Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, som senest ændret ved lov nr af 20. december 1995 fastsættes: Kapitel 1 Bestemmelser for alle køretøjer 1. Bekendtgørelsen omfatter: 1) Traktorer 2) Motorredskaber 3) Påhængsvogne til traktorer og motorredskaber 4) Ikke-registreringspligtige påhængsredskaber 2. Køretøjer omfattet af 1 skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at de kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene. 3. Køretøjer omfattet af 1 skal være således indrettet, at føreren kan betjene køretøjets forskellige apparater, uden at hans opmærksomhed bortledes fra den øvrige trafik. 4. Køretøjer omfattet af 1 skal være således indrettet, at der ikke udvikles unødig røg og støj. Kapitel 2 Traktorer 5. En traktor skal være således indrettet, at 1) føreren har det fornødne udsyn fremad og til siderne, og 2) mindst 20 pct. af den faktiske totalvægt hviler på de styrende hjul. Stk. 2. Traktorens udragende dele må ikke frembyde unødig fare for andre trafikanter og skal udformes således, at de er tydeligt synlige uden for lygtetændingstiden. Arbejdsredskaber, der er monteret på traktoren, anses som udragende dele. 6. En traktor skal være forsynet med: 1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer. Bestemmelsen gælder ikke for en traktor, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden den 1. juli ) Styreapparat, hvormed traktoren kan styres let, sikkert og hurtigt. 3) Driftsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse traktoren på en sikker, hurtig og virksom måde. 4) Parkeringsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel eller blokerer traktorens transmissionssystem, og som kan holde traktoren standset på hældende grund. Bestemmelsen gælder ikke for en traktor, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden den 1. maj ) Nødbremse, der kan afbremse traktoren på sikker og virksom måde. Nødbremsen kan være traktorens parkeringsbremse, såfremt denne opfylder bestemmelserne om nødbremse, eller være traktorens driftsbremsesystem, såfremt dette er således indrettet, at bestemmelserne om nødbremse er opfyldt, selv om der opstår en fejl i driftsbremsen. Bestemmelsen gælder ikke for en traktor, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden den 1. oktober ) Lyddæmper i udstødningssystemet. 7) Lydsignalapparat med konstant tone. 8) Bakgear, såfremt køretøjets egenvægt overstiger 400 kg. 9) Tilkoblingsanordning til påhængskøretøj.

2 Stk. 2. En registrerings- eller godkendelsespligtig traktor skal være forsynet med dæk på samtlige hjul. Anden traktor kan have anden elastik hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser. Stk. 3. En traktor skal være forsynet med et udvendigt førerspejl på venstre side. Endvidere skal en traktor være forsynet med udvendigt førerspejl på højre side, når påmonteret arbejdsredskab eller tilkoblet påhængskøretøj hindrer førerens direkte udsyn bagud. Førerspejle skal være indstillet således, at føreren har det fornødne udsyn bagud. 7. Forruden skal være af hærdet eller lamineret glas. Andre ruder kan desuden være af splintsikkert plastmateriale. For en traktor, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden den 1. april 1975, kan forruden dog være af splintsikkert plastmateriale, ligesom der ikke stilles særlige krav til andre ruder. Stk. 2. Til renholdelse af forruden skal der være rudevisker. 8. En traktor skal være forsynet med lygter og reflekser efter følgende regler: 1) To fremadrettede, hvide eller gullige nærlyslygter, der uden at blænde kan belyse vejbanen mindst 30 m foran traktoren. 2) To fremadrettede hvide positionslygter og to bagudrettede røde baglygter, der alle er synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Positionslygter, der er sammenbyggede med gullige nærlyslygter, kan være af denne farve. 3) Gule retningsviserblinklygter på hver side, der afgiver mindst 60 og højst 120 blink pr. minut, og såfremt lygterne ikke kan ses direkte af føreren, er tilsluttet en kontrolanordning ved førerpladsen. 4) Havariblink bestående af køretøjets påbudte retningsviserblinklygter tilsluttet således, at de alle blinker samtidig. Bestemmelsen gælder ikke for en traktor, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden den 1. oktober ) To bagudrettede røde reflekser, der er godkendte og mærkede, og som ikke er trekantede. Stk. 2. En registreringspligtig traktor skal være forsynet med to bagudrettede stoplygter med en væsentlig større lysstyrke end baglygterne samt have mindst en hvid nummerpladelygte, der kan belyse den bageste nummerplade således, at denne er læselig i mindst 20 meters afstand. Stk. 3. En traktor skal være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøj, medmindre den indgår i vogntog. Afmærkningen skal bestå af en rød fluorescerende ligesidet trekant med spidsen opad med en rød reflekterende kant. Afmærkningen skal anbringes bag på traktoren og kan være aftagelig. Stk. 4. En traktor skal være forsynet med el-stik til påhængskøretøjers lygter. Stk. 5. Lygter og reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk. 9. En traktors positionslygter, baglygter, havariblink og nummerpladelygte(r) skal kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset. Stk. 2. En traktors positionslygter, baglygter og nummerpladelygte(r) må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyslygter eller tågeforlygter er tændt. 10. En traktor kan være forsynet med lygter og reflekser efter følgende regler: 1) To ekstra nærlyslygter, der ikke må kunne tændes samtidigt med de påbudte nærlyslygter. 2) Fire røde baglygter. 3) To eller fire fremadrettede hvide eller gullige fjernlyslygter, som skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen. 4) To fremadrettede hvide eller gullige tågeforlygter, der er anbragt således, at de ikke kan blænde. 5) En eller to bagudrettede røde tågebaglygter, der skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen, og som kun må kunne tændes, når fjern-, nær- eller tågeforlygter er tændt. 6) To, tre eller fire røde bagudrettede stoplygter. 7) En eller to hvide bagudrettede baklygter, der kun må kunne lyse, når traktoren bakker eller er i bakgear. 8) En søgelygte og en eller flere arbejdslygter. 9) Parkeringslygter, enten to hvide fremadrettede og to røde bagudrettede lygter, en lygte på hver side, der afgiver hvidt lys fremad og rødt lys bagud, eller en lygte på hver side, der er indbygget i sideblinklygte, og som afgiver lys af gul farve. Lygterne skal tændes samtidigt eller i køretøjets ene side. 10) To hvide fremadrettede og to røde bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 1,80 m. 11) En eller flere gule sidemarkeringslygter. 12) En eller flere gule afmærkningslygter, der afgiver mindst 60 og højst 240 blink pr. minut, og som er tydeligt synlig fra alle sider eller tilsammen kan ses fra alle sider. Lygterne skal være godkendte og mærkede. 13) Overhalingssignal, der skal afgives af traktorens fjernlyslygter. 14) Hvide fremadrettede reflekser, røde bagudrettede reflekser, der ikke må være trekantede og gule sidereflekser. 15) To kørelyslygter. 11. Arbejdsredskaber og udragende udstyr, f.eks. tvillingedæk, på en traktor skal være afmærket med følgende lygter og reflekser: 1) En fremadrettet hvid og en bagudrettet rød refleks, og - i lygtetændingstiden - en fremadrettet hvid og bagudrettet rød markeringslygte i den eller de sider, hvor arbejdsredskabet m.v. rager mere end 0,15 m ud fra siden af traktoren. 2) To fremadrettede hvide reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end en 1 m frem.

3 3) To bagudrettede røde reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end 2 m bagud. Lygterne skal være synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde og skal angive bredden af arbejdsredskabet m.v. Lygterne kan være anbragt på traktoren. Reflekserne skal være anbragt på arbejdsredskabet m.v. så nær den yderste kant som praktisk muligt og være godkendte og mærkede. Stk. 2. En traktor skal være afmærket med en eller flere gule afmærkningslygter, når der er påmonteret arbejdsredskaber og udragende udstyr, der efter stk. 1 skal være afmærket med lygter eller reflekser. Afmærkningslygterne skal opfylde reglerne i 10, nr. 12. Stk. 3. Såfremt arbejdsredskab eller udragende udstyr dækker traktorens påbudte lygter og reflekser, skal arbejdsredskabet eller det udragende udstyr være forsynet med tilsvarende lygter og reflekser, eventuelt anbragt på en lygtebom. Ekstra nærlyslygter skal være anbragt på traktoren i henhold til 10, nr Passagerer må kun medbringes på en traktor i et lukket førerhus. Kapitel 3 Motorredskaber 13. Et motorredskab skal være således indrettet, at 1) føreren har det fornødne direkte udsyn fremad og til siderne, 2) mindst 20 pct. af den faktiske totalvægt hviler på de styrende hjul, og 3) kranbjælker, graveskovle og andre udragende dele ikke frembyder unødig fare for andre. 14. Et motorredskab skal være forsynet med: 1) Styreapparat, hvormed køretøjet kan styres let, sikkert og hurtigt. 2) Driftsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse køretøjet på en sikker, hurtig og virksom måde. 3) Parkeringsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel eller blokerer motorredskabets transmissionssystem, og som kan holde køretøjet standset på hældende grund. Bestemmelsen gælder ikke for et motorredskab, der er registreret eller taget i brug inden den 1. maj ) Nødbremse, der kan afbremse motorredskabet på sikker og virksom måde. Nødbremsen kan være motorredskabets parkeringsbremse, såfremt denne opfylder bestemmelserne om nødbremse, eller være motorredskabets driftsbremsesystem, såfremt denne er således indrettet, at bestemmelserne om nødbremse er opfyldt, selv om der opstår en fejl i driftsbremsen. Bestemmelsen gælder ikke for et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, eller som er registreret eller taget i brug inden den 1. oktober ) Lyddæmper i udstødningssystemet. 6) Lydsignalapparat med konstant tone. Bestemmelsen gælder ikke for et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående. 7) Bakgear, såfremt køretøjets egenvægt overstiger 400 kg. Stk. 2. Et motorredskab skal være forsynet med dæk, anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller have glatte valser. Stk. 3. Et motorredskab skal være forsynet med et udvendigt førerspejl på venstre side. Endvidere skal et motorredskab være forsynet med udvendigt førerspejl på højre side, når motorredskabets konstruktion eller påmonteret arbejdsredskab eller tilkoblet påhængskøretøj hindrer førerens direkte udsyn bagud. Førerspejle skal være indstillet således, at føreren har det fornødne udsyn bagud. Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med førerspejl. Stk. 4. Et motorredskab, der er forsynet med ruder i førerhuset, skal have forrude af hærdet eller lamineret glas. Andre ruder kan desuden være af splintsikkert plastmateriale. Bestemmelsen gælder ikke for et motorredskab, der er registreret eller taget i brug inden den 1. maj Stk. 5. Til renholdelse af forruden skal der være rudevisker. Stk. 6. Et motorredskab, der benyttes som trækkraft for påhængskøretøj, skal være forsynet med tilkoblingsanordning. Stk. 7. Et registreringspligtigt motorredskab skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer. Bestemmelsen gælder ikke for et motorredskab, der er registreret eller taget i brug inden den 1. juli Et motorredskab skal være forsynet med lygter og reflekser efter reglerne for traktor i 8 og 9. Bestemmelsen gælder ikke for et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, jf. 16, stk. 2. Stk. 2. Arbejdsredskaber og udragende udstyr på motorredskab skal være forsynet med lygter og reflekser efter reglerne i 11.

4 Stk. 3. Et motorredskab skal være forsynet med gule sidereflekser på hver side, såfremt køretøjets længde overstiger 6 m. Reflekserne skal være godkendte og mærkede. Stk. 4. Et registreringspligtigt motorredskab skal være forsynet med gule sidemarkeringslygter på hver side, såfremt køretøjets længde overstiger 6 m. Bestemmelsen gælder ikke for et motorredskab, der er registreret inden den 1. april Stk. 5. Et motorredskab kan være forsynet med lygter og reflekser efter reglerne i Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal være således indrettet, at det automatisk bringes til standsning, såfremt føreren slipper håndtaget. Stk. 2. Motorredskabet skal i lygtetændingstiden være forsynet med en fremadrettet, hvid eller gullig lygte foran og en bagudrettet, rød lygte bagpå. Begge lygter skal være placeret i køretøjets venstre side og være tydeligt synlig i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Kapitel 4 Påhængsvogne til traktor og motorredskab 17. En påhængsvogn skal være således indrettet, at udragende dele ikke frembyder fare for andre trafikanter. 18. En påhængsvogn skal være forsynet med: 1) Tilkoblingsanordning, der passer til det trækkende køretøjs tilkoblingsanordning. 2) Driftsbremse, som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse vognen på en sikker, hurtig og virksom måde. Mindst 50 pct. af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på de bremsende hjul. Hvis disse kan udgøres alene af de bremsende hjul på det trækkende køretøj sammen med de bremsende hjul på et eventuelt andet påhængskøretøj i vogntoget, skal påhængsvognen ikke have bremser. 3) Afskærmning bagtil mod underkøring (bagkofanger), såfremt laddets bageste, nederste punkt er mere end 0,4 m bag baghjulene. Bestemmelsen gælder ikke for en påhængsvogn, der er registreret eller taget i brug inden den 1. oktober Stk. 2. En registreringspligtig påhængsvogn skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer. Bestemmelsen gælder ikke for en påhængsvogn, der er registreret inden den 1. juli Stk. 3. En påhængsvogn efter registrerings- eller godkendelsespligtig traktor skal være forsynet med dæk på samtlige hjul. Anden påhængsvogn kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser. 19. En påhængsvogn skal være forsynet med lygter og reflekser efter følgende regler: 1) To fremadrettede hvide positionslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 1,6 m. Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Bestemmelsen gælder ikke for en ikke-registreringspligtig påhængsvogn, der er taget i brug inden den 1. oktober ) To bagudrettede røde baglygter, der er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. 3) To bagudrettede røde stoplygter med en væsentlig større lysstyrke end baglygterne. 4) Gule sidemarkeringslygter på hver side, såfremt køretøjets længde overstiger 6 m. Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Bestemmelsen gælder ikke for en registreringspligtig påhængsvogn, der er registreret inden den 1. april 1995, samt en ikke-registreringspligtig påhængsvogn, der er taget i brug inden den 1. oktober ) To bagudrettede røde makeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m. Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Bestemmelsen gælder ikke for en ikke-registeringspligtig påhængsvogn, der er taget i brug inden den 1. oktober ) En gul retningsviserblinklygte bagpå i hver side, der skal afgive mindst 60 og højst 120 blink pr. minut. 7) To bagudrettede, trekantede røde reflekser, der er anbragt med spidsen opad, og som er godkendte og mærkede. 8) To fremadrettede hvide reflekser, der er godkendte og mærkede. 9) Gule sidereflekser, der er godkendte og mærkede, på hver side. Stk. 2. En registreringspligtig påhængsvogn skal have mindst en hvid nummerpladelygte, der kan belyse nummerpladen, således at den er læselig i mindst 20 meters afstand. Stk. 3. Lygter og reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk. Stk. 4. En ikke-registreringspligtig påhængsvogn, der er taget i brug den 1. oktober 1996, kan i stedet for fastmonterede lygter forsynes med lygtebom med tilsvarende lygter. Lygtebom skal kun anvendes på en påhængsvogn, der indgår som den bageste påhængsvogn i vogntog. Stk. 5. En påhængsvogn, der er bagest i vogntog, skal være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøj, jf. 8, stk. 3. Stk. 6. En påhængsvogn skal være forsynet med el-stik, så lygterne på påhængsvognen bliver tilsluttet de tilsvarende lygter henholdsvis stoplygtekontakten på det trækkende køretøj. 20. En påhængsvogn til traktor og motorredskab kan være forsynet med lygter og reflekser efter følgende regler:

5 1) En eller to hvide baklygter. 2) En eller flere arbejdslygter. 3) Fire røde baglygter. 4) To hvide positionslygter. 5) To fremadrettede hvide markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 1,8 m. 6) To bagudrettede røde markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 1,8 m. 7) En eller to røde tågebaglygter. 8) Gule sidemarkeringslygter. 9) En eller to gule forblinklygter i hver side. 10) En eller to gule sideblinklygter i hver side. 11) To eller tre gule bagblinklygter i hver side. 12) Tre eller fire røde stoplygter. 13) Supplerende fremadrettede hvide reflekser. 14) Supplerende bagudrettede røde reflekser. Bortset fra reflekser, der er sammenbygget med lygter, eller som indgår i bomærke eller lignende, skal supplerende reflekser være trekantede og anbragt med spidsen opad. 15) Supplerende gule sidereflekser. Kapitel 5 Ikke-registreringspligtige påhængsredskaber 21. For et ikke-registreringspligtigt påhængsredskab gælder bestemmelserne for ikke-registreringspligtig påhængsvogn i kapitel 4, bortset fra 18, stk. 1, nr. 3, om afskærmning bagtil mod underkøring (bagkofanger). Kapitel 6 Andre bestemmelser 22. Kørsel som led i opbygning eller reparation af et køretøj og med nyt køretøj mellem skib, bane og forretningslokale kan ske uden iagttagelse af følgende regler: 1) Bestemmelser om forlygter, når kørslen sker uden for lygtetændingstiden. Bestemmelserne om lygternes placering kan dog fraviges uanset tidspunktet for kørslen. 2) Bestemmelser om baglygter, nummerpladelygter og markeringslygter. Køretøjet skal dog under kørsel i lygtetændingstiden være forsynet med to baglygter. 3) Bestemmelser om reflekser, når kørslen sker uden for lygtetændingstiden. 4) Bestemmelser om retningsviserblinklygter, havariblink og stoplygter, såfremt tydelig tegngivning kan ske på anden måde. 5) Bestemmelser om dækmontering, såfremt de monterede dæk har en bæreevne, der mindst svarer til den aktuelle belastning. 6) Anvendelse af nærlys, tågeforlygter eller særligt kørelys uden for lygtetændingstiden, jf. færdselslovens 33 a. 23. Er en traktor eller et motorreskab, hvis længde og bredde ikke overstiger henholdsvis 6 m og 2 m, i lygtetændingstiden parkeret langs vejens kant i tættere bebygget område, behøver kun parkeringslygter mod vejens midte at været tændt, medmindre køretøjet er tilkoblet andet køretøj. Stk. 2. Frakoblet påhængskøretøj til traktor eller motorredskab skal, når det i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på vej, være afmærket med mindst to bagudrettede, røde lygter og to fremadrettede, hvide lygter. Lygterne skal opfylde kravene til henholdsvis baglygter og positionslygter. Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte afmærkning kræves ikke, hvis vejen er så godt oplyst, at køretøjet tydeligt kan iagttages på tilstrækkelig lang afstand, eller såfremt det er standset eller parkeret på parkeringsplads eller andet afmærket område for parkering. 24. På traktor, motorredskab, påhængsvogn til traktor og motorredskab samt på påhængsredskab må pigdæk kun anvendes i perioden 1. oktober-30. april, og kun for så vidt alle hjul på samme aksel er forsynet hermed. Kapitel 7 Detailforskrifter

6 25. Detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr fastsættes i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser i en særskilt bekendtgørelse, der ved kgl. anordning er undtaget fra kundgørelse i Lovtidende. Bekendtgørelsen kan købes i boghandelen og ligger til gennemsyn hos Statens Bilinspektion. Kapitel 8 EF-direktiver om køretøjer 26. Et køretøj og udstyr til køretøjer kan ikke nægtes godkendt under henvisning til, at det ikke opfylder danske bestemmelser om køretøjets indretning og udstyr, såfremt køretøjet henholdsvis udstyret er godkendt i henhold til et EF-direktiv med modsvarende bestemmelser. Stk. 2. I bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er der fastsat krav om godkendelse i henhold til EF-direktiver eller ECE-regulativer af køretøjers indretning og udstyr. Stk. 3. I bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m.v. er der desuden fastsat bestemmelser om EFtypegodkendelse. Kapitel 9 Dispensationer 27. Færdselsstyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra bestemmelserne i kapitel 2 til og med kapitel 7 i denne bekendtgørelse. Kapitel 10 Straf og ikrafttræden 28. Overtrædelser af 2-9, 10-14, 15, stk. 1-4, 16-18, 19, stk. 1-3 og stk. 5-6, 21, 23, stk. 2, og 24 straffes med bøde. Det samme gælder overtrædelse af yderligere krav, som fastsættes i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1996, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 1, nr. 2, om bremser træder dog først i kraft: 1) den 1. oktober 1997, såfremt påhængsvognens/påhængsvognenes samlede faktiske vægt er over kg, 2) den 1. oktober 1999, såfremt påhængsvognens/påhængsvognenes samlede faktiske vægt er over kg og højst kg, og 3) den 1. oktober 2001, såfremt påhængsvognens/påhængsvognenes samlede faktiske vægt højst er kg. Stk. 3. Den 1. oktober 1996 ophæves kapitel 3, 4 og 8 og 39, 43 a, stk. 1, 2. pkt., og 43 b i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 75 af 5. marts 1979, bekendtgørelse nr. 34 af 28. januar 1986 samt bekendtgørelse nr. 656 af 26. september Trafikministeriet, den 29. maj 1996 Jan Trøjborg / Vibeke R. von Stemann

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 6 Maj 2016 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Ejendomsforbehold Konsignationskontrakt Særreglen for lastbiler bliver afskaffet 1. juli 2016 Ny bekendtgørelse om minitruck

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) BEK nr 976 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060302-00066

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 29.12.2004 1844 J. nr. 2003-500-102 EU-harmonisering for traktorer Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg Jerlev Kro 14.03.2017 Sydjysk Kødkvæg Svend O;o Pedersen Poli>assistent Tungvognscenter Syd Sydøstjyllands Poli> Tlf. 7258 3532 Mail: sop001@poli>.dk Emner Transport af dyr Traktortyper bruges >l Sammenkoblinger

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Hvad er en traktor? Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på færdselslovens område er dog stadig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...]

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...] DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)310 endelig 2010/0169 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE [...] om obligatorisk anvendelse FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF 5.8.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 203/19 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs-

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1978L0933 DA 27.03.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Indhold Side Forord..........................................4 Traktorer........................................6 Hvad er en traktor?...........................6

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 1 UDKAST Øverst på formularen 23. september 2016 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 51, stk. 8, 84, stk. 1, 85, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Til høringsparterne Sagsnr.:TS2060100-00070 Dato: 15-04-2019 Sagsbehandler: SAJF Høring over udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 10 Indre indretning, udsyn, særligt udstyr 10.03 Side 23 10.03.001 Generelle bestemmelser (1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011).

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011). Færdselslovens regler vedr. kørsel og transport med landbrugskøretøjer Omkring lygter, reflekser mv. på traktorer, motorredskaber, påhængskøretøjer henvises til Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 530

Læs mere

Parkeringsbekendtgørelse og tomgangsregulativ

Parkeringsbekendtgørelse og tomgangsregulativ Parkeringsbekendtgørelse og tomgangsregulativ vedrørende parkering i byområder og sommerhusområder i RingkøbingSkjern Kommune I medfør af færdselslovens 92 og 18 i Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Parkeringsbekendtgørelse for Silkeborg Kommune

Parkeringsbekendtgørelse for Silkeborg Kommune Parkeringsbekendtgørelse for Silkeborg Kommune I henhold til færdselslovens 28 stk. 3, 92 stk. 1 nr. 1 og 92c stk. 4 samt lov om offentlige veje 107 stk. 2 og 16 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Gennemgang af: Fører Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter Registreringsgrundlag Indretning/Teknisk

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50)

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.11.2018 Status: Gældende Udskrevet: 12.1.2019

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E Bekendtgørelse om Parkering i Faxe Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Parkering på veje og parkeringspladser...4 3 Lastbilparkering...4 4 Parkering langs fortov...4

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen Udkast til bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen I medfør af 68, stk. 1, 89, stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0038 (NLE) 6620/17 ECO 10 ENT 43 MI 154 UNECE 4 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0192 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0192 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0192 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen BEK nr 295 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere