Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn"

Transkript

1 Indlæg på Seminar om Planteværn 3 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning Hvordan bekæmpes sygdomme i hvede i dag? I Danmark behandles der i gennemsnit gange med fungicider i hvede. Dette omfang varierer kun i begrænset omfang fra år til år (1,7,). Mere end 9 % af arealet behandles og der bruges hovedsageligt tankblandinger ved sprøjtningerne. I flere af vores vestlige eller sydlige nabolande sprøjtes der mere med fungicider end i Danmark. I England tales der typisk om T1, T og T3 behandlinger, som dækker over behandlinger, der sker på henholdsvis vs 313, 3739 og 15. At flere af vore nabolande har mere intensive behandlingsprogrammer beror bl.a. på et kraftigere smittetryk. Således er angrebene af septoria i England og Irland væsentligt kraftigere end i DK, mens Frankrig og Sydtyskland har betydelige problemer med brunrust, som sjældent volder problemer i Danmark. Et typisk engelsk sprøjteprogram kunne være: T1 vs 313:,5 l Opus +1, l Daconil eller,5 l Diamant T vs 39:,5 l Comet +, l Opus eller, l Opus +1, l Daconil T3 vs 5:,3 l Amistar +,3 l Folicur eller,5 l Folicur Et typisk fransk sprøjteprogram indeholder i gennemsnit godt sprøjtninger, når der ikke er specielle problemer med meldug, knækkefodsyge og Fusarium: (Frankrig har først Comet fra 3). vs 333:,5, l Ogam = Diamant vs 5159:,5,5 l Amistar +,5,5 l Opus Et typisk svensk sprøjteprogram: Sverige deles i to; Mellemsverige og Sydsverige MellemSverige: vs 313:,5 kg Topsin på ca. 51 % af arealet vs 1:,5,5 l Amistar Sydsverige: vs 313: 1, l Stereo eller,3 l Tilt top, ca. 5% af arealet behandles vs 1:,3, l Amistar (ved meldug eller rust blandes med,3, l Tilt top eller,,5 l Corbel). Et typisk sprøjteprogram fra SlesvigHolsten: vs 3:,3 l Zenit M (fenpropidin) vs 3137:,5 l Opera +, l Pronto Plus (Folicur + spiroxamin) vs 159:, l Opera +, l Pronto Plus. I Danmark ved man fra mange års forsøg at behandling på vs 313 ofte bidrager marginalt til bruttomerudbyttet (153%). Langt den vigtigste del af merudbyttet stammer fra aksbehandlingerne (vs 31). En tidlig sprøjtning er dog kendt for at kunne bidrage med en større fleksibilitet i forbindelse med. sprøjtning. Vel at mærke, hvis det anvendte middel på det tidlige tidspunkt har god effekt på septoria. Forskellige sorter kræver forskellig indsats Forsøg med forskellige sorter i med og uden behandling på vs 31, viste at behandlingen har en positiv effekt på nettoudbyttet i modtagelige sorter som Kris og Ritmo, mens det ikke har været tilfældet i en mere resistent sort som Stakado (figur 1). Ved aksbehandling i Ritmo og Kris er der opnået næsten samme nettoudbytte med de 3 doseringer, når der har været behandlet forud på vs 31. Hvor der ikke er behandlet på vs 31 har ¼ dosis været for lav i både Ritmo og Kris. I Stakado har optimum været omkring en ½ dosis både med og uden behandling på vs 31, men forskellen ned til ¼ dosis er lille i Stakado, også når der ikke er foretaget en forudgående behandling. Både i Ritmo, Kris og Stakado bidrager en tidlig bekæmpelse på vs 31 til en forbedret effekt på septoriaangrebene bedømt på vs (figur 1). En effekt der dog ikke lønner sig i de resistente sorter. Hvorvidt Comet, som det nye fungicid på markedet, giver større fleksibilitet med hensyn til valg af bekæmpelsestidspunkt og dosering er blandt andet undersøgt i forsøg fra. Fra en forsøgsserie med 1 sorter er der opnået god effekt på septoria efter både en enkelt behandling på vs 39 og en splitbehandling på vs 31 og 51. Også resultaterne fra denne serie har vist, at i de mest septoriaresistente sorter (Boston og Solist) har en enkelt behandling givet det bedste nettoudbytte (figur ). Mens sorter der er både rust og septoriamodtagelige har givet det bedste nettoudbytte efter behandlinger. I de øvrige sorter har der været meget ligelige nettoudbytter, eller sagt med andre ord; fortjenesten har været meget lille eller ved 1. sprøjtning. Hvilken dosering skal vælges af Comet/ Opera? God effekt af en enkelt sprøjtning på vs 39 er opnået i andre forsøg, hvor sprøjtninger kontra 1 sprøjtning har været afprøvet. Også her har én behandling givet samme nettotudbytte som sprøjtninger. Som det fremgår af tabel 1, så er der med en enkelt sprøjtning på vs 39 opnået det bedste økonomiske optimum med,37, l Opera. Ved en sprøjtestrategi har x,37 l Opera givet det bedste økonomiske resultat. I et led med,1 l Opera ved 1. behandling og,55 l Opera ved aksbehandling er opnået samme resultat som ved x,37 l med Opera. I en forsøgsserie med forsøg fra er afprøvet forskellige doseringer af Comet + Folicur, Amistar + Folicur og Opera (tabel ). Der er opnået rigtig god bekæmpelse af de kraftige septoriaangreb selv ved de laveste doseringer af Comet + Folicur (,5 l+,15 l)/ Opera (,3 l), og behandlingerne med den laveste dosering har givet det bedste nettoudbytte (figur 3). I 1 forsøg udført ved LR har gange,15 l Comet +,15 l Folicur eller,15 l Comet +,15 l Folicur efterfulgt af,5 l Comet givet de bedste nettoudbytter (tabel 9 og 5 i oversigten). I en anden forsøgsserie fra DJF, hvor der kun indgik forsøg var der kraftige gulrust og septoriaangreb (Baltimor). Her gav 3 behandlinger med,15 l Comet +,15 l Folicur den bedste bekæmpelse og det bedste nettomerudbytte (tabel 3). I forsøgene så man at, ved 1. sprøjtning var,15 l Comet +,15 l Folicur en bedre løsning end,5 l Folicur. Til gengæld fik man ikke mere for 3 x (,15 l Comet +,15 l Folicur) sammenlignet med 1x,5 l Folicur og x (,15 l Comet +,15 l Folicur). Generelt lå Amistar + Folicur løsninger med lidt lavere nettoudbytter sammenlignet med Comet + Folicur løsningerne. Forskellene var størst ved de kraftigste angreb.

2 % bekæmpelse Bekæmpelse af septoria på. blad i Ritmo vs,5,5, Opus team vs 31 vs Nettomerudbytte i Ritmo efter forskellig aksbehandlingsindsats,5,5, opus team vs 31 ingen vs 31 % bekæmpelse af septoria på. blad i Stakado, vs Nettomerudbytte i stakado efter forskellig aksbehandlingsindsats % bekæmpelse 5 3 1,5,5, Opus team vs 31 vs 31,5,5, opus team vs 31 ingen vs 31 % bekæmpelse Bekæmpelse af septoria på. blad i Kris vs,5,5, Opus team vs 31 vs Nettomerudbytte i Kris efter forskellig aksbehandlingsindsats,5,5, opus team vs 31 ingen vs 31 Figur.1. Bekæmpelse af septoria på. øverste blad i Ritmo, Stakado og Kris samt nettomerudbytte for aksbehandling med forskellige doseringer af tankblandingen Amistar+Folicur. I forsøget er der før aksbehandling udført en behandling med,3 Opus team på vs 31 i halvdelen af forsøget.,5 =,15 l Amistar +,15 l Folicur;,5 =,5 l Amistar +,5 l Folicur;., =,3 l Amistar +,3 l Folicur. Nettomerudbytte i 1 hvedesorter Baltimor Kris Biscay Travix Ritmo Bill Grommit sortsblanding Boston Solist sprøjtninger vs 31&51 1 sprøjtning vs Figur. Sammenligning af bekæmpelsesstrategiers effekt på nettoudbyttet i 1 sorter af vinterhvede med forskellig resistens overfor septoria og gulrust. sprøjtninger =,3 l Opera på vs 31 &, l Opera på vs 51; 1 sprøjtning =, l Opera på vs 39.

3 Tabel 1. Sammenligning af forskellige svampemidlers effekt på septoria og udbytte i vinterhvede. forsøg. (35). Behandling på vækststadie % Septoria Udbytte Netto Antal og merudbyttudbytte g/1 mer TKV grønne blade 1. blad. blad blade 1. Ubehandlet,3 55, 7,5, 1, 33,. Opera 13,5, 1,9 9,3 17, 1, 3. Opera, 19,9, 5,3, 1, 1,9. Opera,37 1, 1,7,,9,1 5. Opera, Opera, 7,,3 1 1, 3,9,1 1,. Opera,37 Opera,37, 17, 1, 9,,1,5 7. Opera,1 Opera,55 15, 1, 1, 9,, 1,. Amistar + Opus,5+,3 Vækststadium LSD Amistar+ Opus,5+,3 13,9 1,,9 31, 1, ,1,5 1,7 Tabel. Procent angreb af Septoria og gulrust samt merudbytte i hvedeforsøg efter sprøjtning på vs Hele forsøget minus led 1 og 13 blev sprøjtet på vs. 313 med,3 l Opus team/ ha. (3). %gulrust %Septoria Udbytte Netto Antal Behandling Dosis og merudbyttudbytte g/1 mer TKV grønne Vs 5155 l/ha blade 1. blad. blad 1. blad blade 1. Ubehandlet. Comet + Folicur EW 3. Comet + Folicur EW. Comet + Folicur EW 5. Amistar +Folicur EW. Amistar + Folicur EW 7. Amistar + Folicur EW. Opera 9. Opera 1. Opera 11. Opera + Candit 1. Amistar + Opus 13. Opera (minus 1. sprt) Vækststadium LSD, +,5,5 +,3,5 +,15, +,5,5 +,3,5 +,15 5,,3 5+,1,5+,3,,1,,,,,,,,,,, 1, 71,,1,1,,,5 1,,1,,,1,, 71 9,1,7 3, 3,9 9,, 1,,,,7,5 5,5 9,1 71,5,,9,,,3,,,3, 1, 3,1 1,, 1, 1, 1, 1, 3 13, Hkg/ha 1, 5,,3 3,5 3,7,,7,7,9 3,5 7,5,1 1, 1, Hkg/ha 1 13, 1, 11, 1,9 1, 1, 15,7 17, 1, 1, Tabel 3: Sammenligning af forskellige svampemidlers effekt på Septoria og udbytte i vinterhvede. forsøg. (3). Behandling på vækststadie % Septoria Udb. og Netto Antal merudbyttbyttmerud blade 1. blad. blad grønne blade 35,7 1,7 1, 1, 1,7,9, 1,9,5 1,7 1, 1, 1, 1. Ubehandlet, 3,,5,1 5,7 3,. Comet,15 Comet,5 + 7,9,3 11, 1, 3 +Folicur,15 Folicur,5 3. Folicur,5 Comet,5 +,5 1, 1, 9, 1,9 1, Folicur,5. Comet,15 Amistar,5 +,, 3,,5,9 +Folicur,15 Folicur,5 5. Comet,5 + 1,,3 1,,5 Folicur,5. Amistar,5 +,,,9 3, 1,,5 Folicur,5 7. Comet,15 Comet,15 + Comet,15 +,3, 3,5 1, 33,9 5,,3 +Folicur,15 Folicur,15 Folicur,15. Folicur,5 Comet,15 + Comet,15 +,,5,1 33, 5, 3, Folicur,15 Folicur,15 9. Comet,5 + 1, 3,7 15,,9,9, 1, Folicur,5 Vækststadium LSD 71 1,1 5, TKV g/1 1,

4 Nettomerudbytte efter aksbehandling % bekæmpelse af septoria på. blad ,5,5, Comet+Folicur Amistar+Folicur Opera ,5,5, Comet+Folicur Amistar+Folicur Opera Figur 3. Bekæmpelse af septoria på. øverste blad og nettomerudbytte efter aksbehandling med 3 forskellige doseringer af henholdsvis Comet + Folicur, Amistar + Folciur og Opera. De præcise doseringer fremgår af tabel. Gennemsnit af forsøg i. Tabel. Bekæmpelse af septoria og merudbytte for aksbehandling udført som enkelt behandling eller som sen splitbehandling. Gns. af 1 forsøg i i de landøkonomiske foreninger. Udbytte og Netto Behandling Behandling 1 dage % merudbytte merudbytte dose/ha efter 1. sprøjtning septoria Ubehandlet,15 Amistar+,15 Folicur*,15 Amistar+,15 Folicur*,15 Amistar+,15 Folicur*,15 Amistar+,15 Folicur* Vs 551 Vs 551,1 Amistar+,1 Folicur,1 Amistar+,1 Folicur ,1,,3, 9,,7,,3,15 Amistar+,15 Folicur,15 Amistar+,15 Folicur,15 Amistar+,15 Folicur,15 Amistar+,15 Folicur Vs 551 Vs 551,1 Amistar+,1 Folicur,1 Amistar+,1 Folicur ,,9 5,1, 1,9,1, LSD 1, *behandling på vs 31 med,3 l Opus Team. Sammenlagt indikerer forsøgene, at Comet har en betydelig fleksibilitet med hensyn til timing og dosis. For at mindske risikoen for resistensudvikling bør Comet og Amistar altid bruges i blanding med en triazol (Folicur eller Juventus). Doseringen til septoriabehandling bør ligge mellem,15,5 l Comet. Af blandingsproduktet bør bruges,15,5 l Folicur/ Juventus. Aksbehandling på vs 39? I flere forsøg har behandlingen på vs 39 givet en bedre eller tilsvarende bekæmpelse på. øverste blad end splitbehandling på vs 31 og 5155 (se figur ). Det skyldes, at behandlingen på vs 5155 ved kraftige angreb, kan komme for sent til at give god kurativ effekt på. blad. Usikkerheden omkring en behandling på vs 39 er, hvorvidt den vil kunne holde frem til slutningen af vækstsæsonen i alle år. I indeværende sæson med meget kraftige septoriaangreb gav behandling på vs 39 et godt resultat, uden at vækstsæsonen dog kan karakteriseres som specielt langtrukken. En forsøgsserie fra LR har vist, at det i gennemsnit af 3 års forsøg, ikke har været lønsomt at følge op med en sprøjtning 1 dage efter behandling på vs 39. Dette var også tilfældet i 1, som må karakteriseres som en langtrukken vækstsæson (tabel ). Aksbehandling mellem vs 39 og 55 lønner sig i næsten alle år. Overordnet set skal man følge septoriarisikoen ud fra nedbørshændelser og angreb på 3. blad og sætte ind, når tærsklerne er overskredet. Resultater med både Amistar + Folicur og Comet + Folicur har vist, at afsluttende behandlinger kan ske når fanebladet er helt udfoldet på vs 39. En sådan behandling vil kunne holde frem til høst. x,3 l Opera vs 31& 5155 x, l Opera vs 31 & 5155,3 l Opera vs 39, l Opera vs 39 l Opera vs 39 % septoria og merudbytte % angreb og nettomerudbytte bruttomerudbytte. blad 1. blad Figur : Indflydelsen af timing på angrebene af septoria på 1 og. blad. Samt effekt på brutto og nettoudbytte. Gennemsnit af forsøg (se tabel 1).

5 Vårbyg I vårbyg findes mange ligeværdige midler til behandling jævnfør tabel 5. Hvis hovedproblemet er meldug så har de gamle midler som Zenit og Tilt top vist sig konkurrencedygtige, men hvis der er tale om kraftige angreb af bygrust og bygbladplet så har løsninger med Amistar i kombination med et andet middel (Stereo, Folicur, Unix, Tern) givet de bedste nettoudbytter. 3 års forsøg med typesorter. Forsøg med forskellige typesorter og doseringer i 3 år har vist, at lave doseringer (1/) af Amistar Pro i nogle sorter generelt giver et nettomerudbytte på linie med eller bedre end en højere dosering (figur 5). I sorter med kraftige bygrustangreb (Alexis) har der dog været betaling for en højere dosering eller en splitbehandling. Som det fremgår, har en resistent sort som Barke ikke betalt for en svampebehandling, uanset hvilken dosering der er anvendt Nettoudbytte i vårbyg behandlet med Amistar pro,15,5,5 Linus Optic Barke Alexis Figur 5. Nettoudbytte i vårbyg efter 3 forskellige doseringsindsatser med Amistar pro udsprøjtet på vs 337. Gennemsnit af forsøg i. Bygbladplet kostede udbytte i I en årrække har der ved DJF været foretaget bekæmpelse i sorter af vårbyg med forskellige fungicidstrategier, inklusiv PCPlanteværn. Resultaterne er samlet i tabel. I vårbyg har PCPlanteværn generelt klaret sig på linie med eller bedre end de forskellige standardstrategier. Der er dog stor variation imellem de enkelte sorters bekæmpelsesbehov, som det fremgår af tabellen. I år udløste PCPlanteværn mellem,31 og,5 BI. Generelt har merudbytterne i forsøgene været betydelige efter en fungicidbehandling og nettoudbyttet har været positivt i alle tilfælde. Sorterne var generelt meget ens i deres udbytteniveau og respons til fungicidbehandling. Dog blev der høstet de laveste udbytter og de største merudbytter i sorterne, Lux og Otira, der begge havde betydelige angreb af bygbladplet. Merudbytterne i Annabell var ligeledes store, hvilket skyldes kraftige angreb af meldug. Ramularia angreb I næsten alle sorter var der kraftige brunspætning. Del af denne spætning var vanskelig at adskille fra bl.a. angreb af bygbladplet. Diagnosticering i laboratoriet viste, at en stor del af denne brunspætning var forårsaget af Ramularia. Tilsvarende brunspætning er set i mange af vores nabolande og problemet vurderes at skyldes en kombination af fysiologiske pletter forårsaget af klimatiske stressfaktorer og Ramularia. Der foreligger p.t. ingen danske resultater med fungicidbekæmpelse af Ramularia. Tabel 5. Procent angreb af meldug og bygrust samt merudbytte i vårbyg efter 1 sprøjtning på vs. 313 med 1/3 af normal dosering af forskellige fungicider. 3 forsøg i (3). Udbytte og Netto % % % Behandling dose/ha merudbytte merudbytte Meldug Meldug Bygrust Ubehandlet Zenit EC 5 Amistar+ Stereo Amistar+Tern Amistar+Folicur Amistar + Unix Comet + Folicur Opera Opus team PCplanteværn LSD,33 l/ha,17+, l/ha,17+,17 l/ha,17+,17 l/ha,17+,17 l/ha,17+,17 l/ha,5 l/ha,5 l/ha 9,,3,,,,,7,7,3,3 1,,7 3,, 3,1 1,,,,5,,5,5,9,,,, 55,3 5, 5,5,1,3 5,,7,9 1, 3,3 3,1 3,,7 3,,5,7 3,9, 3

6 Tabel. Sammenligning af forskellige strategier til sygdomsbekæmpelse i vårbyg. forsøg. Sort %Bygbladplet vs 71 7/3/7 %Meldug vs 71 7/3/7 %Bygrust vs 71; 7/ ubeh. A+U Op PCP ubeh. A+U Op PCP ubeh. A+U Op PCP Sortsblanding Alliot Otira Prestige Cicero Annabell Barke Lux,, 3,3 3, 1, 1, 39, 1,9 9,,1 13, 9,3 5, 1, 1, 1, 13,7 1, 5, 13, 1, 1,7 7,1 17, 5, 13, 1, 1,,7, 1, 1,9 3, 1,,7, 5,,,,,3,,,,,,, 1,7, 1,,,,,,,,1,1,1,, Gennemsnit,5 1,7 1, 1,, 3,1,3,7, Sort Nettomerudbytte Udbytte og merudbytte Sortering % >,5 ubeh. A+U Op PCP BI A+U Op PCP ubeh. A+U Op PCP Sortsblanding Alliot Otira Prestige Cicero Annabell Barke Lux 57, 5, 5, 57, 5,3 5, 5, 9,5 7,5 7, 11,7, 9, 5, 13,, 7,,9,7 7, 9,1,3,,3 5,7, 11, 3,1 13,,31,39,5,35,5,5,35,5 3, 3,5 7, 1,,5 5,3,9 3, 3, 5,7 3,5, 5,,1 1,,1 7,1,7 9,7 Gennemsnit 55,5, 7,,5,,3, 5, 9 9 A + U=,5 l Amistar +,5 Unix (vs 333); Op=,3 Opera (vs 333); PCP= PCPlanteværn;

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Pesticidafprøvning 2010 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Bekæmpelsesstrategier i 6 hvedesorter I 6 forskellige hvedesorter er afprøvet

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Hoveddata på bygsygdommenes biologi

Hoveddata på bygsygdommenes biologi Bygsygdomme Hoveddata på bygsygdommenes biologi Spredning Krav til vært latentstid Temperatur optimum Meldug Vind, spildkorn Grøn, Biotrof Bygrust Bipolaris Fusarium spp. Skoldplet Bygbladplet Ramularia

Læs mere

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Planteværn Online Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for Plantebeskyttelse Indledning n PVO frigivet vinteren 2002 n ingen

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Anvendelsesorienteret Planteværn 213 VI Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Lise Nistrup Jørgensen & Peter Kryger Jensen I et GUDP projekt ønsker man at undersøge, om behovet for svampebekæmpelse

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Indlæg til seminar om Planteværn 28-31 Januar 2002 Charlotte H. Hansen & Karen Frænde Jensen Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Hvedebladplet Kønnede stadium:

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou-Dahlgaard Med henblik på at undersøge effekten

Læs mere

Sygdomme og skadedyr i korn

Sygdomme og skadedyr i korn Sygdomme og skadedyr i korn Ghita Cordsen Nielsen Jeg har valgt at koncentrere mig om svampebekæmpelse i hvede og bekæmpelse af agersnegle. Forsøgene med bladlusbekæmpelse i hvede og vårbyg er der ikke

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår Foto: Demoforsøg med ubehandlede storparceller Haderslev - hvede2017 Konsulenttræf 2018 Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen Nyt til sæsonen Pictor Active Nyt svampemiddel til raps

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Planteværn Online: Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer

Planteværn Online: Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Planteværn Online: Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Leif Hagelskjær og Per Rydahl, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2002 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2002 LANDBRUGSAFGRØDER SEMINAR OM PLANTEVÆRN 22 LANDBRUGSAFGRØDER 22 SEMINAR OM PLANTEVÆRN LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2001 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2001 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 21 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 21 LANDBRUGSAFGRØDER

Læs mere

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Fremtidig svampebekæmpelse i korn Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Ønskeliste for svampebekæmpelse! Sorter med god resistens Miljøvenlige fungicider med god holdbar effekt Fungicider med forskellige

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

Triazolers effekt i Danmark og andre europæiske lande Eurowheat

Triazolers effekt i Danmark og andre europæiske lande Eurowheat Triazolers effekt i Danmark og andre europæiske lande Eurowheat - 2015 Lise Nistrup Jørgensen, Niels Matzen, Jens Grønbech Hansen, Poul Lassen Institut for Agroøkologi Formål med projektet - Eurowheat

Læs mere

VI Fungicidbehandlingers indflydelse på kernekvaliteten. Lise Nistrup Jørgensen & Mohasin Mohamad Mokhtar

VI Fungicidbehandlingers indflydelse på kernekvaliteten. Lise Nistrup Jørgensen & Mohasin Mohamad Mokhtar Pesticidafprøvning 2010 VI Fungicidbehandlingers indflydelse på kernekvaliteten. Lise Nistrup Jørgensen & Mohasin Mohamad Mokhtar Formålet med resultaterne i dette kapitel har været at sammenstille forsøgsdata

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller,

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Svampesygdomme i rajgræs mm Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Kronrust/alias bladrust er udbredt Registreringsnet- SEGES - ca. 30-50 marker ugentligt Kronrust/alias bladrust

Læs mere

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE Thies Marten Wieczorek, Ph.d. studerende Lise Nistrup Jørgensen, senior forsker FUNGICIDER MOD SEPTORIA Virkemekanismer Indgår i Resistensrisiko Phtalamid

Læs mere

Bell og de kommende nye SDHI fungicider

Bell og de kommende nye SDHI fungicider Bell og de kommende nye SDHI fungicider Lise Nistrup Jørgensen Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Aarhus Universitet - Flakkebjerg Indhold Virkemekanisme Udviklingsforløb Testede produkter Resultater

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2 OPUS Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. DEKLARATION Svampemiddel nr 570-2 Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indhold: Analyse:

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

NYT OM SEPTORIA NYE MIDLER OG RESISTENS

NYT OM SEPTORIA NYE MIDLER OG RESISTENS NYT OM SEPTORIA NYE MIDLER OG RESISTENS AU FLAKKEBJERG hkg/ha BETALER DET SIG AT SPRØJTE? Omkostning for standard svampebehandling: ca. 5-6 hkg/ha 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 GODKENDTE FUNGICIDER DK I

Læs mere

Konsekvenser ved forbud mod triazoler i hvede

Konsekvenser ved forbud mod triazoler i hvede Af hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger har PowerPoint blokeret automatisk hentning af billedet. Konsekvenser ved forbud mod triazoler i hvede Lise Nistrup Jørgensen, Aarhus Universitet Jonathan

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Hvor vigtig er formuleringen af et svampemiddel? Svaret er Den er meget vigtig! Formuleringen

Læs mere

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Status Landmandens økonomi Kan vi reducere forbruget yderligere? Mekanisk

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter.

Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. Konsulenttræf 2006 Strategi og nye produkter. 1 Kontakt til BASF www.agro.basf.dk Bliv medlem og få adgang til speciel konsulentinfo Jylland: Tage Knudsen Tlf: 40 16 81 63 / 64 41 80 63 e-mail: tage.knudsen@basf.com

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 II Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou- Dahlgaard Indledning I dette afsnit

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Meldug er almindelig udbredt...

Meldug er almindelig udbredt... Meldug er almindelig udbredt......nedbryder svampemyceliet Meldug er almindelig udbredt, og en svampesygdom som de fleste genkender. Tab i forbindelse med meldugangreb er afhængig af 1. sortens modtagelighed

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2012 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvist hvilke forekomster, der har været af svampesygdomme

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Afrapportering af KAF-projekt 2014

Afrapportering af KAF-projekt 2014 Kartoffelafgiftsfonden 2014 Afrapportering af KAF-projekt 2014 Titel. Bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria) i kartofler. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria?

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Lise Nistrup Jørgensen, Jens Erik Ørum, Ghita C. Nielsen & Jens Grønbech Hansen Plantekongres, januar 2015 Ultang 2014 angreb af septoria 1. juni på

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Strobilurinresistens. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Markbrug nr. 233 Januar 2001

Strobilurinresistens. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Markbrug nr. 233 Januar 2001 Markbrug nr. 233 Januar 21 Strobilurinresistens Lise Nistrup Jørgensen, Forskningscenter Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Markbrug nr. 233 21 Problemet

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer

Bladsvampe midler og doseringer 402-2016 Annual Report Leaf diseases products and doses Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

AARH AAR US H US UNI UN VER I SITET VER SITET

AARH AAR US H US UNI UN VER I SITET VER SITET 2 Anvendelse af Skimmelvarsling Hvor tæt er skimmel på mit område? Er det skimmelvejr? Skimmelvejr de kommende dage? Er der behov for særligt effektive midler? Skal der anvendes kurativt middel (Ridomil)?

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses 402-2017 Annual Report Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Vårbyg. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Fortsat.

Vårbyg. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Fortsat. Sortsvalg Nummersorten SJ 3065 har været den højstydende i årets landsforsøg med vårbygsorter. Den har givet 6,6 hkg pr. ha mere end målesortsblandingen. Se tabel 4. Merudbytterne for svampebekæmpelse

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases 494-2017 Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES

Læs mere

DJF rapport. Pesticidafprøvning Lise Nistrup Jørgensen (Red.)

DJF rapport. Pesticidafprøvning Lise Nistrup Jørgensen (Red.) DJF rapport Pesticidafprøvning 2006 Lise Nistrup Jørgensen (Red.) Markbrug nr. 129 December 2006 DJF rapport Markbrug nr. 129 December 2006 Pesticidafprøvning 2006 Lise Nistrup Jørgensen (Red.) Afdeling

Læs mere

Fysiologiske bladpletter i korn

Fysiologiske bladpletter i korn Markbrug nr. 250 Marts 2002 Fysiologiske bladpletter i korn Lise Nistrup Jørgensen & Susanne Sindberg, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen

Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen Anvendelsesorienteret planteværn 20 II Bekæmpelse af svampesygdomme i korn Lise Nistrup Jørgensen I dette afsnit er redegjort for forsøg, som er udført i 20 med fungicider i korn. Hovedresultaterne fra

Læs mere

Grøn Viden. Ramularia-bladplet på byg. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Grøn Viden. Ramularia-bladplet på byg. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Grøn Viden Ramularia-bladplet på byg Hans O. Pinnschmidt og Mogens S. Hovmøller, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Strategier for planteværn i Danmark og i vore nabolande

Strategier for planteværn i Danmark og i vore nabolande Strategier for planteværn i Danmark og i vore nabolande Lise Nistrup Jørgensen Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr DJF - Aarhus Universitet Jens Erik Jensen Videncentret for Landbrug Baggrund og

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen & Lars Bødker Danmarks JordbrugsForskning Planteværnsseminar 2002 Disposition Beslutningsstøtte Sprøjtetidspunkt Regnfasthed Sprøjteteknik Nye midler Beslutningsstøtte

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Afrapportering af KAF projekt 8. Titel Hvordan stoppes begyndende angreb af kartoffelskimmel 2. Projektdeltagere Bent J. Nielsen, Forskningscenter Flakkebjerg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2013 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere