Oversigt over Landsforsøgene 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Landsforsøgene 2012"

Transkript

1 Oversigt over Landsforsøgene 2012

2 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt afsnittet om Sponsorer og uvildighed. Foto på omslaget: Søren Hesselbjerg Sørensen, AgroTech.

3 sorter Sorter Konklusion Trappe er den højest ydende vårhvedesort i årets landsforsøg. Umiddelbart efter følger sorterne Dafne, KWS Bittern og KWS Alderon. Den gennemførte svampebekæmpelse er i år rentabel i seks af de 11 sorter i afprøvningen, og det højeste nettomerudbytte for svampebekæmpelse på 1,3 hkg pr. ha er opnået i sorten Alora. Landsforsøg Trappe giver et udbytte, der er 7 procent større end udbyttet i målesorten. Derefter følger sorten Dafne med et udbytte, der er 4 procent større end målesortens, og sorterne KWS Bittern og KWS Alderon, der begge giver 3 procent mere end målesorten. Det højeste merudbytte for svampebekæmpelse på 2,9 hkg pr. ha er i år opnået i sorten Alora. Et stort og stabilt udbytte er afgørende ved valg af vårhvedesort. Som hjælp hertil er forholdstal for udbytte i de seneste fem års landsforsøg med vårhvedesorter samlet i tabel 1. I 2012 er der afprøvet 11 vårhvedesorter i landsforsøgene. Det er to sorter mindre end Tabel 1. Forholdstal for udbytte i vårhvedesorter 28 til Amaretto 1) Trappe Alora Dafne KWS Bittern Katoda KWS Alderon Hovsa Hamlet SG-S Økilde 98 1) Målesort: 28: Vinjett; : Amaretto. i 2011, men stadig tre sorter mere end i Amaretto er igen målesort, og der er som gennemsnit af årets fem forsøg høstet 62,0 hkg pr. ha i denne. Det er 0,4 hkg pr. ha mere end i 2011, men stadig 1,4 hkg pr. ha mindre end udbyttet i 29, hvor Amaretto var målesort for første gang. Resultaterne af årets landsforsøg med vårhvedesorter er vist i tabel 2. I tabellen ses sorternes udbytte, opdelt på Øerne, Jylland og hele landet. dyrkes primært til brødfremstilling, og derfor er et højt protein- og glutenindhold, kombineret med en høj rumvægt, at foretrække. Analyseresultaterne for disse kvalitetsparametre er vist til højre i tabel 2. Det højeste indhold af både protein og gluten er i 2012 målt i sorten Hamlet, mens den højeste rumvægt er målt i sorten Alora. Der er i 2012 gennemført tre forsøg med og uden svampebekæmpelse i vårhvedesorterne, og resultaterne af disse forsøg ses i tabel 3. Svampebekæmpelsen i forsøgene svarer som gennemsnit til en udgift på 1,6 hkg pr. ha og er kun rentabel i seks af de 11 sorter i afprøvningen. Tabel 2. sorter, landsforsøg 2012, med svampebekæmpelse. (H1) Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Hele landet Fht. for udbytte Pct. råprotein Pct. gluten Pct. stivelse Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Amaretto 59,8 63,4 62,0 1 10,6 19,5 70,9 78,9 Trappe 2,3 5,2 4, ,8 17,7 71,1 79,3 Dafne 0,8 3,7 2, ,0 18,2 70,8 79,0 KWS Bittern 1,0 2,3 1, ,6 19,8 70,3 79,1 KWS Alderon 3,0 0,9 1, ,8 20,1 69,2 76,2 SG-S ,5 2,5 0, ,5 19,1 71,0 80,0 Alora -1,1 0,2-0,3 1 10,4 19,2 70,7 80,6 Katoda -2,5 0,4-0, ,8 20,2 69,9 79,4 Økilde 1,2-2,3-0, ,4 18,8 70,8 77,9 Hovsa -1,6-0,5-1, ,8 20,5 69,6 76,3 Hamlet -5,4-0,9-2, ,5 21,5 69,8 78,5 LSD 4,0 3,8 2,9 148

4 sorter Tabel 3. sorter med og uden svampebekæmpelse (H2) A: Ingen svampebekæmpelse B: 0,4 liter Bell pr. ha, udbragt på én gang, eller 0,4 liter Bell + 0,15 liter Flexity pr. ha, udbragt ad to gange Procent dækning i A med meldug gulrust Udbytte, hkg kerne pr. ha Merudbytte for svampebek., hkg pr. ha, B-A A B brutto netto Antal forsøg Amaretto ,0 56,9 1,9 0,3 KWS Alderon ,3 59,3 2,0 0,4 Trappe ,1 59,0 0,9-0,7 Dafne ,4 57,9 2,5 0,9 KWS Bittern ,1 57,9 0,8-0,8 Økilde 0, ,2 57,2 0,0-1,6 Alora ,2 56,1 2,9 1,3 SG-S , ,9 55,7 0,8-0,8 Hovsa ,5 55,2 1,7 0,1 Katoda ,7 54,5 1,8 0,2 Hamlet 0, ,1 53,0-0,1-1,7 LSD, sorter 2,9 LSD, svampebek. 1,2 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns sorternes egenskaber og udbredelse I tabel 4 er registreringerne i årets observationsparceller med vårhvedesorter samlet. Der er i 2012 observeret tre dages forskel i modenhedsdatoen mellem den tidligste sort Hamlet og de sildigste sorter KWS Bittern og Økilde. Strålængden varierer i årets observationsparceller fra 72 cm i sorten KWS Alderon til 93 cm i sorten Katoda, der også de to foregående år var den mest langstråede sort. Der er ikke set lejesæd i årets observationsparceller med vårhvedesorter. Meldugangrebene er i 2012 en smule kraftigere end sidste års angreb. Mest meldug, svarende til 4,3 procent dækning, er registreret i sorten Hovsa, mens sorten Hamlet, ligesom sidste år, er gået helt fri for angreb. De kraftigste angreb af Septoria er i år observeret i sorten Hovsa med gennemsnitligt 4,7 procent dækning, mens de svageste angreb, svarende til 1,8 procent dækning, er set i nummersorten SG-S Angrebene af gulrust er i 2012 lidt kraftigere end sidste års angreb. Angrebsgraden varierer fra 0,4 procent dækning i sorterne Hamlet og Hovsa, Tabel 4. sorternes egenskaber 2012 Septoria Modning Strålængde, cm Procent dækning med meldug Septoria gulrust Antal forsøg Alora 18/8 80 1,5 3,6 9 Amaretto 17/8 83 1,2 3,3 12 Dafne 18/8 82 0,1 2,9 9 Hamlet 16/ ,3 0,4 Hovsa 18/8 80 4,3 4,7 0,4 KWS Alderon 18/8 72 1,1 1,9 0,7 KWS Bittern 19/8 88 1,8 4 0,7 Katoda 18/8 93 0,7 3,6 4,6 SG-S /8 78 0,01 1,8 0,01 Trappe 18/8 85 1,3 3 6 Økilde 19/8 91 0,1 2,1 0,5 Tabel 5. sorter, der har dækket over 1,0 procent af udsædssalget til høst Sorternes andel af udsædssalget i procent Høstår Amaretto Taifun Alora Katoda 6 Eminent 3 Dafne 3 Trappe Andre sorter der også sidste år var mindst angrebet, og helt op til 12 procent dækning i målesorten Amaretto. Der er ikke observeret angreb af hvedebladplet i årets observationsparceller med vårhvedesorter. Syv vårhvedesorter udgør mere end 1,0 procent af salget af certificeret udsæd til høst 2012, og udbuddet af vårhvedesorter ser dermed ud til at være vokset en smule i forhold til sidste år. Sorternes andel af salget fremgår af tabel 5. Amaretto er, som de foregående år, den mest solgte vårhvedesort og står for 45 procent af salget. Amaretto dækker sammen med sorten Taifun, som ikke har deltaget i landsforsøgene i 2012, hele 77 procent af salget af vårhvedeudsæd i Danmark til høst Kvælstoftildelingsstrategi i vårhvede til brød De største udbytter er igen i år opnået, hvor der er tildelt en kvælstofmængde svarende til brød- 149

5 sorter Tabel 6. Kvælstofgødskningsstrategi i vårhvede til brød. (H3) Tildeling i alt, Udbytte, kg N pr. ha hkg pr. ha Rumvægt, kg pr. hl Protein, pct. i tørstof Gluten, pct. Faldtal, sek. Vækststadium Sedimentationsværdi Brødvolumen Vandoptagelse, pct forsøg kg N pr. ha i NS ,8 80,7 11,3 21, , kg N pr. ha i NS ,1 80,4 12,1 23, , kg N pr. ha i NS kg N pr. ha i NS ,7 80,6 11,5 21, , kg N pr. ha i NS kg N pr. ha i NS ,0 80,5 12,4 24, , kg N pr. ha i NS kg N pr. ha i NS ,2 80,5 11,5 22, , kg N pr. ha i NS kg N pr. ha i NS ,9 80,7 12,2 23, , kg N pr. ha i NS kg N pr. ha i NS kg N pr. ha i NS kg N pr. ha i NS kg N pr. ha i N-32, flydende 25 kg N pr. ha i N-32, flydende LSD 4, ,0 80,6 12,2 23, , ,7 80,7 12,4 24, ,9 hvedenormen for vårhvede. En tildeling af ekstra 61 kg kvælstof pr. ha på en gang resulterer i et statistisk sikkert merudbytte på 4,3 pr. ha. En tildeling af kvælstofmængden ad tre gange ser derimod ud til at give et lille, ikke statistisk sikkert udbyttetab. Der er ikke opnået et højere proteinindhold, hvor gødningen er tildelt ad tre gange, i forhold til, hvor gødningen er tildelt ad to gange. Til gengæld er der opnået en stigning i proteinindholdet på op til 1 procentpoint, hvor der er gødet efter brødhvedenormen for vårhvede, sammenlignet med, hvor der er gødet efter kvælstofnormen for vårhvede til foder. Der er i 2012 gennemført fire forsøg i forsøgsserien: Kvælstofgødskningsstrategi i vårhvede til brød. Forsøgene skal belyse mulighederne for at optimere kvælstoftildelingsstrategien i vårhvede til brød. Resultaterne af årets forsøg er vist i tabel 6. I årets forsøg, der alle er gennemført på JB 4 til 6, er kvælstoftildelingen i henholdsvis vårhvede til foder og vårhvede til brød fastsat ud fra kvælstofnormen i den enkelte mark. Der er målt et N-min indhold i jorden på mellem 23 og 68 kg kvælstof pr. ha i roddybden, og der er tildelt gennemsnitligt 118 kg kvælstof pr. ha, hvor der er gødsket efter normen for vårhvede til foder, og 179 kg kvælstof pr. ha, hvor der er gødsket efter normen for vårhvede til brød. Kvælstofgødningen er tildelt ad op til tre gange, henholdsvis før såning i sidste halvdel af marts, i vækststadie 53 til 55 og i vækststadie 60 til 63. I forsøgsled 7 og 8 er der tildelt henholdsvis en fast gødning (NS 24-6) og en flydende gødning (N-32) med henblik på at vise eventuelle forskelle mellem gødningstyperne. Fordelingen af kvælstofgødningen og gødningstyperne fremgår af forsøgsbehandlingerne, der er vist til venstre i tabel 6. Der er ved alle de afprøvede kvælstoftildelingsstrategier, undtagen forsøgsled 1 med en tildeling svarende til kvælstofnormen for vårhvede til foder på en gang, både opnået et proteinindhold over 11,5 procent, en rumvægt over 77 kg pr. hl og et faldtal på mindst 275 sekunder. Kravene ved ansøgning om brødhvedenorm til næste års høst er således overholdt i syv af de otte forsøgsled. Prøver fra alle forsøgsled er desuden analyseret med hensyn til bageevnen. De faktorer, der er afgørende for et godt bageresultat, er, udover et højt protein- og glutenindhold, en høj sedimentationværdi, at faldtallet er højt (lav aktivitet af α-amylase, der nedbryder stivelsen), samt at brødvolumen og vandoptagelsen er høj. En høj sedimentationsværdi og en stor vandoptagelse er begge indikatorer for en god glutenkvalitet. Der er i årets forsøg opnået det højeste indhold af protein og gluten, hvor der er tildelt en kvælstofmængde svarende til normen for vårhvede til brød, mens der ikke er nogen tydelig forskel på, om kvælstofmængden er tildelt ad to til tre gange, eller om hele mængden er tildelt 150

6 sygdomme Fra forsøget med kvælstofgødskningsstrategier i vårhvede til brød ved Skamby på Fyn. Den 26. juni er der kun små, synlige forskelle, men ved høst er der målt forskelle på op til 16,9 hkg pr. ha i kerneudbyttet og 2 procentpoint i indholdet af råprotein mellem de afprøvede kvælstoftildelingsstrategier. (Foto: Morten Haastrup, Videncentret for Landbrug). på én gang i forbindelse med såning. De højeste sedimentationsværdier er dog opnået, hvor en kvælstofmængde, svarende til normen for vårhvede til brød, er tildelt ad to til tre gange. Resultaterne tyder også på, at vandoptagelsen stiger en smule, når kvælstofmængden tildeles ad flere gange, sammenlignet med tildeling af den samlede mængde på en gang i forbindelse med såning. Der er ingen tydelige forskelle mellem de to gødningstyper i årets forsøg (forsøgsled 7 og 8). Forsøgene forsættes i hvor effekten af forskellige svampestrategier i de to vårhvedesorter Amaretto og Trappe belyses. I tabel 8 ses sygdomsudviklingen. Det fremgår, at gulrust har været dominerende i begge sorter, mens der har været moderate angreb af meldug og Septoria i begge sorter. I tabel 7 er forsøgene delt op i tre forsøg med højt smittetryk og nettomerudbytter op til i gennemsnit 7,7 henholdsvis 5,5 hkg pr. ha i de to sorter samt et forsøg med lavt smittetryk, hvor der ikke har været sikre udslag for svampebekæmpelse. I sorten Amaretto har der været spiringsproblemer i forsøget med lavt smittetryk, hvorfor udbytteniveauet i de to sorter ikke kan sammenlignes i dette forsøg. I Amaretto har der i gennemsnit af de tre forsøg med højt smittetryk været bedst betaling for tre behandlinger (forsøgsled 3), men der er ingen sikre forskelle på tre behandlinger og to behandlinger i forsøgsled 4 henholdsvis 7. Det laveste nettomerudbytte er opnået ved en enkelt behandling under skridning. Det højeste nettomerudbytte i enkeltforsøgene er 13 hkg pr. ha i forsøgsled 3. I Trappe har der i gennemsnit af de tre forsøg med højt smittetryk været bedst betaling for tre behandlinger, men der er ingen sikre forskelle mellem strategierne. Ved at sammenholde forsøgsled 4 og 6 fremgår det, at der i ingen af sorterne har været sikre Sygdomme Konklusion I gennemsnit af tre forsøg med meget gulrust i sorterne Amaretto og Trappe er der opnået nettomerudbytter på op til 7,7 henholdsvis 5,5 hkg pr. ha. Der har været betaling for to til tre sprøjtninger i forsøgene med højt smittetryk. Angreb af svampesygdomme I flere vårhvedesorter har der i 2012 været angreb af gulrust, mens angreb af øvrige svampesygdomme overvejende har været moderate. Svampestrategier i to sorter I tabel 7 ses resultaterne fra en ny forsøgsplan, Spiringsfusariose i vårhvede. Kimstænglen er mørkfarvet, og nogle af planterne krøller som en proptrækker. Det lange, kolde og fugtige forår har flere steder resulteret i dårlig fremspiring i vårsæd, især hvis såbedet har været mindre godt, eller der er sået for dybt. Hvis spiringen er dårlig, bør man også undersøge, om den anvendte såsæd er i orden. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug). 151

7 sygdomme Tabel 7. Svampebekæmpelse i forskellige vårhvedesorter. (H4) Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Stadium brunrust gulrust meldug Septoria Udb. og merudb. Nettomerudb. ca. 4/7 ca. 4/ forsøg med højt smittetryk Amaretto Trappe 1. Ubehandlet , , ,15 l Flexity + 0,25 l Folicur EC , ,6 7,3 7,4 0 0, ,5 4,2 4,3 3. 0,25 l Folicur EC 250 Nettomerudb., ny afgift brunrust gulrust meldug Septoria Udb. og merudb. Nettomerudb. Nettomerudb., ny afgift ,4 7,7 7,5 0 0, ,2 5,5 5, ,7 6,7 6, ,6 3,6 3, ,9 3,9 3, ,6 1,6 1,5 6. 0,25 l Folicur EC 250 0,25 l Folicur EC ,1 5,7 5, ,4 5,0 4,9 7. 0,25 l Folicur EC , ,8 7,1 7, ,8 4,1 4,0 LSD 1-7 3,5 4,8 LSD 2-7 2,3 ns forsøg med lavt smittetryk Amaretto Trappe 1. Ubehandlet - 0 0,2 0,6 0,01 51, ,01 0,9 0,01 60, ,15 l Flexity + 0,25 l Folicur EC ,07 0,01 3,6 0,3 0, ,04 0,01 3,6 0,3 0,4 3. 0,25 l Folicur EC ,3 0,01 2,5-0,2-0, ,1 0,01 2,6-0,1-0, ,2 0,01 5,7 3,7 3, ,3 0,01 1,4-0,6-0, ,8 0,01 3,6 2,6 2, ,5 0,01-1,3-2,3-2,4 6. 0,25 l Folicur EC 250 0,25 l Folicur EC ,3 0,01 6,1 4,7 4, ,03 0,01-0,2-1,6-1,7 7. 0,25 l Folicur EC ,4 0,01 6,0 4,3 4, ,2 0,01 2,9 1,2 1,1 LSD A1-B7 ns ns Tabel 8. Sygdomsudviklingen i forsøg med svampebekæmpelse i to vårhvedesorter Sygdomsangreb Pct. dækning (ubehandlet) 29/5 5/6 18/6 4/ forsøg Amaretto Brunrust Gulrust 0, Meldug 0,1 0,9 3 3 Septoria 0, Trappe Brunrust Gulrust 0,01 0,6 8 7 Meldug 0, Septoria 0,02 0,9 1 5 forskelle på merudbyttet ved to behandlinger med Proline + Rubric henholdsvis to behandlinger med Folicur. Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 3 fremgår det, at der i ingen af sorterne har været betaling for at tilsætte Flexity mod meldug ved første sprøjtning, hvilket er i overensstemmelse med de moderate angreb af meldug. I figur 1 er vist brutto- og nettoudbytter i gennemsnit af de tre forsøg med højt smittetryk. Det højeste nettoudbytte er ved en pris på 170 kr. pr hkg opnået i sorten Trappe i forsøgsled 3, hvor der er sprøjtet tre gange. Vækststadium

8 sygdomme 80, svampestrategier 70 Hkg pr. ha Nettoudbytte Amaretto Trappe Omkostning til svampemiddel og kørsel Figur 1. Brutto- og nettoudbytter for forskellige svampestrategier i de tre forsøg med højt smittetryk i tabel 7. Nettoudbytterne er beregnet ved en kornpris på 170 kr. pr. hkg. De respektive forsøgsled er markeret med tallene 1 til 7 umiddelbart under søjlerne. 153

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW 6-329 og SY 211-98, med et forholdstal for udbytte på 110

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING Flakkebjerg 1. november 215 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING 2... Ældre søg VÆKSTREGULERING 26 ALM. RAJGRÆS Tabel 14. Vækstregulering af alm. rajgræs. (J23, J24,

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Anvendelsesorienteret Planteværn 213 VI Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Lise Nistrup Jørgensen & Peter Kryger Jensen I et GUDP projekt ønsker man at undersøge, om behovet for svampebekæmpelse

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Nummersorten Br 10101p83 giver med forholdstal 107 det største udbytte i årets landsforsøg med vinterhvedesorter. Det er første gang, sorten

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Ny engelsk sort præsterer det største udbytte i årets sortsforsøg

Ny engelsk sort præsterer det største udbytte i årets sortsforsøg sorter Ny engelsk sort præsterer det største udbytte i årets sortsforsøg Nummersorten CPB-T W135 har været den højestydende blandt de afprøvede sorter i landsforsøgene 2008. Der er i CPB-T W135 høstet

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede KWS LILI Det kloge valg af vinterhvedesort LILI Hele landet (2014-18) 100 Meldug 0 Septoria (2017) 2 Gulrust 2 Brunrust 3 Dyrkningsegenskaber Strålængde, cm 64 Modningsdato 18/7 Kvalitet HL-vægt, kg/hl

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Gødskning af vinterspelt og vårsæd

Gødskning af vinterspelt og vårsæd Økologisk dyrkning gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt Med forfrugt kløvergræs gødskes med 40 til 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Med forfrugt

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Disposition Baggrunden for at afprøve VERSUS til Aftenkongressen Ny udbyttefremgang Noget om

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vårsæd 216 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger.

Læs mere

Radrensning giver merudbytte og mindre ukrudt i vårbyg. Lovende sortsmateriale i screening af vårbyg

Radrensning giver merudbytte og mindre ukrudt i vårbyg. Lovende sortsmateriale i screening af vårbyg blanding 3 og blanding 5 en lavere ukrudtsbiomasse i blandingen end gennemsnittet af sorterne. Se figur 1. Det totale kvælstofoptag pr. m 2 ved skridning er i fire ud af fem blandinger højere i blandingerne,

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008 1 Markfrø side 143 tabel 3. Tabel 3. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs om efteråret. (J5 J6) Engrapgræs Bendlingstidspunkt Bendlingsindeks Netto- merud- bytte 2008. 1 forsøg 1. Ubendlet - 0 1.581-2.

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 070400808 Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen

Læs mere

Radrensning giver merudbytte i vårsæd

Radrensning giver merudbytte i vårsæd Radrensning giver merudbytte i vårsæd I 2016 alene er der opnået merudbytte på 3,1 hkg. pr. ha. ved radrensning i vårsæd med 25 cm rækkeafstand. Det samlede gennemsnitlige merudbytte for begge forsøgs

Læs mere

BÆLGSÆD Markært, sorter

BÆLGSÆD Markært, sorter BÆLGSÆD Markært, sorter > > JON BIRGER PEDERSEN, SEGES Kommende sorter med lovende udbytter I 2017 har der deltaget ni sorter i landssøgene med markært, det er tre mere end i 2016. Nummersorten NOS3009-052-039/1

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd 219 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Nye sorter med topudbytte i landsforsøgene LG Mocca nummersorten LGW123 giver med forholdstal 106 de største udbytter i årets landsforsøg med vinterhvede.

Læs mere

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde Tlf. 87912000 Fax. 87912001 Forsøg 2009 Dato: 08.10.2008

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 020200808 Gødskning af vårsæd, forfrugt kløvergræs Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen er sidst opdateret

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygdomme og skadedyr i korn

Sygdomme og skadedyr i korn Sygdomme og skadedyr i korn Ghita Cordsen Nielsen Jeg har valgt at koncentrere mig om svampebekæmpelse i hvede og bekæmpelse af agersnegle. Forsøgene med bladlusbekæmpelse i hvede og vårbyg er der ikke

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd økologi 2019 Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Såsæd Vi kan tilbyde et stort udvalg af økologisk

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016

Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016 27. februar 2016 Afrapportering af tilskud fra Fonden i 2016 Titel. Økonomisk kvælstofoptimum samt indhold af nitrat i bladstængler i stivelseskartofler. Projektansvarlig og deltagere. SEGES, Landbrug

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2017/18. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S N & S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N & S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2017/18 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter P Økologisk dyrkning Konklusioner Økologisk dyrkning Artsvalg Artsvalg i korn og bælgsæd Vinterrug, hybridrug og triticale har givet de største udbytter i årets artsforsøg. Forsøget er i år udvidet med

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD

10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD VINTERSÆD2019 10 GODE GRUNDE - TIL AT VÆLGE CERTIFICERET SÅSÆD CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN 1 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

GØDSKNING. Stigende mængder kvælstof

GØDSKNING. Stigende mængder kvælstof GØDSKNING Stigende mængder kvælstof > > LEIF KNUDSEN, SEGES Forsøg med stigende mængder kvælstof Fastsættelse af det optimale kvælstofniveau på markniveau har stor betydning for det økonomiske resultat

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere