I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer"

Transkript

1 Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension, og for tjenestemænd med tillægspension, omfattet al CO1O Konto, i Danmark og Grønland er følgende ændringer aftalt: Priser for forsikringer og service og rdgivning Priserne for forsikringer og service og rdgivning for medlemmerne fornyes og gælder frem til 31. december øvrige vilkr for priserne fremgr samarbejdsaftalens prisliste, som er vedlagt dette tillæg. Det er parternes hensigt at genforhandle samarbejdsaftalen om 8 r. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Medlemmernes opsparing i PFA Investerer i PFA Plus er omfattet af PFA Pensions model for korrektion (reduktion) af den del af investeringsomkostningerne, der er administrationsomkostninger (TER). Medlemmernes opsparing i PFA Investerer i PFA Plus omfattes af korrektionen (reduktionen) pr. 1. marts Reduktionen udgør 15 basispoint i Lav risiko fonden og 15 basispoint i Høj risiko fonden. Satserne gælder, indtil CO1O og PFA Pension aftaler nye satser. PFA Pension kan til enhver tid opsige denne bestemmelse om korrektion af investeringsomkostninger i PFA Investerer med en mneds varsel til den førstkommende 1. januar. Følgende ændringer i samarbejdsaftalen er aftalt kun for medlemmer omfattet al CO1O Pension: 1. Frivillig overgang fra hidtidig pensionsordning til PEA Plus 2. Ændring af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, og indbetalingssikring 3. PEA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse 4. Regulering af udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling Ad 1 Frivillig overgang fra hidtidig oensionsordning til PFA Plus Medlemmer, som er omfattet af den hidtidige pensionsordning (PFA Traditionel) kan fra den 1. marts 2018 til den 31. maj 2018 vælge at overg til gruppepensionsordningen med PFA Plus. Medlemmet skal i givet fald orientere PEA Pension skriftligt, senest den 20. maj Hvis PFA Pension ikke modtager besked inden for fristen, vil medlemmet fortsat opretholde sin hidtidige pensionsordning. For medlemmer, der vælger at overg til PFA Plus, vil hele den fremtidige pensionsindbetaling ske til en PFA Plus Pensionsordning, mens deres hidtidige opsparing forbliver i deres - hidtidige pensionsordning. PEA Pension opretter en PEA Plus pensionsordning for med Surdkrogsgade 4 Telefom PFA Pension 2100 København ø Telefax: forsikringsaktieselskab CVR:

2 Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PEA Pension P E N S I 0 N lemmet. Samtidig ændrer PFA Pension den hidtidige pensionsordning til en indbetalingsfri pensionsordning uden forsikringer. Et medlem, der har forsikringer i sin hidtidige pensionsordning umiddelbart inden overgangen til PFA Plus, vil i PEA Plus få forsikringer med samme dækningsstørrelser, dog mindst den valgte standard i PFA Plus. Det forudsætter dog: at medlemmet ikke har været helt eller delvist afholdt fra at få den pågældende type forsikring, eller fra at forhøje en forsikring i samme omfang som andre medlemmer, i sin hidtidige pensionsordning/forsikringsordning som følge af medlemmets individuelle forhold at det er muligt for medlemmet at få den pågældende type og størrelse af forsikring i PEA Plus ifølge Samarbejdsaftae om PEA Plus at medlemmet ikke er omfattet af de forhold, som er nævnt på "Erklæring om erhvervsevne", som medlemmet modtager i sin velkomstpakke i forbindelse med overgangen. Hvis medlemmet er omfattet af de forhold, som er nævnt på "Erklæring om erhvervsevne" vil PFA Pension beslutte, om medlemmet kan have den hidtidige pensionsordning inkl. forsikringer helt eller delvist, eller om medlemmet kan få den nye PFA Plus Pensionsordning eventuelt i en tilpasset version på samme niveau som i den hidtidige pensionsordning. Medlemmet kan vælge at overføre sin opsparing og Individuel KundeKapital fra sin hidtidige pensionsordning til sin PEA Plus Pensionsordning. Medlemmet kan ikke vælge, at den fremtidige indbetaling skal deles mellem den hidtidige pensionsordning og en PEA Plus Pensionsordning. Det enkelte medlem er underlagt de regler, priser m.v., der til enhver tid gælder for den hidtidige pensionsordning eller for PEA Plus Pensionsordningen. Ad 2 PEA Erhvervsevne. løbende udbetaling, og indbetalingssikring Standardforsikringen ændres til 50 procent af lønnen for alle nuværende og fremtidige medlemmer. Det enkelte medlem kan ændre sin forsikring som beskrevet i samarbejdsaftalen med bilag efter 1. april PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, og indbetalingssikring ændres, så PEA Pension udbetaler PEA Erhvervsevne, løbende udbetaling, til medlemmet og yder indbetalingssikring, hvis medlemmets erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke er nedsat i følgende grad: Erhvervsevnen er nedsat i dækningsberettiget grad, hvis PEA Pension vurderer, at medlemmets evne til at udføre arbejde ud fra en helbredsmæssig vurdering er nedsat med mindst 50 procent, og indtjeningen er nedsat med mindst 10 procent. Er erhvervsevnen

3 og Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension IA4l P N S I 0 N nedsat i dette omfang, vil PFA Pension foretage en opfyldende udbetaling op til 100 procent af medlemmets hidtidige løn fratrukket den obligatoriske indbetaling og evt, frivillig indbetaling omfattet af indbetalingssikring og efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalingen kan dog ikke overstige størrelsen af den valgte forsikring. Nærmere vilkår for PEA Erhvervsevne, løbende udbetaling, og indbetalingssikring, herunder de øvrige ændrede vilkår, er beskrevet i iblandt Pensionsvilkår for PEA Plus. de vedlagte bilag til samarbejdsaftalen, der- Ad 3 PEA Erhvervsevne. forhøiet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse Medlemmer som har eller kunne have ret til offentlig ressourceforløbsydelse, har mulighed for at få forhøjet udbetaling af PEA Erhvervsevne, løbende udbetaling, i den periode hvor medlemmet er i jobafklaring- eller ressourceforløb. Eorhøjet udbetaling af PEA Erhvervsevne, løbende udbetaling, udgør i alt 80 procent af medlemmets pensionsgivende løn. Et medlem, der har PEA Erhvervsevne, løbende udbetaling, i sin PEA Plus pensionsordning umiddelbart inden ændringen af gruppepensionsordningen, som omfatter pensionsordninger med PFA Plus, vil få den ændrede PEA Erhvervsevne, løbende udbetaling, med den hidtidige dækningsstørrelse - få forsikringen PEA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse. Det forudsætter dog, at medlemmet ikke har været helt eller delvist afholdt fra at få PEA Erhvervsevne, løbende udbetaling, som følge af medlemmets individuelle forhold, at det er muligt for medlemmet at få den pågældende type og størrelse af forsikring i gruppepensionsordningen ifølge denne samarbejdsaftale med bilag, at medlemmet ikke er berettiget til udbetalinger eller indbetalingssikring (præmiefritagelse) som følge af nedsat erhvervsevne fra en hidtidig forsikring. Ad 4 Udbetaling af PEA Erhvervsevne reguleres ud fra netto-risindekset Eremover bliver en eventuel udbetaling fra PEA Erhvervsevne, løbende udbetaling, reguleret en gang om året med en reguleringssats, der fastsættes efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, dog max. 5 procent. Ydes der indbetalingssikring på opsparing, bliver den reguleret på samme måde. Er medlemmet dog berettiget til udbetalinger eller indbetalingssikring beholder medlemmet den hidtidige regulering. Nærmere vilkår gældende for reguleringen er beskrevet i de vedlagte bilag til samarbejdsaftalen, herunder Pensionsvilkår for PEA Plus. Følgende ændringer i samarbejdsaftalen gælder både for medlemmer, omfattet af CO1O Pension, og for tjenestemænd med tillægspension, omfattet af COb Konto, og som er ansat i Grønland: Gruppepensionsordningen for medlemmer ansat i Grønland er nu beskrevet i samarbejdsaftalens nye bilag "PEA Plus for medlemmer ansat i Grønland".

4 Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I P E N S I 0 N Udstationerede og indstationerede medlemmer De nyeste regler for oprettelse af pensionsordning uden bortseelsesret (fradragsret) er opdateret i samarbejdsaftalens nye bilag "Udstationerede og indstationerede medlemmer". I krafttrædelse Alle ændringer beskrevet i dette tillæg gælder fra 1. marts 2018: Underskrifter: Dato: Dato: rgensen aniationen af 2010 PFA Pension, forsikringsaktieselskab Tillægget er et tilbud, indtil begge aftaleparter har underskrevet det. Tilbuddet gælder under forudsætning af, at PFA Pension modtager det underskrevne tillæg senest den 19. januar Følgende bilag er vedlagt: Bilag 1.2, PFA Plus for medlemmer, som afløser bilag 1.1 Bilag 2.3, Prisliste, som afløser bilagene 2.2, 2.2.A, 2.2.B, 2.2.C og 2.2.D Bilag 5.1, PFA Plus for sekretariatet, som afløser bilag 5 Bilag 6.1, PFA Plus for flyveledere m.v., som erstatter bilag 6 Bilag 7.1, PFA Plus for musikere, som erstatter bilag 7 Bilag 8, PFA Plus for medlemmer ansat i Grønland (nyt bilag) Bilag 9, Udstationerede og indstationerede medlemmer (nyt bilag) Pensionsvilkr for PFA Plus pr. 1. november 2017, som erstatter Pensionsvilkr for PFA Plus pr. 1. oktober 2014

5 Bilag 1.2 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts 2018 PFA Plus for medlemmer Dette bilag gælder for medlemmer ansat i Danmark. 1. Opsparing 1.1. Oversigt over opsparing For overenskomstansatte medlemmer/co10 Pension Se Særlige pensionsvilkår for investering, som er en del af Pensionsvilkår for PFA Plus. Standard og valgmuligheder Opsparing Standard Valgmulighed PFA KundeKapital Standard Valgmulighed Udbetalingssikring Standard Valgmulighed PFA Investerer, investeringsprofil C PFA Investerer, investeringsprofil A, B eller D Du investerer for hele eller en del af den evt. frivillige indbetaling Ja Kan fravælges af medlemmet Nej Kan vælges af medlemmet Pensionsalder Aftalt pensionsalder Pensionsalderen følger folkepensionsalderens hele aldre 1 Udbetaling før pensionering Udbetalingsplan Standard Valgmulighed Mulighed for udbetaling før pensionering følger det til enhver tid aftalte i overenskomsten. Pt. kan pensionsordningen ikke ophæves og udbetales Medlemmet har ikke mulighed for delvis udbetaling af pension under sin ansættelse 66,6 procent af indbetalingen går til livsvarig livspension og 33,3 procent af indbetalingen går til 10 årig ratepension 2 Medlemmet kan i stedet vælge at anvende de 33,3 procent af indbetalingen til ratepension helt eller delvist til aldersopsparing og/eller livsvarig pension. Medlemmet kan vælge at anvende mere end 66,6 procent til livsvarig livspension 3 1 den 31. januar 2018

6 Bilag 1.2 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts Pt. er pensionsalderen 65 år for alle medlemmer, der er født før 1954, og for medlemmer, der er født i 1954, er pensionsalderen pt. 66 år. For medlemmer, der er født i perioden 1. januar 1955 til 31. december 1962, er pensionsalderen pt. 67 år, og for medlemmer, der er født efter 31. december 1962, er pensionsalderen pt. 68 år. Det tidligste tidspunkt for udbetalinger er følgende ifølge den lovgivning, der gælder pr. 1. januar 2018: For pensionsordninger etableret før 1. maj 2007 kan der tidligst ske udbetaling ved et medlems 60. år, uanset hvornår medlemmet er født. For pensionsordninger etableret fra og med 1. maj 2007 kan der tidligst ske udbetaling fra følgende tidspunkt: o o o o o For medlemmer født inden 1. januar 1959 er det fra medlemmet er 60 år. For medlemmer født i perioden 1. januar juni 1959 er det fra medlemmet er 60 ½ år. For medlemmer født i perioden 1. juli december 1959 er det fra medlemmet er 61 år. For medlemmer født i perioden 1. januar juni 1960 er det fra medlemmet er 61 ½ år. For medlemmer født efter 30. juni 1960 er det fra følgende tidspunkt: For pensionsordninger etableret i perioden fra og med 1. maj 2007 til og med 31. december 2017 kan udbetaling tidligst ske fem år før medlemmets folkepensionsalder. For pensionsordninger etableret fra og med 1. januar 2018 kan udbetaling tidligst ske tre år før medlemmets folkepensionsalder. 2 Indbetalinger, der af skattemæssige årsager ikke kan gå til ratepension, anvendes i stedet til livsvarig livspension. 3 Vælger medlemmet, at indbetalingerne delvist skal gå til aldersopsparing, skal medlemmet aftale med PFA Pension, hvad der skal ske med indbetalinger, der overstiger det maksimum, der er i skattelovgivningen eller som er aftalt med PFA Pension, dog skal minimum 66,6 procent af indbetalingen til opsparing gå til livsvarig livspension For medlemmer ansat som tjenestemænd med tillægspension/co10 Konto Se Særlige pensionsvilkår for investering, som er en del af Pensionsvilkår for PFA Plus. Standard og valgmuligheder Opsparing Standard Valgmulighed PFA KundeKapital Standard Valgmulighed Udbetalingssikring PFA Investerer, investeringsprofil C PFA Investerer, investeringsprofil A, B eller D Du Investerer for hele eller en del af den evt. frivillige indbetaling Ja Kan fravælges af medlemmet Standard Nej Valgmulighed Kan vælges af medlemmet Aftalt pensionsalder Pensionsalderen følger folkepensionsalderens hele aldre 1 Udbetaling før pensionering Pensionsordningen kan ikke ophæves og udbetales før pensionering. Medlemmet har ikke mulighed for delvis udbetaling af pension under sin ansættelse. 2 den 31. januar 2018

7 Bilag 1.2 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts 2018 Udbetalingsplan Standard Ratepension med en udbetalingsperiode på 10 år. Valgmulighed Aldersopsparing og/eller livsvarig livspension 2. Mulighed for opsparing til livspension 3. 1 Pt. er pensionsalderen 65 år for alle medlemmer, der er født før 1954, og for medlemmer, der er født i 1954, er pensionsalderen pt. 66 år. For medlemmer, der er født i perioden 1. januar 1955 til 31. december 1962, er pensionsalderen pt. 67 år, og for medlemmer, der er født efter 31. december 1962, er pensionsalderen pt. 68 år. Det tidligste tidspunkt for udbetalinger er følgende ifølge den lovgivning, der gælder pr. 1. januar 2018: For pensionsordninger etableret før 1. maj 2007 kan der tidligst ske udbetaling ved et medlems 60. år, uanset hvornår medlemmet er født. For pensionsordninger etableret fra og med 1. maj 2007 kan der tidligst ske udbetaling fra følgende tidspunkt: o o o o o For medlemmer født inden 1. januar 1959 er det fra medlemmet er 60 år. For medlemmer født i perioden 1. januar juni 1959 er det fra medlemmet er 60 ½ år. For medlemmer født i perioden 1. juli december 1959 er det fra medlemmet er 61 år. For medlemmer født i perioden 1. januar juni 1960 er det fra medlemmet er 61 ½ år. For medlemmer født efter 30. juni 1960 er det fra følgende tidspunkt: For pensionsordninger etableret i perioden fra og med 1. maj 2007 til og med 31. december 2017 kan udbetaling tidligst ske fem år før medlemmets folkepensionsalder. For pensionsordninger etableret fra og med 1. januar 2018 kan udbetaling tidligst ske tre år før medlemmets folkepensionsalder. 2 Vælger medlemmet, at indbetalingerne delvist skal gå til aldersopsparing, vil indbetalinger, der overstiger det maksimum, der er i skattelovgivningen gå til livsvarig livspension 3 Indbetalinger, der af skattemæssige årsager ikke kan gå til ratepension, anvendes i stedet til livsvarig livspension Oplysninger om opsparing Indbetalingssikring/CO10 Pension Medlemmet har indbetalingssikring på den obligatoriske indbetaling til pensionsordningen. Det betyder, at PFA Pension indbetaler til pensionsordningen, hvis medlemmets erhvervsevne bliver nedsat i dækningsberettiget grad. Hvis et medlem anmoder arbejdsgiveren om at forhøje sin egen løbende indbetaling udover den obligatoriske indbetaling til pensionsordningen, vil forhøjelsen også være omfattet af indbetalingssikring, hvis medlemmet kan aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger. Medlemmet kan fravælge indbetalingssikring for hele forhøjelsen, men ikke kun for en del af denne. Indbetalingssikringen fylder op, således at de løbende indbetalinger til opsparingen opretholdes med den størrelse, der var gældende umiddelbart inden, erhvervsevnen blev nedsat i dækningsberettiget grad Indbetalingssikring/CO10 Konto Medlemmet har ikke indbetalingssikring på indbetaling til CO10 Konto. 3 den 31. januar 2018

8 Bilag 1.2 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts PFA KundeKapital for CO10 Pension og CO10 Konto Der kan ikke tilknyttes KundeKapital for den del af opsparingen, der eventuelt oprettes som aldersopsparing Sikring af efterladte ved livsvarig livspension/co10 Konto Indbetalinger, der anvendes til livsvarig livspension, har tilknyttet sikring af efterladte. Hvis et medlem med livsvarig livspension dør, før udbetalingerne til medlemmet er begyndt vil sikringen betyde så stor udbetaling til den eller de begunstigede, som det er muligt ifølge skattereglerne. Hvis et medlem får løbende udbetalinger fra en livsvarig livspension, vil sikringen af efterladte betyde, at de løbende udbetalinger kan fortsætte med samme størrelse i en vis periode til den eller de begunstigede, såfremt medlemmet dør inden for den periode fra udbetalingsstarten, som sikringen kan dække ifølge skattereglerne. Hvis et medlem nedsætter indbetalingen i forbindelse med seniorordning, kan det medføre en mindre sikring af efterladte Sikring af efterladte ved livsvarig livspension/c010 Pension Indbetalinger, der anvendes til livsvarig livspension, har ikke tilknyttet sikring af efterladte Medlemmer der er ansat efter den aftalte pensionsalder Er et medlem fortsat ansat eller bliver et medlem ansat efter den aftalte pensionsalder, kan der indbetales til pensionsordningen, så længe medlemmet er ansat Skatteregler Medlemmet skal ikke betale skat af indbetalinger til ratepension og livsvarig livspension, der sker via arbejdsgiveren. Der skal betales skat af løbende udbetalinger. Vælger medlemmet delvis opsparing til aldersopsparing, skal medlemmet betale skat af indbetalingen til aldersopsparing, der sker via arbejdsgiveren. PFA Pension vil indberette indbetalingen som B- indkomst til SKAT, og PFA Pension vil afregne arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen. Udbetalingen af aldersopsparingen er skatte- og afgiftsfri. 4 den 31. januar 2018

9 Bilag 1.2 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts Forsikringer 2.1. Oversigt over forsikringer for overenskomstansatte medlemmer/co10 Pension Procentsatser, der er angivet i skemaet nedenfor, bliver beregnet af den pensionsgivende løn. I skemaet nedenfor betegnes den pensionsgivende løn som lønnen. De viste beløb er årlige. PFA Erhvervsevne Minimum Standard Maksimum Løbende udbetaling 40 % af lønnen 50 % af lønnen 80 % af lønnen Forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse 3 80 % af lønnen 80 % af lønnen 80 % af lønnen Se Særlige pensionsvilkår for PFA Erhvervsevne Indbetalingssikring Ja Ja Ja Se Særlige pensionsvilkår for PFA Erhvervsevne PFA Liv Engangsudbetaling 50 % af lønnen 50 % af lønnen 800 % af lønnen Løbende udbetaling til børn 5 % af lønnen 5 % af lønnen 25 % af lønnen Udbetales til børn under 21 år. Se Særlige pensionsvilkår for PFA Liv 3 Størrelsen af PFA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse, er angivet inkl. størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. Ved forsikringerne, som er nævnt i skemaet ovenfor, er der henvist til en række særlige pensionsvilkår, der er en del af Pensionsvilkår for PFA Plus Oplysninger om forsikringer Omfanget af forsikringer Forsikringerne kan ikke overstige de grænser, som PFA Pension til enhver tid har fastsat. Det betyder bl.a., at PFA Pension i de særlige tilfælde, hvor forsikringsrisikoen ved død og/eller invaliditet overstiger de anmeldte maksimumbeløb, altid kan bede om tilfredsstillende helbredsoplysninger, og derudover skal PFA accepterer risikoen Forhøjelse af forsikringer Et medlem som udsendes til tjeneste i krigszoner kan ikke forhøje sine forsikringsdækninger indenfor 6 måneder inden udsendelse. 5 den 31. januar 2018

10 Bilag 1.2 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts Ophør af forsikringer Forsikringerne stopper, når medlemmet bliver pensioneret, dog senest når medlemmet opnår den aftalte pensionsalder. PFA Liv, løbende udbetaling til børn stopper også, når barnet fylder 21 år PFA Erhvervsevne PFA Pension udbetaler PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, til medlemmet og yder indbetalingssikring, hvis medlemmets erhvervsevne er nedsat uafbrudt i mindst tre måneder i dækningsberettiget grad som følge af sygdom eller ulykke. Erhvervsevnen er nedsat i dækningsberettiget grad, hvis PFA Pension vurderer, at medlemmets evne til at udføre arbejde ud fra en helbredsmæssig vurdering er nedsat med mindst 50 procent, og at indtjeningen er nedsat med mindst 10 procent. PFA Pension vil udbetale PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, således at medlemmet får fyldt op til 100 procent af sin hidtidige løn eksklusiv eventuelle obligatoriske pensionsindbetalinger, en eventuel frivillig indbetaling omfattet af indbetalingssikring, og efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalingen kan maksimalt udgøre den valgte størrelse af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling Modregning i offentlige indtægtskompenserende ydelser og forhøjet udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, ved ressourceforløbsydelse Hvis medlemmet er eller kunne være berettiget til en social eller anden offentlig indtægtskompenserende ydelse og tilskud gælder følgende: Hvis det offentlige har mulighed for at foretage modregning af udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, er der ikke ret til udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, som kan reducere de sociale eller andre offentlige indtægtskompenserende ydelser og tilskud. Medlemmet har dog ret til forhøjet udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, således at udbetalingen i alt udgør 80 procent af hidtidig dækningsgivende løn, hvis betingelserne for udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, er opfyldt, og disse tre forudsætninger ligeledes er opfyldt: Medlemmet er berettiget til at modtage offentlig ressourceforløbsydelse og Det offentlige har mulighed for fuldt ud at modregne udbetalinger af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, i ressourceforløbsydelsen og Den forhøjede udbetaling vil overstige ressourceforløbsydelsen Indbetalingssikring I perioder, hvor indbetalingssikring træder i kraft for et medlems pensionsordning, opretholder PFA Pension forsikringerne med den størrelse, der var gældende umiddelbart inden, erhvervsevnen ud fra en helbredsmæssig vurdering blev nedsat i dækningsberettiget grad. Betydningen af indbetalingssikring fremgår i øvrigt af Særlige pensionsvilkår for PFA Erhvervsevne, som er en del af Pensionsvilkår for PFA Plus. 6 den 31. januar 2018

11 Bilag 1.2 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts 2018 Muligheden for indbetalingssikring på forsikringer ophører, når den pågældende forsikring ophører, dog senest når medlemmet opnår den aftalte pensionsalder Pensionsordning uden forsikringsmæssig risiko Pensionsordninger for overenskomstansatte medlemmer/co10 Pension og pensionsordninger for medlemmer ansat som tjenestemænd med tillægspension/co10 Konto, hvor der ikke er en forsikringsmæssig risiko, vil blive etableret med en livsforsikring med den minimumsdækning ved død, som PFA Pension til enhver tid har anmeldt til Finanstilsynet. Denne livsforsikring kan ikke fravælges. Det kan fx være tilfældet, hvis et medlem er ansat efter den aftalte pensionsalder og derfor ikke har andre forsikringer, og opsparingen kun består af ratepension Skatteregler PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling Medlemmet skal ikke betale skat af indbetalinger til PFA Erhvervsevne, løbende, der sker via arbejdsgiveren. Der skal betales skat af løbende udbetalinger. PFA Liv, løbende udbetaling til børn Medlemmet skal ikke betale skat af indbetalinger til PFA Liv, løbende udbetaling til børn, der sker via arbejdsgiveren. Der skal betales skat af løbende udbetalinger. PFA Liv, engangsudbetaling PFA Liv, engangsudbetaling, etableres således at medlemmet betaler skat af indbetalingen til forsikringen, der sker via arbejdsgiveren. PFA Pension vil indberette indbetalingen som B-indkomst til SKAT, og PFA Pension vil afregne arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen. Udbetalingen fra forsikringen er skatte- og afgiftsfri. Medlemmet kan i stedet vælge, at PFA Liv, engangsudbetaling, skal knyttes til ratepension. Medlemmet skal ikke betale skat af indbetalingen til forsikringen, der sker via arbejdsgiveren. Der skal betales en afgift til staten af engangsudbetalingen. 7 den 31. januar 2018

12 Bilag 2.3 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts 2018 Prisliste 1. Generelt om priser Af den samlede indbetaling for medarbejderen trækkes arbejdsmarkedsbidrag, betaling for service og rådgivning, samt priser for forsikringer (inklusive administration af forsikringerne). For overenskomstansatte medlemmer med CO10 Pension, vil den resterende del af indbetalingen gå til pensionsopsparingen. 2. Service og rådgivning 2.1. Priser for service og rådgivning for medlemmer/co10 Pension Service og rådgivning Pris Andel af indbetalingen Andel af pensionsindbetalingen op til kr. om året 0,75 % Andel af pensionsindbetalingen over kr. om året 0,00 % 2.2. Priser for service og rådgivning for medlemmer ansat som tjenestemænd med tillægspension/co10 Konto Service og rådgivning Pris Andel af indbetalingen Andel af pensionsindbetalingen op til kr. om året 0,50 % Andel af pensionsindbetalingen over kr. om året 0,00 % Priserne gælder pr. medarbejder og bliver beregnet efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. I priserne er bl.a. inkluderet følgende specifikke serviceydelser: Indmeldelse Fratrædelse Ændring af fordeling af indbetalingen mellem PFA Investerer og Du Investerer Ændring af fordeling af opsparing mellem PFA Investerer og Du Investerer Ændring af udbetalingssikring Ændring af indbetaling til PFA KundeKapital Ændring af investeringsprofil i PFA Investerer Ændring af fondsfordeling for opsparing i Du Investerer 1 Ændring af fondsfordeling for indbetalinger i Du Investerer Ændring af ønsket udbetalingsstart Ændring af forsikring Telefonisk rådgivning Personlig rådgivning 1 Ud over prisen for handlen, kan der være forskelle på købs- og salgskurser i de enkelte fonde. 1 den 5. januar 2018

13 Bilag 2.3 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts Medlemmer med CO10 Pension 3.1. Priser for forsikringer, der bliver betalt af pensionsindbetalingen Prisen for hver forsikring og for indbetalingssikring er vist som en procentsats af den månedlige pensionsgivende løn eller som et månedligt beløb. Priserne er oplyst eksklusive arbejdsmarkedsbidrag og service og rådgivning. Priserne er inklusive betaling for administration af forsikringerne. Overenskomstansatte medlemmer Forsikringer Udbetaling Pris pr. måned PFA Erhvervsevne Løbende udbetaling 50 % af lønnen 0,31000 % Forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse 1 og 2 80 % af lønnen 0,05000 % Indbetalingssikring (på opsparing) 3 Pr kr. 5 kr. PFA Liv Engangsudbetaling 50 % af lønnen 0,04000 % Løbende udbetaling til børn 5 % af lønnen 0,03000 kr. Udbetales til børn under 21 år 1 Størrelsen af PFA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse, er angivet inkl. størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 2 Prisen for forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse er angivet ekskl. prisen for størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 3 Indbetalingssikringen for PFA Erhvervsevne og PFA Liv er inkluderet i prisen for disse forsikringer. Sekretariatet Forsikringer Udbetaling Pris pr. måned PFA Erhvervsevne Løbende udbetaling 50 % af lønnen 0,31000 % Forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse 1 og 2 80 % af lønnen 0,05000 % Indbetalingssikring (på opsparing) 3 Pr kr. 5,00 kr. PFA Liv Engangsudbetaling 50 % af lønnen 0,04000 % Løbende udbetaling til børn Udbetales til børn under 21 år Pr kr. 7,43 kr. 1 Størrelsen af PFA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse, er angivet inkl. størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 2 Prisen for forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse er angivet ekskl. prisen for størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 3 Indbetalingssikringen for PFA Erhvervsevne og PFA Liv er inkluderet i prisen for disse forsikringer. 2 den 5. januar 2018

14 Bilag 2.3 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts 2018 Flyveledere m.v. Forsikringer Udbetaling Pris pr. måned PFA Erhvervsevne Løbende udbetaling 50 % af lønnen 0,37200 % Forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse 1 og 2 80 % af lønnen 0,06000 % Indbetalingssikring (på opsparing) 3 Pr kr. 6,00 kr. PFA Liv Engangsudbetaling 50 % af lønnen 0,04180 % Løbende udbetaling til børn 5 % af lønnen 0,03079 kr. Udbetales til børn under 21 år 1 Størrelsen af PFA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse, er angivet inkl. størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 2 Prisen for forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse er angivet ekskl. prisen for størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 3 Indbetalingssikringen for PFA Erhvervsevne og PFA Liv er inkluderet i prisen for disse forsikringer. Musikere Forsikringer Udbetaling Pris pr. måned PFA Erhvervsevne Løbende udbetaling 50 % af lønnen 0,44950 % Forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse 1 og 2 80 % af lønnen 0,07250 % Indbetalingssikring (på opsparing) 3 Pr kr. 7,24 kr. PFA Liv Engangsudbetaling 50 % af lønnen 0,04406 % Løbende udbetaling til børn 5 % af lønnen 0,03177 kr. Udbetales til børn under 21 år 1 Størrelsen af PFA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse, er angivet inkl. størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 2 Prisen for forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse er angivet ekskl. prisen for størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 3 Indbetalingssikringen for PFA Erhvervsevne og PFA Liv er inkluderet i prisen for disse forsikringer. 3 den 5. januar 2018

15 Bilag 2.3 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts 2018 Medlemmer ansat i Grønland Forsikringer Udbetaling Pris pr. måned PFA Erhvervsevne Løbende udbetaling 30 % af lønnen 0,18600 % Forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse 1 og 2 80 % af lønnen 0,05000 % Indbetalingssikring (på opsparing) 3 Pr kr. 5,00 kr. PFA Liv Engangsudbetaling 50 % af lønnen 0,04000 % Løbende udbetaling til børn 3 % af lønnen 0,01800 kr. Udbetales til børn under 21 år 1 Størrelsen af PFA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse, er angivet inkl. størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 2 Prisen for forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse er angivet ekskl. prisen for størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. 3 Indbetalingssikringen for PFA Erhvervsevne og PFA Liv er inkluderet i prisen for disse forsikringer. 6. Øvrige omkostninger, prisernes gyldighed mv Prisfornyelse Priser for forsikringer og service og rådgivning gælder frem til 31. december Fra 1. januar 2026 vil PFA Pension fastsætte priserne for forsikringerne og service og rådgivning, som beskrevet i Pensionsvilkår for PFA Plus. Priserne gælder herefter som udgangspunkt for et år ad gangen. Derudover kan prisændringer ske inden for et år, hvis PFA Pension varsler det over for CO10 i henhold til Pensionsvilkår for PFA Plus. Hvis følgende ændringer indtræder i perioden frem til 31. december 2025, vil prisen for forsikringer og/eller service og rådgivning kunne blive ændret: Ændringer, der er en følge af ufravigelig ændret lovgivning eller kollektive overenskomster, og som direkte påvirker prisen på forsikringerne og/eller service og rådgivning Væsentlige ændringer i gruppens sammensætning med hensyn til alder, køn, erhverv eller antal Omkostninger ved investering af opsparing Der er knyttet omkostninger til investering af opsparingen. Disse omkostninger kan medarbejderen se på de særlige sider om investering, som er på mitpfa.dk, på pfa.dk eller få dem oplyst ved at kontakte PFA Rådgivningscenter. PFA Pension fastsætter løbende disse omkostninger, og PFA Pension kan løbende ændre dem uden varsel. 4 den 5. januar 2018

16 Bilag 2.3 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts Betaling til basiskapitalen Basiskapitalen er PFA Pensions kapital, som står til sikkerhed for kundernes ordninger. Betaling til basiskapitalen er for tiden 0 kr. og kan ændres som beskrevet i PFA Pensions tekniske grundlag. Det Tekniske grundlag vil til enhver tid være anmeldt til Finanstilsynet Øvrige omkostninger Ud over priser og omkostninger her i prislisten kan der være omkostninger forbundet med andre service- og rådgivningsydelser. Prisen på andre service- eller rådgivningsydelser kan fås ved at kontakte PFA Rådgivningscenter. PFA Pension fastsætter løbende disse omkostninger, og PFA Pension kan løbende ændre dem uden varsel. 5 den 5. januar 2018

17 Bilag 5.1 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts 2018 PFA Plus for sekretariatet Dette bilag gælder for medlemmer af sekretariatet ansat i Danmark. 1. Opsparing 1.1. Oversigt over opsparing/co10 Pension Se Særlige pensionsvilkår for investering, som er en del af Pensionsvilkår for PFA Plus. Standard og valgmuligheder Opsparing Standard Valgmulighed PFA KundeKapital Standard Valgmulighed Udbetalingssikring Standard Valgmulighed Pensionsalder PFA Investerer, investeringsprofil C PFA Investerer, investeringsprofil A, B eller D Du Investerer (for hele eller en del af indbetalingen) Ja Kan fravælges af medlemmet Nej Kan vælges af medlemmet Aftalt pensionsalder Pensionsalderen følger folkepensionsalderens hele aldre 1 Udbetaling før pensionering Ved fratrædelse kan pensionsordningen ophæves og udbetales Udbetalingsplan Standard Ratepension med en udbetalingsperiode på 10 år 2 Valgmulighed Mulighed for delvis opsparing til livsvarig livspension og/eller aldersopsparing Der skal altid anvendes et minimumsbeløb til ratepension. 3 1 Pt. er pensionsalderen 65 år for alle medlemmer, der er født før 1954, og for medlemmer, der er født i 1954, er pensionsalderen pt. 66 år. For medlemmer, der er født i perioden 1. januar 1955 til 31. december 1962, er pensionsalderen pt. 67 år, og for medlemmer, der er født efter 31. december 1962, er pensionsalderen pt. 68 år. Det tidligste tidspunkt for udbetalinger er følgende ifølge den lovgivning, der gælder pr. 1. januar 2018: For pensionsordninger etableret før 1. maj 2007 kan der tidligst ske udbetaling ved et medlems 60. år, uanset hvornår medlemmet er født. For pensionsordninger etableret fra og med 1. maj 2007 kan der tidligst ske udbetaling fra følgende tidspunkt: o o o o o For medlemmer født inden 1. januar 1959 er det fra medlemmet er 60 år. For medlemmer født i perioden 1. januar juni 1959 er det fra medlemmet er 60 ½ år. For medlemmer født i perioden 1. juli december 1959 er det fra medlemmet er 61 år. For medlemmer født i perioden 1. januar juni 1960 er det fra medlemmet er 61 ½ år. For medlemmer født efter 30. juni 1960 er det fra følgende tidspunkt: 1 den 31. januar 2018

18 Bilag 5.1 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts 2018 For pensionsordninger etableret i perioden fra og med 1. maj 2007 til og med 31. december 2017 kan udbetaling tidligst ske fem år før medlemmets folkepensionsalder. For pensionsordninger etableret fra og med 1. januar 2018 kan udbetaling tidligst ske tre år før medlemmets folkepensionsalder. 2 Indbetalinger, der af skattemæssige årsager ikke kan gå til ratepension, anvendes i stedet til livsvarig livspension, hvis medlemmet ikke har aftalt andet med PFA Pension. 3 Vælger medlemmet, at indbetalingerne delvist skal gå til aldersopsparing, skal medlemmet aftale med PFA Pension, hvad der skal ske med indbetalinger, der overstiger det maksimum, der er i skattelovgivningen eller som er aftalt med PFA Pension Oplysninger om opsparing Indbetalingssikring Medlemmet har indbetalingssikring på den obligatoriske indbetaling til pensionsordningen. Det betyder, at PFA Pension indbetaler til pensionsordningen, hvis medlemmets erhvervsevne bliver nedsat i dækningsberettiget grad. Hvis et medlem anmoder arbejdsgiveren om at forhøje sin egen løbende indbetaling udover den obligatoriske indbetaling til pensionsordningen, vil forhøjelsen også være omfattet af indbetalingssikring, hvis medlemmet kan aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger. Medlemmet kan fravælge indbetalingssikring for hele forhøjelsen, men ikke kun for en del af denne. Indbetalingssikringen fylder op, således at de løbende indbetalinger til opsparingen opretholdes med den størrelse, der var gældende umiddelbart inden, erhvervsevnen blev nedsat i dækningsberettiget grad PFA KundeKapital Der kan ikke tilknyttes KundeKapital for den del af opsparingen, der eventuelt oprettes som aldersopsparing Sikring af efterladte ved livsvarig livspension Indbetalinger, der anvendes til livsvarig livspension, har tilknyttet sikring af efterladte. Hvis et medlem med livsvarig livspension dør, før udbetalingerne til medlemmet er begyndt vil sikringen betyde så stor udbetaling til den eller de begunstigede, som det er muligt ifølge skattereglerne. Hvis et medlem får løbende udbetalinger fra en livsvarig livspension, vil sikringen af efterladte betyde, at de løbende udbetalinger kan fortsætte med samme størrelse i en vis periode til den eller de begunstigede, såfremt medlemmet dør inden for den periode fra udbetalingsstarten, som sikringen kan dække ifølge skattereglerne Medlemmer der er ansat efter den aftalte pensionsalder Er et medlem fortsat ansat eller bliver et medlem ansat efter den aftalte pensionsalder, kan der indbetales til pensionsordningen, så længe medlemmet er ansat i CO10. 2 den 31. januar 2018

19 Bilag 5.1 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts Skatteregler Medlemmet skal ikke betale skat af indbetalinger til ratepension og livsvarig livspension, der sker via arbejdsgiveren. Der skal betales skat af løbende udbetalinger. Vælger medlemmet delvis opsparing til aldersopsparing, skal medlemmet betale skat af indbetalingen til aldersopsparing, der sker via arbejdsgiveren. PFA Pension vil indberette indbetalingen som B- indkomst til SKAT, og PFA Pension vil afregne arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen. Udbetalingen af aldersopsparingen er skatte- og afgiftsfri. 2. Forsikringer 2.1. Oversigt over forsikringer/co10 Pension Procentsatser, der er angivet i skemaet nedenfor, bliver beregnet af den pensionsgivende løn. I skemaet nedenfor betegnes den pensionsgivende løn som lønnen. De viste beløb er årlige. PFA Erhvervsevne Minimum Standard Maksimum Løbende udbetaling 40 % af lønnen 50 af lønnen 80 % af lønnen Forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse 1 80 % af lønnen 80 % af lønnen 80 % af lønnen Se Særlige pensionsvilkår for PFA Erhvervsevne Indbetalingssikring Ja Ja Ja Se Særlige pensionsvilkår for PFA Erhvervsevne PFA Liv Engangsudbetaling 50 % af lønnen 50 % af lønnen 800 % af lønnen Løbende udbetaling til børn 0 % af lønnen 0 % af lønnen 25 % af lønnen Udbetales til børn under 21 år. Se Særlige pensionsvilkår for PFA Liv 1 Størrelsen af PFA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse, er angivet inkl. størrelsen af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling. Ved forsikringerne, som er nævnt i skemaet ovenfor, er der henvist til en række særlige pensionsvilkår, der er en del af Pensionsvilkår for PFA Plus. 3 den 31. januar 2018

20 Bilag 5.1 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts Oplysninger om forsikringer Omfanget af forsikringer Forsikringerne kan ikke overstige de grænser, som PFA Pension til enhver tid har fastsat. Det betyder bl.a., at PFA Pension i de særlige tilfælde, hvor forsikringsrisikoen ved død og/eller invaliditet overstiger de anmeldte maksimumbeløb, altid kan bede om tilfredsstillende helbredsoplysninger, og derudover skal PFA Pension acceptere risikoen Ophør af forsikringer Forsikringerne stopper, når medlemmet bliver pensioneret, dog senest når medlemmet opnår den aftalte pensionsalder. PFA Liv, løbende udbetaling til børn stopper også, når barnet fylder 21 år PFA Erhvervsevne PFA Pension udbetaler PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, til medlemmet og yder indbetalingssikring, hvis medlemmets erhvervsevne er nedsat uafbrudt i mindst tre måneder i dækningsberettiget grad som følge af sygdom eller ulykke. Erhvervsevnen er nedsat i dækningsberettiget grad, hvis PFA Pension vurderer, at medlemmets evne til at udføre arbejde ud fra en helbredsmæssig vurdering er nedsat med mindst 50 procent, og at indtjeningen er nedsat med mindst 10 procent. PFA Pension vil udbetale PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, således at medlemmet får fyldt op til 100 procent af sin hidtidige løn eksklusive eventuelle obligatoriske pensionsindbetalinger, en eventuel frivillig indbetaling omfattet af indbetalingssikring og efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalingen kan maksimalt udgøre den valgte størrelse af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling Modregning i offentlige indtægtskompenserende ydelser og forhøjet udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, ved ressourceforløbsydelse Hvis medlemmet er eller kunne være berettiget til en social eller anden offentlig indtægtskompenserende ydelse og tilskud gælder følgende: Hvis det offentlige har mulighed for at foretage modregning af udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, er der ikke ret til udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, som kan reducere de sociale eller andre offentlige indtægtskompenserende ydelser og tilskud. Medlemmet har dog ret til forhøjet udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, således at udbetalingen i alt udgør 80 procent af hidtidig dækningsgivende løn, hvis betingelserne for udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, er opfyldt, og disse tre forudsætninger ligeledes er opfyldt: Medlemmet er berettiget til at modtage offentlig ressourceforløbsydelse og Det offentlige har mulighed for fuldt ud at modregne udbetalinger af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, i ressourceforløbsydelsen og Den forhøjede udbetaling vil overstige ressourceforløbsydelsen. 4 den 31. januar 2018

21 Bilag 5.1 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts Indbetalingssikring I perioder, hvor indbetalingssikring træder i kraft for et medlems pensionsordning, opretholder PFA Pension forsikringerne med den størrelse, der var gældende umiddelbart inden, erhvervsevnen ud fra en helbredsmæssig vurdering blev nedsat i dækningsberettiget grad. Betydningen af indbetalingssikring fremgår i øvrigt af Særlige pensionsvilkår for PFA Erhvervsevne, som er en del af Pensionsvilkår for PFA Plus. Indbetalingssikring på forsikringer ophører, når den pågældende forsikring ophører, dog senest når medlemmet opnår den aftalte pensionsalder Pensionsordning uden forsikringsmæssig risiko Pensionsordninger, hvor der ikke er en forsikringsmæssig risiko, vil blive etableret med en livsforsikring med den minimumsdækning ved død, som PFA Pension til enhver tid har anmeldt til Finanstilsynet. Denne livsforsikring kan ikke fravælges. Det kan fx være tilfældet, hvis et medlem er ansat efter den aftalte pensionsalder og derfor ikke har andre forsikringer, og opsparingen kun består af ratepension Skatteregler PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling Medlemmet skal ikke betale skat af indbetalinger til PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling, der sker via arbejdsgiveren. Der skal betales skat af løbende udbetalinger. PFA Liv, løbende udbetaling til børn Medlemmet skal ikke betale skat af indbetalinger til PFA Liv, løbende udbetaling til børn, der sker via arbejdsgiveren. Der skal betales skat af løbende udbetalinger. PFA Liv, engangsudbetaling PFA Liv, engangsudbetaling, etableres således at medlemmet betaler skat af indbetalingen til forsikringen, der sker via arbejdsgiveren. PFA Pension vil indberette indbetalingen som B-indkomst til SKAT, og PFA Pension vil afregne arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen. Udbetalingen fra forsikringen er skatte- og afgiftsfri. Medlemmet kan i stedet vælge, at PFA Liv, engangsudbetaling, skal knyttes til ratepension. Medlemmet skal ikke betale skat af indbetalingen til forsikringen, der sker via arbejdsgiveren. Der skal betales en afgift til staten af engangsudbetalingen. 5 den 31. januar 2018

22 Bilag 6.1 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts 2018 PFA Plus for flyveledere m.v. Dette bilag gælder for flyveledere og flyvelederuddannede luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der ansættes til uddannelse som flyveleder under Transportministeriets område, og som er ansat i Danmark. 1. Opsparing 1.1. Oversigt over opsparing For overenskomstansatte medlemmer og tjenestemænd med CO10 Pension Se Særlige pensionsvilkår for investering, som er en del af Pensionsvilkår for PFA Plus. Standard og valgmuligheder Opsparing Standard Valgmulighed PFA KundeKapital Standard Valgmulighed Udbetalingssikring Standard Valgmulighed PFA Investerer, investeringsprofil C PFA Investerer, investeringsprofil A, B eller D Du investerer for hele eller en del af den evt. frivillige indbetaling Ja Kan fravælges af medlemmet Nej Kan vælges af medlemmet Pensionsalder Aftalt pensionsalder Pensionsalderen følger folkepensionsalderens hele aldre 1+2 Udbetaling før pensionering Udbetalingsplan Standard Valgmulighed Mulighed for udbetaling før pensionering følger det til enhver tid aftalte i overenskomsten. Pt. kan pensionsordningen ikke ophæves og udbetales Medlemmet har ikke mulighed for delvis udbetaling af pension under sin ansættelse 66,6 procent af indbetalingen går til livsvarig livspension og 33,3 procent af indbetalingen går til 10 årig ratepension 3 Medlemmet kan i stedet vælge at anvende de 33,3 procent af indbetalingen til ratepension helt eller delvist til aldersopsparing og/eller livsvarig pension. Medlemmet kan vælge at anvende mere end 66,66 procent af indbetalingen til livsvarig livspension 4 1 den 31. januar 2018

23 Bilag 6.1 til Samarbejdsaftale om PFA Plus mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, der gælder fra 1. marts Pt. er pensionsalderen 65 år for alle medlemmer, der er født før 1954, og for medlemmer, der er født i 1954, er pensionsalderen pt. 66 år. For medlemmer, der er født i perioden 1. januar 1955 til 31. december 1962, er pensionsalderen pt. 67 år, og for medlemmer, der er født efter 31. december 1962, er pensionsalderen pt. 68 år. Det tidligste tidspunkt for udbetalinger er følgende ifølge den lovgivning, der gælder pr. 1. januar 2018: For pensionsordninger etableret før 1. maj 2007 kan der tidligst ske udbetaling ved et medlems 60. år, uanset hvornår medlemmet er født. For pensionsordninger etableret fra og med 1. maj 2007 kan der tidligst ske udbetaling fra følgende tidspunkt: o o o o o For medlemmer født inden 1. januar 1959 er det fra medlemmet er 60 år. For medlemmer født i perioden 1. januar juni 1959 er det fra medlemmet er 60 ½ år. For medlemmer født i perioden 1. juli december 1959 er det fra medlemmet er 61 år. For medlemmer født i perioden 1. januar juni 1960 er det fra medlemmet er 61 ½ år. For medlemmer født efter 30. juni 1960 er det fra følgende tidspunkt: For pensionsordninger etableret i perioden fra og med 1. maj 2007 til og med 31. december 2017 kan udbetaling tidligst ske fem år før medlemmets folkepensionsalder. For pensionsordninger etableret fra og med 1. januar 2018 kan udbetaling tidligst ske tre år før medlemmets folkepensionsalder. 2 Flyveledere mv. har mulighed for tidlig pensionsalder godkendt af Ligningsrådet. 3 Indbetalinger, der af skattemæssige årsager ikke kan gå til ratepension, anvendes i stedet til livsvarig livspension. 4 Vælger medlemmet, at indbetalingerne delvist skal gå til aldersopsparing, skal medlemmet aftale med PFA Pension, hvad der skal ske med indbetalinger, der overstiger det maksimum, der er i skattelovgivningen eller som er aftalt med PFA Pension, dog skal minimum 66,6 procent af indbetalingen til opsparing gå til livsvarig livspension For medlemmer ansat som tjenestemænd med tillægspension/co10 Konto Se Særlige pensionsvilkår for investering, som er en del af Pensionsvilkår for PFA Plus. Standard og valgmuligheder Opsparing Standard Valgmulighed PFA KundeKapital Standard Valgmulighed Udbetalingssikring PFA Investerer, investeringsprofil C PFA Investerer, investeringsprofil A, B eller D Du Investerer for hele eller en del af den evt. frivillige indbetaling Ja Kan fravælges af medlemmet Standard Nej Valgmulighed Kan vælges af medlemmet Aftalt pensionsalder Pensionsalderen følger folkepensionsalderens hele aldre 1+2 Udbetaling før pensionering Pensionsordningen kan ikke ophæves og udbetales før pensionering. Medlemmet har ikke mulighed for delvis udbetaling af pension under sin ansættelse. 2 den 31. januar 2018

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer.

PFA Plus. En komplet ordning. med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. PFA Plus En komplet ordning med PFA Plus har du både mulighed for at få et godt afkast og for at være dækket af en række forsikringer. 1 Indhold Komplet ordning 4 Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 2 Hvorfor

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

LOS Pension. En enkel og fleksibel løsning

LOS Pension. En enkel og fleksibel løsning LOS Pension En enkel og fleksibel løsning 1 En enkel og fleksibel løsning LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 5.1 med investering - februar 2017 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får livsvarig

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ 28.8.2017 Baggrund for bestandsoverdragelsen Hvad er baggrunden for beslutningen om at bestandsoverdrage PFA Soraarneq? Omkostningsniveauet er

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig.

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig. Udbetaling ved Pensionering Arbejdsmarkeds- / Tillægspensionen kan komme til udbetaling fra det den i kontrakten aftalte pensionsalder og skal være påbegyndt udbetalt senest ultimo december måned i kalenderåret

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere