Montage- og Betjeningsvejledning EB 8026 DA. Pneumatisk reguleringsventil Type og Type

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og Betjeningsvejledning EB 8026 DA. Pneumatisk reguleringsventil Type og Type"

Transkript

1 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Fig.1 Type (venstre) og Type (højre) Montage- og Betjeningsvejledning EB 8026 DA Udgave Juni 2004

2 Indhold Indhold Side 1 Opbygning og virkemåde Sammenbygning af ventil og aktuator Montage og indstilling Forpændt aktuator NC Montage Indbygning Montage eksempler Supplyluft til aktuatoren Snavssamler, Bypass Kontroltilslutning Betjening Vedligeholdelse udskiftning af dele Ventil i normaludførelse Pakdåse Sæde og/eller kegle Ventil med isolérdel eller bælgtætning Pakdåse Sæde og kegle Metalbælg Sammenbygning Materialebetegnelse Beskrivelse af typeskiltet Spørgsmål til leverandøren Henvisning: Den ikke elektriske aktuator og udførelse som reguleringsventil er iflg. EN : 2001 stk. 5.2 ingen potentiel antændelseskilde, og hører derfor ikke under retningslinjerne i 94/9/EG. For tilslutning af potentialudligning skal De være opmærksom på afsnit 6.3 i EN :1977 VDE 0165 del 1. 2 EB 8026 DA

3 Sikkerhedshenvisning Sikkerhedshenvisning Reguleringsventilen bør kun betjenes og serviceres af fagpersonel, som er fortrolige med montage, service og drift af dette produkt. Fagpersonel i denne forstand er personer som på baggrund af deres faglige uddannelse, kendskab og erfaring, samt kendskab til gældende normer, kan udføre arbejdet sikkert og bevidst. Reguleringsventilen opfylder retningslinjerne i regulativet 97/23/EG. Ventiler der er CE-mærkede har en tilhørende konformitetserklæring. Denne erklæring kan downloades på internetsiden Det skal sikres at ventilen ikke idriftssættes,hvor driftstryk og temperaturer overstiger de værdier der er specificeret ved bestillingen. Leverandøren hæfter ikke for ud fra kommende skader! Reguleringsventilens bevægelige dele skal afskærmes på behørig vis. Stabil transport og egnet lagring forudsættes. Vigtigt! Ved montage og vedligeholdelsesarbejde, skal det sikres at anlægget er trykløst, og tømt for medie. Ventilen bør afkøles eller opvarmes til omgivelsestemperatur når arbejdet på denne påbegyndes. Ved arbejde på ventilen bør den pneumatiske hjælpeenergi samt det elektriske styresignal være afbrudt. Der skal udvises stor forsigtighed ved arbejde med aktuator med forspændte fjedre. Disse aktuatorer er kendetegnet med en mærkat samt længere bolte på den underste side af aktuatoren. EB 8026 DA 3

4 Opbygning og virkemåde 1 Opbygning og virkemåde De pneumatiske reguleringsventiler Type og Type består af trevejsventilen Type 3244 og den pneumatsike aktuator Type 3271 eller Type Ventilerne er opbygget efter byggestensprincippet, og kan derfor let udstyres med en isolérdel eller bælgtætning. Trevejsventilen kan leveres som enten mix eller fordelerventil (DN 15 til 25 er keglen den samme). Mixventilen tilføres medier i port A og B. Det blandede medie strømmer ud af port AB. Fordelerventilen får mediet tilført via port AB og fordeler det via portene A og B. Flowet fra A eller B til AB og omvendt, reguleres gennem den frie flade mellem sæde (2.1, 2.2) og kegle (3) og dermed afhængig af keglens stilling (6). Keglens (3) stilling bestemmes ved ændring af aktuatorens styretryk. Keglestangen (6) er forbundet med aktuatorspindelen (8.1) med en kobling (7), og tætnet med en fjederbelastet PTFE-pakdåse (4.2). Sikkerhedsstilling Reguleringsventilen har to forskellige sikkerhedsstillinger, alt efter hvorledes fjedrene i aktuatoren er placeret: NC Ved trykaflastning af membranen eller ved udfald af hjælpeenergi lukker port B ved mixventil, og ved fordelerventil lukker port A. Port A ell. B åbner igen ved tilslutning af hjælpeenergi. NO Ved trykaflastning af membranen eller ved udfald af hjælpeenergi, åbner fjedrene port B ved mixventil, og port A ved fordelerventil. Portene A eller B lukker igen ved stigende hjælpeenergi. 4 EB 8026 DA

5 Opbygning og virkemåde 1.1 Møtrik 1.2 Pakning 2.1 Øverste sæde 2.2 Nederste sæde 3 Kegle 3.1 Kegle del 3.2 Skrue 4.1 Fjeder 4.2 Pakning 5 Ventiloverdel 5.2 Gevindbøsning 5.3 Hubskilt 6 Keglestang 6.1 Hubmøtrik 6.2 Kontramøtrik 7 Koblíngsbeslag 8 Aktuator 8.1 Aktuatorspindel 8.2 Omløbermøtrik Aktuator Type 3277 Aktuator Type 3271 Keglen ved fordelerventil DN 15 til 25 Keglen ved mixventil - DN 15 til 25 også ved fordelerdrift Fig.2 Snittegning EB 8026 DA 5

6 Sammenbygning af ventil og aktuator 2 Sammenbygning af ventil og aktuator Den pneumatiske aktuator kan kan også monteres med et håndhjul, eller ventilen kan påbygges en elektrisk aktuator. En pneumatisk aktuator (med eller uden håndhjul) kan altid byttes med en større eller mindre, for at opnå anden lukkekraft. Ved montage af anden aktuator end den oprindelige, skal det altid sikres at dennes løftehøjde stemmer overens med reguleringsventilens. 2.1 Montage og indstilling I tilfælde af at ventil og aktuator ikke er sammenbygget ved levering, eller anden aktuator skal påbygges, skal følgende fremgangsmåde anvendes: 1. Ventilens kontramøtrik (6.2) hubmøtrik (6.1) løsnes. Kegle med keglestang skubbes ned i sædet, kontramøtrik og hubmøtrik skrues af. 2. Aktuatorens (8) koblingsbeslag (7) og omløberen (8.2) tages af. 3. Aktuator sættes på ventiloverdelen (5) og spændes med omløberen (8.2). 4. Styreluften og aktuatorens virkeretning aflæses på typeskiltet (F.eks. 0,2 til 1 bar og "NC"). Den nederste værdi (0,2 bar) svarer til det signalområdets startværdi, det øverste (1 bar) til slutværdien. Sikkerhedsstillingen "NC" eller "NO" er på Type 3271 kendetegnet med FA eller FE og ved Type 3277 med et tilsvarende symbol. 5. Ved aktuator "NC" skal det nederste membrankammer forsynes med styreluft, svarende til startværdien (F.eks. 0,2 bar). Ved aktuator "NO" skal det øverste membrankammer forsynes med styreluft, svarende til startværdien (F.eks. 0,2 bar). 6. Hubmøtrikken (6.1) drejes med hånden, til den berører keglespindelen (8.1), herefter 1/4 omgang mere, hvorefter kontramøtrikken (6.2) spændes. 7. Koblingsbeslaget (7) sættes på og spændes. Hubskiltet (5.3) tilpasses og fastspændes. NB! Ved demontage af aktuator "NC" eller hvis aktuatoren har forspændte fjedre skal der være supplyluft i underste membrankammer, så spindelen kan køres ind i aktuatoren medens omløbermøtrikken(8.2). Lufttrykket skal være højere end startværdien der er angivet på typeskiltet. 6 EB 8026 DA

7 Sammenbygning af ventil og aktuator 2.2 Forpændt aktuator NC For at opnå større lukkekraf kan fjederforspændingen øges 12,5 % (120 og 240 cm 2 ) og 25 % (fra 350 cm 2 ). Eksempel: Forspændes et fjederområde på f.eks. 0,2 til 1 bar med 0,1 bar, så flyttes området 0,1 bar så det bliver 0,3 til 1,1 bar. 0,1 bar svarer til en forspænding på 12,5 %. Ved indstilling af ventil, skal det bemærkes at startværdien nu er 0,3 bar. Det nye område på 0,3 til 1,1 bar skal altid ændres på typeskiltet. Er der anvendt forspændte fjedre, skal dette også kendetegnes. NB! Aktuator der er leveret fra SAMSON med forspændte fjedre, er mærket med et ekstra skilt. Herudover er der anvendt tre længere bolte til samling af membranskålene. EB 8026 DA 7

8 Montage 3 Montage 3.1 Indbygning Måden De vender ventilen på ved indbygning i anlægget er ligegyldig. Fra DN 100 bør aktuatoren dog vende opad, for at lette evt. servicering. Ved ventil med isolerdel eller bælgtætning, hvis aktuatoren vejer mere end 50 kg, skal der monteres afstøtning på rørerne i umiddelbar nærhed af ventilen. Bemærk! Ventilen skal indbygges spændingsfrit i røret. Røret hvori ventilen monteres, bør altid gennemspules for urenheder inden montage. 3.2 Montage eksempler Ventilen kan monteres som vist på eksemplerne i fig.3. Montageeksemplerne illustrerer at der normalt anvendes sikkerhedslukning "NC" for varmekredse og "NO" for kølende kredse. Sikkerhedsstilling: Ventilen lukker for det varme eller kølende medie. På typeskiltet kan det aflæses hvorvidt ventilen er en mix- eller fordelerventil. Ved DN 15 til 25 er ventilen den samme, mht. mix- og fordeler. 3.3 Supplyluft til aktuatoren Supplyluften til sikkerhedslukning "NC" an tilføres aktuatoren på den underste lufttilslutning, ved "NO" til den øverste tilslutning. Ved aktuator Type 3277 er lufttilslutningen på laternen på det nederste membrankammer. 3.4 Snavssamler, Bypass Det anbefales at montere en SAM- SON-snavssamler Type 2 før ventilen, ved mixventil inden begge indgange. For at lette evt. servicearbejde på ventilen, anbefales det, at montere en afspærringsventil før og efter reguleringsventilen, samt lave en bypassledning. 3.5 Kontroltilslutning Hvis ventilen er monteret med en bælgtætning (Fig.5) er der en kontroltilslutning (G 1/8) på den øverste flange, hvorved bælgens tæthed kan testes. Særligt ved damp og flydende medier, anbefales en sådan lækageindikator. 8 EB 8026 DA

9 Montage Mixdrift Fordelerdrift Temperaturregulering Q = konstant Mængderegulering Q = 0 bis 100 % Sikkerhedsstilling: NC = Aktuator spindel ud, NO = Aktuator spindel ind Ved opvarming med NC afspærres varmemediet(fremløb) ved sikkerhedsstilling, ved køling med NO recirkuleres det kølende Opvarmning med mixventil NC eller køling med mixventil NO Montage i fremløb Montage i retur Fremløb Fremløb Retur Retur Fremløb Fremløb Retur Retur Opvarmning med fordelerventil NC eller køling med fordelerventil NO Montage i retur Montage i fremløb Fremløb Fremløb Retur Retur Fremløb Fremløb Retur Retur Fig.3 Montageeksempler EB 8026 DA 9

10 Betjening 4 Betjening (F.eks. ændring af virkeretning etc.) Se montage- og betjeningsvejledning for den pneumatiske aktuator EB 8310 for Type 3271 og EB 8311 for Type Vedligeholdelse udskiftning af dele Ventilens vitale dele, specielt sæde, kegle og pakdåse, er underlagt en naturlig slitage. Afhængig af driftsbetingelserne bør disse dele efterses med mellemrum, for at forebygge uforudsete driftsstop. Kommer mediet ovenud af ventilen, er det højest sandsynligt pakdåsen der er defekt. Er der monteret bælgtætning, er det evt. selve bælgen der er defekt. Kan ventilen ikke lukke ordentligt, er det sandsynligvis sæde og kegle der er beskadiget eller slidt. En beskadigelse kan være opstået ved at et fremmedlegeme er klemt mellem sæde og kegle. Det anbefales så at skifte både sæde og kegle. Henvisning! En oversigt over hvilke værktøjer der er nødvendige for udskiftning af sæde og kegle kan findes i EB 029 (WA 029), eller på internettet: pdf_de/e00290de.pdf. Bemærk Ved arbejde på reguleringsventilen skal anlægget være trykløst og tømt for medie. Ventilen bør desuden være nedkølet til almindelig stuetemperatur. Ventilen er ikke selvtømmende, og derfor kan der godt være rester af mediet i den. Dette gælder særligt for ventiler med isolérdel eller bælgtætning. Vigtigt: Ved alt arbejde på ventilhuset bør supplyluften afbrydes, supplyluftledningen fjerne og aktuatoren demonteres fra ventilen. Aktuatoren demonteres: 1. Hubbeslaget fjernes (7) omløberen (8.2) skrues af. Ved aktuator "NC" og specielt ved udførelse med forspændte fjedre, skal der være supplyluft til aktuatoren, hvis tryk ligger over det område der er angivet på aktuatorens typeskilt, så aktuatorspindelen løftes lidt så omløbermøtrikken (8.2) kan løsnes. 2. Aktuatoren fjernes fra ventiloverdelen. 10 EB 8026 DA

11 Vedligeholdelse udskiftning af dele 5.1 Ventil i normaludførelse Pakdåse 1. Hubmøtrik og kontramøtrik (6.1, 6.2) skrues af keglestangen. 2. Pakdåsemøtrikken (5.2) drejes ud. 3. Husets møtrikker (1.1) fjernes og ventiloverdelen (5) løftes op over keglestangen og af huset. 4. Samtlige pakdåsedele tages ud af ventilen med en skruetrækker eller lignende. Efter rengøring kommes den nye pakdåse i. 5. Dækflangepakningen (1.2) fjernes, husets reces samt dennes modpart på overdelen rengøres. 6. Pakdåse samt keglestangen (6) smøres med PTFE-fedt (Vare-nr ). 7. Den nye dækflangepakning (1.2) ligges i. Ventiloverdelen sættes forsigtigt ned over keglestangen på ventilhuset, og spændes fast med møtrikkerne (1.1). 8. Pakdåsen (4.1, 4.3 und 4.2) skubbes forsigtigt ned over keglestangsforlængeren og ned på plads. Det er vigtigt at delene kommer ned i den rigtige rækkefølge. Pakdåsemøtrikken (5.2) skrues på og spændes til. Ikke for hårdt, da den derved kan flække. 9. Kontramøtrik (6.2) hubmøtrik (6.1) skrues løseligt på keglestangen. 10. Aktuatoren sættes på, og der justeres som beskrevet i kap Sæde og/eller kegle Det anbefales at skifte pakdåsen (4.2) samtidig med at sæde og kegle udskiftes. 1. Hubmøtrik og kontramøtrik (6.1, 6.2) skrues af keglestangen. 2. Pakdåsemøtrikken (5.2) skrues ud. 3. Husets møtrikker (1.1) fjernes og ventiloverdelen (5) løftes op over keglestangen og af huset. Mixventil 4. Det øverste sæde (2.1) skrues ud med en SAMSON- sædenøgle. 5. Kegelstang (6) med kegle (3) tages ud. 6. Sædet tjekkes for slitage. Om nødvendigt skiftes det nederste sæde (2.2) også, og udskiftes om nødvendigt. 4.1 Fjeder 4.2 PTFE-pakdåse 4.3 Skive 5 Overdel 5.2 Pakdåsemøtrik 6 Keglestang Fig.4 Pakdåse EB 8026 DA 11

12 Vedligeholdelse udskiftning af dele 7. Sædets gevind smøres (Vare-nr ) og keglestangen (Vare-nr ). 8. Delene sammenbygges igen i omvendte rækkefølge. Spændemoment iht. EB 029. Fordelerventil DN 32 til 150 (DN 15 til 25 som mixventil) 4. Skruerne (3.2) fjernes og keglen (3+3.1) tages op. 5. Fortsæt som beskrevet i punkt 5 til 8 ved mixventil. Mix- og fordelerventil 9. Kontramøtrik (6.2) og hubbeslag (6.1) skrues af keglestangen. 10. Aktuatoren monteres som beskrevet i Kap Ventil med isolérdel eller bælgtætning Pakdåse 1. Kontramøtrik (6.2) og hubbeslag (6.1) skrues af keglestangen, pakdåsemøtrikken (5.2) skrues ud. 2. Møtrikkerne (5.4) skrue af og overdelen (5) løftes forsigigt op. 3. Samtlige pakdåsedele tages op med f.eks. en skruetrækker, og efterses. Er der tegn på slitage anbefales det at skifte hele pakdåsen. 4. Dækflangepakningen (5.1) i mellemstykket (12) fjernes. 5. Alle dele smøres med smøremiddel (Vare-nr ). 6. Dækflangepakningen (5.1) lægges i, overdelen sættes forsigtigt ned over keglestangsforlængeren på mellemstykket og skrues fast med skruer (5.4). (Spændemoment se EB 029). 7. Pakdåsedelene (4.1, 4.3 og 4.2) sættes forsigtigt ned over keglestangen. Husk den rigtige rækkefølge. Pakdåsemøtrikken (5.2) skrues i. 8. Kontramøtrik (6.2) og hubmøtrik (6.1) skrues løst på keglestangen. 9. Aktuatoren monteres som beskrevet i Kap Sæde og kegle Det anbefales at skifte pakdåsen (4.2) samtidig med at sæde og kegle udskiftes. NB! For at undgå skader ved bælgtætning (ved isolérdel mangler bælgen), skal man være sikker på, at der ikke er noget drejemoment direkte på bælgen så den ikke vrides. Det anbefales at anvende SAMSON klem-værktøj. 1. Hub- og kontramøtrikken (6.1, 6.2) skrues af keglestangen. 2. Pakdåsemøtrikken (5.2) løsnes. 3. Skruerne (5.4) fjernes og overdelen (5) tages forsigtigt op over kegleforlængerstykket (6.3) i mellemstykket (12). 12 EB 8026 DA

13 Vedligeholdelse udskiftning af dele 1.1 Møtrik 3 Kegle 3.1 Kegledel 3.2 Skruer 4.2 Pakning 5 Overdel 5.1 Dækflangepakning 5.2 Pakdåsemøtrik 5.3 Hubskilt 5.4 Skruer 6 Keglestang 6.1 Hubmøtrik 6.2 Kontramøtrik 6.3 Keglestangsforlænger 6.4 Skiver DN 15 til 80, Varenr DN 100 til 150, Varenr Møtrik 6.6 Bælgtætning 11 Kontroltilslutning 12 Mellemstykke Mixventil (Venstre) og Fordelerventil (Højre) Fig.5 Bælgtætning og isolérdel, ved isolérdelen mangler den påsvejste bælgtætning (6.6) EB 8026 DA 13

14 Vedligeholdelse udskiftning af dele Mixventil 4. SAMSON-kegleværktøj føres ind i ventilen af Port B for at holde mod keglen, møtrikkerne (6.5) skrues af. 5. Hub- og kontramøtrikken (6.1, 6.2) skrues af keglestangsforlængeren (6.3). Husk at holde mod, for at undgå vridning af bælgen. 6. Keglen skrues af forlængeren med SAM- SON-kegleværktøj. 7. Møtrikkerne (1.1) skrues af huset, mellemstykket (12) samt keglestangsforlængeren (6.3) tages op fra ventilhuset. Om nødvendigt, skiftes metalbælgen (Se Kap ). 8. Øverste sæde (2.1) skrues ud og keglen tages ud af huset, underste sæde (2.2) skrues ud. Fordelerventil DN 32 til 150 (DN 15 til 25 som mixventil) 4. Skruen (3.2) skrues af keglen (gennem Port B) og keglen tages af kegledelen (3). 5. Møtrik (1.1) fjernes og mellemstykke (12) keglestangsforlænger, keglestang og kegle (3) tages ud af ventilhuset (1). 6. Møtrik (6.1) samt kontramøtrik (6.2) på keglestangsforlængerens fri gevindende skal bruges til at holde mod. 7. Keglestangsforlængerens (6.3) kegle (3) skrues ud. Om nødvendigt skiftes bælgen (Se kap ). 8. Sædet skiftes som beskrevet i kap Keglestangen (6) smøres med smøremiddel (Varenr ). Tjek også at sikringsskiven (6.4) er placeret korrekt, keglen skrues fast i keglestangsforlængeren (6.3) (Spændemoment 50 Nm ved Ø 10 og 80 Nm ved Ø 16 mm) Metalbælg Se kap , punkt 7 ved mix- og fordelerventil 1. Keglestangsforlængeren med bælg (6.6) skrues ud af mellemstykket. 2. Mellemstykkets pakflade rengøres. 3. Den nye metalstang med bælg (12) sættes på plads Sammenbygning 1. Dækflangepakningen (1.2) lægges på plads, mellemstykket (12) sættes på plads og spændes med møtrikker (1.1), Spændemoment findes i SAMSON EB Dækflangepakning (5.1) lægges på plads i mellemstykket, ventiloverdelen (5) sættes ned ovenpå og spændes fast med møtrikkerne. Spændemoment findes i SAMSON EB Pakdåsemøtrikken (5.2) spændes. 4. Kontramøtrik (6.2) og møtrik (6.1)skrues løst på keglestangsforlængeren (6.3). 5. Aktuatoren monteres iht. kap EB 8026 DA

15 Materialebetegnelse 6 Materialebetegnelse Materialetyrp til styrebøsning, sæde og kegle, er kendetegnet ved flg.: Styrebøsning (Rille på planfladen) Ingen rille: Spids inddrejet rille: Flad inddrejet rille: Hastelloy Sæde Materiale type er altid indgraveret. Ved stelliteret er "st" indgraveret. Kegle Rille under keglens gevind: Ingen rille: Spids indrejet rille: To spidse inddr. riller : Flad inddrejet rille: Hastelloy Ved andre materialer er det pågældende materialenavn indgraveret i keglen. K vs -værdi og karakteristik er indgraveret i keglen. Ved stelliteret er der indgraveret "st" i keglen. Byggemål og vægt kan findes i Typeblad T 8026 DA. EB 8026 DA 15

16 Beskrivelse af typeskiltet 7 Beskrivelse af typeskiltet 1 CE-mærkning eller Art. 3, Abs. 3 2 Mediegruppe og kategori 3 Typebetegnelse 4 Ændringsindex 5 Materiale 6 Produktions år 7 Størrelse: DIN: DN, ANSI: Size 8 Tryktrin: DIN: PN, ANSI: CL 9 Ordrenummer med ændringsindex 10 Positionsnr. på ordren 11 Flowkoefficient: DIN: K VS -Wert, ANSI: C v -Wert 12 Karakteristik: % logaritmisk, liniær, DIN: A/Z Auf/Zu, ANSI: O/C 13 Tætning: ME metallisk, ST stellite, Ni forniklet PT blød tætning med PTFE, PK blød tætning med PEEK 14 Trykaflastning: DIN: D, ANSI: B 15 I eller III Støjreduktion 1 Typetegnelse 2 Ændringsindex 3 Areal 4 Lukkeretning: FA Ventil lukker (NC) FE Ventil åbner (NO) 5 Hub (Vandring) 6 Styresignal område (Fjederområde) 7 Styresignal område (Med forspændte fjedre) Fig.6 Typeskilt for ventil til venstre, og for aktuator til højre 16 EB 8026 DA

17 Spørgsmål til leverandøren 8 Spørgsmål til leverandøren Ved henvendelse hav venligst flg. klar:: Ordrenummer Type, størrelse samt tryktrin Mediet tryk og temperatur Flowmængde i m 3 /h Aktuatordata (F.eks. 0,2 til 1 bar) og type Er der monteret snavssamler i anlægget Montageskitse EB 8026 DA 17

18 SAMSON REGULERINGSTEKNIK A/S Blokken Birkerød Tlf Mirabellevej 11 C 8900 Randers Tlf Internet: EB 8026 DA S/Z

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Fig. 1 Ventil Type 3323 med søjlelaterne Udgave Januar 1999 Montage- og betjeningsvejledning E 8113/8114 D 1. Opbygning og virkermåde Trevejsventilen Type 3323

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3244-1 Type 3244-7 Trevejsventil Type 3244 DIN- ANSI-udførelse Anvendelse Mix- eller fordelerventil til industriel brug Størrelse DN 15 til 1 DN ½ til 6 Tryktrin

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5863 DA. Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5863 DA. Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Pneumatiske reguleringsventiler Type 3226/2780-1 og Type 3226/2780-2 Fig.1 Elektrisk reguleringsventil Type 3226/5824 Fig.2 Pneumatisk reguleringsventil

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske ventil Type 3351 består af en On/Off-Ventil og en pneumatisk aktuator, der kan suppleres med et håndhjul.

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3277

Pneumatisk aktuator Type 3277 Pneumatisk aktuator Type 3277 Fig. 1 Type 3277 Pneum. aktuator Fig. 2 Type 3277-5 Pneum. aktuator 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske aktuator Type 3277 (Fig. 1) bliver primært brugt på SAMSON Ventil

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Mikroventil Type 3510

Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Mikroventil Type 3510 Pneumatisk reguleringsven Type 3510-1 og Type 3510-7 Mikroven Type 3510 Anvendelse Reguleringsven regulering af små mængder. Størrelser G 1/4 3/8 1/2 NPT 1/4 3/8 1/2 Tryktrin 400 Temperatur 200ºC +450ºC

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Ligeløbsventil Type 241

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Ligeløbsventil Type 241 Serie 240 Pneumatisk reguleringsven Type 241-1 og Type 241-7 Ligeløbsven Type 241 Anvendelse Reguleringsven industrien Størrelserne DN 15 DN 250 Tryktrin PN 10 PN 40 Temperaturområde fra 196 +450 o C Ligeløbsven

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Fig.1 Pneumatisk aktuator Type 3372-04xx Fig.2 Ventil V2001-IP Elektropneumatisk aktuator Type 3372-0511/0531 med Ventil Type Montage- og Betjeningsvejledning

Læs mere

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Anvendelse Reguleringsventilen anvendes inden for et bredt område

Læs mere

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Anvendelse Reguleringsventil til maskinbygning og fabriksanlæg. Til flydende medier samt damp. Størrelse DN 15 til DN 100 Tryktrin

Læs mere

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824 Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Pneumatiske reguleringsventiler Type 3226/2780-1 og Type 3226/2780-2 Trevejsventil Type 3226 nvendelse Reguleringsventiler for varme- luft-

Læs mere

Sanitær reguleringsventil Type & Type

Sanitær reguleringsventil Type & Type Sanitær reguleringsventil Type 3347-1 & Type 3347-7 Fig. 1 Type 3347-7 Reguleringsventil Type 3277 Pneumatisk Aktuator og Type 3767 Elektropneumatisk Positioner. 1. Opbygning og virkemåde Type 3347-1 og

Læs mere

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Anvendelse Overstrømningsventil for setpunkt i området 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelser DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier, gas-

Læs mere

Dampreduktionsventil Type 39-2

Dampreduktionsventil Type 39-2 Dampreduktionsven Type 39-2 Fig. 1 Type 39-2 1. Opbygning og virkemåde Reduktionsvenen består i grove træk af et venhus med sæde, keglestang med kegle og aflastningsbælg samt aktuator med en arbejdsmembran.

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3347-1 og Type 3347-7 Vinkelventil Type 3347

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3347-1 og Type 3347-7 Vinkelventil Type 3347 Serie 20 Pneumatisk reguleringsventil Type 7-1 og Type 7-7 Vinkelventil Type 7 Anvendelse Reguleringsventil for levnedsmiddel- og pharmaindustrien Størrelse DN 15 til 125 12 til 5 Tryktrin PN 16 Class

Læs mere

Skråsædeventil Type 3353

Skråsædeventil Type 3353 Skråsædeventil Type 3353 Anvendelse On/Off-Ventil med pneumatisk kolbeaktuator Størrelse DN 15 (1/2 ) til 50 (2 ) Tryktrin PN Temperaturområde 10 til 180 C Ligeløbsventil med skråsædehus og blød tætnende

Læs mere

PROFLEX ventilreguleringsprogram

PROFLEX ventilreguleringsprogram PROFLEX ventilreguleringsprogram 2-vejs reguleringsventiler 3-vejs reguleringsventiler Pneumatiske aktuatorer, type T Pneumatiske aktuatorer, type S Indstikstermostater Driftsinstruktion Udgave Juni 2002

Læs mere

Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-23

Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-23 Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-3 Anvendelse Trykområde fra 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelse DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier. Gas- og dampformige medier op

Læs mere

Betjeningsvejledning. Type 43-1 & Type SAMSON Termostatventil Serie 43. Sondex Teknik A/S CVR Nr

Betjeningsvejledning. Type 43-1 & Type SAMSON Termostatventil Serie 43. Sondex Teknik A/S CVR Nr SAMSON Termostatventil Serie 43 Type 43-1 & Type 43-2 Betjeningsvejledning Sondex Teknik A/S CVR Nr. 30536355 Naverland 32 2600 Glostrup Tel. 70 200 609 www.sondexteknik.dk info@sondexteknik.dk Side 2

Læs mere

Reduktionsstation Type 708

Reduktionsstation Type 708 Reduktionsstation Type 708 Fig. Reduktionsventil Type 708-00 Fig. Reduktionsstation Type 708-0 Bild Reduktionsstation Type 708- med manometer. Funktion og opbygning Reduktionsventilen sørger for at pneumatiske

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5801 DA. Elektrisk aktuator Type 5801 (Drejeaktuator) Type 5802 (Løfteaktuator) Fig.

Montage- og Betjeningsvejledning EB 5801 DA. Elektrisk aktuator Type 5801 (Drejeaktuator) Type 5802 (Løfteaktuator) Fig. Elektrisk aktuator Type 5801 (Drejeaktuator) Type 5802 (Løfteaktuator) Løfteaktuator med ventil Type 3260 Drejeaktuator med løftestang Løfteaktuator med ventil Type 3321 (V2001) Fig. 1 Aktuator Montage-

Læs mere

Reduktionsventil og Reduktionsstation Type 708

Reduktionsventil og Reduktionsstation Type 708 Reduktionsventil og Reduktionsstation Type 08 Anvendelse Reduktionsventilen sørger for et konstant tryk til pneumatiske instrumenter Indstillig i området 0 til 6 bar eller 0 til 90 psi. Reduktionsventilen

Læs mere

Elektropneumatisk positioner og Pneumatisk positioner Type 3760 JIS

Elektropneumatisk positioner og Pneumatisk positioner Type 3760 JIS Elektropneumatisk positioner og Pneumatisk positioner Type 3760 Anvendelse Enkeltvirkende positioner for direkte påbygning på den pneumatiske reguleringsventil. Styresignalet er enten et elektrisk signal

Læs mere

Telefon (+45) Telefax (+45) Metaltættende type BVHD / BLHD

Telefon (+45) Telefax (+45) Metaltættende type BVHD / BLHD Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com Butterflyventiler Metaltættende type BVHD / BLHD Instruktion og vedligeholdelsesmanual

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Pneumatisk aktuator Type 3271

Pneumatisk aktuator Type 3271 Pneumtisk ktutor Type 7 Anvendelse Enkeltvirkende ktutor til reguleringsventiler f typerne: Byggerække 40, 0, 0 smt butterflyventiler. Membrnrel 0 til 00 cm Løftehøjde 7, til 0 mm Den pneumtiske ktutor

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 1A - SP 5A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 3.1 SP

Læs mere

Armatec reguleringsventil Somas

Armatec reguleringsventil Somas Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25/2 - DN 250 PN16-PN50, ANSI150-ANSI300-50/+350 C Rustfrit stål Anvendelse kalottventiler, typerne KVT og KVX, er reguleringsventiler, der også kan lukke

Læs mere

Pneumatisk positioner Elektropneumatisk positioner Type Bild 1 Positioner Type Betjeningsvejledning EB 8385 DA

Pneumatisk positioner Elektropneumatisk positioner Type Bild 1 Positioner Type Betjeningsvejledning EB 8385 DA Pneumatisk positioner Elektropneumatisk positioner Type 3760 Bild 1 Positioner Type 3760 Betjeningsvejledning EB 8385 DA Udgave Juli 2000 Indholdsfortegnelse Indhold Side 1. Funktion og opbygning...........................

Læs mere

Telefon (+45) Telefax (+45)

Telefon (+45) Telefax (+45) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com Butterflyventiler Gummi- og PTFE-linede Instruktion og vedligeholdelsesmanual

Læs mere

Saunders HC4 Membranventiler

Saunders HC4 Membranventiler Saunders HC4 Membranventiler KLINGER Denmark a/s - Nyager 12-14, DK-2605 Brøndby - T +45 43 64 66 11 - www.klinger.dk Indholdsfortegnelse Installation & Drift Manuelle ventiler Side 3-6 Aktuerede ventiler

Læs mere

Ballorex. Delta B. Støbejern (Ventilhus) / Aluminium (Fjederhus)

Ballorex. Delta B. Støbejern (Ventilhus) / Aluminium (Fjederhus) Tekniske data for Ballorex Materiale: Støbejern (Ventilhus) / Aluminium (Fjederhus) Størrelser: DN65- DN150 Pakninger og membraner: EPDM* Overflade: Epoxy-coating Applikationer: Lukkede varme- og køleanlæg

Læs mere

Serviceinstruktion CR, CRN 120 & /60 Hz 3~

Serviceinstruktion CR, CRN 120 & /60 Hz 3~ Serviceinstruktion CR, CRN 120 & 150 50/60 Hz 3~ 1. Typeidentifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj... 4 3.1 Specialværktøj...

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Trykregulator model Type Pneumatisk sætpunktsindstilling Type Manuel sætpunktsindstilling. Typeark T 2640.

Trykregulator model Type Pneumatisk sætpunktsindstilling Type Manuel sætpunktsindstilling. Typeark T 2640. Trykregulator model 2371 Reduktionsventil til fødevare- og medicinalindustrien Type 2371-10 Pneumatisk sætpunktsindstilling Type 2371-11 Manuel sætpunktsindstilling Anvendelse Reduktionsventil til fødevare-

Læs mere

Armatec reguleringsventil Somas

Armatec reguleringsventil Somas Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale DN 80-400 10-50 -50/+350 C Rustfrit stål Anvendelse kalottventiler, typerne og KVTF/KVXF, er reguleringsventiler, der også kan lukke tæt. Ventilerne kan anvendes

Læs mere

Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25)

Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25) Datablad Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25) Beskrivelse AVPA er en selvvirkende trykaflastnings regulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og åbner ved stigende

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning DP32 DP33 DP34 1.0 Generelt om driftsvejledningen... 9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger... 9-2 2.1 Symbolernes betydning...9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger.9-2 3.0 Opbevaring og transport...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U 1 Indholdsfortegnelse Vigtige informationer Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 6 Sikkerheds informationer... 6 Farer...6 Klassificering

Læs mere

CV216/316 RGA. Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-50, bronze

CV216/316 RGA. Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-50, bronze CV216/316 RGA Reguleringsventiler 2- eller 3-vejs, DN 15-50, bronze IMI TA / Reguleringsventiler / CV216/316 RGA CV216/316 RGA Velegnet i bygningsapplikationer til varme- og køleanlæg. Fås i dimensioner

Læs mere

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC.

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC. DK-1 Karakteristika Lukkekraft 200 N, 400 N og 800 N Selvvirkende Robust Pålidelig Temperaturområde 0ºC til 160ºC (-30 til 280 ºC kan leveres). Anvendelse Temperatoren, der består af en termostat og en

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN112, nr. B103DKF Bernard el-aktuator Type AS, ASP og BS Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende (fig. 1)... 3

Læs mere

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ 2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ Beskrivelse/Anvendelse * Slutmuffe og slutprop som tilbehør VRBZ 3 udv. VRBZ 3 & VRBZ 2* indv. VRBZ 2* udv. VRBZ er en reguleringsventil, der sikrer god kvalitet med

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Aktuatorer til modulerende styring AME 110 NL, AME 120 NL

Aktuatorer til modulerende styring AME 110 NL, AME 120 NL Aktuatorer til modulerende styring AME 110 NL, AME 120 NL Beskrivelse Aktuatorerne bruges sammen med trykaflastet reguleringsventil af typen AB-QM til DN 10-32. Aktuatoren kan bruges med fancoils, ventilationsaggregater,

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16)

Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16) Datablad Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16) AVQM retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil med justerbar mængdebegrænser, tilslutningshals for elektrisk

Læs mere

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 Montagevejledning 810170-01 Niveauelektrode,, ,, Dimensioner 1 Udligningsboringen placeres så højt som muligt og så tæt på kedelvægen som muligt. Alle dimensioner i [mm] Kedelsvøb DN 50 1 > 80 20 < 1500

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN111A, Nr. B10DKG Bernard el-aktuator Type SQ6, SQ10, SQ15 Indhold Opstart... Normal lukkeretning... Komplet leverance... 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende (fig. 1).... Indstilling

Læs mere

Reguleringsventil. Teknisk Info

Reguleringsventil. Teknisk Info Teknisk Info 2 Teknisk Info 1 Produktbeskrivelse SKOV A/S kan levere varmereguleringsventiler som enten 2-vejs eller 3-vejs reguleringsventil med aktuator. 2-vejs og 3-vejs reguleringsventiler er med indbygget

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Anlægsbog - ventiler. Afspærrings-ventiler. Regulerings-ventiler. Omskifter-ventiler T-boret. Omskifter-ventiler L-boret.

Anlægsbog - ventiler. Afspærrings-ventiler. Regulerings-ventiler. Omskifter-ventiler T-boret. Omskifter-ventiler L-boret. nlægsbog - ventiler fspærrings-ventiler Omskifter-ventiler -boret Regulerings-ventiler Omskifter-ventiler L-boret lande-ventiler fspærrings-ventiler fspærrings-ventiler er betegnelsen for ventiler der

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN11, nr. B10DKG Bernard elaktuator Type SQ0, SQ5 SQ60, SQ80, SQ10 Indhold Opstart... Normal lukkeretning... Komplet leverance... 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 drejende (fig. 1)....

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

PVC-U & PP plastventiler Prisliste 2015

PVC-U & PP plastventiler Prisliste 2015 PVC-U & PP plastventiler Prisliste 2015 Version 2015.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: Ventiler fremstillet

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning EB 8384-2 DA. Elektropneumatisk positioner Type 3730-2. Dette er en oversættelse af original dokumentet.

Montage- og betjeningsvejledning EB 8384-2 DA. Elektropneumatisk positioner Type 3730-2. Dette er en oversættelse af original dokumentet. Elektropneumatisk positioner Type 3730-2 Dette er en oversættelse af original dokumentet. Der findes en opdateret version af dette original dokument. Fig. 1 Type 3730-2 Montage- og betjeningsvejledning

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere

HED Håndholdt jordbor. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark. Tel: Fax: Mail:

HED Håndholdt jordbor. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark. Tel: Fax: Mail: HED Håndholdt jordbor HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

AVK SPADEVENTIL - TYPE 1 702

AVK SPADEVENTIL - TYPE 1 702 Indledning AVK-spadeventilen er en blødtættende, patenteret, ikke flow-retningsbestemt ventil, hvor ventilens design sikrer dråbetæt lukning. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVI til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVI til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVI er en selvvirkende termostatisk aktuator primært til temperaturregulering i små varmtvandsbeholdere eller gennemstrømningsbeholdere.

Læs mere

JASOPELS SKINDRENSER T3

JASOPELS SKINDRENSER T3 BRUGERMANUAL JASOPELS SKINDRENSER T3 VARENR. 32300014 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring............................................................................

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller 3-vejs ventiler

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Vejledning for Silenta kontraventiler

Vejledning for Silenta kontraventiler Vejledning for Silenta kontraventiler Generelt... 3 Indbygning... 3 Vedligeholdelse... 4 Udskiftning af manchetten... 4 Tryktabskurver for Silenta... 5 Katalogblad for Silenta fig 1070... 6 Katalogblad

Læs mere

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1 NRG 211-1 Driftsvejledning 810559-00 Niveausonde NRG 211-1 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisninger... 7 Fare... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse... 7

Læs mere

Sneplov/-skraber til ATV

Sneplov/-skraber til ATV Original brugsanvisning Varenr.: 9056715 Sneplov/-skraber til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Sneplov/-skraber til ATV - Varenr. 9056715 Beskrivelse:

Læs mere