AfgrødeNyt nr marts Indhold. Aktuelt i marken -1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AfgrødeNyt nr marts Indhold. Aktuelt i marken -1 -"

Transkript

1 AfgrødeNyt nr marts 2014 Indhold Aktuelt i marken Forårssæsonen er godt i gang i marken, og mange marker med frøgræs, vintersæd og vinterraps har fået den første gødning, og de første marker er tilsået med vårsæd. Der er stadig marker, hvor det endnu ikke er muligt at færdes med gødningsspredere og gyllevogne. Her bør du stadig afvente, at marken kan bære fremfor at få lavet dybe spor. Ellers bør al vintersæd og vinterraps tildeles den første gødning, hvis det endnu ikke er sket. Vi ser stadig mange vintersædsmarker med manganmangel, så er der ikke udbragt mangan, bør det også prioriteres i risikomarker. Den kraftige vækst i mange marker i efteråret har betydet mere manganmangel i dette forår end i et normalår. Kvælstofprognosen for 2014 er kommet og viser et normalt kvælstofbehov. Kvælstofprognosen er 0 i hele landet for alle jordtyper. Det vil sige, at der ikke skal korrigeres i årets gødningsplan. I vintersædsmarker, hvor ukrudtet ikke er bekæmpet i efteråret, vil det være tid at foretage en ukrudtsbekæmpelse hvor der er problemer med græsukrudt. I marker, hvor der først og fremmest er tokimbladet ukrudt, der ikke er alt for stort, bør fremspiring af nyt ukrudt afventes. Hvis du ikke har anvendt Kerb i din vinterraps, så er der nu mulighed for at bekæmpe græsserne agerrævehale, blød hejre, gold hejre og rajgræs med Agil eller Focus Ultra. Aktuelt Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Bekæmpelse af ukrudt i frøgræs Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps Vigtige datoer De to midler bekæmper endvidere spildkorn og flyvehavre. Se doseringer under Aktuelle løsninger. Hvis du vil prøve det nye vækstreguleringsmiddel Caryx på en del af din vinterraps, så skal det være i denne uge. Så vidt vi er orienteret, kan midlet skaffes. Vi anbefaler kun at prøve det i de højeste sorter som Explicit, Exstorm, Extrovert, Sesame, Compass og Technic. Vi hører gerne om dine erfaringer med midlet lad meget gerne en stribe stå usprøjtet. I vinterraps er det endvidere tid til en eventuel tilførsel af bor. Brug f.eks. 1-2 kg Solubor pr. ha til vinterraps i risikomarker dvs. marker med højt reaktionstal og let jord. Bormangel vil være mest udbredt, når der er kraftig vækst og tørre forhold. Ligeledes bør der holdes godt øje med glimmerbøsser, når vejret igen bliver lunt. De første er allerede set i rapsen. Skadetærsklen er 3 glimmerbøsser pr. plante i det tidlige knopstadie. Se mere i dette nummer af AfgrødeNyt. Det er tid til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs med Hussar OD, DFF og Monitor. Se mere i dette nummer af AfgrødeNyt. Hvis vårbyggen skal tildeles gylle, anbefaler vi at nedfælde den før såning eller alternativt slangeudlægge den i forsuret form med efterfølgende nedharvning inden såning. -1 -

2 På lerjord kan nedfældning give store strukturskader på jorden, hvis den er for våd, og i de tilfælde anbefaler vi at udsætte udbringningen af gylle til efter fremspiring. Der er igen i år givet dispensation til anvendelse af Asulox til ukrudtsbekæmpelse i spinat. Asulox må anvendes med max. 2 l pr. ha. Dispensationen starter 19. marts 2014 og udløber 16. juli Herefter må midlet ikke længere bruges eller forefindes på ejendommene. Efter den milde vinter er der allerede fundet angreb af gulrust i flere modtagelige triticalesorter. Vi anbefaler derfor at holde godt øje med gulrust i triticale samt den meget modtagelige brød-hvedesort Asano. Ved angreb er bekæmpelse allerede aktuel nu i de mest udviklede marker. Som opfølgning på afsnittet i sidste AfgrødeNyt om flydende gødning med Agrotain, så har Dangødning meddelt, at de også fremover leverer Agrotain separat. Vi er i fuld gang med at søge om enkeltbetaling, men har også tid til markbesøg, så kontakt din planteavlskonsulent, hvis du ønsker et markbesøg. Det er nu der skal tages stilling til ukrudtsbekæmpelsen i vintersædsmarker, der ikke er ukrudtsbehandlet fra efteråret. I rapsmarkerne er det tid til at vurdere behovet for bekæmpelse af kamille, og i vårsæd tilbyder vi fokusbesøg - se mere i dette AfgrødeNyt. Værdien af betalingsrettighederne er nu genberegnet, så du kan i TastSelv se ca. hvor meget du vil få udbetalt i støtte for 2014 på TastSelv. Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd I marker, der ikke er sprøjtet i efteråret, er det vigtigt at få overblik over ukrudtsarter og mængde af ukrudt, så bekæmpelsen kan ske så snart det vurderes, at risikoen for tilbagefald til vinteragtige forhold er overstået. I de marker, der er sprøjtet i efteråret, er det kun nødvendigt at sprøjte tidligt, hvis der er behov for at bekæmpe græsukrudt. Opfølgning på tokimbladet ukrudt bør typisk afvente en ny fremspiring. Afgrødens tilstand har stor betydning for behovet for at supplere efterårsbekæmpelsen af ukrudt. Når afgrøden kommer godt fra start og kan forventes at blive tæt, vil nogle overlevende planter af arter som agerstedmoder, ærenpris og enårig rapgræs ikke påvirke eller give besvær til høst. Det vil også være uden praktisk betydning for jordens frøbank. Derimod er kamille og burresnerre vigtige at få bekæmpet, og der kan være behov for at bekæmpe senere fremspiring af f.eks. snerlepileurt og hanekro. Rajgræs og almindelig rapgræs vil være blandt de ukrudtsarter, der ofte vil være utilstrækkeligt bekæmpet i efteråret. Bekæmpelsen af agerrævehale skal normalt også suppleres om foråret for at undgå opformering. På arealer med meget enårig rapgræs kan det være nødvendigt med en ekstra indsats, selv om der er sprøjtet med god effekt om efteråret. Hejrearterne kan ikke bekæmpes om efteråret, så de skal altid bekæmpes tidligt om foråret. Vinterhvede med væselhale 15. marts

3 Basismidler om foråret mod forskellige ukrudtsarter i vinterhvede nævnt alfabetisk. Rød farve er rene ALShæmmere. Midlerne kan erstattes af tilsvarende generiske eller parallel-produkter. Dominerende ukrudt Agerrævehale Alm. rapgræs Blød hejre Burresnerre Enårig rapgræs Flyvehavre Fuglegræs Gold hejre Hejrenæb Hyrdetaske og andet korsblomstret ukrudt Kamille Kornblomst Kvik Rajgræs Snerlepileurt, forårsfrem-spiret Stedmoder Storkenæb Tvetand Valmue Vindaks Ærenpris Basismiddel forår vinterhvede Endvidere er Express Gold, som svarer til blanding af Ally plus Express, blevet godkendt, samt Saracen, -3 - Atlantis, Broadway, Foxtrot, Primera Super, Topik Atlantis, Broadway, Monitor, Topik Atlantis, Broadway, Monitor Broadway, Cossack, Hussar, Lodin, Mustang forte, Monitor, Primus, Primus XL, Starane XL, Tomahawk Atlantis, Cossack Foxtrot, Primera Super, Topik Accurate Delta, Ally, Atlantis, Broadway, Cossack, Express, Hussar, Lodin, Monitor, Mustang forte, Primus, Primus XL, Starane XL, Tomahawk Broadway, Monitor Ally, Express, Harmony Plus, Hussar Accurate Delta, Ally, Broadway, Cossack, Express, Hussar, Mustang forte, Primus, Primus XL, Starane XL Accurate Delta, Ally, Broadway, Cossack, Express, Harmony Plus, Hussar, Mustang forte, Primus, Primus XL, Starane XL Express, Mustang forte, MCPA, Primus Monitor Nye midler i 2014 Cossack OD er et nyt græsukrudtsmiddel, der svarer til en blanding af Hussar OD og Atlantis OD. På grund af minimiddelrestriktionen er det ikke tilladt selv at blande Hussar OD og Atlantis OD. 0,6 l Cossack OD svarer ca. til 0,45 l Atlantis plus 0,035 l Hussar OD. Primus XL er et nyt middel mod bl.a. burresnerre og kamille. Ligesom Starane XL består Primus XL af en blanding af Primus og Starane 180. I Primus XL er der 100 g pr. l af Fluroxypyr (aktivstof i Starane 180) og 5 g pr l af Florasulam (aktiv stof i Primus). I Starane XL er mængden af Fluroxypyr den samme, mens indholdet af Florasulam er halvt så stort. Rent prismæssigt ser det ud til at 0,3 l Primus XL og 0,5 l Starane XL vil koste det samme. De to doseringer vil have ca. samme ukrudtseffekt. Primus XL vil være at foretrække i køligere vejr med små burresnerre, mens Starane XL vil være at foretrække i lunt vejr og ved større burresnerre. Broadway, Cossack, Grasp, Hussar Harmony, Harmony Plus, Lodin, Mustang forte, Primus, Primus XL, Starane XL, Tomahawk Accurate Delta, Ally, DFF, Legacy, Ally, Broadway, Express, Harmony Plus, Hussar, Mustang forte, Primus Accurate Delta, Ally, Mustang forte Accurate Delta, Ally, Broadway, Express, Harmony Plus, Hussar, Mustang forte, Primus, Primus XL, Starane XL Atlantis, Broadway, Cossack, Foxtrot, Hussar, Monitor, Primera Su-per, Topik Accurate Delta, Ally, DFF, Legacy et generisk middel, som svarer til Primus. Bekæmpelsesforslag I afsnittet Aktuelle løsninger finder du vores forslag til bekæmpelse af ukrudt i vintersæd. Ved massiv forekomst af en eller flere ukrudtsarter, eller hvis afgrøden er tynd, øges den angivne dosis med procent, dog højest til den maksimale dosis, som er anvist på etiketten. Vær opmærksom på, at der for en række midler er begrænsninger af dosis i forhold til afgrødens stadium. Begrænsninger for minimidler Husk at en række minimidler (SU-midler) er pålagt den begrænsning, at de kun må bruges én gang pr. vækstsæson. Teksten på etiketten er følgende: For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl kun anvendes 1 gang om året. Begrænsningerne i anvendelsen er illustreret i næste tabel. Læs altid etiketten og tjek maks. dosis.

4 Lovlig anvendelse af SU-midler. Midler, som giver samme metabolit, er vist med rødt og må ikke blandes. Hvis der i efteråret er brugt: Lexus, Absolute 5 Atlantis, Othello Express Må der tidligt forår bruges: Hussar, Atlantis, Cossack, Ally, Express, Harmony Plus, Accurate Delta, Broadway, Monitor, Primus, Saracen, Lexus Broadway, Monitor, Lexus, Primus, Saracen Broadway, Monitor, Lexus, Primus, Saracen Og senere følges op med: Broadway, Monitor, Primus, Primus XL, Starane XL, Primus, fluroxypyr-midler, Mustang forte, MCPA Broadway, Monitor, Starane XL, Pri-mus XL, Primus, fluroxypyr-midler, Mustang forte, MCPA Broadway, Monitor, Primus, Primus XL, Starane XL, Primus, fluroxypyr-midler, Mustang forte, MCPA Additiver I Aktuelle løsninger er eventuel tilsætning af olie eller spredeklæbemiddel angivet. Oxitril/Briotril, Starane XL, Mustang forte og Lodin/Tomahawk har et indhold af additiver, der gør det unødvendigt at tilsætte yderligere spredeklæbemiddel ved blanding med andre midler. Dog kan det anbefales at tilsætte spredeklæbemiddel, hvis der anvendes meget lave doser. Olie bruges som additiv til Hussar OD og Cossack OD, når de anvendes alene eller i blanding med minimidler og DFF. I alle andre tilfælde anvendes spredeklæbemiddel ved blandinger med Hussar OD og Cossack OD, også hvis midlerne blandes med mangansulfat. Broadway tilsættes PG26N, som i forsøg har vist sig som det bedste additiv. Temperaturforhold Behandling før en frostperiode kan forringe virkningen og evt. skade afgrøden. Den bedste effekt opnås, når der i de første døgn efter sprøjtningen er gode temperaturforhold både dag og nat. Let frost i morgentimerne (i en ellers mild periode) har ringe betydning for virkning og skånsomhed. Under kølige vejrforhold med en gennemsnitstemperatur ned til 2-4 C virker Ally, Accurate Delta, Express, Harmony Plus, Lexus, Primus, Topik og Oxitril/Briotril ret sikkert, når blot der er vækst i ukrudtet. Temperaturer omkring 7-8 C vil dog være optimalt. Temperaturkravet til Hussar og Atlantis er 8-9 C som gennemsnitlig døgntemperatur omkring sprøjtetidspunktet, mens temperaturkrav til Broadway ifølge etiketten er lidt lavere. Midler som Primera Super/Foxtrot, Starane XL og Lodin/ Tomahawk bør først tages i brug hen i april, når temperaturen er højere. Afgrødetålsomhed Det er ikke alle græsukrudtsmidler, der har samme skånsomhed over for de forskellige kornarter, og derfor er de ikke godkendt i alle vintersædafgrøder. Afgrøder, hvor midler med effekt mod græsser kan anvendes om foråret Middel Vinterhvede Vinterbyg Triticale Rug Absolute Atlantis OD maks. 0,45 l Broadway Cossack OD maks. 0,6 l Grasp Hussar OD + maks. 25 ml + + Lexus Monitor Othello Primera Super/Foxtrot Topik

5 Aktuelle løsninger uge Indhold: Ukrudtsbekæmpelse Svampebekæmpelse Skadedyr Vækstregulering -5 -

6 -6 -

7 -7 -

8 -8 -

9 Bekæmpelse af ukrudt i frøgræs Kemisk bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs er på grund af det ofte nære botaniske slægtskab mellem ukrudtsgræsser og kulturgræsser vanskeligt og til tider umuligt. Derfor er det vigtigt at inddrage hele sædskiftet i indsatsen for at holde bestanden af ukrudt, der reducerer udbyttet og forringer kvaliteten, nede på et acceptabelt niveau. Enårig og alm. rapgræs er et alvorligt problem i de fleste arter af markfrø, fordi arterne påvirker kvaliteten i den høstede vare og ikke eller kun vanskeligt kan frarenses. Mod enårig rapgræs er eneste mulighed på nuværende tidspunkt anvendelsen af Hussar OD i engrapgræs, rødsvingel, bakkesvingel og hundegræs. Mod alm. rapgræs kan Monitor anvendes i engrapgræs og alm. rajgræs. Vær opmærksom på, at der er betydelige sortsforskelle med hensyn til tålsomheden overfor Monitor. Behandlingerne med Monitor og Hussar OD udføres, så snart planterne er i vækst, og der ikke er udsigt til nattefrost. For begge midler gælder, at effekten øges med sti-gende temperatur. Ved valg af middel i foråret 2014 skal man være opmærksom på de nye regler vedr. anvendelsen af visse minimidler. Midler, der indeholder aktivstofferne tribenuron (Express m.fl.), thifensulfuron (Harmony m.fl.), triasulfuron (Zoom), iodosulfuron (Hussar m.fl.) og metsulfuron (Ally m.fl.), må - efter de nye regler - kun anvendes en gang pr. vækstsæson. En række af de mest anvendte minimidler i græsfrøavlen er omfattet af denne restriktion. Se på etiketten, om du har fået leveret en ny produktion af midlerne, hvor denne restriktion er gældende, eksempelvis leve-res der endnu Hussar OD med gammel etikette. Frø fra bredbladede ukrudtsarter kan også være et problem, fordi de også kun vanskeligt kan frarenses. Derfor er det vigtigt at få bekæmpet bl.a. haremad og skræppe, der er vanskelige at frarense i alle de storfrøede græsarter. Dernæst skal de arter bekæmpes, som forekommer i så store mængder, at der er risiko for direkte udbyttetab, høstbesvær eller kraftig forøgelse af frøpuljen i jorden. De ukrudtsplanter, som forekommer i mindre antal, og hvis frø kan frarenses, vil det ikke være økonomisk rentabelt at bekæmpe. Middelvalg Vi bringer en tabel med en oversigt over, hvilke midler der er relevante mod de vigtigste ukrudtsarter i frøgræs, samt en tabel med en samlet oversigt over godkendte midler i frøgræs. For off-label/ mindre anvendelse godkendelser gælder, at avleren skal være i besiddelse af vejledningen, som under menupunktet Off-label godkendelser/godkendelser til mindre anvendelse kan hentes i Middeldatabasen. MCPA-midler er ikke længere godkendt i frøgræs. Basismidler mod en række tokimbladede ukrudtsarter i frøgræs. Agerstedmoder Fuglegræs Haremad Hønsetarm Kamille Skræppe Storkenæb Tidsel Vejbred Ærenpris DFF/Diflanil/Legacy Primus/Saracen, Ariane FG S, Tomahawk 180 EC/Lodin, Starane XL Primus/Saracen, Ariane FG S Primus/Saracen, Ariane FG S Primus/Saracen Tomahawk 180 EC/Lodin, Starane XL Primus/Saracen, Ariane FG S Ariane FG S Primus/Saracen, Ariane FG S DFF/Legacy /Diflanil -9 -

10 Midler til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt i frøgræs om foråret. Agil Ariane FG S Tekst på etikette Rødsvingel (mindre anvendelse) Kun om foråret efter høst af korn, hvidkløver eller frøgræs Frøgræs udlagt i renbestand i efteråret Dosis, g pr. liter, pr. ha Frøgræs udlagt i korn Frøgræs udlagt i alle afgrøder 0,8 0,8 0,8 0,8 2,50 3,50 Fighter 480 Frøgræs 2,00 2,00 2,00 2,00 Basagran M75 Frøgræs 2,60 3,0-4,0 3,0-4,0 3,0-4,0 Briotril 400 EC Frøgræs 0,5-0,75 0,5-0,75 0,5-0,75 0,5-0,75 Catch DFF/Diflanil/ Legacy Focus Ultra Hussar OD Alm. rajgræs, ital. rajgræs, hybridrajgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, engrapgræs, alm. rapgræs, hundegræs og timothe (off-label). 0,6 0,6 0,6 0,6 2. flerårs-frø eller efter høst af hvidkløver Frøgræs (off-label). 0,07-0,15 0,07-0,15 0,07-0,15 0,07-0,15 Rødsvingel og stivbladet svingel. Engrapgræs, rødsvingel, stivbladet svingelog og hundegræs (off-label). 1,0-2,0 1,0-2,0 1,0-2,0 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 Monitor Alm. rajgræs (off-label). 5 g 5 g 5 g 5 g Monitor Engrapgræs (off-label). 9 g 9 g 9 g 9 g Oxitril CM Frøgræs. 0,2 0,2 0,2 0,2 Primera Super Alm. rajgræs forår (off-label). 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 Primera Super Primus Strandsvingel forår (offlabel). Alm. rajgræs, engrapgræs, rødsvingel (etikette). Alm. rapgræs, engsvingel, hy-brid rajgræs, hundegræs, ital. rajgræs, rajsvingel, stivbladet svingel, strand-svingel, timothe (off-label). Saracen Frøgræs St : 0,05-0,075 St : 0,075-0,15 Starane XL Tomahawk 180 EC/Lodin Alm. rajgræs, engrapgræs, rødsvingel. Alm. rapgræs, engsvingel, hybrid rajgræs, hundegræs, ital. rajgræs, rajsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, timothe (offlabel). 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 0,5-0,8 0,075-0,150 0,075-0,150 0,075-0,150 St : 0,05-0,075 St : 0,075-0,15 St : 0,05-0,075 St : 0,075-0,15 0,075-0,150 1,5-1,8 1,5-1,8 1,5-1,8 1,5-1,8 Græsarealer. 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 St : 0,05-0,075 St : 0,075-0,

11 Løsningsforslag Du finder vores løsningsforslag til bekæmpelse af ukrudt i rajgræs og rødsvingel under Aktuelle løsninger Det er ofte nødvendigt at anvende høje doser, når det er store overvintrede ukrudtsplanter, der skal bekæmpes. Er ukrudtsplanterne små og vejrbetingelserne gode, kan der anvendes lavere doser. Primus og DFF virker ved lav temperatur. Midler med indhold af hormonvirkende aktivstoffer som Ariane FG, Catch, Starane XL og Tomahawk 180/Lodin kræver gode temperaturforhold for optimal virkning. Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps Glimmerbøsserne kommer frem fra deres vinterhi i hegn o.lign. ved ca. 9º C, mens kortere flyveture kræver 12-13º C, og længere flyveture kræver ca. 15º C. Glimmerbøsserne gør størst skade i det helt tidlige knopstadie, hvor løvbladene endnu dækker knopperne. Den vejledende bekæmpelsestærskel i det tidlige knopstadie er 3 glimmerbøsser pr. plante og i det sene knopstadie 5-6 glimmerbøsser. Ved begyndende blomstring er bekæmpelse kun aktuel ved meget kraftige angreb i størrelsesordenen 20 glimmerbøsser pr. plante. Vær opmærksom på, at skadedyrssprøjtning under blomstring også bekæmper snyltehvepse. Snyltehvepse parasiterer i stort omfang glimmerbøssens larver, og mængden af snyltehvepse har derfor betydning for angrebsstyrken af glimmerbøsser året efter. Sprøjteteknik og vandmængde Udenlandske forsøg med vandmængder har vist bedre effekt med 200 l vand end med 100 l vand pr. ha. Anvend 200 l vand med f.eks. en 025 lavdrift/ refleksdyse med 3,5 atm. og 6,5 km/t eller en 03 lavdrift/refleksdyse med 3,5 atm. og 7,6 km/t. ph i sprøjtevæsken Halveringstiden (tiden hvor halvdelen bliver nedbrudt) for Mavrik er afhængig af ph i sprøjtevæsken. Ved ph 9 er halveringstiden 1,25 dage og ved ph 7 er halveringstiden 22,5 dage. Normalt udsprøjtes Mavrik straks efter påfyldning, og tilsætning af syre er derfor ikke nødvendigt. Bliver man derimod stoppet i at udføre sprøjtning grundet vejrforhold eller andet, og sprøjtning må udsættes til næste dag, så anbefales det at tilsætte syre til blandingen, når man stopper. Der kan tilsættes g citronsyre pr. 100 liter vand for at sænke ph. Doseringer og virkningstid Som tommelfingerregel kan ved kraftige angreb og høje temperaturer forventes omkring 5 dages virkningstid. Ved lavere temperaturer og lavere angrebsstyrke, er virkningstiden længere

12 Vigtige datoer 31. marts: Sidste frist for indsendelse af gødningsregnskab for 2012/ marts: Sidste frist for at indsende mark- og gødningsplan samt kort over ud-spredningsarealer til kommunen, hvis der er udspredt produkter efter slam- eller bioaskebekendtgørelsen. 31. marts: Sidste frist for at indberette sprøjtejournalen fra 2012/ april: Frem til 31. maj er det tilladt at reetablere plantedækket på udyrkede arealer også med pløjning. 16. april: Sidste frist for gødningsplanlægning 2012/ april: Sidste frist for indsendelse af Fællesskemaet (Ansøgning om Enkeltbetaling mm) 16. april: Sidste frist for at indsende Skema til Gødningskvote og Efterafgrøder, hvis der er søgt om den 1-årige støtte Ekstensivt landbrug. Fristen for indberetning af alternativer til pligtige efterafgrøder samt indberetning af udlagte efterafgrøder i efteråret 2013 er den 31. august. 12. maj: sidste frist for forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort 15. maj: sidste frist for at indsende ændringer til Fællesskema og markkort Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer den 2. april Med venlig hilsen Planteavlskontoret -12 -

AfgrødeNyt nr april Indhold

AfgrødeNyt nr april Indhold AfgrødeNyt nr. 3 10. april 2013 Indhold Aktuelt i marken Selvom det endnu ikke er blevet rigtigt forår, så kan vi se, at markerne grønnes. Heldigvis ser det ud til at kun meget få marker skal sås om, selvom

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

er symptomer på manganmangel, så bør du, så snart det er muligt udbringe lidt svovlsur ammoniak og/ eller mangan, hvis det ikke allerede er sket.

er symptomer på manganmangel, så bør du, så snart det er muligt udbringe lidt svovlsur ammoniak og/ eller mangan, hvis det ikke allerede er sket. AfgrødeNyt NR. 2-22. marts 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Ukrudt i vintersæd Glimmerbøsser i vinterraps Lys bladplet Talius nyt svampemiddel mod meldug Kvælstofprognosen Kommende arrangementer Vigtige datoer

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 21-2. september 2015 INDHOLD Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og rajgræs Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken I de tidligst såede vinterrapsmarker har rapsplanterne

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 2-18. marts 2015 INDHOLD Aktuelt Kvælstofprognosen 2015 Aktuelt i rødsvingel og rajgræs Glimmerbøsser i vinterraps Caryx Bormangel i vinterraps Brug af Galera Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Korn- og gødningsmarkedet

Korn- og gødningsmarkedet Plantenyt nr. 8 den 8. marts 2016 - Korn- og gødningsmarkedet - Ukrudtsbekæmpelse vinterhvede - Ukrudt i ærter og konservesærter - Rettelse- vækstregulering i vintersæd - Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs Korn-

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 4-6. april 2016 INDHOLD Aktuelt Vækstregulering af vinterraps Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps Lys bladplet i vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET Solvejg K. Mathiassen Inst. For Plantebeskyttelse og Skadedyr DJF Ukrudtsproblemer i frøgræs Konkurrencedygtige arter Reducerer udbyttet Arter der er vanskelige at frarense Fradrag

Læs mere

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m.

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. ved Christian Haldrup Rødsvingel, vægt og volumen, 1000 kg råvare med 18 pct. affald 80 Meget let affald 60 Let affald 40 Ukrudt,

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Kornstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Moderne fleksibilitet Aryle Active er et

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september.

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. AfgrødeNyt 3. September 2015 nr. 17 Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. Indhold: Ukrudt i vintersæd, side 1 Ukrudt i efterårsudlagt rajgræs, side 5 Ukrudt i rajgræs efter dæksædhøst,

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september.

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september. AfgrødeNyt NR. 22-7. september 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Ny pris på AfgrødeNyt i 2017 Udbringning af fast gødning Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr ser ud til at fortsætte

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 2-17. marts 2016 INDHOLD Aktuelt Etablering af vårbyg Bekæmpelse af græsukrudt i vintersæd Vækstregulering i vintersæd Gødskningsstrategier i vintersæd Kommende arrangementer Vigtige datoer

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE THIFESULFURO-METHYL + TRIBEURO-METHYL Middelnavn,

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 5-13. april 2016 INDHOLD Aktuelt Vigtige datoer Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Knækkefodssyge i vintersæd Ally og Express har mange navne Aktuelt i marken Selvom vi snart

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG Express Gold 33 SX Bred basis for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG REGISTRERINGSNUMMER 11-66 AKTIVSTOF FORMULERING DOSERING EMBALLAGE

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 10 Foråret er nu ved at indfinde sig, og jeg vil opfordre jer til at tage en tur i marken,

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 3 2. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Det er forår, men vi har stadig kolde nætter og dagtemperaturerne er heller ikke imponerende i denne uges vejrudsigt. Derfor er det stadig for koldt

Læs mere

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 -

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 - AfgrødeNyt nr. 25 7. oktober 2014 Indhold Aktuelt i marken Det har været et varmt efterår og bladlusene har bredt sig de sidste par uger. Vi anbefaler derfor i al vintersæd sået før d. 20.-25. september

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen.

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen. AfgrødeNyt NR. 7-6. maj 2015 INDHOLD Aktuelt Nyt om frøgræs Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Bekæmpelse af rodukrudt i korn Timers tørvejr Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er stor forskel

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 8. maj 2013 Indhold Aktuelt i marken Vejrudsigten lover lidt mere omskifteligt vejr. Der er regn på de fleste dage, men fortsat desværre kun i meget begrænsede mængder. Regnbygerne kan

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 24 9. oktober 2013 Indhold Aktuelt i marken Manganmangel Vigtige datoer Aktuelt i marken Det har været et tørt og solrigt efterår, høst og etablering af den efterfølgende afgrøde har været

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 25-7. oktober 2015 INDHOLD Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr har givet travlhed i marken, men når du igen får tid, så husk

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN VINTERRAPS - ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN Danish Agro har i dette nyhedsbrev samlet en række gode råd og anbefalinger for håndteringen af vinterraps, herunder etablering, gødskning ved etablering,

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere