 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ ITC New Baskerville: Den mest udbredte version i dag Nutidig version af Baskerville tegnet og skåret i 1942 hos D. Stempel i Frankfurt a. M. For at antyde de bestræbelser, som man har gjort sig for at komme så tæt på originalsnittet som muligt, blev skriften markedsført under navnet Original-Baskerville. En betegnelse, der måske blev knap så relevant efter 1936, hvor en absolut originaltro udgave blev markedsført i Frankrig. Kursivsnittet blev udsendt i 1926 og det halvfede snit i Denne udgave er udført af Linotypes skriftafdeling i 1978 og udsendt af International Typeface Corporation i Type direction: John Quaranta og ikke Matthew Carter, som det flere steder angives.

19 18 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Referencer offline Archer-Parré, Caroline & Dick, Malcolm (ed.): John Baskerville. Art and Indusry of the Enlightment. Liverpool, Forening for Boghaandværk. Nyt for Bogvenner. August 1954, November 1956 og Februar Franklin, Benjamin. The Papers of Benjamin Franklin. ThePackard Humanities Institute Gaskell, John: Baskerville. A Bibliography. Cambridge, Horace Walpole Correspondence. Yale University. Vol.40. p John Baskerville, i: The Monotype Recorder, July-August 1925, No. 208, Vol. XXIX, s John Baskerville and The Writing-Masters, i: The Monotype Recorder, May-June 1924, No. 20, Vol. XXIII, s Pardoe, F.E.: Johan Baskerville of Birmingham, Letter-Founder & Printer. London: Frederick Muller Ltd., Pardoe, F.E.: John Baskerville An address to the Wynkyn de Worde Society to mark the 200th anniversary of Baskerville s death. Wellingborough: Printed at Skelton s Press, Reimer, Eli: Baskervilles Virgil. En forløber for den nye antikvastil (i: Bogvennen. Forening for Boghaandværk Hæfte 4, Februar 1972, s ). Reimer, Eli: John Baskerville og engelsk bogtryks guldalder. København: Philips Bogtryk, Reimer, Eli og Henrik Birkvig: Skriftanalyse. København: Den Grafiske Højskole, Reimer, Eli: Skriften vort vigtigste værktøj. Redigeret og færdiggjort af Henrik Birkvig. København: Grafisk Litteratur, (Den nye Selmar/3). Timperley, C.H.: A Dictionary of Printers and Printing. London: H. Johnson, Updike, Daniel Berkeley: Printing Types, their History, Forms and Use. Cambridge: Harvard U.P, online

20 19 POUL STEEN LARSEN & HENRIK BIRKVIG: DA BASKERVILLE KOM TIL BOGDANMARK Da Baskerville kom til bogdanmark Poul Steen Larsen & Henrik Birkvig, Udgivet som Pdf af Forening for Boghaandværk Sat med ITC New Baskerville, Baskerville Old Face & Berthold Baskerville (det var nogle af de digitale varianter, vi havde til rådighed).

21 ... not only can typography make a real difference to the way users experience the products we design, but also that it influences each product differently. En undersøgelse fra 2013 i New York Times af forskellige skrifters troværdighed viste, at avisens essais virkede mest troværdige, hvis de blev sat i Baskerville. Træsnittet herover er udført af Joyce Francis efter maleriet side 1 og befinder sig på Department of Printing in Matthew Boulton Technical College, Birmingham.

Typografi og læselighed

Typografi og læselighed TYPOGRAFI OG LÆSELIGHED OM 08.01.03 Side 1 Typografi og læselighed Hvis meningen med dine ord er, at de skal læses, er du nødt til at overveje tekstens læselighed. Desktop publishing har gjort typografien

Læs mere

Bogvennen 1990 teknisk set

Bogvennen 1990 teknisk set Bogvennen 1990 teknisk set Manuskripterne er skrevet på en PC i tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect 5.0, arkiveret på en 3 1/2 tomme diskette og overfort til sidebeskrivelseprogrammet Quark Xpress

Læs mere

Så nemt kan det gøres!

Så nemt kan det gøres! Så nemt kan det gøres! PDF - format Elektroniske annoncer Søndagsavisen modtager elektroniske annoncer i pdf-format, såfremt de opfylder de retningslinier der er vedtaget som branchestandard mellem DDF/DDPFF

Læs mere

Fred Anthoensen: Types and Bookmaking

Fred Anthoensen: Types and Bookmaking Fred Anthoensen: Types and Bookmaking Af Ejnar Philip MONUMENTA TYPOGRAPHICA VXII Types and BookmakinglcontaininglNoteslon the Books printed atjthe Southworth-Anthoensen Presslhy Fred Anthoensen!and! a

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 474

Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks 474/2 Der er forskel Her er forskellen»fi«og»fi«. Første er en ligatur f og i er designet som ét tegn. Det andet er blot bogstaverne f og i. Det første er

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

2// Typografi og ombrydning

2// Typografi og ombrydning // Typografi og ombrydning Kunde Forfatter John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 19 sider i en farve + sort. Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra 9 Trykkeri: AKA Print, Tilst

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Ombrydning af bog med titlen low FODMAP diet, som omhandler en ny diæt. Bogen indeholder vejledninger, opskrifter samt kostplaner til diæten. Udfordringen er at få opsat bogen, så

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH GREASY MAGAZINE OPGAVE Layout og opsætning af magasinet Greasy, der har fokus på overdreven snasket mad med et goutmet twist. Der skal være fuld skrue på komplimentærfarver,

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Magasin opslag

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Magasin opslag TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Magasin opslag Produkt Redegørlese HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ Vi fik opgaven at skulle lave et magasin med 4 artikler, som hver skulle fylde nogle bestemte opslag. Her har jeg så valgt

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE henrik MOSAIK 2 pdf-version grafisk litteratur 2 3 Et-tegnet & Det første? Et af historiens allerførste eksempler på ligaturen et. Fra Pompeji 79 e.kr. Knytter to ligeværdige sammen

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning H2 Portfolio Mette Bonde Ørskov Opgavebeskrivelse OPGAVE Steen Rørvang ønsker at få samlet tekster fra flere forskellige medier til et sammenhængende kompendie han kan bruge i engelskundervisningen.

Læs mere

TESLA INC TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TESLA INC TYPOGRAFI & OMBRYDNING TESLA INC TYPOGRAFI & OMBRYDNING OPGAVE BESKRIVELSE Dette er en fiktiv opgave.opgaven består af layout og ombrydning af et salgshæfte for Tesla Motors. Afsender Tesla Inc. er en amerikansk elbil- og batteriproducent

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk // design e // d k sign // design kogebog / redegørelse / om redesign / brainstorm og idéskitser / farver, fonte og logo / nyt design / opslag / bogomslag HVAD? Design af omslag og indhold

Læs mere

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3 Artikler i et månedsblad Opgaven Selvvalgt opgave Beskrivelse Der skal laves nogle artikler til et månedsblad, som har fokus på Israel og jøderne. Artiklerne er skrevet

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dugaard Cattle I dette kernefagområde har jeg udarbejdet et layout til en kogebog for Daugaard Cattle. Daugaard Cattle ville gerne have lavet et layout/udkast til en kogebog, som

Læs mere

Endnu mere om bøger på skrivemaskine af Austin Grandjean. To artikler har tidligere i Bogvennen behandlet den skrivemaskine-isatte"

Endnu mere om bøger på skrivemaskine af Austin Grandjean. To artikler har tidligere i Bogvennen behandlet den skrivemaskine-isatte Endnu mere om bøger på skrivemaskine af Austin Grandjean To artikler har tidligere i Bogvennen behandlet den skrivemaskine-isatte" bog. Christian Ejlers og Erik Ellegaard Frederiksen: Bøger på skrivemaskine,

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Typografi bogstavregulering

Typografi bogstavregulering Når jeg i dag betragter den typografiske kvalitet i tryksager, er det tydeligt at det ikke er alle, der beskæftiger sig med fremstilling af grafisk kommunikation, der er opmærksomme på eller har blik for,

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Opgaven var her at udarbejde en brochure for virksomheden Fynbo Glas A/S. Det er en engros virksomhed, der sælger glas til byggebranchen. Brochuren skulle bruges som en informationsbrochure,

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORENING FOR BOGHAANDVÆRK EDIGERET AF CHRISTIAN EJLERS ERIK C. LINDGREN STEEN STEGEAGER HANSEN SOMMER VED LILLEBÆLT, SIKKER HANSEN

MEDDELELSER FRA FORENING FOR BOGHAANDVÆRK EDIGERET AF CHRISTIAN EJLERS ERIK C. LINDGREN STEEN STEGEAGER HANSEN SOMMER VED LILLEBÆLT, SIKKER HANSEN OGVENB MEDDELELSER FRA FORENING FOR BOGHAANDVÆRK EDIGERET AF CHRISTIAN EJLERS ERIK C. LINDGREN STEEN STEGEAGER HANSEN SOMMER VED LILLEBÆLT, SIKKER HANSEN BOGEN I TREDVERNE Paul-Philippe Péronard: Bogvennen

Læs mere

PRODUKT 2 - FOTOBOG FOR BEGYNDERE GRAFISK DESIGN, BILLEDBEHANDLING & TYPOGRAFI

PRODUKT 2 - FOTOBOG FOR BEGYNDERE GRAFISK DESIGN, BILLEDBEHANDLING & TYPOGRAFI PRODUKT 2 - FOTOBOG FOR BEGYNDERE Opgavebeskrivelse Typografi og ombrydning Projektbeskrivelse Opgaven blev stillet af min vores designchef på arbejde og gik ud på at lave et selvstudie, hvor jeg skulle

Læs mere

Hovedforløb 1 Typografi og ombrydning Stine Keller

Hovedforløb 1 Typografi og ombrydning Stine Keller Portfolio Grafisk Design Typografi og ombrydning Grafisk Workflow Grafik & Billeder OPGAVEBESKRIVELSE Magasinet»Antik og Auktion«ønsker i forbindelse med et tema, om ældre danske design klassikere, et

Læs mere

Skriftanalyse. Klassifikation af skriftfonte

Skriftanalyse. Klassifikation af skriftfonte Skriftanalyse Klassifikation af skriftfonte Samlet og bearbejdet af Eli Reimer og Henrik Birkvig 1975-2001 Opdateret af Henrik Birkvig 2001-2008 Forlaget Grafisk Litteratur 2 Skriftanalyse Errata, 5.1.09

Læs mere

Typografi & Ombrydning BROCHURE TIL

Typografi & Ombrydning BROCHURE TIL Typografi & Ombrydning SKANDERBORG BROCHURE TIL SENIORRÅD redegørelse Hvad går opgaven ud på AD MEDIA henvender sig til forskellige virksomheder, som bestiller en brochure hos os - gratis - i den forstand,

Læs mere

Grafisk design. Filmblad til tablet

Grafisk design. Filmblad til tablet Grafisk design Filmblad til tablet Lodret cover Opgavebeskrivelse: Mit digitale produkt er et filmblad til tablets over månedens film. Tablet udgaven er mere kompakt og gør at brugeren får et hurtigere

Læs mere

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign

TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign 1 TYPOGRAFI Kunde / Liberté Opgave / 44 sidet Magasin (Fiktiv) Farve / CMYK (RGB Workflow) Programmer / Photoshop, Indesign Opgavebeskrivelse Magasin til mænd som udgives af herretøjsbutikken Liberté.

Læs mere

Venezia - New York - Herning

Venezia - New York - Herning Tale ved præsentationen af den første trykte bog med skriften Abrams Venetian, 12. oktober 1989 i Kunstakademiets afdeling for Grafisk Design: Venezia - New York - Herning af administrator, dr.phil. Erik

Læs mere

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Grafisk design Grafisk design l 3 Grafisk design l 4 Identitet til ny tøjbutik i form at logo, visitkort, paper bags, stickersmærker,

Læs mere

Inspiration. Britains Lægefigur. I 1905 udgav Britains for første gang sæt no. 137 "Army Medical Service".

Inspiration. Britains Lægefigur. I 1905 udgav Britains for første gang sæt no. 137 Army Medical Service. Inspiration Britains Lægefigur I 1905 udgav Britains for første gang sæt no. 137 "Army Medical Service". Det er specielt de to lægefigurer, der er interessante. Deres titel er: Senior Medical Officer og

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI & OMBRYDNING T TYPOGRAFI & OMBRYDNING Typografi og ombrydning } I tæt samarbejde med mit Ollerup Efterskole har jeg udarbejdet et redesign af deres 2012 årsskrift. Resultatet var meget tilfredsstillende,

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 8 Tallenes pdf-version grafisk litteratur form 2 3 [araber-] Tallenes form Tidligste indiske tal (formodede) Fra indisk inskription via araberne til Europa Indisk inskription

Læs mere

BEDØMMELSE AF EN SKRIFTTYPES EGENART

BEDØMMELSE AF EN SKRIFTTYPES EGENART BEDØMMELSE AF EN SKRIFTTYPES EGENART 1 INDHOLD GROTESKERNES OPDELING EN OVERORDNET OPDELING EFTER SKRIFTSNITTETS FORM FORMMÆSSIGE PUNKTER ORDBILLEDE KONKLUSION SKEMA FOR KLASSIFICERING KLASSIFICEREDE SKRIFTER

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside GRAFISK DESIGN Hjemmeside AFSENDER Dansk design ANSVAR FOR OPGAVELØSNING Jeg har haft ansvaret for at opgaven er blevet løst, og at den har overholdt de krav som jeg selv har stillet til den skal opfylde,

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING INFORMATION OM OPGAVEN OPGAVE: Fiktiv opsætning af en novelle i form af et hæfte. KUNDE: Forlaget Herning. DATO FOR PROJEKTET: Maj 2014. MIT BIDRAG TIL OPGAVEN: Jeg har lavet opsætningen.

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING EVANGELICAL LUXURY EDITION BIBLE

TYPOGRAFI & OMBRYDNING EVANGELICAL LUXURY EDITION BIBLE TYPOGRAFI & OMBRYDNING EVANGELICAL LUXURY EDITION BIBLE DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Evangelical Bible skulle have lavet en ny luksus udgave af New King James Version (bibeludgave). Vi fik overrakt

Læs mere

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING INDHOLD Opgavebeskrivelse:... 3 Specifikationer:... 3 BRUGTE ELEMENTER... 3 Inspiration/moodboard:...4 Oprettelse af dokument... 5 Margin & Spalter... 5 Masterpages

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab giver et indblik i miljøindsatsen og miljøtilstanden i København. Miljøregnskabet bliver gennemskrevet og layoutet hvert år og er delt op i seks temaer.

Læs mere

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup

typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup Dokumentation Opgaven Der skulle laves en brochure til SkiGroup, som de kunne bruge internt til deres medarbejdere. Brochuren har til formål at informere nuværende

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Opgaven: Ombrydning af annoncemateriale med redaktionel tekst til bagstik, bragt i Jyllands-Postens lørdagstillæg den 21. maj 2011 for Wonderful Copenhagen. En opgave Samsing Graphic har fremstillet af

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING OPGAVEBESKRIVELSE. 12 TIPS Til at finde det perfekte billede på nettet

TYPOGRAFI & OMBRYDNING OPGAVEBESKRIVELSE. 12 TIPS Til at finde det perfekte billede på nettet TYPOGRAFI & OMBRYDNING OPGAVEBESKRIVELSE Jeg har samlet en række hjemmesider, hvor man som bruger har mulighed for enten at downloade billeder gratis eller købe dem. Har undersøgt markedet for hvor mange

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. skud på stammen 2014

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. skud på stammen 2014 skud på stammen 2014 Skud på stammen 2014 Opgavebeskrivelse Skud på Stammen handler om dansk og nordisk møbeldesign. Det er et 4 ugers forløb hvor de bedste designere, får deres værker fremstillet af elever

Læs mere

Håndbøger - bøger ved hånden

Håndbøger - bøger ved hånden "v O O G> yv> o Håndbøger - bøger ved hånden Bogvennen 1991-92 Håndbøger - bøger ved hånden Redaktion Knud H. Ditlevsen Christian Ejlers Hans Hertel Per Mollerup Forening for Boghaandværk Bogvennen 1991-92

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

Typograf i & Ombrydning

Typograf i & Ombrydning Typograf i & Ombrydning Brochure til Take5 (Ny opstartet virksomhed) Typograf i & Ombrydning/Dokumentation Opgave Jeg har før lavet en brochure til Take5, men de besluttede sig lige pludselig for at de

Læs mere

typografi & ombrydning typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard

typografi & ombrydning typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard 1 faglighed... case... re-design af magasin kunde... dansk patchwork forening programmer.. indesign doku menta tion Opgaven På min elevplads fik jeg til opgave at

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT CLAUS HANDBERG POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT www.brydrammen.dk - ch@visuspublishing.dk VisusPublishing Hybenvænget 5 7480 Vildbjerg Tlf. 31458200 All Rights Reserved FONTE HELT SIMPELT PowerPoint fonte

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE DISPOSITIONSFORSLAG 2 3 Opgavens formål Rådgivergruppen for Universitetssygehus Køge er en del af C.F. Møller. Som en del af projektet Universitetssygehus

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Maria Gjedsted MG25 2. skoleperiode Denne opgave har jeg vaglt at fremhæve, da jeg lærte at bleve fortrolig med at arbejde i tabeller. Det var også en udfordrende opgave i og med

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

GRAFISK DESIGN DOTHOST HJEMMESIDE

GRAFISK DESIGN DOTHOST HJEMMESIDE DOTHOST HJEMMESIDE Opgavebeskrivelse Gammelt design Nyt design Dothost er et nyopkøbt firma af ATZnet. Jeg blev ansat til at lave et redesign af siden og få det mere nutidigt og troværdigt. Jeg har igennem

Læs mere

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI Typografi og ombrydning TYPOGRAFI TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. TASTE Magasin layout og ombryding. Design og layout: Marie Boel Tekst: Artikler taget fra nettet General information Der er en række grafiske

Læs mere

Designmanual. EnergiMetropol

Designmanual. EnergiMetropol Designmanual EnergiMetropol 2 9 De 3 forskellige logoer findes i en dansk og en international udgave. De 3 versioner vises herunder. Udgave 1 Udgave 2 Udgave 3 3 9 Alle versioner findes i seks forskellige

Læs mere

GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE

GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Fiktiv opgave: Design en forside til Skanderborg Kommunes Bibliotekers kvartalsblad Det sker. Afsender Afsenderen er en kommunal instans,

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Grafisk Design OVERSIGT. 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse B. Målgruppe C. Brainstorm D. Moodboard

Grafisk Design OVERSIGT. 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse B. Målgruppe C. Brainstorm D. Moodboard OVERSIGT 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse B. Målgruppe C. Brainstorm D. Moodboard 2 Logo A. Skitser B. Valg af fonte C. Farver D. S et E. Kvalitetstjek 3 App A. Overvejelser B. Format C. Moodboard D. Skitser

Læs mere

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

Dråben blev designet af Arne Jacobsen i 1958 som en del af hans legendariske mesterværk, SAS Royal Hotel i København. Dråben blev produceret

Dråben blev designet af Arne Jacobsen i 1958 som en del af hans legendariske mesterværk, SAS Royal Hotel i København. Dråben blev produceret dråben Dråben blev designet af Arne Jacobsen i 1958 som en del af hans legendariske mesterværk, SAS Royal Hotel i København Dråben blev produceret eksklusivt til hotellet sammen med Svanen og Ægget og

Læs mere

SMS-julekalender 2013

SMS-julekalender 2013 SMS-julekalender 2013 Dette års forfattere af SMS-julekalenderne er Kenneth Bøgh Andersen og Jacob Weinreich I samarbejde med Bibliotekerne i Danmark I samarbejde med Bibliotekerne i Danmark Kære biblioteker

Læs mere

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK DESIGN

Grafisk design / Frederik Aaen / Portfolio H2 GRAFISK DESIGN 25 GRAFISK DESIGN FØR VI GÅR I GANG I forbindelse med stiftelsen af et firma, skal der udarbejdes et navn og logo. Opgavebeskrivelse En mindre virksomhed i Skanderborg ønsker en visuel identitet for at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Farveteori 1. Gestaltlove 3. Typografi 7 CMYK 2 RGB 2

Indholdsfortegnelse. Farveteori 1. Gestaltlove 3. Typografi 7 CMYK 2 RGB 2 Indholdsfortegnelse Farveteori 1 CMYK 2 RGB 2 Gestaltlove 3 White space 3 Simplicity 3 Figure ground 3 Commen fate 4 Continuinity 4 Proximity 4 Rule of thirds 5 Closure 5 Similarity 5 Golden section 6

Læs mere

Poul Henningsen

Poul Henningsen POUL HENNINGSEN Poul Henningsen 1894 1967 Poul Henningsen var en dansk lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Han var kendt under initialerne PH. PH var en mand med mange

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN

TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Lav et fiktivt blad for Skanderborg Kommunes biblioteker, som fortæller hvad der skal ske januar-marts 2016, både med en samlet oversigt og

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

DESIGNGUIDE // MAJ 2012

DESIGNGUIDE // MAJ 2012 DESIGNGUIDE // MAJ 2012 Designguiden indeholder corporate standarder og retningslinjer, der fastsætter cphbusiness grafiske identitet. De grafikfiler, som hører til cphbusiness corporate standarder må

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

AF PETER SCHLÜTER. Workflow

AF PETER SCHLÜTER. Workflow AF PETER SCHLÜTER Workflow Projektløser: Projektvært: Opgave: Peter Schlüter Sømandskirken NY Logo, Kirkeblad & Designmanual Programmer: Photoshop Illustrator Indesign Sømandskirken i New York har udskrevet

Læs mere

Sophie:56 ISSN

Sophie:56 ISSN Sophie:56 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Astrologen Brachma FAGHISTORIE af Claus Houlberg Det er lykkedes Astrologisk Museum at opspore en meget tidlig

Læs mere

Typografi og ombrydning. Steffen jensen

Typografi og ombrydning. Steffen jensen Steffen jensen Typografi og ombrydning Produktet Dokumentation Opgaven Layout og ombrygning af en 48 siders avis. (Jeg har udvalgt sider, for at gøre opgaven mere overskuelig) Deadline efter 7 dage. Min

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

SÅDAN OMBRYDER JEG ET LÆKKERT MØBELKATALOG.

SÅDAN OMBRYDER JEG ET LÆKKERT MØBELKATALOG. SÅDAN OMBRYDER JEG ET LÆKKERT MØBELKATALOG. SKUD PÅ STAMMEN 2013 globalisering SKUD PÅ STAMMEN 2013 globalisering Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Opgaven Hvert år afholder KTS et kursus for

Læs mere

Hvad er dit bidrag til opgaven? Grafisk opsætning, photoshop af billeder, vektorisering af billeder fra nettet mm. Har lavet opgaven selv.

Hvad er dit bidrag til opgaven? Grafisk opsætning, photoshop af billeder, vektorisering af billeder fra nettet mm. Har lavet opgaven selv. GRAFISK WORKFLOW EKSAMENSOPGAVE Redegørelse Hvad går opgaven ud på? Eksamensopgave mediegrafiker grundforløb. Jeg valgte at lave en folder til en bekendts firma ABK Solar Tech, der leverer og opsætter

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 5 Alinea-tegnet pdf-version grafisk litteratur Ud af f [ ] 2 3 Alinea-tegnet Ældste kendte alinea-tegn Begyndelsen til afsnitsopdeling: Udsnit af det ældste græske

Læs mere

G F D S G R A F I S K D E S I G N N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E

G F D S G R A F I S K D E S I G N N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E G F D S G R A F I S K D E S I G N N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6 O P G A V E N Unicef Cup er en fodboldturnering, hvor alle indtægter går til velgørende

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Anna Skak Mediegrafiker Opgaven Opgaven gik ud på at fremstille en tosiders værdikupon i A5-format til den svenske kunde Adlibris Fotoservice i samarbejde med CEWE Nordic. Jeg skulle

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 159

Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks til Grafisk design side 159 Appendiks 159/2 Negativ antikva Grotesk er bedre til negativ gengivelse end antikva, men i brochuren på side 159 i bogen er Berling anvendt. Berling anvendes til alle

Læs mere