Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland"

Transkript

1 2013 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) UU Vestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland

2 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland pr. 15. marts 2013 (antal) Elevers søgning i UU Vestsjælland pr. 15. marts 2013 (%) Historisk oversigt for UU Vestsjælland og hele landet ( ) i procent for 9. klasse Historisk oversigt for UU Vestsjælland og hele landet ( ) i procent for 10. klasse Historisk oversigt af elevers søgning fra 9. klasse i UU Vestsjælland pr. 15. marts , opdelt på kommune niveau (%) Historisk oversigt af elevers søgning fra 10. klasse i UU Vestsjælland pr. 15. marts , opdelt på kommune niveau (%) Uddannelsesparathedsvurderinger Uddannelsesparathedsvurderinger, udvikling Opfølgning på sparathedsvurderinger Opfølgning på sparathedsvurderinger Hvad laver 9.klasserne i UU Vestsjælland et år efter 15.marts Hvad laver 10.klasserne i UU Vestsjælland et år efter 15.marts Kapitel 2. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr. 15. marts 2013 (antal) Elevers søgning i Ringsted Kommune pr. 15. marts (%) Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Ringsted Kommune pr. 15. marts Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Ringsted Kommune pr. 15. marts Elevers søgning pr. 15. marts 2013 i Ringsted Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Hvad laver 9.klasserne i Ringsted Kommune et år efter 15.marts Hvad laver 10.klasserne i Ringsted Kommune et år efter 15.marts Kapitel 2. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr. 15. marts 2013 (antal) Fordeling i Slagelse Kommune pr. 15. marts (%) Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Slagelse Kommune pr. 15. marts Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Slagelse Kommune pr. 15. marts Elevers søgning pr. 15. marts 2013 i Slagelse Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Hvad laver 9.klasserne i Slagelse Kommune et år efter 15.marts Hvad laver 10.klasserne i Slagelse Kommune et år efter 15.marts Kapitel 2. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2013 (antal) Fordeling i Sorø Kommune pr. 15. marts (%) Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Sorø Kommune pr. 15. marts Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Sorø Kommune pr. 15. marts

3 5. Elevers søgning pr. 15. marts 2013 i Sorø Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Hvad laver 9.klasserne i Sorø Kommune et år efter 15.marts Hvad laver 10.klasserne i Sorø Kommune et år efter 15.marts

4 Indledning 1. Omfang (tal i parentes er 2012) FTU opgørelsen for 2013 omfatter 2239 (2177) 9.- og 10.klasseelever på skoler i Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner, der har gennemgået et vejledningsforløb med en svejleder fra UU Vestsjælland. De 2239 elever er fordelt med henholdsvis 518 (485) i Ringsted, 1322 (1245) i Slagelse og 399 (447) i Sorø Kommune, og kommer fra 37 (37) skoler/institutioner. Af de 2239 elever valgte 752 (768) at tilmelde sig et 10.klasseforløb, 372 (324) en erhvervs, 983 (981) en gymnasial, 22 (13) et individuelt tilrettelagt sforløb, mens 110 (91) elever valgte andet (produktionsskole, udlandsophold, arbejde mv.). Se tabel 1 i kapitel Overordnet udvikling af søgemønster i UU Vestsjælland (se kap. 1, tabel 3 og 4) 9.klassernes valg i UU Vestsjælland viser et fald i søgningen fra 2012 til 2013 mod 10.klasse, fra 48,1% til 45,6%. Faldet skyldes at søgningen mod 10.klassecenterne i de tre kommuner er faldet med 3 procentpoint. Samtidig ses en mindre stigning i søgningen mod erhvervsrne, fra 10,0% til 11,70%, mens der ikke er nogen nævneværdig ændring i søgningen mod gymnasiale r. Indenfor den gymnasiale grupper spores dog en fremgang i søgningen mod HTX, fra 3,7% til 6,1% som hentes fra en nedgang i søgningen mod STX fra 27,4% til 25,2%. Se tabel 3 i kapitel 1. Landsgennemsnittet er på nuværende tidspunkt ikke tilgængeligt, og sammenligning er derfor ikke muligt. 10.klassernes valg i UU Vestsjælland viser en stigning i søgningen fra 2012 til 2013 mod erhvervsrne, fra 28,1% til 30,4%, og bryder dermed de sidste 5 års tilbagegang. Fremgangen hentes fra det fald som har været i søgningen mod en gymnasial, som i 2012 var på 64,7% og i ,0%. Indenfor den gymnasiale grupper ændringen i spredningen minimal. Se tabel 4 i kapitel 1. Landsgennemsnittet er på nuværende tidspunkt ikke tilgængeligt, og sammenligning er derfor ikk muligt. 3. Overordnet sammenligninger på kommunalt niveau Den overordnet fordeling, afslører dog ikke den større spredning som er på kommuneniveau. Følgende sammenligninger kan fremhæves i forhold til 2012: - Elever fra 9.klasse som søger 10.klasse er faldet i alle tre kommuner, hvor Slagelse Kommune står for den største tilbagegang med 3,6% procentpoint, fra 51,0% til 47,4% - Søgningen til erhvervsrne for 9.klasseelever er faldet i Ringsted fra 9,9% til 8,5%, steget svagt i Slagelse fra 9,5% til 10,9%, mens Sorø tegner sig for en kraftig stigning fra 11,1% til 16,9%. - Samme men noget kraftigere tendens ses for 10.klasseeleverne, hvor der i Ringsted opleves et fald fra 35,1% til 30,7%, er der i Slagelse en stigning fra 24,9% til 29,4%, og igen er Sorø højdespringer med en stigning fra 24,9% til 39,5%. - På det gymnasiale område er det særligt 10.klassernes valg som skal fremhæves. I Ringsted er der en stigning fra 56,5% til 60,0%, Slagelse har et større fald fra 68,2% til 62,3%, og Sorø oplever her et meget kraftigt fald fra 68,2% til 50,0%. 4

5 3a. Særligt vedr. Ringsted Kommune (se kap.2 tabel 2) 9.klasseelever: Sammenlignet med sidste år har søgningen mod 10.klasse som helhed været stabil i Ringsted Kommune. Indenfor gruppen spores ingen ændringen i søgningen mod 10.klasse på efterskole, som ser ud til at blive på godt 15%, mens der i søgningen mod Ringsted 10.klassecenter igen er en svag stigningen af ansøgere i procent. Denne stigning har været konstant de sidste 4 år. Søgningen fra 9.klasse mod erhvervsrne og de gymnasiale r er stabil. 10.klasseelever: Der spores en større ændring i søgningen mod en gymnasial fra 56,2% til 60,1%. Sidste års landsgennemsnit var på godt 64%. Internt i den gymnasiale gruppe tegner STX sig for en stigning på 6,7 procentpoint, der primært hentes fra HF gruppen. I søgningen mod erhvervsrne opleves et fald fra 35,1% til 30,7%. Internt i gruppen ses tilbagegang på Mad til mennesker, mens Strøm styring og IT har markant fremgang. 3b. Særligt vedr. Slagelse Kommune (se kap.3 tabel 2) 9.klasseelever: De sidste års kraftige stigning i søgningen mod 10.klasse er nu vendt til et fald, og 47,4% mod 51,0% i 2012 har søgt denne vej. Internt i gruppen ses dog et kraftigt fald i søgningen mod 10.klasse på en folkeskole (primært Xclass) fra 30,1% til 25,4%, mens 2 procentpoint flere søger mod et efterskoleophold, fra 17,8% til 19,8%. I søgningen mod en erhvervs spores en lille stigning, fra 9,5% til 10,9% Sidste års tilstrømningen mod de gymnasiale r fortsætter, fra 34,6% til 36,2%. Internt i den gymnasiale grupper er det dog HTX som trækker den største fremgang og næsten fordobles ved at går fra 3,8% til 6,4%. Eleverne hentes primært fra STX. 10.klasseelever: Søgningen mod de gymnasiale r for 10.klasserne er faldet kraftigt, fra 68,2% i 2012 til 62,3% i år. Internt i den gymnasiale gruppe er det som hos 9.klasserne, STX der må afgive den største procentdel fra 29,4% til 24,2%, HHX følger trop med et fald fra 9,7% til 7,0%. HF tegner sig for en lille fremgang på 1,6 procentpoint. Erhvervsrne stiger med 4,5 procentpoint fra 24,9% til 29,4%. Internt i gruppen er det Merkantil samt Bil, Fly og andre Transportmidler som henter den største fremgang i tilmeldingerne. 3c. Særligt vedr. Sorø Kommune (se kap.4 tabel 2) 9.klasseelever: Sammenlignet med sidste år er der en større stigning fra 17,9% til 22,4% af elever, som søger mod et efterskoleophold i 10.klasse, mens søgningen mod 10.klasse på en folkeskole falder fra 18,4% til 15,0%. I søgningen mod en erhvervs fra 9.klasse ses en markant stigning fra 11,1% til 16,9%. Stigningen fordeles jævnt på alle r i gruppen. Mod de gymnasiale r ses et tilsvarende fald fra 42,3% til 39,1%, hvor særligt STX træder frem med et fald fra 34,4% i 2012 til 28,0% i år. Både HHX og HTX øger deres andel af tilmeldinger. 10.klasseelever: Sidste års stigning i søgningen mod en gymnasial, er nu igen tilbage på 2011 niveau, og faldet er markant fra 61,%% i 2012 til 50,0% i Størst fald i gruppen ses på HF som går fra 19,2% til 7,9%. Ligeledes er der på HHX en tilbagegang fra 14,1% til 7,9%, mens STX har fremgang i tilmeldingerne fra 20,5% til 28,9%. Ligesom for 9.klassernes vedkommen er søgningen fra 10.klasse mod erhvervsrne steget, fra 32,1% til 39,5%. Stigningen fordeles jævnt på alle r. 5

6 4. Uddannelsesparathed 2012 (tal parentes er 2012 tal) (se kap. 1, tabel 7 og 8) 84 (80) unge med bopæl i UU Vestsjælland er i forbindelse med tilmelding til ungdoms blevet erklæret ikke sparate. 8 (6) elever er blevet vurderet ikke sparate til en erhvervs, og 76 (74) er vurderet ikke sparate til en gymnasial. Af de 84 elever kommer de 49 (48) fra skoler i Slagelse Kommune, 13 (9) elever fra skoler i Ringsted Kommune og 9 (7) elever fra skoler i Sorø Kommune. 13 (16) elever er bosiddende i UU Vestsjælland men kommer fra skoler der ikke vejledes af UU Vestsjælland (efterskoler og skoler udenfor Ringsted, Slagelse eller Sorø Kommune). Kønsfordelingen fra 9.klasse i Ringsted og Slagelse Kommune er ± 8%, mens der i Sorø Kommune er optil 1/3 forskel. I 10.klasse tegner Ringsted sig for en markant forskel, hvor de ikke sparate udgøres af 80% piger. Udviklingen i parathedsvurderingerne fra starten i 2011 til 2013, viser det primært er elever som søger STX og HF der bliver vurderet ikke sparate, men disse to r tegner sig også for hovedparten af rne der søges til. På nuværende tidspunkt er elevernes sparathed ikke færdigvurderet på de modtagende institutioner. 5. Uddannelsesparathed 2011 opfølgning to år efter (se kap.1 tabel 9) Af de 96 elever i UU Vestsjælland som blev vurderet ikke sparate til en ungdoms i marts 2011, er 96,9% stadig i gang eller tilmeldt en saktivitet. Herunder er fremhævet nøgletal for UU Vestsjælland og de tre kommuner pr. 1.marts 2013 Alle elever i UU Vestsjælland (tal i parentes er fra status marts 2012) - 89% (67%) af elever til vurdering på EUD er i gang med en erhvervs - 73% (77%) af elever til vurdering på HF er i gang med en gymnasial - 84% (53%) af elever til vurdering på HHX er i gang med en gymnasial - 78% (78%) af elever til vurdering på HTX er i gang med en gymnasial - 82% (52%) af elever til vurdering på STX er i gang med en gymnasial Den markante stigningen for elever på EUD og STX fra marts 2012 til marts 2013, skal findes i at hovedparten har taget et 10.klasseforløb i det mellemliggende år. Den samme tendens kan ses indenfor de respektive kommuner herunder, dvs. eleverne har brugt et ekstra år til at oparbejde de sparathedsforudsætninger som ikke var til stede i første omgang. Ringsted Kommune: - 86% (63%) af elever til vurdering på HF er i gang med en gymnasial - 100% (43%) af elever til vurdering på HHX er i gang med en gymnasial - 100% (100%) af elever til vurdering på HTX er i gang med en gymnasial - 100% (57%) af elever til vurdering på STX er i gang med en gymnasial Slagelse Kommune: 100% (67%) af elever til vurdering på EUD er i gang med en erhvervs 71% (88%) af elever til vurdering på HF er i gang med en gymnasial 78% (56%) af elever til vurdering på HHX er i gang med en gymnasial 100% (100%) af elever til vurdering på HTX er i gang med en gymnasial 64% (45%) af elever til vurdering på STX er i gang med en gymnasial Sorø Kommune: 100% (100%) af elever til vurdering på HF er i gang med en gymnasial 67% (67%) af elever til vurdering på HHX er i gang med en gymnasial 0% (0%) af elever til vurdering på HTX er i gang med en gymnasial 100% (43%) af elever til vurdering på STX er i gang med en gymnasial 6

7 6. Uddannelsesparathed 2012 opfølgning et år efter (se kap.1 tabel 9) Af de 80 elever i UU Vestsjælland som blev vurderet ikke sparate til en ungdoms i marts 2012, er 96,3% stadig i gang eller tilmeldt en saktivitet. Herunder er fremhævet nøgletal for UU Vestsjælland og de tre kommuner pr. 1.marts 2013 Alle elever i UU Vestsjælland: - 17% af elever til vurdering på EUD er i gang med en erhvervs - 17% af elever til vurdering på HF er i gang med en gymnasial - 40% af elever til vurdering på HHX er i gang med en gymnasial - 67% af elever til vurdering på HTX er i gang med en gymnasial - 31% af elever til vurdering på STX er i gang med en gymnasial Hovedparten af de elever som ikke er i gang på de sretninger som de blev vurderet til, er i et 10.klasseforløb. Dette er i tråd med opfølgningen fra 2011, hvor eleverne bruger et ekstra år til at oparbejde de sparathedsforudsætninger som ikke er til stede i første omgang. Ringsted Kommune: 0% af elever til vurdering på EUD er i gang med en erhvervs 0% af elever til vurdering på HF er i gang med en gymnasial 38 af elever til vurdering på HHX er i gang med en gymnasial 100% af elever til vurdering på HTX er i gang med en gymnasial 33% af elever til vurdering på STX er i gang med en gymnasial Slagelse Kommune: 25% af elever til vurdering på EUD er i gang med en erhvervs 19% af elever til vurdering på HF er i gang med en gymnasial 50% af elever til vurdering på HHX er i gang med en gymnasial 71% af elever til vurdering på HTX er i gang med en gymnasial 27% af elever til vurdering på STX er i gang med en gymnasial Sorø Kommune: 0% af elever til vurdering på EUD er i gang med en erhvervs 0% af elever til vurdering på HF er i gang med en gymnasial 0% af elever til vurdering på HTX er i gang med en gymnasial 43% af elever til vurdering på STX er i gang med en gymnasial 7. Hvad laver de unge et år efter 15.marts 2012 Generelt er billedet i UU Vestsjælland, at eleverne holder fast i deres svalg og på nogle område bedre end eleverne i 2010 og 2011, men der ses også fald. - Erhvervsr: Af de elever, som valgte en erhvervs efter grundskolen i 2012 holder 63,3% af 9.klassern ved (57,6% i 2010 og 69,5% i 2011) og 65,7% af 10.klasserne (56,4% i 2010 og 60,1% i 2011) er stadig tilmeldt en erhvervs et år efter. Det er værd at fremhæve, at trods de sidste års fald i søgningen mod EUD, tyder det på, at de elever, som vælger EUD, stadig holder ved efter grundforløbet er afsluttet (typisk afsluttes grundforløbet i januar måned). - Gymnasiale r: For de elever, som valgte en gymnasial, holder 83,5% af 9.klasserne ved (86,4% i 2010 og 85,4%) og 73,6% af 10.klasserne ved (81,5% i 2010 og 75,5%). Se tabel 11 og 12 i kap.1 UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau og under de respektive kommuner kapitler. 7

8 Særligt vedr. Ringsted Kommune 9.klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 9.klasse elever i Ringsted Kommune er på 65,7% mod 75,7% i 2011 og 58,6% i Fastholdelsen på de gymnasiale r er steget til 86,8%, mod 80,1% i 2011 og 86,7% i klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 10.klasse elever i Ringsted Kommune er ligeledes steget, og er nu på 62,2%, mod 50,0% i 2011 og 56,8% i Fastholdelsen på de gymnasiale r er steget svagt til 78,4%, fra 73,5% i 2011 og 83,3% i Særligt vedr. Slagelse Kommune 9.klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 9.klasse elever i Slagelse Kommune er på 62,2%, som er et mindre fald fra 67,1% i 2011, med dog over de 57,1% i Fastholdelsen på de gymnasiale r er på 80,9%, og ligger dermed under tendensen fra 2011 på 89,1%, og 85,5% i klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 10.klasse elever fra Xclass er på 64,4%, hvilket er en svag stigning fra 61,5% i 2011 og 57,7% i Fastholdelsen på de gymnasiale r fra Xclass er på 70,5%, hvilket følger den faldende tendensen fra 2011 og 2011, hvor fastholdelsen var henholdsvis 74,0% og 79,9%. Særligt vedr. Sorø Kommune 9.klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 9.klasse elever i Sorø Kommune er faldet til 63,4% fra 69,0% i 2011, men ligger dog over fastholdelsen i 2010 som var på 58,1%. Væsentlig er det at bemærke, at af de elever, som søgte mod en erhvervs, er 19,5% i gang med en anden aktivitet (udviklende og forberedende aktivitet, job, produktionsskole, mv.) Fastholdelsen på de gymnasiale r er på 85,3%, hvilket er i tråd med fastholdelsen i 2011 som var 84,2%, og 87,6% i klasseelever: Fastholdelsen på erhvervsrne for 10.klasse elever på Sorø Borgerskole er på andet år steget markant, således er 81,8% stadig i gang med deres erhvervs et år efter tilmeldingen. I 2011 var det 71,1%, og i 2010 var det blot 50,0%. Fastholdelsen på de gymnasiale r fra Sorø Borgerskole udgør i modsætning til erhvervsrne et større fald til 66,7%, fra 85,7% i 2011 og 82,6% i Noter til tabeller: - Datakilder: UU Vestsjællands administrative elevsystem (UV-Vej), (UNI-C) og Danmarks Statistik. - Tilmelding til individuelle tilrettelagte r (EGU og STU), foregår løbende bl.a. via visitationssystemer og er derfor ikke repræsentative, men afspejler typisk status pr. 15. marts. 8

9 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland pr. 15. marts 2013 (antal) Elever i UU Vestsjælland har pr. 15.marts 2013 søgt Fra 9. klasse 9. kl. i alt Fra 10. klasse 10. kl. i alt Hoved total K M K M 10. klasse klasse andet klasse efterskole klasse folkeskole klasse privatskole Erhvervs Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Gymnasial HF HHX HTX STX Individuelt tilrettelagt EGU STU Andet Andre r Arbejde Går ikke direkte i Produktionsskole Tilmelding pågår Uddannelsesforberedende aktivitet Uddannelsesophold i udlandet VUC-AVU Hovedtotal

10 2. Elevers søgning i UU Vestsjælland pr. 15. marts 2013 (%) Elever i UU Vestsjælland har pr. 15.marts 2013 søgt Fra 9. klasse 9. kl. i alt Fra 10. klasse 10. kl. i alt Hoved total K M K M 10. klasse 46,9% 44,5% 45,6% 0,0% 0,0% 0,0% 33,6% 10. klasse andet 0,3% 0,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 10. klasse efterskole 20,5% 18,0% 19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 14,2% 10. klasse folkeskole 24,8% 23,6% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0% 17,8% 10. klasse privatskole 1,4% 2,1% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% Erhvervs 6,3% 16,7% 11,7% 26,2% 35,0% 30,4% 16,6% Bil, fly og andre transportmidler 0,3% 4,0% 2,2% 0,6% 6,7% 3,5% 2,5% Bygge og anlæg 0,1% 5,2% 2,7% 0,0% 7,4% 3,5% 2,9% Bygnings- og brugerservice 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Dyr, planter og natur 1,3% 1,5% 1,4% 2,6% 2,1% 2,4% 1,7% Krop og stil 0,4% 0,0% 0,2% 1,0% 0,4% 0,7% 0,3% Mad til mennesker 1,0% 1,7% 1,3% 3,6% 1,1% 2,4% 1,6% Medieproduktion 0,1% 0,8% 0,5% 0,3% 1,4% 0,8% 0,6% Merkantil 1,3% 0,5% 0,9% 7,1% 4,2% 5,7% 2,1% Produktion og udvikling 0,1% 0,6% 0,4% 0,3% 2,1% 1,2% 0,6% Strøm, styring og IT 0,1% 1,8% 1,0% 0,0% 6,7% 3,2% 1,6% Sundhed, omsorg og pædagogik 1,6% 0,4% 1,0% 10,7% 2,5% 6,8% 2,5% Transport og logistik 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,2% 0,1% Gymnasial 41,9% 33,8% 37,8% 67,0% 54,4% 61,0% 43,9% HF 0,0% 0,1% 0,1% 28,5% 14,1% 21,6% 5,8% HHX 4,9% 7,8% 6,4% 5,2% 11,3% 8,1% 6,8% HTX 2,3% 9,8% 6,1% 2,6% 8,8% 5,6% 6,0% STX 34,8% 16,2% 25,2% 30,7% 20,1% 25,7% 25,3% Individuelt tilrettelagt 0,3% 0,9% 0,6% 1,0% 3,2% 2,0% 1,0% EGU 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 1,4% 0,7% 0,3% STU 0,1% 0,8% 0,5% 1,0% 1,8% 1,4% 0,7% Andet 4,6% 4,0% 4,3% 5,8% 7,4% 6,6% 4,9% Andre r 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,8% 0,2% Arbejde 0,0% 0,2% 0,1% 0,6% 0,7% 0,7% 0,3% Går ikke direkte i 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,1% 0,7% 0,2% Produktionsskole 0,8% 1,3% 1,0% 2,6% 2,1% 2,4% 1,4% Tilmelding pågår 2,3% 1,9% 2,1% 1,6% 0,7% 1,2% 1,8% Uddannelsesforberedende aktivitet 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,7% 0,3% 0,1% Uddannelsesophold i udlandet 1,5% 0,6% 1,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,8% VUC-AVU 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% Hovedtotal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 10

11 3. Historisk oversigt for UU Vestsjælland og hele landet ( ) i procent for 9. klasse Valget fra 9. klasse Hele landet UU Vestsjælland klasse 48,3 47,6 47,6 49,1 49,3-46,1 50,2 46,4 49,6 48,1 45,6 Erhvervsr Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt 12,7 12,2 10,6 9,0 8,2-17,7 14,2 12,2 10,0 10,0 11,7 34,1 36,9 38,4 38,0 38,1-30,0 29,8 36,6 34,4 37,7 37,8 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3-0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 Andet 4,6 3,0 3,1 3,5 4,2-5,9 5,5 4,7 5,7 3,8 4,3 Hele landet : UU Vestsjælland : 11

12 4. Historisk oversigt for UU Vestsjælland og hele landet ( ) i procent for 10. klasse Valget fra 10. klasse Erhvervsr Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt Hele landet UU Vestsjælland ,3 27,8 27,1 25,3 25,7-40,0 27,8 30,6 31,4 28,1 30,4 60,7 64,3 64,7 65,3 64,1-45,6 63,4 62,2 59,9 64,7 61,0 1,7 0,9 1,3 1,9 2,4-0,5 0,7 0,2 2,3 1,2 2,0 Andet 9,3 6,2 5,2 7,2 7,9-13,9 6,0 7,1 6,4 6,0 6,6 Hele landet : UU Vestsjælland : 12

13 5. Historisk oversigt af elevers søgning fra 9. klasse i UU Vestsjælland pr. 15. marts , opdelt på kommune niveau (%) Valget fra 9. klasse UU Vest sjæl land 13 Ringsted Slagelse Sorø klasse 45,6 55,0 44,2 50,4 46,6 45,8 52,4 48,2 53,0 51,0 47,4 39,5 44,4 40,2 42,8 41,0 Erhvervsr Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt 11,7 10,0 8,7 9,1 9,9 8,5 14,2 14,0 9,7 9,5 10,9 18,6 11,5 11,9 11,1 16,9 37,8 29,6 42,4 36,0 40,7 40,5 27,1 32,0 30,1 34,6 36,2 37,2 40,9 43,1 42,3 39,1 0,6 0,3 0,0 0,5 0,8 1,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Andet 4,3 5,1 4,7 4,0 2,0 3,8 6,0 5,5 7,0 4,6 5,1 4,4 2,9 4,5 3,5 2,8 UU Vestsjælland : Ringsted Kommune : Slagelse Kommune : Sorø Kommune : 13

14 6. Historisk oversigt af elevers søgning fra 10. klasse i UU Vestsjælland pr. 15. marts , opdelt på kommune niveau (%) Valget fra 10. klasse Erhvervsr Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt UU Vest sjæl land 13 Ringsted Slagelse Sorø ,4 29,4 35,8 28,1 35,1 30,7 26,8 28,7 29,9 24,9 29,4 26,8 28,7 29,9 24,9 39,5 61,0 61,8 53,7 56,2 56,5 60,1 63,6 64,7 63,5 68,2 62,3 63,6 64,7 63,5 68,2 50,0 2,0 2,9 0,0 5,0 2,3 5,2 0,0 0,0 1,8 0,8 0,7 0,0 0,0 1,8 0,8 2,6 Andet 6,6 5,9 10,6 10,7 3,8 3,9 9,6 6,6 4,8 5,8 7,5 9,6 6,6 4,8 5,8 7,9 UU Vestsjælland : Ringsted Kommune : Slagelse Kommune : Sorø Kommune : 14

15 7. Uddannelsesparathedsvurderinger 2013 Fordeling af elever på klassetrin, køn og bopælskommune i antal og %, som af skole og svejleder blev vurderet ikke sparat pr. 1. marts 2013: Bopælskommune og søgte Elever fra 9.klasse Elever fra 10.klasse Total Elever fra 9.klasse Elever fra 10.klasse K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt Ringsted % 58% 71% 80% 20% 29% EUD % 100% HF % 100% HHX % 50% 100% HTX % 50% 100% STX % 67% 86% 100% 14% Slagelse % 48% 38% 44% 56% 62% EUD % 67% 60% 50% 50% 40% HF % 50% 100% HHX % 67% 50% 0% 100% 50% HTX % 80% 83% 0% 100% 17% STX % 20% 63% 50% 50% 38% Sorø % 33% 25% 33% 67% 75% EUD % 50% 0% 100% 50% HF % 60% 100% STX % 40% 33% 67% 60% Hovedtotal % 21% 43% 26% 31% 57% Ex. sådan læses tabellen: - 17 elever i Ringsted Kommune blev vurderet ikke sparate. Heraf var de 12 elever (71%) fra 9.klasse. De 5 var piger (42%) og de var 7 drenge (58%). - 5 elever var fra 10.klasse og udgjorde 29%. Heraf var der 4 piger (80%) og 1 dreng (20%) - Af de 7 elever som blev sendt til vurdering på STX, var de 86% fra 9.klasse og 14% fra 10.klasse. Ud af de 86%, var der 33% piger og 67% drenge. 15

16 8. Uddannelsesparathedsvurderinger, udvikling Samlet fordeling af elever i antal og %, på sområde, skoletyper og kommuner, som af skole og svejleder blev vurderet ikke sparat i perioden : Skoletyper og bopælskommune 15.marts marts 2013 EUD HF HHX HTX STX I alt EUD HF HHX HTX STX I alt UU Vestsjællands grundskoler % 35% 8% 14% 34% 100% Ringsted Kommune % 8% 31% 46% 100% Slagelse Kommune % 39% 10% 12% 29% 100% Sorø Kommune % 44% 44% 100% Efterskoler % 30% 20% 40% 100% Andre grundskoler % 67% 100% Hovedtotal % 36% 10% 12% 33% 100% 15.marts marts 2012 EUD HF HHX HTX STX I alt EUD HF HHX HTX STX I alt UU Vestsjællands grundskoler % 28% 12% 11% 40% 100% Ringsted Kommune % 60% 10% 20% 100% Slagelse Kommune % 34% 5% 11% 41% 100% Sorø Kommune % 27% 9% 55% 100% Efterskoler % 15% 15% 38% 100% Andre grundskoler % 0% 50% 100% Hovedtotal % 29% 13% 11% 40% 100% 15.marts marts 2011 EUD HF HHX HTX STX I alt EUD HF HHX HTX STX I alt UU Vestsjællands grundskoler % 28% 12% 11% 40% 100% Ringsted Kommune % 21% 12% 45% 100% Slagelse Kommune % 40% 19% 5% 19% 100% Sorø Kommune % 22% 67% 100% Efterskoler % 9% 36% 9% 36% 100% Hovedtotal % 27% 20% 9% 34% 100% 16

17 9. Opfølgning på sparathedsvurderinger 2011 Fordeling af elever som af skole og vejleder blev vurderet ikke sparat på 1. marts 2011: Uddannelsesparathedsvurdering marts 2011, marts 2011, med angivelse af den aktuelle placering og status. Uddannelsen som eleven blev vurderet ikke sparat til pr. 1. nuværende bopælskommune og aktuel Hoved EUD HF HHX HTX STX status/placering pr. 18. total marts 2013 Ringsted 7 22% 7 22% 4 13% 14 44% % Afbrudt 1 14% 1 3% Gymnasiale r 1 14% 1 3% I gang 6 86% 7 100% 4 100% % 31 97% Gymnasiale r 6 86% 7 100% 4 100% % 31 97% Slagelse 8 17% 17 35% 9 19% 3 6% 11 23% % Afsluttet 1 6% 1 2% Erhvervsr 1 6% 1 2% I gang 8 100% 16 94% 9 100% 3 100% % 47 98% Erhvervsr 8 100% 2 12% 1 9% 11 23% Forb. og udvik. aktiviteter 2 12% 1 11% 3 27% 6 13% Grundskolen 1 11% 1 2% Gymnasiale r 12 71% 7 78% 3 100% 7 64% 29 60% Sorø 1 8% 3 25% 2 17% 6 50% % Afbrudt 1 50% 1 8% Gymnasiale r 1 50% 1 8% I gang 1 100% 3 100% 1 50% 6 100% 11 92% Erhvervsr 1 33% 1 50% 2 17% Gymnasiale r 1 100% 2 67% 6 100% 9 75% Fraflyttet UU Vestsjælland, status ikke kendt 1 25% 1 25% 2 50% 4 100% Samlet fordeling for hele UU Vestsjælland 9 9% 26 27% 19 20% 9 9% 33 34% % Ex. sådan læses tabellen: - 48 elever i Slagelse Kommune blev vurderet ikke sparate. Heraf var de 17% EUD, 35% HF, 19% HHX, 6% HTX og 23% eller 11 elever på STX. - Pr. 18.marts 2013 er de 11 elever fra STX nu fordelt med 1 (9%) i gang på erhvervs, 3 elever (27%) er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, mens 7 elever (64%) er i gang med en gymnasial. - I Sorø Kommune var der pr. 18. marts ud af de 100% som blev vurderet ikke sparat, 8% som havde afbrudt deres, mens 92% var i gang hvoraf 17% var på en erhvervs, og 75% på en gymnasial. - I hele UU Vestsjælland blev 9% vurderet ikke sparat til EUD, og 34% til STX. 17

18 10. Opfølgning på sparathedsvurderinger 2012 Fordeling af elever som af skole og vejleder blev vurderet ikke sparat på 1. marts 2012: Uddannelsesparathedsvurdering marts 2012, marts 2012, med angivelse af den aktuelle placering og status. Uddannelsen som eleven blev vurderet ikke sparat til pr. 1. nuværende bopælskommune og aktuel Hoved EUD HF HHX HTX STX status/placering pr. 18. total marts 2013 Ringsted 1 7% 1 7% 8 57% 1 7% 3 21% % I gang 1 100% 1 100% 8 100% 1 100% 3 100% % Erhvervsr 2 25% 2 14% Forb. og udvik. aktiviteter 1 100% 1 13% 2 14% Grundskolen 1 100% 2 25% 2 67% 5 36% Gymnasiale r 3 38% 1 100% 1 33% 5 36% Slagelse 4 7% 21 38% 2 4% 7 13% 22 39% % Afbrudt 2 10% 2 4% Erhvervsr 1 5% 1 2% Gymnasiale r 1 5% 1 2% I gang 4 100% 19 90% 2 100% 7 100% % 54 96% Erhvervsr 1 25% 11 52% 1 14% 6 27% 19 34% Forb. og udvik. aktiviteter 2 50% 4 19% 2 9% 8 14% Grundskolen 1 25% 1 50% 1 14% 8 36% 11 20% Gymnasiale r 4 19% 1 50% 5 71% 6 27% 16 29% Sorø 1 10% 1 10% 1 10% 7 70% % Afsluttet 1 100% 1 10% Erhvervsr 1 100% 1 10% I gang 1 100% 1 100% 7 100% 9 90% Erhvervsr 1 100% 1 14% 2 20% Forb. og udvik. aktiviteter 1 100% 2 29% 3 30% Grundskolen 1 14% 1 10% Gymnasiale r 3 43% 3 30% Samlet fordeling for hele UU Vestsjælland 6 8% 23 29% 10 13% 9 11% 32 40% % Ex. sådan læses tabellen: - 56 elever i Slagelse Kommune blev vurderet ikke sparate. Heraf var de 7% EUD, 38% eller 21 elever HF, 4% HHX, 13% HTX og 39% på STX. - Pr. 18.marts 2013 er de 21 elever fra HF nu fordelt med 2 elever (10%) som har afbrudt deres, mens 90% i gang. De igangværende fordeler sig med 11 elever (52%) som er i gang på en erhvervs, 4 elever (19%) er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, mens kun 4 elever (19%) er i gang med en gymnasial. 18

19 11. Hvad laver 9.klasserne i UU Vestsjælland et år efter 15.marts 2012 Uddannelsesønsker for 9.klasseelever i marts 2012, med deres aktuelle placering pr. 15 marts 2013, et år efter deres svalg: Fordeling af 9.klassernes s -valg pr. 15. marts 2012 med deres aktuelle placering i procent og antal 10.klasse Erhvervs r Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Hoved total 10. klasse ,7% 19 2,5% 11 1,4% 39 5,1% 25 3,3% 764 Erhvervs 21 13,3% ,3% 2 1,3% 29 18,4% 6 3,8% 158 Gymnasial Individuelt tilrettelagt 42 7,0% 15 2,5% ,5% 21 3,5% 21 3,5% ,3% 2 33,3% 2 33,3% 6 Andet 5 8,3% 4 6,7% 1 1,7% 1 1,7% 41 68,3% 8 13,3% 60 Hovedtotal ,6% 138 8,7% ,4% 1 0,1% 132 8,3% 62 3,9% 1587 Ex. sådan læses tabellen. Af de 764 elever som valgte et 10.klasseforløb er: elever (87,7%) stadig i gang med 10.klasse - 19 elever (2,5%) er i gang med en erhvervs - 11 elever (1,4%) er i gang med en gymnasial - 39 elever (5,1%) har status Andet, som kan være forberedende aktivitet, produktionsskole mv elever er fraflyttet UU Vestsjælland, og historik kendes derfor ikke. Af de klasseelever som valgte i marts 2012 er: (46,6%) i gang med et 10.klasseforløb 19

20 12. Hvad laver 10.klasserne i UU Vestsjælland et år efter 15.marts 2012 Uddannelsesønsker for 10.klasseelever i marts 2012, med deres aktuelle placering pr. 15 marts 2013, et år efter deres svalg: Fordeling af 10.klassernes svalg pr. 15. marts 2012 med deres aktuelle placering i procent og antal Erhvervs r Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Hoved total Erhvervs ,7% 7 4,2% 31 18,7% 19 11,4% 166 Gymnasial 34 8,9% ,6% 21 5,5% 46 12,0% 382 Individuelt tilrettelagt 2 28,6% 2 28,6% 2 28,6% 1 14,3% 7 Andet 2 6,5% 24 77,4% 5 16,1% 31 Hovedtotal ,9% ,0% 2 0,3% 78 13,2% 71 12,0%

21 2. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr. 15. marts 2013 (antal) Elever i Ringsted Kommune har pr. 15.marts 2012 søgt Fra 9. klasse 9. kl. i alt Fra 10. klasse K M K M 10. kl. i alt Hoved total 10. klasse klasse andet klasse efterskole klasse folkeskole Erhvervs Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Gymnasial HF HHX HTX STX Individuelt tilrettelagt EGU STU Andet Arbejde Går ikke direkte i Produktionsskole Tilmelding pågår Uddannelsesophold i udlandet Hovedtotal

22 2. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr. 15. marts (%) Ringsted Kommune Søgning fra 9. klasse Søgning fra 10. klasse klasse 55,0 44,2 50,4 46,6 45,8 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 10. klasse andet 0,3 0,0 0,2 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse efterskole 24,2 19,9 18,3 15,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse folkeskolen 30,5 24,0 26,7 28,8 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse privatskole 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse specialskole 0,0 0,0 4,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 Erhvervs 10,0 8,6 9,1 9,9 8,5 29,4 35,8 28,1 35,1 30,7 Bil, fly og andre transportmidler 1,1 2,4 2,7 2,5 1,1 2,9 3,3 0,8 2,3 3,9 Bygge og anlæg 2,0 2,1 0,7 2,0 3,0 2,0 6,5 2,5 3,1 2,6 Bygnings- og brugerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 Dyr, planter og natur 1,7 0,6 0,5 0,6 0,8 2,9 3,3 1,7 4,6 3,3 Krop og stil 0,3 0,3 0,5 0,8 0,0 0,0 1,6 4,1 1,5 0,7 Mad til mennesker 0,9 0,0 1,0 2,0 0,8 2,0 0,8 0,0 4,6 3,3 Medieproduktion 0,3 0,9 0,2 0,3 1,1 2,0 1,6 0,8 3,1 1,3 Merkantil 1,7 0,6 0,7 1,1 0,0 7,8 8,1 5,8 6,1 5,2 Produktion og udvikling 0,9 0,6 0,5 0,0 0,3 0,0 0,8 1,7 2,3 0,7 Strøm, styring og IT 0,0 0,6 1,0 0,3 0,8 2,0 4,1 1,7 0,8 3,3 Sundhed, omsorg og pædagogik 1,1 0,6 1,2 0,3 0,3 7,8 5,7 9,1 4,6 6,5 Transport og logistik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 Gymnasial 29,6 42,4 36,0 40,7 40,5 61,8 53,7 56,2 56,5 60,1 HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 11,4 23,1 22,1 18,3 HHX 5,7 7,4 5,7 8,8 6,3 17,6 8,1 6,6 9,9 11,1 HTX 4,0 5,6 6,7 3,7 6,0 8,8 6,5 2,5 2,3 2,0 STX 19,9 29,4 23,7 28,2 28,2 27,5 27,6 24,0 22,1 28,8 Individuelt tilrettelagt 0,3 0,0 0,5 0,8 1,4 2,9 0,0 5,0 2,3 5,2 EGU 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 STU 0,3 0,0 0,5 0,6 0,8 2,0 0,0 5,0 2,3 5,2 Andet 5,1 4,7 4,0 2,0 3,8 5,9 10,6 10,7 3,8 3,9 12. skoleår/specialskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 Andre r 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 Arbejde 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 Går ikke direkte i 2,3 0,9 0,2 0,0 0,0 2,0 4,9 0,8 0,0 2,6 Produktionsskole 1,1 1,8 1,5 0,3 0,8 1,0 4,1 2,5 3,1 0,7 Tilmelding pågår / ikke tilmeldt 0,6 0,0 1,2 0,3 1,1 1,0 0,8 0,8 0,2 0,0 Uddannelsesophold i udlandet 0,9 1,8 0,7 1,4 1,6 2,0 0,8 0,8 1,0 0,7 22

23 3. Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Ringsted Kommune pr. 15. marts Stablet %-fordeling på skoleform af de 9. klasser, som har valgt en 10.klasse: Stablet %-fordeling på indgang af de 9. klasser, som har valgt en erhvervs: 23

24 Stablet %-fordeling på af de 9. klasser, som har valgt en gymnasial : Stablet %-fordeling på aktivitet af de 9. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 24

25 4. Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Ringsted Kommune pr. 15. marts Stablet %-fordeling på indgang af de 10. klasser, som har valgt en erhvervs: Stablet %-fordeling på af de 10. klasser, som har valgt en gymnasial : 25

26 Stablet %-fordeling på aktivitet af de 10. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 26

27 5. Elevers søgning pr. 15. marts 2013 i Ringsted Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) 9.klasseelever: Ringsted Ny Asgårdsskolen Benløse Skole Campusskolen Friskole 10. klasse 33% 5 51% 34 53% 95 40% 6 Erhvervs 27% 4 4% 3 7% 12 7% 1 Gymnasial 0% 39% 26 38% 68 47% 7 Individuelt tilrettelagt 13% 2 4% 3 0% 0% Andet 27% 4 1% 1 3% 5 7% 1 Ringsted Privatskole Ringsted Ungdomsskole Sct Joseph Skole Vigersted Skole 10. klasse 17% 2 14% 1 12% 3 48% 21 Erhvervs 0% 86% 6 0% 11% 5 Gymnasial 83% 10 0% 88% 22 34% 15 Individuelt tilrettelagt 0% 0% 0% 0% Andet 0% 0% 0% 7% 3 10.klasseelever: Asgårdsskolen Centerklasser Ringsted 10.klassecenter Erhvervs 25% 2 31% 45 Gymnasial 0% 64% 92 Individuelt tilrettelagt 75% 6 1% 1 Andet 0% 4% 6 27

28 6. Hvad laver 9.klasserne i Ringsted Kommune et år efter 15.marts 2012 Fordeling af sønsker for 9.klasseelever i marts 2012, med deres aktuelle placering pr. 15 marts 2013, - et år efter deres svalg: Fordeling af 9.klassernes s -valg pr. 15. marts 2012 med deres aktuelle placering i procent og antal 10.klasse Erhvervs r Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Hoved total 10. klasse ,7% 5 3,0% 2 1,2% 5 3,0% 5 3,0% 165 Erhvervs 6 17,1% 23 65,7% 1 2,9% 3 8,6% 2 5,7% 35 Gymnasial Individuelt tilrettelagt 7 4,9% 4 2,8% ,8% 1 0,7% 7 4,9% 144 0,0% 0,0% 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 3 Andet 0,0% 0,0% 0,0% 6 85,7% 1 14,3% 7 Hovedtotal ,5% 32 9,0% ,2% 17 4,8% 16 4,5% 354 Ex. sådan læses tabellen. Af de 165 elever som valgte et 10.klasseforløb er: elever (89,7%) stadig i gang med 10.klasse - 5 elever (3,0%) er i gang med en erhvervs - 2 elever (1,2%) er i gang med en gymnasial - 5 elever (3,0%) har status Andet, som kan være forberedende aktivitet, produktionsskole mv. - 5 elever er fraflyttet UU Vestsjælland, og historik kendes derfor ikke. Af de klasseelever som valgte i marts 2012 er: (45,5%) i gang med et 10.klasseforløb 28

29 På skoleniveau: Fordeling af sønsker på skoler i Rinsgted Kommune for 9.klasseelever i marts 2012, med deres aktuelle placering pr. 15 marts 2013, - et år efter deres svalg: Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2012 med deres aktuelle placering i procent 10.klasse Erhvervsudd annelser Gymnasiale r Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Benløse Skole 35,7% 1,4% 57,1% 1,4% 4,3% 10. klasse 92,0% 0,0% 5,0% 100,0% 33,3% Erhvervs 4,0% 100,0% 2,5% 0,0% 33,3% Gymnasial 4,0% 0,0% 92,5% 0,0% 33,3% Dagmarskolen 56,5% 8,7% 29,0% 5,8% 0,0% 10. klasse 89,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% Erhvervs 2,6% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 7,7% 33,3% 100,0% 0,0% 0,0% Individuelt tilrettelagt 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 0,0% Ringsted Komm. Ungdomsskole 28,6% 42,9% 0,0% 28,6% 0,0% 10. klasse 100,0% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% Erhvervs 0,0% 66,7% 0,0% 50,0% 0,0% Ringsted Ny Friskole 50,0% 9,1% 31,8% 4,5% 4,5% 10. klasse 81,8% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Erhvervs 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 18,2% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% Ringsted Privatskole 22,2% 0,0% 44,4% 22,2% 11,1% 10. klasse 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Erhvervs 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 100,0% Sct Joseph Skole 33,3% 12,5% 45,8% 4,2% 4,2% 10. klasse 100,0% 33,3% 0,0% 100,0% 100,0% Erhvervs 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Sdr. Parkskolen 45,2% 6,5% 25,8% 9,7% 12,9% 10. klasse 92,9% 0,0% 0,0% 33,3% 50,0% Erhvervs 7,1% 0,0% 0,0% 33,3% 25,0% Gymnasial 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% Individuelt tilrettelagt 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 25,0% Valdemarskolen 45,3% 15,6% 28,1% 3,1% 7,8% 10. klasse 93,1% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% Erhvervs 6,9% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 80,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Vigersted Skole 53,4% 8,6% 34,5% 1,7% 1,7% 10. klasse 93,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Erhvervs 3,2% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 3,2% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% Hovedtotal 45,5% 9,0% 36,2% 4,8% 4,5% Ex. sådan læses tabellen. Ud af de elever på Benløse Skole som valgte et 10.klasseforløb (35,7%) er: - 92% stadig i gang med 10.klasse - 4% har skiftet til en erhvervs, mens - 4% har skiftet til en gymnasial 29

30 7. Hvad laver 10.klasserne i Ringsted Kommune et år efter 15.marts 2012 Fordeling af sønsker for 10.klasseelever i marts 2012, med deres aktuelle placering pr. 15 marts 2013, - et år efter deres svalg: Fordeling af 10.klassernes svalg pr. 15. marts 2012 med deres aktuelle placering i procent og antal Erhvervs r Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Hovedtotal Ringsted 10.klassecenter Erhvervs 28 62,2% 2 4,4% 10 22,2% 5 11,1% 45 Gymnasial 3 4,1% 58 78,4% 4 5,4% 9 12,2% 74 Individuelt tilrettelagt Andet 3 100,0% 3 Hovedtotal 31 25,4% 60 49,2% 17 13,9% 14 11,5%

31 3. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr. 15. marts 2013 (antal) Elever i Slagelse Kommune har pr. 15.marts 2013 søgt Fra 9. klasse 9. kl. i alt Fra 10. klasse K M K M 10. kl. i alt Hoved total 10. klasse klasse andet klasse efterskole klasse folkeskole klasse privatskole Erhvervs Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Gymnasial HF HHX HTX STX Individuelt tilrettelagt EGU STU Andet Andre r Arbejde Produktionsskole Tilmelding pågår Uddannelsesforberedende aktivitet Uddannelsesophold i udlandet VUC-AVU Hovedtotal

32 2. Fordeling i Slagelse Kommune pr. 15. marts (%) Slagelse Kommune Søgning fra 9. klasse Søgning fra 10. klasse klasse 52,4 48,2 53,0 51,0 47,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 10. klasse andet 2,2 0,9 0,6 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse efterskole 18,8 18,4 17,4 17,8 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse folkeskolen 29,3 26,7 31,4 30,1 25,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 10. klasse fri-/privatskole 2,2 2,3 2,5 1,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse specialskole 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 14,2 14,0 9,6 9,5 10,9 26,8 28,6 29,9 24,9 29,4 Bil, fly og andre transportmidler 2,9 2,6 2,6 2,7 2,4 1,1 1,2 5,7 1,6 3,5 Bygge og anlæg 3,7 3,6 1,2 2,2 2,4 4,2 3,2 2,4 4,7 3,5 Bygnings- og brugerservice 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dyr, planter og natur 0,7 0,8 0,5 0,8 1,3 1,1 1,2 1,2 1,6 2,0 Krop og stil 0,9 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8 0,9 1,2 1,8 0,5 Mad til mennesker 0,5 1,5 0,5 1,2 1,1 1,1 1,4 1,8 3,1 2,0 Medieproduktion 0,1 0,0 0,2 0,6 0,4 0,8 1,2 0,6 0,3 0,2 Merkantil 1,8 2,3 1,1 0,6 0,9 5,4 8,7 6,0 2,6 6,0 Produktion og udvikling 0,9 0,1 0,5 0,3 0,4 2,7 1,2 1,8 0,5 1,5 Strøm, styring og IT 0,8 0,5 1,6 0,7 0,5 1,9 2,9 1,5 3,1 3,2 Sundhed, omsorg og pædagogik 1,7 2,3 1,0 0,1 1,0 7,7 6,6 7,5 5,5 6,7 Transport og logistik 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 Gymnasial 27,1 32,0 30,1 34,6 36,2 63,6 64,7 63,6 68,2 62,3 HF 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 28,4 26,9 27,8 22,6 24,2 HHX 4,5 6,4 4,3 6,7 6,7 10,7 16,8 12,5 9,7 7,0 HTX 5,1 4,3 4,0 3,8 6,4 5,4 3,8 3,0 6,6 7,0 STX 17,4 21,4 21,7 24,1 22,9 19,2 17,3 20,3 29,4 24,2 Individuelt tilrettelagt 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 1,8 0,8 0,7 EGU 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 STU 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 1,8 0,5 0,0 Andet 6,0 5,5 7,0 4,6 5,1 9,6 6,6 4,8 5,8 7,5 Andre r 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,8 0,6 0,3 0,8 1,2 Arbejde 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 Går ikke direkte i 1,1 0,8 0,5 0,3 0,0 1,1 2,3 0,9 0,0 0,0 Produktionsskole 2,0 2,1 2,2 1,7 1,2 5,0 3,8 2,4 3,1 2,7 Tilmelding pågår / ikke tilmeldt 1,8 1,3 2,4 0,6 2,9 0,0 0,0 1,2 0,3 1,7 Uddannelsesophold i udlandet 0,9 1,3 1,8 1,4 0,9 2,7 0,0 0,0 1,3 0,0 VUC-AVU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 32

33 3. Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Slagelse Kommune pr. 15. marts Stablet %-fordeling på skoleform af de 9. klasser, som har valgt en 10.klasse: Stablet %-fordeling på indgang af de 9. klasser, som har valgt en erhvervs: 33

34 Stablet %-fordeling på af de 9. klasser, som har valgt en gymnasial : Stablet %-fordeling på aktivitet af de 9. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 34

35 4. Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Slagelse Kommune pr. 15. marts Stablet %-fordeling på indgang af de 10. klasser, som har valgt en erhvervs: Stablet %-fordeling på af de 10. klasser, som har valgt en gymnasial : 35

36 Stablet %-fordeling på aktivitet af de 10. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 36

37 5. Elevers søgning pr. 15. marts 2013 i Slagelse Kommune opdelt på skoleniveau (procent og antal) Erhvervs 8,1% 9 5,3% 3 16,7% 6 20,0% 9 Gymnasial 36,9% 41 28,1% 16 41,7% 15 13,3% 6 Individuelt tilrettelagt 0,0% 0,0% 2,8% 1 0,0% Andet 3,6% 4 3,5% 2 0,0% 6,7% 3 Dyhrs Skole Eggeslevmagle Havrebjerg Forlev Friskole 9.klasse Skole Heldagsskole 10. klasse 34,4% 22 50,5% 47 36,4% 8 60,0% 3 Erhvervs 4,7% 3 7,5% 7 9,1% 2 20,0% 1 Gymnasial 60,9% 39 41,9% 39 54,5% 12 0,0% Individuelt tilrettelagt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 1 Landsgrav Lille Egede Magleby Helms Skole Friskole Friskole Skolecenter 10. klasse 23,8% 5 66,7% 14 64,7% 11 12,5% 2 Erhvervs 0,0% 4,8% 1 5,9% 1 31,3% 5 Gymnasial 61,9% 13 28,6% 6 29,4% 5 0,0% Individuelt tilrettelagt 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 3 Andet 14,3% 3 0,0% 0,0% 37,5% 6 9.klasseelever: Antvorskov Baggesenskolen Centralskole Dalmose Broskolen Skole 10. klasse 51,4% 57 63,2% 36 38,9% 14 60,0% 27 Marievangsskolen Skole Skælskør Nymarkskolen Stillinge Skole 10. klasse 43,3% 42 46,9% 30 52,4% 11 46,7% 21 Erhvervs 5,2% 5 9,4% 6 9,5% 2 15,6% 7 Gymnasial 47,4% 46 42,2% 27 33,3% 7 35,6% 16 Individuelt tilrettelagt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet 4,1% 4 1,6% 1 4,8% 1 2,2% 1 Søndermarkss kolen Trelleborg Friskole Tårnborg Skole Ungslagelse 10. klasse 63,2% ,0% 13 32,5% 13 0,0% Erhvervs 8,8% 5 0,0% 25,0% 10 38,5% 10 Gymnasial 26,3% 15 0,0% 40,0% 16 0,0% Individuelt tilrettelagt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet 1,8% 1 0,0% 2,5% 1 61,5% 16 Vemmelev Skole 10. klasse 52,2% 24 Erhvervs 13,0% 6 Gymnasial 30,4% 14 Individuelt tilrettelagt 0,0% Andet 4,3% 2 37

38 10.klasseelever: Dyhrs Skole Xclass. 10. Klassecentret i Slagelse Erhvervs 31,5% 117 Gymnasial 100,0% 24 60,8% 226 Individuelt tilrettelagt 0,8% 3 Andet 6,9% Hvad laver 9.klasserne i Slagelse Kommune et år efter 15.marts 2012 Fordeling af sønsker for 9.klasseelever i marts 2012, med deres aktuelle placering pr. 15 marts 2013, - et år efter deres svalg: Fordeling af 9.klassernes s -valg pr. 15. marts 2012 med deres aktuelle placering i procent og antal 10.klasse Erhvervs r Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Hoved total 10. klasse ,8% 10 2,3% 9 2,0% 27 6,1% 12 2,7% 441 Erhvervs 12 14,6% 51 62,2% 1 1,2% 18 22,0% 0,0% 82 Gymnasial 31 10,4% 6 2,0% ,9% 13 4,3% 7 2,3% 299 Individuelt tilrettelagt 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 Andet 5 12,5% 3 7,5% 1 2,5% ,5% 6 15,0% 40 Hovedtotal ,1% 70 8,1% ,3% ,6% 25 2,9% 864 Ex. sådan læses tabellen. Af de 441 elever som valgte et 10.klasseforløb er: elever (86,8%) stadig i gang med 10.klasse - 10 elever (2,3%) er i gang med en erhvervs - 9 elever (2,0%) er i gang med en gymnasial - 27 elever (6,1%) har status Andet, som kan være forberedende aktivitet, produktionsskole mv elever er fraflyttet UU Vestsjælland, og historik kendes derfor ikke. Af de klasseelever som valgte i marts 2012 er: (50,1%) i gang med et 10.klasseforløb 38

39 På skoleniveau: Fordeling af sønsker på skoler i Slagelse Kommune for 9.klasseelever i marts 2012, med deres aktuelle placering pr. 15 marts 2013, - et år efter deres svalg: Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2012 med deres aktuelle placering i procent 10.klasse Erhvervsudd annelser Gymnasiale r Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Antvorskov Skole 47,2% 10,4% 31,1% 10,4% 0,9% 10. klasse 84,0% 18,2% 9,1% 54,5% 0,0% Erhvervs 4,0% 72,7% 0,0% 18,2% 0,0% Gymnasial 8,0% 9,1% 90,9% 18,2% 100,0% Andet 4,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% Baggesenskolen 50,8% 6,8% 18,6% 20,3% 3,4% 10. klasse 93,3% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% Erhvervs 0,0% 50,0% 0,0% 8,3% 0,0% Gymnasial 6,7% 25,0% 100,0% 16,7% 0,0% Andet 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 50,0% Broskolen 57,5% 7,5% 20,0% 12,5% 2,5% 10. klasse 91,3% 33,3% 0,0% 20,0% 0,0% Erhvervs 4,3% 66,7% 0,0% 40,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 0,0% 100,0% 20,0% 100,0% Individuelt tilrettelagt 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% Dalmose Centralskole 64,3% 11,9% 16,7% 2,4% 4,8% 10. klasse 85,2% 40,0% 14,3% 0,0% 50,0% Erhvervs 3,7% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 11,1% 20,0% 85,7% 0,0% 50,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Dyhrs Skole 44,8% 0,0% 44,8% 7,5% 3,0% 10. klasse 86,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 13,3% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Eggeslevmagle Skole 62,3% 9,1% 16,9% 7,8% 3,9% 10. klasse 95,8% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% Erhvervs 4,2% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 0,0% 92,3% 33,3% 33,3% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 66,7% Forlev Friskole 43,8% 18,8% 25,0% 12,5% 0,0% 10. klasse 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% Erhvervs 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Andet 0,0% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% Helms Skole 38,9% 0,0% 55,6% 5,6% 0,0% 10. klasse 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 39

40 Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent 10.klasse Erhvervsudd annelser Gymnasiale r Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Landsgrav Friskole 57,1% 4,8% 9,5% 9,5% 19,0% 10. klasse 83,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Erhvervs 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 0,0% Gymnasial 16,7% 0,0% 100,0% 50,0% 0,0% Lille Egede Friskole 43,8% 18,8% 12,5% 18,8% 6,3% 10. klasse 85,7% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% Erhvervs 14,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 33,3% 100,0% 0,0% 0,0% Marievangsskolen 45,6% 6,3% 40,5% 3,8% 3,8% 10. klasse 94,4% 0,0% 6,3% 33,3% 66,7% Erhvervs 0,0% 100,0% 0,0% 33,3% 0,0% Gymnasial 2,8% 0,0% 93,8% 33,3% 0,0% Andet 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% Nymarkskolen 34,6% 14,1% 35,9% 14,1% 1,3% 10. klasse 92,6% 0,0% 0,0% 45,5% 100,0% Erhvervs 0,0% 81,8% 0,0% 27,3% 0,0% Gymnasial 7,4% 18,2% 100,0% 18,2% 0,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% Nørrevangsskolen 57,8% 2,2% 28,9% 8,9% 2,2% 10. klasse 96,2% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Erhvervs 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% Gymnasial 3,8% 0,0% 100,0% 25,0% 0,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% Skælskør Skole 66,7% 3,3% 23,3% 0,0% 6,7% 10. klasse 70,0% 100,0% 28,6% 0,0% 100,0% Erhvervs 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 25,0% 0,0% 57,1% 0,0% 0,0% Andet 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% Stillinge Skole 48,1% 7,4% 37,0% 3,7% 3,7% 10. klasse 69,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Erhvervs 7,7% 100,0% 10,0% 100,0% 0,0% Gymnasial 15,4% 0,0% 90,0% 0,0% 100,0% Individuelt tilrettelagt 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Søndermarksskolen 41,7% 10,4% 43,8% 4,2% 0,0% 10. klasse 95,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% Erhvervs 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 5,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Andet 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% Trelleborg Friskole 69,2% 15,4% 7,7% 7,7% 0,0% 10. klasse 88,9% 50,0% 0,0% 100,0% 0,0% Erhvervs 11,1% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 40

41 Fordeling af 9.klassernes svalg pr. 15. marts 2011 med deres aktuelle placering i procent 10.klasse Erhvervsudd annelser Gymnasiale r Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Tårnborg Skole 46,4% 3,6% 42,9% 7,1% 0,0% 10. klasse 84,6% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Erhvervs 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% Gymnasial 15,4% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Ungslagelse 35,3% 5,9% 0,0% 52,9% 5,9% 10. klasse 33,3% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% Erhvervs 16,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% Gymnasial 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Andet 16,7% 100,0% 0,0% 44,4% 100,0% Vemmelev Skole 59,5% 10,8% 24,3% 5,4% 0,0% 10. klasse 90,9% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% Erhvervs 4,5% 75,0% 0,0% 50,0% 0,0% Gymnasial 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 0,0% Andet 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hovedtotal 50,1% 8,1% 29,3% 9,6% 2,9% Ex. sådan læses tabellen. Ud af de elever på Tårnborg Skole som i 9.klasse valgte et 10.klasseforløb (46,4%) er: - 84,6% stadig i gang med 10.klasse, mens - 15,5% har skiftet til en erhvervs 41

42 7. Hvad laver 10.klasserne i Slagelse Kommune et år efter 15.marts 2012 Fordeling af sønsker for 10.klasseelever i marts 2012, med deres aktuelle placering pr. 15 marts 2013, - et år efter deres svalg: Fordeling af 10.klassernes svalg pr. 15. marts 2012 med deres aktuelle placering i procent og antal Erhvervs r Gymnasiale r Individuelt tilrettelagt Andet Fraflyttet UU Vestsjælland Hovedtotal Dyhrs Skole Erhvervs 1 100,0% 1 Gymnasial 1 5,3% 18 94,7% 19 Individuelt tilrettelagt Andet 1 100,0% 1 Hovedtotal 2 9,5% 18 85,7% 1 4,8% 21 Xclass Erhvervs 58 64,4% 4 4,4% 15 16,7% 13 14,4% 90 Gymnasial Individuelt tilrettelagt 26 10,8% ,5% 14 5,8% 31 12,9% ,0% 1 50,0% 2 Andet 12 80,0% 3 20,0% 15 Hovedtotal 85 24,4% ,1% 42 12,0% 47 13,5%

43 4. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2013 (antal) Elever i Sorø Kommune har pr. 15.marts 2013 søgt Fra 9. klasse 9. kl. i alt Fra 10. klasse 10. kl. i alt Hoved total K M K M 10. klasse klasse efterskole klasse folkeskole klasse fri-/ privatskole Erhvervs Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Strøm, styring og IT Sundhed, omsorg og pædagogik Gymnasial HF HHX HTX STX Individuelt tilrettelagt EGU STU Andet Produktionsskole Tilmelding pågår Uddannelsesforberedende aktivitet Uddannelsesophold i udlandet VUC-AVU Hovedtotal

44 2. Fordeling i Sorø Kommune pr. 15. marts (%) Sorø Kommune Søgning fra 9. klasse Søgning fra 10. klasse klasse 39,5 44,4 40,2 42,8 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse andet 0,3 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse efterskole 18,3 24,3 18,1 17,9 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse folkeskolen 15,9 17,9 16,1 18,4 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse privatskole 5,0 2,1 5,7 4,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. klasse specialskole 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs 18,6 11,5 11,9 11,1 16,9 29,3 31,4 46,0 32,1 39,5 Bil, fly og andre transportmidler 4,1 1,6 2,8 2,4 2,8 0,0 1,4 4,8 1,3 2,6 Bygge og anlæg 2,4 2,1 1,4 2,4 3,3 8,6 2,9 6,3 2,6 0,0 Bygnings- og brugerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 7,9 Dyr, planter og natur 2,9 0,8 0,8 1,4 2,2 0,0 4,3 0,0 5,1 2,6 Krop og stil 0,6 0,8 0,3 0,3 0,3 1,7 1,4 4,8 3,8 2,6 Mad til mennesker 0,6 1,1 1,4 1,1 2,5 3,4 2,9 6,3 7,7 2,6 Medieproduktion 0,6 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 5,3 Merkantil 2,1 0,8 1,1 0,8 1,7 5,2 4,3 7,9 2,6 5,3 Produktion og udvikling 1,2 0,3 0,3 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Strøm, styring og IT 1,2 2,4 2,3 1,1 2,2 3,4 1,4 4,8 1,3 2,6 Sundhed, omsorg og pædagogik 2,7 1,1 0,8 1,4 1,7 6,9 10,0 11,1 7,7 7,9 Transport og logistik 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasial 37,2 40,9 43,1 42,3 39,1 65,5 64,3 47,6 61,5 50,0 HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 12,9 17,5 19,2 7,9 HHX 4,4 5,3 2,8 4,3 5,5 20,7 10,0 6,3 14,1 7,9 HTX 2,7 2,9 3,1 3,5 5,5 6,9 7,1 3,2 7,7 5,3 STX 30,1 32,6 37,1 34,4 28,0 15,5 34,3 20,6 20,5 28,9 Individuelt tilrettelagt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 1,4 0,0 1,3 2,6 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,3 2,6 STU 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andet 4,4 2,9 4,5 3,5 2,8 5,2 2,9 6,3 5,1 7,9 12. skoleår/specialskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 Andre r 0,0 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 1,3 0,0 Arbejde 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 Går ikke direkte i 1,2 1,3 1,4 0,0 0,0 1,7 1,4 0,0 0,0 0,0 Produktionsskole 1,5 1,1 1,7 1,9 0,8 1,7 0,0 1,6 1,3 5,3 Tilmelding pågår / ikke tilmeldt Uddannelsesforberedende aktivitet 1,2 0,0 0,6 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uddannelsesophold i udlandet 0,6 0,0 0,6 0,5 0,8 1,7 0,0 0,0 1,3 0,0 VUC-AVU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 44

45 3. Grafisk fordeling af 9. klassernes valg i Sorø Kommune pr. 15. marts Stablet %-fordeling på skoleform af de 9. klasser, som har valgt en 10.klasse: Stablet %-fordeling på indgang af de 9. klasser, som har valgt en erhvervs: 45

46 Stablet %-fordeling på af de 9. klasser, som har valgt en gymnasial : Stablet %-fordeling på aktivitet af de 9. klasser, som har en anden aktivitet end ordinær : 46

47 4. Grafisk fordeling af 10. klassernes valg i Sorø Kommune pr. 15. marts Stablet %-fordeling på indgang af de 10. klasser, som har valgt en erhvervs: Stablet %-fordeling på af de 10. klasser, som har valgt en gymnasial : 47

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 25-03-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012

Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Brugerundersøgelsen af vejledningen i grundskolen, UU Vestsjælland 2012 Indledning Elever i 9. klasse og 10. klasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget fra UU Vestsjælland.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1.

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1. 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven.

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Det skal i første omgang bemærkes, at UU Vejle har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Datamaterialet er udarbejdet på grundlag af tilgængelig data på 2.289 uge der ved tilmeldingen på optagelse.dk havde bopæl i Vejle Kommune.

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for unge

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011

Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 Notat om de kommunale udskolingselevers omvalg i perioden 15/3 5/9 2011 I dette notat redegøres for status den 5/9 2011 på de kommunale udskolingselevers uddannelsesvalg den 15/3 2011 1. Udskolingsresultatet

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0 9. klasserne, Næstved Antal elever der har ønsket/fra afgangsskole Borup Ris Susålandets skole Herlufmagle Holmegårdsskolen Kalbyris Kildemark 10. kl. Folkeskole 5 4 6 6 6 2 10. kl. Kommunale ungdomsskole

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 18 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 16 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 3 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 6 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune

Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Notat om elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2018 Assens Kommune Ledelsessekretariatet BSF Politik og Strategi BSF Der er fremgang på det danske arbejdsmarked,

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune

Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse Assens Kommune FTU 2019 Assens Kommune Notat: Elevers tilmelding til ungdomsuddannelse 2019 - Assens Kommune Det politiske mål er, at alle unge i Danmark skal have en ungdomsuddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt 1 Indhold Indledning... 3 10 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

UU råd. 24. marts 2011 UU Nordvestjylland

UU råd. 24. marts 2011 UU Nordvestjylland UU råd 24. marts 2011 UU Nordvestjylland Ungepakken indeholder - på Undervisningsministeriets område (1 af 2) Tredobling af præmie og bonus til praktikvirksomheder (1.650 ekstra pladser) 1.500 ekstra skolepraktikpladser

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på uddannelsesområdet. 9.1. 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Profilmodellen udarbejdes én gang om året, og bruges til at evaluere

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Greve Nord d. 23. oktober 2017

Greve Nord d. 23. oktober 2017 Greve Nord d. 23. oktober 2017 Indhold: Vejledning i grundeskolerne Uddannelse og Job Ung til Ung aftener Indsatser for ikke uddannelsesparate elever Vejledning i ungeområdet Den opsøgende vejledning Tal

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 1 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik

Læs mere