Sorter Varieties Annual Report. Desirée Borjesdotter Jens Nyholm Thomsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorter Varieties Annual Report. Desirée Borjesdotter Jens Nyholm Thomsen"

Transkript

1 Annual Report Sorter 2015 Varieties 2015 Jens Nyholm Thomsen Desirée Borjesdotter NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE Bjärred Phone:

2 Sorter 2015 Jens Nyholm Thomsen, Sammendrag Blandt sukkerroe sorterne, der har været i afprøvning i mere end et år, er den højeste forskel i dækningsbidrag kr. pr. ha. Sorterne Starling, Klimt og Degas giver det højeste dækningsbidrag. Forskellen fra højest- til lavestydende sort er 1,64 ton sukker pr. ha. Daphna, Ragna KWS og Degas ligger øverst i gruppen af de højestydende sorter. Se figur 1. Udbyttet på 15,03 ton sukker pr. ha er kun det femte højeste opnået i sortsforsøgene selvom vækstsæsonen på 178 døgn er som i 2014, hvor det højeste udbytte blev opnået. Den daglige sukkerproduktion i roemarken har været 84,5 kg pr. ha. Stokløbning har været tilstrækkelig til at skelne sorterne imellem hinanden. Valg af sukkerroesort højt økonomisk afkast højt sukkerudbytte høj udbyttestabilitet høj sukkerprocent høj renhedsprocent lav stokløbningstendens spire sikkert og ensartet på et højt niveau tolerance overfor nematoder på arealer med nematoder lav modtagelighed overfor bladsygdomme Sortsforsøg Der er gennemført seks forsøg på JB 6 til 7 med 89 sorter af sukkerroer. Jorden er gennemgående i god gødningstilstand med N-min i foråret på 40 kg kvælstof pr. ha i gennemsnit. På de fem af lokaliteterne har reaktionstallet været på 7,8 i gennemsnit og på én lokalitet 6,4. Alle lokaliteter er på forhånd undersøgt for nematoder og vurderet fri for angreb. Forfrugten er vårbyg eller vinterhvede. Der er i gennemsnit tilført 116 kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstanden har været 50 cm og frøafstanden 18,0 cm. Forsøgene er sået relativt sent for året, mellem 25. marts og 16. april. Roerne er taget op mellem 15. september og 15. oktober. Frøet er behandlet med en standardbejdse, bestående af Gaucho (60 gram a.i.), Thiram (6 gram a.i.) og Tachigaren (14 gram a.i.). Ukrudt er bekæmpet efter behov i forsøgene. Forsøgene er behandlet med Opera mod bladsvampe. Der er vurderet bladsvampe i et specialforsøg uden behandling mod bladsvampe. Resultaterne af årets forsøg med sorter er vist i tabel 1 og figur 1. Gennemsnittet af sorterne i dyrkning udgør målegrundlaget, og de har alle haft tilstrækkeligt højt plantetal og fremspiring. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

3 Rel kr/ha, rel sukker tons/ha, spire pct Gns dyrkede* sorter Starling RT Klimt RT Degas RT Landon RT Daphna RT+NT SV1445 RT * Fairway RT Ragna KWS RT+NT * Pasteur RT o Cantona KWS RT+NT Leonella KWS RT+NT * Criollo RT Annabella KWS RT+NT Carma RT SV1439 RT+NT o Orlena KWS RT Darnella KWS RT Ferdinand RT HI1211 RT Galloway RT Smilla KWS RT * Jollina KWS RT * Danicia KWS RT SV1457 RT o Abraham RT Joker RT+NT Birdie RT+NT Carson RT HI1415 RT o Diadem RT HI1417 RT+NT * Louisa KWS RT+NT * Elora KWS RT+NT * Bosch RT Bluefox RT+NT * Lombok RT+NT Vertigo RT Agger RT Lumiere RT+NT o Tonga RT+NT o Perry RT+NT kr/ha "DBII" relativ sukker tons/ha relativ Spire pct. Pol pct. 17,0 17,5 18,0 pol pct 18,5 19,0 19,5 Figur 1. Økonomi, udbytte pol, spireprocent års og solgte sorter. I økonomiberegninger pol for gns. af dyrkede sorter = 17,6. Sorter, der har været med i forsøgene i mere end et år, rangeret efter det økonomiske udbytte i Det økonomiske udbytte af dyrkede sorter er i gennemsnit kr. pr. ha. Hvis dyrkningsomkostningerne varierer med 240 kr. pr. ha, for eksempel på frøprisen, svarer det til 2 procentpoint på den relative skala. Det skal således fratrækkes eller tillægges værdien i figuren for det økonomiske udbytte. RT: Rizomaniatolerant. NT: Nematodtolerant. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

4 NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

5 NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

6 Konstante relativt kølige temperaturforhold med maksimum under 15 grader igennem marts, april og maj har bevirket en høj stokløbning i de almindelige standardforsøg samt i specialforsøget ved Saxfjed. I standardforsøgene har Starling, Fairway og Diadem vist en lav stokløbning. Se figur 2 og 2a. I tabel 3 er nettoøkonomien efter bortlugning af stokløbere vist i kolonnen yderst til højre. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

7 Fig 2. Stokløbere 0 / 00 ved Saxfjed , relativ. 3. år og solgte sorter Saxfjed 2015 relativ; abs gns dyrkede = 2,3 0/00 Saxfjed 2014 relativ; abs gns dyrkede = 1,7 0/00 Saxfjed 2013 relativ; abs gns dyrkede = 2,7 0/00 Saxfjed 2012 relativ; abs gns dyrkede = 1,2 0/00 Saxfjed 2011 relativ; abs gns dyrkede = 25,9 0/00 Saxfjed 2010 relativ; abs gns dyrkede = 0,9 0/00 Saxfjed 2009 relativ; abs gns dyrkede = 0,5 0/00 Saxfjed 2008 relativ; abs gns dyrkede = 10,5 0/ Avg comm. * varieties * Criollo RT o Cantona KWS RT+NT * Lombok RT+NT Starling RT * Pasteur RT * Jollina KWS RT o Perry RT+NT * Fairway RT Leonella KWS RT+NT * Danicia KWS RT Galloway RT * Louisa KWS RT+NT o Diadem RT * Elora KWS RT+NT Darnella KWS RT o Tonga RT+NT o Orlena KWS RT Bluefox RT+NT Vertigo RT Birdie RT+NT o Abraham RT * Bosch RT Fig 2a. Stokløbere 0 / 00 ved Saxfjed relativ. 2. år sorter Saxfjed 2015 relativ; abs gns dyrkede = 2,3 0/00 Saxfjed 2014 relativ; abs gns dyrkede = 1,7 0/ Avg comm. * varieties Agger RT SV1445 RT Ferdinand RT Lumiere RT+NT Smilla KWS RT SV1457 RT Daphna RT+NT Ragna KWS RT+NT Degas RT Annabella KWS RT+NT HI1211 RT HI1415 RT Klimt RT Carson RT Joker RT+NT Landon RT SV1439 RT+NT HI1417 RT+NT Carma RT Figur 2. Stokløbning ved tidlig såning, rangeret efter stokløbning i Sorterne Criollo, Cantona KWS og Lombok har i årets forsøg en tilfredsstillende lav stokløbning. Stokløbningen er ikke ens ved tidlig og lidt senere såning. Det skyldes, at sorterne har forskellig basisstokløbning inden de er fuldt påvirkede til virkeligt at gå i stok. I praksis koster selv denne basisstokløbning for mange penge i et år som NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

8 Karakteren for rodform omfatter en bedømmelse på en skala fra 1 til 9 for rodfurens dybde, roens grenethed, og hvor meget jord der sidder på roen efter vask, dvs. vaskbarhed. 1 angiver en ekstremt dyb rodfure, mange grene eller meget jord på roen, og 9 er en idealroe. Glathed er en skala fra 1 til 4, hvor 1 er en ru roe og 4 en meget glat roe. Sorter, der har en lille rodfure, er oftest lettere at vaske rene. Der er i årets forsøg god sammenhæng mellem rodfuren og vaskbarhed, mellem rodfure og vedhængende jord, mellem vaskbarhed og glathed, mellem grenethed og vedhængende jord samt mellem roens højde over jorden og vedhængende jord. Rodfurens dybde er genetisk bestemt, og der er sikker forskel og stor variation mellem sorterne. Sorten Klimt har mindre rodfure end øvrige sorter, mens sorterne Galloway og Annabella KWS har den mest markante og dybe rodfure blandt sorterne, der har været i afprøvning i mere end et år, samt solgte sorter. Vaskbarheden har betydning for økonomien på sukkerfabrik og på bedriften. Sorterne Klimt, Landon og Tonga ligger bedst, mens Leonella KWS, Louisa KWS og Annabella KWS er vanskeligst at vaske rene blandt sorterne, der har været i afprøvning i to og tre år, samt solgte sorter. Se figur 3 og 3a. Renhedsprocenten udtrykker den mængde vedhængende jord på roen, der vanskeligt kan fjernes før levering. Normalt vil en glat roe med en lille eller næsten ingen rodfure, og som sidder tilstrækkeligt højt i jorden, give en høj renhedsprocent samtidig med, at den er let at rense og vaske. En høj renhedsprocent reducerer fragtomkostningerne og giver en højere betaling for roerne. I årets forsøg er forskellen mellem laveste og højeste mængde vedhængende jord på 1,8 procentpoint. Blandt de sorter, der har været i afprøvning i mere end et år, samt solgte sorter har sorterne Ragna KWS, Klimt, Carma og SV1457 mindst vedhængende jord, mens Louisa KWS og SV1439 har størst mængde vedhængende jord. Blandt de sorter, der har været i afprøvning i to og tre år, samt solgte sorter har Diadem og Abraham ligesom i 2014 det højeste sukkerindhold, mens Daphna og Ragna KWS har det laveste. Et højere sukkerindhold giver en højere betaling for roerne og en besparelse i fragtomkostningerne. Betaling for ekstra sukkerindhold udgør i den økonomiske kalkule for årets forsøg cirka 11 procent af bruttoindtægten, når sukkerindholdet korrigeres til et normalt niveau på 17,6 procent. Et højt aminotal betyder et mindre udbytte af hvidt sukker på fabrikken. I årets forsøg er aminotallet lavt for alle sorter, men med forskelle mellem sorterne. Blandt de sorter, der har været i afprøvning i mere end et år samt solgte sorter, har Criollo og Danicia KWS et meget lavt aminotal, mens Smilla KWS og Carma har et højere aminotal. I specialforsøget med naturlig smitte har rust været den dominerende sygdom. Der er kun svagt angreb af meldug. Specialforsøget omfatter sorter, der har deltaget i afprøvningen mere end et år. Der er flere sorter som udviser mindre modtagelighed overfor rust i slutningen af september, blandt disse er Ragna KWS og Carma. Der er flere sorter som udviser høj modtagelighed, blandt disse er Bluefox. I oktober er forskellene lidt mindre, men Ragna KWS er fortsat mindre modtagelig og Bluefox mest modtagelig. Først i september er forskellene meget mindre, og det er vanskeligere at skelne imellem sorterne, der også har forskelligt sygdomsforløb. Blandt de sorter, der har fået mest meldug, er Ferdinand og Lombok. Angrebet af meldug er dog for svagt til, at der er sikre forskelle imellem sorterne. Se figur 4. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

9 Fig 3. 3.års og solgte sorter Sorteret efter vedhængende jord før vask Vedhængende jord på roe før vask (% ) - Højde over jord (cm) - Rodfure - Vaskbarhed - Grenethed (skala: 1=bund - 9=ideal) 9,0 Jord på roe før vask (%) Højde over jord (cm) Rodfure (Skala 1-9) Vaskbarhed - restjord efter vask(skala 1-9) Grenethed (Skala 1-9) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gns dyrkede sorter Starling RT Bluefox RT+NT o Perry RT+NT o Cantona KWS RT+NT Birdie RT+NT * Lombok RT+NT Darnella KWS RT o Orlena KWS RT * Criollo RT o Abraham RT Vertigo RT * Fairway RT * Pasteur RT o Tonga RT+NT Leonella KWS RT+NT * Jollina KWS RT * Elora KWS RT+NT * Bosch RT Galloway RT * Danicia KWS RT o Diadem RT * Louisa KWS RT+NT Fig 3a. 2.års sorter Sorteret efter vedhængende jord før vask Vedhængende jord på roe før vask (% ) - Højde over jord (cm) - Rodfure - Vaskbarhed - Grenethed (skala: 1=bund - 9=ideal) 9,0 Jord på roe før vask (%) Højde over jord (cm) Rodfure (Skala 1-9) Vaskbarhed - restjord efter vask(skala 1-9) Grenethed (Skala 1-9) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gns dyrkede sorter Ragna KWS RT+NT Klimt RT Carma RT SV1457 RT Daphna RT+NT HI1211 RT Landon RT HI1417 RT+NT HI1415 RT Degas RT Ferdinand RT SV1445 RT Smilla KWS RT Joker RT+NT Carson RT Lumiere RT+NT Annabella KWS RT+NT Agger RT SV1439 RT+NT Figur 3. Sorterne, der har deltaget i afprøvningen i mere end et år, er rangeret efter mængden af vedhængende jord på roen. Højde og rodfure har i årets forsøg været afgørende for, hvor meget jord der hænger på roen, men også grenethed påvirker mængden af jord. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

10 Fig års og solgte sorter - Naturlig smitte 2015 (0=intet angreb, 10 alle blade døde) 10 Rust 03-sep Rust 28-sep Rust 28-okt Meldug 28-sep Karakter Gns. dyrkede* sorter Leonella KWS RT+NT * Louisa KWS RT+NT * Bosch RT Diadem RT Galloway RT Vertigo RT * Danicia KWS RT * Elora KWS RT+NT Abraham RT Cantona KWS RT+NT Orlena KWS RT Perry RT+NT * Lombok RT+NT * Jollina KWS RT * Pasteur RT Darnella KWS RT Starling RT Tonga RT+NT * Criollo RT * Fairway RT Birdie RT+NT Bluefox RT+NT Fig. 4a. 2. års sorter - Naturlig smitte 2015 (0=intet angreb, 10 alle blade døde) 10 Rust 03-sep Rust 28-sep Rust 28-okt Meldug 28-sep Karakter Gns. dyrkede* sorter Ragna KWS RT+NT Carma RT Annabella KWS RT+NT Klimt RT Smilla KWS RT Lumiere RT+NT Daphna RT+NT Landon RT Carson RT Degas RT Ferdinand RT SV1439 RT+NT Agger RT Joker RT+NT HI1415 RT HI1211 RT SV1457 RT SV1445 RT HI1417 RT+NT Figur 4. Modtagelighed for bladsvampe i dyrkede sorter og sorter, der har været med i afprøvningen i mere end et år. Sorterne er rangeret efter angrebsgrad af rust 28. oktober 2015 i forsøg med naturlig smitte. 0 = intet angreb, 10 = 100 procent angreb. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

11 Til højre i tabel 3 ses det økonomiske resultat af dyrkningen. Forudsætningerne for beregningerne fremgår af tekstboksen. Det økonomiske resultat er det vigtigste kriterium for roedyrkeren ved valg af sort. Sorterne Starling, Klimt og Degas har givet det højeste økonomiske udbytte af de sorter, der har været i afprøvning i mere end et år, samt solgte sorter. Af dyrkede sorter har Fairway og Pasteur efterfulgt af prøvesorten Cantona KWS givet det højeste dækningsbidrag. I bunden ses NT-sorterne Perry og Tonga. Der er NT-sorter i toppen, men ikke så markant som i Det betyder, at der fortsat er behov for de almindelige RT sorter. Blandt de sorter, der har været i afprøvning mere end et år, samt solgte sorter har Daphna, Ragna KWS og Degas givet et stort sukkerudbytte, bemærk at Daphna og Ragna KWS er NT-sorter. I bunden findes blandt andre Perry, Lumiere og Tonga, der også er NT-sorter. Blandt sorter, der har deltaget i afprøvningen i 2015 for første gang, findes ikke sorter med en tendens til et større udbytte end de bedst ydende sorter, der har deltaget i mere end et år. Det er vigtigt at højere ydende sorter fortsat efterspørges for at produktiviteten fortsat kan øges. Sukkerudbyttet er kun det femte største høstet i sortsforsøgene nogensinde. Forskellen mellem højest- og lavestydende sort blandt de sorter, der har været i afprøvning i to og tre år, samt solgte sorter er 1,64 ton sukker pr. ha. En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 1. Sorterne er rangeret efter antal år i afprøvningen og dernæst efter deres udbytte i Nematodresistente og -tolerante sorter sammendrag I årets tre forsøg på nematodinficeret jord er forskellen i sukkerudbytte mellem målesorterne og den højestydende, NT-sort SV1633, 3,04 tons sukker pr. ha eller 23 procent udbytteforøgelse i gennemsnit af forsøgene. De modtagelige sorter har opformeret nematoderne knapt tre gange. De målte NT-sorter har opformeret nematoderne knapt 2 gange. Sorterne viser fortsat forbedret rodform i forhold til målesorterne, se tabel 2 og 4. Grænsen for, hvornår man bør anvende NT-sorter, er fortsat æg og larver pr. kg jord. Der skal stabile NT-sorter med højt udbytte på ikke angrebet jord, før grænsen kan fjernes helt. NT-sorter som for eksempel Louisa KWS har for mange stokløbere. Den sort, der kommer nærmest, er Lombok, mens Cantona KWS indtil nu kun har været prøvesort og derfor endnu ikke kan vurderes på tilstrækkeligt grundlag. Nematodresistente og -tolerante sorter Der er gennemført tre forsøg med sorter, som er tolerante over for nematoder og Rizomania. I forsøgene indgår 39 sorter inklusive målesorter. Der er tilmeldt 20 nye NT-sorter til afprøvning. Målesorterne Pasteur og Cartoon er fuldt modtagelige og udbyttefølsomme normalsorter. Nemata indgår som en NR-referencesort (nematodresistent). En nematodresistent (NR) sort er en sort, som vil reducere en nematodpopulation i løbet af en normal vækstsæson. Nemata er den eneste NR-sort i forsøgene og indgår kun som reference. Lombok kan betragtes som en reference for NT-sorterne. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

12 Jorden er gennemgående i god gødningstilstand med N-min i foråret på 43 kg kvælstof pr. ha i gennemsnit samt reaktionstal på 7,7 i gennemsnit. Forfrugten er vinterhvede med korsblomstret efterafgrøde. Der er i gennemsnit tilført 101 kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstanden har været 50 cm og frøafstanden 17,6 cm. Forsøgene er sået imellem 26. marts og 14. april. Roerne er taget op mellem 18. og 24. september. Den gennemsnitlige vækstsæson er 185 døgn. Det er 19 døgn mere end i I et forsøg er der dannet skorpe efter kraftig regn efter såning. I de to andre forsøg er der opnået en god fremspiring og dermed tilstrækkelig plantebestand. I de tre forsøg er der henholdsvis 4.100, og æg og larver pr. kg jord. Uanset de relativt tørre vækstforhold har påvirkningen fra nematoderne kun været udpræget i et af de tre forsøg, men her med en udbyttefordel for de bedst ydende sorter på over 30 percent i forhold til de modtagelige. Flere sorter viser uacceptabel høj stokløbningstendens, heriblandt MA4066 og MA4039, hvilket svarer til resultaterne, opnået i specialforsøget med stokløbning, og hvorpå det anbefales, at sorterne vurderes. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

13 Der er god sammenhæng mellem rodfure og vaskbarhed, mellem rodfure og vedhængende jord samt mellem vaskbarhed og vedhængende jord, se tabel 4. I årets forsøg er forskellen mellem bedste (højeste karakter i tabellen) og ringeste rodfurekarakter 1,9, og der er en sikker variation mellem sorterne. Mindste og dermed bedste rodfure har HI1451 og Perry. I bunden findes flere sorter anført af 4K471. En høj vaskbarhed (højeste karakter) har flere sorter anført af ST og HI1451. I bunden findes også flere sorter anført af Annabella KWS og 4K471. I modsætning til rodfuren er grenethed overvejende bestemt af dyrkningsforholdene, altså en miljøbetinget egenskab. Mindst grenethed har Tonga og Joker, mens ST og ST ligger i bunden. Mindst mængde vedhængende jord på roen har førsteårs sorterne MA4059 og Bluefox. Af de dyrkede sorter ligger kun prøvesorten Cantona KWS med i den bedste ende. I bunden med mest jord på roen er blandt andre ST og Louisa KWS. I tabel 3 er renhedsprocenten direkte proportional med mængden af vedhængende jord. Blandt NT-sorterne har kun 5K559 og SV1661 et aminotal svarende til målesorternes, øvrige sorter har et højere og dermed dårligere aminotal. I bunden med højeste aminotal er flere sorter anført af Leonella KWS og Birdie. Det største sukkerudbytte er høstet i nummersorterne SV1633 og 4K471. Blandt dyrkede sorter har Lombok og prøvesorten Cantona KWS efterfulgt af Tonga og Louisa KWS givet det største sukkerudbytte. I bunden findes flere sorter anført af 5K570 og ST Den nematodresistente sort Nemata har givet det laveste udbytte med en tendens til, at det er lavere end målesortenes. En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 2 og 4. I 2015 har optagningsbetingelserne næsten været perfekte. (Foto: Anne Lisbet Hansen NBR Nordic Beet Research). NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

Sorter Desirée Börjesdotter NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Sorter Desirée Börjesdotter NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby 101 103 109 114-2016 Annual Report Sorter 2016 Varieties 2016 Desirée Börjesdotter db@nbrf.nu +46 70 542 70 26 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

ROER Sorter, sukkerroer

ROER Sorter, sukkerroer ROER Sorter, roer > > KARSTEN A. NIELSEN, SEGES OG JENS NYHOLM THOMSEN, NORDIC BEET RESEARCH Blandt roe sorterne, der har været i afprøvning i mere end et år, er den største forskel i dækningsbidrag 1.141

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2015 - Nr. 4. 33. årgang Sorter til dyrkning 2015, side 4 Desirée Börjesdotter, ny forsøgschef for NBR, side 20 5T Bedste tilvækst i efteråret nogensinde, side 22 Problemer med vejrabatter, side

Læs mere

Sorter 2017 Varieties 2017

Sorter 2017 Varieties 2017 101 103 109 114-2017 Additiver Dyser, Logaritme 520 2014-2017 Sorter 2017 Varieties 2017 RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Desirée Börjesdotter db@nbrf.nu

Læs mere

Sorter 2018 Varieties 2018

Sorter 2018 Varieties 2018 101 103 109 114-2018 Additiver Dyser, Logaritme 520 2014-2017 Sorter 2018 Varieties 2018 RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Desirée Börjesdotter db@nbrf.nu

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2015

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2015 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2015 Udgivet af: NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial:

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Bestilling af roefrø til 2015

Bestilling af roefrø til 2015 Information fra Nordic Sugar - Januar 2015 Bestilling af roefrø til 2015 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 21. januar 2015 fra kl. 6.30 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den

Læs mere

ROER Sukkerroer, Sorter

ROER Sukkerroer, Sorter ROER Sukkerroer, sorter > > DESIRÉE BÖRJESDOTTER, NORDIC BEET RESEARCH OG TORBEN S. FRANDSEN, SEGES Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt udbytte en af de vigtigste parametre. I tabel 1 vises

Læs mere

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen Annual Report Vækstvilkår 215 Growth conditions 215 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Sortsvalg til marker med nematoder

Sortsvalg til marker med nematoder Information fra Nordic Sugar - Januar 2014 Bestilling af roefrø til 2014 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 8. januar 2014 fra kl. 6.00 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den senest

Læs mere

Sortsvalg til 2019 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Hvad skal jeg lægge mærke til?

Sortsvalg til 2019 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Hvad skal jeg lægge mærke til? Sortsvalg til 2019 Spred risikoen Når der bestilles roefrø, er det en god regel at vælge mindst to forskellige sorter. Har du et større areal så vælg gerne 3-4 sorter. Flere sorter (genetikker) spreder

Læs mere

Sortsvalg til 2018 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Hvad skal jeg lægge mærke til?

Sortsvalg til 2018 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Hvad skal jeg lægge mærke til? Sortsvalg til 2018 Spred risikoen Når der bestilles roefrø, er det en god regel at vælge mindst to forskellige sorter. Har du et større areal så vælg gerne 3-4 sorter. Flere sorter (genetikker) spreder

Læs mere

ROER Sorter, sukkerroer

ROER Sorter, sukkerroer ROER Sorter, roer > > DESIRÉE BÖRJESDOTTER, NORDIC BEET RESEARCH OG TORBEN S. FRANDSEN, SEGES Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt udbytte en af de vigtigste parametre. En markedssort skal levere

Læs mere

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen Annual Report Vækstvilkår 2014 Growth conditions 2014 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse

Faglig beretning Verksamhetsberättelse Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2016 Nordic Beet Reseach Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby SE: Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone: +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu

Læs mere

Vækstvilkår Growth conditions Additiver Dyser, Logaritme Annual Report. NBR Nordic Beet Research SIDE 2

Vækstvilkår Growth conditions Additiver Dyser, Logaritme Annual Report. NBR Nordic Beet Research SIDE 2 Annual Report Additiver Dyser, Logaritme 52214-217 Vækstvilkår 218 Growth conditions 218 Desirée Börjesdotter db@nbrf.nu +46 75 42726 Nordic Beet Research Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej 14, DK-496

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2014

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2014 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2014 Udgivet af: NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial:

Læs mere

Nye horisonter i roedyrkningen SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Nye horisonter i roedyrkningen SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Nye horisonter i roedyrkningen SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære sukkerroedyrker Aldrig så snart som den sidste roe er leveret begynder en ny sæson. Og de første beslutninger, som kommer til at påvirke

Læs mere

Optimering er kodeordet SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Optimering er kodeordet SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Optimering er kodeordet SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære sukkerroedyrker Aldrig før har det været så vigtigt at optimere og trimme sin produktion som nu. Alt og alle presses på marginalerne i et frit

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse

Faglig beretning Verksamhetsberättelse Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2017 Nordic Beet Reseach Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby SE: Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone: +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu

Læs mere

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Sort Sortsvalg En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 1. Sorterne er rangeret efter deres udbytte af polsukker

Læs mere

Ny roepris, side 3 og 28. Sorter til dyrkning i 2014, side 4. Lagring af sukkerroer med fiberdug, side 24

Ny roepris, side 3 og 28. Sorter til dyrkning i 2014, side 4. Lagring af sukkerroer med fiberdug, side 24 December 2013 - Nr. 4. 31. årgang Ny roepris, side 3 og 28 Regneark på hjemmesiden er nu opdateret Sorter til dyrkning i 2014, side 4 Lagring af sukkerroer med fiberdug, side 24 Bugseret eller selvkørende

Læs mere

Highland og Hereford i spidsen

Highland og Hereford i spidsen sorter Highland og Hereford i spidsen Der er nye sorter og sorter på observationslisten, som giver et større økonomisk udbytte end de solgte og dyrkede sorter. Det er interessant, at gamle sorter pludselig

Læs mere

Indledning Formålet med forsøget er at afprøve nye og markedsførte sukkerroesorter. Sortsforsøgene er udført af NBR (Nordic Beet Research, Holeby).

Indledning Formålet med forsøget er at afprøve nye og markedsførte sukkerroesorter. Sortsforsøgene er udført af NBR (Nordic Beet Research, Holeby). Sukkerroer sorter Ved valg af roesort skal sukkerudbytte og udbyttestabilitet over flere år prioriteres højest, samtidig skal sorterne spire ensartet og hurtigt frem og have lav stokløbningstendens. Cantona

Læs mere

Nye sorter i spidsen. Forholdstal og spireprocent. Sukkerroer sorter

Nye sorter i spidsen. Forholdstal og spireprocent. Sukkerroer sorter sorter Nye sorter i spidsen Der er en del nye sorter og sorter på observationslisten, som giver et større økonomisk udbytte end de solgte og dyrkede sorter. Der vil komme nye sorter på salgslisten til

Læs mere

Sortsvalg til 2017 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Observationssorter

Sortsvalg til 2017 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Observationssorter Sortsvalg til 2017 Spred risikoen Når der bestilles roefrø, er det en god regel at vælge mindst to forskellige sorter. Har du et større areal så vælg gerne 3-4 sorter fra forskellige forædlere. Flere sorter

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2018

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2018 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2018 Nordic Beet Research Foundation (Fond) DK: Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby SE: Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone: +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu

Læs mere

5T Projektet Together To Twenty Ton in RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS

5T Projektet Together To Twenty Ton in RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS 778-20 5T Projektet Together To Twenty Ton in 20-20 RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Otto Nielsen on@nbrf.nu +45 61 76 23 34 Nordic Beet Reseach

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2017 - Nr. 4. 35. årgang Udfordrende efterår, side 3 Sorter til dyrkning i 2018, side 4 Sukkerroedyrkning i Litauen, side 18 Den europæiske sukkersektor efter reformerne, side 24 Når enden er

Læs mere

Valg af sort 2012, side 4. Ny insektbejdsning, Mundus Forte, side 18. Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse, side 26

Valg af sort 2012, side 4. Ny insektbejdsning, Mundus Forte, side 18. Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse, side 26 December 2011 - Nr. 4. 29. årgang Valg af sort 2012, side 4 Ny insektbejdsning, Mundus Forte, side 18 Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse, side 26 EU-Kommissionen foreslår

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013 Udgivet af: Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial: Borgeby

Læs mere

Tidlig bestilling. Sorter, der gør en forskel

Tidlig bestilling. Sorter, der gør en forskel Tidlig bestilling Sorter, der gør en forskel Kære sukkerroedyrker 2009 ser foreløbig ud til at blive et rigtigt godt år, når det gælder udbytte i sukkerroer. Igen i år har KWS leveret frø til mange sukkerroemarker

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2011

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2011 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2011 Annual Report xxx-2011 1 Udgivet af: Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR

Læs mere

December 2014 - Nr. 4. 32. årgang

December 2014 - Nr. 4. 32. årgang Sorter til dyrkning i 2015, side 3 Tilvækst til over 20 ton på 5T gårde, side 24 41.000 tons sukker overført fra 2014 til 2015, side 28 Igen et nemt efterår, side 34 December 2014 - Nr. 4. 32. årgang annonce

Læs mere

Spild og renhed af sukkerroer i relation til optagningskvalitet og rensning efter lagring 2016

Spild og renhed af sukkerroer i relation til optagningskvalitet og rensning efter lagring 2016 623-2016 Annual Report Spild og renhed af sukkerroer i relation til optagningskvalitet og rensning efter lagring 2016 Harvest losses and soil tare of sugar beets in relation to harvest quality and cleaning

Læs mere

En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side 30

En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side 30 December 2012 - Nr. 4. 30. årgang Sorter 2013, side 4 Nyt koncept for undersøgelse af roeoptagning, side 20 Maskinel kuledækning, side 26 En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-13-15 Report Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nbrf.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone:

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2010

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2010 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2010 Annual Report xxx-2010 1 Udgivet af: Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2018 - Nr. 4. 36. årgang Ny mulighed for kontrahering til 2019, side 3 og 26 Sorter til dyrkning i 2019, side 4 Reduktion af ukrudtstryk gennem jordbearbejdning, side 18 Jordbårne rodbrandsvampe

Læs mere

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt 46-29 GEP Annual Report Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt Leaf diseases control and harvest time Anne Lisbet Hansen alalh@nordicsugar.com +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2006

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2006 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 26 ALSTEDGAARD FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Alstedgaard Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Højbygaardvej 14, DK-496 Holeby Tlf

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

Så- og høstkvalitet Sowing and harvest quality

Så- og høstkvalitet Sowing and harvest quality 64-07 Så- og høstkvalitet Sowing and harvest quality RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Otto Nielsen on@nbrf.nu +45 6 57 Nordic Beet Reseach Foundation

Læs mere

Nematoder noget vi taler om eller noget vi gør noget ved. Elo West Larsen

Nematoder noget vi taler om eller noget vi gør noget ved. Elo West Larsen Nematoder noget vi taler om eller noget vi gør noget ved Elo West Larsen Gæt hvilken sort til højre Noget vi kan se 2 26.11.2009 Elo West Larsen Vi ligger, som vi har redt Roedyrkning er blevet koncentreret

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2005

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2005 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2005 ALSTEDGAARD FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Alstedgaard Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Tlf

Læs mere

Varsling mod bladsvampe

Varsling mod bladsvampe 407-2013 Annual Report Leaf disease warning in sugar beet Anne Lisbet Hansen alh@nordicbeetresearch.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby

Læs mere

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære grovfoderproducent I 2018 brochuren indledte jeg med ordene 2017 var et af de 10 mest nedbørsrige år siden DMI begyndte at måle i 1874.

Læs mere

Grøn Vækst truer også sukkerroerne, side 3 Valg af sort , side 4

Grøn Vækst truer også sukkerroerne, side 3 Valg af sort , side 4 December 2009 - Nr. 4. 27. årgang Grøn Vækst truer også sukkerroerne, side 3 Valg af sort 2010-2011, side 4 maribo.com MOLLY Sorten med det ubetinget største udbytte i 2008 SeedPlus-behandlet Perfekt dækkende

Læs mere

Valg af sort , mange nye sorter med højt udbytte, side 4

Valg af sort , mange nye sorter med højt udbytte, side 4 December 2010 - Nr. 4. 28. årgang Valg af sort 2011 2012, mange nye sorter med højt udbytte, side 4 Test af roeoptagere, Beet Europe 2010, side 18 Prøvefrekvens og prøvetagning, side 22 Roetur til Holland,

Læs mere

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer 307-2015 Annual Report Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer The effect of broadcasted and incorporated solid

Læs mere

Lagring med fiberdug. Storage with Toptex Bilag Rapportbilaga Appendix

Lagring med fiberdug. Storage with Toptex Bilag Rapportbilaga Appendix 622- Bilag Rapportbilaga Appendix Lagring med fiberdug Storage with Toptex Bilaget indeholder dokumentation fra forsøgsserien og projektet. Der kan forekomme mindre sproglige fejl og uhensigtsmæssigheder

Læs mere

Faglig beretning 2008

Faglig beretning 2008 Faglig beretning 2008 Udgivet af: NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial:

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2016 - Nr. 4. 34. årgang Ny Brancheaftale på plads, side 3 og 20 Sorter til dyrkning i 2017, side 4 Beet Europe i Frankrig 2016, side 14 Vinterroer et glemt kapitel? side 18 Danske Sukkerroedyrkere

Læs mere

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

IPMIROER. IPMIROER Delrapport om sorter og sortsvalg

IPMIROER. IPMIROER Delrapport om sorter og sortsvalg 969-2014-17 IPMIROER IPMIROER Delrapport om sorter og sortsvalg DELRAPPORT: SORTER OG SORTSVALG Jens Nyholm Thomsen, KONTAKT db@nbrf.nu ELLER alh@nbrf.nu Sammendrag Der er i projektet lovet en beslutningsstøttemodel

Læs mere

Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer

Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer 999 553-2013 Annual Report Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer The effect of row-cleaning on yield and quality of sugar beets Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57

Læs mere

Valg af sort 2009/2010, side 4. Princippet om levering til nærmeste fabrik - nu også gældende på Lolland, side 20

Valg af sort 2009/2010, side 4. Princippet om levering til nærmeste fabrik - nu også gældende på Lolland, side 20 December 2008 - Nr. 4. 26. årgang Valg af sort 2009/2010, side 4 Princippet om levering til nærmeste fabrik - nu også gældende på Lolland, side 20 Dyrkeren skriver: Optagerfællesskabet den bedste arbejdsmæssige

Læs mere

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE SUKKERSTATISTIK Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE Februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 VERDENSMARKEDSPRISEN OG EU S PRIS PÅ HVIDTSUKKER SIDEN 1980 VERDENSMARKEDSPRISEN

Læs mere

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 731-2009 Annual Report Partiel bearbejdning Strip tillage Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2006 - Nr. 4. 24. årgang Tiden inde til ny foreningsstruktur! side 3 Valg af sort 2006 Side 4 Danisco tilbyder kontrakt på 30.000 tons industrisukker til 2007 Sejlads med pram fra Assens til Nakskov

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer

Bladsvampe midler og doseringer 402-2016 Annual Report Leaf diseases products and doses Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Udvikling af teknik til bekæmpelse af ukrudt i rækken i forbindelse med radrensning

Udvikling af teknik til bekæmpelse af ukrudt i rækken i forbindelse med radrensning 553-215 Annual Report Udvikling af teknik til bekæmpelse af ukrudt i rækken i forbindelse med radrensning - forsøg 213-215 Row cleaning 215 Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 7 57 NBR Nordic

Læs mere

Annual Report

Annual Report 999 622- Annual Report Lagring med fiberdug Clamp covering with Toptex Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby /

Læs mere

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet)

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) 968-216 Annual Report Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) Otto Nielsen on@nh.nu +45 23 61 7 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby / Borgeby Slottsväg

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2002

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2002 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2002 FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Alstedgaard Højbygaardvej 14 DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses 402-2017 Annual Report Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2007 - Nr. 4. 25. årgang Kontraktbørsen for handel med sukkerkontrakter, side 3 og 20 - Åben fra mandag den 17. december 2007 og frem til og med mandag den 7. januar 2008, kl. 24.00 Valg af sort

Læs mere

KWS foder- og energiroer

KWS foder- og energiroer KWS foder- og energiroer 14 www.kws.dk Kære grovfoderproducent De senere år har udbytter og kvalitet i majs til helsæd været varierende. I den forgangne sæson blev kvaliteten heldigvis god de fleste steder.

Læs mere

længere kampagner kræver lagerfaste roer

længere kampagner kræver lagerfaste roer Vinter 2017/18 3. årgang nr. 1 i Danmark Side 8 længere kampagner kræver lagerfaste roer Side 4 4 skarpe fra Sesvanderhave Side 6 Forsøg En nødvendighed med udfordringer Dorthe Kappel fra AgroCon analyserer

Læs mere

Falsk såbed og blindbearbejdning False seed bed

Falsk såbed og blindbearbejdning False seed bed 942 2018 Annual Report Falsk såbed og blindbearbejdning False seed bed RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Otto Nielsen on@nbrf.nu +45 23 61 70 57 Nordic

Læs mere

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases 494-2017 Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES

Læs mere

Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr

Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr 445-2015 Annual Report Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr Early control of leaf diseases in sugar beet IPMIROER Anne Lisbet Hansen alh@nordicbeetresearch.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Insektbejdsning Insecticide seed treatments against pests in sugar beet , Annual Report

Insektbejdsning Insecticide seed treatments against pests in sugar beet , Annual Report 460, 461 2013 Annual Report Insektbejdsning 2013 Insecticide seed treatments against pests in sugar beet 2013 Åsa Olsson ao@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej

Læs mere

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE SUKKERSTATISTIK Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE Februar 216 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 VERDENSMARKEDSPRISEN OG EU S PRIS PÅ HVIDTSUKKER SIDEN 198 VERDENSMARKEDSPRISEN

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2004

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2004 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2004 ALSTEDGAARD FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Alstedgaard Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Tlf

Læs mere

Lagring med fiberdug Annual Report. Otto Nielsen

Lagring med fiberdug Annual Report. Otto Nielsen 622-20 Annual Report Clamp covering with Toptex Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +4 2 6 0 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 4, DK-460 Holeby / Borgeby Slottsväg, SE-2 Bjärred

Læs mere

Organiske startgødninger Organic fertilizers

Organiske startgødninger Organic fertilizers 946 2018 Annual Report Organiske startgødninger Organic fertilizers RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Otto Nielsen on@nbrf.nu +45 23 61 70 57 Nordic

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Kl. Emne Titel Indlægsholder Intro Velkommen, program for dagen Otto Nielsen, NBR

Kl. Emne Titel Indlægsholder Intro Velkommen, program for dagen Otto Nielsen, NBR Kl. Emne Titel Indlægsholder 09.30 Intro Velkommen, program for dagen Otto Nielsen, NBR 09.40 Dyrkning 2018 Hvordan gik dyrkningsåret 2018 Jørgen Jakobsen, Nordic Sugar 09.50 Roesorter Er nogle roesorter

Læs mere

- Oplæg til reform af sukker, - Transporttilskuddet til debat,

- Oplæg til reform af sukker, - Transporttilskuddet til debat, December 2003 - Nr. 4. 21. årgang - Valg af sort 2004, side 4 - Uddrag af sortsforsøg 2003, side 6 - Oplæg til reform af sukker, side 20 - Transporttilskuddet til debat, side 22 - Støtte til sukker i hele

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses 402-2018 Annual Report Leaf diseases products and doses RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu +45 21 68 95 88 Nordic Beet

Læs mere

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE SUKKERSTATISTIK Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE Februar 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 Verdensmarkedsprisen og EU s pris på hvidtsukker siden 1980 Verdensmarkedsprisen og EU s priser på hvidtsukker

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2018 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2017 var et af de 10 mest nedbørsrige år siden DMI begyndte at måle i 1874. Så kan det ikke længere undre nogen, at det

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2001

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2001 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2001 FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Alstedgaard Højbygårdvej 14, 4960 Holeby Tlf +45 5469 1440

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr

Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr 445-2013 Annual Report Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr Early control of leaf diseases in sugar beet Anne Lisbet Hansen alh@nordicbeetresearch.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Sukkerroeafgiftsfonden - Basisbudget

Sukkerroeafgiftsfonden - Basisbudget Sukkerroeafgiftsfonden - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2016 (senest indsendte budget) Budget 2017 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Roecystenematoder Heterodera schachtii. Pletter i marken med sovende /gule roeplanter Små roer, mange siderødder med cyster

Roecystenematoder Heterodera schachtii. Pletter i marken med sovende /gule roeplanter Små roer, mange siderødder med cyster Roecystenematoder Heterodera schachtii Pletter i marken med sovende /gule roeplanter Små roer, mange siderødder med cyster Tyskland Nordzucker monitering 2008-2010 0: 14 pct Under 3000: 45 pct 3.000-10.000:

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2017 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2016 vil blive husket for året, hvor økonomien for alvor strammede til. Så kan vi jo glæde os over, at høsten af grovfoder

Læs mere

December Nr årgang. - Valg af sukkerroesort 2005, - Sukkerreform udskudt til 2006, - Verdens sukkerbalance 2004/05,

December Nr årgang. - Valg af sukkerroesort 2005, - Sukkerreform udskudt til 2006, - Verdens sukkerbalance 2004/05, December 2004 - Nr. 4. 22. årgang - Valg af sukkerroesort 2005, side 4 - Sukkerreform udskudt til 2006, side 18 - Verdens sukkerbalance 2004/05, side 26 - Bekæmpelse af ukrudtsroer, side 30 Sortsvalget

Læs mere