VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009"

Transkript

1 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser Befolkning: EU-15+ Dækning: EU-27 ( europæiske borgere) Undersøgelsesperiode: marts/april 2009 I. KAMPAGNEEMNER Hvilke af nedenstående emner mener du, at det kommende valg til Europa- Parlamentet bør fokusere på som førsteprioritet? (QC6T) Kampagneemner Valget 2009 EU-27 Arbejdsløshed 47 % Økonomisk vækst 45 % Inflation og købekraft 41 % Usikkerhed 37 % Terrorisme 35 % Bekæmpelse af klimaforandringer 33 % Fremtiden for pensionister 32 % Indvandring 32 % Landbrug 17 % Den fælles mønt, euroen 17 % EU's rolle på den internationale scene 15 % EU-institutionernes beføjelser og kompetencer 12 % Europæisk identitet og europæiske værdier 12 % Opretholdelse af den europæiske samfundsmodel 12 % Ved ikke 5% Arbejdsløshed: - Borgerne er mest optaget af arbejdsløsheden i Grækenland (83 %), Ungarn (69 %) og Portugal (65 %). - Borgerne er mindst optaget af arbejdsløsheden i [LAND] (21 %), Nederlandene (25 %) og Det Forenede Kongerige (29 %). DV\729573DA.doc

2 Økonomisk vækst: - Borgerne er mest optaget af den økonomiske vækst i Grækenland og Cypern (70 %) og Ungarn (66 %). - Borgerne er mindst optaget af den økonomiske vækst i Østrig (28 %), Det Forenede Kongerige (31 %) og Danmark (34 %). Inflation og købekraft: - Borgerne er mest optaget af inflation og købekraft i Slovenien 1 (69 %), Frankrig (68 %) og Letland (65 %). - Borgerne er mindst optaget af inflation og købekraft i Polen (15 %), Det Forenede Kongerige (21 %) og Sverige (25 %). Usikkerhed: - Borgerne er mest optaget af usikkerheden i Cypern (73 %), Irland (70 %) og Bulgarien (61 %). - Borgerne er mindst optaget af usikkerheden i Frankrig og i Malta (21 % i begge lande) og i Den Tjekkiske Republik (27 %). Terrorisme: - Borgerne er mest optaget af terrorisme i Spanien (53 %), Danmark (52 %) og i Det Forenede Kongerige (46 %) 2. - Borgerne er mindst optaget af terrorisme i Slovenien (13 %), Letland (15 %), Litauen og Grækenland (19 %). Klimaændringer: - Borgerne er mest optaget af klimaændringer i Sverige (72 %), Danmark (66 %), Finland og Cypern (53 %). - Borgerne er mindst optaget af klimaændringer i Letland (17 %), Bulgarien, Italien, Polen og Portugal (18 % i alle disse lande). Fremtiden for pensionister: - Borgerne er mest optaget af fremtiden for pensionister i Grækenland (54 %), Letland (53 %) og i Ungarn (48 %). - Borgerne er mindst optaget af fremtiden for pensionister i Danmark (7 %), Nederlandene (14 %) og i Sverige (15 %). 1 Slovenien har været med i euroområdet siden januar Spanien og Det Forenede Kongerige har været ramt af terrorangreb (ES/UK). I Danmark er terrorisme genstand for en væsentlig ideologisk debat. DV\729573DA.doc 2/10

3 II. VALGKRITERIERNE Hvilke af nedenstående kriterier er afgørende for din stemme ved valget til Europa- Parlamentet? (QC4T) Valgkriterier til valget til Europa-Parlamentet i 2009 EU-27 Kandidatens erfaringer med EU-anliggender 40 % Kandidaternes holdninger til nationale spørgsmål 37 % Kandidaternes holdninger til europæiske spørgsmål 36 % Holdningerne til europæiske spørgsmål i kandidaternes partier 30 % Kandidaternes personlighed 30 % Kandidaternes erfaring på nationalt plan 29 % Kandidaternes grad af kendthed 17 % Andre 1 % Ved ikke 17 % Kandidatens erfaringer med EU-anliggender: - Dette kriterium er vigtigst i Sverige (60 %), Slovenien og Luxembourg (59 %) og i Finland (57 %). - Dette kriterium er mindst vigtigt i Portugal (25 %), Rumænien og Italien (30 %) og i Spanien (31 %). Kandidaternes holdninger til nationale spørgsmål: - Dette kriterium er vigtigst i Cypern (70 %), Grækenland (61 %) og Slovakiet (53 %). - Dette kriterium er mindst vigtigt i Estland og Luxembourg (27 %), Letland (28 %), Polen og Det Forenede Kongerige (31 % i begge lande). Kandidaternes holdninger til europæiske spørgsmål: - Dette kriterium er vigtigst i Danmark (57 %), Sverige og Nederlandene (54 %) og i Grækenland (48 %). - Dette kriterium er mindst vigtigt i Litauen og Letland (21 %), Bulgarien (23 %) og på Malta (26 %). Holdningerne til europæiske spørgsmål i kandidaternes partier: - Dette kriterium er vigtigst i Nederlandene (56 %), Danmark (51 %) og i Sverige (45 %). - Dette kriterium er mindst vigtigt i Litauen (11 %), Letland (14 %) og i Estland (15 %). DV\729573DA.doc 3/10

4 III. TILLID OG KENDTHED (Spørgsmål EB standard 69 foråret 2009) NB: Disse spørgsmål er ikke blevet fremsat i forbindelse med spørgeskemaet vedrørende Europa-Parlamentet. De indgår som en del af de spørgsmål, der sædvanligvis stilles i EB standard. A. Tillid til Europa-Parlamentet Du bedes angive, om du overvejende nærer tillid eller mistillid til Europa- Parlamentet. (QA18.1) Tillid til Europa-Parlamentet EU-27 Forskel i forhold til efteråret 2007 (EB 68) Overvejende tillid 52 % -3 Overvejende mistillid 27 % = Ved ikke 21 % +3 De mest tillidsfulde borgere findes i Belgien (71 %), Slovenien (69 %) og i Portugal (66 %). De mindst tillidsfulde borgere findes i Det Forenede Kongerige (27 %), Letland (39 %) og i Østrig (43 %). Årsagerne til, at 52 % af de adspurgte har tillid til Europa-Parlamentet Hvilke af nedenstående årsager er de væsentligste årsager til at have tillid til Europa-Parlamentet? (QA19a) 36 % Europa-Parlamentets beslutninger træffes på demokratisk vis. 28 % Europa-Parlamentet varetager alle europæiske borgeres interesser. 23 % Medlemmerne af Europa-Parlamentet er i den bedste position til at træffe beslutninger vedrørende EU som helhed 17 % Europa-Parlamentets beslutninger bidrager til den økonomiske vækst i [LAND]. 15 % Du har tillid til medlemmerne af Europa-Parlamentet. 15 % Du bakker generelt op om EU 12 % Europa-Parlamentet repræsenterer din holdning til Europa. 6 % Du er velinformeret om Europa-Parlamentets aktiviteter. 4 % Du har generelt tillid til de politiske institutioner/repræsentanter. 1 % Andre. 5 % Ved ikke. Årsagerne til, at 27 % af de adspurgte ikke har tillid til Europa-Parlamentet Hvilke af nedenstående årsager er de væsentligste årsager til ikke at have tillid til Europa-Parlamentet? (QA20a) 41 % Europa-Parlamentet er for langt væk fra de almindelige vælgere. 25 % Du er ikke tilstrækkelig informeret om Europa-Parlamentet. 17 % Europa-Parlamentets beslutninger har en negativ effekt på den økonomiske udvikling i [LAND]. 16 % Du har ikke tillid til medlemmerne af Europa-Parlamentet. DV\729573DA.doc 4/10

5 16 % Du har generelt ikke tillid til de politiske institutioner/repræsentanter. 13 % Europa-Parlamentet repræsenterer ikke din holdning til Europa 11 % Medlemmerne af Europa-Parlamentet er ikke i den bedste position til at træffe beslutninger vedrørende EU som helhed. 9 % Europa-Parlamentets beslutninger træffes ikke på demokratisk vis. 8 % Du bakker generelt ikke op om EU. 2 % Andre. 3 % Ved ikke. Opsummering: - 25 % (ud af de 27 %, som ikke har tillid til Europa-Parlamentet) føler sig ikke tilstrækkelig informeret om Europa-Parlamentet, mens kun 6 % (ud af 52 %) føler sig tilstrækkelig informeret % (ud af de 27 %, som ikke har tillid til Europa-Parlamentet) har ikke tillid til medlemmerne af Europa-Parlamentet, mens 15 % (ud af 52 %) har tillid til parlamentsmedlemmerne. NB : Tillid til andre EU-institutioner: Spørgsmål institutioner tillid mistillid Andre Overvejende Overvejende Ved ikke QA18.2 Kommissionen 47 % 1 ) 27 % (+1) 26 % (+2) QA18.3 Rådet for Den Europæiske 43 % (-1) 26 % (+1) 31 % (=) Union QA18.4 ECB 50 % (- 3 2 ) 24 % (-1) 26 % (+4) B. Kendskab til Europa-Parlamentet Har du hørt om Europa-Parlamentet før? (QA16) EU-27 Ja 87% Nej 11% Ved ikke 2% Der er flest borgere, der har hørt om Europa-Parlamentet i: Sverige og Danmark (97 %) samt Finland (96 %). Der er færrest borgere, der har hørt om Europa-Parlamentet i: Italien og Det Forenede Kongerige (79 %) samt Letland (82 %). Opsummering: Tilliden til Europa-Parlamentet er meget højere end til de andre institutioner. 1 Forskel i forhold til efteråret Forskel i forhold til foråret 2007 DV\729573DA.doc 5/10

6 NB: Kendskabet til de andre EU-institutioner: Spørgsmål institutioner Andre JA NEJ VED IKKE QA16.2 Kommissionen 78 % 20 % 2 % QA16.3 Rådet for Den Europæiske 62 % 34 % 4 % Union QA16.4 ECB 73 % 25 % 2 % C. Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med EU's funktioner Mener du, at Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle i forbindelse med EU's funktioner? (QA17) EU-27 Ja 75 % Nej 11 % Ved ikke 14 % Der er flest borgere, der mener, at Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle i EU, i Grækenland og Cypern (90 % i begge lande) og i Slovakiet (88 %). Der er flest borgere, der mener, at Europa-Parlamentet ikke spiller en vigtig rolle i EU, i Det Forenede Kongerige (55 %), Østrig og Letland (71 %). VI. KENDSKAB A. Lidt større kendskab til datoen Hvornår afholdes der næste gang valg til Europa-Parlamentet i [LAND]? (QC1.1) Dato for valg til Europa- Parlamentet EU-27 Forskel i forhold til efteråret % + 6 heraf: "Juni 2009" 4 % + 2 Andre 9 % - 4 Ved ikke 75 % = Opsummering: - Kendskabet til datoen for valget til Europa-Parlamentet er for opadgående (+6 %), navnlig for så vidt angår kendskabet til den nøjagtige dato (juni 2009, +2 %), i forhold til efteråret Kendskabet til datoen er lidt større blandt de adspurgte, der allerede i forrige runde angav at kende datoen. - Bemærk: Antallet af adspurgte, der har svaret "Ved ikke" (ikke har svaret) forbliver på 75 %. DV\729573DA.doc 6/10

7 Lande, hvor kendskabet til datoen er størst: Juni VED IKKE EB 69 EB 68 EB 69 EB 68 EB 69 EB 68 LU 27 % 8 % 43 % 27 % 53 % 61 % IE 10 % 3 % 24 % 16 % 72 % 68 % AT MT SK RO 9 % 1 % 1 % 1 % 34 %* 27 % 22 % 32 % 13 % 15 % 11 % 11 % 37 %* 62 % 74 % 62 % 84 % 65 % 78 % 79 % 61 % 1 Lande, hvor kendskabet til datoen er mindst: (Flest adspurgte, der har svaret Ved ikke) Juni VED IKKE EB 69 EB 68 EB 69 EB 68 EB 69 EB 68 FI 0% 0% 3% 4% 94% 89% UK 1% 0% 3% 2% 94% 94% BG 2% 0% 8% 3% 90% 81% B. Behov for at øge interessen Det næste valg til Europa-Parlamentet afholdes i juni I hvor høj grad er du interesseret i dette valg? (QC2) EU27 Grad af interesse heraf er 8 % meget interesseret Interesseret 46% heraf er 38 % overvejende interesseret Ikke interesseret 51% heraf er 29 % overvejende ikke interesseret heraf er 22 % overhovedet ikke interesseret Borgerne er mest interesserede i valget i: - Rumænien 65% heraf siger 13 %, at de er meget interesseret, og 52 %, at de er overvejende interesseret. - Malta 63% heraf siger 22 %, at de er meget interesseret, og 41 %, at de er overvejende interesseret. - Irland 62% heraf siger 16 %, at de er meget interesseret, og 46 %, at de er overvejende interesseret. Borgerne er mindst interesserede i valget i: - Letland: 79% heraf siger 49 %, at de overvejende ikke er interesseret, og 30 %, at de overhovedet ikke er interesseret. 1 RO - EB 68 dato for næste valg: november DV\729573DA.doc 7/10

8 - Den Tjekkiske Republik 71% heraf siger 40 %, at de overvejende ikke er interesseret, og 31 %, at de overhovedet ikke er interesseret. - Slovakiet: 68% heraf siger 44 %, at de overvejende ikke er interesseret, og 24 %, at de overhovedet ikke er interesseret. C. Behov for at øge interessen for at stemme ved valget Hvad er sandsynligheden for, at du stemmer ved næste valg til Europa- Parlamentet i juni 2009? Du bedes benytte en skala fra 1 til 10, hvor 1 angiver, at du er helt sikker på ikke at stemme ved valget, og 10 angiver, at du er helt sikker på at stemme til valget. Tallene mellem 1 og 10 kan anvendes til at nuancere dit svar. (QC3) Sandsynlighed for at stemme ved EU27 valget Helt sikker på at stemme 30 % Helt sikker på ikke at stemme 14 % Har endnu ikke besluttet sig Heraf "overvejende JA" "overvejende NEJ" 51 % 31 % 20 % Ved ikke 5 % Opsummering: Man må under ingen omstændigheder konkludere ud fra disse tal, at de 30 % svarer til valgdeltagelsen. Med et år til valget er der udelukkende tale om en måling af folks holdninger og ikke af deres handlinger. 1. Ud af de 30 %, som angiver, at de er sikre på at stemme: Mest sikre på at stemme: EB 69 Valgdeltagelse ved valget i 2004 Luxembourg 1 68% 91,34% Danmark 59% 47,9% Belgien* 58% 90,8% Mindst sikre på at stemme: EB 69 Valgdeltagelse ved valget i 2004 Portugal 14% 38,8% Slovakiet 15% 16,96% Østrig 17% 42,43% 2. Ud af de 34 %, som angiver, at de er helt sikre på ikke at stemme (14 %), eller som overvejende ikke er interesseret i at stemme (20 %), angives følgende årsager til den manglende deltagelse: 1 BE-LU: Obligatorisk valgdeltagelse. DV\729573DA.doc 8/10

9 a. "Frivilligt" fravær ÅRSAG JA NEJ VED IKKE QC5.1 Du er generelt ikke interesseret i politik og valg 46% 49% 5% QC5.2 QC5.3 QC5.4 QC5.5 QC5.6 QC5.7 QC5.8 QC5.9 QC5.11 QC5.12 Du er ikke interesseret i valget til Europa- Parlamentet 59% 33% 8% ÅRSAG JA NEJ VED IKKE Du mener ikke, at din stemme gør en forskel 68% 24% 8% Du er ikke interesseret i EU-anliggender Du er imod Europa, EU og den europæiske integration Du har ikke et tilstrækkeligt kendskab til Europa-Parlamentets rolle Du mener ikke, at Europa- Parlamentet har tilstrækkelige beføjelser Du mener ikke, at Europa- Parlamentet beskæftiger sig nok med de problemer, der optager dig Du mener ikke, at du er tilstrækkelig informeret til at stemme Du stemmer aldrig Du føler ikke, at medlemmerne af Europa- Parlamentet repræsenterer dig i tilstrækkelig grad 45% 47% 8% 23% 65% 12% 60% 32% 8% 26% 53% 21% 57% 28% 15% 58% 34% 8% 24% 70% 6% 53% 31% 16% NATIONALE FORSKELLE CZ 59%, IR 58%, BG 57% PB 28%, DK 30%, SV 36% FI 72%, RU 71%, AT 68% PB 47%, BE 52%, RO/LV 53% NATIONALE FORSKELLE GR 83%, BG 81%, AT 81% DK 46%, MT 48%, ES/IT 54% RU 59%, IR 52%, LT 52% DK 29%, SK 30%, SV 32% AT 40%, SV 37%, RU 36% BG 8%, ES 9%, LT/SK/RO 12% LT 71%, LT 68%, DE 68% RO 42%, IT 46%, MT 48% AT 46%, GR 41%, DE 35% MT 14%, RO 17%, BG 18% AT 75%, GR 74%, LT 72% RO 28%, MT 35%, PB 37% CZ 66%, DE 66%, RU 65% MT 37%, RO 41%, IT 43% ES 37%, LU 37%, RU 32% CY 6%, IT 12%, RO 14% AT 68%, HU 66%, DE 66% LU 25%, MT 25%, RO 33% DV\729573DA.doc 9/10

10 b. Fravær på grund af "omstændigheder" QC5.10 Du forventer at være forhindret på grund af rejse, arbejde, helbred eller 15% 72% 13% lign. QC5.13 Du er ikke indskrevet på valglisten 16% 74% 10% PT 25%, PL/LT/BE/ES 20% MT 3%, CY 5%, ES 7% LU 55%, MT 36%, BE 32% BG 6%, LV 10%, HU 10% Enheden for statistik DV\729573DA.doc 10/10

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB Standard 69.2) Foråret 2008 Sammenfattende analyse

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB Standard 69.2) Foråret 2008 Sammenfattende analyse Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB Standard

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION

Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION 16/12/2009 EB71.3 - VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Vælgerundersøgelse efter

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan

Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan 01.06.2004-30.09.2004 Del I. Baggrundsinformation Land AT - Østrig 1 (1.4) BE - Belgien 4 (5.8)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Format Forklaring Bemærkning / cifre Bindestregen og skråstregen skal ikke altid medtages (de udelades f.eks. ved it-behandling).

Format Forklaring Bemærkning / cifre Bindestregen og skråstregen skal ikke altid medtages (de udelades f.eks. ved it-behandling). SKATTENUMRE TIN-numre opdelt på emne : Skattenummerstruktur 1. AT Østrig 99-999/9999 9 cifre Bindestregen og skråstregen skal ikke altid medtages (de udelades f.eks. ved it-behandling). 2. BE Belgien 99999999999

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse

I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse FORMULAR TIL (FRIVILLIG) BRUG FOR DEN ANMODENDE MYNDIGHED I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse I overensstemmelse med artikel 4

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan

Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan Høring af stakeholders om udformningen af politikken overfor mindre virksomheder på nationalt/regionalt plan 01/06/2004-30/09/2004 Del I. Baggrundsinformation Land AT - Østrig 9 (4.5) BE - Belgien 13 (6.5)

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser Generaldirektoratet for Kommunikation UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE Bruxelles, 15/10/2008 KLIMAÆNDRINGER Særlig Eurobarometerundersøgelse 300 - Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien. AL Albanien T T T.

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien. AL Albanien T T T. Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T T T BG Bulgarien T

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER)

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER) DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I TAL Nedenstående tabeller indeholder grundlæggende statistiske oplysninger for en række områder, der hører ind under den fælles landbrugspolitik: landbrugs- og fødevareindustrierne

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 Del I De vigtigste udfordringer for EU, migration og den økonomiske og sociale situation

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 Del I De vigtigste udfordringer for EU, migration og den økonomiske og sociale situation Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Bruxelles, 14. oktober 2015 Parlemeter 2015 Del I De vigtigste udfordringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 16.10.2007 ARBEJDSDOKUMENT om ændring af forretningsordenens artikel 29 - Dannelse af politiske grupper Udvalget om Konstitutionelle

Læs mere

Denne gang stemmer jeg for europæisk demokrati

Denne gang stemmer jeg for europæisk demokrati Denne gang stemmer jeg for europæisk demokrati Thomas Jørgensen, Europa-Parlamentets kontor i Danmark 29. januar 2019 Europa-Parlamentets kontor i Danmark 2 Tendenser for valgdeltagelse ved EU-valg 65

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet

Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Eurobarometers standardundersøgelse fra efteråret 2018: Flertallet har et positivt billede af EU forud for valget til Europa-Parlamentet Bruxelles, den 21. december

Læs mere

Eurobarometer - november 2012 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer - november 2012 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer - november Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) SAMMENFATNING

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2013 COM(2013) 467 final 2013/0219 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES)

Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES) Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES) Finanstilsynet 4 april 2017 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet indberette eksponeringer over en

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Eurobarometer Parlameter. Gennemført af TNS Opinion & Social efter anmodning fra Europa-Parlamentet

Eurobarometer Parlameter. Gennemført af TNS Opinion & Social efter anmodning fra Europa-Parlamentet Eurobarometer 76.3 Parlameter Gennemført af TNS Opinion & Social efter anmodning fra Europa-Parlamentet Undersøgelse koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation INDHOLD INDLEDNING...3 SAMMENDRAG...5

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Generelle oplysninger om respondenten

Generelle oplysninger om respondenten Offentlig høring om Refit-evalueringen af EU's lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og pesticidrester Felter med en * skal udfyldes. Generelle oplysninger om respondenten Bemærk: Denne spørgeundersøgelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

KLIMA OG ØKONOMI DELER EUROPA I NORD OG SYD

KLIMA OG ØKONOMI DELER EUROPA I NORD OG SYD KLIMA OG ØKONOMI DELER EUROPA I NORD OG SYD Kontakt: Ph.d.-studerende, Karsten Tingleff Vestergaard +45 26 70 52 25 ktv@thinkeuropa.dk RESUME: Markante geografiske skillelinjer gennemløber EU, når det

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

8. marts 2012: Kvindernes Internationale Kampdag 2012 Kønsbestemte uligheder i EU. Europa-Parlamentets Eurobarameterundersøgelse Flash (EB flash 341)

8. marts 2012: Kvindernes Internationale Kampdag 2012 Kønsbestemte uligheder i EU. Europa-Parlamentets Eurobarameterundersøgelse Flash (EB flash 341) Generaldirektoratet for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 7 marts 2012 8 marts 2012: Kvindernes Internationale Kampdag

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS VEJ TIL #EP19dk

EUROPA-PARLAMENTETS VEJ TIL #EP19dk EUROPA-PARLAMENTETS VEJ TIL #EP19dk Anne Mette Vestergaard, Europa-Parlamentets kontor i Danmark Den næste time 1. Udfordringen 2. EU-valg 2019 3. Kampagnen 4. Q&A Eurobarometer 2018 Valgets temaer

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2012 COM(2012) 127 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Kvaliteten af benzin og dieselolie til brug for vejtransport i Den Europæiske Union:

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

A8-0249/139

A8-0249/139 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde and others Artikel 4 stk. 1 1. Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 4.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 311/2008 af 3. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. november 2017 til: TRANS 461 CODEC 1777 IA 171

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2017 COM(2017) 112 final ANNEXES 1 to 9 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes anvendelse af Rådets direktiv 95/50/EF

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere