ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%"

Transkript

1 beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

2 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i klasse i. Denne rapport viser resultaterne på samtlige spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. gennemførte samme undersøgelse i år 2016 og Resultaterne vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne for Det er dog ikke muligt at foretage en sammenligning på samtlige spørgsmål, da der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. Enkelte spørgsmål blev stillet i år 2014, men ikke i 2016, hvorfor sammenligningen foretages til På sidste side i denne rapport ses en oversigt over de pågældende spørgsmål. I rapporten for den enkelte klasse bliver resultaterne sammenlignet med samme klasse. Det vil sige, at eksempelvis 2.B s resultater fra 2017 sammenlignes med 1.B s resultater fra Spørgerammen bestod af både nationale samt kommunale spørgsmål, der har været tilpasset efter elevernes niveau. Således har der været et spørgeskema for indskoling samt et samlet spørgeskema for mellemtrin samt udskoling. Udskoling har fået yderlige fire spørgsmål, der ikke er blevet præsenteret for mellemtrin. Det er markeret i rapporten, når spørgeskemaerne går på tværs af denne opdeling. Ligeledes har antallet af kategorier været tilpasset efter elevniveau, således eleverne i indskoling blev bedt om at indikere deres trivsel med tre kategorier, mens mellemtrin samt udskoling har fået stillet spørgsmål med fire eller fem kategorier. Beelserne er efterfølgende konverteret til en skala fra 1 til 5, hvor 5 altid indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. RAPPORTENS OPBYGNING På rapportens forside fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent. Rapporten indeholder både beelser for indskoling, mellemtrin samt udskoling, hvor indskolings resultater vises først og derefter de samlede resultater fra mellemtrin samt udskoling. Først vises en oversigt over de fem spørgsmål under hovedtemaet Skoletrivsel med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål indenfor temaet med størst positiv eller negativ afvigelse fra benchmark. Dernæst vises elevernes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for dette tema. Efterfølgende vises elevernes gennemsnitlig vurdering og fordelingen indenfor de restende temaer i undersøgelsen. Resultaterne sammenlignes med relevante benchmark. I den sidste del af rapporten opdeles resultaterne på relevante baggrundiable.

3 SÅDAN LÆSES RAPPORTEN 02 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier. I rapporten indgår forskellige kategorier, der alle går fra 1 til 5, hvor 5 indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. Jeg ønsker ikke at e indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 50% et Meget tit, 40% har et Tit, 7% En gang i mellem, 2% Sjældent og under 2% har et aldrig. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes de aktuelle resultater med relevante benchmark. I det viste eksempel sammenlignes med historikken for enheden samt de samlede resultater for skolerne i 1) Er du glad for din skole? ,4 0,3 0,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217 elever har beet spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Gennemsnitsscoren på spørgsmålet i er 4,0. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 4,4, derfor viser grafen for en positiv afvigelse på 0,4. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0. Ingen værdi angiver, at det ikke har været muligt at sammenligne.

4 03 Resultaterne for indskoling

5 SKOLETRIVSEL 04 Nedenfor fremgår eleverne i indskolingens samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total ,9 Social trivsel ,1 Faglig trivsel ,6-0,3 Støtte og inspiration i undervisningen ,6 Ro og orden ,6 1 - Lav trivsel Høj trivsel

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 05 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Er du glad for dine lærere? 4,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,4 Er du glad for din klasse? 4,4 Er du glad for din skole? 4,4 Kan du lide pauserne i skolen? 4,3 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,6 Er du god til at løse dine problemer? 3,5 Er timerne kedelige? 3,4 Er toiletterne på skolen rene? 1,9 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 1,

7 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 06 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Er timerne kedelige? 0,2 Er du glad for din klasse? 0,2 Er du glad for din skole? 0,2 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? Lærer du noget spændende i skolen? Er toiletterne på skolen rene? Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

8 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 07 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Er toiletterne på skolen rene? Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? -0,3 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? -0,3 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? -0,3 Kan du koncentrere dig i timerne? -0,

9 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 08 Er du glad for din skole? ,4 0,2 Er du glad for din klasse? ,4 0,2 Kan du lide pauserne i skolen? ,3 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? ,9-0,3 Nej Ja, lidt Ja, meget Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? ,2 Ja, meget Ja, lidt Nej

10 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 09 Føler du dig alene i skolen? ,0 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? ,6-0,3 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? ,9 Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste

11 FAGLIG TRIVSEL 10 Er du god til at løse dine problemer? ,5 Kan du koncentrere dig i timerne? ,7-0,4 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

12 STØTTE OG INSPIRATION I 11 UNDERVISNINGEN Er du glad for dine lærere? ,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? ,4 Lærer du noget spændende i skolen? ,9 Nej Ja, lidt Ja, meget Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? ,9-0,3 Nej Ja, nogle gange Ja, tit Er timerne kedelige? ,4 0,2 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

13 RO OG ORDEN 12 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? ,6 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

14 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 13 SKOLETRIVSEL Har du ondt i maven, når du er i skole? ,9 Har du ondt i hovedet, når du er i skole? ,8 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er jeres klasselokale rart at være i? ,1 Nej Ja, lidt Ja, meget Er toiletterne på skolen rene? ,9 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

15 SUNDHEDSADFÆRD 14 Hvordan har du det om morgenen? ,1 Træt Midt imellem Frisk og vågen Spiser du morgenmad hver dag? ,5-0,3 Spiser du frokost hver dag i skolen? ,8 0,2 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? ,1 Nej Ja

16 UNDERVISNINGSMILJØ 15 Er der nok toiletter på din skole? ,8 Nej Ja Er der rent på skolen? ,4-0,3 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? ,8 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) ,9 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) ,3 Er din stol god at sidde på? ,0 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

17 UNDERVISNINGSMILJØ 16 Bliver du forstyrret af larm i timerne? ,9 Lugter der dårligt i klassen? ,0 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) ,3-0,5 Nej Ja, lidt Ja, meget

18 ANDRE SPØRGSMÅL 17 Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9 Nej Ja Hvad synes du om din SFO? ,1 Ikke glad Glad Meget glad Note: "Hvad synes du om din SFO" er ligeledes stillet til elever i 4.klasse

19 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 18 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Social trivsel 4,3 3,9 3,8 4,4 4,1 Er du glad for din skole? 4,5 4,5 4,1 4,5 4,4 Er du glad for din klasse? 4,5 4,1 4,1 4,9 4,4 Føler du dig alene i skolen? 4,0 3,8 3,9 4,2 4,0 Kan du lide pauserne i skolen? 4,5 4,2 4,0 4,4 4,3 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4,2 3,7 3,4 4,3 3,9 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,0 3,8 3,5 4,5 3,9 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3,7 3,2 3,6 4,2 3,6 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,7 3,9 3,6 4,5 4,2 Faglig trivsel 3,8 3,4 3,4 4,0 3,6 Er du god til at løse dine problemer? 3,8 3,4 3,1 3,8 3,5 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,8 3,4 3,6 4,1 3,7 Støtte og inspiration i undervisningen 3,9 3,4 3,4 3,9 3,6 Er du glad for dine lærere? 4,9 4,4 4,3 4,9 4,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,6 4,0 4,1 4,7 4,4 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 1,8 1,8 1,9 2,3 1,9 Er timerne kedelige? 3,9 3,0 3,2 3,5 3,4 Lærer du noget spændende i skolen? 4,3 3,6 3,6 4,1 3,9 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,0 3,2 3,5 3,8 3,6 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,2 3,5 3,6 4,1 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 19 Klassetrin 0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,6 3,4 3,4 3,6 3,8 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,5 3,8 3,6 4,5 4,1 Er toiletterne på skolen rene? 2,4 2,4 1,4 1,4 1,9 Hvordan har du det om morgenen? 3,0 3,2 2,8 3,4 3,1 Spiser du morgenmad hver dag? 4,8 4,3 4,3 4,6 4,5 Spiser du frokost hver dag i skolen? 5,0 4,7 4,7 4,8 4,8 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,4 3,6 3,7 4,8 4,1 Er der nok toiletter på din skole? 4,6 3,5 3,4 3,5 3,8 Er der rent på skolen? 3,5 3,4 3,1 3,7 3,4 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 4,9 4,7 4,6 4,9 4,8 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) 4,2 3,9 3,6 4,1 3,9 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 Er din stol god at sidde på? 4,4 4,4 3,6 3,8 4,0 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 3,5 2,3 2,5 3,2 2,9 Lugter der dårligt i klassen? 4,7 3,7 3,5 4,0 4,0 Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) 3,6 3,3 2,8 3,3 3,3 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5,0 4,9 4,7 5,0 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,4 4,3 3,7 4,5 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 20 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,1 4,1 4,1 Er du glad for din skole? 4,3 4,5 4,4 Er du glad for din klasse? 4,4 4,4 4,4 Føler du dig alene i skolen? 4,1 3,8 4,0 Kan du lide pauserne i skolen? 4,4 4,1 4,3 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 3,8 4,0 3,9 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 3,8 4,1 3,9 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3,7 3,6 3,6 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,4 4,0 4,2 Faglig trivsel 3,6 3,6 3,6 Er du god til at løse dine problemer? 3,5 3,5 3,5 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,6 3,8 3,7 Støtte og inspiration i undervisningen 3,5 3,8 3,6 Er du glad for dine lærere? 4,4 4,9 4,6 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,3 4,5 4,4 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 1,8 2,0 1,9 Er timerne kedelige? 3,3 3,6 3,4 Lærer du noget spændende i skolen? 3,8 4,0 3,9 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,5 3,8 3,6 Har du ondt i maven, når du er i skole? 3,9 3,9 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 21 Køn Dreng Pige Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 3,9 3,6 3,8 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,1 4,1 4,1 Er toiletterne på skolen rene? 1,8 2,0 1,9 Hvordan har du det om morgenen? 3,2 3,0 3,1 Spiser du morgenmad hver dag? 4,5 4,5 4,5 Spiser du frokost hver dag i skolen? 4,8 4,8 4,8 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,1 4,1 4,1 Er der nok toiletter på din skole? 3,9 3,8 3,8 Er der rent på skolen? 3,3 3,6 3,4 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 4,8 4,8 4,8 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) 3,8 4,1 3,9 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) 4,4 4,3 4,3 Er din stol god at sidde på? 3,9 4,1 4,0 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,9 2,8 2,9 Lugter der dårligt i klassen? 3,9 4,1 4,0 Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) 3,3 3,3 3,3 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,2 3,9 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

23 22 Resultaterne for mellemtrin samt udskoling

24 SKOLETRIVSEL 23 Nedenfor fremgår eleverne i mellemtrin samt udskolings samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total ,7 Social trivsel ,2 Faglig trivsel ,8 Støtte og inspiration i undervisningen ,1 Ro og orden ,7 1 - Lav trivsel Høj trivsel

25 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 24 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,9 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,4 Er du glad for din klasse? 4,3 Føler du dig ensom? 4,3 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,0 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,8 Er undervisningen kedelig? 2,8 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,4 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,

26 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 25 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 0,2 Er du glad for din klasse? Møder dine lærere præcist til undervisningen? Jeg føler, at jeg hører til på min skole. Føler du dig ensom? Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?

27 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 26 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Er du glad for din klasse? 0,2 Møder dine lærere præcist til undervisningen? Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? Jeg føler, at jeg hører til på min skole. Jeg kan godt lide pauserne i skolen. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? Jeg synes godt om udeområderne på min skole. -0,3 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. -0,4 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. -0,

28 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 27 Er du glad for din skole? ,1 Er du glad for din klasse? ,3 0,2 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Føler du dig ensom? ,3 Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,7 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Er du bange for at blive til grin i skolen? ,6 Altid For det meste En gang imellem Sjældent Aldrig

29 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 28 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? ,0 Aldrig Sjældent En gang imellem For det meste Altid Jeg føler, at jeg hører til på min skole ,1 Jeg kan godt lide pauserne i skolen ,4 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme ,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er ,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

30 FAGLIG TRIVSEL 29 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? ,7 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? ,0 Kan du koncentrere dig i timerne? ,7 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen ,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? ,9 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? ,7 Under middel Middel Gode Virkelig gode

31 FAGLIG TRIVSEL 30 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen ,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,8 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

32 STØTTE OG INSPIRATION I 31 UNDERVISNINGEN Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? ,4 Er undervisningen spændende? ,0 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? ,7 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er undervisningen kedelig? ,8 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Undervisningen giver mig lyst til at lære mere ,2 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det ,8 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen ,0 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

33 RO OG ORDEN 32 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro ,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? ,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? ,1 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? ,7 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

34 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 33 SKOLETRIVSEL Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure ,0 Jeg er god til at arbejde sammen med andre ,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,6 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende ,8 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre ,5 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvor tit har du ondt i maven? ,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? ,4 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? ,9 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig

35 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 34 SKOLETRIVSEL Jeg synes godt om udeområderne på min skole ,2 0,2-0,3 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen ,0-0,4 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene ,5-0,4 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

36 SUNDHEDSADFÆRD 35 I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du sveder eller bliver forpustet? 7 timer om ugen eller mere 9% timer om ugen 20% timer om ugen 34% Ca. 1 time om ugen 20% 63 2 Ca. en halv time om ugen 11% 37 4 Ingen 7% 21 1

37 SUNDHEDSADFÆRD 36 Udenfor skoletiden: Hvor ofte plejer du at dyrke så meget sport eller motion i fritiden, at du bliver forpustet eller sveder? Hver dag 16% gange om ugen 30% gange om ugen 39% En gang om ugen 10% En gang om måneden 2% Mindre end en gang om måneden 1% Aldrig 3%

38 SUNDHEDSADFÆRD 37 Udenfor skoletiden: Hvor mange timer om ugen plejer du at dyrke så meget sport og motion, at du bliver forpustet eller sveder? 7 timer om ugen eller mere 20% timer om ugen 32% timer om ugen 33% Ca. 1 time om ugen 8% Ca. en halv time om ugen 2% Ingen 5%

39 SUNDHEDSADFÆRD 38 Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 80% dage om ugen 9% dage om ugen 6% dag om ugen 5% Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 89% Jeg køber mad på skolen 10% 33-8 Jeg spiser ikke frokost 1% 4-3

40 SUNDHEDSADFÆRD 39 Hvornår går du normalt i seng, hvis du skal i skole næste dag? Kl. 21 eller tidligere 37% Kl % Kl % 53-2 Kl % 19-5 Kl % 20-1 Kl % 3-3 Kl % 2-2 Kl % 3 0 Kl % 1 0 Kl eller senere 0% 1-1

41 SUNDHEDSADFÆRD 40 Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole? Kl eller tidligere 1% 3 0 Kl % 10 0 Kl % 38-1 Kl % Kl % Kl % 13-3 Kl. 08 eller senere 0% 1 0

42 SUNDHEDSADFÆRD 41 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? ,7 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? ,3 Hver dag Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen Sjældnere end 1 gang om ugen Aldrig

43 SUNDHEDSADFÆRD 42 Hvor tit ryger du cigaretter eller vandpibe? Jeg ryger ikke 91% Sjældnere end hver uge 5% Ikke hver dag, men hver uge 2% Hver dag 1% Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig 74% Ja, en gang 9% Ja, 2-3 gange 3% Ja, 4-10 gange 7% Ja, mere end 10 gange 6% Note: Spørgsmålene er kun stillet til elever i udskoling

44 SUNDHEDSADFÆRD 43 Hvor gammel var du første gang, du drak alkohol? Jeg har aldrig drukket alkohol 39% år eller yngre 9% år 7% år 22% år 17% år 5% år eller ældre 1% Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling

45 FYSISK OG ÆSTETISK 44 UNDERVISNINGSMILJØ Jeg synes, der er nok toiletter på skolen ,2 Jeg synes, der er rent på skolen ,6-0,3 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen ,3 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde) ,8-0,3 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Bliver du forstyrret af larm i timerne? ,9 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig

46 FYSISK OG ÆSTETISK 45 UNDERVISNINGSMILJØ Er du tilfreds med lyset i din klasse? ,3-0,6 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? ,2 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) ,9 Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve) ,9-0,4 Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds

47 KVALIFICERET MEDBESTEMMELSE 46 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,6 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt ,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til ,8 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,8 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

48 VITALISERING 47 Er du glad for din skole? ,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,7 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,8 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Har du en eller flere gode venner i skolen? ,0 Nej Ja

49 SELVVÆRD 48 Jeg er god nok, som jeg er ,3 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

50 LIVSTILFREDSHED 49 Her er en linje med prikker fra 0 til 10. Prik 0 betyder det værst mulige liv for dig, og prik 10 betyder det bedst mulige liv for dig. Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? 0 - Dårligst mulig 0% % % % % % % % % % Bedst mulig 14%

51 LIVSTILFREDSHED 50 Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? 323 7,7 0,3 0,

52 SEKSUEL SUNDHED 51 Har du fået seksualundervisning i skolen? ,6 Nej Ja Synes du, at du ved nok om sex og prævention? ,5 0,3-0,4 Nej Ja Note: Spørgsmålet "Synes du, at du ved nok om sex og prævention?" er kun stillet til elever i udskoling

53 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 52 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Social trivsel 4,1 4,2 4,2 4,3 4,0 4,3 4,2 Er du glad for din skole? 4,0 4,1 4,2 4,2 3,6 4,1 4,1 Er du glad for din klasse? 4,1 4,4 4,3 4,4 3,9 4,5 4,3 Føler du dig ensom? 4,1 4,3 4,4 4,4 4,2 4,4 4,3 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,4 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 4,7 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,5 3,6 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 3,8 4,0 3,9 4,1 3,9 4,2 4,0 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4,3 4,2 4,1 4,2 3,7 4,1 4,1 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,3 4,3 4,3 4,7 4,0 4,7 4,4 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,2 4,2 4,2 4,4 4,0 4,4 4,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,0 4,1 4,0 4,2 3,9 4,4 4,1 Faglig trivsel 3,5 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,3 3,6 3,9 3,8 3,9 3,9 3,7 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 3,8 4,0 4,0 4,0 4,2 4,1 4,0 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,4 3,9 3,9 3,9 3,7 3,9 3,7 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 2,9 3,6 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,6 3,8 3,5 3,9 3,9 3,7 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

54 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 53 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,6 3,9 3,8 4,1 3,9 3,8 3,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 Støtte og inspiration i undervisningen 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,0 3,1 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,4 2,4 2,3 2,4 2,6 2,2 2,4 Er undervisningen spændende? 3,0 3,0 2,9 3,1 3,2 3,1 3,0 Er undervisningen kedelig? 2,8 2,6 2,7 2,9 2,8 3,0 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,4 3,7 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,4 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,9 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 2,6 3,0 Ro og orden 3,5 3,6 3,6 3,8 4,1 4,0 3,7 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,2 3,1 2,9 3,5 3,5 3,6 3,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,5 3,5 3,8 3,6 4,3 3,8 3,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 3,8 4,1 4,3 4,1 4,3 4,6 4,1 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,4 3,8 3,6 3,9 4,1 3,9 3,7 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 3,8 4,1 4,2 4,1 3,8 4,2 4,0 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 4,1 3,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7 3,9 3,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

55 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 54 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,7 3,7 3,9 3,9 3,8 3,6 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,3 3,4 3,5 3,5 3,3 3,1 3,4 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,4 2,7 2,8 2,9 3,1 2,9 2,8 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,2 3,4 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,4 3,4 3,2 3,1 2,7 2,8 3,2 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,7 3,2 3,0 2,5 2,2 2,8 3,0 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,5 1,5 1,7 1,3 1,5 1,5 1,5 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,6 3,7 3,8 3,6 3,8 3,8 3,7 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? 2,2 2,3 2,5 2,4 2,2 2,1 2,3 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 3,0 3,1 3,7 3,2 3,3 3,0 3,2 Jeg synes, der er rent på skolen. 2,8 2,5 2,9 2,4 2,4 2,4 2,6 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 3,6 3,3 3,4 3,1 3,1 3,2 3,3 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 3,5 2,9 2,8 2,4 2,6 2,5 2,8 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,7 2,9 3,0 2,9 3,2 3,1 2,9 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 3,7 3,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,4 3,6 3,1 3,0 2,9 3,2 3,2 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 3,3 3,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

56 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 55 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 3,4 2,9 3,2 2,5 2,4 2,4 2,9 Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt 4,2 4,1 4,3 4,0 4,1 4,2 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,6 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5,0 4,9 4,9 5,0 4,9 5,0 5,0 Jeg er god nok, som jeg er. 4,4 4,4 4,1 4,4 4,3 4,4 4,3 Har du fået seksualundervisning i skolen? 2,4 4,7 4,7 2,8 3,0 4,6 3,6 Synes du, at du ved nok om sex og prævention? 3,0 3,4 4,6 3,5 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

57 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 56 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,2 4,1 4,2 Er du glad for din skole? 3,9 4,2 4,1 Er du glad for din klasse? 4,3 4,2 4,3 Føler du dig ensom? 4,4 4,2 4,3 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 4,8 4,7 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,8 3,5 3,6 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4,0 3,9 4,0 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4,2 4,1 4,1 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,5 4,3 4,4 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,2 4,2 4,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,1 4,0 4,1 Faglig trivsel 3,7 3,8 3,8 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,6 3,8 3,7 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4,0 4,0 4,0 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,7 3,8 3,7 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,2 3,4 3,3 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 3,9 3,8 3,9 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,7 3,8 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

58 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 57 Køn Dreng Pige Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 3,9 3,8 3,8 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,8 3,9 3,8 Støtte og inspiration i undervisningen 3,1 3,2 3,1 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,4 2,4 2,4 Er undervisningen spændende? 3,0 3,1 3,0 Er undervisningen kedelig? 2,8 2,8 2,8 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,8 3,6 3,7 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,1 3,3 3,2 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,8 3,8 3,8 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 2,9 3,1 3,0 Ro og orden 3,7 3,7 3,7 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,3 3,3 3,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,7 3,7 3,7 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,2 4,1 4,1 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,8 3,7 3,7 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 3,8 4,2 4,0 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,8 4,0 3,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,7 3,5 3,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

59 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 58 Køn Dreng Pige Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,9 3,7 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,5 3,3 3,4 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,8 5,0 4,9 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,7 2,8 2,8 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,5 3,4 3,5 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,1 3,2 3,2 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 2,9 3,1 3,0 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,4 1,5 1,5 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,7 3,7 3,7 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? 2,2 2,4 2,3 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 3,3 3,2 3,2 Jeg synes, der er rent på skolen. 2,5 2,7 2,6 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 3,4 3,2 3,3 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 2,9 2,8 2,8 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 3,0 2,9 2,9 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 3,4 3,3 3,3 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,4 3,0 3,2 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 2,8 2,9 2,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

60 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 59 Køn Dreng Pige Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 2,9 2,9 2,9 Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt 4,0 4,3 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,8 3,8 3,8 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 5,0 5,0 Jeg er god nok, som jeg er. 4,4 4,3 4,3 Har du fået seksualundervisning i skolen? 3,6 3,6 3,6 Synes du, at du ved nok om sex og prævention? 3,5 3,6 3,5 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

61 BILAG 60 På følgende spørgsmål er historikken fra 2014: Indskoling: Hvordan har du det om morgenen? Spiser du morgenmad hver dag? Spiser du frokost hver dag i skolen? Mellemtrin og udskoling: Hvor tit spiser du morgenmad? Har du fået seksualundervisning i skolen? Udskoling: Synes du, at du ved nok om sex og prævention?

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 757 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,8% beelser: 559 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 86,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% beelser: 597 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% beelser: 145 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 94,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% beelser: 239 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,6% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% beelser: 743 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% beelser: 487 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 84,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% beelser: 283 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% beelser: 226 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 63,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 65,1% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 95% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 3,3% beelser: 7 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 3,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 46,4% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 207 Svarprocent: 46,4% OM RAPPORTEN 0 OM RAPPORTEN I januar og februar 207 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-0. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: 3.169 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,2% Business college OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% beelser: 40 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 28% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% beelser: 2.584 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 85,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 83,3% beelser: 3.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,1% beelser: 2.77 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 217 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I januar og februar 217 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 747 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88% beelser: 3.13 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1% beelser: 3.682 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 147 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6% Område Viborgvej Skoler beelser: 513 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3% Område Viborgvej Skoler beelser: 151 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 687 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 81% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,3% Specialtilbud beelser: 21 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 21 Svarprocent: 91,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 21 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% beelser: 327 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 57% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0- i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85% beelser: 2.733 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5% beelser: 2.535 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 86,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget.

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget. Undervisningsmiljøvurdering 2016 0-3 klasse. 55% har deltaget. 1. Jeg er en: Dreng 19 svar 44% Pige 24 svar 56% 2. Er du glad for din skole? Ja, meget 27 svar 63% Ja, lidt 16 svar 37% Nej 0 svar 0% 3.

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 50% (12 51% (37 51% (1.275 Pige 50% (12 49% (35 49% (1.207 Er du glad for din skole? Meget tit 75% (18 54% (39 38% (949 Tit 21% (5 35%

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 44% beelser: 65 Beder Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 156 Elev Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 156 Elev Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 96% beelser: 56 Elev Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 68% beelser: 98 Katrinebjergskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 66% beelser: 68 Tovshøjskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 sgruppering=4-6 klasse (skolen (alle skoler Køn Dreng 38% (9 44% (41 50% (1.307 Pige 63% (15 56% (52 50% (1.294 Er du glad for din skole? Meget tit 50% (12 44% (41

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: Specialtilbud OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 22 Kaløvigskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 96% Antal besvarelser: 22 Kaløvigskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 96% beelser: Kaløvigskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

TRIVSEL. Resultater for klassetrin. Ønsker ikke at svare. Er du glad for din skole? Er du glad for din klasse?

TRIVSEL. Resultater for klassetrin. Ønsker ikke at svare. Er du glad for din skole? Er du glad for din klasse? RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er du glad for

Læs mere

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Fredensborg Skole Fredensborg Kommune. Trivsel og UMV 2018

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Fredensborg Skole Fredensborg Kommune. Trivsel og UMV 2018 RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Fredensborg Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Nivå Skole Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Nivå Skole Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Nivå Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Humlebæk Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Humlebæk Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Humlebæk Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6 beelser: Tech OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever i -.

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 48% beelser: 44 EUD OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Frisholm Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: 9 Business college OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Endrupskolen Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Endrupskolen Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Endrupskolen Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 Svarprocent: 7% beelser: 4.995 Syd OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 I maj og juni 29 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Ullerødskolen Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Ullerødskolen Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Ullerødskolen Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.8 Øst OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Svendborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune UMV 16 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Haderslev Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Deltagelsesprocent 4. 6. klasse: 19 elever af 42 7. 9. klasse: 40 elever af 46 Hvilket for 4. 6. klasse giver en deltagelsesprocent på 45 og for 7. 9. klasse en

Læs mere